Page 1

Ł

A

Z

E

T

A

B

E

Pogoda

Niedziela 05.09.2012 +19 w dzień +14 w nocy a

m

Z

P

7

str.6

Ł

A

T

N

A

d n i

III Festiwal Teatrów

str.7

Za drogie podręczniki?

Sobota 04.08.2012 +27 w dzień +14 w nocy

l

K

Sprawdź może należy ci się pomoc!

Piątek 03.08.2012 +27 w dzień +17 w nocy

k

S

CZYTAJ WIĘCEJ

Kawałek historii

e

Ń

EXTRA G

N a s z e

R

O

CZYTAJ WIĘCEJ

24

P

SIERPNIA 2012 NR 66

a

Początek roku szkolnego związany jest ze zwiększonymi wydatkami na przygotowanie dzieci do szkół. Szczególną pozycję wydatków stanowią podręczniki szkolne. Tym, którym nie udało się kupić podręczników od starszych kolegów pozostaje zakup nowych – droższych. Wartość zestawu podręczników to nawet 350 – 400 zł. a to jeszcze nie koniec wydatków. Na szczęście Rząd 21 czerwca podjął decyzję o wdrożeniu programu Wyprawka Szkolna 2012. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w: - klasach I–IV szkoły podstawowej, - klasach I–IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, - klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, - klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, - klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, - klasie I liceum plastycznego, - klasie I lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej. Dofinansowanie zakupu podręczników jest udzielana uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wartość pomocy wyniesie od 180 do 352 zł i jego wysokość zależy od tego, do której klasy będzie uczęszczało dziecko oraz rodzaju szkoły. Warunkiem jest zachowanie paragonu lub faktury oraz złożenie wniosku

do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczać dziecko. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub oświadczenie o wysokości dochodów.

Niestety nie udało nam się dowiedzieć do kiedy wnioski należy składać oraz jakie kryterium dochodowe będzie brane pod uwagę. Jednak w Szkole Podstawowej nr

2 poinformowano nas, że wnioski będzie można składać jeszcze w pierwszych dniach roku szkolnego. (mł)


2 EXTRA N a s z e

R

7

e

W

d n i

k

l

a

m

I

A

D

O

M

O

Ś

C

I

24 SIERPNIA 2012

Płońskie wydarzenia i festiwale

a

Orkiestrowy show

W ostatni weekend sierpnia (25-26) po raz dziesiąty odbędzie się w Płońsku Europejska Parada Orkiestr Dętych. W tym roku gośćmi Parady będą Orkiestry wraz z Mażoretkami, min.: Orkiestra Dęta Szkoły Muzycznej PAMARYS z Litwy, Orkiestra Dęta Tiszafüredi Ifjusagi Fuvoszenekar z Węgier, Orkiestra Dęta Bachczysaraj z Ukrainy, Orkiestra Dęta z Wołgogradu oraz gospodarze Młodzieżowa Orkiestra Dęta ,, Con Grazia’’ z Płońska. Nie zbraknie także koncertów Gości Wieczoru: SELVA E VENTO DEL GRAN SASSO z Włoch oraz KOMBO – JAZZ – BAND z Wołgogradu.

Program Parady:

Foto: MCK (2)

25 sierpnia

To miejsce

czeka

na twoją reklamę

O godz. 15.00 ulicami miasta (ul. Grunwaldzka od Poczty, Pl. 15 Sierpnia, ul. Płocka i ul. Kopernika) rusza Parada wszystkich Orkiestr. Następnie o godz. 15.45 na stadionie MCSiR nastąpi otwarcie Parady, Orkiestry zaprezentują się w musztrach paradnych, wspólnym wykonaniu kilku utworów oraz w indywidualnych, koncertach. Po prezentacjach wszystkich Orkiestr o godz. 20.30 zapraszamy na koncert muzyczny oraz na pokaz sztucznych ogni.

26 sierpnia

godz. 16.00 – Koncerty na scenie: Młodzieżowa Orkiestra Dęta ,, Con Grazia’’ z Płońska oraz SELVA E VENTO DEL GRAN SASSO z Włoch i KOMBO – JAZZ – BAND z Wołgogradu. godz. 19.00 - Ceremonia zakończenia X Europejskiej Parady Orkiestr Dętych - Wręczenie nagród dla Orkiestr i gości.

Utrudnienia w ruchu

W związku z organizacją X Europejskiej Parady Orkiestr Dętych w dniu 25 sierpnia 2012 r. w godz. 14.30 do 16.00 wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. Grunwaldzkiej od Poczty,

Pl. 15-go Sierpnia, ul. Płocka i ul. Kopernika do stadionu MCSiR w Płońsku. Organizatorzy przepraszają i proszą o wyrozumiałość. (al)

Kronika policyjna 20 sierpień, PŁOŃSK, Pl. 15 Sierpnia

Policjanci dokonali zatrzymania 31-letniego mieszkańca gm. Płońsk, który będąc w stanie nietrzeźwości kierował pojazdem daewoo nubira. Wyniki badań I- 1,11 mg/l, II - 1,14 mg/l.

20 sierpień, NOWE MIASTO

57-letni mieszkaniec gm. Nowe Miasto, będąc w stanie nietrzeźwości kierował samochodem marki Peugeot. Wyniki badań: I - 0,80 mg/l, II - 0,74 mg/l.

19 sierpień, PŁOŃSK, ul. Grunwaldzka

21 letni mieszkaniec gm. Sochocin kierował pojazdem m-ki Mazda będąc w stanie nietrzeźwości I- 1,03 mg/l, II- 0,97 mg/l.

19 sierpień godz. 14:53

jąc wspólnie i w porozumieniu z drugim nieustalonym sprawcą przy użyciu siły fizycznej, wciągnęli do samochodu m-ki Daewoo Tico, 20-letniego mieszkańca gm. Raciąż, po czym wywieźli go do lasu, gdzie kopiąc go i bijąc zażądali pieniędzy w kwocie 650 złotych. Z uwagi, że pokrzywdzony nie miał przy sobie pieniędzy skontaktowali się telefonicznie z jego bratem żądając od niego dostarczenia pieniędzy we skazane przez nich miejsce. Pokrzywdzony wykorzystując chwilową nieuwagę sprawców zbiegł. Sprawca zatrzymany do wyjaśnienia.

15 sierpień, SKARŻYN

Funkcjonariusze KPP Płońsk zatrzymali 15-letniego mieszkańca gm. Płońsk, który będąc w stanie nietrzeźwości (0.41 mg/l ; 0.41 mg/l) kierował pojazdem VW Vento. Nieletniego przekazano matce. O dalszym toku postępowania zdecyduje Sąd Rodzinny i Nieletnich.

15 sierpień godz. 01:35,

PŁOŃSK, ul. Grunwaldzka 34-letni mieszkaPRZYBOROWICE DOLNE gm. Załuski niec. gm. Płońsk dokonał uszkodzenia pojazdu Na trasie nr 7, /jadąc w kierunku Warszawy/, marki Ford Fiesta w ten sposób, że uderzył w 33 letni mieszkaniec gm. Piaseczno, kierując niego metalowym koszem powodując wybicie pojazdem Toyota Land Cruiser z nieustalo- w tylnych lewych drzwiach oraz wgniecenie i nych przyczyn stracił panowanie nad pojaz- zarysowanie powłoki lakierniczej, powodując dem i uderzył w drzewo ponosząc śmierć na miejscu. Trójka pasażerów / żona lat 34, oraz dzieci w wieku lat 4 i 1,5 doznali obrażeń w postaci ogólnych potłuczeń oraz otarć naskórka.

19 sierpień godz. 17:30, KOZIEBRODY,

19-letni mieszkaniec gm. Drobin działa-

straty w wysokości około 1000 złotych na szkodę mieszkańca gm. Płońsk. Sprawcę zatrzymano.

