Page 1


..


I

;

.. ..

~-- . I

..

,,,...

.,

.

, ...

.J

I


Ju11iors

L.

·-R . t:. 1"U:a, Sci!, ; Jr

re~ I ~- .

K.

Fil~ I

T M11u.; ~-J- Ki;a~ -

iihQi:-<'-f.;+:1;-1 VIN ~a..

llAtx if\C• I .• -1':, 1::.d ~de, J'hll Dai'nu, B.r: 5~ a. S£t':t»-'D ~ ~: iB£:1:ty '.f!.illa:, ).~:ll:.' .B;:S ~11.m 1 ~bA.d&"~"do 1 ~~e.Y Blillop. "Sl'T· TD'C.1 ~ Bm!J.:otnJ·i.ll 1 ~T~ 1\.11• ~. !i-..e Jlc:tr.!te .. Dul.ce llitmd.

Fm.5T RCNI 1:.. -.-R. Ur.oil Bi.ti!!'ll-...,11., J~Jy fr!n._,

W

nq· t:rri:wi;.

lkckf

..

Ro'"'·l<,at.ltj. :Fcic.k,

o!U!C:C«D roost 1 !";itcy Fr.. clc •

Jal!u. '1-cu.::,

~llcd:;i.

~e :1e?i:u. Diu-clu, X.:Jrr fl.llce1 1


CJ\Dlll:N!l L --P. .. h)All:tll! 1.:.rott.. ~ .... • ~· 1051 Hw I Jial .. P11>1s.: r Ca.r Grr. iL.ti. C: p.,o;r 1 huu1 C1:<!tzm~e{' 1 J· P (;&Yllna, l!cd}· !'f...u;1 (l,.,,.,c (:N1ttl2 l ;nm.I! Giorsdi

I l1::11Ja-./ l 7


rm.ST now 1• --R.- Lj~i:b Msm;.,i1• 1 tbo~:1 M-~yn , :BO:l!ll' •' Yi1 u r. ~eCOND ROA' c Oa Y:id Mi:C~µleym 1ll.kto Mus 1 Da\'e Le pl~e 1 Jsm Holrna1111, ]1i~HD 'iu::/fl 1 C:t.tl'ld~d J1t.eo.1i, 'VS~I L.t'n~, [dlluh1, Lr;ili [ 1.:1 r.d\ili: 1 i!l~(l.l~ r..•i;rJ<r-;r.r:y.

rffi.,5T 'ROW I • --~ • l 11•1n Nll:i. 1 'Trv~ c. 'I Na-Hct np:i)i1' 1 '1 l::f '.117Lowo. ~I· i:'· IJNJ.) now 1 1n1 1'.: i. " .a..v w1 Ml ll;..1 1 lvnn Ph• ,j. 'lrORIJ 11ow i B;illlllk N~llllil. ~, s:i a1"1CI M<>lkeii1:1 di. rouRnl Jl..°"1-'1 O:•o; K· u.b.11tt1I·, M111k

MotP.::r,

FRONT TOI'~-OOTTQM 1 Norn<.:~ 'R<JG~ Cn ro·I $¢J'l]ui:11) t - Sb« J u s.~Jll-l lD 1 "Stu: ll,u1 kl)• .11.111 S~iQ~:r:. Dt'itd.a; ~til hllAA, .,li,Cl( Tlo1~ Selnal~tn·t·r, Cuhy S liwab, Oan 11.r""°rTi l ~lllr;!.I \>.;f1 C:n"(lol Sl"liltlr1.


:fot i•kl11:.. : n .'11.J 11.:.i c, Ly=zo::z E'l.lie\'t"::n!cht., r...oar J!<.1' rr, ~:r, Aes C"t.1< 'Yi 01)nrJ Dthlke,. ffi'U!iet:i. 1-oodi, .I:.mlly foath- leo iFn , ""ii::t:-.

oirn GiNl.n•,

~l:!ltlnztao,

:;.\'CK~·, ~ Rel~ St~le • \\"";e.My i'r':t p:•. Sl-.(:Q}l".J R.O\\' : Chwr)c~ V riruum, •( tt>h. T.H!.:.W ili.C'i'.': De'bV~,. P•ye Torgemm. P..)UR.7E llOW; Ca~y Sala~. [)~ ~tcd. Fllc;t.:T Jt.01.'i: l;oi' T'tu1:J w, C roJ "l ~t:z...

Oollr

Hc•."1tt11 >-\IDntr

?aa ki;a J:a~kiim!, .KIJ1f> ii ~ c:nrnib 1 Lil,l [..:• nJw.tl:.61 • CU;ey{ [..o.;riL°IU 2 .\1.i.k.e 1'11!.l:tl'!w:lg, Mulic Mcltru!r, Tborc ;s )..'Ul::iUI r DQt(1 :?\'"-~, J-•tl•fill f'(oitrin, tuckl FU:~, C:il"Ol r.• S ~ ill}-, Tic Sch:toedu 1 Rebel.tali. S::J-..cl •, K U:.c ti S.~~ 1:1.... D11~h S~lltd... p_..u} THS, Cr-e~ 'L'llles:frldc 1 S'r-..e-rrv 7r ,.a, VW y ji; :J·; '11'/ ll .; •

r:n,-

FlkST 1:-'DW: l - -- , C11,.,~pa: ¥.'1-1• un.o:. ~u-.t•1> \"'lcl rt1 C~ "cl '.<A '"r AU ..... \\':ic"L!ta.llSJ . !U.CIDN-0 KC\'': ~b \'lhlttai:± 1 ~ ~ ~ • DilRl) RC\\' EDa..;a 'IY"unf'l"1. Si.;:um W~d"'• .s~,.,. oori 'NFUR•, Jim WlJtmai:ni.

11-1111~· Wun , Fcua f.ircl:zz, ~tkhac• Tl~ 1 Jim G1Trnwiil&:I,.

L --R..


Sophomores

1.- JU Jhu ._., •1, 1!' r!f1-Rde£/t! S:2ft" ~t.i:::i,J I .fl~ 'dmi!:. 1-'RO:'<T R:O\\"r f't~r ~fi'"e-.:r1 T.re.1rurra: !...u.'\Jm keJ.,,~ I • ta., l!A~ RO~,·:

BACK R0",\11 L-~1\r Tecrl "1.JT-'1::, hmtc~ ~£GI',, 1 !~F. 1.bi.d1 Bar· cli.a.:I&., !!'"m ~11'1:.r)'h', N r;ir'ilr B.r~t':UdCl'l• JrIC-,: kmlL ~TI!Js ~ .B~hJ

lliw;::r Br.nu:;

l';u~ h11et.

!Vi.CK RCJIJ ~ t --'R ~ L ~r.n .fbt.I [' 5'.Je. 3rut!!mt~u. .f..nlb. ~.. C11'0! G .- ~I;",,, Ca.r~sr f11ni= F.i:ttse, D.m Grod., Cl.IP t. i1\CNT ilCW1 DE11::>e Il\Ke • ~J' • P~ l Gl"Clllt', Ki>t1 Dt11ll, CbriJ l~a~n, l!itlh. Clllmo.. .t ~.&1'lh ii hth.1 Nim""l'

C-al..h}•

.E.n:ie:r.


}!-A( I(

.ltO't1 : !.-R[ OOJ:!Q J"b:xpi,;

l'"l~i::i )•\Ir~ . ~;i.:iq·

I

Heep, C.Uiyl

IllOcic, K•A-r J\h · .. t-~, r-~.:; Hi111tr, Cbulr.m..t EuU. nto'fi ~·,-.• ,D i ·It. r..:id:1ie1 1 1"ot! Jhuf, Dm: Eiod:i:J c!i, Je a H:i;go ~ s Etu'l!l<:?f I

Vk·~ -t Ja&n.tcr:, J:.n.i~ ~ M~bu::1:_

J!,.il.CI{ RQ.'1 1 l --~: 1' '"-T l o.:.P.u ••:.udi !.-t>b::wh~• , (;retr:.h«i: .Kl.IJ tt. S°J IK ::.,,b ~-,,J -c-rrr Ktui!&CI.. Xii• ::y Km~. De:zi.s lU1!r.:orz1 Ca.rlo.."'b lr!lri:il:'". 1ROJ\"T l\Y'Vf: R;r~I Ji K;i.i:t:;K inr~. 1~et .Mr:t;.rz:, Lind• i:.e.i.e':', 8ui: ~f:~ci, Niin~· l I"'-: •

BACX RCTKr [ - ·r!.r 0 Vil ?io.t:" 1 J1s~i11 1.1• ·1U1 • Mer... M •n:ii; <'-= 1\1.nd.n• feel Nelrm:. J\C"•'•· iWCr C:::iiN ., .M"!tk t1t• J<> r • Stir.:'~ h'-NlC::"'• .Su• O'll:2iW,, Mur.r; l';iU.. FRONT t'OY.ti T~y ..itU:e.


BJ\CK J r:JN1 I .... aa C11 1ly T1.1 I •

Jlm S1

:•jo:.

J.ir, IJdon Sth111;

Vl~l

Tlppctt. TiiUIJ) l\C't'l I .-\n..n S:te.fzc 1L, .t.t~rk S:te~r. JlOW n•o r C orolytJ l\111111th: I c.1.11 I Sf"11ti1 r I HONT ·\n.u 'I wttl•ll, S1rn llh J.

now l


&\.CK. Jl.DW1 t --R· Dru.t:11: N-:r,1h 1 l.hJ. 1'.=llL'WU.. ~ St.Jrul"ri<, n"'::'l~i;o .S~lf~!, IU "y W aq11m I. RO\'i' r,'/O ~ &.."Id Pe t u1...- :Jrit• tv1::1 ch, j:il 11~ M:Jl~ 1 A~ .,::De 'fe:n. 111.0NT jl{)',l,' 1 •.i.r Z!c.1:1:1w , Clll'Ol Rc!rteI.

CK il.i:JN.; 1- R: J 11 W:1:li•, Ti.;m '!l:IVEt MaJ'}' Wilek-, c :ivl ."~''' r.• ·.iii Wa!.o.. R<::llt !R! ••~w llll I .lC'll 1 Sl.~a:roo li er:. «OW' rrlilf!; D4t.t-1 "Zdlca, '.Ami 2.h:miu. Re;'/ lWO: 1.ym1 . • J• 'WJ' r. • :\.OW 0 }.'E I De :a-m~. Z~ it::IW

\'

;&.\ClC J>,Q'.

1

L·-R. \\'ayac J

wr , K~m·n Or'AA'J~..!s>. F- '1udder, Kai

• C..d:

1-

1>.

