Page 1

2.TXOSTENA ORDENAGAILUAK EMOZIOEN EKOIZLEAK Ordenagailuei buruz hitz egiten dugunean, emozioei buruz ere hitz egin dugu. Horregatik, aurkako bi posizio agertzen dira. Alde batetik, tresnen erabilera gustuko ez dutenak eta ordenagailu barik lan egin nahi dutenak eta beste aldetik, teknologien mundura moldatu direnak, eboluzioa teknologiekin loturik dagoela uste dutenak. Teknofobia teknologia berriei uko egitea da eta aurkako aldean teknofobia dago, azken teknologia berriak erabiltzen dituzte eta gizartearen eboluzioa teknologiekin lotzen dute. Momentu batzuetan, aldaketarik gertatzen ez bada ez da portaera desegoki bat egon delako, baizik eta aldaketa hori emateko baliabideak falta direlako. IKTak gero eta zailagoak dira maneiatzeko eta irakasleek formakuntza bat behar dute hauetara moldatu ahal izateko. Azkenean, makinek beraien bizitzan parte hartzen dutelako. Egia da ere, ordenagailuak asko aurreratu direla, baina ezinezkoa da pentsatzea hauek irakasleak ordezkatu ditzaketela. Honek, eskolen desagerpena ere dakarrelako. Teknologiek aldatu egiten gaituzte pertsona moduan, gure harremanak aldatuz. Orain, sare sozialen bidez komunikatzen gara gehienbat eta kontaktuan mantentzeko posta elektronikoa erabiltzen dugu adibidez. Gurasoak, nahiz eta hauen funtzionamendua nola doan ez jakin, IKTen alde daude. Ordenagailuak erabiltzen jakiteak posibilitate asko eskaintzen ditu lanbidea bilatzerako orduan. Horregatik, gurasoak informazio eta komunikazio teknologien erabat alde daude. Ohitura bezala bilakatu dira azkenean gure bizitzan zehar, baina honek ere desberdintasunak dakartza eta gehiagotu egingo dira. Arazo bakarra ez da teknologiarik badagoen ala ez, nola diseinatuta dagoen baizik.

1


GARAI DESBERDINETAKO IKASLEAK ETA INFORMAZIOA ESKOLAN Gaur egungo ikasleak ez dira gure hezkuntzarako diseinatu zuten pertsona berdinak. Gaur egungo ikasleak teknologia berriekin hazi dira. Bertako Digitalak bezala ezagutzen dira gaur egungo ikasleak. Irakasleak, ikasle bakoitzaren hizkuntza komunikatzen ikasi behar dute. Eskolak, bizkarra ematen jarrai dezake komunikaziozko, hedapeneko eta informaziorako sarbidea teknologia berriak sortzen ditu forma kultural berriekin. Kultur sozializazio prozesua dioenez, gaur egungo ikasleak ez dira orain dela urte batzuk bizi izan zuen belaunaldi bera. Gaur egun alfabetizazio berriak azaldu dira, TIC( tecnología de información y comunicación) INTERNET KUDEAKETAKO EUROPAKO EGIAZTAGIRIA (EDCL) 1.modulua: Teknologia hezkuntzaren oinarrizko kontzeptuak. Ordenagailu baten osagai nagusien ezagutza eta oinarrizko kontzeptuen ulerkuntza. Hardware, software eta ordenagailu sareak ezagutu. Informazio eta komunikazio teknologiak ulertu. Osasun eta segurtasunari loturiko gaiak eta alderdi legalak ezagutu.

2.modulua: Ordenagailu eta fitxategiak nola erabili. Sistema eragilearen oinarrizko funtzioen ezagutza. Sistema eragilearen konfigurazio orokorra doitzen jakin. Fitxategiak kudeatzen eta birus bat zer den ikasi. Inprimazio kudeaketa erabiltzen ikasi.

3.modulua: Testu prozesadorea.Testu prozesuen aplikazioaren ezagutza. Artxibo formatu ezberdinak erabiltzen ikasi eta irudiak,grafikoak… sartzen ikasi. Ortografia errepasatu eta zuzendu.

2


4.modulua: Kalkulu orriak. Kalkulu orriko oinarrizko kontzeptuen ezagutza. Kalkulu orriak erabiltzen ikasi eta zerrendak egiteko garrantzia ulertu. Testu eta zenbakiak formateatzen ikasi kalkulu orrietan.

