Page 1

Ł

O

Ń

K

EXTRA G

A

Z

E

T

A

B

E

Z

P

Ł

7

T

N

A

d n i

Dla dzieci niepełnosprawnych str.5

Pogoda

A

CZYTAJ WIĘCEJ

N a s z e

Cyfrowa „trójka”

str.7

Nieudzielenie absolutorium dla Janusza Sadowskiego podtrzymane

Sobota 28.07.2012 +37 w dzień +15 w nocy

Odpowiedź RIO jednoznaczna

Niedziela 29.07.2012 +30 w dzień +17 w nocy

Regionalna Izba Obrachunkowa utrzymała w mocy podjętą uchwałę Rady Miejskiej w Raciążu o nieudzieleniu absolutorium burmistrzowi Januszowi Sadowskiemu za wykonanie budżetu w 2011 roku.

Piątek 27.07.2012 +36 w dzień +15 w nocy

R

S

CZYTAJ WIĘCEJ

27

P

LIPCA 2012 NR 64

e

k

la

m

a

Sadowski nie otrzymał absolutorium po raz trzeci w ciągu dwóch kadencji, w poprzednich dwóch latach absolutorium pozostawało bez rozstrzygnięcia. To rekord co najmniej lokalny. W tym roku był jedynym spośród powiatowych włodarzy, którego rada oceniła negatywnie. Kwestia ta została poruszona na posiedzeniu Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO stwierdziła, że przedłożona opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Raciążu została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-

wa. Postawiony wniosek o nieudzieleniu absolutorium Sadowskiemu był zdaniem Izby, uzasadniony. RIO przyjęło swoje stanowisko stosunkiem głosów 15 do 3 za utrzymaniem w mocy tej uchwały. Przypomnijmy, że podczas burzliwej Sesji Rady Miejskiej, żaden z obecnych radnych nie zagłosował za udzieleniem absolutorium urzędującemu burmistrzowi – Januszowi Sadowskiemu. Według jedenaściorga radnych, Sadowski nie wykonał budżetu za 2011r. Komisja rewizyjna, która dokonała kontroli prawidło-

wości wykonania budżetu miasta za 2011r, stwierdziła brak wykonania zaplanowanych zadań inwestycyjnych, brak gospodarności środkami publicznymi oraz zmniejszenie dochodów budżetowych. Sadowski nie wykonał oświetlenia ulicy Rzewuskiego, Barańskiego, kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Kilińskiego i Konarskiego oraz monitoringu miasta. Według radnych niedopuszczalne było również podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Raciąż, PGKiM oraz Termal Transfer Technologies

Sp. z o.o. W porozumieniu tym burmistrz wyraził zgodę na uzależnienie wpłaty przez TTT podatku od nieruchomości od zapłaty przez PGKiM należności za energię cieplną, a także świadomie zgodził się na wyłączenie mieszkańcom miasta dostawy ciepła w przypadku niewywiązania się PGKiM z zapisów zawartych w porozumieniu. Burmistrz Sadowski odmówił również przyjęcia dotacji przekazanej przez Radę Gminy na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP w Raciążu. (re)


2 EXTRA N a s z e

R

7

e

W

d n i

k

la

m

I a

A

D

O

M

O

Ś

C

27 LIPCA 2012

I

Dotacja dla szkół

Pieniądze na dodatkowe zajęcia Złożone 6 kwietnia wnioski o dofinansowanie 4 projektów na realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w klasach IV-VI zostały zatwierdzone. Gmina Miasto Płońsk złożyła wnioski o dofinansowanie 4 projektów przewidujących realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w płońskich szkołach podstawowych w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego pn. „Dziecięca akademia przyszłości” :

projekcie finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowana wartość każdego projektu – 17 790,00 zł, łącznie dla obu szkół – 71.160,00 zł. Realizacja projektów przewidziana jest w nadchodzącym roku szkolnym. W każdej z 4 grup projektowych znajdzie się 20 dzieci z klas IV-VI danej szkoły. W ramach projektów dzieci będą uczestniczyły przez 10 miesięcy w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z zakresu: - ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) – 4 godziny w miesiącu - przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – 3 godziny w miesiącu - języków obcych – 4 godziny w miesiącu - wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – 3 godziny w miesiącu - oraz w zajęciach sportowo-wychowawczych – 6 godzin w miesiącu. (um)

- „Rozwińmy skrzydła – bądźmy nadzieją przyszłości” – SP nr 2 - „Wielka pasja z małej iskry” – SP nr 3 - „Skup się i pracuj” – SP nr 3 - „Ja też mogę osiągnąć sukces” – SP nr 2 20 lipca Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Wszystkie wnioski miasta Płońska zostały zakwalifikowane do udziału we wspomnianym

31. edycja Mazowieckiej Ligi Spartanwear

Walki w różnych stylach 21 lipca (sobota) w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku odbyły się zawody w różnych formułach walk. Organizatorem 31 edycji MLS 2011 było Stowarzyszenie Polskiej Ligi Kick-boxingu w Płocku przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Mieliśmy okazje zobaczyć, aż 6 stylów: K-1 Rules, grappling, MMA, low kick, boks oraz Muay Tai. Zgłosiło się do nich 123 zawodników. Zawody oficjalnie o godz. 11 rozpoczęła wiceburmistrz miasta Płońsk, Teresa Kozera i trwały do godz. 19. Galę rozpoczynało 19 starć w stylu K-1 Rules,( walki uderzane). Następne były walki mieszane MMA, low Kick, Muay Tai i grappling. Łącznie obejrzeliśmy 54 walki. Każda z nich wzbudziła wielkie emocje. Debiutem w Lidze Spartanwear były walki pięściarzy, przeprowadzone w kategoriach kadetów, juniorów i seniorów. Po raz pierwszy ,także oprócz Polaków zaprezentowali się goście z Anglii i USA. Niezwykle oczekiwane były dwa pojedynki ,jakie stoczył Andrew ‘Andy’ Dobkowski. Dla szesnastolatka był to debiut bokserki, wcześniej stoczył tylko walkę w grapplingu. Zwieńczeniem wieczoru była walka bokserska z udziałem płońskiego zawodnika Marcina Brzeskiego. Jego przeciwnikiem był Marcin Snitko z klubu „Tygrys” Elbląg. Zawodnik „Budowlani Inżynieria” Płońsk okazał się lepszy. Oprócz Marcina, Płońsk godnie re-

prezentowali ,także Emil Witkowski i Jarosław Garlej. Jak zwykle nie zawiodła płońska widownia. Zapełnione ławki i głośny doping dodawały ducha walczącym. Kolejna, 32 edycja