Rich I hve-a., AD:lt<~ G~I 11:-i.::!Jc:-~, CUlq· ~lC colKnii.

l.D!l,

aovr, C~l IJn1:k

J"~. ct\ · LynnGr-a ~r,

1

1


Freshmen

Flk.S'I HOW: I, TOR.. KO"L:ic ~ C;uol iuelo·.v, O!!n dsllirS• 1 ~'r.lll ~ 1, ~-fa.riJyo Dais. S!ce.'"D - Cf.A;: t. TO R. Mi i!J:" !Bruin.t rua::=~ 8: c:JWQ!.t. Cri:-:ily;t !!rue ltih.: 1 J J .II• C:lc ,.,,~,. ruoanf !Jd'r.Ull. i.1lIRD l;.o,.j\; : • - TC • ldl :DJ"l'!J., X"ftb Bo1t.·c, fi..-n - cw.:~- :::Ot1RT; Jt.Oi'i; l. JI•• ]U!!ceclW.zJ I

re

~!!'.

iiRS~ R01': 1 l. TL! i\. D~ 3ciirk, Coy&b , W~nda ~ck:n:1.:1. lt:~ ftlJ'r',: l TO A.. l"•ul :iv-, CiJ:id)-

i\ab.i.e=, L OUJlic: llbilt;t.c.vid::_

Rr!._'i 1 !... TO Jt, l'~:n.A~l. Sua'b 1 . I 1, u 11•} [11-ru. fU':..ll\;'ili Fil::" ; ;, • B.ic.:kl!lbc:tu:ler, hclir· B! 11.- c: .. B. ri. ]].. •. r••.w:i. flFTIJ !\.OW r l. T ~ • 'Si:. IJl:lll lia l:iJI ;Ji I ii I~ .:b:to I ~a rp.I :SO.rdt, i':t ~dl'nl 1 G"' i.:. Sd:im ill. \"tcoC" «nt: UI \ !>Clo..

!

~


-IRST RJ.'tT t. To) · • Dh D~'lm:.l

~ .... uol

.Da:n. S[C Cl-.'D R0\'" 1 ..... Tt:I R.

E;itcr 1 i.•. o:: J)_ ,, . 1cc.e: ~J", J'1~' Emu:! , J~ f')t.,1lt1t.»I)'• ~r:.i~ fc.sl:.e, P.llcd.1. l.D:I:,.ai::::J, RrRu THJJU) rte\\~ 1. R.1 Khr. F.1chbacii 1 J.c..k1e ~ ~- Ec:.!e I ... (llll) f°Nmt .:tdi:r fCl I RTH H.0\\ I J., R . x~c.. fNi:I 11r, 0 J. rt '"• ~ '~-y Da::e .. Clem;. Ibch::i;;.

ne:i.,

·ro

·ro

F ;u.1-..ml!II 2::..J


} IRl>T RClJI : l. TO R. K11thy :M..;:u:il'CA!'! 1 Reobin Mo!'C~, belt Loe., ~ l..c .SfC.()}.0 R.01i'I: I ~ TOR. l.~mhi= .M.Ur;::lum1 J':red b'b.ru:g, Ru\h ~ _., 1 L~ht 1 1'1rn; L i!er, TUIID !P.C..?N 1 L. TQ R.. J .,~u:. ~'-"si• r.t ck L•l • l'Cii N:>

·nm M,11.;x:,..,,..

lr)~

fIRST ~\'J L TO 'R. C~ol ~"w­

am,

:l!UJL, cs~t Mi)~i , tori Nee.; l>;t'W:I Pu~. J;mN.ou:Ue. $}:.CQNl:)

"'° ":L TO 'R, loci N'1:d:.S• J::.o.:r"= °"".TIWW i.!!..= r Ra e· T'O )\, .K•'/1:11 _ ni

;aaer1

1:11

el.

~·~ M~kl' ,

!eo::1 ~ te i!'«I&.

Rin;ima c. t:t

1-

RO\lii: J .• i.. .M.e11.l:ott,

:.hka, c; py Mim:l.a.H. Ciuy !>.:.CIC:l.f:, .Aeryc, ;v'4!,t.

JO R. ~t3r.l.I. k;r.....u, crnJy Ko<!rhg, El«~J Rock. • ~ ~ .-n, S~1·i<l.n •t:>lt1 1_L~1ui .. tambrrr, Su.sacUcli.~i:ib.:r. SECQ'IJft ' r l. T\:

ilR.S'r RC\'li 1 L

P.... J-follie Koc~c, K.ue!! kkr:n~m:, J\.m.

• 1}'1]Rll ltO'W; L. TO JI.. Ou.m;.e K..ui;.p, l'..ll1:1h~,

J\.Oua111, 1 F ·~ Lin;tl:olli1 N•d~ Kcmur, f o •a K

Li.nda K1~cl.ldlt11 1 C.fard}• Ki'1'<w.· 1 Deb Kuskt-.

Sa:sa!:.: J..;i~cke- .


FCRST t

'1Q s_ :K P..trdiu· Ph I • I" 'R ·.w~ P'baf S.z\•r- ltoe .,e. s..£CChl.., I'~ 'TO~ ll•Yid J\IPl:w~, ~... : i.

ii;}T.di'

K.l~!I Rt:;t~,;

ecru 1·..mo~. ro B. ~ ou!a ~uJnc~

j!.:l.ie. ~--,,

1HU!J) R . "::- :;:-• i-:011• ~as l

.e .. M:m

~. li"Irr.;ii

RC1o,., !.-. ro M.~"'" &~m~ t:-.-£b. K.. ~- Scb.:la,. c~J .:>~ .. ,

Fl~ST

~CQ'(D RQii; !j.!'

I t;ia,

~q.

~:;uq• Sirl~• .a~l'A.. GU... Sc.b:a~,

il'... TOR. c:_Lm::rieo SJl!n!.iDQ. Seu . 't'H",.ao

A.G?. t L TC f..: - 5 ~l. K:a~i:n Rll 1 "..~~ .:.i::::.uEt. P"C\4i\W. P.t!"o':; .!.. ID R. (~ ~~n.a,

JU

'Sc.Un~.


flflST RO\\' i L TO R. 1!.~U \\1d!!r..ey. Sl'.<:c·mJ- RO'\\': L. TO R. C!lei;yl W3l~cns J llcth. Wess~l , 1 11_.1,.;1 1.'l';i[tt.•, <:.kitri Z;aiz;urnd. THlRD R.ffi\' e L TO R.. •:::t l.Jiy Wm:t4fi:b:.!12', loci Woldtt re 111iiy Z~mmc;r.i;l :tnn, ~lw:ryJ Z:imia. 1 C.3ie71l Wrobel r D11::.licl W~1i111, 'FOURTH RO-•'i• L TOR. ViclU Wonmash, K 11dy \"'lll n11, fu.i~r Wic:kert, Marl W<:~t:-ba1t11 0 T1.1m Wi>ia~-I 1 Cr;:ii~ W.ililtle.-•

.LEFT 00'"1-'1 l". TO Ji. V;;alnie V1neit:l!t1 c ..r.·L W6be:r, Kri:4d pao U~ ·· DJ;ic:h, 0-re~c Troge 1 l-~ry Ul2:1 ch.

UI V0i.1 lu:, M·•lt T'"'·Jo;,,. lUGH'T ROW 1 p' 'l'O "'· Li.pd,;, -;r-~d~~ I

JLld:f W:i-s-

cher i G11il Tlrksful«, J~..m St~ll , Ju11 W1Jl•All' 1 Stoy Vul.t;l• Kurt !1Wll1:2:11l'•

NOT Pl4:TfJAirt 3 V i"ild

AIIJ~dn:,

W11~n Jl-zd:~ ~ ~ Btr~i.111-• J..n~'t· ~ ~, 1'1 rl• r11 fli1.11w r /o JW,i'll}t.. t~•o 11, I\ tliarod. Coirv~ ~ r. F-IJlJ r.t, 1\.1.~ I C c1l 1;1(11, '11=1• fu'IJt.11, ~'baroq 1~ td1d • Dl::iu i.: IH S.-J'Ulcll 1 l.e.aLli:l $.Lfm,

Si:

t\ST r~w I 'T\:> TI.. DJTI''81l 1-tJ.mn.•im~ f l'~ &cb'llillbo ct., JQ a~ cl. r,o.u. f w1u 1 ;\/..c;l,· PH1t11. J..11~ IL .it:1 ,, s1:.i;:oNU fl.o•.-.· 1 r • TO R. 111 · , ·~~NJ.,


dtrzini tration


ocial

• ervlce

Mr~ . Si~ .~lr:1 HQ11! 1:1 • ~ie:-

ro[ gi.r!

d-arJIU

W:!Uth-RTJ.fo.'SJ t, 1'0 fl.. ~ Pm[. J._e.:;il

.M n. Lydl.:i. l~1£iTIJ a~ ">-'IQ, A.,

,. , Ml"I. U. iD!..11hlm.elt': 1 Mn. W. 1~11,,

]fapll11Llt 1

IY.114 N

a:.i!I Hli..:ll 111.i nr".

ocI I

iv.ti:

~ 81


- ngli h

Mormn Srhrl>C!cltu•·A'll!'lcri.r;J.~ 1tr;tio11 Amulc1m I.LL ' t i.ae 1 n. ~r;i.ql . I •11 1uJ c;, Yel,. W1'C'1~ "' r ,, Lat

Nov l.

R.le.li.atd D • -1:..ng' Ii Co mpoJl.LJ.911 1 Jlo try ~ Ill- ut1 • 'Tl11· I'\ 11. • .,r :il.o~ll!lduo l11 F.11~linJ , ~..:ill. I~• ~np i: ;:Li·A11

~,II•

oi\nd~mf

Wci:r:G.

c Y.o~ern Drurna.

'Th.."ml.:as Ku..orwr--Spe-!!t!b fol1cdg,m c.t'l!lt1 '" lll:ll

IC.«'- U111 T ptr-• J>t)(lcr, oar id r>r 1 •• .

lliOll J: ,L 1

•rli:l ~t111111 oy;,

M artm Scl:.mcil.c-,... F.:Qglish Comp:nlt3n& TI.I!' F.m~li laccua;;;e 1 · Sln1k~1ri:! a~. '


Math/Sclence

);!hr 1'11 1h •"'" • 1yr1• 11 L ~r.ln m:.e , .tun.Ii ud Sp CG Sdc n.;:11:.

