Page 1

MLL Varsinais-Suomessa 2017


Mannerheimin Lastensuojeluliiton VarsinaisSuomen piiri on alueellinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Piirin alueella toimii 67 MLL:n paikallisyhdistystä, joissa on jäseniä yhteensä 10 803. Piirin toimintaa tukevat mm. RAY, kunnat ja yritykset. Piiri tuottaa palveluita lapsiperheille, kunnille ja ammattilaisille sekä vaikuttaa lapsia ja perheitä koskevaan päätöksentekoon. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena lasten, nuorten ja perheiden hyväksi. Jokainen MLL:n jäsen on lasten oikeuksien puolustaja, perheiden äänitorvi ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 (info) info.varsinais-suomi@mll.fi varsinaissuomenpiiri.mll.fi Kannen kuva: Annu Niinistö Julkaisun kuvat: MLL / Matti Matikainen

MLL:n Varsinais-Suomen piiri Palvelut perheille | s. 4 Vapaaehtoistoiminta | s. 8 Palvelut kouluille | s. 9 Koulutukset| s. 11 Paikallisyhdistysten toiminta | s. 29


Iloinen MLL-perhe Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminta Varsinais-Suomessa on laajaa ja monipuolista. Kädessäsi on vuoden 2017 kooste tästä.

Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen. Samaan suuntaan pyrkii myös sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanke, Lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelma, joka tuo vuonna 2017 kaikissa kunnissa keskiöön meillekin tärkeät tavoitteet. Hanke tähtää mm. siihen, että perhekeskuksissa on avoimia kohtaamispaikkoja, jossa voidaan järjestää erilaista ryhmätoimintaa. Tällainen toiminta, kuten perhekahvilat ja ohjattu ryhmätoiminta kuuluvat meidän vahvuuksiin. Näiltä sivuilta löydät missä kaikkialla Varsinais-Suomessa nämä jo toimivat.

MLL:n vahvuus on kohtaaminen, jossa todella nähdään ja kuullan toinen ihminen. Tälle vahvuudelle on nyt paljon tarvetta, joten sitä pitää vaalia ja tuoda näkyväksi.

Lisäksi tämän kokonaisuuden osina ovat vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen, mihin meillä on valmiita toimintamalleja.

Iloinen MLL-perhe löytyy jokaisesta niemestä ja notkosta VarsinaisSuomessa – tule sinäkin mukaan, ellet jo ole!

Kärkihankkeen tavoittelema monikulttuurisuus perhekeskuksissa on meillekin tärkeää toimintaa.

Hymyillään kun kohdataan, Janina Andersson MLL:n Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja

MLL Varsinais-Suomessa 2017 3


Palvelut perheille Lastenhoitotoiminta

Tukihenkilötoiminta

Tilapäistä lastenhoitoapua perheille esimerkiksi kun lapsi, vanhempi tai hoitaja sairastuu, vanhempi opiskelee, harrastaa, käy asioilla tai haluaa hengähtää hetken.

Vapaaehtoiset tukihenkilöt haastatellaan, he saavat peruskoulutuksen, säännöllisen ohjauksen ja täydennyskoulutusta.

MLL:n hoitajat haastatellaan, he saavat peruskoulutuksen, säännöllisen ohjauksen ja täydennyskoulutusta. Lapsiperhe voi tilata hoitajan kotiinsa seuraavissa kunnissa:  Kaarina  Laitila  Lieto  Masku  Mynämäki  Naantali  Nousiainen  Paimio  Parainen  Raisio  Rusko  Salo  Turku  Uusikaupunki Palvelu arkisin 8,20€, pyhinä 16,40€. Hoitajavälitys ma—pe klo 8-11 p. 02 235 4720, lastenhoito.mll.fi

4 MLL Varsinais-Suomessa 2017

Kaveritoiminta Ehkäisevää tukea 6-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Tavoitteena on vahvistaa lapsen tai nuoren sosiaalisia taitoja ja elämänhallintaa, löytää mielekäs harrastus, tukea ystävyyssuhteiden syntymistä sekä perheen kasvatustyötä. Opettaja, kuraattori, psykologi, nuorisotyöntekijä tai muu ammattilainen tai vanhempi voi ohjata lapsen tai nuoren kaveritoimintaan. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori p. 044 761 8190 Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta Tukea 7-18 -vuotiaille lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja nuorille. Tavoitteena on lisätä lapsen ja nuoren elämänhallintaa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä tai muu kunnan ammattilainen ohjaa lapsen tai nuoren tukihenkilötoimintaan.


Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori p. 044 535 5161 (Salon seutu) Vapaaehtoistoiminnan vastaava p. 044 535 5160 (muu Varsinais-Suomi) Perhekummitoiminta Perhekummi tukee lasta odottavaa perhettä tai pikkulapsiperhettä silloin, kun perhe kaipaa vahvistusta vanhemmuuteen tai kun vanhemmat ovat yksinäisiä tai väsyneitä. Neuvolan terveydenhoitaja ohjaa perheen toimintaan tai perhe voi itse hakea perhekummia. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille Toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja suomen kielen oppimista. Neuvolan terveydenhoitaja ohjaa äidin toimintaan tai äiti voi itse hakea ystävää. Vapaaehtoistoiminnan vastaava P. 044 535 5160

Perhekeskukset Perhekeskukset kokoavat yhteen kuntien lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät ja ongelmia ehkäisevät varhaisen tuen palvelut sekä kolmannen sektorin toimijat. MLL on kuntien yleinen perhekeskuskumppani. Toimimme yhteistyössä

MLL:n paikallisyhdistysten kanssa. Vapaaehtoistoiminnan ja kuntayhteistyön tukena voi toimia MLL:n ohjaaja, joka auttaa MLL:n yhdistyksiä uusien työmuotojen aloittamisessa, vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja koulutuksessa sekä vapaaehtoistyön integroitumisessa kunnan palveluihin. Esimerkkeinä perhekeskus Marakatti Turussa ja perhekeskus Mukulavintti Laitilassa. Piirillä on osaamista ja kokemusta myös kulttuurisensitiivisen perhekeskustoiminnan käynnistämiseen ja koordinointiin esimerkkinä Raisiossa toimiva perhekeskus Satelliitti. Järjestöpäällikkö p. 045 132 6736

Vertaisryhmät Käynnistämme tilauksesta tietyn teeman ympärille kokoontuvia ryhmiä, joita ohjaa MLL:n työntekijä yksin tai yhteistyössä kunnan työntekijän kanssa. Ryhmät kokoontuvat 4-12 kertaa, kaksi tuntia kerrallaan. Suunnittelemme ryhmät yksilöllisesti ja aiheita ovat esimerkiksi  Yhdessä vanhempana parisuhderyhmä  Raskaustreffit  Vahvuutta vanhemmuuteenperheryhmä  Äitien virtapiiri MLL Varsinais-Suomessa 2017 5


 Tanssitan vauvaa -ryhmä  Vauvahieronnan vanhempainryhmä  Eroperheiden nuorten ryhmä (Vetskari)  Toiminnallinen isäryhmä  Murrosikäisten lasten vanhempainryhmä Järjestöpäällikkö p. 045 132 6736

Ammatilliset perhepalvelut Käytännöllistä ja konkreettista apua perheiden arkeen koko VarsinaisSuomen alueella, kaikkina viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina. Palvelutuotteet  lapsiperheiden kotipalvelu  ennaltaehkäisevä perhetyö  vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen hoito  ammatillinen tukihenkilötyö  valvotut tapaamiset  kotouttava perhetyö Palvelun perheelle tilaa aina kunnan ammattilainen. Tilaukset ma—pe klo 8-11 p. 0400 839 749

Vanhempainnetti: www.mll.fi/vanhempainnetti

Vanhempainpuhelin: 0800 922 77 Ma ja ti klo 10-13 ja 17-20 Ke klo 10-13 To 14-20 Puhelut ovat maksuttomia.