14 sierpień, RACIĄŻ

51-letni mieszkaniec gm. Raciąż, będąc w stanie nietrzeźwym I-1,09 mg/l i II-1,29 mg/l kierował rowerem.

14 sierpień ŁAZĘKI gm. Naruszewo

Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy są podejrzewani o kierowanie pojazdem marki Opel Corsa, będąc w stanie nietrzeźwości tj. 30-letni mieszkaniec gm. Naruszewo (wyniki badania I - 1,52 mg/l), oraz. 31-letni mieszkaniec gm. Naruszewo (wynik badania I - 1,29 mg/l).

08 sierpień DALANÓWEK gm. Płońsk

N/n sprawcy po uprzednim przewierceniu ościeżnicy okna weszli do wewnątrz pomieszczenia kasowego, skąd zabrali w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie około 1000 zł na szkodę mieszkańca Płońska.


24 SIERPNIA 2012

W

I

A

D

O

M

O

Ś

C R

Przesunięcie terminu

EXTRA

I

N a s z e

e

k

l

a

7

d n i

m

Co z tą naszą Płocką? Wykonanie projektu rewitalizacji ulicy Płockiej, a tym samym zamknięcie inwestycji miało nastąpić zgodnie z planem 14 sierpnia. Na początku miesiąca wykonawca zapewniał, że termin nie jest zagrożony. Tymczasem jak informuje Starostwo Powiatowe odbiór inwestycji przeciąga się.

14 sierpnia ok. 15.00, zgodnie z umową, wykonawca złożył dokumenty stwierdzające gotowość do odbioru inwestycji. Dokumentacja jest jednak niekompletna, gdyż brakuje

dziennika budowy, w związku z czym nie można było stwierdzić, czy gotowość do odbioru została potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 16 sierpnia zwrócono się do wykonawcy o uzupełnienie doku-

Wiadomości w skrócie Młodzież z wizytą

We wtorek, 14 sierpnia Płońsk odwiedziła 30 osobowa grupa młodzieży  z partnerskiego okręgu Ramat-Negev w Izraelu. Po spotkaniu z członkami płońskiego wolontariatu działającego przy Miejskim Centrum Kultury oraz młodzieżą z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 grupa rozpoczęła zwiedzanie miejsc ważnych dla historii obu narodów m.in. Parku im. Konstytucji 3 Maja, pomnika Józefa Piłsudskiego, domu Ben Guriona.  Młodzież miała również okazję obejrzeć wystawę poświęconą osobie Ben Guriona. Ostatnim punktem wizyty było złożenie kwiatów oraz zawieszenie symbolicznego listka na „Drzewku pamięci” oraz zapalenie zniczy pod Lapidarium. (um)

Wizyta izraelskiej młodzieży

Rewaloryzacja parku

13 sierpnia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku podpisano umowę pomiędzy Gminą Miasto Płońsk, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Płońska Pana Andrzeja Pietrasika, a Zakładem Urządzania i Utrzymania Zieleni, Tadeusz Przywoźny, na realizację projektu pn.»Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni - rewaloryzacja zabytkowego parku w Poświętnem. Rewaloryzacja zabytkowego parku w Poświetnem polegać będzie na przeprowadzeniu prac pielęgnacyjnych istniejącego drzewostanu oraz wprowadzeniu nowych nasadzeń. IX wieczny park w Poświętnem (park południowy będący własnością Gminy Miasto Płońsk) wchodzi w skład zespołu podworskiego wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego ze względu na wartości historyczne, przyrodnicze oraz krajobrazowe. Wartość umowy wynosi 204 450,00 zł. (um)

Podpisanie umowy na rewitalizację zabytkowego parku

mentacji, tj. dostarczenie dziennika budowy. Wykonawca miał czas do 20 sierpnia. 20 sierpnia wykonawca uzupełnił brakujące dokumenty, czyli dostarczył dziennik budowy. W dzienniku brakuje potwierdzenia gotowości do odbioru inwestycji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W związku z tym, dzisiaj, czyli 21 sierpnia zwrócono dokumenty wykonawcy. Zgłoszenie gotowości odbioru jest, zatem nieskuteczne. W interesie wykonawcy jest niezwłoczne poprawienie usterek i uwzględnienie uwag inspektora, gdyż od 14 sierpnia naliczane są kary umowne. - Według nas nie można mówić jeszcze o zakończeniu inwestycji, gdyż mamy zastrzeżenia, m.in., do wykonania nawierzchni (zastoiny wody) i jakości wykonania chodników. Będziemy chcieli, aby wykonawca to poprawił przed zgłoszeniem do odbioru – komentuje starostwo powiatowe. (al)

To miejsce czeka na twoją reklamę

3 a


4 EXTRA N a s z e

7

W

d n i

I

A

D

O

M

O

Ś

C

I

24 SIERPNIA 2012

Co z tą Tęczą III?

Tęcza i oświadczenia z polityką w tle Już prawie wszytko wiadomo - Tęcza seniorska poza jakąkolwiek ligą. 24 sierpnia o 17.00 r. odbędzie się spotkanie prezesa Tęczy z grupa radnych. Nadal niestety nie wiadomo co z grupami młodzieżowymi. Samorząd miasta nie może przekazać pieniędzy Tęczy na szkolenie młodzieży gdyż od razu przejmie je komornik. Prezes składa oświadczenie

W sezonie 2012-2013 z rozgrywek została wycofana drużyna seniorów KS Tęcza 34 Płońsk. Prezes pisze, „że jest to bardzo smutna wiadomość, choć niestety stało się to, co stać musiało. Ma jednak nadzieję, że z perspektywy czasu, decyzja ta przyniesie pozytywne efekty i pozwoli stopniowo, krok po kroku, uzdrowić klub. Tęcza przecież nie przestaje istnieć, planuje intensywnie i systemowo pracować z młodzieżą, a jednocześnie stopniowo uzdrawiać sytuację finansową klubu. Jeśli w Płońsku będzie wola odnowienia naszej piłki, za kilka lat doczekamy się jeszcze, i silnego klubu, i emocji związanych z piłką seniorską. Na ten moment jedynym wyjściem jest pewnego rodzaju wstrząs, odważne decyzje, a potem mozolna konsekwentna praca. Szkoda tylko, że nie od takich decyzji zacząłem kilka lat temu swoje funkcjonowanie w płońskiej piłce, bo już wtedy finanse klubu były w opłakanym stanie.”

Złe zasady finasowania

Prezes Kołodziejczyk pisze, że należy zacząć od stworzenia dobrego finasowania sportu bo obecny system w praktyce nie działa. Jeżeli są nawet niezłe rozwiązania, to działają tylko doraźnie, dosłownie z dnia na dzień, czyli od budżetu do budżetu. Wieloletnie plany, konsekwencja w działaniu, wdrażanie szczytnych idei jest po prostu niemożliwa. Tak po prostu jest. Kto nie wierzy, niech sam spróbuje. Nie wystarcza coś fajnego wymyślić, wdrożyć do realizacji, i czekać na pozytywne efekty. Po prostu tak jest, i tyle. Ktoś powie, że się mądrzy ten Kołodziejczyk, ale prawda jest taka, że jeśli w Polsce nie powstanie system, który konsekwentnie zostanie realizowany, to nie tylko piłka nożna, ale także inne sporty, po prostu nie będą miały poziomu amatorskiego. A w konsekwencji później także zawodowego.

Dobre założenia?