J:>1m Old!L

W--lntrt>:luctioo 1D

N~1mhcr ~·stt-r.u.

l<l.•lpil

~.....

n.Ua•3io<lojr;l

1 ~DCL'l 1

CQDe.t1d J»lu;:.'I}',

IBe.nja.mln s.oJi11rrri.n--La,bo?1mry A eh?1111t.

};lbc Ml i. II-~ ~smopdurtl.on r.o :-.!1Jmbom ~)· ""' CoU111:c i\l 9ebfl.t klf!;rtiiJ'u t;,tlCI" ~ Jln:•"J I h1 11ity Jll<'

:St

u tl.i:.tt

MJ

1l

CoMJ11 r"

os

G Ortl41trv .

Ha.mld Yottel:'- lmo' uct10li °%' ~u m l r S~t'l'IJ 1. • 'ltud arul?:nmh ot Cor.t cmp:x ;uy fl.U.tham;itk:t 1 M1t:Ju m.• ri:·;1 I Ar .. l~•iwlt I 11d If,

Molli/ liclsn •I •


Mu

C: ~rlr:1 L.ucdtko-~ J\.n: p&D of Mu ol i:, Mine. in cha ill roq.in ~ft! 1 lbll.id.

I\~ Ji>&clu.r-- l U'UIN Tre!ik Choir

~11 •'•~hip,

w.. IL~lti:J~ :Z.."oll··-&ri" Mi.ai.tl.1. ...hlp. TI>eor}· trf i\!wk c 11oc1 n.

itvn" J:I C

1.tt1

Shl.l!tl'lg--8'115~

I Cli;;:ir,

Mwfd.,;,mJdp 1

J.t..1 lnh:n Zllho--Badc C:llot:il Conduo::tLie

Col.Jeoge CJ10Lr •

M~ :~ .. nihir 1

,..,J

ftepermhe.,,

.J,im • E~l~· 11~.: M11llcian1I J'i •o[!e~11 C lnl!r 1,,

Frum:t. 9chahlo;11cel- - I ~.e 1-111,l •Jr n. ilp 1 ~flap I C:Nilr,


MJ.-J.1111 ~ Kn

I• rt {l

c . - Or

Rau- .. 11 no, I~"' SQb.ibge l•• 0~~ . 1J,., ''li'tlJJb ...- Cc-o u_11, SI ran W I r•. CfCDn,

M


Edu ·ation

r;f

·MT fl~·f'sycl1BJo .. )'

fiJnJ>T} .i\!.'Ulll.f C:.11u11J1 - - I If rnrlth t I iln

tQ

t'..ift11 .fu•11, Ti,; i;.JiJ11· ~ ••. dnr.. Tf'u:hlr.g IU111t. r II• I r ii l'r man• ~.r .0'11 4,

~~rh.iM it11~ • ~11mtJtotf)t

Cum

u!ul"!I,

l\;r)"tllDDll '1rl'l-Pr:1 rtu:c: -ucJ1foK ~1tperthoc,

Ho·,.. 11•1

fl/ -.:J1~c

Lion

id \\' • J--Tr10.•hin;; Re adl r ll'lll T)' S• h110I 1.,!1111 1 l r .... •1 n,

1

of Jru..-.nic3, nd l'i:.Uom.J'hr ot' Educ.:;.~:')n •


•:iic:h

Stc.\rcn~-i"sY'

L.t0. rJ ~~ l9~01

111.1

lo l11~r :)f l--lur.:111.u Te ilC h.l.np:

:u.o. . . . loprncn t ,

'D mi.1 .. GonU1w--Ph~.fr.1 J Etl~1··.•tiDD JD u nc m• r. lllry Sol'.ol'l)p l'tt~ k ·ol

1111 j n. ,,,

CJlb.:.L fic~T ~-h)·cliol.ctgy a! Ih11:n10 Grow1b u11d Dl'Yt!lo;mnml .


Hi. tfJry/Re/igion (";

r•

l • ..-111

11:1-•

M1vtl.r:..t.L Gaci•

w ii J1y, C:t.r,l ... ph:f a r tha Aruc"'"

Da hrilll' Dr.1~9 -1.lfflury

OI r•PIJ•l 1 C:JirilUJrt

Le 1, Gt!O¥.l.PW" of M•'n .m A~t~,

Dod:r.ll.l~

t taac:ric.11: WL.flfl-A m1.1l'Jcan S'<:c.oa w Ht?1 , Euro.P'!' te: MooCTn -i·; ur•, 1'w"'~rh• lli Centi.tty Arucrk 1o, f'!1.:

u WtlU in C'.:r'li:>.i

r,

'l';h11od=ir1i ~o-. f.i1::1t.ory .... r had. Mtdcrn (!bl.ii~. Chl'i.s~-io:it Ooctr~oe ~d (I.

I

Atn:ikl lC01lpin- -Luthezilll C<n1fl':z:km.1J W'l'i~tn s., Th

R ,i(41rt111Ucm I ru

I

l.u.tt-.CT-'r'Um ht /\11 7 DU 1

Lc.lloy levaN!)U• • Amctlcllll Fictio:r., .l\rr..11r1c1111 l:ll1·lon1 .....,, Twrr'tl• 'Ii i...t-n• try A1n.,-J i.1 1 Amr>rli;;Jn \'.:OV('l'lllDt

IJl&h'b1

r.

lolCL I~.

R cl

~·e1ti:r.:1

C::h't l

ud

U, h• A el ll,..,:a•nry. Lloyd H1.:icbl!IB••t-lew T ell:'b&n:.l!c't H i•l;tlr,.

Rabe~

Kr. is~tt- - Westera C"'i\, I Chtlstfaa Dnct:noe l, ~l!W 1'1:.u.~1· 9t Hi tm"p'• New Te-$La:mi:m Eptstlct, UDd

Mll7Yl:n M~ck .... Ph:t ri-c:J.l Get1~0lJ?h:f1 c;\'!Oj,1>1phy

Q{

Am11r2e>1s, c m Soeae

A~· to

Lhts

G1.1QJ1;r1p~

af .o\frka,

rt-

ie.n,

rr,

.LeRoy &um .Modtm! R~ I \'I ~n~l'!I Clv. lll II),

en ,.J.irtwja-w

JI ~

r

n Coaf11taivr-

1 W rltl11 :•t W

m

C,v. I n.J 11, t1ou.l1•

ll•I ~·II

IT1h

l!ll Hl=xry/ Ehl I!It.on

Qr)",

T1:~~n~o~ K11(1tJ1u.


..

-

..

l--.,.. •-.if\ -- •

~­ \.II •


Collegiate Council Qlllegl" te C..Ouncll 1:1 U:;ti:;

of t!"lcc:tcd

~tudcL!s

from ev.ery t: lass. Manr m lht~ a.cti Vftie.s rfudr cake pliicc GA campus a:ro nm tl'le5e Ro;ident.;J. Included lP Jn@\' of tl1e1r projects thls year vnH·e

t.-r

hc.:lpltlg the Victa.J.mt.'fiID h1m -

mj;:ra-lon p.Togram.c;. Snow CtttnHt.fl.l, Spr~ Hanquel, a.nrl numy lllth.er .::cth•m cs tltroLJgllout di',.. sdium lhe~.

year.

COl.llC!iL T _ CCUMCl.L= FIJ.ST JID'..\l' L TC .iL ]'. EC1Uulk-e, J. Nelso:a, ~ &'Cir.er. SLCt»-'D Jl:O'fl l ~. U1a~. l. H;atu:.. K. !:W.-sc, H. KDeJa• it. Gr11ub1u 1 • D-.. THUloP RG f-a·: :f»w;lt. f\,JJ.U. K. W..,l • f. iflnart 11- l". fu.ue:r t, ID. Kamla. j. 'Nlhci.znr ]. D;iru.


Student Union Boarcl

'1111Jf~ • lflo! DN 0011.1\0 1.. TO 1• . ~O\\' ONf.r R.. !!n.m 1 , .. 'J'qw~, C, '1~1a~t'11W • m • 1 J, l\1teb abc>ck J . 'ft.\;!" T't.' 01 M, WIM , J. rit., M, "" th 11, J. II"'' I M1~l1• w ' I tl1 (M .J..A. ~ M. f ull wr ( M.J../.,~ VI, 1't •1•

TI1 Shlc"ktnl liniou L~1.:i r:<.J ls In chargfi oi ti~ ac lfirilu.: ... ua.d rhf.: h np~ni nr,.:i in the Ll1dt1nl n h.1 11. I.! is nm bv s tudEl.nt!2 oi l), M. L. C. and M. L. A,, IL Lo UJ.rough • lh-CJJ1 th. l lhe g ame room is L'qu ippr.'1.i. l t:V ~ ·e r ei:ipo:'lsiblr.! for uc-nlng up t1ie n 1les in

i-egn ttJs 'lo rlic..: .::rurJent: uni on ,


Chapel Comtnittee

CHA.PU COl.f..'!J'TTil; l. TO "R. R~'f ~-it.: ~- lcJ.Jlt, S:.. R C. Sal~ IL S~elc, }.. \ab.a~, C. s.;.a •1'1fti !qi. RO"io",( 'i\1101 M.. Po:t:dn¥ ti. \" •1,. •• 1:- • , D. Wbtv, C. C K ~ru.tx., C. ~~ JP.L.x:J • N'~ ~· P. Bish.op, R. G11im 1 .. e, J. 'RocfmF, i Tim:ipLi."1.,

c.

S.•br..-

J11:1:.1n:tr •

• T .~. ls me COOl'f. T ;:eu..--a

at.lte~-Te l'fiu1:.~i> '1, TD

oaly

;icti··~

mben,

Cha]1C'1 CornmHte~ Ls r1 club that roUrrl~ IL"c:o,b111ition . Without Cll. p~l Comm.ittee the c~m.Ues wu:J!d .aoL be ht for chapel. w 1ymn mamher~ woulrl nnr ib1: ~ , anc] owe rs 1,vou ld oot be pl aced on • · ltur. lt h:; throurrh th s comminL..J lhal the benn:ers wbicll ur't: h !J[".g in c.hapel througb<>ut r.bc yt:ar .ere ma('le.

eel ea


Track Club 1

C.1:;>1,; Tui:k Club; l. TO R. 11.0'W ONE• I. P511gel. D. AiJ;:i~;c.c~. .F. To:rgen:oa, S, C!l'.l. 1. !'unnin.11., c. W1r;t:e!l'hu'IUI, 1tOW 1''*101 e. Pl.1)l)an.Jt, M, ;MeJ.e!I'; c. i1111ri, JAit 1 P . Cl -t 1 D·. John'°~~ :R. 0. I !\OW THfl.!!1 r>. ~ .. w1 rt, D. Bitwd1 C. Al 1tt1C'Y'Jc:b, A • .:.11 '·Y~ L ::-rl!.~. K. ~t1mt1Lcr 1 T. fl•vn, c:. Q111~iti;'11,

(",cti

u,.

