Page 19

AASTA PÕLLUMEES 2013

17. oktoober 2013

Aldo Vaan

19

on parim lihaveisekasvataja Parima lihaveisekasvataja tiitli pälvinud Aldo Vaan harib koos perega üle 800 hektari ümberkaudseid maid Läänemaal Topi talus, peab lihaveiseid, tori hobuseid ja mesilasi. Topi talu asub maalilise looduse keskel Ka­ sari jõe käärus. Hakkaja pererahvas Marit ja Aldo Vaan on siin üles kasvatanud viis last, keskmine poeg Andres elab oma pere­ ga sealsamas lähedal oma talus ja on nüüd­ seks Topi Mõisa OÜs ohjad enda kätte võt­ nud, vastutades peamiselt hobusekasvatu­ se eest. Samuti aitab ta tublisti kaasa Topi talu lihaveiste majandamisel ja teraviljakas­ vatuses. Suviti on talutöödel abiks ka poeg Krist­ jan Robert, kes õpib Kuressaare ametikoo­ lis ärijuhtimist. Vanim poeg Indrek ja tütar Laura elavad oma peredega pealinnas ning jõuavad talutöödele appi harvem. Pere pe­ samuna Piia Katharina õpib Lihula güm­ naasiumis. Vaan asus oma vanemate talu taasta­ ma 1989. aastal, nüüdseks on rajatud ees­ kujulik talumajandamine, mis on paisunud igas suunas suurtootmiseks. Põlde haritak­ se uusima tehnoloogiaga ning osa viljapõl­ de ja karjamaid majandatakse mahedana.

KANDIDAAT

Aldo Vaan

Topi Mõis OÜ

n Topi talu, Lihula vald, Läänemaa. n Lihaveisekasvatus, u 200 limusiini, 50 heledat akviteeni. n Lihaveiste tõuaretus, loomade müük Eestisse ja Türki. n Maad haritakse üle 800 ha, sellest 400 ha-l tegeldakse maheviljelusega. n Teraviljakasvatus 400 ha-l, osa mahedana; karjamaad. n Lisategevuseks hobusekasvatus ja mesindus. n Palgatööjõudu üks põhikohaga pluss abilised hooajatöödel. n Kaasaegne põllutehnoloogia.

Lemmikud on limusiinid Aldo Vaan on laia haarde ja mitmekülgse­ te huvidega mees. Ülikoolis on ta õppinud bioloogiat, olnud kooliõpetaja, pidanud pii­ makarja ja üle kolmekümne aasta mesila­ si. Tori hobuseid kasvatades harrastab ta nüüdki aeg-ajalt kaarikusõitu. Ehkki töö põllul ja lihaloomade juures neelab suure osa peremehe ajast, on tema energia ammendamatu – lisaks igapäeva­ töödele juhib Aldo Vaan ka Eesti Lihaveise­ kasvatajate Seltsi ning aeg-ajalt korraldab seminare ja õppepäevi ka oma talus. Talumaja üks osa – kunagine hobusetall − ongi renoveeritud mahukaks seminari­ ruumiks, kus saab tulevikus õpitubasid ja ka seltsi koosolekuid läbi viia. Lisaks kuulub

Esitaja: Maaelu Edendamise Sihtasutus

Vaan Eesti Hobusekasvatajate Seltsi ning on tori hobuste haruseltsi juhataja. See mees teeb kõike kirega, iga majanda­ misvaldkonda on ta süüvinud äärmise põh­ jalikkusega. Praegu on ta innustunud liha­ veisekasvatusest, Topi talus kosub 250peali­ ne mahekari, suund on võetud puhtatõulise karja aretusele. Topi talu karjamaadel nosib umbes 200 limusiini ja 50 heledat akvitee­ ni. Vähenõudlikumaid, peamiselt aberdiin anguse ja herefordi veresusega ristandeid peetakse looduslikel rohumaadel Matsalus.

“Ostan oma karja täienduseks ainult puhtatõulisi loomi,” kinnitab Aldo Vaan heleda akviteeni karja keskel. Seda tõugu mullikaid on ta toonud nii Rootsist kui ka Saksamaalt, et aretada puhtatõuline kari.