Miałem, zdawało mi się, dobry pomysł, by akurat u nas było inaczej. I wyglądało na to, że wielu ludzi w Płońsku miało podobne zapatrywania i cele. Na czym polegała bowiem, wprowadzona kilka lat temu akcja nazywana Modą na Tęczę. Nic w sumie wielkiego – jedynie na wspólnej realizacji celu jaki sobie wyznaczyliśmy. Celem było zorganizowanie w Płońsku małego, ale prężnie działającego klubu, który w swoich strukturach ma możliwie najwięcej roczników drużyn młodzieżowych (najlepiej około ośmiu – od siedmiolatków do siedemnastolatków) oraz dwie drużyny seniorów (w zależności od aktualnych możliwości sportowo-organizacyjnych na poziomie III-IV ligi pierwszy zespół oraz A klasy-ligi okręgowej - rezerwy). Pomysłem na zrealizowanie planu była wspólne działanie lokalnych mediów, biznesu i samorządu. I to zadziałało! Jeśli ktoś nie pamięta, to przypomnę, że pierwsza drużyna seniorów (przy wielkich emocjach i tysiącach ludzi na trybunach) walczyła o III ligę, zespół rezerw awansował do A klasy, a drużyn młodzieżowych

było siedem (szkolenie rozpoczynaliśmy już z dziesięciolatkami). Byli też sponsorzy promowani przez lokalne media, i zaangażowany samorząd. Były też liczne działania środowiska, by poprzez piłkę promować miasto – by przypomnieć tylko wielkie wydarzenia jakimi były sparingi z największymi w historii polskimi klubami – Górnikiem Zabrze i Legią Warszawa. Mało kto wie, że nasze działania mogły doprowadzić nawet do bardzo ścisłej współpracy z warszawską Legią.

tych. Realizacja była jednak tylko chwilowa. W ostatnim czasie samorząd postanowił, że wystarczy około 60 tysięcy zł. W tej sytuacji nie dziwmy się też, że sceptyczny w realizacji programu był także prywatny biznes (miało być przecież współdziałanie). Jeśli kogoś w tej sytuacji dziwi fakt, że klub ma wielkie problemy finansowe, to jest po prostu złośliwy. Inaczej po prostu stać się nie mogło pisze Kowalczyk.

Polityka w tle

W związku z oświadczeniem wydanym przez prezesa Tęczy Urząd Miejski twierdzi, że nigdy nie obiecywał, że co roku z budżetu miasta klub dostanie 250-350 tys. zł. Takiej obietnicy nie było, bo być nie mogło. Dotacje dla klubów sportowych rozdzielane są w trybie konkursowym. Żaden samorząd nie może nikomu zagwarantować stałej dotacji. Teoretycznie na lokalnym rynku sportowym mogą pojawić się inne podmioty, które będą konkurować o pieniądze miejskie na prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej, boksu, czy pływania.

Okazało się, że nawet rozwój klubu piłkarskiego nie może pozostać ponadpolitycznym powodem do wspólnej dumy. Nie wdając się w opowieści bez końca, doszło do tego, że prezes (szef lokalnej gazety) musiał się bez końca tłumaczyć (i jednej, i drugiej stronie), że nie chce wspierać żadnej z nich. Musiał też dementować liczne plotki o tym, że sukces w działalności sportowej widocznie potrzebny mu jest, by np. wystartować w wyborach na burmistrza. Dementowanie takich, i podobnych informacji nie znalazło chyba jednak do końca wiary… Bo od pewnego momentu sukces programu Moda na Tęczę zaczął chyba przeszkadzać.

Miejskie finanse

Od dwóch lat bowiem, samorząd, po prostu wycofał się ze wspólnie zaakceptowanego programu. Jak bowiem interpretować fakt czterokrotnego cięcia wysokości dofinansowania programu rozwoju? Życie jest brutalne, matematyka nieubłagana. Jeśli brak funduszy, w dodatku w momencie działania tak wielu grup szkoleniowych, musi się to skończyć źle. Trzeba tylko przypomnieć, że zaakceptowany plan rozwoju klubu przewidywał wydatki rzędu 250-350 tysięcy zło-

Odpowiedź samorządu

Przez ostatnie cztery lata (2008-2011) klub piłkarski Tęcza 34 Płońsk, otrzymał z kasy miasta pomoc publiczną w wysokości 1 127 060,00 zł, z czego 240 000,00 zł to szacunkowa wartość  korzystania z obiektów sportowych. Tak czy inaczej na konto Tęczy przelano z kasy miasta prawie 900 tys. zł.

Dotacje w poszczególnych latach wynosiły: 2008 – 207 000,00 zł,  2009 – 259 800,00 zł,  2010 – 354 920,00 zł,  2011 – 125 340,00 zł

Powyższe dotacje nie uwzględniają użytkowania obiektów. O sposobie rozdzielania środków dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego nie decyduje jednoosobowo burmistrz ani żaden urzędnik. To rada sportu, organ opiniodawczo-doradczy burmistrza w zakresie realizacji zadań kultury fizycznej i sportu, w skład której wchodzą m.in przedstawiciele klubów sportowych działających na terenie miasta, nauczyciele wychowania fizycznego, radni i działacze sportowi opiniuje kryteria udzielania organizacjom pozarządowym dotacji z budżetu miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu. Rada sportu zatwierdziła podział środków na 2012. Prezes Artur Kołodziejczyk, mimo że jest członkiem rady sportu, nie uczestniczy czynnie w jej pracach. Podczas omawiania sposobu podziału dotacji, także nie był obecny. Nadmienić należy, że klub Tęcza zawsze dostawał największą dotację. Żadna dyscyplina sportu nie była preferowana tak bardzo, jak piłka nożna, czego dowodem są chociażby dotacje na promocję dla Tęczy, czy wskazanie Tęczy jako beneficjenta czeku na 10 tys. zł ufundowanego przez McDonald’s w lipcu 2012 roku. Pieniądze zabezpieczone w budżecie na rok 2012 na prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej czekają. Konkurs nie może być rozstrzygnięty z powodu długów komorniczych Tęczy, o których Urząd Miejski w Płońsku jest regularnie przez komornika informowany. Prezes na ten temat w swoim oświadczeniu nic nie napisał, a to przecież główny i jedyny powód nieudzielania w tym roku dotacji dla Tęczy. Samorząd nie może wydać środków

publicznych niezgodnie z celem, na który zostały przeznaczone w budżecie. Czekają nie tylko pieniądze, czekają także radni i urzędnicy gotowi do rozmów z władzami klubu. Odnosimy jednak wrażenie, że prezesowi nie zależy już tak jak kiedyś.Problem płońskiej piłki trzeba rozwiązać i to szybko, dlatego prosimy prezesa o jasną deklarację, co zamierza dalej robić i czego oczekuje od samorządu. Oczekiwania te nie mogą być sprzeczne z prawem, w tym głównie z przepisami o finansach publicznych.

