Page 63

15. Innerlijke beelden

Beschadigde beelden zorgen voor onvrede in het diepste innerlijk van de mens. Deze onvrede houdt een mens gevangen in angst en onwetendheid. Vanuit deze angst en onwetendheid (in zijn geest) is een mens niet in staat om controle te krijgen over zijn gedachte- en gevoelsleven (in zijn ziel). Een mens die vanuit deze beschadigde beelden zijn ziel probeert aan te sturen is vatbaar voor ellende, stoornissen, ziekte en foute

"Diep in onze geest zitten beelden van God, ons 'zelf', onze toekomst en de wereld." beslissingen. Door deze verkeerde keuzes loopt hij het risico een vloek over zich heen te halen. Ik heb in de afgelopen jaren schrijnende voorbeelden gezien van mensen die hun diepste innerlijk bewust afsloten voor de waarheid van God over God, zichzelf, hun toekomst en de wereld. Ze bleven vastzitten in voortdurende angst en kwamen door deze angst steeds tot de verkeerde conclusies en de verkeerde keuzes. De uitdaging voor de kerk is om mensen te voorzien van de waarheid waarmee deze 4 beelden zuiver opgebouwd kunnen worden. Dat is waar het in de kerk, en ook in christelijke hulpverlening en coaching om moet draaien. Kloppende, zuivere beelden zorgen voor vrede in het diepste innerlijk van de mens. Deze diepe vrede zet kracht, liefde en bezonnenheid vrij in zijn geest. Vanuit deze vrede, kracht en wijsheid (in zijn geest), is een mens in staat om te regeren over zijn gedachte- en gevoelsleven (in zijn ziel). Wanneer een mens vanuit kloppende, zuivere beelden (overtuigingen) in zijn geest zijn ziel kan aansturen, leidt dit per definitie tot zegen en succes. Niet altijd het succes dat wereld als succes ziet. Maar wel absoluut tot succes, overwinning. Deze mensen voelen zich veilig bij God, bij zichzelf, bij de ontwikkelingen in de wereld en bij de ander. Ze worden gekenmerkt door vrede. Vrede wanneer anderen teleurstellende fouten maken. En zelfs vrede wanneer ze met hun eigen

62

Personal Coaching reader  

Principes, modellen en levensgeheimen ter ondersteuning van personal coaching en talent-coaching.

Personal Coaching reader  

Principes, modellen en levensgeheimen ter ondersteuning van personal coaching en talent-coaching.

Advertisement