“Me püüame suurendada lihaveisekas­ vatust, kuid teraviljaga oleme saavutanud optimaalse suuruse,” teatab Aldo Vaan, et väheviljakatel Läänemaa maadel on hoopis tulusam pidada lihaveiseid. Nii kõrget saaki nagu parimatel teraviljakasvatajatel ei suu­ da siinkandi rasketel maadel kunagi saa­ da, samas võib lihaveiseid tippkarjaks are­ tada küll. Topi talus alustati lihaveisekasvatusega 2002. aastal. Karja toodi esimene puhtatõu­ line limusiini pull ja tasapisi hakati limusiini karja suurendama. Siiani on rõhutud liha­ loomadele, kuid nüüd tahab peremees üha rohkem teha tõuaretust. “Olen viimasel ajal ostnud puhtatõulisi loomi nii Taanist, Rootsist kui Saksamaalt,” teatab Aldo Vaan, et tahab edaspidi lisaks lihaloomadele hakata tõuloomi müüma, kuna nende eest saab kõrgemat hinda.

Lihaturul madalseis Lihaveisekasvatajate seltsi esimehena teeb Vaanile tuska see, et lihaveiste müük Türgi turule on takerdunud ning mõne aasta eest alanud lihaveiste hinnatõus Eestis, mis sai alguse tänu ekspordile, on peatunud.

Kui varasematel aastatel on Türki pä­ ris palju meie loomi viidud, siis tänavu ei ole see turg veel avanenud. Üks põhjus on lisaks tapapullidele ka alla 300kg nuum­ pullidele kehtestatud kõrge tollimaks, mis alandab siinseid kokkuostuhindu. Siia­ ni aitas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühis­ tu (ETKÜ) karjakasvatajatel loomi korrali­ ku hinnaga Türki müüa, aga mis saab liha­ ekspordist tänavu sügisel, on praegu veel ebaselge. Euroopas on suur puudus veiselihast, seda veetakse sisse Lõuna-Ameerikast ja meie põllumeestel oleks lihaturul lööki küll, samas pole soodsaid turustuskanaleid eriti tekkinud. Sel aastal on hoogustunud koostööprojekt šveitslastega. Igas kuus va­ rutakse Balti riikide karjakasvatajatelt Es­ tonian ACB Vianco abiga partii lihaloomi, millest valmistatud toodang turustatakse kaubamärgi “Baltic Grassland Beef” nime all Šveitsi tarbijale. Vaan toob esile, et lisaks välisturgudele on ka Eestis kasvanud huvi tõuloomade vas­ tu. Kevadisel oksjonil tõusid heleda akvitee­ ni ja limusiini mullikate hinnad alghinnaga võrreldes kahekordseks. (Maaleht, 6. juuni)

DEUTZ-FAHR AGROTRON 6180 P

83 000 € + km

Mootor Deutz Tier 4i, võimsus 172 hj, pöördemoment 740 Nm. Uus kabiin, õhukonditsioneer, iseseaduv juhiiste, pehme kaasreisija iste. Transmissioon 50 km/h, 6käiguline käigukast: 40 edasi / 40 tagasi, aeglustiga. Multifunktsionaalne käetugi PowerCom S, süstikrevers, mugavussidur. Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirused 540E/1000E ja 540/1000 p/min. Hüdropumba tootlikkus 120 l/min, rippsüsteemi tõstejõud 9200 kg. Rehvid 540/65R28 ees ja 650/65R38 taga (fikseeritud veljed). Esisillavedrustus, pneumaatiline kabiinivedrustus, hüdrauliline haagisepidur. Raskuste raam 300 kg, hüdrauliline väljatõugatav haakekonks, plokisoojendus.

Suurim masinakeskus Soomes, nüüd tehnikamüük ka Eestis!

Uskumatult hea pakkumine:

Liisingupakkuja: Pohjola Finance Eesti AS

esimesel aastal liisinguintress 0%, esmane sissemakse alates 10% Traktorid on kohe saadaval! Kampaania kestab aasta lõpuni või niikaua, kui masinaid jätkub.

Garantii on 24 kuud või 2000 töötundi.

Müük ja varuosad Volli Geherman, tel 5336 4573 Vitamiini 2a, 51014 Tartu

Hooldus ja remont Karla Kreitsman, tel 515 1359 Tehnika 9, 72213 Türi

info@agrimarket.ee • www.agrimarket.ee

AASTA PÕLLUMEES (oktoober 2013)  

MAALEHE erinumber AASTA PÕLLUMEES (17. oktoober 2013)

AASTA PÕLLUMEES (oktoober 2013)  

MAALEHE erinumber AASTA PÕLLUMEES (17. oktoober 2013)

Advertisement