Spotkania

Aby rozwiązać problem Tęczy jakiś czas temu została powołana grupa radny do spraw rozmów z prezesem Kołodziejczykiem. Długo obie strony nie mogły się spotkać jednak prezes Tęczy w swoim oświadczeniu stwierdził, że z radnymi porozmawia 22 sierpnia, ostatecznie spotkanie odbędzie się 24 sierpnia o godzinie 17. Natomiast dzień wcześniej, 23 sierpnia o godz. 19 w Urzędzie Miejskim w Płońsku (sala 214) ma się odbyć spotkanie z rodzicami dzieci grających w piłkę nożną, które do tej pory trenowały w Tęczy. Na rozmowę o szkoleniu dzieci i młodzieży, wszystkich zainteresowanych płońską piłką, zapraszają: burmistrza miasta Płońska Andrzej Pietrasik oraz dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Waldemar Kunicki. Jak wynika z informacji przekazanych na ostatnim posiedzeniu rady miejskiej jeśli Tęcza przestanie szkolić młodzików jak również nie powstanie żadna tego typu alternatyw to Urząd Miejski jest w stanie zorganizować zajęcia piłkarskie przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji. (mł)


24 SIERPNIA 2012

W

I

A

D

O

M

O

Ś

C

EXTRA

I

N a s z e

7

d n i

5

System gospodarowania odpadami

Konsultacje „śmieciowe”

Płońszczanie mają wpływ na wybór metody naliczania opłaty za śmieci. Wystarczy wypełnić ankietę. Od 1 sierpnia do końca września prowadzone są w Płońsku konsultacje społeczne na temat wyboru metody naliczania opłaty za śmieci. Nowe przepisy zobowiązują samorządy do uchwalenia zasad i stawek opłat za odpady komunalne odbierane od mieszkańców Płońska. Wkrótce Rada Miejska w Płońsku podejmie stosowne uchwały, pierwszą

– w sprawie odbioru odpadów komunalnych także z nieruchomości niezamieszkałych – radni podjęli na sesji, 13 sierpnia. Podejmując decyzję w sprawie metody naliczania opłat, radni wezmą pod uwagę głosy płońszczan wyrażone w ankiecie, która w wersji online jest dostępna na stronie

www.plonsk.pl w zakładce ANKIETA. W wersji papierowej można ją wypełnić w urzędzie. Wszelkie informacje na temat nowych przepisów publikowane są w zakładce ekologia. We wrześniu planowane są spotkania z zarządami osiedli i wspólnot mieszkaniowych.

Szanowni Państwo – właściciele nieruchomości Od 1 stycznia 2012 roku rozpoczęło się wdrażanie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Proces ten potrwa do połowy roku 2013 i dopiero wtedy nowy system wejdzie w życie. Niektórzy nazywają to rewolucją śmieciową! W związku z nowymi przepisami nasze miasto będzie musiało zorganizować sprawny system odbierania i selektywnego zbierania odpadów – wg nowego modelu. Na razie każde gospodarstwo domowe oddzielnie podpisuje umowę z przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne i płaci za wywóz odpadów bezpośrednio firmie, która posiada na to zezwolenie. Taki stan rzeczy powoduje, że wiele odpadów nie trafia bezpośrednio na wysypiska. Śmieci komunalne można spotkać dziś wszędzie, w lasach, rowach, a nawet w miejskich parkach, podrzucone w okolice koszy. W wyniku wprowadzonych zmian ustawowych, odpady od mieszkańców będzie odbierać wyłoniona w drodze przetargu firma, której zapłaci miasto. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczali jedną, podstawową stawkę do Urzędu Miasta. Premiowani będą Ci mieszkańcy, którzy będą segregować odpady. Oni zapłacą mniej! Dzięki równej stawce za odbiór odpadów, nikomu nie będzie opłacało się podrzucać śmieci do lasu, czy do sąsiadów. Zniknie też powód, żeby pozbywać się śmieci przez spalanie w domowych piecach, co jest niebezpieczne dla zdrowia i sprzeczne z prawem. Miasto od wielu lat propaguje segregację odpadów w różnych formach. Nowa ustawa zwiększy naszą mobilizację. Pragnąc możliwie jak najlepiej przygotować się do wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz realizować nałożone na nas zadania, przekazujemy Państwu niniejszą ankietę dotyczącą sposobu naliczania opłat. Od 1 sierpnia do 30 września 2012 roku ogłaszamy konsultacje społeczne na temat wyboru metody naliczania opłat za śmieci. Wszelkie informacje na ten temat będą podawane do publicznej informacji na stronie www.plonsk.pl w zakładce konsultacje społeczne i ekologia oraz przekazywane lokalnym mediom. Od września planujemy spotkania z mieszkańcami osiedli, a od stycznia rozpoczynamy kampanię informacyjno-edukacyjną, które potrwa do końca czerwca 2013 roku. Wypełnioną ANKIETĘ proszę zwrócić do Urzędu Miejskiego w Płońsku w terminie do 30 września 2012 r. pokój nr 15 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej lub przesłać na adres e-mail: konsultacje@plonsk.pl. Tą drogą można także zadawać pytania i zgłaszać swoje uwagi na temat proponowanych rozwiązań.

Andrzej Pietrasik

Burmistrz Płońska Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZA

PRZECIW

OD LICZBY MIESZKAŃCÓW

metoda zapewnia rzeczywiste wyliczenie opłaty, zgodność z zasadą „zanieczyszczający płaci”, najwyższa akceptowalność społeczna, do 1/01/2014r. możemy bazować na rejestrach mieszkańców – ewidencja meldunkowa (baza PESEL);

nieszczelność systemu – ilość mieszkańców możliwa do określenia wyłącznie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty, trudność w ustaleniu liczby osób przebywającej w danej nieruchomości (nie zameldowani) i jej weryfikacja, zmienna liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (migracje, urodzenia, zgony, małżeństwa) – konsekwencją ponowne deklaracje korygujące;

OD POWIERZCHNI LOKALU MIESZKALNEGO

metoda stabilna, rzadko będą składane deklaracje korygujące, stosunkowa łatwość wymiaru i egzekucji, możliwość weryfikacji danych w rejestrze gruntów i budynków, przejrzystość naliczania opłaty, bardzo przydatna we wspólnotach mieszkaniowych;

metoda nie zapewnia wyliczenia opłaty proporcjonalnej do ilości wytwarzanych odpadów, brak związku z zasadą „zanieczyszczający płaci”, możliwe duże obciążenie dla osób samotnych, np. emerytów zajmujących duże nieruchomości, budzi najwięcej kontrowersji i sprzeciwów społecznych;

OD ILOŚCI ZUŻYTEJ WODY

metoda powinna zapewnić proporcjonalne wyliczenie opłaty, miara od której trudno „uciec” podatnikowi – korzystna w przypadku gmin o dużych sezonowych zmianach osób przebywających (np. miejscowości letniskowe), oszczędność wody przez użytkowników;

metoda możliwa do wprowadzenia wyłącznie w gminach gdzie 100% budynków jest zaopatrzonych w liczniki, często będą składane deklaracje korygujące, brak związku z zasadą „zanieczyszczający płaci”, zużywanie wody na podlewanie ogródków, trawników, mycie samochodów, poszkodowane osoby zużywające więcej wody, wywołuje sprzeciw społeczny, niekontrolowany wyciek wody opomiarowanej (awarie systemu wodociągowego), utrudnienie rozliczania poboru wody na węzłach grupowych;

OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

system ryczałtowy budzi mniej sprzeciwów i kontrowersji, obniżenie kosztów utrzymania systemu (mniej pracowników do weryfikacji), rzadko będą składane deklaracje korygujące, stosunkowa łatwość wymiaru i egzekucji, możliwość weryfikacji danych w rejestrze gruntów i budynków, łatwość naliczania opłaty, stopnia ściągalności, metoda najbardziej stabilna.

brak precyzyjnej definicji gospodarstwa domowego (odwołanie m.in. do definicji GUS), metoda nie zapewnia proporcjonalnego wyliczenia opłaty, metoda nie odzwierciedla ilości odpadów wytwarzanych przez osoby zamieszkujące nieruchomość, relatywnie wysokie koszty dla niezamożnych mieszkańców miasta, metoda dla gospodarstw domowych na terenach wiejskich, wywołuje sprzeciw społeczny (nie jest zależna od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość).

www.plonsk.pl

ANKIETA

Nowe przepisy zobowiązują samorządy do uchwalania nowych zasad i stawek opłat za odpady komunalne odbierane od mieszkańców Płońska. To swoista „rewolucja śmieciowa” Państwa głos w tej sprawie może pomóc radnym w podjęciu decyzji, jak mają być naliczane opłaty w Płońsku. Opłata wnoszona przez mieszkańca ma pokryć koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Jej wysokość uzależniona będzie od przyjętej przez Radę Miejską w Płońsku odpowiedniej stawki przemnożonej przez wybrany jeden z czynników wymienionych w ankiecie.