Mazowieckiej Ligi Spartanwear odbędzie się już 25 sierpnia w Słupnie, gdzie zapraszamy wszystkich fanów sportów walki. (ss)

Formuła K-1.

Jak nie ma gardy, to jest lewy prosty...

Zwyciężył jednogłośnie na punkty.


27 LIPCA 2012

Otwarcie restauracji Mc’Donalds

W

I

A

D

O

M

O

Ś

C

EXTRA

I

N a s z e

7

d n i

3

Na cheeseburgera do Płońska 16 lipca (poniedziałek) o godz. 9.30 odbyło się oficjalne otwarcie oddziału restauracji Mc’Donalds przy ul. Sienkiewicza w Płońsku. Była to już tylko formalność, gdyż czynna była przez cały weekend a pierwsi goście odwiedzili restauracje już w sobotę (14.07). W tym czasie wykonano zawrotna ilość 3,5tys transakcji. Wskazuje to na to, iż szacunkowa ilość gości była dwu, a nawet trzykrotnie wyższa! Mc’Donalds odczytuje to za sukces i liczy, że płońszczanie chętnie będą korzystać z ich usług. Od wielu miesięcy przecież, czekaliśmy na otwarcie i przyglądaliśmy się budowie obiektu, która odbywała się w imponującym tempie. Firma dba o lokalną reklamę, dlatego na oficjalne otwarcie została zaproszona płońska prasa. Zorganizowano wycieczkę po części dla personelu, która zwykle nie jest dostępna dla wszystkich gości, co pozwoliło zobaczyć restauracje ‘od kuchni’. Po tych oględzinach EXTRA zapewnia, że nie muszą się Państwo juz martwić, że wasze frytki zostały usmażone na nieświeżym oleju. Okazuje się iż, w restauracji obowiązują wysokie standardy jakości, używa się tylko olejów pochodzenia roślinnego, a w każdym zbiorniku znajduje się specjalny pasek mierzący przydatność i jakość oleju. Obalamy również mit mniejszych/większych porcji sosów do poszczególnych zamówień. Są one wydawane specjalnym pistoletem, który odmierza zawsze identyczna ilość sosu. Sałaty oraz inne produkty warzywne sprowadzane są z oddalonego o 20km od Płońska, Zdunowa, dostarcza je firma Green Factory. Możemy więc mieć pewność, że zawsze będą świeże. Mc’Donalds stawia na lokalność. Zatrudnia

personel z Płońska i okolic, który przez kilka miesięcy przechodził liczne szkolenia. Daje to pewność, że obsługiwać nas będą kompetentne osoby. To nie koniec zaskarbiania sobie płońskiej przychylności. Mc’ Donalds Polska przekazała czek o wartości 10 tys. złotych dla Klubu Sportowego Tęcza ‘34’ sekcji dziecięcej

i młodzieżowej. Młodym talentom zapewne przyda się takie dofinansowanie. Wnętrze restauracji wykonane jest według francuskiego projektu Eternity. Stawia się na wysoki komfort gości. Ma go zapewnić ponad setka miejsc siedzących w lokalu oraz kolejne kilkadziesiąt w ogródku, okienko szybkiej

obsługi dla kierowców, sala zabaw dla dzieci oraz wiele miejsc parkingowych. Zapraszamy zatem do korzystania z usług restauracji, wszystkich fanów szybkiego jedzenia. Pro-

ponujemy jednak, po takim posiłku zadbać ,aby spalić nabyte kalorie. Warto wiedzieć, że każdy zjedzony cheeseburger to, aż 263 kalorie. (ss)

Wsparcie dla Tęczy ‚34’ R

Prezentacja jakości mięsa.

e

k

la

m

a


4 EXTRA N a s z e

7

W

d n i

I

A

D

O

M

O

Ś

C

27 LIPCA 2012

I

Elektrownia wiatrowa w Raciążu

„Wiatrakowy” inwestor odwołał się od decyzji burmistrza Sprawdza się czarny scenariusz jaki w toku postępowania administracyjnego nakreśliły strony postępowania, które protestują w sprawie budowy elektrowni wiatrowych w Raciążu. Inwestor PPH „ZEW” Dariusz Kuligowski z Legionowa odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie od decyzji burmistrza Janusza Sadowskiego, odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 5 x 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną. 4 elektrowni wiatrowych o mocy 4 x 3,0 MW każdy. Kolorytu całej sprawie dodaje fakt, że zarówno mieszkańcy, jak i radni miejscy, wielokrotnie sygnalizowali błędy w procedurze administracyjnej oraz brak bezstronności w działaniach burmistrza. Niech komentarzem do całej sytuacji będą słowa byłego reprezentanta Polski - Jana Tomaszewskiego, który powiedział: „To nie był błąd – to był wielbłąd”.

