Page 1


Czlowiek i maszyna w KW S.A. - okreg nadwislanski  

Autorski zestaw zdjęć pokazujący portrety ludzi wykonujących zawód maszynisty wyciągowego na tle obsługiwanych przez nich maszyn wyciągowych...

Advertisement