1 r

Track club is a rw"'' organizeltion u.a. our C.(limp.!S. ll: glveB e\"e ry wo m. C\ ort camJ..IU n: .in Pppr.u::tunlt}' to ptt.rt!cipilte 111 co m~tti::­ l v(;! ovm~ lmd pt0\11.<los an oulle:ir rcir cru.:.i-rzy !lnd rclJ1XaLloc. For the !h'B"t y~At th~ g1rl h(!lll'l?d jn gr tit: ~chool lrudc. C'IOn nnd oo mpeted wl ch a luw . re~ collu~es.. Their marn putpo.se tl\u:1 ;ma:r was to keep the t rtick 1n.terest .all ve undl then rl.!'illly get 1oto iull ::iwf ng the t>JJco-ming 1:1chuol yen:r.


Debate -

Forensics

J.).l:J;,),'(F.--fCRENSCC:S• ClOCKW1!il:. fHO,!\~ TOP< N. f°r'.1!%lJ1, S. 1'h1ul£Pr·, S.. (.1•r., C 111.1 11, haf K ·~ r, S. Kam"ch.Jcb ,

r~·tns !t OH~mlv•r ~f for~n· t:iic~ p nn·c..-d tu b(.." of gr~at

v,.,

I~t ng th --l r uphuutL, Lltl: 1"7 -76 dcbuLi: l!! m wa~ adnscd t'I\' Pl-1'.lf. ~uTt•r. Ii••

dJ l'1,;..,;r1XI rl 1 rl 1h1

rn::

,l

e

r1; 1-.:fU nJIJ (.!)(• ~ l..:ib.Jt~ r ti 1trntnll

Ii' uwn •;klJI 11mr l bUltlir ,

TI 1 \' D• , 111 d••Ii ~ 11 • u•

1 i. 11CI

It "I 111

nl ~·lib l k u •hul<:d

wHJ1Jn Lhc 11.. lul1 L JI I 011

po I

l

l'I I

nr r '

l')tt

t.

v

1-

va II 1f> rh I 'i" $prln~ ,

\•Q.i ,. •

Tn r.he

· im~mh ll' ol th~ re m cnuhl p..1 rticip.ii ln \' r1 .. 11tl co m.iml 1i rA.


tlle

MESSENGER

'lbe scl1ool new.:;:paper Ls p.Lb1i shed by a devoted • a:m bi£ioos ,, c reiJitlve St.'1.H. Tr. Aerves Lhc en Li re campus by k.ucµLng Ufl Up ro di.I c OD wh.:it'os h~pf~ning on c.arnpm=1.

~SENC:.E.1~: FU!.ST Ro\Y L. TO S~Ol\"D ROW: .S. 1..cnx,

Moi:lli:?"r-_;

El.:

P. .

J. L\' iJ• •11- •::i11, j, J. lohr, :R . c;.::.:L~T~

• H••,; i.<r, ~an.11 1

C. Wi!~tl.'.tb~s; T:HlRD RO\\"; S. E<.ulz.l!llbadi, R. Owiim, C. 0:1! o:, t( . K.t!:•'f.:11.' I( . :;'Tto::J.:, D. ~.x.ki. , I - Scl111C.fll.l' j Fa.JR iiH R01'fJ D. lfuebmer, G. T;itge. 1 ]. r ret:lle 11 M. Su.2c.er, :~! . Wiide-,

J.

W..d •


Excelsior What Makes I.he yearbook whuT tr cs? Tt mkes a lot of ti L P. . efforL 1 c:oope .rntion. p1ttie11ce 1 and willing W() rkw eJ".fi. lJa.tl e1 rhe !l~ roc-tfOJl o( th d ltor, 01 nt!I D ege1,\ the: ta.f! wo r d hard to tn kc rhci your ot suc· ~ , W would lUw to ~lurnk Dhmc klnJl tbt:

ycUll'll•JO k

t't:

It l •

.Ei!11Urt: }I.A.CJ( Ra\\' l--11..! M.

S

JU:ng, !M'. E-ll!ap 1 !O.

KeU 1 C. /l.bramcndcli., K. Jia111:

DtH~t. ffiO)CT

lilOO' l-lil.;

:ii.

B>\C::K ROW L-·R. Ray Rbadi!a1 ]E.tO :\<C;i· ~ C..Nl)'tl Si•h, IJ.11d11 Ke:Llu. Sl:C• o~ ROW I Roth Lu llk11, b l..ool , $u.o C::"ep61ltl'Og:, Jean Dlt tfelltr I ~llLldll 0•.atk..nfl etic • If lll.S T ROW : Ondl Sclm 1:2. !Jaib Ril&5 1 K.ithv Zimmerm11Jm. W.lR jJJA.• C. Lt! m 11n, W, Jahnmr.., '.!1.4.. T"1.C>: •


Recorde1·/0rgan "!bi:; ye

L

Re.co r1Jer

Club pfa~·ed fnr sor::-£ church sc.::vices, d1es .-\Id t:Tot1ps, 3lld chapel ~:'"lice-:;. Th~Ir mafn event.s: are I.heir ar.nm.!.l mccli~ .ili1 che 'il' CttieR Ch.J. er Ameri an ffi:-cordiC:'r

Sode-)". One af lh~ mWiical u.rgru.iziU io =- Lii r sc:I ol 1s the 0 m;g.;in c !ub. "Ibt.• .11111in ~.t -

pose of rue club Is to l~rn more Gbout the? types a.ad construcllO!l:i r ~ 0 r:g:i n.

The club .::ol!.Sists of approx. -

ima.ccl}• fi!•e:en mem eluding off:cee

RB:C.!U>.~ CW!?; flR~ ~. D. 1:·· I Ps mun, L ~. I\{, l

KOW1 l. TOR, , C. :{ir>1Jh111J11 ~-L gel. S· hrtili; stC~'il ROW· c_ wrl!'n) ('";. StJc I ar, C. !Uttnerj 1 TlilRD RO!.'fi ) • .• ·~ick..m, D. ~'llc::ubWlCl' 1 ]. "-~111Jr, j. S~ i U:1_&0.

J.

OIH";AN CUI!!.: l. 'fO .: JI. ~~ C.. !Sce'ICIS, J. H111llt71 J, B; (;(!• C. I • • G. Klelt, C. \\' h rr, K. Fi~lt, j, S..::: 1h:, T Jo:-r:i.£1a 1 J. ~llni;,, N. Sm,.llln~, U. k•t:«:rs, S. Hillgc.r, S'. 101 l.d.e, PrcL l&yc.

n; in ·

~ele ·•ed 1·ear sorn~

t.:.1eh )'ell r . This of tbcir '1 ti rt.tie.. ~c r~ -pi:in -orlqg rui OTI'..:ill rei:~tal :ny \\'' iam "Uson nllli m3king a trip ta 'li.n.::capolis ro Ci eer.o's Pl::;rz:.i P.l:-lo:r 'l.o s~e •hef r the.al.re organ.


hildren's

Theatre ChUr.tren 4 B The:irre onc:e again h.a.d a 11tery a.cti ve year. Enrerrnln1ng oar)l rl1e young and thl! o ltl, li1e organi.z. rio11 pur nn a CllriA mlafl plal' and a EfJJX-lng music iL r 1lled '"Thr: Llori W'ho Would'.n'r."

1.ocM,;

At

U 1bmn 'b.11001:.-1

0.IB(;irnl of CJJ.ldr,, a't Tbc11.tl'e- C zU l'nl\..:i1:11kc, C11mlyn Sabl'awD;y, Ca.ro5.nr \V~···

1,Sl•ll

--

/ Hi>y, .t.1r . Uoo •.• "

~~/Ct

wr ·

11 '1

'Tllt• •

~

JIU!o.::b

llo.n'


Drama Club Tht IJi-um.1 Clu 1 p111 on two 111'1 ::r u th ye.mi'. Llt~ I I n-:t, n muruc I' !{tery called, "Ten Little lrullu.n!i .. •• Wil.S prcst!ttted 1')11 l I llo'''t:-f:tL. The ..-cc:ond ~ ].aTgcr prod ucc:Jon waq the muslcttl , "Ceo~ M." TillR pl.:iy pro ...·eU. w lie lmiquo in th.i r hi3d mo rc c:ho reD -

Inx

gr.a:phy th.au

Cu U1y C:uwn ~rul~· dll . w.1.1 her Cl . 1.1 I

uu;t ha.r

I "

I

r

c1i 1 t

11 •

~t.

1d11.~ 1l11U fO it k~d hl~­ -1 A11111 1h Ow•


Audio i ual Directors lub 1

11re dUd!u - visual. comrni ttee flmctlf.11L<; IO Qj~rn~

ht!' !'~A. s-ysten:, ·:vod: I.ha 11 ghts., and n projeer.o rs 1li V'"Jri~ :.ochool aLti•1tie.s. Leamlrig how to pL;'lj' ' "iL.rioU.:i. i.n.:itru mcr:.C~

l.BS tll~

Mgb ptJiot in directors clu ll .

AUDJC VISU'.i'-1.; L TO 1\. ma~ MIUDU·; RCl.\': r>. ~lhl ,. i:n, , • rm;. C;nolc.~u~l, D- b~liry.

FlQ'.o\: ll..

·.n, th.mD,,

l'i.

~

V.

QH[

~Ii, D. 1Re'ber1, J'. :11.uJ.:1.

P.o.1D:i11~. i;::. u.. K:1r&l<t', 'S. Hilli;-e•, 'S.. 'ftv:tukc1,

tiO I~

IJillKTOll! S C.Wla: L. TO R. IB 'T t'O"if; D. !rooks, D. !chlm:!Je.slq, L T.1\si:bel'. B.:;;CK 01: : !Pt!t1. Luc.:Jt' , ~i. W >.THcl 11~ N. lihd:su:uc• L i:im!ke, J. H:i-1> 1 0. ~1:11, ....u .. r.


Art ci cbj!:et o the A rt Club hi: to let the ~tuJent3 exp:E"esti chcnJ.Sel ve-s., They can do tttis h} sketcltl.ng. [)3irrting, cc:nu~ic.s. or any other term or n t that dJey enjoy. ThraugbouI tr.: ye:!· • the club also hai;; gue..<K speak t!!r5. Besld es this • rhcy sell Orris Lm.c1.s cu.rtls and are i 11 c.:h•trge of tlie art fair in lbc 1

1. d~y! l ~ hopt1 lhi •~r. m ' r l11 ~ If' too e.JJ~'°'1 ~ Dl' J II °hfl"I'!~.

ibay, ha'li"e J '.had

=

ART CU!!1 L TO i\ .. : M. la~ R. o,.-J oc;t- 1 N. S~chakl, D. Sdml~ i\ , G«i,E.l't, J. Doi1!'1J:hy, C. Wyn'kDllp 1 I.. !JI.bode a •

..