Sprawa budowy elektrowni wiatrowej w Raciążu nabrała rozpędu. W bieżącym roku odbyły się dwie rozprawy administracyjne – jedna z rozpraw została przerwana przez strony postępowania, w czerwcu burmistrz Raciąża wydał odmowną decyzję środowiskową, a także odbyły się sesje rady miejskiej, na których wiodącym tematem były wiatraki. Wszystko za sprawą pomysłu budowy 4 elektrowni wiatrowych o mocy 3,0 MW każda, na działkach w obrębie granic miasta Raciąża. Protestujący nie potrafią zrozumieć czym kierował się Janusz Sadowski sprowadzając tego typu inwestora do Raciąża. Wiele wątpliwości budzi również sposób w jaki Urząd Miejski prowadził postępowanie administracyjne.

Inwestor „wypunktował” burmistrza Raciąża

Sadowski trzymał w niepewności.

Zanim doszło do wydania decyzji, burmistrz Raciąża wielokrotnie przekonywał, że wie już jaką decyzję wyda, ale z uwagi na to, że jest to dla niego bardzo trudna sytuacja, prosił o trochę więcej czasu i spokoju. Na ostatniej rozprawie administracyjnej Janusz Chłopik, który jest stroną postępowania stwierdził, że wie jaką decyzję wyda burmistrz – Dlaczego pan dalej w to brnie?! Ja jestem przekonany, że wyda pan decyzję odmowną, ale bez merytorycznego uzasadnienia, a inwestor się od niej odwoła. Chłopik zarzucał również burmistrzowi stronniczość i brak normalnych relacji w kontaktach burmistrz – mieszkańcy Raciąża.

„To nie był błąd – to był wielbłąd”

Stało się… 27 czerwca Janusz Sadowski wydał decyzję środowiskową, którą z wielkim entuzjazmem przedstawił na sesji rady miejskiej. „Radość” burmistrza bardzo szybko ostudzili radni i mieszkańcy Raciąża. Radny Godlewski zauważył, że w decyzji są błędy merytoryczne, brak jest logicznego uzasadnienia, a dokument w tej formie zostawia R

e

„furtkę” inwestorowi i możliwość skutecznego odowołania się. Obecny na sesji Janusz Chłopik powiedział, że ubolewa nad tym, i że potwierdziły się jego przypuszczenia co do decyzji burmistrza. – Ta decyzja to prawdziwy majstersztyk (…) podejrzewałem, że k

pan tak postąpi. – komentował rozżalony Chłopik. Według Janusz Chłopika decyzja z tak słabym uzasadnieniem merytorycznym, będzie jedynie formalnością dla organu odwoławczego, oczywiście pod warunkiem, że inwestor złoży stosowne odwołanie, które jak

uważa jest tylko kwestią czasu. W wydanej przez burmistrza decyzji znalazł się poważny błąd merytoryczny. Janusz Sadowski odmówił ustalenia środowiskowych uwarunkowań na 5 elektrowni wiatrowych, natomiast wniosek Dariusza Kuligowskiego dotyczył budowy

la

19 lipca wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Raciążu odowołanie od decyzji środowiskowej burmistrza Raciąża w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 5 x 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną, złożone przez FPH „ZEW” Dariusz Kuligowski. Inwestor w uzasadnieniu swojego odwołania nie pozostawił „suchej nitki” na organie wydającym przedmiotową decyzję. Dariusz Kuligowski w swoim 23 stronnicowym odwołaniu zarzuca burmistrzowi Raciąża między innymi brak dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego dotyczącego przedmiotowej decyzji oraz błędne określenie przedmiotu postępowania i wydania błędnej decyzji (decyzja dotyczyła 5 elektrowni wiatrowych, a wniosek inwestora 4 elektrowni wiatrowych). Skarżący odniósł się również do braku merytorycznego uzasadnienia i sposobu prowadzenia postępowania administracyjnego. Zdaniem odwołującego „prowadzenie postępowania administracyjnego przez Burmistrza Miasta Raciąż w sposób nie budzący zaufania jego uczestników do władzy publicznej, a także w sposób sprzeczny z zasadami praworządności”. Odwołaniem w najbliższym czasie zajmie się Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie. (re)

m

a


27 LIPCA 2012

W

I

A

D

O

M

O

Ś

C

EXTRA

I

N a s z e

Płońska jednostka TPD

7

d n i

5

Dla dzieci niepełnosprawnych Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Płońsku powstało w 1986 roku. Inicjatorami byli rodzice dzieci niepełnosprawnych z terenu Płońska i powiatu płońskiego. Koło jest terenową jednostką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a przewodniczącą jego Zarządu jest Pani Monika Zimnawoda. Obecnie, Koło ma pod swoją opieką 105 dzieci razem z ich rodzinami. Ma ono charakter specjalistyczny, czyli obejmuje opieką dzieci o różnej niepełnosprawności, a jedynym warunkiem zapisania się do organizacji jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Głównym źródłem finansowania Koła są dotacje, fundusze pozyskiwane z Urzędu Miasta w Płońsku, Starostwa Powiatowego w Płońsku, Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku, Gminy Płońsk, składki członkowskie, środki pozyskane z balu charytatywnego, darowizny od firm i przedsiębiorców oraz prywatnych sponsorów. Kołu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TPD w Płońsku można także przekazać 1% swojego podatku. Koło zajmuje się ochroną i promowaniem praw dzieci niepełnosprawnych, wspomaganiem ich rodzin, reprezentowaniem interesów tych dzieci, a także organizacją wielu imprez okolicznościowych, artystycznych i sportowych, integrujących środowisko dzieci i młodzież niepełnosprawną. Placówka inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy dla dzieci niepełnosprawnych, zapewniając im kompleksową bezpłatną reR

e

Przewodniczącą Zarządu Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Płońsku jest Pani Monika Zimnawoda. habilitację i opiekę. Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczestniczy w zajęciach z terapeutą zajęciowym, psychologiem, pedagogiem, fizjoterapeutą, masażystą, na które środki zostały pozyskane z dotacji oraz korzysta z usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Aktualnie, dzięki Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku Panu Eugeniuszowi Demianiukowi i straniom Przewodniczącej Koła, Pani Moniki Zimnawoda, zatrudnionych jest w Kole ośmiu asystentów osoby niepełnok

