Page 1

PINGES LIHASED:

FOOLHAPE:

PÄRAST VÄHKI:

Masseeri ise vahtplastrulliga

Tähtis B-rühma vitamiin

Otsi taastusravivõimalusi

Lk 611–612

Lk 614–615

Lk 618–620

Maalehe nõuandelisa

Nr 38 19. september 2013


tamiine ja mineraalaineid 610 Hoia tervist

Diabeedihaige vajab Diabeedihaige vajab lisavitamiine ja mineraalaineid

di korral benfotiamiini?

Miks diabeedi korral tekib puudus erinevaist vitamiinidest ja mineraalainetest?

haigetest tekib (tiamiini) puudus se tõttu is kahjulikud vadMiks diabeedi on diabeedi korral nemist Miks on korral vaja benfotiamiini? Mikskasutada on diabeedi diabeedi korral linevaja roll kasutada benfotiamiini? •vaja Enamusel diabeedihaigetest tekib kasutada benfotiamiini? uses, tõsine eriti B1-vitamiini (tiamiini) puudus •• Enamusel diabeedihaigetest Enamusel diabeedihaigetest tekib tekib ses • B1-vitamiini puuduse tõttu puudus tõsine tõsine B1-vitamiini B1-vitamiini (tiamiini) (tiamiini) puudus organismis kahjulikud tis roll •• kuhjuvad B1-vitamiini B1-vitamiini puuduse puuduse tõttu tõttu ained, mis põhjustavad diabeedi organismis uses. kuhjuvad kuhjuvad organismis kahjulikud kahjulikud

• Diabeedi korral vajab organism ainevahetuse muutuste tõttu Miks diabeedi korral rohkem vitamiine ja mineraaldiabeedi korral tekib puudus Miks diabeedi korral aineid Miks kui toiduga saaberinevaist tekib puudus erinevaist vitamiinidest ja tekib puudus erinevaist • Diabeetikutel viiakse vitamiine vitamiinidest ja mineraalainetest? ja mineraalaineid tavapärasest vitamiinidest ja mineraalainetest? •mineraalainetest? Diabeedi korral vajab organism enam organismist välja muutusteorganism tõttu •• ainevahetuse Diabeedi Diabeedi korral korral vajab vajab organism rohkem vitamiine ja mineraalainevahetuse muutuste ainevahetuse muutuste tõttu tõttu aineid kui toiduga ja saab rohkem rohkem vitamiine vitamiine ja mineraalmineraal• Diabeetikutel viiakse vitamiine aineid aineid kui kui toiduga toiduga saab saab ja mineraalaineid tavapärasest •• Diabeetikutel Diabeetikutel viiakse viiakse vitamiine vitamiine enam organismist välja ja ja mineraalaineid mineraalaineid tavapärasest tavapärasest enam enam organismist organismist välja välja

hilistüsistuste süvenemist ained, ained, mis mis põhjustavad põhjustavad diabeedi diabeedi • B1-vitamiinil onsüvenemist oluline roll hilistüsistuste hilistüsistuste süvenemist ainevahetuses, eriti •• suhkrute B1-vitamiinil on B1-vitamiinil on oluline oluline roll roll vorm kokarglükoosi lõhustamises suhkrute suhkrute ainevahetuses, ainevahetuses, eriti eriti • B1-vitamiinil on tähtis roll omponent glü-lõhustamises glükoosi glükoosi lõhustamises närvisüsteemi talitluses. •• B1-vitamiinil tähtis hustamisel. Kunaon närB1-vitamiinil on tähtis roll roll närvisüsteemi talitluses. närvisüsteemi talitluses. e energiat peamiselt just

lõhustamisel, siis onvorm närvisüsB1-vitamiini aktiivne kokarDiabetiker-Vitamine on vitamiinide ja mikroelementide boksülaas ontagada tähtis komponent glüitluseks vaja tiamiini piisav B1-vitamiini aktiivne vorm kokarkompleks, mis on välja töötatud spetsiaalselt diabeediB1-vitamiini aktiivne vorm kokarkoosi oksüdatiivsel lõhustamisel. Kuna närboksülaas on tähtis komponent glüu tase kõrgeneb, suureneb ka B1-vihaigete jaoks, kuid sobib tõhusa multivitamiinipreparaaboksülaas on tähtis komponent glüvirakkudele toodetakse energiat peamiselt just koosi oksüdatiivsel lõhustamisel. Kuna koosipuudusele oksüdatiivsel lõhustamisel. Kuna närnäramiini on eriti tundlikud dina hästi kaDiabetiker-Vitamine tervetele inimestele. glükoosi oksüdatiivsel lõhustamisel, siis on närvisüson vitamiinide ja mikroelementide virakkudele toodetakse energiat virakkudele toodetakse energiat peamiselt peamiselt just just s jaglükoosi närvisüsteem. Kokarboksülaasi teemi normaalseks talitluseks vaja tagada tiamiini piisav kompleks, mis on välja töötatud spetsiaalselt diabeedioksüdatiivsel lõhustamisel, siis on närvisüsDiabetiker-Vitamine on ja mikroelementide glükoosi oksüdatiivsel lõhustamisel, siis on närvisüsDiabetiker-Vitamine on vitamiinide vitamiinide ja pärast mikroelementide SooviTuSliK annuSTaMinE: 1 tablett ööpäevas, sööki. kogus. Kui veresuhkru tase kõrgeneb, suureneb ka B1-vihaigete jaoks, kuid sobibtöötatud tõhusa multivitamiinipreparaaevahetuse kahjulike vaheproduktide teemi normaalseks talitluseks vaja tagada tiamiini piisav kompleks, mis on välja spetsiaalselt diabeediteemi normaalseks talitluseks vaja tagada tiamiini piisav kompleks, mis on välja töötatud spetsiaalselt diabeediDiabeedihaigele soovitatakse seda toidulisandit kasutada pidevalt. tamiini vajadus. B1-vitamiini puudusele on eriti tundlikud dina hästi ka tervetele inimestele. kogus. Kui tase B1-vihaigete jaoks, tõhusa dedes. Benfotiamiin suurendab olu-suureneb kogus. Kui veresuhkru veresuhkru tase kõrgeneb, kõrgeneb, suureneb ka ka B1-vihaigetemitmekülgset jaoks, kuid kuid sobib sobib tõhusa multivitamiinipreparaamultivitamiinipreparaaToidulisand ei asenda ja tasakaalustatud toitumist. lihaskude, südamelihas ja närvisüsteem. Kokarboksülaasi tamiini vajadus. B1-vitamiini puudusele on eriti tundlikud dina hästi ka tervetele inimestele. tamiini vajadus. B1-vitamiini puudusele on eriti tundlikud SooviTuSliK annuSTaMinE: 1 tablett ööpäevas, pärast sööki. sülaasi taset organismis ja pidurdab dina hästi ka tervetele inimestele. vähesus põhjustab ainevahetuse kahjulikeKokarboksülaasi vaheproduktide lihaskude, ja Diabeedihaigele soovitatakse seda toidulisandit kasutada pidevalt. lihaskude, südamelihas südamelihas ja närvisüsteem. närvisüsteem. SooviTuSliK annuSTaMinE: 1 tablett ööpäevas, pärast sööki. e kuhjumist. Benfo-tiamiini toime Kokarboksülaasi kuhjumise veres jaainevahetuse kudedes. Benfotiamiin suurendab oluSooviTuSliKei annuSTaMinE: 1 tablett ööpäevas, pärast sööki. vähesus põhjustab kahjulike Toidulisand asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist. vähesus põhjustab ainevahetuse kahjulike vaheproduktide vaheproduktide Diabeedihaigele lisel määral kokarboksülaasi taset organismis ja pidurdab Diabeedihaigele soovitatakse soovitatakse seda seda toidulisandit toidulisandit kasutada kasutada pidevalt. pidevalt. ele kuhjumise polüneuropaatiale on kinnitanud veres ja kudedes. Benfotiamiin suurendab oluToidulisand kuhjumise veres ja kudedes. Benfotiamiin suurendab oluToidulisandei eiasenda asendamitmekülgset mitmekülgsetja jatasakaalustatud tasakaalustatudtoitumist. toitumist. nende kahjulike ainete kuhjumist. Benfo-tiamiini toime lisel uringud. lisel määral määral kokarboksülaasi kokarboksülaasi taset taset organismis organismis ja ja pidurdab pidurdab

ind!