S(lring.


Pep Club & L Club The rep Cl uh ts the .blp;gi.!~l [I ~a.t'on ill CUI' fl cJID(l) s Ince eve tj'one is .:i. mcmbar. ltR main J.lUT[X'.l~C

is o keep the spl lL 1ll our E1cb0ol a.live". At ttie first nleetlng ln tl:i.e ye11r. n!fmcr:rs are itl~ctcd. TM main ectlvlt}' of Pep CllJb Is 1Im11ecowing.. 11'.sy tak~ CB:l'e cri e de::oo .ra.titJ11~. ha:ve a float,. ~nd pT;:in tt e menu and the t!ute.rt.Wmnt:nt

ro:r tho

ban -

quet. During the -year the}' .al.HO JU'OV hle bw::eS f Ol!." .spa rts activi!icli awa:y from home oocf arl!lnge fo:r pep frats.

Lttt~r

all men

Club consLt::1tfl of

wlru l.c::tte r 1n SPfl ti:!I.

'l'hc...7 a.re n c.h.:t.t,h""e o f the co11ce.sswu stand rfnrl.JI.R ga.m~s~ They u.lau ~ot tip the Wllt:ybaU goo1es amang

tb:e

~.s: con.gre~atioas.


Ski Club Bccllu.s~ 1)f

tl 1€! um.LS1t1a.lly

tiJlC'W this ycax, :!ib club wa.a forced to limir enc munhc:r o! ski

:silL:tl I amount uI

trips they coulil l1s.vc . De~ plte r I~. ma!lt uf the ~ er'i 1'°0J;t)

111

l 1Li I •, •

sctll c1Jrre1:<l dt.ot h: Will u wo rhwllllC! }~ r,

Ill: wau 'L c:1m1 ulil


Twirlers/Drill Team I k:l;piag Lll maintain

apir:f t, thf! OMLC rwu· k rs pc.dormt.:.d. vui-iol.J.S rout-~ OOH 11t Homci.:omJ 1~. b11 ki;4t11.1ll ~um ind _! Rliow r: I rt1IV1ll. '!'ho d rUI ti.; m mu~ht.:d 1n thl? 1-f(lmecon1lilg r.11 nlle. du ritlg hulf -time ul ba~ keL~ !)&Tl gn mea , .1 "l for Snow Cami val • Thay IDREthe:r \l.'"I th tlic c.olnf gtMr<l pres~nt~ RCh~ol

tho Amerkan fl !lig st the

vt l)n~ly rnendoneu

pr~ ·

cVChJEI.

Drl1l Toe.a.'tD 1 l. 'l'O R • !lACK ROW1 !) . llmpp, ~ , 'l'.w..J11 2 J:>. lah:ii:J ... cl.:, J, Docr.t !I. Za1lme.r, C. Ql-.Ll.de t L Oeg:ner~ C, Cues, !'.I• V~r C. S:.eh1g, s. t..l c!.~n~t11,t 'f, Km""F"i G~Kl rrt J. Sd:Jih. MIDOll il.O'N1 T. l'rlew 1 o, Wmt~r, H See.lil~e, tKON'r ~01.\'1 \'. Pan.od11 ,


Ponl-Pon ThlE ,-c.ar'~ pom •iJJJ gi rJ.s ~ in ccessfu l in their pirp>Sc o£ rotas lltg tl1E'! ha!ll- lfme -p rlts of lhC' faru;, After pJ iJJ,g ln up tQ f1ve

..,,;c re •

long ~or pcc:u:li~c n wel!.t .. lh£ girls lec11:necl le ·- o;; ·- ~ rouli ~.

This •C?_r l..bc.;.· also acquired l!orms . The eifort:: m th_ -e :s - n glrJs were well appreciau.1d ir· rlte rllt'!si,

PQM f.'O~S: Ill ~.!i"f rna."'.r, l. TO A,_ 1 O • .I.m:iirlb.i:-- ~;n RO't': .: M. Sc.b1:1e:l· 11n, R. :ile•le1 TIHilD AC?.'' 1 £<. Si" ,.. , 'T1e , • ~&- FCURTH ROW1 C. Y.:. '1er..wettn, K . Dn.oeli..un, :1T Wi 1 C:.. ~ Flf'!1( RC·i't :S.. 5tb:il'l:l, C. •...•ir.• I m:,.1n, JI_ 'Rahle:l.er, T. Xo!!nr..ir~T J. Ku •

i'.:lul aklut co pc:rform

;.ITIO[Ji ••r rt'UUCll'.


Aeolians And Marluts

f'il.Ol'tr ROW1 D. °'°l'P• M. Sd:.rirnpr, N, ~11dH1111,, ~. Rud, S. Ja.rdJ:e, ROW ;t- S. '.'II 'k , J, 11.lu~rl!e, C:. Tn.~er D. Decker, RO\'!if ~ · C. G11HL,.....ehr, ti. . l..aae , c. Schula, D . Pad<.l, D. Ai.J11J<: l~d 1 IJ. aroaka, J, Sc-lruh 1 ROW'

e~ ,

Gc:not"nnun, s, 1'11111, CL 'J'hl.e'4f!ldt, J. Hdlc.-, U1• 11, f\C-,-,. ~I Ii. J en, J, St..""W , J. lb10.1

ffiONJ'r ) , f6ll!tlb1g , !'. W ~nl 1 ti. B:ruc:t, J, BcAM: 1 R. W1cltcn., MCKt I.>. I!llit:::r, 1!.. Br.av.'11, D. ~C-1.ule)• c, t'11"1Dgt.cm, T . lUmpc.1.

'I h Acolhlm1 llru.l M r·

luttt ara m ~ !c•d J;tQup tni U1n a cinxh.:nc11 Lui::::rt:s too tn sin.,gin~. 1hey (1 re snxl l!nt: 1.ll rcctc.'CI 3nd 1uuctice lW-0 LO th.t,e~ times .:i week. Durlnp, the year. t h.tty gin· concerts.

!') , l,Qty, \/,

n.

Wu11(h

c.

5 1 ltmol• ti... .,, 1., , .NoW:i<i~l',

11 1

~l!V~l'I ,

s

I\, Ot t1J1111..-r

c"'~rllr:lrc'K,

c.

:r.

d~

NR'Ptl"llJ•,

Lei· $.

s.


Concert Band Th ti011~eTt Band EnAemble and tht= }'lllptnn•c BtlJnd Bnsernlile had a~ year. They tt111r1..+ In e I Loruecnmtng parstle, g'.t\-c a fall i:.onoc .n.. ~•l., )'erl m clte

t!n.rtstmo:i..s# Spring. and J .e

Night

C:OQCC! tts.

also played 'in ~t -

lbcd cwrol - ... _ J~t(c:B, J. W;;u1eur' ,., ' \'\'est.cTl::allS, M. l"'r::1J1], u. \.rath, n . Ju rr • J•. Splctzr. J>. Sc-lu r:1' nhrcli: r. Fnmk, J. tlu ;;", s.. GOC"J. 1 T. Spi.ttle~~·$1Z'l"i !>. C!u:i.rtir "i. J 1L1 ~ . ~ar '·~ •,•aJr..11,_ D. Sdur..ole'31i:)·, N . La •, 1 D . J ~. C, c;~!.;u:;, D. l!r-ooia, '5. llY1H!ita1 1 C. Neowm::in, Ii., J a-ilic, ]. N~ 1 J . ~d, C . V;ua:i:-n . M . W.cya'• !>. ~'11b;1~wr 1 B- ll.r.dc'!'.lioo, K . 'Pim:.~. C . ll..ahtr. G. Ji;il..tlliDD 1 1- ~c, P . B:W•!f' 1 L Walling. 0, Mr.~l;.rnl-

ay.

~. Din!-C~"Tf ,

]i,dl

The

nrl

a con cc rt a.t

Croix.

l:.·c l:k ycc' re not: pb:yi.:ym.. C:illl ll!!e"p.

~a


~Oil..£C.E Cl-KJRA!.l-TI.JlS"!' ROW: L. TO R.--C. Wcrn!rhms 1 ••t. ~. M . ....,11rJr.~ I<. HJ. 1 1,. l"i.e~c:i·, S. l'!m". D. S. :nu)~~ily, J, 'r'tll.SJC, L M &!~~ I J. ~. L Sd1ocoeck, L wo~~ L. ~11.c, K. Rt:.::liki_ SE::OND Rm.,., L TO R. - \;. Di::.C..:anke, !.. 7~1 L ~1.l1111f.t\r 1 \ \ . SxkrsH• f... 5.tuclor 1 L. KrU 1 C. S:. law• c. Cctgeri, S._ Cm'!, L ·=cr.vlc-lr D. FrU;;,;e.1 5. Ue .!!t'::, ~. 5d:.u.1 • S. •'QI ~J

WWCJ' f':l~Fl&ST RO\~: L &O 'R .-B. !1ll I C, Sxel;;.g, 1 N. Rebn:un. P. Al J R. C. f do.. Kuc.lo:, ll. I! c~. ~nxi, 1, Ku1c~::o, D. kl:Jnoi:i 4 " · l ,ll.lrt~ ~- lt!;lu;d,. T. S.~ttlcmcm.~1. SECO: J\O\'I L TO iL - J, JaM!n, C. Wla (,.., Y.. Jtr.;1c.r, M. Wi.:.1L. ~ &, c;_ S.11 J1t1, I.. De goe:-, P. Bem D. !l.oeXle, A. S:e!'fr:i. J. Scbulti 1 M. J!ntl....,, (). Woidj.,e, a. En •, ~n RO'.,'; I.. TO - ••

T!i RO RO\\"r L. "!'O :R. - L. fwnemm, C. • b t, .R •.Ma~ C'. ib.:::ur::1 , P. 5.J..:'lll.·~t:tl, A. •*"ii J_

Ust, }. ID •

I

P.

Dlt"~tu,

R.

~m:i. 1'2-~~1,

I. i.'li't~a. •• ~~g . rmn. FOURTI£ RO.\'; L. TOR. • !J, Zc :Jle. ,G . ·k11k11 1 s, ~. D. lieu, II.a m:. r., th e,1 1 C: . k.uj!fltl'N, T. Ld~, J. Br11.::.:, P. Sc r~bed1 1 G. \'li"•.lir-~ D. "' r ,

D.· K.;i.m.11:..

