Page 53

13. Autoriteit

Het is niet toevallig dat iemand die zo respectvol met autoriteit om weet te gaan (terwijl dingen zo gemeen en oneerlijk verlopen), zelf voorbestemd is om met autoriteit te regeren over een groot domein dat wereldwijd en eeuwen lang invloed zal hebben.

David en autoriteit Ook David geeft door zijn leven blijk van een diep inzicht in domeinen en autoriteit. Terwijl hij gezalfd is en deze zalving met zich meedraagt, blijft hij de autoriteit van Saul altijd erkennen en waagt hij het niet Saul van zijn troon te stoten of van het leven te beroven. Ook niet wanneer hij daar expliciet de kans voor krijgt en zijn volgelingen hem aansporen zijn kans te grijpen. Ook wanneer Davids zoon Absalom later een coup pleegt zien we in Davids reactie een diep inzicht in domein en autoriteit. In plaats van zichzelf te verdedigen, trekt hij met zijn gevolg de stad uit (lees: hij verlaat zijn troon) en legt de hele zaak volledig in Gods handen. David weet zo goed dat je autoriteit niet hoeft te verdienen of te maken, maar dat het je door God gegeven wordt, en dat God het geeft aan wie Hij wil, dat hij rustig de stad uittrekt. 'Als God wil dat ik terugkom, zal ik terugkomen, en als God Absalom op de troon wil zetten is dat ook goed en heeft het geen enkele zin me daartegen te verzetten.' David beseft dus heel diep dat autoriteit gegeven wordt door God, en dus ook nooit afgenomen kan worden door een mens. Verschuiving van autoriteit kan alleen plaatsvinden door jezelf bewust onder een ander te plaatsen (iemand anders als meerdere te erkennen of te aanbidden) of wanneer God besluit dat het naar een ander gaat. Een mens kan je nooit uit je God-gegeven autoriteit en domein krijgen. Hij kan het je wel moeilijk maken in de uitoefening van je autoriteit op twee manieren: hij kan je uit je aardse, zichtbare functie zetten. Voorbeeld: een voorganger die door een oudstenteam aan de kant wordt gezet; geestelijk gezien kan alleen God deze autoriteit van iemand afnemen. De zegen van het voorgangerschap blijft dan op iemand rusten, terwijl hij praktisch gezien deze functie niet kan invullen. hij kan je onzeker maken over je eigen autoriteit waardoor je gaat twijfelen. Een meerdere kan een ondergeschikte wel uit een subdomein zetten. Als ondergeschikte ben je niet de eindverantwoordelijke over het totale domein en ben je afhankelijk van wat je meerdere beslist. Ook foute keuzes van een meerdere hebben gevolgen voor de autoriteit van de ondergeschikte. Deze inzichten en de voorbeelden uit Davids leven stellen ons in staat om met vertrouwen om te gaan met autoriteit. David verdedigde nooit zijn positie; hij vertrouwde op zijn positie. Omdat God die hem had gegeven. Evenmin bevocht hij ooit de positie van een ander; zolang die ander in die positie was, respecteerde hij de autoriteit die bij deze positie hoorde. We kunnen hier uit leren dat respect voor posities even belangrijk is als respect voor een persoon. Dit geldt ook voor het respect voor je eigen autoriteit. Voor veel mensen die worstelen met zelfrespect was het een eyeopener om zich te realiseren dat je je zelfrespect niet hoeft te baseren op je persoonlijkheid, maar op de autoriteitspositie die God je heeft gegeven. Je bent niet zomaar iemand; je bent een door God aangestelde autoriteit in een bepaald gebied.

Paulus en autoriteit Paulus is een duidelijk voorbeeld van iemand die een groot autoriteitsgebied van God toegewezen heeft gekregen. Zijn passie was ook voor zijn bekering reeds om met de heilige schrift bezig te zijn en rond te reizen om de waarheid te verkondigen en te beschermen. Hij was er behoorlijk succesvol in, maar had niet door dat hij volledig tegen God in ging. Toen God hem tegenkwam en hem duidelijk maakte dat hij niet tegen, maar voor Jezus moest zijn, kreeg hij een grote opdracht toegewezen. Hij moest Christus prediken onder joden en heidenen, een groot deel van het Nieuwe Testament schrijven, op vele plaatsen gemeenten stichten en deze ook nog een tijdlang onder zijn hoede nemen.

52

Personal Coaching reader  

Principes, modellen en levensgeheimen ter ondersteuning van personal coaching en talent-coaching.

Advertisement