Page 64

63

fouten geconfronteerd worden. In de afgelopen 40 jaar van mijn leven heb ik dit duidelijk gezien. Zowel in mijn eigen leven, als in dat van duizenden mensen die ik in de afgelopen jaren heb mogen spreken over hun levensvragen. De power en kracht die ik vrij zie komen bij mensen die een gezond godsbeeld, zelfbeeld, toekomstbeeld en wereldbeeld hebben, is fenomenaal. Ze zijn in staat om de stem van de Heilige Geest te onderscheiden van alle verwarrende interpretaties van mensen. Ze hebben een onzichtbaar kompas in zichzelf waardoor ze op een wonderlijke manier steeds de juiste beslissingen nemen of uitgered worden uit bizarre situaties. Er is nog heel veel te zeggen over de inhoud van deze vier beelden. Deze reader is te beperkt om dat allemaal uit de doeken te doen. Zelfs God heeft er een complete Bijbel voor nodig. Maar een paar dingen wil ik kort aanstippen. Een zuiver Godsbeeld wordt altijd gekenmerkt door ontzag en liefde. Ik vraag cliĂŤnten wel eens om binnen 3 seconden te zeggen hoe ze God zouden tekenen op een a4-tje. Deze 3-seconden test laat zien welk plaatje er diep van binnen zit. Als mensen langer de tijd krijgen, gaan ze vaak hun bijbelkennis spuien over God. Maar als ze slechts 3 seconden krijgen om direct te zeggen wat in hen opkomt, toont dat hun diepste godsbeeld waar ze het mee moeten doen. Dit is het beeld dat diep in hun geest is opgeslagen. Dit beeld halen ze onbewust ook binnen 3 seconden tevoorschijn wanneer er stress, tegenslag, teleurstelling of andere ingrijpende Het eerste dat de gebeurtenissen op hen afkomen. Onder druk heb je weinig aan duisternis van je ziet, verstandskennis, maar blijkt wat er diep in je geest is geland van is je geestelijke die kennis. Druk verraadt wat er diep binnen in zit.

zelfbeeld ‌

Sommige mensen halen de 3-seconden test direct al niet. Het blijft leeg. Anderen komen niet verder dan een man met een grijze baard en en starende blik. Met een dergelijk Godsbeeld kun je het in de onzichtbare wereld wel vergeten. Zoals ik al eerder heb geschreven bepaalt ons geestelijke zelfbeeld onze positie in de geestelijke wereld. Maar ons Godsbeeld is daar heel nauw mee verweven. Een zuiver zelfbeeld kan alleen ontstaan als in ons Godsbeeld minstens de erkenning aanwezig is dat God de Schepper is van hemel en aarde, en dat Hij de enige bron van waarheid is over onze positie als mens. Een Godsbeeld dat niet verder komt dan de 'Man met de grijze baard' maakt in de hemelse gewesten niet veel indruk op de tegenstander. De duisternis weet wel beter, maar als wij niet beter weten, kan hij ons makkelijk overmeesteren. Maar als ons Godsbeeld gekenmerkt wordt door een 1. enorm diep ontzag voor de grootheid van God, voor zijn Majesteit, zijn almacht, zijn zuiverheid, en 2. door een diep besef van zijn alles opofferende liefde voor ons, dan zinkt de duisternis bij voorbaat de moed in de schoenen. Ik ben diep onder de indruk van de kracht en de leiding die de Heilige Geest kan geven aan mensen die de waarheid over God, zichzelf, de toekomst en de wereld diep in hun geest verankerd hebben. De Heilige Geest maakt gebruik van de waarheden die in ons zitten. Ik heb in de afgelopen weken weer opzienbarende veranderingen gezien bij mensen die deze waarheden hebben toegelaten in hun geest. Het geeft hen de kracht om de meest ernstige vormen van o.m. sociale angst, hechtingsproblemen, relatieproblemen en depressies te overwinnen. Maar ook om sturing te geven aan processen in bedrijven, afdelingen, kerken en gezinnen. Dit sterkt mij in de overtuiging dat hier een groot gebied ligt dat we verder in bezit moeten nemen.

Innerlijke beelden ‌. Als ik naar God kijk voel ik vrede. Want ik zie de meest Betrouwbare Persoon in het universum. Ik vertrouw U, God! Als ik naar mijn toekomst kijk voel ik vertrouwen. Ik zie een Weg vol aanwijzingen, oplossingen, uitdagingen en rustplaatsen. Ik heb er zin in!

Personal Coaching reader  

Principes, modellen en levensgeheimen ter ondersteuning van personal coaching en talent-coaching.

Advertisement