Page 4

3

Inhoud Module 1: Zelfinzicht .............................................................................................................................. 6 1. Inleiding ............................................................................................................................................... 8 2. De Ouder - je moet ...! ......................................................................................................................... 9 3. Het kind - ik wil nu ... ! ....................................................................................................................... 11 Kindpositie 1: Ik ben o.k. - jij bent o.k. .......................................................................................... 11 Kindpositie 2: Ik ben niet o.k. - jij bent o.k. ................................................................................... 12 Kind-positie 3: Ik ben o.k. - jij bent niet o.k. .................................................................................. 12 Kind-positie 4: Ik ben niet o.k. - jij bent niet o.k. .......................................................................... 13 4. De volwassene – ik kies. .................................................................................................................... 14 5. Aanvullende informatie OVK ............................................................................................................. 15 Over het kind, de ouder en de volwassene in jezelf ..................................................................... 15 Mensbeeld ..................................................................................................................................... 15 De "Ouder" (O) .............................................................................................................................. 15 De Voedende Ouder (VO).............................................................................................................. 15 De Kritische Ouder (KO)................................................................................................................. 16 Het "Kind" (K) ................................................................................................................................ 16 Het "Vrije Kind" (VK) ...................................................................................................................... 16 Het "Aangepast Kind" (AK) ............................................................................................................ 16 De "Volwassene" (V)...................................................................................................................... 16 De Transacties tussen O, V & K ..................................................................................................... 17 6. Transactionele Analyse Overzicht ..................................................................................................... 18 Overzicht OVK communicatiestijlen .............................................................................................. 18 Module 2: Volwassen communicatie ................................................................................................... 20 7. Volwassen communicatie oefeningen .............................................................................................. 22 8. Eerst de ander, dan ik ........................................................................................................................ 26 9. Spiegelen en reflecteren ................................................................................................................... 27 Reflecteren .................................................................................................................................... 28 Module 3: Talent................................................................................................................................... 30 9. Talent-hype en trend ......................................................................................................................... 32 Talent niet meetbaar, wel aantoonbaar ....................................................................................... 32 Bevestiging .................................................................................................................................... 32 Waardebesef ................................................................................................................................. 32

Personal Coaching reader  

Principes, modellen en levensgeheimen ter ondersteuning van personal coaching en talent-coaching.

Advertisement