5.modulua: Datu basea.Datu baseen inguruko oinarrizko kontzeptuen ezagutza. Datu baseak eta inprimakiak erabiltzen ikasi. Errutina txostenak sortzen ikasi.

6.modulua: Aurkezpenak. Aurkezpen tresnen ezagutza. Aurkezpenekin lan egin eta aurkezpen ezberdinak ezagutu. Grafikoak sortu eta irudiak,argazkiak‌ sartzen ikasi.

7.modulua: Informazioa eta komunikazioa. Interneten bidez informazioa bilatzen ikasi. Internet erabiltzen ikasi eta informazioa bilatu. E-maila ezagutu eta erabili.

ESKOLA 2.0 Baliabide didaktikoak on line Eskola 2.0 planak material eta baliabide desberdinak eskaintzen ditu irakasleak behar dituen konpetentzia eta tresna guztiak osatzeko. Irakasleak hauekin, teknologiko, pedagogiko eta diziplina ezagutzak garatuko ditu. Proiektu honen ezaugarriak hauek dira: Ezagutzak irakasle eta ikasleen artean eraikitzea. Ikaslea aktiboa, aurkitzailea eta eraikitzailea izan behar da. Ikaskuntza soziala da eta inguruko komunitatea behar du motibazioa sortzeko. Ikastea eta irakastea elkarbanatua den erantzukizuna da. Lankidetzaren eta parte hartzearen bidezko ikaskuntza sustatzea.

Irakasleek IKTei buruz dituzten ezagutzak Oinarrizko maila: programa sinpleak erabiltzea klaseak prestatzeko eta multimedia baliabideak erabiltzea. 3


Erdiko maila: irakaskuntzarako tresnak eta sekuentzia didaktikoak erabiltzea. Goi-maila: sekuentzia didaktikoak sortzea tresna digitalak erabiliz.

Lan egiteko materialak gelan Irakasleak dituen materialak edo baliabideak: Internet, irakaskuntzarako tresna digitalak, multimedia materiala, ingurua eta errealitatea, etab. Oinarrizko maila: liburuak, aldizkariak eta Interneteko lekuak. Erdiko

maila:multimedia

materiala ( DVDak,

CD-ROM-ak ) eta

irakaskuntzarako tresna digitalak. Goi-maila: irakaskuntzarako tresna digitalak eta sekuentzia edo unitate didaktikoak.

IKTen maila geletako erabileraren arabera Formazioa

Metodologia

Aktibitate

eta

edukiak Oinarrizko maila

Ordenagailu

eta Hezkuntzarako

oinarrizko

Erdiko maila

Goi-maila

tresna

Kurrikulumarekin

digitalen zerikusia

duten

programa irekiak ( gidak

irakaskuntzarako

web 2.0 )

tresnak erabiltzea

Formazioa

IKTei

buruzko Sekuentzia

sekuentzia

ariketen gidak

didaktikoak

didaktikoen

parte

bitartez

proiektuak

Plataformak

eta LAMS

e-learning

eta hartze

bidezko E-learning

heziketaren

buruzko

garapenaren gida

sekuentzia didaktikoak

IRAKASLE ETA IKASLEENTZAKO GAITASUN MAPAK 1.lanbide arloko kudeaketa garapena. IKTen erabilgarritasuna ulertu eta administrazio eta ikaskuntzan lagungarri diren materialez jabetu. 4


Kideekin konektatzeko eta beste gauza asko egiteko balio digu. Tutorialaren kontzeptua ulertu. Testu-prozesaketako,multimedia

eduki

eta

zenbakizko

oinarrizko

eragiketak egin. Interneteko zerbitzuak eta oinarrizko hardware baliabideak erabili.

2.Didaktiika,pedagogia eta kurrikuluma. Ikaskuntza esperientzia jakin batzuk diseinatu eta IKT baliabideekin ebaluatu. Diziplinarako espezifikoak diren IKT baliabideen bidezko ikaskuntza sustatu. Ikasgelan XXI. Menderako trebetasunak sustatu eta mundu errealeko gaiak arakatu. Lankidetzan oinarritutako lana modelatzea eta pentsamendu sortzailea sustatu. Multimedia material didaktikoak erabili eta informazioa bilatu.

3.Herritartasun digitala. Erabilera onargarriko politikak eta araudiak ezagutu, eta lizentziamendueskemak aplikatu. Software-lizentziamenduari buruzko erabilera ezagutu. Pribatutasunari eutsi.

5

2.TXOSTENA, laburpena.  

2.TXOSTENA, laburpena.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you