Jestem za tym, żeby opłata za odpady komunalne w mieście Płońsku była naliczana od: Należy dokonać wyboru jednej metody poprzez zaznaczenie przy niej „X”

LICZBY MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ

ILOŚCI ZUŻYTEJ WODY Z DANEJ NIERUCHOMOŚCI

POWIERZCHNI LOKALU MIESZKALNEGO

Ustawa dopuszcza również przyjęcie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego (niezależnie od ww. czynników i ilości odpadów):

JEDNA STAWKA OPŁATY OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Wypełnioną ANKIETĘ proszę zwrócić do Urzędu Miejskiego w Płońsku w terminie do 30 września 2012 r. pokój nr 15 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej lub przesłać na adres e-mail: konsultacje@plonsk.pl


6 EXTRA N a s z e

7

d n i

M

A

G

A

Z

Y

Arcelińska inscenizacja

Kawałek historii

W ubiegłą niedzielę w miejscowości Arcelin mieliśmy okazję zobaczyć inscenizację bitwy z roku 1920. Już po raz drugi mogliśmy być świadkami fragmentu historii naszej okolicy.

16 sierpnia 1920 roku Płońsk obsadzał słaby garnizon, w którego skład wchodził 4 Pułk Piechoty Pomorskiej oraz batalion marynarzy. Były to oddziały słabe liczebnie i niedostatecznie dobrze wyszkolone i uzbrojone. Właśnie z tego powodu gen. Sikorski podjął decyzję o utworzeniu w tym rejonie kombinowanej grupy płk. Dreszera, którą w przyszłości nazwano grupą „Płońsk”. Niestety, koncentracja wszystkich grup, jakie miały wejść w jej skład, nie powiodła się. Dreszer, który tego dnia w godzinach popołudniowych przybył do Płońska, dysponował jedynie stacjonującym tam oddziałem. Ochotnicy z Pomorza oraz marynarze nie wytrzymywali psychicznie ataku bolszewickiej armii i grupami opuszczali swoje stanowiska, kiedy na wschodnie krańce miasta zaczęły wdzierać się siły wroga. Upadkowi miasta szczęśliwie zapobiegł 1 p. szwol. z 9 BJ, który nadciągnął idealnie w sam czas. Dreszer wydał rozkaz do natychmiastowego przeciwnatarcia. Bolszewicy wycofali się aż za Ćwiklin, a następnie za Baboszewo i Sarbiewo. Dnia 17 sierpnia 5 armia złamała w końcu opór sowieckiej 15 armii, lecz wycofujące się oddziały sowieckiej 4 armii postanowiły ponownie uderzyć na Płońsk. Dreszer i jego grupa otrzymali zadanie niedopuszczenia wroga na tyły 5 armii, pobicia go i ofensywnej akcji na Raciąż. Było to jednak przedsięwzięcie zbyt trudne jak na siły, którymi dysponował Orlicz. Podjął on zatem decyzję o uderzeniu 9 BJ na Baboszewo, jednak 9 BJ natknęła się na siły nieprzyjaciela na linii Arcelin-Jarocin. Kryzys naszych wojsk nastąpił w godzinach popołudniowych, kiedy nieprzyjaciel zaczął obchodzić pozycję 201 p.

szwoleżerów, zagrażając przy tym 1 p., walczącemu pod Szymakami, Dłużniewem i Jarocinem. Wtedy to właśnie ten pułk uratował sytuację i śmiałą szarżą na przestrzeni 2 km zaatakował lewą flankę i tyły nacierającej sowieckiej piechoty. Atak zakończył się pełnym sukcesem, mimo że kosztował stronę polską 40 zabitych i rannych żołnierzy. Nieprzyjaciel uszedł pod Baboszewo, minęło niebezpieczeństwo upadku Płońska. Nazajutrz dowódca 5 armii, Władysław Sikorski, udekorował 5 żołnierzy krzyżami Virtuti Militari. Właśnie to wydarzenie upamiętnia odbywająca się już po raz drugi inscenizacja w miejscowości Arcelin. Obchody, podobnie jak w ubiegłym roku, rozpoczęły się uroczystym

złożeniem kwiatów przed pomnikiem przy szkole w Arcelinie, po którym z programem artystycznym wystąpiły dzieci, a także płoński zespół „Wiecznie młodzi”. Inscenizacja, która rozpoczęła się około godziny 16, zachwyciła widownię wykonaniem, a także efektami dźwiękowymi i pirotechnicznymi. Widownia zobaczyć mogła kilka zaaranżowanych scen walki, na przykład pokaz posługiwania się lancą. Kulminacyjnym momentem była efektowna szarża polskich szwoleżerów. W inscenizacji udział wzięło kilka grup, a jedną z nich była płońska Jednostka Strzelecka 1006. Kto jeszcze nie widział inscenizacji bitwy w Arcelinie, powinien wybrać się na nią za rok. (mż)

N

24 SIERPNIA 2012


24 SIERPNIA 2012

M

Przegląd festiwalu

A

G

A

Z

Y

EXTRA

N

N a s z e

7

d n i

7

III Festiwal Teatrów Lalkowych i Ulicznych „CALINECZKA” W dniach 18-19 sierpnia odbywał się w Płońsku III Festiwal Teatrów Lalek i Ulicznych „Calineczka”. W ramach tej akcji można było obejrzeć, aż dziesięć spektakli, w wykonaniu siedmiu grup teatralnych z całej Polski. Uroczyste rozpoczęcie festiwalu miało miejsce w sali kina ‘’Kalejdoskop” w sobotę 18 sierpnia o godz.15.30. Wcześniej jednak odbyły się specjalne warsztaty Teatru Cieni, które poprowadził Krzysztof Zemło, reżyser teatralny, aktor łomżyńskiego Teatru Lalki i Aktora, pedagog, założyciel Teatru «Okno”, współpracownik Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Warsztaty trwały ponad 2 godziny. Na nich, około 20-osobowa grupa zapoznała się z pracą aktorów teatru. Wykorzystywano głównie techniki zabaw z cieniem. Pierwszym etapem były ćwiczenia emisji głosu. Następnie kilkuosobowe podgrupy miały za zadanie przedstawić wyznaczoną figurę, tak, aby jej cień pojawił się widzom. Oba te etapy przygotowywały uczestników do trzeciej części warsztatów. Było to stworzenie autorskiej mini etiudy, od scenariusza, po wykonanie wszelkich niezbędnych rekwizytów oraz dobór muzyki. Efektem finalnym było odegranie czterech etiud.