Podopieczni na lipcowym pikniku.

sprawnej i dwóch pracowników obsługi biurowej. Placówka dysponuje specjalistycznym sprzętem, wyposażoną salą rehabilitacyjną i pokojami do terapii zajęciowej, dzięki parafii Św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku oraz SPZZOZ w Płońsku. Koło współpracuje z innymi stowarzyszeniami na terenie powiatu płońskiego.

kluczone z otrzymywania żywności z Banku Żywności S.O.S., z którego to wsparcia korzystało od lat. W związku z nieprzychylnym potraktowaniem członków Koła przez jednostkę nadrzędną TPD, otrzymało ono wsparcie od Stowarzyszenia „Bądźmy Razem”, które zabezpieczyło dostawę żywności dla najbardziej potrzebujących członków Koła.

Obecnie Koło, decyzją Oddziału Miejsko-Powiatowego TPD w Płońsku, zostało wy-

Przewodnicząca Koła Pani Monika Zimnawoda, za pośrednictwem naszej gazety, dzię-

la

kuje wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli, za okazane wsparcie i pomoc w realizacji programu pomocowego dla członków Koła. Dla wszystkich zainteresowanych – nr konta bakowego BS Płońsk 97 8230 0007 0000 2541 2012 0001 oraz dane kontaktowe: 09100 Płońsku, ul Ks. R. Jaworskiego 3; nr telefonu 23 662 10 35. (mz)

m

a


6 EXTRA N a s z e

7

W

d n i

I

A

D

O

M

O

Ś

C

27 LIPCA 2012

I

W skrócie

Regionalne obchody

Święto policji W piątek, 20 lipca odbyły się uroczystości z okazji Święta Policji. W ramach obchodów w kościele św. Michała Archanioła odprawiona została msza święta w intencji wszystkich funkcjonariuszy i pracowników policji Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Oficjalna cześć uroczystości odbyła się na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji przy ul. 1 Maja.

Płońsk w pierwszej setce W tegorocznym Rankingu Samorządowym Rzeczpospolitej” Płońsk znalazł się na 39 miejscu w kategorii gminy miejskie i miejskowiejskie. Stawkę otwiera Kołobrzeg (64 pkt.), na 100. miejscu jest Drawsko Pomorskie (43 pkt). Płońsk uzyskał ponad 51 pkt. Bardzo wysoko została oceniona między innymi sytuacja finansowa naszego miasta, oraz sposób w jakim jest zarządzane. (um)

FOT.UM(3)

FOT.plonsk.pl(1)

Komunikat

- Z okazji Święta Policji składam funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji serdeczne życzenia. W imieniu samorządu i mieszkańców Płońska bardzo dziękuję za poświęcenie i pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym mieście. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że współpraca Komendy Powiatowej Policji i Samorządu Miasta Płońsk będzie

nadal się rozwijać i zaowocuje działaniami, które istotnie wpłyną na stan bezpieczeństwa w naszym mieście - mówił Burmistrz Miasta Andrzej Pietrasik.   Ważnym punktem obchodów było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych wyróżnionym policjantom. (um)

Zawyją syreny 1 sierpnia o godz. 17 zawyją w Płońsku syreny alarmowe, które mają upamiętnić 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Na ulicach oraz budynkach miejskich wywieszone zostaną flagi. O wywieszenie flag władze miasta Płońska apelują do także do mieszkańców. (um)

Spacerem po Płońsku…

Okiem gościa Jak nas widzą, tak nas piszą, brzmi przysłowie. O stacji PKP w Płońsku napisać można wiele, a najważniejszym spostrzeżeniem jest to, iż stacja to zwyczajna ruina.

Przyjezdnego wita zdewastowany peron, ławka z oberwaną połową siedzenia i zabity deskami budynek dworca. Wszechobecne graffiti, którym wysmarowane jest wszystko, co się da, jeszcze nie rzuca się w oczy tak bardzo, jak wyrastające tu i ówdzie krzaki. Na przejście nadziemne strach wejść, bo wygląda, jakby coś się miało pod naszymi stopami R

e

zawalić, a dodatkowego uroku dodają temu miejscu walające się wszędzie butelki i śmieci. Od strony ulicy budynek także nie zachęca, ale być może jest to atutem. Gdy gość do Płońska przyjedzie, będzie się bał wejść na teren dworca i już miasta nie opuści. (mz) k

la

m

a


27 LIPCA 2012

M

A

G

A

Z

Y

Nowoczesne technologie informatyczne

Cyfrowa „trójka” 11 lipca Burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik podpisał z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika umowę o udzieleniu dotacji celowej w kwocie 160 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informatycyjnokomunikacyjnych. Pieniądze te trafią do Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku, która bierze udział w pilotażowym programie rządowym „cyfrowa szkoła”. Pilotaż rządowego programu „cyfrowa szkoła” został przyjęty do realizacji przez Radę Ministrów na posiedzeniu, które odbyło się 3 kwietnia 2012 roku. Do 18 kwietnia publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego mogły składać wnioski o udział w programie do swoich organów prowadzących. Następnie, organy prowadzące szkoły składały wnioski do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego dla prowadzonych przez siebie szkół w terminie do 30 kwietnia, zapewniając jednocześnie wkład własny w wysokości co

najmniej 20% wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Wojewodowie w terminie do 14 maja dokonali kwalifikacji szkół do udziału w programie. Możliwość otrzymania wsparcia finansowego w ramach programu pilotażowego uzyskało około 380 szkół podstawowych. Samorządy z terenu województwa mazowieckiego złożyły łącznie 176 wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu „Cyfrowa szkoła” na łączną kwotę 71 980 819,00 zł. Złożone wnioski objęły łącznie 607 szkół. W ramach podziału środ-