111r::fl, c. Kaer&. s. Kl. \\(;> hi, c . H.;-:;;s. D. ReJD~ lt:i:dL, D. •,i,: tct:J• , -1 !icltu!r.:z, li. hrr.na:i, '. HL 10J H. Ki?f::::illlu, 1'. En r, J, M~ .. C, !l..ier:t t. fO.!lt'!'H C::Mi L TO R.-T. dr.t, R. Ohm, M. le~tte, Ci. Mr<l1ifl, H. 1-fa!a., II. W j, lcn'fa Pi. llh:::u. C. 'r'fbo.lcy, Y • 7 '.S. 1\Lluhc, A. 'li.c:c!!...--x ~ L. flnr:: ••,, J' .\'!! • •di.

Colle~" Omr 1 l

5'9


COLlECfi cuom. -FCRST .Jl.cnV J. 1 0 'K .~-K- fl r, J. J.tuitWi 1 A.. "f CJ 1 fl 1 .D. Ctoth 1 B. LUtz.w L i II~ r, I • 'N ~. L l..i..:.aC:tlui 1 I). tU"' JI)>., D. Noll!!, ~- J.l:ifi, J. So; 'iu.1..1 1 .M . lbt-.:ollt:c. SJ'.CONJ> 'KOW r L TO ~ . • ii'. k!w. m.a..:Ju:r n. .Si::lir.tml'l!r, :M. Smhicz, "[, R ~nq - 1, I, Wwmacn 1 j, r..u..-uLl~, Q. J\oi.lmer, r. :!Jau;cc, J. [ru)lgu • .o. frl~ R, !loll1rigcr, M, '1•llli.1•1 C, Cu "'· TUill.D Ra.'t1

~-'cb1, c, Z1bn 1 P.. ltib:l!rolli' 1 C. W...mt... L M~)n.r, S. WLU!11, M ;:o.1r. 0 l. [.11J1'YvL•er 1 C~i;.• l:, c. E":rllJ'tl.m, D. \'m.sr ~, i,..rvtJmoJI. I'~ .:il.!buSI. I al:a ilO'.'i' ; l.. TO JI.. - l'. J<:11r;:s:;tl}.r, • K.i.l!miey~c, IL 1-Uvl!.ll'-f fl, SUJ1 wl,IJ. J. Ho m11n, D. H~u ••+ I D. lkmc, I. [mg.co, S.. l.e~ 1 l.. W12mtl, LI. Ra hen, J. \\' o1d41 1 :;.. Noc-LI nor.

.I.. Tc l'. - j.

·rn

T L'elJte Cho!.r i s illl 1..1 tl f t:nli.lk choj r du;ec Led L"}• Proi'ea sor A.J.c ke.t·. lL.o mt•cr.bc.rship [ S tl~cn Lo any in · rere.~ce.d er> Hcgr WD"11111fl.. College Ct10r.u.lc 1 wil.Jl Profc.q~cr

cr::m 1 r:J ,\r l.Ji;pch nw l meml rl'l, Ch •!Xl! L:hJJl c 1• mlJcac.J i:: ho1 tl Ir "'l:l d by P:rnfoA RQ I' ~h 1111 n • AR tlel rnurw ~c:.:d ~m i:1:1, n if'!W' wookJy In CJ-wpct "'l bi.: Cvti~c elm.Lr l u mlxud chorr cH mcton hv Profe tmr Z..i.hn. Ove.r R:isrer vae.:1.tlri11 ~ 11lg crn1 r w..HJ lukt.iJt by Lhi..,. choi .r. Seven P.nf'~I . 1

iJ1IC!\.'fOt,

m;alc m(J

~

stateli a.ru:'f Otu:ry.<;1., C .111ad.1 wer~

·.isfrctl. Al 1 the

.ut

L!hfl I ra

.sing I Chn pel~

';'<l.L'ioUl:i CO.Il('(.'>rt.S

[b.roUKhoot the

school verJ r. and at a reu Lutherilll

churchCs.

<i!JIC:u

Ll,..

Cillo!:

A

l'."'•rul•ll <;if

i:D

c.:ic.

&he mlli.:S .:mn

at tbl!' Cnclmrul~ Cancl!rt, \vilD nna pl'Ol!SM


Football/Cheerleaders I

~

pen.111g

~3me

gave bapt: for the laas

Cl..OCK\tfl.SE. .fRCM 'l'C?: Vw ~. K . ~~a. s:. r1•, l . S1:boi1Jw1 C_ "Rrim:1_

Wc)

0

afthe acaacm 3f ttli~ Ul

ould be Ule TI:?aI fur ftmtblJll

o. M'.. L. G.

Thilll:,~

turned' aroo'UJld

blO -~ eT. 13.Dd fl)[! rsn.s: hatl to "".alt until ttr gam~ bt:fo-.e boroet:11mla.g (Qr ano· her Vlctary .. With a ~ctaclJ­ iaJr lmm-c-mmlng ctary, the team bad ool! game kit. They e11d~l with.

a J-5

com.

FtlU'r MW L --lL L. f~, il. Gflxon, T. ML!.!.l.nlx, D. m~. B. whluac • ,,; • P· rl:r\ ~. ~. Ct-·1~•.Ll'.I', J, S.totm. T. N.~. !n. r~n.~ K. Ta.ylcc. M. Sg,l!I'• kel 1 C. E.i:•~tMlllvU. 5lE.C rD !\Cll 1 J I, Y 1&::1 R. BoJ10:::;;~1 G. E•n .. ""'· J • .SP""~ L •• P. HerJ;;._-J:, J. ji::.rr4ad, D. ~.n:a:_. JL brew~ , M. T&oce 1 Coai:f..

Sa•=-.

C«TJhu~. 't'HUIJ) .\:/Ji: C-0.clll Cum.I ... r. K Jilt I C.. Baln1 L Stic'2!1 D. upgt_. 1- Hit!m. c_ '. ':bkl~ 1 P. FStclvr, J. \".,rti.r. ·~ P. V M. .II l.CIG':., Ka RUpDD"ll'o FOUR 'H RDW~ c.o.;cb ~~.. !P. ~tsli 1 T. s,d&l'(teric.t, :trL Ritl..e, ii.. \'fie.Rn:, D •• ·~, ••\r-...W~ D. N aff• tln.:.r:r, S, .f!o,tt k.i.< 1 li:a~C'lri


22 6

I.l


Basketball


FRO::\'T: 1.- -R a:uehe:s-rro.:.. Y.k~, l'rof. D2lhn:1 ~ 1 J, M ~··~ . MlTJ::'.Hb, D. fi' ul!t:a 1 11. J.1 !, ?. &t:eI ~. :t.t Stc~DCr, R. We.n~J 1 K. S r 11 L :F>11C:.melre, J. Dam. BACK1 C.Hof[Clllll, G. Sdc:ill T. lhuf1 K. Su_i • JI. Pl~u I B- lb'!i!ei. R.. u..t:mmH. fl. ·~ c;. rlfus!cldt;, ... ~oe I'm¥-)-

Cbeu.le11.ci.e1.'11 L TO R. \'k.1'y 1.l•Uc;ir1 C·Lrol Cindy Fl3hU1f111 1 114 cJ..y Sclrelb... D.- iJ F ...,ass rie;i.dzt ID pre v a1'tt I g e a f lfR rie'bolmii!L

•ii!.-

'l~z. ~

lfi,ddey1 K.uen 5.e!: ,


Wrestling The w.reerthng rel:!.lll tlna 1e.'1 r

oonalsts of a n ~e 1'

o! {~;.. aloug with t!p~r cla..'lsmen. .A lthough tl1ey did Ot ha: · that ~at v{ a Beason. the}" did p1 ace thi m iu CPnleren ce tn11m ament

aw.I fourth i.n the: Natl.Onal b> l.JITI :ire c:nt -

Cct an 1'0llJ' ma$, . i:i, .,e1, • otli 01 do

RACK R.O'l't': r --R ~ C1.1. d 1'11111 .. 11, R. w ru, K. N'.Un , G. S&la, G. !1iell::r:, Co11cb Gonlille. fRO){T n.ow~ 0. McC1111!~y. i:_ ··~~ .A . c~. lt.. Wbl'k!11}'• Ji. l •· i1Nh1:,


Ptai. 1>11ilma.n, Ha.tkc, Si e:.;lu ~am KC1m1p , Di.ea ... 1ST ROW lloecieA\_e, :<fc.o:Utm, 'i~l1r•.,...,, Scl111"1UI, I\ li.rucc .._ 2S'D 'k.O\'i,

Ne~,

Tenni lt:mus -- n1is year's f'<: &S'on was n.o L a bur ~ gr-e:i t

year,

rec.o rtl emount

of c r e:d1t c.an bd p'iven w thi:' pl ayers fr>r the efr'on:

no t1 mo rhcy fl\!l in. Thl'\JUSfh th1 1 dc·t · t'"m In t Jon iu)' h Ip to brLnr um school plrll l.J1 mo 1 e rtv 11 the 0 rdln.:iry W~')'.

r 1 ~

M l ~C o~

OJ P 1

1NENT

s

Dc:.th.111 y

6

4 3 3

N. Ccn. FUblc: 2 Mt. ~ene to 1 St , P.:1.ul f'Mhk p

~

Ue.dv1 ny

6-

3

Rochc:sto:r 7 • l , 1-'~a u l r tblr- 6

!l

WUm r

'l

0.~n~K

DMLC OPPONENT 3SS 0.:.noo rt l tn J IA M11I

N. Crm. Ulblt:

J 7~ 376

Bc"Lhatl}'

372 3M 354

35.f J50

lvHnn. Bible ~193 ·M t. Seut:rio 385

Gustavus

:rn1

Minn. Uib lt'. 349 N. C()11 ,

DfhltJ

3H

~1

t>.1at.Jc a.to St .

l2

Golf r 1 W4,C11r, Pto:l, K~11~r,, 5<-111 r 1 Wlnltl• 11 111111· r 1 Norr ·I r1rr~ M nlo~ 1 S.J'r'f 11 •i:; lar 1 l"LDm, Pt.pl.

Sr:

t ,~nm J 1

t'rl11t, lclt-

C:ol! a

n V'<'l"Y SIXIWing

n M'I..C r:4mf1US. :rnfl:!mb r 1 Hml lL en Joy rlbl e:. pi:irr on th

Th~


rm.sT ROW: I. , TOR.}. H;:ih.n, M. T ~. J. Dnh, 'D. H121mer, D. wl!tii, M. E-h..\ilt.IM~n I n. li'~I .... - '!U=r. ~. iqL()lt;i[) RCl"•'ti': 1.. TOR. E. ilechr, Ml!)!'., R_ H.a.~m. L Frese, :P. TeB, J- ~. . !B~ , 0.

c. T~c_J

'l'N41ft 1111 1 Iii., Ohm.

