Page 7

AASTA PÕLLUMEES 2013

17. oktoober 2013

küülikuid Kogu sisustuse soetamiseks koos jahu­ tuskapiga on saadud LEADERi toetust. Li­ hakehad pakitakse tervelt vaakumpakendi­ tesse ja müüakse. Nii jahutatud kui suitsutatud liha säili­ vusaeg on vaid seitse päeva, nii et liha too­ detakse peamiselt ettetellimustega, konser­ vide säilivusaeg on aga kolm kuud. Tänavu kevadel avati ka taluköök ja väli­ köök, kus saab suitsutada küülikuliha ja val­ mistada konserve müügiks. “Minu tapamaja vastab täielikult euro­ nõuetele. Nüüd tohin kodus küülikuid tap­ pa ja lihakehasid nii jahutatult, suitsutatult kui ka konservidena müüa,” teatab pere­ mees. Palvemaja talu küülikuliha saab osta Tar­ tu Lõunakeskuse taluturult. Pere käib too­ teid müümas ka laatadel ja turgudel, lisaks müüakse tooteid ka ettetellimisel otse ko­ dust. “Kogu küülikuliha ostetakse ära, kätte ei jää midagi. Eriti suur on nõudlus just jõulu­ de ajal,” ütleb peremees. Nii askeldabki Leiuste pere usinalt oma farmis: kasvatavad, töötlevad ja müüvad, li­ saks võtavad vastu turismigruppe. Pereme­ he sõnul hakatakse tehtud investeeringuid alles sel aastal tasa teenima. “Nüüd hakkab ka natuke kasumit tulema,” nendib pere­ mees. Samas teeb Leiuste peret nõutuks see, et küülikuid ei taheta tunnistada põllumajan­

piima dal, sest meil ei olnud nii palju rohumaid, et oma karjale piisavalt sööta varuda,” toob Matto esile igapäevaraskused. Et hea piima maitse niisama raisku ei lä­ heks, on Sulev Matto sõlminud koostööle­ pingu Hiiumaa Tarbijate Ühistuga. “Olime Eestis esimesed, kes hakkasid otse kauplustes toorpiima müüma. Esime­ ne piim jõudis laudast poodi juba 2011. aasta jaanuaris,” räägib Matto. Tarbijate ühistu auto käib kolm korda nädalas Ala farmis piimal järel, see veetak­ se otse poodi ja müüakse kliendi taarasse. Mõni ostab ka 10 liitrit korraga. “Inimesed ütlesid mulle kohe, et ära pane piimaautomaati üles, sest siis läheb hind liiga kõrgeks,” teatab Matto, et vastu tulles kohalike elanike soovidele ta nii tegi­ gi. Ei mingit piimaautomaati, piima hoidmi­ seks kasutatakse spetsiaalset roostevabast terasest pütti, kus piim seisab külmkamb­ ris ja kraanist keerates valatakse liitri kau­ pa otse ostja piimanõusse. “Minu piimapütt on kui õlleankur, ja väga armas on, kui mõni ostja laseb piima valada otse plastist õllepudelisse,” naerab Matto. Alla nelja tonni pole ta poes toorpii­ ma kunagi müünud, parim müük on olnud üheksa tonni kuus. Suur osa Hiiumaa Agro piimast läheb ka Saaremaa piimatööstusele. Piimatootja nendib, et suurt vahet hin­ nas ei ole, kas piim läheb Saaremaa tööstu­ sesse või kauplusele.

K A N DIDA AT

Endel Leius

Palvemaja talu

n Sõmerpalu vald, Võrumaa. n Küülikukasvatus, põhikari 40, 9 tõugu, 1000 küülikut aastas. n Teavitatud küülikutapamaja. n Küülikuliha müük 2,5 t: jahutatud liha, suitsuliha, lihakonservid. n Küülikunahad ja küülikunahast toodete müük. n Õpitubade korraldamine, küülikukasvatuse tutvustamine. n Maad on omandis 2 ha, rendimaad 13 ha. Esitaja: Maaleht

dusloomadeks ja küülikukasvatajad ei saa riiklikke toetusi. Peremees Endel Leius rõhutab, et tõu­ küülikud on väga kallid, nad peavad neid ostma välismaalt, nii Saksamaalt kui ka Hollandist. “Oleks väga tore, kui kasvatajad saaksid tõuküülikuid osta väikese riikliku toetuse­ ga,” teeb ettepaneku Endel Leius. Palvemaja talu on liitunud projektidega “Uma meki toidutee” ja Võrumaa “Muhe ja mahe”. (Maaleht, 8. august)

K A N DIDA AT

Sulev Matto

Hiiumaa Agro OÜ

n Pühalepa vald, Hiiumaa. n Piimakarjakasvatus, 136 lüpsilehma, 147 noor­ looma. Aasta­lüps 6900 kg lehma kohta. n Toorpiima müük Kärdla kaupluses. n Maad on omandis 600 ha, teraviljakasvatus ja silo­ valmistamine. n Palgatöötajaid 5. n Rekonstrueeritud vabapidamisega laut, kaasaegne tehnoloogia põldudel. Esitaja: PRIA

“See, et ma müün omakandi inimestele toorpiima, on minu jaoks põhimõtte küsi­ mus. Need on kõik tuttavad inimesed, kes purkidega ostmas käivad, ma ei saa sellest enam loobuda,” arutleb Sulev Matto, et mingit suurt kasumit ta otsemüügiga taga ei aja. Matto meenutab raskeid aegu mõni aas­ ta tagasi, kui piimaliitrist maksti 10 senti. “Kolleegid Saksamaalt naersid siis, et kas tõesti 10 sendi pärast panete loomale masi­ nad alla. Aga me töötasime edasi, ei viinud kõiki lehmi kombinaati, sest peamine ees­ märk oli ellu jääda. Nüüd tegutsevad pea kõik Hiiumaa piimatootjad edasi, vaid kaks tootjat on vähem,” räägib ta. (Maaleht, 1. august)

7

AASTA PÕLLUMEES (oktoober 2013)  

MAALEHE erinumber AASTA PÕLLUMEES (17. oktoober 2013)

AASTA PÕLLUMEES (oktoober 2013)  

MAALEHE erinumber AASTA PÕLLUMEES (17. oktoober 2013)

Advertisement