Page 54

53

Paulus leerde al snel de autoriteit kennen die God hem had gegeven. Wat hij sprak, gebeurde. Waar hij zijn voetstap zette, kwam beweging in de geestelijke wereld. De Heilige Geest liet hem in de meeste gevallen vrij om zelf te bepalen naar welke steden hij wilde gaan. Slechts een enkele keer lees je dat de Heilige Geest hem een specifieke aanwijzing geeft om naar een bepaalde plaats te gaan. Voor de rest is hij vrij om dat te bepalen, maar lees je in zijn brieven en in de Handelingen dat hij in zijn geest erg opmerkzaam is voor deuren die God opent. Hier stapt hij vrijmoedig in, of besluit om langer te blijven op een plaats waar hij merkt dat er een ‘grote en krachtige deur’ voor hem geopend is. Paulus creëert zijn autoriteit niet, maar maakt gebruik van de autoriteit en het domein waarin God hem geplaatst heeft. Ook bij Paulus zie je dat hij respectvol met de autoriteit van een ander omgaat. Als hij in het domein van een ander is, onderwerpt hij zich aan de regels die een ander daar gesteld heeft. In het domein van een ander doet hij niets dat voor die ander een aanleiding tot vallen zou zijn, maar in zijn eigen domein beweegt hij zich vrij en vrijmoedig. Samenvattend zou ik willen stellen dat de kern van de autoriteitsprincipes van Gods Koninkrijk is samen te vatten in de opdracht: 'Sta als een heerser namens God in je eigen domein, en sta als een dienstknecht van God in andermans domein.' De zekerheid van de autoriteitsprincipes is als volgt samen te vatten: 'God geeft autoriteit; wees dus nooit bang voor mensen.' De zegen van deze principes is als volgt: 'Zoals je zelf met de autoriteit van een ander omgaat, zo zal er met jouw autoriteit worden omgegaan.' Er volgt regelmatig een nieuwe, aangepaste en uitgebreide versie van deze tekst. Heer, help mij om nederig te zijn in Uw domein en in het domein van anderen. Help mij om in autoriteit te staan in het domein dat U mij heeft gegeven. Opdat uw Koninkrijk mede gebouwd wordt door mijn houding daarin. Ik heb uw Heilige Geest nodig om dat te kunnen. Amen.

Personal Coaching reader  

Principes, modellen en levensgeheimen ter ondersteuning van personal coaching en talent-coaching.

Advertisement