EXTRA

N Jak czytamy na stronach MEN: Rządowy program „cyfrowa szkoła” będzie realizowany w formie pilotażu do sierpnia 2013 roku. W zamian za otrzymane wsparcie finansowe na wyposażenie szkół i uczniów w nowoczesne pomoce dydaktyczne, szkoły będą zobowiązane wykonać – w trakcie trwania programu pilotażowego – określone w programie zadania związane m.in. z doskonaleniem nauczycieli w zakresie stosowania technologii informa-

N a s z e

EXTRA N a s z e

7

d n i

Redaktor Naczelna Anna Łobko, kom: 791 341 309, email:anna@lobko.pl Redakcja ul . Płocka 39/106 Stary budynek urzedu miejskiego 09-100 Płonsk gazeta@plonskonline.pl Dyżur: od poniedziałku do piatku w; godz. 10–12 tel . 792 013 257 Reklama

27 – 29 VII – g. 17.00 produkcja: Wielka Brytania gatunek: dramat/komedia/romans, 107 min. reżyseria: Lasse Hallstrom scenariusz: Simon Beaufoy obsada: Emily Blunt, Ewan McGregor, Kristin Scott Thomas

e

7

cyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz prowadzeniem lekcji z wykorzystaniem TIK. Dzięki udziałowi w programie szkoły uzyskają możliwość unowocześnienia bazy technologicznej, a nauczyciele zdobędą nowe umiejętności i kompetencje pozwalające w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami.

„Połów szczęścia w Jemenie”

R

d n i

ków z rezerwy celowej na zakup pomocy dydaktycznych, w województwie mazowieckim do rozdysponowania jest kwota w wysokości 5 764 000, 00 zł. Pieniądze te zostały podzielone między 50 wylosowanych szkół. W puli wylosowanych szkół znalazła się płońska „trójka”. Mniej szczęścia miała „dwójka”, która także złożyła wniosek, lecz nie została wylosowana. W sumie „trójka” wyda na sprzęt komputerowy około 200 tys. zł, z czego większość na przenośnie komputery dla uczniów. Program ma ruszyć już po wakacjach.

Kino Kalejdoskop

Zamknięty w sobie Fred pracuje dla rządowego Departamentu ds. Rybołówstwa i nie może odnaleźć życiowej drogi, tkwiąc w nieudanym małżeństwie. Piękna i odnosząca sukcesy Harriet jest energiczną

7

managerką w wielkiej korporacji. Poznają się za sprawą szalonego marzenia pewnego jemeńskiego szejka, który chce sprowadzić ławicę łososi na… pustynię. W sfinansowanie projektu zaangażowany jest brytyjski rząd - władze Wielkiej Brytanii za wszelką cenę k

szukają atrakcyjnej historii dla mediów. Dzięki niesamowitemu pomysłowi jemeńskiego szejka, Fred i Harriet przypomną sobie, co oznacza dawno przez nich zapomniane słowo “szczęście”.

Piotr Szpila tel . 792 013 257 Wydawca Marcin Łobko RE:Media ul . 11 l istopada 69, 16-120 Krynki marcin@lobko.pl tel . 535 259 952, Nakład 8000 egz. Druk Edytor Sp. z; o.o. , ul . Tracka 5, 10-364 Olsztyn

Zastrzegamy możliwość zmian w repertuarze. W poniedziałki i wtorki kino jest nieczynne.

la

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszen. Wydawca odpowiada wyłącznie za treść materiałów redakcyjnych. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

m

a


8 EXTRA N a s z e

7

R

d n i

1

POZIOMO: 4) Zool.: owad z rodziny komarowatych, przenosi zarazki malarii. 11) Geogr.: stolica Gruzji. 12) Okolica, miejsce położone z boku, z dala od utartych szlaków. 13) Zdrobniale od epizod. 14) Sprawa dotycząca, obchodząca kogoś. 15) Fragment, część, kawałek. 16) Zjazd harcerski 18) Np. jadalny, operacyjny 19) Pomysł, zamiar niewykonalny. 23) Rodzaj siekierki do mięsa; nóż do siekania mięsa. 25) Człowiek niedorozwinięty umysłowo. 29) Krata zabezpieczająca jakiś otwór. 32) Sport: lotny cel w strzelaniu sportowym. 33) Krzyżówkowa papuga 34) Popularne spodnie 35) Spoż.: japońska wódka ryżowa. 38) Linijka wiersza. 40) Włóczęga, obieżyświat. 41) Geol.: skała osadowa powstała z obumarłej roślinności bagiennej. 42) Żegl.: tylna część statku, łodzi. 43) Praca, wysiłek, fatyga, znój; trudność, trudzenie się. 44) Potocznie: tłum, rzesza, zgraja, banda. 46) Muz.: gatunek improwizowanej muzyki instrumentalnej. 48) Potoczna nazwa silnika spalinowego dwusuwowego 49) Gruba linia, smuga 51) Muł, namulisko, szlam, nanos; osad naniesiony przez wodę. 52) Ukończyła szkołę, uczelnię, kurs. 57) Pablo (1881-1973), malarz hiszp.; "Panny z Avignon", "Guernica". 60) Anat.: górna część grzbietu, poniżej karku; ramiona. 61) Ekon.: zaliczka na poczet należności; a conto. 64) Staropolski zwrot grzecznościowy; acan, pan, waćpan. 65) Powierzchnia ukośna, skośna. 66) Rzem.: rzemieślnik wstawiający szyby, wytwórca przedmiotów szklanych. 68) Astr.: jedna z faz Księżyca. 69) Odzież: kobieta ubierająca się wytwornie, modnie z przesadną elegancją; strojnisia. 70) Artysta cyrkowy popisujący się zręcznością. 71) Blizny na twarzy, najczęściej po ospie. 72) Głupienie, tępienie, baranienie, capienie,