S oo d n

B1-vitamiini rasvlahustuv eh on B1-vitamiini dubBenfotiamiin palju paremini ja on rasvlahustuv vorm, mis imendub palju paremini ja on Benfotiamiin on rasvlahustuv Benfotiamiin on B1-vitamiini B1-vitamiini rasvlahustuv toimega kui tavaline tiamiin. palju võimsama toimega kui tavaline tiamiin.

vorm, vorm, mis mis imendub imendub palju palju paremini paremini ja ja on on palju palju võimsama võimsama toimega toimega kui kui tavaline tavaline tiamiin. tiamiin.

ind! e hind! d ee hhin !

SSoooSododno n dn

efektiivsust diabeetiliselekuhjumist. polüneuropaatiale on kinnitanud nende nende kahjulike kahjulike ainete ainete kuhjumist. Benfo-tiamiini Benfo-tiamiini toime toime mitmed teaduslikud uuringud. efektiivsust diabeetilisele efektiivsust diabeetiliselepolüneuropaatiale polüneuropaatialeon onkinnitanud kinnitanud mitmed mitmed teaduslikud teaduslikud uuringud. uuringud.

Benfogamma (benfotiamiin) on käsimüügiravim. 1 kaetud tablett sisaldab 50 mg benfotiamiini. näiduSTuSEd: vitamiin B1 vaeguse ravi Benfogamma (benfotiamiin) on 11 kaetud tablett täiskasvanutel. annuSTaMinE: 1...3 kaetud tabletti ööpäevas. Benfogamma (benfotiamiin) on käsimüügiravim. käsimüügiravim. kaetudPaKEndi tablett n) on käsimüügiravim. 1 kaetud tablett näiduSTuSEd : vitamiin B1 vaeguse ravi sisaldab 50 mg : 50 tabletti. SuuruS sisaldab 50kaetud mg benfotiamiini. benfotiamiini. näiduSTuSEd: vitamiin B1 vaeguse ravi ni. näiduSTuSEd : vitamiin B1 vaeguse ravi täiskasvanutel. : 1...3 kaetud tabletti ööpäevas. PaKEndi täiskasvanutel. annuSTaMinE annuSTaMinE: 1...3 kaetud tabletti ööpäevas. PaKEndi SuuruS ::50 tabletti. Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakennE: 1...3 kaetud tabletti ööpäevas. PaKEndi 50kaetud kaetud tabletti. SuuruS dis olevat infolehte. Kaebuste püsimise või ravimi kõrvaltoimete tekkimise korral pidage nõu arsti Tegemist või apteekriga. Tähelepanu! on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakenTähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise või ravimi kõrvaltoimete tekkimise korral pidis olevat infolehte. Kaebuste püsimise või ravimi kõrvaltoimete tekkimise korral pidage nõu arsti või apteekriga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendage nõu arsti või apteekriga.

Diabeedihaiged Diabeedihaiged Diabeedihaiged vajavad toiduga vajavad toiduga Diabeedihaiged vajavad toiduga saadavale lisaks vajavad toiduga saadavale lisaks saadavale lisaks B-grupi vitamiine, saadavale lisaks B-grupi vitamiine, B-grupi vitamiine, vitamiine A, C ja E B-grupi vitamiine, vitamiine A, C ja Eja vitamiine ning tsinkiA, jaC kroomi. vitamiine A, C ja E E ning tsinki ja kroomi. ning tsinki ja kroomi. ning tsinki ja kroomi. Kõiki neid Kõiki aineid sisaldab Kõiki neid neid Kõiki neid sisaldab Diabetiker-Vitamine aineid sisaldab aineidaineid sisaldab Diabetiker-Vitamine Diabetiker-Vitamine Diabetiker-Vitamine

ga. Müügiloa hoidja: Wörwag Pharma GmbH &korral Co. KG,piCalwer Str. 7, D-71034 Böblingen, Saksamaa. simise või ravimi kõrvaltoimete tekkimise

Täiendav teave tootja esindajalt: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG esindus, Vienibas gatve 87B - 3, LV 1004, Riia, Läti. Müügiloa hoidja:Laki Wörwag Pharma & Co. KG, Calwerinfo@woerwagpharma.ee Str. 7, D-71034 Böblingen, Saksamaa. Kontakt Eestis: 25-402, 12915,GmbH Tallinn. 6623369, Müügiloa hoidja: Wörwag Pharma GmbH & +372 Co. KG, Calwer Str. 7, D-71034 Böblingen, Saksamaa. Täiendav teave tootja esindajalt: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG esindus, Vienibas gatve 87B - 3, LV 1004, Riia, Läti. Täiendav teave tootja esindajalt: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG esindus, Vienibas gatve 87B - 3, LV 1004, Riia, Läti. Kontakt Eestis: Laki 25-402, 12915, Tallinn. +372 6623369, info@woerwagpharma.ee Kontakt Eestis: Laki 25-402, 12915, Tallinn. +372 6623369, info@woerwagpharma.ee

rma GmbH & Co. KG, Calwer Str. 7, D-71034 Böblingen, Saksamaa. ajalt: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG esindus, Vienibas gatve 87B - 3, LV 1004, Riia, Läti. 12915, Tallinn. +372 6623369, info@woerwagpharma.ee

SAADAVAL APTEEKIDES. SAADAVAL APTEEKIDES. SAADAVAL APTEEKIDES.

SAADAVAL APTEEKIDES.


Hoia tervist 611 ERAKOGU

Meestest ja naistest. Jälle

P

alju aastaid tagasi diagnoositi mu ühel tuttaval vähk. Viisin talle poeriiulil silma hakanud raamatukese “Vähk on ravitav”. Sain selle avamata tagasi sõnadega: “Niisugust raamatut ma oma majja ei taha.” Teadupärast on iga probleemi (ka haiguse) lahendamiseks vaja läbida kolm etappi: teadvustada, tegelda, unustada. Ma ei teagi, kas ta ei tunnistanud diagnoosi või ei uskunud paranemisse. Arstid kurdavad juba ammu, et Eesti mehed jõuavad arsti juurde liiga hilja. Ja kes jõuabki varem, laseb käed rüppe ega võitle. Vähihaigete küsitluse hiljuti avalikustatud tulemuste ettekandmisel kõlas korduvalt ja kõvasti sõna “usk”. Mitte religioosses mõttes, vaid usk tervenemisse. Käegalööjad hääbuvad, uskujad rabelevad välja. Ja statistika kohaselt on uskujad pigem naised. Halloo, mehed, kas te maailma lõppu uskusite? Õige, lõpp jäi seekord tulemata, selle asemel pakutakse meile nüüd uut ajastut. Kus kõik mõtlevad loovalt, arenevad ja elavad loodusega kooskõlas. Ja teevad ise kõik selleks, et olla terved. Ka mehed. Nende väljasuremine pole sellesse teooriasse sisse kirjutatud. Usute?

KAJA PRÜGI

Alaselja rullimine vahtplastist enesemassaaži rulliga põhineb keha oma raskusjõu oskuslikul kasutamisel.

Valulikest kohtadest priiks Sügiskülmadest ja aiatöödest tekkinud lihaspingete leevendamisel saab abi massaažist. Ilusat sooja suve nautides oleme meelelt rõõmsad ja ihult tervemad kui teistel aastaaegadel. Ilmade jahenedes sügisesi aiatöid tehes annab keha pingete ja valuaistingutega endast märku. Parem on hädasid ennetada, kui et suuremaid probleeme arsti juures ravida.

Aita ennast ise Professionaalse massööri teenus oleks sel puhul kõige parem lahendus, kuid kõigile pole see kättesaadav. Ise saab end aidata, minnes spordisaali, võimeldes ja tehes venitushajutusi – tervetele lihastele pole tihtipeale rohkem vajagi. Pahatihti on aga lihaste sisse tekkinud tihedamad valusad kohad või sõlmekesed, mis pärast tavaharjutusi kehasse alles jäävad.