Spektakle odbywały się w Sali Kina „Kalejdoskop”, Sali kameralnej oraz na placu za MCK. Swoje umiejętności zaprezentowali: Teatr Lalek CZARODZIEJ - , Śpiąca Królewna’’, ,,Smok Wawelski’’; Teatr Lalek IGRASZKA - ,,Kopciuszek’’; WALNY Teatr - ,,Ballada o jednym takim co nie lubił siebie’’, ,,Dyktator’’; A3 Teatr - ,,Punch and Judy’’; Teatr OKNO - ,, Okienko‘‘; Teatr SZEŚCIU DĘBÓW - ,,Dziewczynka z zapałkami’‘, „W Oczekiwaniu Na…” Teatr Ognia WIDMO. Organizatorem imprezy było Miejskie Centrum Kultury w Płońsku oraz Stowarzyszenie „Wszyscy dla wszystkich”. Pomysłodawcą imprezy był Robert Poryziński. (ss)

Warsztaty teatralne

Kopciuszek’’-Teatr Igraszka

R

e

k

Teatr Ognia WIDMO. l

a

m

a


8 EXTRA N a s z e

7

R

d n i

1

2

3

4

O

5

Z

R

6

Y

W

7

9

3

14

15 16 11

20

21 21

17

22 33

29

17

7

25

33 6

41 26

46

49

58

28

20

56

60

61 28

16

30

19

23

51 55

64

14

47

50

54

59

66

4

39 43

45

48

57

8

38

42

53

27

34

37

44

52

2

26

31

36

40

25

24

30 15

35

10

9

18

23

1

32

10

12

13

19

24 SIERPNIA 2012

A

8 18

11

K

13

62

63

65 31

67

27

68 29

69 70

71 24

22

72

32

73

74 5

12

POZIOMO: 4) Przemakanie, wilgotnienie, wilgnięcie, nasiąkanie. 11) Poligr.: zszyte w jedną całość numery czasopisma, arkusze akt itp. (z-i prasy). 12) Przyrząd w kształcie listwy do kreślenia linii prostych. 13) Bicie braw. 14) Fiz.: jednostka ciśnienia atmosferycznego równa 1/1000 bara (skrót: mbar). 15) Fiz.: elektroda ujemna. 16) Socjol.: obyczaje, normy, wartości; styl życia danej społeczności. 18) Spisek, rewolta. 19) Potocznie: osoba występująca oficjalnie, przedstawiciel władzy, urzędu. 23) Produkt pracy ludzkiej przeznaczony na sprzedaż. 25) Spoż.: potrawa z gotowanego mięsa zwiniętego w rulon. 29) Zbiór norm, zawodowych kwalifikacji, stawek płac itp., przy ustalaniu norm pracy. 32) Mała bryła, grudka. 1

2

3

4

30

31

32

33

5

33) Karc.: w grze w karty: kolor bijący wszystkie pozostałe kolory; obrany kolor w brydżu. 34) Bot.: kwiatostan o kwiatach jednopłc.,nie okrytych płatkami; potocz. o gałązce wierzby pokrytej takimi kwiatkami 35) Muz.: rodzaj fanfary orkiestrowej przy wiwatach, powitaniach, toastach itp. 38) W parze z Warsem. 40) Geol.: ląd otoczony wokół wodą. 41) Muz.: zespół dwuosobowy; także utwór na dwuosobowy zespół. 42) Geogr.: rzeka, prawy dopływ górnej Wisły; dł. 129 km; źródła w Gorcach; przepływa m.in. przez Rabę, Myślenice. 43) Socjol.: przedstawiciel podkultury młodzieżowej, wyrażającej sprzeciw wobec norm społecznych. 44) Bud.: drewniana deszczułka klinowa do krycia dachów. 46) Salvadore (1904-89), hiszpański malarz, 6

7

8

9

10

11

grafik, surrealista; "Płonąca żyrafa". 48) Geogr.: kraina hist. w północnej Polsce (w dorzeczu Łyny i Pasłęki), na Pojezierzu Olsztyńskim. 49) Techn.: przesuwanie się jednego elementu względem drugiego na określonej długości; ruch posuwisty. 51) Psych.: stan sytości, uczucie nasycenia, zaspokojenia. 52) Zasób imion, nazw osobowych. 57) Znak, znaczek przynależności organizacyjnej, zawodowej itp. 60) Lotn.: ruchome części skrzydeł samolotów. 61) Pokoik bez okien przylegający do większego pokoju; sypialnia. 64) Rodzaj zapięcia, w którym brzegi np. ubrania, szczepiane są specjalną taśmą (buty na r-y). 65) Wilhelm, legendarny bohater szwajcarski z czasów walk o wolność. 66) Świeckość, usunięcie wpływu władzy duchowieństwa. 12

13

14

15

16

17

68) Film: popularny kaczor z filmu dla dzieci Walta Disneya. 69) Utrwalanie, umacnianie, gruntowanie, stabilizowanie, unieruchamianie. 70) Mit. gr.: istota o postaci konia z głową i torsem mężczyzny. 71) Rozprzężenie, zastój, zniedołężnienie duchowe. 72) Nalepka, naklejka; zdrobniale od etkieta. 73) Włók.: potocznie: niemnąca tkanina elastyczna z włókna sztucznego. 74) Sport: najlepszy osiągnięty wynik w jakiejś dziedzinie, zwł. w konkurencji sport. (np. r. świata; r. życiowy). PIONOWO: 1) Podziemny zbiornik betonowy, do którego odprowadza się ścieki. 2) Pas, taśma służące do przytrzymywania, noszenia, ciągnięcia czegoś. 3) Sport: konkurencja sportowa złożona z dwóch różnych ćwiczeń. 4) Zool.: jadalna ryba morska z 18

19

20

21

22

23

rzędu okoniokształtnych, ławicowa; skumbria. 5) Czyjeś rzeczy, bagaże, drobiazgi, często mało wartościowe; graty, manatki, rupiecie. 6) Spoż.: kawa zbożowa. 7) Polit.: kontrola publikacji, widowisk sprawowana przez organy państwowe. 8) Jęz.: pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek z elektrycznością. 9) Imię męskie; imieniny 20.III, 2.V, 3.VII, 20.XI. 10) Geogr.: stolica Iraku, port nad Tygrysem. 17) Niska, miękka kanapa z oparciem; otomana. 18) Geogr.: stolica Azerbejdżanu. 20) Imię męskie - 30. V, 3.VI, 19.X. 21) Ten, kto przesadnie interesuje się chłopem, wsią. 22) Stałe stanowisko pracy; stała posada. 24) Katerina (ur. 1965), niem. łyżwiarka figurowa; 2-krotna mistrzyni olim. (1984, 1988), 4-krotna mistrzyni świata. 26) Roln.: oranie gleby za pomocą różnego rodzaju pługów. 27) Motoryz.: rodzaj ubezpieczenia samochodu od wypadku, pożaru lub kradzieży; autocasco. 28) Lotn., sport: mały sportowy samolot o słabym silniku. 30) Nauka rysowania - jako przedmiot w szkole, lekcja rysowania. 31) Motoryz.: marka samochodów osobowych produkowanych do 1990 w NRD; potocznie: mydelniczka. 36) Anat.: u człowieka i niektórych zwierząt: górna część nogi. 37) Potocznie: określenie czegoś bliżej nie sprecyzowanego np. pewnej liczby. 38) Ogr.: teren, na którym zostały zasadzone drzewa i krzewy owocowe; ogród owocowy (s. wiśniowy, pomarańczowy). 39) Zool.: wieloryb; waleń. 44) Bot.: lasek. 45) Ekon.: jednostka monetarna Wielkiej Brytanii. 47) Osoba ciesząca się szczególną popularnością, bożyszcze ludu. 49) Roln.: pęk zżętego zboża lub słomy związany powrósłem. 50) Przestarzale: całodzienne wyżywienie; pożywienie, żywność (def. skrótowa: w parze z opierunkiem). 53) Zdrobniale od marmur. 54) Elektr.: specjalista w dziedzinie elektryczności. 55) Brak oświaty, zacofanie; ludzie zacofani, nieoświeceni, nie idący z postępem. 56) Imię męskie. 57) Czyjaś sylwetka duchowa, charakter czegoś; także w znaczeniu: twarz. 58) Mat.: X lub Y w matematyce. 59) Uchodźca, osoba szukająca schronienia przed prześladowaniami w obcym państwie. 62) Zool.: ptak z rodziny ziarnojadów, podgatunek kulczyka; hodowany w klatce. 63) Zool.: popularna nazwa owczarka alzackiego. 67) Nieuchwytny wpływ wywierany przez człowieka lub przedmiot.