Baseball The L3n~ bad luok ems :sp.ring w!ith :i.dd't cm oi a b2t girl tewn. Titett rec:om.

a new thr

ID

·net r

how "-"'Ver t wa.-;: Slbnast as good as last 1-ears w:1d1 10 WiDs: and 10 losses.

tnam

played lb.rough ml:

sm -

Sibina and injurirs and l:ht!'

tans came out tD

cheeT

lfuenJ. cm.

OPrO;"\~l\-T

D~ll.C

u- l S•

3- I1

5.- 3

9- 3

4- 7 l

0- 7

{I-

2- .. h-

5

a

5- 2 9 rn

7-

le

St:. Pmil Bible QineortU~

.rth U:'Itll Xo!1::J.w.~c m

flnnb:tn

St.

J1

57ti 5-

4

3 8 3 J- ii 15 · 1 I

J,

/tT!'..!11!; 1

!i . llit:t}ic-. C:

.::li.


Girls Basketball \lo 'I

'I11cy

I:

n Lh I 111 1n t:roClJ.C. 1Q'16 sr r

k<.:Lb L ct 11m1)s. Altlx".i~h

b

th y W<l rt: WU 1 ' 111 , )' pmvotl to Le 11 wn r t>mtc:. ln

r glona.I COl.ll1latn ·ot lllt}' t:uu.k co nlaticm. Cong tufar1utu; to th.e Lanoe rett:ce ~LLl

Ule! T.eopioldl

11

c:w

coach, }.. th:

DMtC

Oppt;11Cnt 59 Mankato 1J Southwe11t

71 Winona 69 l . of Mttut. 7Q Sr.

13 54

7S R4

70 40

5

nA...tt KO\'li' 1.... ~. Ii< . 111t1.! M.

Fi~L , 1 ,

lllf J Co; c'1 ' • ' n tOl\'1' flg','f 1 1. G:r C", 11 In ,

' '"

ms "' r"l Lc-Lf~:r,

c.

':1.. 1 • 1'J~rJ 1 rJ 1•!;1 , ("I

c. 'H

w,..,

Remid

l

45

...

!11111 ~

37 ;

::1

60 St) 72

79

6 46


Volle.vball c Lmn:•· ·ecr.e ••o11 ~·­ by Miss PosL (.A. l~am) 111.d ?\Us s Leop oW (8 te.:i r ;), had a. tough sc.:.ason lh.i::; ye.ii 1 • The e,e:l m had a lf)t of roolci es to rcplst:.~ lh~ ~cniurto . Although the-y dldn't l1a\re a "-inning ::.c: ii son. lht..., gamoo · lo;: 1)f ax· ~II re~m!il, ~oached

w

oerience.

On ND" • 15 lhc \\'tml to Duluth to pa.rtic ps.w in <.! s :u:e co~tloon. Their final rc::co rd w 2 .. ~ and 13

Lancerettes

losses. msT P.a-J/1 L. TOR I :e. ...,e~l, K. ~"'• c. Wll;. ...... I';. PuEL i!CQ lD Eh7i'i' ! c. Dc.akr1 ' D. HI! i.m, L wi nl-hJI I '-:- fJ:)l4[. '.>.!. Wsh ?..Ill.D :;u~r. [) , H~Yr lU, i'. fr:• '11<, A . C.a~*:::.y, l'COTl.T.rl 'Rm'.f! Co;ii:b !z:apoJ;!._, C . f'/1 c' \ 1~1f)1 li:!.o;cba I J. LohanUli!T1 R' K;ie ~E. K. n .Jlt''11'f1 "' ::U... l e.!t.r tt. feski!. 1 Ca;icb I'tlrt.

-

~


~~LC M~

1-11 Ll. Df {, 0- 1 St, Clom'l

2·Iawmoua.

Man~

4

fl

0- 7 3~

9

1- 6 12

1ISL. Uhd 11 U-lUSoutlt\\'t:Bt 9- 5 5,-ATB TO .RNA MENT 5 Nti qhv.Je~1 tlJ 6 J2 ('..aTlctn n l 5 GustB.\'UB l 1 Moorheru1 2 Con co nliu 7 ?

71RST l\OWr K. Sell. M. R0\\"1 ~.f. ~ r. brl!!ssc~,

F-

• (Ii l.c1m:.j0u, Y..

• 1

SE:CO~ ilC'•'I~ ,..

1.. M.nJcl

Kfl1Sa1cf~r, I~

~

Softball ·ru

ear. 5 wins and 111.osses. Their seaq:on S re _ sbrJ --QTI ~· lhR:e "eeks: long. 111is }'E'nr dicf bsrl e. lot of .sen · lor~ acd .re1urnhtg lette en.

~. h. Scltwxa~ 'N. 1'.olh , D • Cr-ct.b. TOURTEr RCJ'"ilt A. Sltife.D, C .

C. '\\'bill«'}'• ;c., Hvln1. E-1}-Tti ~Oii:

Th: Lance n:ttes had a

.Jar:i.ai,

C', . J. !.' !:oa.clw:l-B. L:O?>Jd. $_ i't>st:..

• TiilRD 'sr


lniramura/s lnl mur~l ofCc1· p.:n· rid f)&ltJou 1u vurlr:n~ t-lpor~ ro r l Jth men Wld women. JL gl Vt:S Lh rticlent ~1 cti.s.nco to ll'oct>nn.:i ht'Vtl h-cd 11 mmiy 1l lfl'e1·,e:n. spo ~ mtd it: uricrs :::; N!lr:nU! the A

{Jppo.rttm l ty t:o meC?t and

g rt>W ll1 f ti l!Utl1:ilu p.

let';s Gol


I (

:TORY FRO

H on1;ecoming Ibis J.TC<i.r' s ho mc!COml!Jb !:I

AU-Ame rlc:'ln • .Aertv[t-

i<:s ~n: r ampanl far a \'li~k The F mah p rou:CI ly wore bc:anies, ~ac h class made d tloa:,. the pep c:lnh r1e-cnrfiled the gym~ tmtl Lt.• f ootbJ.J.l ptaye:ra 11racL1ced e.'tua h:url

fur the b!g 1,pl [:lt!.

TI1~

d.im -

.u of l1ID week was Llm par-

• tie...1ctt.1ry g.m1e , 3i:;cl ;: e baDQurl S1 Irie

QD

S(l[UErtJay. Th~

o: ,76 Uve~ QB llI

()_ ,.. c:

Fi'"'1 pb

=

mDJle

clmc .


George M. 111e lllll'·lc.al {(1 1' fllll.

m-

ccnt:entilitl )'eil r YHW 'lie•h.!;, 11 1 1Jepktlng rhe lffc of GL'IJ.t,b"'t" .M. U)b. n ~tn1l II ,1n) of the songs h~ wrote. 't \\'<ill 1lht: with :l1u.,1c cfa.nc.e. 111ci c:horeography w:;.a under thu uirectlo11 I ) G 1rv S8.9~en­ bn 1-g, a grndtJ,Lte fr0m M n• ~ 1to . Thi!' ~£Jtit ill g1 i.:u•l 11 '~ .:i w 11 '~ r'T.Th ~hr,;: r;lmc nd C!U( I r l, 1111 {! 11 { 1ur I r(1 • r. m 1 l I,;' hCJn1 b.,;w welt tt vo t 1 c •l\' I 11d nJo~ 11. 1

a.no

1'9~· ol

If

rlty.

'f

'J',

01111 •

ll1 C:• l

1ij I O' •


Bicentennial Day Ihi.g ycs..r in hon a r of our country's 200lh hirlhilay. we h&.l a Bicontennfa1 D :l}' on Ma)' 16. The 1esr:h·itici:; trtartt..'t.l off wLt h the ft resen tati an ot OUl' 1lng by Utt' <11 lll teum ..uul tha s ~a.gi~ (Jf o ur natlonin.1 nrl1m11. 'rile f rret .dog on the:: I ial Wl.l:R

tU

ct1~fliL1 n

l'llJ J'!(lo.·

lbh·

llfflhl n1 • ll~ l ut.1JTI: led .lrv ~lw Tuwu Crlc • G... 11 1)1 · 1 L" k. • Thcn 1 t t: Ch tf 1.:r\ 4 'TI .:.tr't! 1• ()LI[ f1R A ekl I r.-i ll ·&.l "1br.: Sc.a:tll! or

H(•V() l L1l ll 11 wl-Uch l•'W Lh ( I I lb l.:it·~dlll1in.g of ih<i ru·•olut.ian. 111c Aeoli.'.l..11.s

!WJ ry

JJJd Utt: M~rlm.a c-0.m~ next and 1:1 :m.f( i:;oml:! IUcent eJll'l.i.al uwnbc:ts. A (ilmatrlp on women' ~ tashione ·tflm'llgh out ltle yeilrs w.ois sh-0w11 Ill Lhe au::Htu rium . ~ext, cha nramOJ Cluli put u11 an exuilLnK mC"!odrania called 11

TI1e Pe ils o! P1·:.Sr:illa" •

.Ibc:a. i:s.mc

r~

p•c tl\mwtng

fun

.:lt

part~

Turc11

QJ,,·ai.:b .md Ben Scnlawin, dunk~ng i'uro r l11 111 ll!R. fh1h

n

gne r, 1 lsh-

1x.•nd, nus.r c lli"R• Wi1tom' lr•ri uung, m 11..J 1..lw 1 Ull.l~

c L•

~ck .LI C:g

rh hwct:tl L,1x f • JUllgJ.J1~. 'T'ht ro \Y entu r.t11lnmiDnt .b;• J. Bu.rbu r 5.llo()f' (~Utl C:11 m~mbo i

111

ti • J«:c1Jnlc-:r

Cl ul 1. 1AJM.I. Mt"mbi;: h rJf d:'W f'cop Band. The re w.:;s .r1 dellC!Owt ricHic !:iUppt'I

lullowcd b\, .rcnm~ of s:O'llle of rbe E!H:O~ for Lhu.ac: who ll::li!:!s L'CI them . The clay end en with the s lngsng ai.e na-

or

tional

7i!i{.Bi~1wr1 111 I

anth~rn.