O

2

Z

R

3

Y

W

4

5

44

11 7

K

27 LIPCA 2012

A 6

7

8

25

34

13

9

10 33

12 53

59

14

58

48

15 16

19

20

21 10

17

22 6

23 11

29

57

35

36

27

40

57

38 5

58

36

53 3

1

64

40

60

30

23

38

55

21

56

56

62

42

52

15

22

71

50

32

72 16

47

73

49

35

dziwnego. 6) Imię męskie; imię Przegrodzkiego, aktora. 7) Potocznie: składka. 8) Zool.: rząd kosmopolitycznych ptaków leśno-parkowych; często pasożyty lęgowe. 9) Narzędzie do cięcia, strzyżenia itp. 10) Liczebnik główny oznaczający liczbę 4; liczba 4. 17) Ojciec. 18) W parze z Warsem. 20) Sport: zawody, zmagania. 21) Człowiek o pogodnym, naiwnym usposobieniu. 22) Stały produkt odgazowania węgla kamiennego. 24) Gatunek, jakość. 26) Żegl.: podróż

19

74 2

durnienie 73) Zakład produkcyjny, w którym dokonuje się uboju zwierząt. 74) Lit.: gatunek lichej powieści opartej na wątku miłosnym. PIONOWO: 1) Pogląd odrzucający wiarę w Boga, zaprzeczający istnieniu Boga. 2) Człowiek przewyższający innych biegłością w jakiejś dziedzinie; wirtuoz. 3) Jednostka miary równa 1/1000 milimetra. 4) Hak lub kołek przeznaczony do wieszania na nim odzieży i nakryć głowy. 5) Nie ...; nic nadzwyczajnego, nic

63

68

69

70

60

43

65

67

13

51

61

18

12

47

45

8

66

46

50 31

54

26

43 46

49

59

28

39

42

45 29

52

27

34

37

44

55

48

17

26

4

54

41

51

9

25

24

31 33

14

37

24

30

32 41

39

18

statkiem. 27) Miłośnik, zapalony bywalec teatralny. 28) Plecak lub torba przeznaczona do noszenia małego dziecka. 30) Tekst napisany ręcznie. 31) Brak szczęścia. 36) Uprzywilejowana karta 37) Epoka geologiczna 38) Brat matki lub ojca 39) Uderzenie, cios (r-y batów; okładać razami). 44) Musujący, chłodzący napój 45) Drugi co do wielkości port we Francji. 47) Symbol graficzny 49) Zamiar, pomysł. 50) Płeć 53) Drewniana okładzina ścian. 54) Prawo:

28

unieważnienie, anulowanie. 55) Chem.: alkaloid zawarty w liściach i nasionach tytoniu. 56) Sport: sportowiec akrobata dublujący aktorów w scenach niebezpiecznych. 57) Osoba korzystająca z publicznych środków lokomocji. 58) Tykanie. 59) Kształt, rozmiar, wykrój. 62) Samogwałt. 63) Muz.: podłużny bęben używany w dawnym wojsku. 67) Leśn.: pniak z korzeniami po ścięciu drzewa; karpa.

Litery z pól ponumerowanych na dole utworzą przysłowie polskie. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

20


27 LIPCA 2012 R

M e

k

A

G

A

Z

Y

EXTRA

N

la

N a s z e

m

7

d n i

9 a

Wakacyjne abc…

Zasady bezpiecznej kąpieli Lato, to czas urlopów, chwila na relaks i oderwanie się od codzienności. Wszystko to sprawia, że łatwo zapomnieć o bezpieczeństwie własnym i współurlopowiczów. Poniżej prezentujemy 19 zasad, z którymi warto się zapoznać przed wejściem do wody. 1. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych czyli tam gdzie jest ratownik WOPR. Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych. W przypadku wejścia do niestrzeżonych zbiorników każdorazowo należy sprawdzić głębokość i strukturę dna. 2. Przestrzegaj regulamin kąpieliska na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika. 3. Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura 22-25 stopni). 4. Nie pływaj w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność jest poniżej 50m), gdy wieje poryR

e

wisty wiatr. 5. Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję, krocze i nogi - unikniesz wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi. 6. Nie pływaj w miejscach gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania wody lub zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych. 7. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”. 8. Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do wody z pomostów, z materacy. Zabawy w wodzie k

powinny być dostosowane do Twoich umiejętności pływackich, wykluczające ryzyko i eskalację niebezpiecznych zachowań (brutalności, agresji, rywalizacji i wygłupów). 9. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak i nadmuchiwane koło. 10. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu. 11. Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach to zawiadom inne osoby. 12. Nie przystępuj do pływania na czczo wzmożona przemiana materii osłabia Twój

organizm. 13. Nie pływaj również bezpośrednio po posiłku - zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. 14. Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Na głowie powinieneś mieć założony czepek abyś był widoczny dla innych w wodzie. Możesz do tego celu użyć bojki na szelkach. 15. Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny. Lepiej udać się na spacer a po godzinie można organizować sobie zajęcia bardziej intensywne. Nie przebywaj w wodzie zbyt długo ani też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej przerwie.

la

16. Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukończeniu pływania należy zjeść posiłek. Dzieci powinny coś zjeść obowiązkowo. 17. Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne. 18. Jeśli nie chcesz się przeziębić to po skończonej kąpieli przebierz się w suche ubranie, nie przebywaj w mokrych rzeczach na wietrze - możesz doprowadzić do znacznego oziębienia organizmu. 19. Dbaj o czystość wody w której pływamy. Nie załatwiaj do wody potrzeb fizjologicznych . Jeżeli są do tego warunki do wody wchodź po uprzednim umyciu się pod prysznicem (znajdują się one prawie zawsze na kąpieliskach zorganizowanych i na pływalniach). m

a


10 EXTRA N a s z e

R

7

M

d n i

e

k

A

G

A

Z

Y

27 LIPCA 2012

N

la

m

a

Okiem wydawcy

Co z tą Tęczą? Czyli uderz w stół, a „trener” się odezwie Jestem zmuszony odpowiedzieć jednemu „wieloletniemu trenerowi” bez licencji (?) czepiającego się mojej przeszłości menedżerskiej w jednej z miejscowych gazet.