24

25

26

27

28

29


24 SIERPNIA 2012

M

A

G

A

Z

Y

Spotkania

Miasta bliźniacze i orkiestry W ramach mającej się odbyć parady orkiestr dętych Miasto Płońsk organizuje spotkanie z przedstawicielami miast bliźniaczych. Oprócz orkiestr do Płońska przyjadą delegacje z Crepy-en-Valois (Francja), Zell Mosel (Niemcy), Antoing (Belgia), Wołgogradu (Rosja), Bachczysaraju (Ukraina), Mosciano i Notaresco (Włochy), Tiszafured (Węgry). W sobotę w hotelu MARTEX w godzinach 9:00-12:00 odbędzie się konferencja R

e

k

EXTRA G

A

Z

E

T

A

B

N a s z e

E

Z

P

7

Ł

A

T

N

A

d n i

l

EXTRA

N

N a s z e

podczas którego Płońsk oraz wszystkie delegacje zaprezentują swoje miasta, swoje dotychczasowe doświadczenia z zakresu współpracy partnerskiej oraz pomysły na współpracę w przyszłości. Planowane są spotkania oraz dyskusje dotyczące rozwoju współpracy partnerskiej w obliczu zmian kulturowych i społecznych, jakie zachodzą w Europie. Miasto Płońsk otrzymało dofinansowanie w wysokości 19 000,00 euro w ramach programu EUROPA DLA OBYWATELI Działanie 1.1 „Spotkania mieszkańców miast partnerskich” na realizację projektu pn. „Od różnorodności do jedności – partnerskie spotkanie miast europejskich w Płońsku”. Projekt zakłada spotkanie płońszczan z zagranicznymi partnerami. (mł) a

7

d n i

9

EXTRA N a s z e

7

d n i

Redaktor Naczelna Anna Łobko, kom: 791 341 309, email:anna@lobko.pl Redakcja ul . Płocka 39/106 Stary budynek urzedu miejskiego 09-100 Płonsk gazeta@plonskonline.pl Dyżur: od poniedziałku do piatku w; godz. 10–12 tel . 792 013 257 Reklama Piotr Szpila tel . 792 013 257 Wydawca Marcin Łobko RE:Media ul . 11 l istopada 69, 16-120 Krynki marcin@lobko.pl tel . 535 259 952, Nakład 8000 egz. Druk Edytor Sp. z; o.o. , ul . Tracka 5, 10-364 Olsztyn Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszen. Wydawca odpowiada wyłącznie za treść materiałów redakcyjnych. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

m

a


10 EXTRA N a s z e

R

7

M

d n i

e

k

A

G

A

Z

Y

l

24 SIERPNIA 2012

N a

m

a

Okiem wydawcy

Produkt jednorazowy Lato, lato i już po urlopie. Niestety. Udało nam się w tym roku oszukać system. Zawsze, kiedy jeździliśmy nad polskie morze było zimno lub lało. W tym roku pojechaliśmy nad morze nie na tydzień, a na dwa. I udało się.

To miejsce czeka na twoją reklamę R

e

k

Pierwszy tydzień było zimny, drugi zaś słoneczny i dało się poleżeć na plaży. Nie utopiliśmy samochodu tak jak miało to miejsce w ubiegłym roku, również jak na razie nie dostałem żadnego mandatu. Chyba, że jak zwykle z Bobolic przyjdzie propozycja żeby wnieść opłatę do kasy miejskiej w wysokości 300 zł, a jak nie to -200 zł i 6 punktów karnych podzielę się z państwem polskim (w tym przypadku wzbogaciło się państwo). Dlaczego na wakacjach częściej niż zwykle mam wrażenie (a zdarza mi się to bardzo rzadko), że większość osób, które spotykam na drodze chce mnie oszukać i wyciągnąć kasę? Może naprawdę turysta to produkt jednorazowy. Przyjedzie, zapłaci półtora razy więcej i zniknie? Dlaczego kupując chleb na ulicy jakiegokolwiek morskiego kurortu słyszę, że jest dobry, naturalny, bez polepszaczy, a jak tylko się go dotknie to od razu można wyczuć, że oprócz polepszaczy nie ma w nim nic więcej? l

Nie piszę już o naciągaczach żerujących na dzieciach sprzedających badziewne, niedziałające zabawki. Tu szkoda słów, palców, monitora, papieru etc. Co do mandatów ostatnio odnoszę wrażenie poparte z resztą publikacjami, że gminy i państwo zaczęły traktować opłaty za mandaty jak normalny przychód. Zaczęły się kombinacje związane z powiększeniem tego przychodu. Słyszałem, że minister finansów chce prawie półtora miliarda przychodu z mandatów, a gmina Biały Bór w Zachodniopomorskiem (leżąca obok wspominanych wcześniej Bobolic) planuje, że 20% dochodu budżetu gminy to będą mandaty. Biały Bór chyba rzeczywiście nie ma nic do zaoferowania (z wyłączeniem zdjęcia z wakacji z fotoradaru lub zaproszenia do sądu grodzkiego), bo turyści się tam nie zatrzymują, na tere miasta wszędzie znaki z ograniczeniem prędkości do 40, a czasami nawet do 30 kilometrów na godzinę. Minister finansów zaś kupuje następnych 300 radarów. a

Oczywiście wykroczenie nie powinno się opłacać. Nikomu nie powinno się opłacać! Ani dla kierowcy, ani dla gmin czy państwa. Mam postulat do rządu, może też do posłów zaplanujcie w jednej z nowelizacji prawa o ruchu drogowym, aby pieniądze z mandatów nie szły na cokolwiek. Niech idą na konkretnie ściśle określone zadania. Niech będą one zgromadzone w oddzielnych funduszach gminnych, czy państwowych i niech pójdą one tylko i wyłącznie na budowę nowych, lepszych i szybszych dróg. Niech drogi będą bezpieczne i bez ograniczeń, aby nie trzeba było łapać w pułapkę ograniczeń kierowców. Chyba, że kierowca to produkt jednorazowy przeznaczony jedynie do płacenia mandatów w trakcie jazdy po kiepskich i zużytych drogach. Marcin Łobko Komentuj na www.lobko.pl m

a


24 SIERPNIA 2012

R

E

K

L

A

M

A

EXTRA N a s z e

7

d n i

11


12 EXTRA N a s z e

7

R

d n i

O

Horoskop Tygodniowy BARAN Zwolnij zanim się zamęczysz pracą i obowiązkami, które sama sobie narzucasz. Potrzeba Ci spokoju, wyciszenia i równowagi i to natychmiast. Powtarzasz te same błędy, nie uczysz się. Zrób coś zupełnie inaczej, wypróbuj nowe podejście, nowe techniki.

Z

R

RAK Jesteś za mało odważna i niełatwo jest Ci się pogodzić z porażką. Popracuj nad swoim charakterem, szczególnie żeby wyeliminować niezdecydowanie i niepewność. Inni ludzie wyczuwają Twoją energię i jeżeli za mało w siebie wierzysz, jak oni mają w Ciebie wierzyć i szanować Cię? LEW W sprawach finansowych opieraj się jedynie na własnym rozumie, nie słuchaj osób, które nie mają pojęcia na ile naprawdę Cię stać, bo ich życie jest zupełnie odmienne. Jeśli chcesz się kogoś poradzić, to znajdź osobę o podobnym stylu życia. Jeśli jesteś samotna, dowiesz się że ktoś Cię obserwuje. PANNA Mogłabyś zdziałać trochę więcej, ale coś Ci przeszkadza. Dobrze wiesz jaka jest przyczyna porażek, walczysz z tym i nie możesz do końca wyeliminować. Nie poddawaj się, z każdym dniem uczysz się i wiesz więcej, widać postęp. WAGA Jeśli szukasz sprawiedliwości, a ludzie mówią, że jej nie znajdziesz, to teraz okaże się, że jednak Ty miałaś rację. Osoba, która Cię skrzywdziła, będzie miała kłopoty, a Ty, wręcz przeciwnie, rozkwitniesz i będziesz królować. W pracy przystosuj się do rzeczywistości.

