Page 28

27

9. Spiegelen en reflecteren 'Zinnen en woorden zijn de vervoermiddelen voor onze gevoelens en gedachten' Dit betekent ook: 'Zinnen en woorden zijn niet hetzelfde als onze gevoelens en gedachten' Dit betekent weer: 'Als je naar iemand luistert, kun je er niet zomaar vanuit gaan dat iemand precies zegt wat hij voelt of bedoelt' Om er toch achter te komen wat iemand voelt of wat iemand denkt, zul je in ieder gesprek daar naar moeten zoeken. Twee hulpmiddelen hierbij zijn: spiegelen en reflecteren.

Als je naar iemand luistert, kun je er niet zomaar vanuit gaan dat iemand precies zegt wat hij voelt of bedoelt. Als je iemand een spiegel voorhoudt, ziet hij zichzelf daarin terug. Als je in je eigen woorden af en toe kort herhaalt wat de ander zegt, ziet hij wat je wel en niet van zijn verhaal begrijpt.

Spiegelen 'Spiegelen' betekent letterlijk 'een spiegel voorhouden'. Als je iemand een spiegel voorhoudt, ziet hij zichzelf daarin terug. Hij kan daardoor extra goed zien wat hij aan het doen is, en hoe hij bij anderen overkomt. Spiegelen tijdens een gesprek is eigenlijk hetzelfde. Als je in je eigen woorden af en toe kort herhaalt wat de ander zegt, ziet hij wat je wel en niet van zijn verhaal begrijpt. Dit maakt het voor hem gemakkelijker om verder te praten.

Definitie: In je eigen woorden herhalen wat de ander zegt.

Doel: De ander laten merken dat je aandachtig luistert.

Gevolg: De ander voelt zich begrepen, wat hem stimuleert om verder te praten.

Wanneer: Als iemand probeert iets aan jou duidelijk te maken.

Voorbeeld: A: '... dus hij stond daar gewoon zijn auto te wassen, maar ik dacht 'ja, ik moet het nu gewoon tegen hem zeggen', en dat heb ik dus ook gedaan'. B: 'dus jij stapte gewoon op hem af terwijl hij daar bezig was'

Personal Coaching reader  

Principes, modellen en levensgeheimen ter ondersteuning van personal coaching en talent-coaching.

Advertisement