Page 1

หลักสูตรแกะสลักผักและผลไม้ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรนี้เป็นการนำเอาการแกะสลักผักและผลไม้มารวมไว้ด้วยกัน ผู้เรียนสามารถนำความรู้ใน งานแกะสลักไปประยุกต์ใช้กับผักผลไม้อีกนานาชนิด ตามความต้องการของผู้เรียน วิชาที่เรียนมีดังนี้: ครั้งที่ 1: 1. แตงล้านใบพริ้ว 2. แตงล้านใบฉลุ 3. แตงล้านใบหยักริม 4. แตงล้านใบเฟิร์น

ครั้งที่ 2: 5. แตงกวาดอกทิวลิป 6. แตงกวาดอกลิลลี่ 7. แดงกวาดอกบัว 8. แตงกวาดอกกระทกรก

ครั้งที่ 3: 9. พริกชี้ฟ้าดอกตรีชวา 10. แครอทดอกดาหลา 11. แครอทดอกลั่นทม 12. แครอทดอกดาวกระจาย

ครั้งที่ 4: 13. ตัวผีเสื้อ 14. แครอทดอกผีเสื้อ 15. แครอทดอกกระเจียว

ครั้งที่ 5: 16. มะเขือเปราะลายดอกจันทร์ 17. มะเขือเปราะลายดาว 18. มะเขือเปราะลายการะเวก ครั้งที่ 7: 24. ลงลายน้ำเต้าทั้งลูก 25. ลายรักเร่

ครั้งที่ 6: 20. แครอทลายรักเร่เกสรซ้อน 21. แครอทลายรวงข้าว 22. แครอทลายรักเร่ 23. แครอทลายกลีบบัว ครั้งที่ 8: 26. ชุดผลไม้ 27. ชมพู่ดอกบัว 28. องุ่นสดไส้แตงโม 29. มะละกอดอกบัว 30. แตงโมลูกเชอร์รี่

รายละเอียด: รายการแกะสลัก 30 รายการ ระยะเวลาในการเรียน 8 ครั้ง อัตราค่าเรียน 9,000 บาท

339 ซอยผาสุข ถนนประชาชื่น แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2911-1588 โทรสาร. 0-2911-1589 มือถือ. 086-900-9396 website: mlpuang.com email: info@mlpuang.com facebook: mlpuang googletalk: mlpuang@gmail.com

carving02  
carving02  

ครั้งที่ 6: 20. แครอทลายรักเร่เกสรซ้อน 21. แครอทลายรวงข้าว 22. แครอทลายรักเร่ 23. แครอทลายกลีบบัว ครั้งที่ 8: 26. ชุดผลไม้ 27. ชมพู่ดอกบัว 2...

Advertisement