6 MLL Varsinais-Suomessa 2017


Ammatillinen perhetyö auttaa kun apua todella tarvitaan MLL:n Varsinais-Suomen piiristä saa apua kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina. Ammatilliset perhepalvelut tulevat apuun, kun perheen voimat eivät riitä. Perhepalvelut kattaa perheitä tukevat palvelut lapsiperheiden kotipalvelusta haastavampiin tukimuotoihin, kuten valvottuihin tapaamisiin. ”Vaikka työn hoitaa MLL:n ammattilaiset, tilaukset jokaiseen tilanteeseen tilaa aina kunnan ammattilainen”, kertoo piirin perhepalvelupäällikkö Essi Waher. Lapsiperhetyö on yksi perhepalveluiden muodoista. Se sisältää kotipalvelun, ennaltaehkäisevän työn sekä vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen hoidon. MLL:n perhetyöntekijä hoitaa ja huolehtii lapsesta sekä leikkii ja toimii lapsen kanssa yhdessä, kun vanhemmalla on vaikeuksia. Työntekijä myös auttaa ja ohjaa vanhempia kotitöissä, lapsen kasvatuksessa sekä ohjaa perhettä tarpeen mukaan muiden, perheen edistävien palveluiden pariin. ”Lapsiperhetyö antaa apua lapsen ja perheen arkeen konkreettisesti. Esimerkiksi silloin, kun lapsella on erityistarve, vanhempien voimavarat ovat lopussa tai kun perheellä ei ole lähellä tukiverkkoa auttamiseen. Työntekijä tulee myös paikalle, kun vanhemmalla on tilapäinen kyvyttömyys huolehtia omasta lapsestaan.”

Perhetyöntekijä on mukana myös erikseen sovituissa valvotuissa tapaamisissa, joissa lapsi ja biologinen vanhempi tapaavat toisiaan työntekijän läsnäollessa. Lapsi ja vanhempi voivat tällöin leikkiä, lukea ja touhuta yhdessä turvallisesti. ”Valvottu tapaaminen mahdollistaa lapsen ja vanhemman suhteen ylläpitämisen silloin kun lapsi ei kyseisen vanhemman kanssa asu saman katon alla.” Nuorten kanssa toimivat ammatilliset tukihenkilöt. Tukihenkilön kanssa nuori voi tutustua harrastuksiin ja samalla keskustella omista asioistaan luottamuksellisesti. Yhteisen tekemisen kautta nuori saa uusia kokemuksia, joiden myötä hänen itsetuntonsa ja elämänhallintataitonsa kehittyvät. Tukihenkilö tekee nuoren kanssa työtä aina jotain tavoitetta kohden, ja työ sen on yksilöllistä, nuoren omien tarpeiden mukaan räätälöityä. ”Nuori tarvitsee tukea usein esimerkiksi silloin, kun hänellä on hankaluuksia kaverisuhteissa, ei tiedä mitä tehdä vapaa-ajallaan, tai kun nuorella on vaikeaa koulussa tai perheen kanssa.” Kotouttavan perhetyön ajatus on kannustaa maahanmuuttajaperheitä mukaan suomalaiseen perhearkeen. Kotouttavassa perhetyössä järjestetään lastenhoitoapua, mennään yhdessä vanhempien kanssa hoitamaan asioita, neuvotaan oikeiden viranomaisten luo ja selvitetään asioita yhdessä. Sen myötä ulkomailta tulleelle perheelle koitetaan rakentaa verkosto arjen avuksi. ”Perhetyöntekijä opastaa perhettä suomalaiseen kulttuuriin konkreettisesti samalla kun hän tukee perhettä uudessa asuinympäristössä”, kertoo Waher. MLL Varsinais-Suomessa 2017 7


Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistoiminta MLL:ssa on pääasiassa ennaltaehkäisevää työtä hyvän ja onnellisen lapsuuden puolesta. Vapaaehtoistoiminta on palkatonta, omasta halusta lähtevää, osallistujien ehdoin tapahtuvaa toimintaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. MLL:ssa vapaaehtoiset saavat toimintansa tueksi koulutusta ja ohjausta. Vapaaehtoisena voit olla mukana omana itsenäsi - juuri sen verran kuin sinulla on aikaa, halua ja voimavaroja.

Vapaaehtoistyön muotoja Avuksi säännölliseen toimintaan  vapaaehtoiseksi kerhoon  vapaaehtoiseksi isä-lapsitoimintaan  ohjaajaksi perhekahvilaan  kylämummiksi tai -vaariksi Tukihenkilöksi  lapselle  nuorelle  perheelle  maahanmuuttajaäidille Tuo iloa tunniksi tai pariksi  MLL:n eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin  varainkerääjäksi Lapset ensin keräykseen  Mamma Marakatti -maskotiksi  MLL:n varainhankintatuotteiden myyjäksi  blogikirjoittajaksi

8 MLL Varsinais-Suomessa 2017

Vapaaehtoiset paikallisyhdistyksissä MLL:n paikallisyhdistyksen VarsinaisSuomessa järjestävät omaa toimintaa ja lisäksi yhdistysten hallituksissa on erilaisia tehtäviä:  hallituksen jäsen  hallituksen vastuutehtävät kuten puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja  tiedottaja  eri vapaaehtoistoimintojen vastuuhenkilöt kuten kerho-, vertaisryhmä– perhekahvila-, nuorisotoiminta  toiminnantarkastaja  eri toimintojen ohjaaja  tapahtumien tekijä ja retkien järjestäjä  varainhankinnan vastaava Paikallisyhdistykset vastaavat mielellään uusien vapaaehtoisten kysymyksiin. Ota yhteyttä paikkakuntasi paikallisyhdistykseen. Piirin alueen paikallisyhdistykset ja niiden toiminnot löytyvät sivulta 29 alkaen. Lisätietoja Perhekeskustoiminnan koordinaattori P. 050 4362 999


Vapaaehtoisille suunnatut tukihenkilökoulutukset vuonna 2017 Vapaaehtoinen tukihenkilökoulutus antaa valmiuden tulla mukaan kaveritoimintaan, vapaaehtoiseen lastensuojelun kautta ohjautuvaan tukihenkilötoimintaan sekä perhekummitoimintaan. Maksuttoman koulutuksen (20h) lisäksi toimintaan mukaan haluaville on soveltuvuushaastattelu.

Lisää tietoa vapaaehtoisesta tukihenkilötoiminnasta ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille perehdytyskoulutuksesta saa nettisivuilta varsinaissuomenpiiri.mll.fi/ vapaaehtoisille Lisätietoja Vapaaehtoistoiminnan vastaava p. 044 535 5160 Salon alueen vapaaehtoistoiminnan koordinaattori p. 044 535 5161

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille toimintaan voi tulla mukaan ilmoittautumalla yhden illan mittaiseen perehdytyskoulutukseen, mistä saa valmiuden edistää maahanmuuttajaäitien kotoutumista sekä suomen kielen oppimista sekä samalla saada itselleen uuden ystävän.

