Page 50

49

Binnen deze drie hoofddomeinen zijn weer allerlei subdomeinen waar iemand autoriteit over kan krijgen. Ik hoop hier nog een keer uitgebreider op in te kunnen gaan.

Autoriteit: verbonden aan een bestemming Autoriteit is ook altijd verbonden aan een bepaalde bestemming. God had Lucifer bestemd voor een hooggeplaatste functie in de hemel. Passend bij deze bestemming gaf God hem een grote autoriteit. Lucifer had de autoriteit gekregen om dicht bij de troon van God te mogen zijn. Ook na zijn val als hooggeplaatste engel behield hij deze autoriteit en staat nog steeds voor Gods troon. Nu om mensen aan te klagen in plaats van God te aanbidden. Hij veranderde zelf zijn koers en koos een andere bestemming, maar deze autoriteit, dit recht, behield hij. Noch God, noch engelen betwisten deze autoriteit van Satan. Dit inzicht is van cruciaal belang in het regeren over je eigen domein en het omgaan met het domein van de ander. Mensen respecteren prestaties. God respecteert de autoriteitsgebieden van mensen en engelen. Gebieden die Hij zelf toegekend heeft. Hij steunt hen altijd als ze in deze autoriteit gaan staan en die willen inzetten voor hun God-gegeven bestemming. Als iemand zijn autoriteitsgebied gaat inzetten voor een ander doel dan God bestemde, dan zal God dit niet extra kunnen zegenen. Maar ook met een foute bestemming kun je wel degelijk ‘goed’ gebruik maken van het door God ontworpen systeem van domeinen en autoriteit. Er is een soort 'automatische zegen' verbonden aan het gebruiken van het systeem, los van de vraag wie het systeem gebruikt en waarvoor het gebruikt wordt. Een simpele vergelijking om dit helder te maken: als iemand een nieuwe auto steelt met een sterke motor en 4x4 aandrijving, en hij weet deze wagen goed te besturen en de vierwielaandrijving op de juiste momenten in te zetten, dan presteert deze auto optimaal. De rechtmatige eigenaar had hem wellicht gekocht om er zijn paardentrailer mee te vervoeren en in de vakantie een reis naar Noorwegen te maken. De dief gebruikt de auto als vluchtauto bij criminele activiteiten en in het weekend om indruk te maken op zijn kameraden. De auto wordt dus niet gebruikt voor dat waar hij voor bestemd is, maar ook voor criminele bestemmingen is het een perfecte wagen. Bovendien kan het ook nog eens zo zijn dat de dief meer ervaring heeft met dit type wagen en vierwielaandrijving dan de rechtmatige eigenaar. Hij weet precies wanneer hij welke aandrijving, versnelling en toerental moet inzetten om het beste uit deze kar te halen. Hij kan er mogelijk dingen mee die de rechtmatige eigenaar niet eens voor elkaar krijgt. Op dezelfde wijze weet Satan beter gebruik te maken van de domein- en autoriteitsstructuur in de schepping dan menig christen. Satan heeft als voordeel dat hij inmiddels eeuwenlang de kans heeft gehad om Gods design van de werkelijkheid te bestuderen en optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die God bij de schepping in mensen, relaties, engelen, etc. heeft gelegd. En bovendien: hij kent God enorm goed door de positie die hij waarschijnlijk millenia lang dicht bij God heeft gehad. Als je de ontwerper van een produkt goed kent, begrijp je het produkt ook sneller en beter. (Zo heeft God bijvoorbeeld ook geestelijke verbindingen gecreëerd tussen generaties, tussen ouders, kinderen en kleinkinderen. Het doel daarvan was om de zegen van ouders op kinderen en kleinkinderen door te kunnen geven. Satan maakt van deze ‘kanalen’ handig gebruik door er vloeken, kwetsbaarheden en gebondenheden doorheen te gieten die als een soort negatieve ‘zegen’ over een familie kunnen liggen.) Autoriteit is de volledige toestemming van God om alle machtsmiddelen die je hebt in volle vrijheid en liefde in te zetten om een bepaalde bestemming te bereiken, met respect voor andermans domein. God geeft daarvoor duidelijke aanwijzingen. In de Oud-Testamentische tijd zijn deze samengevat in de 10 geboden (regeer eerlijk en liefdevol in je eigen domein, en respecteer het domein van de ander; d.w.z. dat van God en van je naaste).

Personal Coaching reader  

Principes, modellen en levensgeheimen ter ondersteuning van personal coaching en talent-coaching.

Advertisement