Need ebamugavust põhjustavad kohad ei allu venitusele, sest lihaskiud venivad vaid tihkendi kõrvalt, neid sõlmekesi oleks vaja muljuda eraldi. Selja taha oma käed ei ulatu ja kaaslane ei leia õigeid kohti sageli üles. Siinkohal soovitan kasutada vahtmaterjalist enesemassaaži rulli (nn pilatese rull), mis on kerge ega võta kodus palju ruumi. Vahtrullil massaaž põhineb keha oma raskusjõu oskuslikul kasutamisel. Lamades torul ja leides tihenenud koha, tuleb rulluda edasi-tagasi üle selle piirkonna, kuni ebameeldiv tunne taandub. Torul rullimine mõjutab lihaskude tervikuna, muutes mõjutatud piirkonna lihased elastsemaks ja töövõimelisemaks. Elastsed lihased ei vigastu ka nii kergelt. Selline rullimine lõdvestab just pindmisi, suuri lihasgruppe. Sügaval asuvad lihased saavad torul rullimisega hoopis koormust, muutes need tugevamaks. Järg lk 612

Narva mnt 13, 10151 Tallinn, www.maaleht.ee Toimetaja Kaja Prügi 661 3337 / Reklaami projektijuht Helen Lehismets 661 3312 Kujundaja Mari Peterson / Keeletoimetaja Ene Leivak / Korrektor Merike Järvlepp Väl­jaand­ja AS Eesti Ajalehed / Trükk AS Kroonpress Lehekülgede numeratsioon algab 1. jaanuarist 2013 Ilmub koos Maalehega


612 Hoia tervist ERAKOGU

Algus lk 611 Süvalihaste toonusest sõltub suuresti inimese rüht, hoiak. Rullides seljalihaseid, peame pingutama asendi säilitamiseks kõhulihaseid, nn korsetilihaseid, mis on sageli nõrgad ja paljuski süüdi seljaprobleemide tekkimisel.

Kuidas rulliga töötada Asetage rull põrandale ja heitke abaluude kõrgusel seljaga risti rullile. Tõmmake kõht sisse, tõstke puusad üles ja alustage rullimist. Ärge kiirustage, sest aeglane liikumine on mõjusam, kuna lihaspinge jõuab järele anda. Kiirustades võib rullimine ka üsna valus olla. Jalgadega edasi-tagasi liikudes saate kogu selja niiviisi üle rullida. Proovige üle ristluu rullides ka istuma tõusta, vajadusel kätega end aidates. Kui alaselga tekib tugev valu, ärge seda piirkonda rohkem rullige. Puhake ja proovige mõne päeva pärast uuesti. Kui lihased on väga pinges, on piirkond ka valulikum. Kindlasti tuleb kogu tegevuse ajal

Selja rullimine. Torul rullimine mõjutab lihaskude tervikuna, muutes mõjutatud piirkonna lihased elastsemaks ja töövõimelisemaks.

säilitada vaba rahulik hingamine, hinge ei tohiks kinni hoida. Jalalihaste rullimiseks asetage rull reie ette/taha ja liikuge kehaga edasi-tagasi. Tehke seda niikaua, kuni tunnete kergendust. Kui tekib väsimus, puhake ja korrake liikumist. Korduste arv sõltub inimese treenitusest. Tehke oma enesetunde järgi, üle ei maksa pingutada. Olge ettevaatlik varasemate vigastuste piirkonnas, minge vaid talutava valu piirini.

Ruumid lamajatele Sõbralik personal Rahulik miljöö Ilus loodus

Hooldekodu Jõgevamaal www.kaapahooldekeskus.ee Kääpa küla, Saare vald, Jõgevamaa tel 773 4744, 528 8217 info@kaapahooldekeskus.ee

Rullimist sobib kasutada näiteks pärast tööpäeva, sageli piisab 5–10minutilisest tegevusest. Rullimine sobib kõikidele inimestele, kel on soov parandada oma füüsilist vormi. Pilatese rullid on saadaval kaubandusvõrgus (Selver, Maksimarket, Bauhof) ja M.I.Massaažikooli Tallinna esinduses Mustamäe tee 59.

MARGE KALJUVEE M.I.Massaažikooli kutseõpetaja-massöör

Eakate ööpäevane jälgimine ja hooldamine. Majutamine ühe- ja kahe-kohalistes kutsungisüsteemiga varustatud telefoni-, kaabel TV- ja internetivalmidusega tubades. Ranniku tee 48, Tallinn Telefon 609 2605 kursana@kursana.ee

Minu turvaline kodu


Hoia tervist

PA K U M E : • esmased amputatsioonijärgsed proteesid • posttraumaatilised ortoosid • üla- ja alajäseme proteesid • üla- ja alajäseme ortoosid • tugiaparaadid (kogu jala ortoosid) • tugikorsetid • korsetid • bandaažid • erinevad ortoosid • abduktsioonitooted lastele • tallatoed • ortopeedilised jalatsid

Firma jätkab Gustav Saksa 1907. aastal asutatud esimese proteesi-ortopeedilise töökoja traditsioone Eestis. Meie kogenud ortopeedid annavad Teile kvalifitseeritud konsultatsiooni. Valmistame Teile individuaalse abivahendi, kasutades selleks erinevaid tehnoloogiaid ja kaasaegseid materjale.

Soodustuse saamiseks esitada pere- või eriarsti saatekiri, haigekassa kaart, isiklik abivahendi kaart, isikut tõendav dokument, pensioni- või invaliidsustunnistus.

VA S T U VÕT U D 2013. aastal

VASTUVÕTU KOHT

Tartu, Filosoofi 1 Tartu, Filosoofi 1 Tallinn, Lasnamäe Tallinn, Merimetsa Pärnu, Suur-Sepa 14 Pärnu, Suur-Sepa 14 Viljandi Narva Narva Jõhvi Kohtla-Järve Rakvere Tapa Jõgeva Põltsamaa Valga Võru, Uus Koda Võru, Uus Koda Põlva

KELL

E, T, N, R K N K, N T N N T T T T N N N N R N T T

9–16 9–18 14–16 14–18 12–15 12–15 10–13 10–12 16–18 10–12 13–15 10–12 13–15 10–12 13–15 10–12 10–12 10–12 14–16

SEPT

OKT

NOV

DETS

19

17

21

12

24 12 26 3/17 10/24 3/17 3/17 19 19 5 5 27

22 10 24 1/15/29 8/22 1/15 1/15 17 17 3 3 25

26 14 28 5/19 12/26 5/19 5/19 21 21 7 7 22

17 19 3/17 10 3 3 12 12 5 5 20

10 10

8 8

12 12

10 10

TAllinn: Lasnamäe Medicum AS, Punane 61, kab 361. Merimetsa Tervisekeskus, Paldiski mnt 68a, kab 251, 238. PärnU: Polikliinik Ravi 2, kab 133. Pärnu Perearstid, Suur-Sepa 14, kab 318. ViljAndi: Tervisekeskus, Turu 10, kab 303. nArVA: Narva Haigla, Haigla 1, kab 1. jõhVi: Hooldushaigla, Jaama 34, kab 3 (silmaarsti kab). KohTlA-järVE: Ida-Viru Keskhaigla, Ravi 10d, kab D4044. rAKVErE: Polikliinik, Tuleviku 1, kab 11. TAPA: Tapa Haigla, Valgejõe 14, kirurgi kabinet. jõgEVA: Jõgeva Haigla, Piiri 2, kab 7. PõlTsAMAA: Tervise AS, Lossi 49, närvikabinet. VAlgA: Valga Haigla, Peetri 2, kab D16. VõrU: Võru Haigla Meegomäe küla. OÜ Uus Koda Jüri 19a, kab 118, 204. PõlVA: Põlva Haigla, Uus 2, tervisetuba.

lisAinfo: Tartu, Filosoofi 1, tel 742 0169, faks 742 0288; ortkesk@solo.ee ArsTi KonsUlTATsioon TAsUTA: tel 742 0169 • www.ortopeediakeskus.ee


614 Hoia tervist

FOOLHAPE –  Inimese organism vajab normaalseks toimimiseks vitamiine, sh foolhapet, millel on ülioluline roll terve lapse sündimisel, aga ka meie vaimse tervise hoidmisel, vereloomeprotsessides ning mujalgi. Foolhape kuulub vees lahustuvate B-rühma vitamiinide hulka. Foolhappel on organismis palju tähtsaid ülesandeid: ta osaleb valkude, rasvade ning süsivesikute ainevahetuses, DNA ja RNA sünteesis (see on oluline kasvuprotsessis ja organismi rakkude taastootmiseks), vere punaliblede ning mao soolhappe moodustamises ja närvisüsteemi normaalse funktsioneerimise tagamises. Foolhappel on hindamatu roll ka laste saamise seisukohalt – loote normaalseks arenguks ja terve lapse sünniks on kindlasti vaja piisavas hulgas foolhapet.