MLL Varsinais-Suomessa 2017 9


Palvelut kouluille Tukioppilastoiminta

Lauantai on koulupäivä

Tukioppilastoiminta edistää hyvien toverisuhteiden syntymistä ja myönteisen ja yhteisvastuullisen ilmapiirin luomista koulussa. Tukioppilastoimintaa on lähes kaikissa kouluissa Varsinais-Suomessa!

Tarjoamme koulupäiviä, jotka voidaan suunnitella joko oppilaille tai oppilaille ja vanhemmille yhdessä.

Tuemme kouluja tukioppilastoiminnan käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Tukioppilaiden peruskoulutus voidaan toteuttaa joko leirimuotoisena (kaksi päivää) tai kahtena koulupäivänä esimerkiksi koulun tiloissa.

Koulupäivien aiheita voivat olla:  Elämä(ä) sosiaalisessa mediassa  Turvallista ryhmää rakentamassa  Arjen pelisäännöt Järjestöpäällikkö p. 045 132 6736 i Vanhempainillat s. 24-26

Nuorisotoiminnan koordinaattori p. 040 518 7212

i Ammattilaisten koulutukset alk.s. 12

Lukumummi ja -vaaritoiminta Lukumummi ja -vaaritoiminta tarjoaa lapsille lisää lukukokemuksia sekä innostaa heitä lukemisen pariin lukumummin tai –vaarin kanssa yhteisten lukutuokioiden avulla. Lukutuokioita pidetään viikoittain kahdestaan lapsen kanssa koululla.

Toiminta käynnistetään yhteistyössä MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa. Perhekeskustoiminnan koordinaattori p. 050 436 2999

Nuorten netti: www.mll.fi/nuortennetti/ Lasten– ja nuorten puhelin: p. 116 111 Ma-pe klo 14-20 La-su klo 17-20 Puhelut ovat maksuttomia.

10 MLL Varsinais-Suomessa 2017


Koulutukset Osallistu MLL:n koulutukseen! Toivomme, että koulutustarjonnastamme löytyy juuri sinulle sopivia työkaluja arjen työhön ja inspiraatiota tehdä asioita uudella tavalla! Koulutuksiin ilmoittaudutaan joko esittelyn yhteydessä mainitun mukaisesti tai piirin kotisivuilla varsinaissuomenpiiri.fi olevalla lomakkeella. Tilauskoulutukset räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaan ja ne voidaan järjestää joko tilaajan osoittamassa paikassa tai Perhetalo Heidekenillä.

Lisätietoja tilauskoulutuksista Järjestöpäällikkö p. 045 132 6736 info.varsinais-suomi@mll.fi

Tulossa! Kohtaamisia -koulutus 11.5.2017 yhteistyössä mm. Turun AMK:n kanssa, kouluttajana Anne Viinikka. Lisätietoja tulossa piirin kotisivuille alkuvuodesta.

Vapaaehtoistyö tekee onnelliseksi Tiistaina 17.1. klo 17.30–19.30 Kirjastotalon Martinsali, Raisio  Paras onni – yhteinen onni Psykologian emeritusprofessori Markku Ojasen luento  Raision kaupunki, seurakunta ja järjestöt esittelevät avoinna olevia vapaaehtoistöitä Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa mukaan! Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Raision kaupungin ja Raision seurakunnan kanssa MLL Varsinais-Suomessa 2017 11


Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa -koulutukset ammattilaisille Koulutukset suunnitellaan tilaajan kanssa erikseen. Koulutuksia toteutetaan aina 3 tunnin tutustumiskoulutuksesta aina neljän päivän työotekoulutukseen ja kaikkea siltä väliltä. Koulutukset edistävät mentalisaatioon perustuvan reflektiivisen työotteen omaksumista ja lisäävät ymmärrystä sen merkityksestä omassa työssä ja perheiden kohtaamisessa. Koulutuksen taustaa Koulutusmallia on pilotoitu MLL:n Vahvuutta vanhemmuuteen – hankkeessa. Reflektiivisen työotteen koulutus sisältää teoriaa mentalisaatiosta ja reflektiivisestä kyvystä, reflektiivisen työotteen soveltamista käytäntöön ja omaan työhön. Kohderyhmä Koulutukset on suunnattu lapsiperheiden kanssa työskenteleville henkilöille, esim. neuvolatiimien työntekijät, perheohjaajat, perhetyöntekijät, kotipalvelun lapsiperhetyöntekijät, sosiaalityöntekijät sekä varhaiskasvatuksen henkilökunta.

12 MLL Varsinais-Suomessa 2017

Koulutuksessa edistetään työntekijän  uteliaisuutta ja kiinnostusta vanhemman ja lapsen ajatuksista ja kokemuksista  puheeksi ottamista perheiden kanssa ja haastavien tilanteiden kohtaamista  keskittymistä toisen ajatuksiin ja tunteisiin ja pyrkimystä yrittää ymmärtää häntä entistä paremmin  kykyä välttää toisen puolesta tietämistä sekä valmiiden vastausten antamista  tunnistaa myös omia tunteita ja ajatuksia

Lisätiedot, tilaukset ja tarjouspyynnöt info.varsinais-suomi@mll.fi

Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa –kirja (toim. Viinikka Anne, MLL 2014) tukee ja syventää koulutuksessa opittua ja edistää uuden työotteen omaksumista. Kirja sisältyy koulutukseen.


Vahvuutta vanhemmuuteen R -ohjaajakoulutus (7,5 op) ammattilaisille Panostaminen perheiden ongelmia ennaltaehkäiseviin palveluihin on kunnalle kannattava investointi, joka tuottaa hyvinvointia ja säästää varoja. Perheiden hyvinvointia tuetaan parhaiten tarjoamalla vanhemmille riittävää tukea. Vanhemman hyvä mentalisaatiokyky tukee monipuolisesti lapsen kehitystä.

Vahvuutta vanhemmuuteen –ohjaajakoulutuksessa keskitytään mentalisaatioon perustuvan reflektiivisen työotteen omaksumiseen ja soveltamiseen. Koulutus  tarjoaa tietoa mentalisaatioteoriasta ja antaa eväitä teoreettisen tiedon viemiseen osaksi omaa ammattiosaamista asiakastyössä.  syventää työntekijän ryhmänohjausosaamista ja auttaa soveltamaan mentalisaatioteoriaan pohjautuvaa reflektiivistä työotetta kaikkeen perheiden parissa tehtävään työhön.  tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden tarkastella omaa tunnekokemusta asiakkaan kohtaamisessa ja lisää hänen oma mentalisaatiokykyänsä.  antaa työntekijälle uusia, konkreettisia työvälineitä vanhemmuuden tukemiseen.

