Page 56

55

gebied, hebben mij ge誰nspireerd. Ik heb van hen het meest geleerd. Het zijn de mensen waar ik het meest respect voor heb. In de christenheid is wilskracht helaas een ondergeschoven thema geworden. Soms zelfs een negatief thema: het gaat niet om wat jij wilt, maar om wat God wilt. Vanuit een bepaald perspectief is dat zo. Als het om onze zondige wil of zondige neigingen gaat. Of om onze gevoelswil: onze angsten of onze verkeerde begeerten. Jezus zegt: 'Niet mijn wil maar Uw wil geschiedde' op een moment dat hij door angst wordt overmand. Maar tegelijkertijd is dit het meest krachtige voorbeeld van wilskracht en van een Mens die een wilsbesluit neemt. Hij laat zich niet door zijn angst leiden die Hij overigens wel heeft verwoord, maar Hij laat zich leiden door zijn diepste wilsbesluit: ik doe de wil van mijn Vader. Het is voor christenen die Gods Koninkrijk ruimte willen geven van cruciaal belang om een juist zicht te hebben op de functie en de kracht van de wil van een mens. Pas als wij iets gaan willen dat sterker is dan onze gevoelens, en verder gaat dan ons verstand, hebben we de bovennatuurlijke kracht van God nodig. Pas dan ga je meemaken dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Ik durf te stellen dat elke geestelijke doorbraak die je om je heen ziet, voorafgegaan is door een periode waarin een of meerdere mensen hun hart op die doorbraak hebben gezet. Ze wilden het. Met een onverdeeld hart. Ze smachtten er naar. Daarom is karaktervorming, oefening in wilskracht, leren focussen van nog groter belang dan kennis over mensen en geestelijke zaken. Gods koninkrijk wordt zichtbaar in mensen die hun hart volledig gefocust hebben op het zichtbaar maken van e dat Koninkrijk. Hier ligt de grote uitdaging voor de kerk van 21 eeuw. Vooral voor aanbiddingsleiders en pastoraal werkers is inzicht hierin cruciaal. Als aanbiddingsleider heb je de mogelijkheid om mensen de ruimte te geven hun wilsbesluiten uit te zingen. De impact van aanbidding kan heel groot zijn als het verder gaat dan het uitzingen van bewondering of een verlangen. Soms komen we in onze aanbidding niet verder dan dat. Maar God wil niet een 'liedje van verlangen', Hij zoekt een lied van geloofsvertrouwen. Een lied waarin de echte waarheid bezongen wordt. Hij zoekt niet in de eerste plaats ontroerende of perfecte muziek (hoewel ik van mening ben dat God ook muzikaal het beste verdient), maar een vastberaden mens die waarheid uitzingt. Of uitspreekt. Vanuit het diepst van zijn geest. De Vader zoekt aanbidders in geest en waarheid. Ze zijn echt, vastbesloten, en ze bezingen waarheden. Waarheden waar God zichzelf in herkent. Waarheden die genezend zijn voor mensen. Waarheden die voor doorbraken zorgen. Waarheden waar mensen voor kiezen om ze te zingen. Als je aanbiddingsleider bent en je leest dit, zet er je hart op om te weten wat het exact betekent: aanbidden in geest en waarheid. Ik garandeer je dat de aanbidding die je leidt daarna nieuwe deuren opent in mensenlevens. Als pastoraal werker is de wil van een mens het enige waar je bij kunt aansluiten. Het effect van pastoraat gaat niet verder dan wat iemand zelf wil. Alleen iemand die smacht naar genezing, die alles over heeft voor herstel heeft echt iets aan pastoraat. De impact van pastorale gesprekken of gebed kan heel groot zijn als de gesprekken volledig aansluiten bij wat iemand zelf wil. Als je samen met iemand gaat bidden of doorpraten over dingen die hij echt wil, waar hij alles voor over heeft, dan krijgt Gods Geest de volle ruimte om dat te doen wat normaal gesproken niet haalbaar is. Aandacht, therapie, acceptatie, etc. zijn op zich al genezend, maar pas als iemand zijn volle wil er in gooit, en vanuit volle overtuiging zijn vragen aan God stelt krijgt Gods kracht volledige ruimte en kun je het bovengemiddelde verwachten, het bovennatuurlijke. Jezus testte dit soms bij mensen door hen te vragen 'wat wilt u dat ik u doe?'. Of door hen een opdracht te geven. Zodat hun wil helder werd. Beter een 'lager' doel waar iemand helemaal voor gaat, dan een 'hoger' doel waar jij als pastoraal werker voor gaat. Think about it. Ik wil je daarom adviseren te stoppen om te bidden voor of te werken aan datgene wat je alleen maar belangrijk vindt. Iets belangrijk vinden doen veel mensen. Maar echt iets willen vanuit het diepst van je hart komt minder vaak voor. Ik wil je uitdagen om voor elk ding dat je belangrijk vind, te formuleren wat jij wilt dat er gaat gebeuren op dat terrein. Denk er over. Fantaseer er over. Probeer het voor je te zien. Gebruik je

Personal Coaching reader  
Personal Coaching reader  

Principes, modellen en levensgeheimen ter ondersteuning van personal coaching en talent-coaching.

Advertisement