Millised toiduained sisaldavad foolhapet?

Loote normaalseks arenguks ja terve lapse sünniks on vaja piisavas hulgas foolhapet.

SHUTTERSTOCK

Lihtsaim viis foolhapet saada on süüa tasakaalustatud ja tervislikku toitu. Rohkelt sisaldavad foolhapet rohelised köögiviljad (salat, spinat, till jm), maks, oad, herned ja pärm. Foolhapet on ka nõgeselehtedes, puuviljades (eriti tsitruselistes) ja marjades, samuti munades, piimatoodetes, päevalilleseemnetes, täisteraviljatoodetes ja idandites. Toitumisteadlased on välja pakkunud, et


Hoia tervist 615

 hindamatu vitamiin igas eas piisava hulga foolhappe saamiseks võiks vähemalt 1/3 päevatoidust olla puu- ja köögivili ning seda tuleks süüa võimalikult töötlemata kujul, sest toiduainetes sisalduv foolhape hävib keetmisel.

Kui palju foolhapet me päevas vajame? Tervise Arengu Instituudi soovituste järgi peaks ööpäevane toidust saadav foolhappe kogus olema järgmine: n kuni 13aastased 200 μg; n 14–17aastased 300 μg; n 18aastased ja vanemad 400 μg; n rasedad ja rinnapiimaga toitvad emad 500 μg.

Kes vajab foolhappe profülaktikat? Normaalse toitumise ja tervislike eluviiside puhul tavaliselt foolhappe defitsiiti ei teki. Teada on, et organism suudab küllalt edukalt hakkama saada ka lühiajalise, 1–3 kuud kestva foolhappe vähesusega toidus, kasutades endasse talletatud foolhappe varusid. Teatud juhtudel võib siiski tekkida foolhappe vaegus ning lisaks toitumise korrigeerimisele võib vajalikuks osutuda foolhappe tarvitamine vitamiinipreparaadina. Teada on, et foolhappest jääb puudu alkoholi liigtarbimisel, alatoitumuse puhul, teatud ravimite tarvitamisel (nt suukaudsed rasestumisvastased preparaadid), aga ka raske füüsilise töö ning osade

krooniliste haiguste korral, suitsetamisel, stressirikka ja tasakaalustamata toidulaua puhul. On inimesi, kelle organismis on loodusliku eripärana normist vähem foolhapet ja just seetõttu vajaksid nad foolhappe profülaktikat. Väga oluline grupp on rasedad ja rasestuda soovivad naised, kes peaksid foolhapet lisaks tarvitama. Tähelepanelikud peaksid olema aga tegelikult kõik sünnitusealised naised, kuna mõnikord võib rasedus olla planeerimata. Kui tulevase ema organismis on rasestumise hetkel foolhappe vaegus, võib loote areng olla häiritud. Kuna tulevane laps vajab kohe alguses väga palju uusi täisväärtuslikke rakke, on ka lühiajaline foolhappe defitsiit suureks riskiks. Oluline on muidugi meeles pidada, et ükski preparaat ei asenda tervislikku toitumist – lisaks vitamiinipreparaadile peab tähelepanu pöörama ka igapäevasele söögile.

Mis juhtub foolhappe vaeguse korral? Foolhappevaeses keskkonnas on uute rakkude moodustumine pidurdatud. Raseduse puhul on esimesed 4 nädalat eriti tähtsad, kuna just siis kujunevad organsüsteemide alged, sh pea- ja seljaaju ning nende luulised katted. Kõige haavatavam ongi tulevase inimese närvisüsteem, sest selle rakuline areng algab esimesena. Ka järgmistel rasedusnädalatel on foolhappe piisav hulk tähtis:

kuna organid moodustuvad esimese 12 nädala vältel, peab igal juhul vältima foolhappe defitsiiti. Foolhappe vaegusega seostatakse seljaajusonga, neerude ja suguorganite arenguhäirete, suulaelõhe, südamerikete, jäsemetepuuduse jm väärarengute teket. Täiskasvanulgi võivad kujuneda foolhappe puuduse korral probleemid: ärrituvus, kõhulahtisus, mälu nõrgenemine, keelepõletik, aneemia jm sümptomid ja nähud võivad olla seotud foolhappe defitsiidiga. Täpsemat teavet, kas kaebused võiksid olla foolhappe puudusest tingitud ning kas peaks lisaks manustama foolhappe tablette, saab küsida oma raviarstilt.

Kuidas tarvitada foolhapet väärarengute ennetamiseks? Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab kõigile sünnitus­ ealistele naistele 400 mikrogrammi foolhapet päevas. Riskirühma naistel (siia kuuluvad need, kel on krooniline haigus, väärarenguga laps või esinenud raseduse katkemisi, lähisugulaste seas väärarenguga sündinuid, elustiil pingeline või kes tarbivad mõnuaineid) on see annus aga märgatavalt suurem (4000 mikrogrammi päevas 4 nädalat enne rasestumist ning 12 μg esimese rasedusnädala jooksul).

EVELIN RAIE perearst-resident

Kui teil on Valu, ebamugavustunne või kipitus päraku piirkonnas Veritsus tualetis käimisel Valulik „muna”, mis ei lase istuda …võib tegemist olla hemorroidi, anaallõhe või proktiidiga.

KII R E L E EVE N D U SE TOOB Müügil apteekides ilma retseptita. Enne tarvitamist lugege kasutusjuhendit, vajadusel konsulteerige apteekri või arstiga. Meditsiiniseade.


616 Hoia tervist

Uus sari külmetuse vastaseid tooteid ORTISELT:

TARUVAIK ehk  Proopolisel on antiseptilised, antimükoloogilised ja põletikuvastased omadused.

Propex külmetusevastane sari sisaldab ravimtaimi ja looduslikku taruvaiguekstrakti, mis omab viirusevastast ja antiseptilist toimet. Taruvaik tugevdab immuunsüsteemi ja kiirendab külmetushaigusest taastumist. Kasuta Propex sarja tooteid koheselt esimeste külmetusnähtude tekkimisest (nohu, köha). See tagab kiirema paranemise. Propex köhasiirup

lahtisele köhale

Propex kurgusprei

kähedale ja valulikule kurgule

Propex köhasiirup

kinnisele köhale

Propex Express tabletid

immuunsuse tugevdamiseks

Müügil apteekides, Tervisepoodides ja www.tervis24.ee

Mesilased valmistavad taruvaiku põhiliselt taimede pungadelt, aga ka lehtedelt ja vartelt kogutud materjalist, lisades sellele süljenäärme eritist, vaha ja õietolmu. Nõnda saadakse värvuselt rohekas, pruunikas või punakas vaigutaoline kleepuv aine. Taruvaiku kasutavad mesilased kärjekannude puhastamiseks, desinfitseerimiseks, kõiksugu pragude täitmiseks, lennuava kitsendamiseks ja tarru sattunud kahjurite katmiseks. Näiteks kui tarusse peaks tungima hiir, siis nõelatakse ta surnuks ja kaetakse roiskumise vastu taruvaiguga. Mesinikud kraabivad taruvaiku tarude siseseintelt, raamide ja vaheliistude pealt ning säilitavad õhukindlas anumas. On kogetud, et isegi tuhat aastat savikannus seisnud taruvaik on säilitanud pinnakihi all oma algsed omadused. Taruvaiku ongi inimesed kasutanud aastatuhandeid nii raviks kui ka vaaraode mumifitseerimisel.