To miejsce czeka na twoją reklamę R

e

k

W gazecie pisze pan o mnie, a nie o tym jak to się stało, że podobno trenowani przez Pana zawodnicy nie otrzymywali wynagrodzeń. Chociażby Pan Sławomir Jóźwiak, który wygrał w sądzie jakieś 10 tysięcy złotych należnego wynagrodzenia. Moi pracownicy zawsze mieli wynagrodzenie na czas, a dlaczego pana zawodnicy nie? Dlaczego Pana zawodnicy żeby otrzymać uczciwie zarobione pieniądze niezbędne do życia musieli iść po nie do sądu? Gdzie Pan był Panie „trenerze”? Interesował się Pan tym? Czy interesuje Pana wszystko (w tym ja), a nie Pana zawodnicy? Pisze Pan w jednej z gazet o długach i nie

tłumaczy Pan jak to się stało, że w Tęczy jest komornik, a w spółce przez Pana wspominanej nigdy nie był. Atakuje mnie Pan osobiście, a ja muszę stwierdzić, że w żadnej z czterech spółek, w których byłem członkiem zarządu lub prezesem nie było komornika i wszystkie do dzisiaj działają. I nie będę się z tego tłumaczył, bo wszystkie organy korporacyjne spółek udzieliły mi absolutoriów. Pisze Pan o wszystkim tylko nie o długach Tęczy i nie tłumaczy, dlaczego jest bliska upadku. Bo to między innymi Pan powinien się z tego tłumaczyć. W końcu może nadarzy się okazja, bo

la

dane, które otrzymaliśmy od mieszkańców Płońska zostały ostatnio przekazane do organów ścigania w różnych miejscach województwa mazowieckiego. A tak prywatnie Panu powiem - ma Pan serce do walki i kocha pan piłkę, więc niech się Pan zajmie Tęczą na poważnie, jako osoba decydująca i pozyskująca sponsorów. Może wtedy będzie dużo lepiej dla Pana Panie Robercie jak i dla Tęczy. Tego prywatnie Panu życzę. Marcin Łobko Komentuj na www.lobko.pl m

a


27 LIPCA 2012

R

E

K

L

A

M

A

EXTRA N a s z e

7

d n i

11


12 EXTRA N a s z e

7

R

d n i

O

Z

Horoskop Tygodniowy

Dorosły samiec

BARAN Szukaj towarzystwa osób zdecydowanych i posiadających dużą wiedzę. Jeśli chcesz się rozwijać, przyjaciele którzy zasiedzieli się w jednym miejscu raczej Cię nie zainspirują. Możesz znaleźć nowe środowisko, z ludźmi ciekawymi świata i douczającymi się.

17

Prawnik

A

Medykament

Narkotyk

11

Drzewo w godle Libanu

E

Ptaki hodowlany 6 Koralik

E

O

8

I E

Anagr. NES Strasburger

Szkodnik z szafy

22

O

30

E O

Podróż powietrzna

Saksończyk Kiełbasa z 27 osła

A

O

O

3

4

5

6

7

8

9

17

18

19

20

21

22

23

24

25

O

O

10

czka

A Okrzyk obrzydzenia

Dźwięk f Objaw przeziębienia

13

A E

18

Kurek, zawór

"... do młodości"

A

2

26

Sari,

1

A

O

12

23

A

A

I

Sąsiad Iraku.

3

15 śpiewa-

A

O

2

A

24

11

12

13

14

15

27

28

29

30

31

16

Na wesoło Jedzie dziadek Trabantem i nagle mu zgasł. Po paru dosłownie sekundach zatrzymuje się najnowszy model Ferrari. Kolo od Ferrari wyłazi z wozu i pyta, czy podholować. Dziadek oczywiście się zgadza. - I pamiętaj dziadku, jeśli coś będzie nie tak, to zamigaj lewym migaczem Pierwsze skrzyżowanie - czerwone światło. Po chwili podjeżdża najnowsze Porsche. Kolo od Ferrari został wyzwany do wyścigu a że jego duma jest wielka, to nie mógł odmówić. Ruszyli. Po ok 5 kilometrach za rogiem stało dwóch policjantów i to co usłyszeli to tylko ziuuuuum, ziuuuum, ziuuum. Odzywa się pierwszy policjant: - Ty, widziałeś tego Ferrari? Z 290 km/h jechał! - A tego Porsche? Z trzy stówki miał! - A tego Trabanta? Migał, że będzie ich wyprzedzać.

