Page 1

หลักสูตรแกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้น หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้รับพื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นในการ แกะสลักอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดตกแต่งประดับจานให้ดูสวยงามและเพิ่มคุณค่าให้กับอาหารจานนั้น ๆ

วิชาที่เรียนมีดังนี้: ครั้งที่ 1: 1. แตงล้านใบพริ้ว 2. แตงล้านใบฉลุ 3. แตงล้านใบหยักริม 4. แตงล้านใบเฟิร์น

ครั้งที่ 2: 5. แตงกวาดอกทิวลิป 6. แตงกวาดอกลิลลี่ 7. แดงกวาดอกบัว 8. แตงกวาดอกกระทกรก

ครั้งที่ 3: 9. แครอทดอกดาหลา 10. แครอทดอกลั่นทม 11. แครอทดอกดาวกระจาย 12. แครอทดอกกระเจียว

ครั้งที่ 4: 13. ตัวผีเสื้อ 14. แครอทดอกผีเสื้อ 15. พริกชี้ฟ้าดอกตรีชวา 16. ต้นหอมใบม้วน

ครั้งที่ 5: 17. มะเขือเปราะลายดอกจันทร์ 18. แครอทลายรวงข้าว 19. แครอทลายรักเร่ 20. แครอทลายกลีบบัว

รายละเอียด: รายการแกะสลัก 20 รายการ ระยะเวลาในการเรียน 5 ครั้ง อัตราค่าเรียน 5,000 บาท

339 ซอยผาสุข ถนนประชาชื่น แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2911-1588 โทรสาร. 0-2911-1589 มือถือ. 086-900-9396 website: mlpuang.com email: info@mlpuang.com facebook: mlpuang googletalk: mlpuang@gmail.com

carving01  

ครั้งที่ 1: 1. แตงล้านใบพริ้ว 2. แตงล้านใบฉลุ 3. แตงล้านใบหยักริม 4. แตงล้านใบเฟิร์น รายการแกะสลัก 20 รายการ ระยะเวลาในการเรียน 5 ครั้ง อัตร...

carving01  

ครั้งที่ 1: 1. แตงล้านใบพริ้ว 2. แตงล้านใบฉลุ 3. แตงล้านใบหยักริม 4. แตงล้านใบเฟิร์น รายการแกะสลัก 20 รายการ ระยะเวลาในการเรียน 5 ครั้ง อัตร...