Kasutatakse sees- ja välispidiselt Laias laastus koosneb taruvaik taimsetest valkudest ja palsamitest, vahast, eeterlikest õlidest ja õietolmust. Rahvameditsiinis kasutatakse proopolist eelkõige tema antibakteriaalsete omaduste tõttu nina-, kurgu-, kõrva-, hingamisteede, eesnäärme- jm vaevuste leevendamiseks, samuti tuimastamiseks ja desinfitseerimiseks. Proopolis takistab haigusetekitajate arengut, parandab haavu ja leevendab valu. Taruvaik tõhustab ka vereloomet, eriti kui seda võtta koos meega. Neid inimesi, kes taruvaigu suhtes allergilised, on inimkonnast vaevalt 3%, meeallergiat

omavate inimeste hulk on märksa suurem. Samuti on hea meeles pidada, et nii nagu ükskõik millise ravimi puhul, ei reageeri kõik inimesed ka taruvaigule ühtmoodi.

Heikki Krimmi üks lemmikutest Taimetark Heikki Krimm tunnistab, et kasutab taruvaiku väga paljude loodustoodete koostisosana. “Taruvaik on ju keemiliselt väga mitmekesise koostisega, teadaolevalt on selles 247 ühendit. Seepärast ongi tema mõju­ skaala nii lai.” Krimmi sõnul ravib taruvaik kõige efektiivsemalt just põletikulisi protsesse – nii välis- kui seespidiselt. “Nahavigastused, haavandid, putukahammustused,” loetleb ta. “Searasva baasil olen teinud hea määrde roosi raviks, samuti olen ravinud troopilisi haavandeid. Kuna tegu on vaiguga, jääb nahale õhuke kilekord ning protseduuri ei pea liiga sageli kordama. Seespidiselt aitab taruvaik igemeprobleemide, söögitoru, mao, kaksteistsõrmiksoole ja muude ärrituste puhul. On leitud, et streptokokid ja stafülokokid ei pea taruvaiguga kokku puutudes vastu üle kahe tunni. Seetõttu võib proopolist tõepoolest nimetada looduslikuks antibiootikumiks.” Harilikult tehakse taruvaigust tinktuur, see peab sisaldama vähemalt 86% alkoholi, sest taruvaik väiksema alkoholiprotsendi juures ei lahustu. “Hoopis parem oleks, kui avastataks võimalus, kuidas taruvaiku lahustada vees,” usub Krimm. “Sel juhul saaksid abi ka lapsed ning endised alkoholisõltlased, kes ei tohi enam alkoholi nuusutadagi.”

Uuritakse terves maailmas Kuna taruvaiku on kasutatud ravikomponendina juba mitu tuhat aastat, siis uusi üllatavaid raviomadusi temas ei otsitagi.


Hoia tervist 617

proopolis – looduslik antibiootikum SHUTTERSTOCK

Ometi uurivad proopolist paljud teadusasutused üle maailma. “Kõige suurem uurimiskeskus on Brasiilias,” teab Krimm. “Kindlasti uuritakse proopolist Hiinas, Venemaal – laialt üle maailma.” Eelkõige otsitakse võimalusi ekstraheerida taruvaigust teatud aineid. “Näiteks on proopolises palju ühendeid, mis takistavad osaliselt kasvaja rakkude aktiivset paljunemist. Et neid komponente ravimitööstuse jaoks kättesaadavaks teha, ongi vaja õppida neid eraldama.”

KAJA PRÜGI Taruvaiku kasutavad mesilased kärjekannude puhastamiseks, desinfitseerimiseks, kõiksugu pragude täitmiseks, lennuava kitsendamiseks ja tarru sattunud kahjurite katmiseks. Inimesed on kasutanud taruvaiku aasta­ tuhandeid nii raviks kui ka vaaraode mumifitseerimiseks.

Loodus ravib ONYCOR Kas teie varba- või sõrmeküüs on traumast

PAPS-20 Kas tunnete, et olete oma lihastele või liigestele

Küünekahjustuste ja/või -kasvu kiirendamiseks tilgutage mõned tilgad küüne alla ja vallile. Liigsarvestunud tallanaha pehmendamiseks või jalanaha hoolduseks hõõruge jalanahale piisav kogus 2–3 minuti jooksul pärast jalgade pesemist ja kuivatamist.

Kandke PAPS-20 õhukese kihina vastavale kehapiirkonnale kuiva naha peale, soovitatavalt 3–4 korda päevas.

kahjustatud? Kas soovite ergutada küünte kasvu või soodustada tallanaha elastsust? Onycor sisaldab tõmmiseid järgmistest looduslikest komponentidest: agaav, sirel, pune, valge sinep, Cayenne’i pipar, kadakas, lisaks taruvaik ja etüülalkohol.

liiga teinud? Või häirivad teid nahamarrastused ja -kriimustused? Ehk on teid hammustanud mõni putukas? Paps-20 koosneb looduslikest preparaatidest: agaav, sirel, taruvaik ning etüülalkohol. Ülitundlikkuse korral üksikkomponentide suhtes tuleb pidada nõu arstiga.

KLUX UNE-MATI Kas teid vaevavad mao ülehappesusest tingitud probleeKas te ei suuda õhtuti uinuda? mid ja kõrvetised? Või olete oma kõhu liiga täis söönud? Ehk on stress tekitanud seedehäireid? Klux koosneb looduslikest preparaatidest: lagrits, kardemon, ingver, samuti glütseriin, etüülalkoholi sisaldus kuni 18%.

Manustage 2 korda päevas enne sööki 40 tilka puhtalt või lahustatult 50 ml leiges (toasoojas) vees. Ennetamaks söögitoru limaskesta kahjustuste tekkimist, on soovitatav mao ja söögitoru hoolduskuuride tegemine 1–2 korda aastas ühe kuu vältel. Sobib kasutamiseks koos ravimitega. Ei soovitata kasutada raseduse ja imetamise ajal. Sapikivide kahtluse korral kasutada ettevaatusega.

Või ärkate öö jooksul korduvalt? Unetus ja rahutu uni võib tekitada päeval väsimustunde, millega kaasneb kurnatus, närvilisus, mälunõrkus. Lisaks muutute ka haigustele vastuvõtlikuks. Une-Mati koosneb looduslikest preparaatidest: viirpuu, veistesüdamerohi, teeleht, põldosi, tatra- ja nisukliid, humal, lisaks etüülalkohol (kuni 16%). Manustage enne sööki keele alla 25 tilka (1/4 teelusikatäit) 3 korda päevas 2–4 nädala jooksul ja Une-Mati toob teile hea une.

Lisainfo:

www.massuno.ee Küsige Massuno loodustooteid apteekidest. Apteeker annab ka teavet, millises apteegis toodet parajasti saadaval on.


618 Hoia tervist

Elu pärast vähiravi Vähiravile järgnev taastumine nõuab tõsist meeskonnatööd: alates taastusravi riigipoolsest rahastamisest, väljaõppinud taastusravispetsialistidest ja lõpetades patsiendi enda usuga paranemisse.

Eestis haigestub igal aastal vähki ligi 7000 inimest. Tänu arstiteaduse jõudsale arengule pole vähk enam (igal juhul) surmahaigus. Ühtekokku elab praegu Eestis 40 000 inimest, kes on oma elu jooksul saanud vähidiagnoosi. Rõhuga sõnal “elab”, peaksime esitama küsimuse: kuidas elab? “Tervistumine, eluea pikendamine ja kõrge elukvaliteet” – nõnda on sõnastanud PERHi onkoloogia-hematoloogiakliiniku juhataja dr Vahur Valvere kolm põhieesmärki, mis seisavad vähidiagnoosiga patsientide ees. Nende eesmärkide teenistuses ongi arstid, taastusravispetsialistid, psühholoogid ja teiste tugiteenuste pakkujad.