Kohderyhmä Koulutukseen voi hakea lapsi- ja perhetyön ammattilainen, jolla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattitutkinto. Lisäksi edellytetään kokemusta perheiden tai vanhempien kanssa työskentelystä ja ryhmien ohjaamisesta. Koulutukseen otetaan hakemusten perusteella 20 osallistujaa. Lisätiedot, tilaukset ja tarjouspyynnöt info.varsinais-suomi@mll.fi

Hinta: 750 euroa, sisältää koulutusmateriaalit ja MLL:n Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmänohjaajan oppaan (vauvaperheryhmä) tai Lapsi mielessä – vanhempainryhmän ohjaajan oppaan (ryhmä taaperoiden vanhemmille). MLL Varsinais-Suomessa 2017 13


Ryhmänohjaustaidot Tanssitan Vauvaa -ryhmän ohjaajakoulutus ammattilaisille Tanssitan Vauvaa on toiminnallinen ryhmä, jossa toiminta perustuu tanssilliseen liikuntaan. Ohjelma koostuu helpoista tanssillisista osioista sekä kevyistä lihasvoimaa parantavista sarjoista. Koulutuksen tavoitteena on saada valmiudet liikunnallisen Tanssitan Vauvaa vertaisryhmän ohjaamiseen. Koulutuksesta saat käyttöösi Tanssitan Vauvaa toimintamallin, mikä sisältää materiaalin ja ohjeet 10 toimintakerran ohjaamiseen. Kohderyhmä: Päivähoidon ammattilaiset, lastenhoitajat Kesto: Kaksi päivää (esim. klo 8.30-16) Hinta: 2000 euroa, sisältää materiaalin sekä aamu- ja iltapäiväkahvin molempina koulutuspäivinä.

Tilaa koulutus varsinaissuomenpiiri.mll.fi

14 MLL Varsinais-Suomessa 2017

Yhdessä Vanhempana -ohjaajakoulutus ammattilaisille Yhdessä Vanhempana-materiaali on kehitetty ennaltaehkäisevän parisuhdetyön tueksi. Koulutuksen tavoitteena on saada valmiudet ohjata vanhempia pohtimaan mm. mitä minulle ja perheelleni kuuluu, mikä kaikki on hyvin ja mitä toivoisi arkeen pikkuisen lisää. Mistä minä haaveilen, tässä ja nyt? Entä me yhdessä pariskuntana, perheenä? Parisuhdetoiminta on tarkoitettu vanhemmille, jotka kaipaavat vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta pariskunnilta. Ryhmä muodostetaan ilmoittautuneista pariskunnista. Toiminta ei ole tarkoitettu pariskunnille, joilla on vakavia parisuhdeongelmia tai jotka ovat parisuhdeterapian tarpeessa. Koulutus antaa työntekijälle valmiudet parisuhde -toiminnan ohjaamiseen ja ohjeet viiden toimintakerran toteuttamiseen. Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset Kesto: Kolme opetustuntia Hinta: 500 euroa + matkakulut


Vauvan kokemusmaailma

Monikulttuurisuus

Vauvan silmin -koulutus ammattilaisille

Monet kulttuurit, yhteiset lapset - yhdistykset vapaaehtoistoimijoille

Koulutuksessa työntekijä saa välineitä ohjata vanhempaa kurkistamaan vauvan kokemusmaailmaan. Mentalisaation avulla vanhempi osaa vastata riittävän usein lapsen tarpeisiin oikein myös haastavissa arjen tilanteissa. Mentalisaatio edesauttaa tunnetilojen tunnistamista, myönteistä vuorovaikutusta ja lapsen oikeanlaista itsetuntemuksen ja turvallisen kiintymyssuhteen syntymistä.

Miten järjestö voi toimia monikulttuurisessa ympäristössä? Oletko kiinnostunut ohjaamaan monikulttuurista toimintaa omassa yhdistyksessäsi? Koulutuksen tavoitteena on käydä läpi, mitä monikulttuurisuus Suomessa on nyt, miten vapaaehtoistoiminnalla voidaan tukea perheiden ja lasten kotoutumista sekä keskustella ennakkoluuloista.

Koulutuksessa käydään läpi mentalisaatioperusteista reflektiivistä työotetta, jota työntekijä voi käyttää omassa perheiden kanssa tehtävässä työssään ja vanhemmuuden tukemisessa.

Kohderyhmä: Vapaaehtoistoimijat Kesto: Kolme opetustuntia Hinta: maksuton MLL:n paikallisyhdistyksille, muut 205 euroa + matkakulut

Työmenetelmänä vauvahieronta ja kosketus.

Monet kulttuurit, yhteiset lapset -kumppanit ammattilaisille

Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset Kesto: Kahdeksan opetustuntia Hinta: 1600 euroa + matkakulut. Koulutus on mahdollista järjestää joko Perhetalo Heidekenillä tai tilaajan osoittamassa paikassa.

MLL toimii monikulttuurisessa toimintaympäristössä—miten ja missä? Miten yhteistyötä voidaan käynnistää? Sopii alustuksesi esimerkiksi seminaaripäivään. Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset Kesto: 45 minuuttia Hinta: matkakulut

MLL Varsinais-Suomessa 2017 15


Kättä pidempää lapsivaikutusten arviointiin Kuntalaispajat kuntalaisille Lapsella on oikeus osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Kuntalaispajoissa tuotetaan tietoa lasten, nuorten ja vanhempien hyvinvoinnista. Tätä arki– ja kokemustietoa hyödynnetään lasten ja nuorten toiminnan kehittämisessä, kunnan palveluissa sekä lasten ja nuorten hyvinvointipalveluiden arvioinnissa. Kohderyhmä: kuntalaiset (lapset, nuoret ja lapsiperheet) Hinta: Neuvotellaan erikseen tilaajan kanssa ja siihen sisältyy kuntalaispajat, materiaalin koonti ja esittely sovitulle kohderyhmälle (esim. luottamushenkilöt

Lapsivaikutusten arvioinnin työkaluja -koulutus ammattilaisille Viranomaisten ja yritysten tekemillä päätöksillä on usein vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin. Näitä vaikutuksia on hyvä tarkastella etukäteen ennen päätöksentekoa. Miten lapsia ja nuoria voi kuulla? Miten alle kouluikäisten lasten ääni saadaan kuuluviin? Tule kuulemaan ja kokeilemaan erilaisia tapoja ja välineitä avuksi päätöksentekoon.

16 MLL Varsinais-Suomessa 2017

Koulutus voidaan liittää osaksi kuntalaispajoja. Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset Hinta: Neuvotellaan erikseen tilaajan kanssa ja siihen sisältyy kuntalaispajat, materiaalin koonti ja esittely sovitulle kohderyhmälle (esim. luottamushenkilöt)

Työnohjaus Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kokemusten, kysymysten ja tunteiden käsittelyä luottamuksellisessa vuorovaikutussuhteessa. Työnohjauksen keskiössä ovat työ, työssä jaksaminen ja viime kädessä koko organisaation toimivuuden ja tuottavuuden parantaminen. Työnohjaajat ovat koulutettuja ja noudattavat Suomen työnohjaajat ry:n eettisiä periaatteita ja suosituksia. Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset sekä järjestöjen työntekijät Kesto: sopimuksen mukaan Hinta: sopimuksen mukaan


Päihdekasvatus Työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön ammattilaisille Mistä nuorten päihteiden käytössä on kyse? Ammattilaisille räätälöidyn ehkäisevän päihdetyökoulutuksen tavoitteena on tarkastella nuorten päihteiden käyttöä laajasta näkökulmasta mm. päihteiden vaikutukset nuoriin, lähipiiriin ja yhteiskuntaan, miten päihteiden käyttöä voi ehkäistä sekä saada työkaluja asian käsittelyyn nuorten kanssa. Kohderyhmä: Nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset Kesto: Koulupäivä Hinta: 1000 euroa + matkakulut

Työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön perusopetukseen ja toiselle asteelle Mistä nuorten päihteiden käytössä on kyse? Oppilaille suunnatussa koulutuksessa tavoitteena on saada nuoret pohtimaan päihteitä ja niiden vaikutuksia käyttäjän omaan elämään, lähipiiriin ja yhteiskuntaan. Koulutuksessa käsitellään mm. päihteet, päihteiden käyttö ja päihteiden vaikutukset, päihderiippuvuus ja päihteiltä suojaavat tekijät. Kohderyhmä: Yläkoulun ja 2. asteen oppilaat Kesto: Kaksi koulupäivää Hinta: 550 euroa, sis. materiaalin

Työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön huoltajille Mistä nuorten päihteiden käytössä on kyse? Kasvattajille räätälöidyn ehkäisevän päihdetyökoulutuksen sisältönä on mm. päihteiden vaikutukset nuoriin, lähipiiriin ja yhteiskuntaan, miten päihteiden käyttöä voi ehkäistä sekä saada arjen välineitä asian käsittelyyn nuorten kanssa. Kohderyhmä: Nuorten huoltajat Kesto: Kolme opetustuntia Hinta: 225 euroa + matkakulut MLL Varsinais-Suomessa 2017 17


Kummitoimintaa kouluihin

Leikki kuuluu kaikille!

Kummitoiminnan koulutus koululaisille

Leikitäänkö? -koulutus ammattilaisille

Kummitoiminnan koulutuksessa koulutetaan kummeja seuraavan vuoden ekaluokkalaisille. Koulutuksessa muistellaan millaista oli olla ekaluokkalainen, pohditaan kummien roolia ja tehtäviä, harjoitellaan kuuntelemista, suunnitellaan tulevaa sekä varaudutaan erilaisiin kummeille eteen tuleviin tilanteisiin. Koulutus on toiminnallinen ja voidaan pitää joko yhtenä tai kahtena koulupäivänä.

Mitä leikki on? Miten leikki lisää luovuutta ja yhdessä jaettua iloa? Tule etsimään tähän vastausta yhdessä leikkien!

Kohderyhmä: Koululaiset Kesto: Neljä oppituntia Tilauskoulutus: Koulutuspäivän hinta on 240 euroa + matkakulut

Koulutuksen tavoitteena on tarjota vinkkejä leikin mahdollisuuksista ja hyödyistä käytännön arjessa sekä vastata kysymykseen: miksi leikki on tärkeää? Koulutus sisältää lyhyen teoriaosuuden, toiminnallisen osuuden ja koulutusmateriaalin. Tarkoitus on yhdessä oppien ja oivaltaen saada ideoita omaan työhön. Koulutus on tarkoitettu työssään lapsia ja perheitä kohtaaville ammattilaisille. Kohderyhmä: Ammattilaiset Kesto: Kaksi opetustuntia Hinta: 225e + matkakulut

Tilaa koulutus varsinaissuomenpiiri.mll.fi

18 MLL Varsinais-Suomessa 2017


Tukioppilaskoulutus Tukioppilaiden peruskoulutus koululaisille Koulutus on tarkoitettu yläkoulujen tukioppilaille. Tukioppilas on vapaaehtoinen, luotettava oppilas, joka haluaa olla tukemassa hyviä kaverisuhteita ja parantamassa koulun yhteishenkeä. Koulutuksessa käsitellään mm. tukioppilastoiminnan perusteita, itsetuntemusta sekä vuorovaikutustaitoja. Koulutetut tukioppilaat saavat myös menetelmiä uusien seiskojen ryhmäyttämiseen sekä kiusaamisen ehkäisemiseen. Kohderyhmä: Perusopetuksen uudet tukioppilaat Kesto: Kaksi koulupäivää Hinta: 550 euroa sisältäen koulutusmateriaalin ja matkakulut

Selvä Elämä -koulutus tukioppilaille Selvä Elämä koulutus on tarkoitettu koulutetuille tukioppilaille ja tuo vertaisohjauksen menetelmiä koulujen ehkäisevään päihdetyöhön. Koulutuksen sisältönä on mm. mitä päihteet ovat ja mitä päihteitä on olemassa?

Miksi jotkut käyttävät päihteitä? Mitä ovat päihteiltä suojaavat tekijät? Kohderyhmä: Perusopetuksen tukioppilaat Kesto: Kaksi koulupäivää Hinta: 550 euroa, sisältää koulutusmateriaalin

Yhteinen Yhdenvertaisuus koulutus tukioppilaille Koulutus sisältää lyhyen teoriaosuuden yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä ja koulutusmallin lisäksi ohjeet tukioppilaille yhdenvertaisuus -kummitunnin suunnittelemiseen, käsitteistön sekä koulutusmallin harjoitteiden liitteet. Koulutuksen tavoitteena on purkaa nuorten ennakkoluuloja ja negatiivisia stereotypioita, jakaa tietoa, herättää ajatuksia ja antaa keinoja nuorten keskuudessa esiintyvän syrjintään puuttumiseen. Kohderyhmä: Perusopetuksen tukioppilaat Kesto: Kaksi koulupäivää Hinta: 550 euroa, sisältää koulutusmateriaalin

MLL Varsinais-Suomessa 2017 19


Mediakasvatus Mediataituri oppitunnit koululaisille Oppituntien tavoitteena on lisätä, edistää ja vahvistaa lasten ja nuorten turvallisia mediataitoja, joita vahvistamalla ennaltaehkäistään median mahdollisia haittoja. Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, kun liikkuu netissä? Voiko kaikkeen netistä löytyvään tietoon luottaa? Minkälaista tietoa itsestä voi netissä kertoa? Miten voi toimia ikävissä nettitilanteissa? Koulut voivat valita koulutuksen näkökulmaksi digitaalisen pelaamisen, nettikiusaamisen, mediakriittisyyden tai sosiaaliset mediat. Oppituntien sisältö kohdennetaan oppilaiden ikätasolle vastaamaan juuri heidän ikäisten mediankäyttöä. Kohderyhmä: Ala– ja yläkoulu, lukio Kesto: Riippuu tilaajasta Hinta: Oppitunnit 45 min 155 euroa, 2 oppituntia 180 euroa, 3 oppituntia 205 euroa + matkakulut

Mediataitavaksi- luennot lukioja toisen asteen opiskelijoille Tavoitteena on lisätä, edistää ja vahvistaa opiskelijoiden turvallisia mediataitoja, joita vahvistamalla ennaltaehkäistään myös median mahdollisia haittoja.