W

K

24 SIERPNIA 2012

A

Tse-tung Bierka szacho- Syberyjs- Ze wa; ściętych skoczek ka rzeka drzew.

Ala i ... Czeskie auto

Nie ma Herb rodzi- Daniłowiców czów Inicjator, innowa2 tor.

15

Żółw Odpieranie napaści. Geogr.: stolica Norwegii.

BYK Korzystne teraz dla Ciebie jest przebywanie w grupie ludzi, wymiana doświadczeń, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów towarzyskich i zawodowych. Co dwie głowy to nie jedna, jak Ty czegoś nie wymyślisz, może podpowie przyjaciel lub współpracownik. BLIŹNIĘTA Szóstka Kielichów to karta związana z przeszłością. Na ten tydzień wyszła odwrócona, co może oznaczać, że głowę masz nadal zwróconą w przeszłość. Czy w przeszłości było Ci lepiej i wspominasz ją z rozrzewnieniem, pielęgnujesz w pamięci dobre chwile i dawne sukcesy? To może być pułapka, bo nic nie robisz teraz.

Y

Miara płynów Miasto w zach. części Ukrainy.

Dźwięk c

(Niski) głos kobiecy

Jednostka dziedziczenia

Rw alfabecie 6 greckim

Prawy Sterta Płynący dopływ banknoIrtyszu lód Młyńskie 20 19 tów. Jap. gra Dawniej: Czeskie planpląs, szowa tak taniec. 3 9 Pora Pojazd kanikuły na Nie płozach dobre 13 JednoZakoństka gruntów czenie rolnych 16

2

21

3

4

5

6

7

8

9

17 Niemieckie tak Rosyjskie tak

1

Stopień mistrzowski w dżudo Dźwięk f

22

Naczelnik kozacki

Rura w broni palnej

14

13 14 15 16 17

18 19 20 21 22

Ksiądz spowiada gaździnę: - A nie spaliście gaździno z obcym chłopem? - A bo to, proszę księdza, obcy chłop da pospać? - Baco, macie w waszej miejscowości jakieś atrakcje dla turystów? - Mieliśmy, ale niedawno wyszła za mąż.

KOZIOROŻEC W pracy albo w miłości czeka Cię coś zupełnie nowego i zaskakującego. Cokolwiek to będzie, obudzi Cię, zainspiruje i zmotywuje do rzeczy prawie niemożliwych. Zmienisz swoje podejście, będziesz wierzyć w przyszłość, zaświeci słoneczko nad Twoimi marzeniami.

Przychodzi kobieta do apteki: - Macie jakiś naprawdę skuteczny środek na odchudzanie? - Tak. Plastry. - A gdzie się je przykleja? - Na ust

WODNIK Sporo ostatnio osiągnęłaś i będziesz zastanawiać się czy to Cię cieszy i co dalej robić. Czy jesteś całkowicie szczęśliwa w obecnej pracy, w obecnym związku, w obecnym stanie zdrowia? Jeśli nie do końca, sama zdecyduj się i podejmij kroki, żeby to zmienić, polepszyć. Nie czekaj na odmianę losu, to Ty go masz w swoich rękach.

Psi zaprzęg będzie co najmniej dwa razy szybszy, niż zwykle, jeśli w załodze sań znajdzie się co najmniej jeden Koreańczyk.

RYBY Bardzo miły tydzień, będą powody do zadowolenia, zarówno dla Ciebie samej, jak i dla grup ludzi, z którymi spędzasz czas. Będziesz z kimś współpracować, będziesz częścią większego projektu, Twój wkład będzie nieoceniony, zauważą Cię. Jeśli otrzymasz zaproszenie - decyduj się i pójdź, czeka Cię tam przygoda, a może coś więcej wyniknie. k

5

Na wesoło

STRZELEC Zakończysz z sukcesem to, co było do zakończenia. Z Twoim ukochanym musisz postawić sprawy jasno, albo obydwoje będziecie się starać, albo dajcie sobie spokój. Będziesz podpisywać umowę lub przekazywać innej osobie prawo do czegoś.

e

"... do młodości" Jasny fiolet

Imię Lipińskiej.

7

Papuga

10 11 12

SKORPION Ktoś będzie Cię próbował podpuścić, napuścić albo skłócić z kimś. Osoba ta będzie przejęta swoją rolą i przekonująca, Ty jednak zachowaj swoja prywatną opinię. Jak nie będziesz wpadać w kompleksy, nic Cię nie poruszy i nie wpadniesz pod zły wpływ.

R

18

10

12 Niszczy go freon

Bryła

Obszar, Gr. bóg okolica. wojny

Symbol renu Ez bemolem Pkt szczytowy

Ziemia zasiana zbożem

Grzanka

Zarządca folwarku

11

8

Pierwsza Kobieta

Łysy

1

4

Jednostka długo- Używaści. ny do narkozy

Najc. pierwiastek chem.

Mruczek

Symbol Szereg krzemu półek.

l

a

m

a


3 SIERPNIA 2012

R

E

K

L

A

M

A

EXTRA N a s z e

7

d n i

13


14 EXTRA N a s z e

7

d n i

M

A

G

A

Z

Y

N

24 SIERPNIA 2012

Książka na weekend

Drugie życie Książkę kupiłem za 14.99 w płońskim Marc Polu. Kupiłem, bo chciałem coś przeczytać. Autor – Marcin Wolski jest znany nie tylko z książek, ale przede wszystkim występów telewizyjno - radiowych. I tak jak nie lubię słuchać i oglądać Wolskiego, tak uwielbiam go czytać. Książkę przeczytałem w 3 dni leżąc na plaży po 3 godziny. Pierwsze osiemdziesiąt stron niestety nie zachęcało do dalszej lektury. Główny bohater Antoni Jurkowski dogorywa w prowincjonalnym szpitalu. Często się słyszy, że trzeba go wypisać, aby nie zajmował miejsca innym jednak nikt nie interesuje się jego losem i nie ma gdzie go odesłać. Czekając na śmierć analizuje swoje życie, które było po prostu nieszczęśliwe. Przypomina sobie osoby i zdarzenia aż pewnego dnia wszystko się odmienia. Personel szpitala zaczyna o niego dbać, zmienia mu sale na jednoosobową, dostaje wszystko co najlepsze. Zmianę tę powoduje wizyta Murzyna – adwokata, który przenosi informację o gigantycznym spadku. Od tej pory życie podobne do przygód Obywatela Piszczyka zamienia się w te rodem z filmów o Jamesie Bondzie. Pojawiają się piękne i niebezpieczne kobiety, samochody, wille, hotele, samoloty i skrytobójcy. Mamy tutaj nie tylko trzymającą w napięciu akcję, która - dodajmy - rozgrywa się również w tak lubianych przez nas egzotycznych miejscach świata, ale i dziejącą się na naszych oczach historię, w którą wprzęgnięte są losy

głównego bohatera i pozostałych postaci. A wszystko kręci się wokół odwiecznych tema-

tów: miłości, młodości, życia i śmierci.

(mł)


24 SIERPNIA 2012

R

E

K

L

A

M

A

EXTRA N a s z e

7

d n i

15


16 EXTRA N a s z e

7

R

d n i

E

K

L

A

M

24 SIERPNIA 2012

A

EXTRA G

A

Z

E

T

A

B

N a s z e

E

Z

P

7

Ł

A

T

N

A

d n i

Extra Tygodnik Płońsk nr 66  

Płońska bezpłatna gazeta lokalna. Extra Tygodnik Płońsk nr 66