Tähtis on teada vajadusi, et otsida võimalusi Septembri alguses esitleti Eesti Vähiliiduga koostöös valminud Praxise uurimust vähipatsientide elukvaliteedi ja seda mõjutavate tegurite kohta. Sellist uuringut oli vaja eelkõige selleks, et saada teada taastus- ja tugiteenuste tegelik vajadus pärast põhiravi. Küsitleti täiskasvanuid, kes elu jooksul on saanud vähidiagnoosi. Kokku vastas küsimustikule 492 inimest keskmise vanusega 58,5 aastat. Ligi 50% vastanuist olid pensionärid, 37% töötajad ja 13% haiguse tõttu tööst eemal. Valdkonnad, mille kohta küsimusi esitati, olid füüsiline tervis, psühholoogiline heaolu, sotsiaalsed suhted ja elukeskkond. Kogu elukvaliteedi hinnang langes küsitletava seas vanuse kasva-

Taastusravi peaks võimaldama inimesel parimat toimetulekut kehalises, vaimses, emotsionaalses ja sotsiaalses mõttes.

des. Kuna meie rahvastik vananeb üha kiiremas tempos, on see ühiskonnale suur ohumärk. Kõige madalamaks hinnati oma füüsilist tervist ja psühholoogilist heaolu. Kusjuures kõik küsitletavad pidasid just füüsilist tervist kõige tähtsamaks teguriks, mis mõjutab nende elukvaliteeti. Naiste hinnang psühholoogilisele heaolule oli kõrgem kui meestel. Ootamatult olid aga mehed oma haigusjärgse välimusega vähem rahulolevad kui naised, kuigi võiks eeldada vastupidist. Hinnangud füüsilisele tervisele, psühholoogilisele heaolule ja elukeskkonnale olid kõrgemad neil küsitletavatel, kellel aktiivravi lõppenud. Kõike optimistlikumalt hindasid kõiki nelja aspekti need, kes käisid tööl ehk siis olid naasnud haiguse-eelsesse ellu.

Kas toimetulekut toetavatest teenustest ei teata? Kõnekaks osutusid vastused selle kohta, kuidas hindasid vähidiagnoosi saanud enda toimetulekut toetavaid teenuseid ja nende kättesaadavust. 67% meestest ja 61,2% naistest ei olnud mingeid toetusravi teenuseid kasutanud. See ei väljenda paraku olukorda, kus mitte keegi neist vastanutest toetusravi tegeli-

kult ei vajagi. Mida siit järeldada? Taastusraviarstid nurisevad, et riigipoolne rahastamine taastusravile on sel aastal põhjendamatult koomale tõmmatud. Ometi on suur hulk vähidiagnoosiga haigeid, kes ei oskagi kuskilt abi otsida. Ei oska või ei taha? Arstid ja taastusravispetsialistid teavad, et mehed langevad sagedamini passiivsusse, naised on märksa usinamad infot ja abi otsima. Usul paranemisse, mis naistel suurem, on

TA S U B T E A DA

Eesti Vähiliit annab nõu ja praktilist abi n Eesti Vähiliit eestkosteorganisatsioonina on koondanud enda alla vähipatsientide ühingud üle Eesti, et üheskoos aidata kaasa vähi­ patsientide elukvaliteedi parandamisele ja vähktõvega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamisele. n Lisainfo telefonil 631 1730 ja koduleheküljel www.cancer.ee/toetus patsiendile. n Eesti Vähiliidu nõuande­telefon 800 2233 üle Eesti kõigil tööpäevadel kl 10–12 ja 18–20. n Lauatelefonilt helistamine on tasuta, mobiililt helistades 631 1727, kõne hind vastavalt helistaja kõnepaketile. n Nõustamiskeskus ja teabetuba asub Tallinnas Viru tänav 5–3. Tel 631 1730, kodulehekülg www.cancer.ee. n Abi ja nõu pakuvad saatusekaaslased foorumis www.kaev.ee.


Hoia tervist 619 SHUTTERSTOCK

www.kasvaja.net on abiks, kui Sul või Sinu lähedasel diagnoositakse vähktõbi. Eestis haigestub pahaloomulistesse kasvajatesse üle 7000 inimese aastas. Vähihaiguse diagnoos on enamasti ootamatu, põhjustades rohkelt küsimusi, millele soovitakse vastuseid leida. Kasvaja.net on eelkõige infoallikaks vähihaigetele ja nende pereliikmetele.

kasvaja.net lehelt leiad infot: • • • •

vähihaiguse olemuse kohta vähihaiguse raviviisidest ja -võimalustest toitumisest vähiravi ajal toetusravist ja hingeabist Sulle ja lähedastele

.net tegelikule paranemisele suur tõukejõud. 31% vastanutest tundis vajadust taastusraviteenuse järele, aga paljud ei saa endale tasulisi teenuseid lubada. Pooled vastanutest tundsid vajadust nõustamise järele. Ei saa öelda, et nõustamine puuduks, kuid ilmselgelt on tarvis välja töötada terviklik nõustamissüsteem – diagnoosi saamisest kuni ravijärgse faasini. Hea näitena töötab praegu SA Vähihaigete Toetusravi egiidi all üle Eesti 15 koduse toetusravi kabinetti, pakkudes eelkõige esmasel koduvisiidil ravi-, põetus-hooldusplaani koostamist, omaste või lähedast nõustamist ning edaspidi kõiki tarvilikke raviprotseduure ja meetmeid, mille vajaduse määrab koduse toetusravi arst.

Taastusravi parandab elukvaliteeti “Taastusravi kõige kõrgem eesmärk on tuua patsient oma kodu- ja tööellu tagasi,” on Ees-

ti Taastusarstide Seltsi juhatuse esimees dr Annelii Nikitina veendunud. “Selleks tuleb vähihaigete toetusravi kõrval pöörata suurt tähelepanu taastusravile ning soodustada koostööd taastusravi ja onkoloogia vahel. Taastusravi peaks võimaldama inimesele parimat toimetulekut kehalises, vaimses, emotsionaalses ja sotsiaalses mõttes.” Vähihaigel võivad tekkida kas operatsiooni- või kiiritusravi järgselt või haigusest endast tulenevalt näiteks kõnni-, kõneja neelamis-, põie-, soole-, seksuaal- jm häireid, millest ühtegi ei tohiks alatähtsustada. On leitud, et nimetatud funktsionaalseid häireid, mis takistavad inimesel igapäevaeluga toime tulla, esineb 50%-l vähihaigetel, 80% vähihaigetest kurdab aga pideva väsimuse üle. Taastusraviga saaks neid kõiki leevendada ja parandada. Järg lk 620

Info, mille leiad kasvaja.net koduleheküljelt, ei asenda teavet, mida kuuled oma arstilt või meditsiiniõelt.

Roche Eesti OÜ, Lõõtsa 2, 11445 Tallinn Tel: 617 7380, e-post: Tallinn.estonia@roche.com


620 Hoia tervist Algus lk 618 “Taastusravi toimib meeskonnatööna,” selgitab dr Nikitina ja loetleb: “Taastusarst, füsioterapeut, tegevusterapeut, psühholoog, vajadusel ka logopeed, dietoloog, sotsiaaltöötaja või protesist ja teiste erialade esindajad. See töö on kompleksne.”

Arstid mures riigi rahastuspoliitika üle Taastusravi erialal on meil koolitatud kompetentseid spetsialiste nüüdseks piisavalt, ometi ei jõua see kõigi abivajajateni. “Taastusravi üleregulatsioon ja ebapiisav rahastamine piirab samas nii taastusravi arengut kui ka ravi kättesaadavust,” usub dr Nikitina. “Praegu on liiga suur osa taastusravikuludest patsientide enda kanda.” “Taastusraviga aga venitada ei saa,” teab Eesti Taastusarstide Seltsi juhatuse liige Eve Sooba. “Patsiendil pole aega aastaid oodata, millal riik taastusravisse piisavalt panustab, sest taastusravi on eriti efektiivne kohe pärast esmast ravietappi. Raske haiguse tagajärjel õigeaegse taastusravita jäämine võib põhjustada inimesele püsivaid tervisekahjustusi, mida saaks õigeaegse raviga ära hoida. Paraku maksab riik selle kunagi mitmekordselt kinni: tööjõust ilma jäämisega, invaliidsustoetuste maksmisega.”

Naised on usinamad paranejad Nagu uuringust välja tuli, on naised usinamad paranejad kui mehed. Nad otsivad infot, küsivad nõu ja hoiavad pidevalt silme ees eesmärki paraneda. Mehed, kes teadagi eksinunagi “ei alandu” vastutulijalt teed küsima, on paraku ka oma tervise koha pealt ükskõiksemad, uurimata, kust abi võiks saada. Ka usul paranemisse on suur roll. Siinkohal pole pere ja lähedaste sõprade-tuttavate toetusest kunagi küll. Haletsemisel ja toetusel on väga suur vahe ning seepärast peaksid ka lähedased olema teadlikud kõigest sellest, mis soodustab vähihaige paranemist.