20 MLL Varsinais-Suomessa 2017

Mediayhteiskunnan jäsenet eivät ole enää passiivisia vastaanottajia vaan median aktiivisia tulkitsijoita ja sisällöntuottajia. Taitava medianlukija osaa suhtautua kriittisesti median esittämiin kuvastoihin sekä toimia itse meitä ympäröivässä mediakulttuurissa, muita kunnioittaen sekä muiden että omaa hyvinvointiaan lisäten. Luennon näkökulmaksi voi valita digitaalisen pelaamisen, nettikiusaamisen, mediakriittisyyden tai sosiaaliset mediat. Kohderyhmä: Ala– ja yläkoulu Kesto: Riippuu tilaajasta Hinta: Oppitunnit 45 min 155 euroa, 2 oppituntia 180 euroa, 3 oppituntia 205 euroa + matkakulut

Somen käytön mahdollisuudet ja tekijänoikeudet opettajille Miten sosiaalisia medioita voi hyödyntää opetuksessa sekä tekijänoikeuksista opetuksessa (tv, elokuvat, valokuvat, Youtube, digiluvat yms.) Kohderyhmä: Ammattikasvattajat, opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit Kesto: kaksi opetustuntia Hinta: 350 euroa + matkat


Tukea digiajan kasvattajille koulutus ammattihenkilöille Lapsi ja media – Tukea digiajan kasvattajalle koulutuksen päämääränä on vahvistaa vanhempien ja lasten kanssa toimivien ammattilaisten mediakasvatustietoisuutta ja -valmiuksia. Koulutuksessa korostetaan aikuisen vastuuta mediakasvattajana ja lapsen oikeutta mediakasvatukseen. Koulutukseen osallistuvat saavat ajankohtaista sekä monipuolista tietoa lasten kuvaohjelmien katselusta, netinkäytöstä, digitaalisesta pelaamisesta ja älypuhelinten käytöstä. Ammattikasvattajien tilaisuuksissa kohderyhmänä ovat lastentarhanopettajat ja päivähoidon muu henkilöstö, lastentarhanopettajat, luokanopettajat sekä koulun oppilashuoltoryhmät. Ammattikasvattajien tilaisuuksissa pohditaan, miten he voivat tukea vanhempia lasten mediankäytön ohjaamisessa sekä haastavien tilanteiden hallinnassa. Kohderyhmä: Ammattikasvattajat, opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit Kesto: kolme opetustuntia Hinta: 500 euroa + matkakulut

Nettiriippuvuus / Peliriippuvuus -koulutus ammattihenkilöille Peliriippuvuus ja nettiriippuvuus on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä haaste. Pahimmillaan nettija peliriippuvuudesta koituu arjessa suoriutumisen vaikeuksia, raha-asioiden vaikeuksia, läheisten pahoinvointia, henkistä ja fyysistä pahoinvointia tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden väärinkäyttöä. Koulutuksessa tarkastellaan addiktion, ongelmapelaamisen ja peliriippuvuuden käsitteitä sekä pohditaan ilmiön ympärillä olevia syy ja seuraus suhteita. Tavoitteena on antaa ajankohtaista tietoa ilmiöstä sekä antaa työkaluja ennaltaehkäistä nettiriippuvuutta / peliriippuvuutta, lisätä ymmärrystä ja antaa samalla ammattikasvattajille työkaluja auttaa nuoria selviytymään ongelmastaan. Kohderyhmä: Ammattikasvattajat, opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit Kesto: kolme opetustuntia Hinta: 500 euroa + matkakulut

MLL Varsinais-Suomessa 2017 21


Mediakasvatus osana seksuaalikasvatusta -koulutus ammattihenkilöille Lapset ja nuoret elävät yltäkylläisessä mediamaailmassa, jossa myös seksuaalista sisältöä ja kuvastoa on paljon. Monet alaikäiset törmäävät pornoon tahallaan tai vahingossa. Seksuaaliset sisällöt sekä kiinnostavat että mietityttävät lapsia ja nuoria. Porno ja median seksuaalisten sisältöjen vaikutukset myös askarruttavat aikuisia. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammattikasvattajien / vanhempien ymmärrystä lasten ja nuorten monimuotoisista mediaympäristöistä, antaa työkaluja yhdistää media- ja seksuaalikasvatus sekä ottaa median seksuaaliset sisällöt puheeksi lasten ja nuorten kanssa. Koulutuksessa tutustutaan myös viimeisimpään tutkimustulokseen, jonka avulla hahmotetaan alaikäisten mediakulttuuria ja seksiin liittyviä mediasisältöjä osana sitä. Kohderyhmä: Ammattikasvattajat, opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit Kesto: Kolme opetustuntia Hinta: 500 euroa + matkakulut

Peli-ryhmikset lapsille ja nuorille perheineen Pelaamisen yleistyttyä on myös aikuisten huoli lasten ja nuorten pelaamisesta kasvanut. Myönteisen pelikulttuurin tukeminen kysyy vanhemmilta ja lasta ja nuorta ympäröiviltä aikuisilta aktiivista ja tiedostavaa suhtautumista. Liiallinen pelaaminen saattaa pahimmillaan aiheuttaa haittoja, joista on hyvä olla tietoinen. Joskus lapsen tai nuoren sosiaalinen elämä saattaa kaventua pelaamisen vuoksi ja kouluarvosanat kääntyä laskuun. Tuntuu, että lapsen tai nuoren elämässä ei ole muuta kuin pelaaminen. Lasten ja nuorten monimuotoiset pelikulttuurit ja pelaaminen harrastuksena sisältävät kuitenkin myös myönteisiä, lapsen ja nuoren kehitystä tukevia piirteitä. Peliryhmiksessä keskustellaan ja pohditaan yhdessä miten ongelmapelaaminen muutetaan lapselle tai nuorelle voimavaroja ja hyvinvointia lisääväksi harrastukseksi ja miten perhe voi tukea ja auttaa lasta tai nuorta tässä tavoitteessa. Peli-ryhmis kokoontuu säännöllisesti ja koostuu ryhmätapaamisista. Kohderyhmä: Ala- ja yläkouluikäiset perheineen, lukioikäiset, toisen asteen opiskelijat perheineen Kesto: Räätälöidään tapauskohtaisesti Hinta: neuvotellaan tilaajan kanssa

22 MLL Varsinais-Suomessa 2017


Kaveritaidot Kiusaaminen ja tunnetaidot -vanhempainilta vanhemmille Koulutuksessa pohditaan turvallisen ryhmän vaikutusta kouluviihtyvyyteen ja oppimiseen sekä sitä millaisista rakennusaineista turvallinen ryhmä syntyy. Illassa puhutaan myös sosiaalisista taidoista, kiusaamisesta ja siihen liittyvästä vuorovaikutuksesta. Kohderyhmä: Huoltajat Kesto: Kaksi opetustuntia Hinta: 225 euroa + matkakulut

Turvallista ryhmää rakentamassa -koulutus ammattilaisille Koulutuksessa pohditaan turvallisen ryhmän vaikutusta kouluviihtyvyyteen ja oppimiseen sekä sitä millaisista rakennusaineista turvallinen ryhmä syntyy. Illassa puhutaan myös sosiaalisista taidoista, kiusaamisesta ja siihen liittyvästä vuorovaikutuksesta.

Tapakasvatus ja sosiaaliset taidot -koulutus oppilaille ja opiskelijoille Monien perustaitojen, kuten lukemisen ja laskemisen rinnalla on tärkeää opetella toimimaan ryhmässä, ottamaan toiset huomioon ja tuntemaan hyvät käytöstavat. Koulutuksessa pohditaan mm. miten sosiaalisia taitoja voi kehittää ja miksi ottaa käyttöön hyvät tavat. Kohderyhmä: Perusopetuksen ja 2. asteen oppilaitosten oppilaat ja opiskelijat Kesto: Kaksi opetustuntia Hinta: 180 euroa + matkakulut

Tilaa koulutus varsinaissuomenpiiri.mll.fi

Kohderyhmä: Opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit Kesto: Kolme opetustuntia Hinta: 500 euroa + matkakulut

MLL Varsinais-Suomessa 2017 23


Vanhempainillat alle kouluikäisten lasten vanhemmille Tarvitaanko päivähoidossa Nukkumattia?