KOZIOROŻEC Twoja sytuacja może się diametralnie zmienić, jeśli zamiast namyślać się i zwlekać zaczniesz działać. Brakuje Ci zaangażowania, brakuje Ci zapału, który jesteś w stanie z siebie wykrzesać. Nie daj się opanować przez smutki, znajduj pozytywny dar w każdym aspekcie życia. WODNIK W sprawach zawodowych zapowiada się zmiana, i to taka narzucona z zewnątrz, bo Tobie trudno byłoby się na coś zdecydować, zamiast iść śmiało w przyszłość, uciekasz w rozważanie dawnych błędów. Uważaj z wydatkami, żeby nie przerosły Twojego budżetu, żyj skromnie, za to możesz poszaleć, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe. RYBY Polegasz na sobie i bardzo dobrze, los podsunie Ci okazje, żeby spełniać się w pracy i życiu towarzyskim. Jeśli masz palący problem, odwołaj się do własnej wyobraźni, wyczaruj w magiczny sposób najlepsze możliwe rozwiązanie. Nie czekaj aż coś się samo ułoży, podejmij działanie, uprzedź fakty. k

20

1

STRZELEC Za dużo myślisz, za dużo się zastanawiasz i rozważasz, tracisz, ponieważ nie masz dostępu do rozwiązań intuicyjnych. Tak naprawdę jeżeli pomyślisz o swoim głównym problemie i przestaniesz myśleć, od razu pojawi Ci się optymalna odpowiedź.

e

19

Symbol lantanu Greckie R 28

Angielskie idź Skupienie

SKORPION Zapowiadają się ruch i zmiany. W coś zainwestujesz lub będziesz zmieniać pracę, obudzi się nowa nadzieja i wstąpią w Ciebie nowe siły. W miłości Ty albo Twój partner potrzebuje więcej swobody, nie narzucaj swojego zdania, spróbuj zrozumieć jego zapatrywania. Ogólnie będziesz aktywna, zaangażowana i nastawiona na przygody.

R

14

Lisia jama

10

O

O O

Japońska wódka. Urodzinowe ciasto.

Mówca

16

Rów obronny, szaniec.

Bramka

Ala i ...

A

29

Do zapalania

A

7

Szef Anagram KOT

5

9

21

Rzeka Syberii Anagr AMON

O

O

O Wokół niej się kręci

A

Prawy dopływ Irtyszu

Ogłada

A

Anagr. KOMORA

O

26

W pociągu

O I

4

Anagr. NATO

A

Ę

Kolega, kumpel.

I

U

Rodak.

O

Imię Lipińskiej.

Jean ... "Leon zawodowiec".

A

Najcięż- Przymieszy rze, pierw sojusz, chem. koalicja.

A

31

Kucharz okręt.

27 LIPCA 2012

A

U

25

Specjalista od logiki.

LEW Wyjedź, zmień otoczenie, bo tkwiąc w tym samym miejscu popełniasz te same błędy. Potrzebne Ci jest świeże spojrzenie, z dystansem i nabranie większego optymizmu, bo wszystko widzisz na czarno.

K

O

E

RAK Jakiś odłożony egzamin lub inna zaległa sprawa przypomni o sobie. Zrób co masz do zrobienia od razu, przeciąganie w czasie działa na Twoją niekorzyść. Potem już będzie tylko dobrze, zrelaksujesz się i napełnisz pozytywnymi wibracjami.

W

1000 kg Narząd

Świstek, karteczka

A

BLIŹNIĘTA Może Ci pomóc starsza, doświadczona osoba, ktoś, na kim będziesz mogła się oprzeć. Ten tydzień jest doskonały na wprowadzanie w życie śmiałych planów, dziwnych i ryzykownych, szczególnie jeśli chodzi o miłość.

WAGA Unikaj konkurencji i wrogów, bo mogą Ci zaszkodzić. Lepiej nie odkrywaj wszystkich kart, niech Twoje działania będą po trosze tajemnicą. Jak trafi się okazja, nikomu nie mów, sama ją wykorzystaj. Po co inni mają Ci zazdrościć? Bądź dyskretna, ale stanowcza.

Y

Fakty, informacje.

BYK Będziesz mieć sporo energii i praca posunie się do przodu, ale niestety część negatywnej energii może być wyładowywana na bliskich osobach. Uważaj, żeby w złości nie powiedzieć czegoś niemiłego. Nie obawiaj się o swoją pracę, jest stabilna.

PANNA Jeśli ktoś odszedł i już wydawało się, że kolejny raz na zawsze, jeszcze uda się poskładać rozbite kawałki czary. Jeśli masz gdzieś jechać, nie jedź, zatrzymaj się i znajdź na miejscu to czego szukasz. Jesteś w dobrym punkcie, niczego Ci nie brakuje.

R

la

m

a


27 LIPCA 2012

R

E

K

L

A

M

A

EXTRA N a s z e

7

d n i

13


14 EXTRA N a s z e

7

d n i

M

A

G

A

Z

Y

N

27 LIPCA 2012

Ciekawostki z kalendarza

Nietypowe święta w lipcu Nasz polski kalendarz pęka w szwach od świąt. Kościelne, państwowe, jedne - ku uciesze wszystkich pracujących - wolne od pracy, inne przemykają w naszej codzienności niezauważone, bez specjalnej celebracji. Są też nietypowe „święta”, o których z pewnością mało kto wie. Lipiec takich dni ma cale mnóstwo. 1 lipca — Dzień Psa(polskie); Światowy Dzień Architektury; Dzień Spółdzielczości 2 lipca — Dzień Dziennikarza Sportowego, Międzynarodowy Dzień UFO 6 lipca - Światowy Dzień Pocałunku 11 lipca — Światowy Dzień Ludności 12 lipca — Światowy Dzień Imprezy 15 lipca — Dzień bez Telefonu Komórkowego 19 lipca — Dzień Czerwonego Kapturka 22 lipca — Dzień aproksymacji Pi 23 lipca — Dzień Włóczykija 24 lipca — Dzień Policjanta 25 lipca — Dzień Bezpiecznego Kierowcy Święta ruchome: ostatni piątek lipca - Dzień Administratora


27 LIPCA 2012

R

E

K

L

A

M

A

EXTRA N a s z e

7

d n i

15


16 EXTRA N a s z e

7

R

d n i

E

K

L

A

M

27 LIPCA 2012

A

EXTRA G

A

Z

E

T

A

B

N a s z e

E

Z

P

7

Ł

A

T

N

A

d n i

Extra Tygodnik Płońsk nr 64  

Płońska bezpłatna gazeta lokalna. Extra Tygodnik Płońsk nr 64

Advertisement