KAJA PRÜGI

Ära pelga nõu küsida Eesti Vähiliidu meditsiininõunik dr Tiiu-Liis Tigane annab nõu nii vähiliidu infotelefonil kui ka vähiliidu ja PERHi vähipatsientide teabetoas. Kes on need inimesed, kes helistavad vähiliidu infotelefonile? Vähiliidu teabetelefonile helistajatest moodustavad kõige suurema hulga vähihaiged ise väga mitmesuguste probleemidega, aga ka vähihaige sugulased: eelkõige abikaasa, tütar... Jah, just tütar, ja üldse helistavad naised rohkem kui mehed. Nad on ehmunud ja vajavad natuke ka ise psühholoogilist abi, aga kindlasti saavad nõu, kuidas vähihaiget aidata, millised võimalused on taastusraviks jne. Nad helistavad kohe, kui lähedane on vähidiagnoosi saanud, aga ka hiljem, kui operatsioon on juba edukalt läbitud. Mida küsivad vähidiagnoosi saanud, millisest nõust neil kõige suurem puudus on? Vähipatsiendid helistavad kõige sagedamini siis, kui operatsioon on tehtud ja käib keemiaravi. Operatsioon on ühe- või mitmekordne akt, mis loob emotsionaalselt uusi lootusi, aga keemiaravi põhjustab sageli vaevusi. Siis tahab inimene teada, kas see kõik on normaalne ja kuidas saaks neid vaevusi leevendada. Õnneks räägitakse viimasel ajal väga palju õigest toitumisest ja seetõttu oskavad patsiendid selle kohta ka küsida ning mina hea meelega vastata. On lihtsaid toitumisreegleid, millest kinnipidamisega saab leevendada vaevusi ja kiirendada tervenemist. Kindlasti suunate küsijaid ka laiema teabe poole, annate internetiaadresse ja... Meie elanikkond küll vananeb, kuid paljud eakad on ka internetiga kursis. Või abistavad neid selles osas nooremad sugulased. Palju selgitavat materjali on saadaval Eesti Vähiliidu kodulehel. Kes inglise keelt oskavad, leiavad internetist kõikide vähipaikmete kohta täpset teavet. Vähiravihaiglates on saadaval ka kirjalikke teabematerjale brošüüride ja buklettide näol. Nii Tartus kui Tallinnas on loodud vähipat-

ERAKOGU

Tiiu-Liis Tigane.

sientidele võimalus saada nõu ja abi nõuandekabinettidest, mida Tallinnas nimetatakse teabetoaks ja mis asub PERHis (Mustamäe haiglas). Rääkige palun sellest teabetoast. Tallinnas on võimalik igal tööpäeval külastada PERHis vähipatsientide teabetuba. Etteregistreerimine pole vajalik, aga kuna iga inimesega tegeldakse individuaalselt, siis mõningase ooteajaga võiks arvestada. Ise olen teabetoas üks kord nädalas ning annangi eelkõige toitumisnõuannet. Nõustajateks on kaks vähist tervenenud patsienti, kes on saanud tugiisiku koolituse ning on väga sobilikud oma kogemuste baasil nõu ja abi andma. Ka sinna tullakse vahel koos lähedasega, et küsides midagi meelest ei läheks ja kõik oluline pärast meelde jääks. Millise vähidiagnoosiga kõige enam teabetuppa pöördutakse? Nii vähiliidu infotelefonile kui ka PERHi teabetuppa pöördujatest on 2/3 naised, ja kuna rinnavähk on naistel kõige sagedasem vähivorm, ongi kõige rohkem rinnavähipatsiente. Mehed on oma tervise suhtes tagasihoidlikud – otsivad abi vähem ja juhtub, et ka hilinenult. Kas on midagi, mida panete eriti vähipatsientidele südamele? Tänapäeval areneb geneetika jõudsalt, on avastatud kaks geeni, mis põhjustavad rinna- ja munasarjavähki. Kui perekonnas on mitmel lähisugulasel neid vähijuhtumeid esinenud, tuleks kindlasti käia geneetiku konsultatsioonil oma vähiriski hindamas, sest kui on tegu päriliku vähiriskiga, on oht haigestuda kümneid kordi kõrgem kui teistel. Geneetiku juurde saab suunata ka perearst.

KAJA PRÜGI


Hoia tervist 621


622 Hoia tervist

Kuivatame talvevarusid Kuivatada saab puuja juurvilju, seeni, marju, ürte, ravimtaimi. Mäletan suvelõpust vanaema juures maal pikki õunasektoritest vanikuid puupliidi kohal kuivamas. Sügise alguses saime need suure riidest kotiga linnakoju kaasa. Kuivatatud õuntest sai talvel kisselli ja kommi asemel nosimist.

Uued moodsad kuivatusviisid Ega see mingi liiga vanaaja pilt olegi, kuid õunasektorite niidi otsa lükkimise asemel kasutatakse tänapäeval tõhusamaid ja moodsamaid vahendeid. Ka sõnakasutus on uuenenud: kuivatamise kõrval kasutatakse peenemat sõna dehüdreerimine. Kuivatamise ehk dehüdreerimise mõte on ikka selles, et toidust eraldatakse niiskus, mis tagab selle pika säilivuse. Et säiliksid nii värvus, maitseomadused kui ka vitamiinid, tuleks kuivatada mitte üle +45 kraadi juures.

Kauplustes müüakse väga erinevaid toidukuivateid. Millist neist valida? Spetsialistid kinnitavad, et kõige tähtsam on vaadata, kuidas tuleb õhk kuivatusrestidele. Parim on see, kui soe õhk tuleb kuivatusrestidele tagant ja kõikidele restidele võrdselt. Paraku müüakse kõige enam selliseid toidukuivateid, milles soe õhk tuleb alt või ülevalt. Niisuguses õhurežiimis ei kuiva toit ühtlaselt ja reste on vaja pidevalt ümber tõsta. Ka vajab selline kuivati just ebaühtlase kuivamise tõttu pidevat järelevalvet. Veel tuleks jälgida, et toidukuivati ei oleks hermeetiliselt suletud, sest dehüdreerimine tähendab niiskuse eemaldamist – niiske õhk peab välja pääsema ja värske õhk sisse pääsema. Toidukuivatil peaks olema temperatuuriregulaator, mis tagab vajaliku kuivatamistemperatuuri. Parimatel toidukuivatitel on temperatuuri reguleerimise vahemik +35 kuni +70 kraadi. Kõrgeid tempe-

SHUTTERSTOCK

ratuure kasutatakse näiteks liha või kala kuivatamisel, madalaimat aga jogurti valmistamiseks.

Taimer teeb töö mugavaks Tähtis funktsioon on taimeril, mis tagab selle, et toit ei kuivaks liialt ära, kui pole mahti pidevalt kuivatusprotsessi jälgida. Näiteks saab taimeriga toidukuivati panna tööle ööseks, kui on odavam elektri­ energia. Toidukuivatis peaks saama kasutada õhku läbi laskvat aluslina, millele on võimalik kuivatamiseks kallata vedelaid toidusegusid, smuutisid jm. Smuuti kuivatamisel saab toredaid ja tervislikke komme.

KAJA PRÜGI

HUROM – aeglased mahlapressid Pressib taimedest ning puu- ja juurviljadest maksimaalselt mahla minimaalse kiirusega, külmunud puuviljadest aga „jäätist”.

EXCALIBUR – maailma parim toidukuivati 5,5 kg õunte kuivatamine võtab aega u 8 tundi ja maksab u 0,45 eurot.

Medifur OÜ müüb väetoite (nn superfood), kuivatatud puuvilju, toortatart, tooršokolaadi jpm. Aadress Saku 15, Tallinn • tel 5556 7513, 646 3350

www.väetoit.ee


Hoia tervist 623

Suudlemishaigus – mis see veel on? Infektsioossel mononukleoosil on huvitav rahvakeelne nimetus: suudlemishaigus. Ühel augustikuu esmaspäeva õhtul tekkis tervel ja sportlikul Kaarlil (27) kõrge palavik – 38,8. Ei teadnud end külmetanud olevat, samuti ei tekkinud nohu, köha ega valusid. Vaid uimane, n-ö haige olek. Palavikualandajad mõjusid vaid ajuti ehk siis palavik tõusis ja langes, uimasustunne jäi. Reede hommikul läks noormees perearsti juurde. Arst mõõtis kehatemperatuuriks 36,1 ja võttis vereproovi. Uuris ka kerget punetavat löövet rinnapiirkonnas ning kutsus esmaspäeva hommikuks tagasi.