Lapsi ja media Tukea digiajan kasvattajille

Toiminnallisen vanhempainillan aluksi keskustellaan unen ja levon merkityksestä pienelle lapselle. Sen jälkeen Learning cafe –menetelmällä käydään keskustelua pienryhmissä. Tavoitteena on edistää keskustelua myönteiseen suuntaan – nähdään asioita lapsen, perheen ja päivähoidon näkökulmista.

Vanhempainillan päämääränä on vahvistaa vanhempien mediakasvatustietoisuutta ja -valmiuksia sekä tarkastella mediaa alle kouluikäisen lapsen kasvuympäristönä. Vanhempainillassa tarkastellaan, miten mediakasvatus nivoutuu lapsiperheen arjessa osaksi kaikkea kasvatusta sekä korostetaan aikuisen vastuuta mediakasvattajana ja lapsen oikeutta mediakasvatukseen.

Kesto: Kaksi opetustuntia Hinta: 225 euroa + matkakulut

Hyvinvoivaa arkea -ilta Pienten lasten vanhempien keskusteluun nousee usein puhe rajoista, rajojen asettamisesta ja uhmaiästä. Hyvinvoivaa arkea -illoissa keskitytään koko perheen hyvinvointiin. Keskustellaan yhteisistä pelisäännöistä, jolloin kaikille arki on mukavampaa. Tavoitteena on herättää keskustelua arjen perusasioista ja huomata hyvä lapsessa. Kesto: Kaksi opetustuntia Hinta: 225 euroa + matkakulut

24 MLL Varsinais-Suomessa 2017

Tilaisuuteen osallistuvat saavat ajankohtaista tietoa lasten kuvaohjelmien katselusta, netinkäytöstä, sosiaalisista medioista, digitaalisesta pelaamisesta ja älypuhelinten käytöstä. Kesto: Kaksi opetustuntia Hinta: 225 euroa + matkakulut

Toiminnalliset illat Illan aikana tehdään yhdessä tilaajan toiveiden mukaan joko puusta pientä kotiin vietävää, liikutaan yhdessä, tutustutaan luontoon tai leikitään yhdessä. Illat ovat olleet suosittuja mm. isien ja lasten illoiksi, mutta toimivat meille kaikille. Kesto: Kaksi opetustuntia Hinta: 225 euroa + matkakulut Materiaalikulut laskutetaan erikseen.


Vanhempainillat kouluikäisten lasten vanhemmille Alkoholi - jokaisen oma asia? Päihdekasvatusilta. Ajankohtaista tietoa nuorten päihdekäyttäytymisestä ja välineitä päihdekasvatukseen mm. päihteiden vaikutukset nuoriin, lähipiiriin ja yhteiskuntaan, miten päihteiden käyttöä voi ehkäistä sekä saada arjen välineitä asian käsittelyyn nuorten kanssa. Kesto: Kaksi opetustuntia Hinta: 225 euroa + matkakulut

Arjen pelisäännöt Illan tavoitteena on herättää keskustelua ja pohdintaa arjen yhteisistä raameista. Mitkä asiat ovat aikuisen päätettävissä ja mistä voidaan neuvotella lasten kanssa? Kesto: Kaksi opetustuntia Hinta: 225 euroa + matkakulut

Kiusaamisilta Keskustelua kiusaamisen ehkäisemisestä ja lasten sosiaalisista verkostoista. Ilta auttaa ymmärtämään kiusaamiseen johtavia syitä ja että jokaisella on vastuu ehkäistä kiusaamista.

Lapsen monikielisyyden tukeminen Illan tavoitteena on tuoda esiin oman äidinkielen tärkeyttä lapsen kehityksen kannalta. Illassa puhutaan kaksi- ja monikielisyyden myönteisestä vaikutuksesta lapsen kielelliseen, kognitiiviseen ja koulutukselliseen kehitykseen.

Lisäksi illassa annetaan tietoa oman äidinkielen opetuksesta kouluissa sekä vapaa-ajan kielikerhoista. Kesto: Kaksi opetustuntia Hinta: 225 euroa + matkakulut

Mediakriittisyys On tärkeää, että lapsi ja nuori ymmärtää vastuunsa netissä liikkuessaan ja tiedostaa, että jokaisella klikkauksella on seurauksia. Koulutuksessa pohditaan miten voimme varmistaa, että klikkauksillamme netissä on enemmän positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia. Koulutuksessa tarkastellaan mitä on kriittinen medianlukutaito ja miten sitä voidaan edistää ja kehittää. Kesto: Kaksi opetustuntia Hinta: 225 euroa + matkakulut

Kesto: Kaksi opetustuntia Hinta: 225 euroa + matkakulut MLL Varsinais-Suomessa 2017 25


Tukea digiajan kasvattajille Tukea digiajan kasvattajalle vanhempainillan päämääränä on vahvistaa vanhempien mediakasvatustietoisuutta ja -valmiuksia. Vanhempainillassa tarkastellaan, miten mediakasvatus nivoutuu perheen arjessa osaksi kaikkea kasvatusta sekä korostetaan aikuisen vastuuta mediakasvattajana ja lapsen oikeutta mediakasvatukseen. Tilaisuuteen osallistuvat saavat ajankohtaista tietoa lasten kuvaohjelmien katselusta, netinkäytöstä, sosiaalisista medioista, digitaalisesta pelaamisesta ja älypuhelinten käytöstä. Kesto: Kaksi opetustuntia Hinta: 225 euroa + matkakulut

Turvallista ryhmää rakentamassa Koulutuksessa pohditaan turvallisen ryhmän vaikutusta kouluviihtyvyyteen ja oppimiseen sekä sitä millaisista rakennusaineista turvallinen ryhmä syntyy. Illassa puhutaan myös sosiaalisista taidoista, kiusaamisesta ja siihen liittyvästä vuorovaikutuksesta. Kesto: Kaksi opetustuntia Hinta: 225 euroa + matkakulut

26 MLL Varsinais-Suomessa 2017

Mediakasvatus osana seksuaalikasvatusta -koulutus yläkoululaisten tai lukiolaisten vanhemmille Lapset ja nuoret elävät yltäkylläisessä mediamaailmassa, jossa myös seksuaalista sisältöä ja kuvastoa on paljon. Monet alaikäiset törmäävät pornoon tahallaan tai vahingossa. Seksuaaliset sisällöt sekä kiinnostavat että mietityttävät lapsia ja nuoria. Porno ja median seksuaalisten sisältöjen vaikutukset myös askarruttavat aikuisia. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammattikasvattajien/vanhempien ymmärrystä lasten ja nuorten monimuotoisista mediaympäristöistä, antaa työkaluja yhdistää media- ja seksuaalikasvatus sekä ottaa median seksuaaliset sisällöt puheeksi lasten ja nuorten kanssa. Koulutuksessa tutustutaan myös viimeisimpään tutkimustulokseen, jonka avulla hahmotetaan alaikäisten mediakulttuuria ja seksiin liittyviä media-sisältöjä osana sitä. Kesto: Kolme opetustuntia Hinta: 500 euroa + matkakulut


MLL Varsinais-Suomessa 2017 27


28 MLL Varsinais-Suomessa 2017


Perhekahviloita, Terhokerhoja, kirppiksiä, tapahtumia..