Põhjustaja – Epstein-Barri viirus Vereproov näitas, et monotsüüte on veres liiga palju ning arst diagnoosis haiguseks infektsioosse mononukleoosi. Rahvalikuma nime-

ga: suudlemishaigus. Arst lubas, et see on iseparanev tõbi. Katsus igaks juhuks, kas maks või põrn on suurenenud, see pidi haigusega kaasas käima. Ei olnud. Ka lööve oli taandunud. Teisipäeva hommikuks oli nõrkustunne kadunud ja kehatemperatuur normis. Kirjanduse andmeil põetakse mononukleoos sageli läbi juba lapseeas, kuid kõige sagedamini vanuses 15–35 aastat. Haiguse tekitaja on Epstein-Barri viirus (EBV), mis levib süljega mitte ainult suudlemisel, vaid ka teistega toidu või joogi jagamisel.

Võimalikud sümptomid Haigus avaldub nii üld- kui ka lokaalsete nähtudena. Üldnähud võivad tekkida alles 30–50 päeva järel (palavik, lümfisõlmed suurenevad, düsfaagia, maksa ja põrna suurenemine). Viirus jääb organismi pesitsema ja Soomes olevat pooltel alla 5aastastel lastel ja pea kõigil täiskas-

vanuil olemas laboratoorselt diagnoositavad antikehad, mis tõendavad läbipõetud infektsiooni. Infektsioosse mononukleoosi kliinilised tunnused võivad sarnaneda teiste viirusinfektsioonidega kaasnevate tunnustega. Nendeks on neelu tagaseina limaskesta punetus, haavandid, valulikkus söömisel, suurenenud lümfisõlmed kaelal. Palavik kuni 38°. Kliiniline pilt võimendub vanusega: kõrge palavik, tonsilliit, lümfisõlmede ja põrna suurenemine, hepatiit. Haiguse alguses võib esineda silmalaugude tursumist. Tavaliselt paranetakse paari nädalaga. Statsionaarse ravi näidustuseks on raskekujuline haigus või tüsistused (üldiselt harva): müokardiit, autoimmuunne hemolüütiline aneemia (AIHA), veritsused (trombotsütopeenia), glomerulonefriit, artriit, meningiit või entsefaliit; pareesid või polüradikuliit, psüühikahäired.

KAJA PRÜGI


MIAMI – KARIIBI MERE KRUIIS MAAILMA SUURIMA KRUIISILAEVAGA 04.–15.12.2013 AUSTRAALIA – UUS-MEREMAA 16.11.–01.12.2013 UUS! ALASKA – VANCOUVER – KAMLOOPS – COLUMBIA JÄÄLIUSTIK 30.06.–13.07.2014 USA LÄÄNERANNIK: NEW YORK, LAS VEGAS, GRAND CANYON, SAN FRANCISCO, HAWAII, LOS ANGELES 24.05.–07.06; 20.09.–04.10.2014 SINGAPUR – SUMATRA SAAR – LANGKAWI – KUALA LUMPUR 23.02.–08.03.2014 VIETNAM-KAMBODŽA 14.–27.11.2013; 13.–26.04.2014 HONGKONG-MACAU-TAIWAN-FILIPIINID 10.–24.05.2014 SUUR INDOHIINA RINGREIS: VIETNAM, LAOS, KAMBODŽA 16.–29.03.2014 WASHINGTON – PHILADELPHIA – NEW YORK 09.–17.08.2014 KUUBA – KARIIBI MERE PÄRL – CANCUN – MEXICO CITY 23.11.–06.12.2013; 22.03.–05.04.2014 ARGENTINA-BRASIILIA 26.10.–08.11.2013; 25.10.–09.11.2014 EKSOOTILINE LÕUNA-AAFRIKA – VICTORIA KOSK 06.–20.10.2013; 01.–15.03.2014 SALAPÄRANE TAI JA KULDSETE TEMPLITE BIRMA 27.10.–09.11. 2013; 16.02.–01.03.2014 KULDSETE TEMPLITE BIRMA 19.–29.11.2013; 01.–11.02.2014 HAWAII SAARED 16.–24.11.2013; 16.–24.03.2014 PEKING – PÕHJA- JA LÕUNA-KOREA 06.–16.04.2014 EKSOOTILINE LÕUNA-INDIA JA SRI LANKA 17.–28.11.2013; 09.–20.03.2014 UUS! SINGAPUR – UUS-MEREMAA – FIJI SAARED 25.01.–08.02.2014 UUS! VALGE MERE KARMID SOLOVETSI SAARED JA AJALOOLINE KLOOSTER 20.–25.08.2014 IISRAEL-JORDAANIA 11.–19.10.3014 SOOME JÄRVEDE VÕLU JA IMATRA KOSE VETEMÄNG 11.–13.07; 08.–10.08.2014 UUS! SOOME IMEPÄRANE KUNSTIPÄRL – HIIDENLINNA JA FISKARSVILLA 14.–15.06.2014 HISPAANIA – (ANDORRA)– PORTUGAL– GIBRALTAR 28.09.–09.10.2014 INGLISMAA-ŠOTIMAA 26.06.–07.07.2014 GOTLAND – ROOSIDE SAAR 03.–08.08.2014 RINGREIS – PORTUGALI PÄRLID 21.–27.10.2013; 18.–24.05.2014 UUS! SITSIILIA-SARDIINIA-KORSIKA 08.–19.10.2014 VELIKIJE LUKI 27.–29.06; 25.–27.07; 22.–24.08.2014 UUS! KALININGRAD-NIDA 27.–29.06; 01.–03.08.2014 UUS! VÕLUV KRIMM – EESTI KÜLA JA KÜTKESTAV JALTA 07.–12.09.2014

H: 219 € H: 168 € H: 950 € H: al 989 € H: al 569 € H: al 894 € H: al 1250 € H: 240 € H: 240 € H: 599 €

ROMANTILINE VORMSI 25.05; 29.06; 27.07; 23.08.2014 RÄPINA MÕISA AIAD – PABERIVABRIK – PIUSA KOOPAD – SETO KUNINGRIIK 14.–15.06; 13.–14.07.2014 HIIUMAA KOHVIKUTE PÄEVAD 02.–03.08.2014 UUS! MUHUMAA – SAAREMAA JA VILSANDI 08.–09.06; 13.–14.07.2014 LÕÕGASTAV PÄEV KIHNU SAAREL 14.06; 12.07; 23.08.2014 UUS! JÕULUMEELEOLUS PÕHJA-EESTI MÕISAD: KOLGA-VIHULA-KILSI-ROELA 15.12.2013

H: 39 €

LONDON – WINDSORI LOSS 16.–20.10; 18.–22.12.2013; 19.–23.03; 14.–18.05; 11.–15.06.2014 MAAILMALINN PARIIS 23.–26.10.2013 ANTIIKNE ROOMA 23.–27.10; 11.–15.12.2013 RODODENDRONITE ÕITES HANSALINN BREMEN 17.–20.05; 31.05.–03.06.2014 VIIN – SUURSUGUNE UNELMATE LINN 05.–08.12.2013

H: 550 € H: al 650 € H: al 650 € H: 375 € H: al 650 €

LInnApUHKUS: EEStI REISID:

KAUGREISID:

Lisainfo: Rüütli 14, 1013 Tallinn tel 644 4744, 641 8350, 641 8285 e-post info@mainedd.ee www.mainedd.ee

LÄHIREISID:

624 Hoia tervist

UUS!

Lõunamaa reisipaketid, soodsad lennu- ja laevapiletid, reisikindlustus. Grupireisid vastavalt tellimusele.

H: 2999 € H: 4589 € H: 3599 € H: 2999 € H: 2890 € H: 2899 € H: 2999 € H: 2999 € H: 1999 € H: 3220 € H: 3699 € H: 4299 € H: 2995 € H: 2699 € H: 2999 € H: 2966 € H: 1999 € H: 4399 € H: 999 € H: 1250 €

H: 89 € H: 92 € H: 99 € H: 72 € H: 32 €

TARGU TALITA: HOIA TERVIST (september 2013)  

MAALEHE lisa TARGU TALITA erinumber HOIA TERVIST (19.09.2013)

Advertisement