MLL:n yhdistystoimintaa koko perheelle ja kaikenikäisille Varsinais-Suomessa toimii 67 MLL:n paikallisyhdistystä, jotka järjestävät ja tarjoavat avointa tekemistä koko perheelle vauvasta vaariin. Yhdistyksistä löydät monia vapaaehtoistyön muotoja aina lipaskeräyksestä hallitustyöskentelyyn. MLL:n paikallisyhdistykset toimivat pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Seuraaville sivuille on koottu alueemme yhdistysten säännölliset toimintamuodot alueittain. Tarkemmat tiedot ja ajankohtaiset tiedot löytyvät yhdistysten koti- tai facebook-sivuilta, joiden osoitteet löytyvät niin ikään seuraavilta sivuilta. Lisätietoja yhdistystoiminnasta Järjestöpäällikkö P. 045 132 6736

MLL Varsinais-Suomessa 2017 29


Loimaan seutu Alastaro  Aura  Karinainen  Koski TL  Loimaan kaupunki  Marttila  Mellilä  Oripää  Pöytyä  Vampula  Yläne

Loimaan seudulla on 11 perhekahvilaa, melkein siis jokaisessa kolkassa! Perhekahvilat ovat avoimia matalankynnyksen kohtaamispaikkoja alueen lapsiperheille. Katso missä sijaitsee teidän perhettä lähin perhekahvila ja lähde katsomaan toimintaa!

Mitä tekisit mummon tai papan kanssa kerhossa? ”Näyttää paikkoja ja leluja. Mä aina totanoi haluaisin piirtää mamman kanssa.” (Mea 5 v.) ”Mamman kanssa vois leikkii koiralla. ” (Laura 4 v.) ”Mummon ja pappan kans vois olla ulkona. ”(Aimo 5 v.) ” Pappan kans vois leikkiä yhteisiä leikkejä.” (Elli 3 v.)

30 MLL Varsinais-Suomessa 2017


MLL Varsinais-Suomessa 2017 31


Salon seutu Hajala  Halikko  Kemiönsaari  Kiikala  Kisko  Kuusjoki  Muurla  Perniö  Pertteli  Salo  Somero  Suomusjärvi MLL:n Varsinais-Suomen piirin Salon seudun aluetoimisto Kauppakeskus Plaza, 3. krs Vilhonkatu 8, 24100 Salo p. 044 535 5161 Salon seudulla on kahdeksan perhekahvilaa, melkein joka paikassa perheiden lähellä. Perhekahvilat ovat avoimia matalankynnyksen kohtaamispaikkoja alueen lapsiperheille. Katso missä sijaitsee teidän perhettä lähin perhekahvila tai perhekeskus, ja lähde katsomaan toimintaa!

32 MLL Varsinais-Suomessa 2017


MLL Varsinais-Suomessa 2017 33


Turku Halinen-Kohmo  Hirvensalo  Koivula  Moisio  Paattinen PansioPerno  Portsa  Runosmäki  Turku  Turun Keskosperheet  Varissuo Sepänkatu 3, Turku Katso perhekahviloiden aukioloajat, tapahtumat ja muut toiminnot: varsinaissuomenpiiri.mll.fi/ marakatti

Perhekeskus

TOUHULA

Pelttarinkatu 4 A , Varissuo, Turku Perhekahvila ma, ke ja pe 9.30 - 14.30 ja to 9.30-14.00 Katso lisää tapahtumia ja toimintoja: varissuo.mll.fi/perhekahvila

Perheille avoin Leikkilä Forum sijaitsee kauppakortteli Forumissa Turussa. Katso aukioloajat ja tapahtumat: varsinaissuomenpiiri.mll/perheille/leikkilat

Turun Seudun Mamit on nyt osa Turun yhdistystä! Erittäin aktiivinen ja nopeasti kasvava ryhmä Turun Seudun Mamit on liittynyt vuoden alusta MLL:n Turun yhdistykseen. Mamit järjestävät paljon tapahtumia ja hauskaa yhdessäoloa. Esimerkkejä Mamien iloisesta vertaistukitoiminnasta on mm. yli vuoden jatkunut toiminta Forum korttelin Leikkilässä sekä Mamien samanniminen FB –ryhmä, joka on tarkoitettu kaikille alueen äideille.

34 MLL Varsinais-Suomessa 2017


MLL Varsinais-Suomessa 2017 35


Turun seutu Kaarina  Lemu  Lieto  Littoinen  Masku  Merimasku  Mietoinen  Mynämäki  Naantali  Nousiainen  Paimio  Parainen  Piikkiö  Raisio  Rusko  Rymättylä  Sauvo-Karuna  Tarvasjoki  Vahto

Perhekeskus

Vistantie 31-35, Paimio Perhekahvila torstaisin klo 9.30-12 Katso muut tapahtumat ja kerhot: paimio.mll.fi/perhetalo-hattara

Perhekeskus

Mäenkyläntie 3, Mynämäki Perhekahvila keskiviikkoisin klo 9-12 Katso perhekahvilan ohjalma: mynamaki.mll.fi/perhekahvilat

HATTARA HIPPULA Vahdon

LASTENTALO

Laukolan koulutie 2A , Vahto Avoinna arkisin klo 6.30-17.00 Katso muut tapahtumat ja kerhot: vahto.mll.fi/kerhot-ja-muu-toiminta

Lumparlankatu 18, Raisio Avoinna arkisin klo 9-12. Katso perhekahvilat ja monipuoliset iltatoiminnat klo 17 jälkeen: varsinaissuomenpiiri.mll.fi/perheille/ perhekeskukset/satelliitti

36 MLL Varsinais-Suomessa 2017


MLL Varsinais-Suomessa 2017 37


Vakka-Suomi ja Maarianhamina Kustavi  Laitila  Taivassalo  Uusikaupunki  Vehmaa

Perhekeskus

MUKULAVINTTI Perhekeskus

IPANAMESSI

Sairaalantie 2, Laitila Perhekahvila pe klo 9.30-12.30 Katso muut tapahtumat ja kerhot: laitila.mll.fi/perhekeskus-mukulavintti

Rantakatu 15, Uusikaupunki Katso perhekahvilan aukioloajat, toiminnat ja muu ohjelma: uusikaupunki.mll.fi/perhekeskus-ipana -messi

Perheiden taiteiden yö 17.8.2017 Riemastuttava perhetapahtuma Laitilan Mukulavintillä elokuussa. Tapahtuma on maksuton ja kutsuu luokseen kaikki perheet hauskanpitoon!

38 MLL Varsinais-Suomessa 2017


MLL Varsinais-Suomessa 2017 39


Ota yhteyttä, kysy lisää, tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 (keskus) varsinaissuomenpiiri.mll.fi info.varsinais-suomi@mll.fi Salon aluetoimisto Kauppakeskus Plaza, 3. krs Vilhonkatu 8, 24100 Salo p. 044 535 5161 Vakka-Suomen aluetoimisto Perhekeskus Ipana-Messi Rantakatu 15, 23500 Uusikaupunki p. 044 077 0892 Löydät meidät myös somesta arkisoppa.com –blogi facebook.com/MLLVarsinaissuomenpiiri instagram.com/MLL_varsinaissuomenpiiri #mllvarsinaissuomenpiiri

MLL katalogi 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you