1 r:i~y


now Carnival

'Ibis )'Car .EDO'W c:a.r:a:i路~路:tl ,路,as ha&ed on lhe blcent:eni.s.l ~m~~ Sir.c::..: I.be.rte: \\'cU:i f1{J mow this , e:!! r. tbt? ITT.di liorutl sn.01~ :sitlllptures were replaced by ""nur21e. ~now Ca:mi'l;sl w:u; bei~ned by the c.nnmb of C1nd)' Z.Elm ~ tbs:: ~路 _ reslmum cE.J!ft; too:t fi'I'!ilt pla.cc in.

mum.ls,

.111

me Senjor e.]o3SS

tnnk firrt place in

~nm,


Entertainnient Bonanza 11ti.s

~Ta.r's ÂŁ~tt:rtaa11-

11e:or Gon..,,n-?.a Nll"' al ma$t mt.3.ily musical. Th:=- acts 14:,red from pu:rtu plii.Vlll,R to roe - arui roll. l he ~ro:Y:d W;!!.S l!ildlusia.st:ic 'through it ;;l}" ~md e"7I?.D

91a.ng

alon~

with

1câ&#x20AC;˘.s. ''SOruty awJ CheL ..

Jt1:11 all '']u:rt Fae Fu.:!i. tt


Recitals And LJ1ceuni Each "ft!.!II Rome cxtm cnooxteinment iS pto"iided CJll ~u11lJlll::. b; our rsc-ls:a.1 • ~

lyceum!"!.. nur recitals

t.esti.1::; La L~ e c.eU t music'1.l. rnlerir oo ouT c.-un p•.!a. This year a coLiple M Lhese we re; n pl.'.i!no duer by Prof. Schenk ..md Linda ing ;:u'KI ll · nm1pct rec11tal hy Jim Gra:shy . Peuplt- m r

w n-

ou.r Iyciew.us v;ere man} :md wi:ned f rom •W'ho killed JFK• ru Or~ Howaru \ ogel L~ lilng llS of h'~ tnp m Rus_sia.

Jlm

G~f ;rail ~e:

'If)'~~.

B':lur. lJ.b::nf


Spri.ng Banquet Spnng aTTIT~ a.gain and nl.oti,g wrlh it ame the arum 1 Sp~

Baaqllf:'t. The themt:

~;ear was,, Am~ rleo1. ..

tlt!s

""Fnmticr3

u1 Mrc.r e1Jc1ous me;tl .:Ji.Dd a pre.s.c:ntatio!J. of awards, tbt: sb.:dt2U. hodv nrnved to ~he audltnrlmn 'fo~r

cwu noun; oi

~nrenahllhi::t1f.


Arbor Day


Graduation

What doe11 gT.lduadon from Of\.1 1£ mean? Ct mCIBD..S bcoommg separaced from ~OU r dssmnatc.s ro r a. long µeriOO ul UJne. ll also moans that a t,rOill in lite has Hn:ill1· bee.n reaclle£!. A. d Team m be something in life t.as fin~Jly come cnte~

Grmlustfon from D MLG ha!i :mote to It rtan just earthly pleasures . The

most unp>rt.-uu me lng nr

s tixlen who graduates from JJMLC is that lhey w fl:

'111 y The cotto

be able Jn young chilt:I· nm to bcoom~ m emhe.rs u! ClL rt s t 1 5 kingdom. 111ta }'Car

13i

~

ettt~ le~i,·e

in onlt!lr to ca.rry uu a g:reil.ter task 1n life; malnly tra.iaiog D.ildrcn in the path o"' tbetr Lord and Savior. f);N1LC


A11,bl!'TB:t Mme 1~

nu1~, 1l ho;1 ;!5, 45, Roicar:u1~ 7 11'iF.

59

ran-ell,

Al 11 t7.me111 i'~,S9

At t.111cr.i1o'l1~h. CoPnJ.. :.!4,.Cl,%, !IS At!~cli~ c~, lh,J~l, H 1 4?;, r;Ci,53 "II T L ht' 1/1 Chl"''l ~1

: ,,., t 1_~, John 7 •17, SIS iJ.cok. Jtrfr. _ ... , 47. 58 fo'lJ hlftt 1 f\ rlJ.cl! I l fii .(!,A I ('i

fl)tt:,

M

,cm, J. nl.11 m

Amoe, T m ~o, !i:S /i r tu•; J(I G2 58 ~I WillJ&Ju 91 l•I r, tin. I' L(i,6ft JI. Iii - , C)'ttlh l ~t kcif t f'Nt llttHt. 'J.4 ll I .., I' I c l.'!U~J... IS Rua~1 M ~11•11_1• lG,S.U.

r.

••-.ch. Klm 2S

c

Ir. f I htlltJ UI f1r.\ I 1 , f•'.'ll.!.1n !.'> , 11:

"'m••,

l'lcahlu 1 2'co1. C':lll 1P ''7 F!t· ·~r, ~ d,. 7 Fo • r.111'• 1, Kt!D : , 1r ft).., Kho ? l·N'lYc. l 111tty I GI i't~

Eh.ill, titu')' l l'S8_,oiii: 1 L~ e.1kltct J if! 41 1S& B~o, 1Uct1: tii. ti, S&. 1l]J.ial 1 :!:luu•on :!A e1•til.• fl, Li:-tt11h11i 6

r" •· , J11h11 1(1,.as

e~, h-011. <':.li•~ft

Britt

L, Jwllth ~.

:iG

ss

l\111'!3, JulJ 2', $6, ~B Jhw:r, O.t\id 50 1 5'9 JJ.11 r 1 l'tt!I Gnluud JtS l~:UJ,M, ""·'' U ,40,IU!,65,68 IlomcT, ~ 20, 40,:50,!>G, 60

BamlG';i z-t, 59 nccl;i:.nJod', t-;:1<::ru :W, SB Be~' lie 2tde:i'.l 24, ~·· • ~~ Decl:11'l', l!..dv.·.u..i tu.«1, .cs. 6! ilh:·~1:.r. Judy 6 Ilci~ , St.-v1· n G2 Bl!1:hke, SmlUI l! Ii 1 .58 8"•1trr1r 0 Pamrl1 :o.'.>, 59 m.. tl~en.dei: I P.un.: 1:J 24, SB Bl.lib, Detty 16, ti() ll'Wlap, M rjorh 16 Ritt.xi, Darke 16, d.:I ~t't>--rl 1 L. ,.a 20,fD Bb l'.N!, I lolly 24 Jl,li.cv.cmf c.h1 l 'r'J111 l ~ ~ ' 1£1 lJ.l·•d 1 C 2$ 1 SS l'1~""11u•, W11JJ1b .?4. 1 59,69 llod.l' • nee.tr~ .o!4 M• ....,~ ~. 1.nc 20 1 65, 67 ~~h·, t'MI, f.,. lfof 3il !k~JCft. 1 C'11:0J 2f I !i8 HAii 111, rhlllp l lS.{1()1 i>: F>llinser, K o.J Q.0 1 llL.'ll r;.c. Loe-ilitt1 o In Ct1toey l ti C!f'Ch-1'~, Lt1i.d ~t liR 8t ...... • I l(~llh ~ ~d~a, Jru 1 I ~lf,·l7, ~" 1 5Sll ~· 11.mitna

;rrol

a·•

nun.tr.'

.llr\1 r. I !'-8 I t!O 1-011, I( 11rJ fl .iM I ~ Of l , frot. )I,, 'rT 011J UCI llrMl mi•·.l.u. 1 l~an 00 1 S8 ~Etktau1:1~ Ovvm• l'.i , ti!! & t'lm Ina~, Cir.cl.,· 2.3,tll ...,.. I

l•f't

j

J

'

~.!ih

t:rear , i.ro 6.'9 l 11 y, l~t.~.n.t CoCJ":id 0

hi.Ck, Kathy IG,4S,.'i t'r(elit-, Oaaillu .25, 59

flU.11.1!, 1 tn•2S,6C,57 Prln, JQ&!.y UI I ~· obm - ii&!r, J,~lll'f 2-S, S8 hnr, Bo- r Ji;, 5.9 fubrm.JJm, Jcl : 11 7

"Y

C:\ ' "'''

I

GazdDc!r r

Ct1YUtt11,

AQDe'rti: ;.!3. 5.8 D~boul

J1111. 17

ti

Gl'i.c.t , DillIDW B G11ls:t r 1 Rt:De" 2S, 43, <l.!i ~ '>l , .56 C: c1gn, S..J1>1.1m1:: l 7 !..!l Ge~ Sm"n .z:J, 5&, 5.fi <'.;1· ~°'1, =f'n.,.i(,. ll C: epn.cr 1 Man!c.1 25, 59 C:.erg1rn 1 <.: .an:il :!D, 4i.!..l.5~ Gerl=~ Rllc.bcl !lt • S9 Gilmm, Dimic1 6! CthtO,r! I lU ·k 6~ Giei&clu~n, L&.urlc 1? Ld~:lli; r ~ lly ;i!5, !)8

Gillmc!', Beth 20 c1i•11t;111i rooc. ArtJmr

3o

C:ot1& I j"O'JI Zj <iOlltdngeT_,. l\r,:ith 1?p 50 I $ • nr . l')ol'"J, De ncl• ~7. tSZ I lid Gem, S~ll :1!l, •U,:.tf Cr1lr'l'U 1 Prnl. A,, ] · tr. ~1

ncrniu

C:riutv, J&1t'l1·' .s

(R;i~1hl ..,, xa.rl.~'T!ll

(.;fll,~'- Ci~...,. 1

:?l,

to

.;,. ••d"!'l9r 1 .'\Jlen 7.!l, (ii!. r.o C;-U p, 1.lrli.111 1J C'lf!tpt! a' _ I e l 111 lj Cr1•r rill'Of:, i.11u111 ~, 4u, ,,,;;, 51 'lrot1a, 1111e :01 'if! Cr\ltb, Cr ohl' I i C:roth, IJl.'ln ' I ~. l)l;J, l>IJ Ckil.b, 'OQCIU! 17. ,,, I 71 Cr111,.,ftl1 f J 1 ,,. 111,S~ 11urnt'S, u tJJ cu 8 Cuat:.1et J I 'Jn I\


CUIBQtt' ' · C';l Hdlll .!.1>, d'.4, t~ II I c: 1tt.rl.D11 S1J

.u.

(l.

lCJ,' II

II &11g , S.13ton 1!1, .fQ H~

•r, IJ1•:1,.. ~Y(l tlntt W

t la.1.11, Hi:..:i}' l 7 11.aL!IC I Julii;: 17 , .I ii H tlltu, Kn

o 25

H-.tc.m:i.om:i 1 Deth el '-."i, ::.1

l ul(,nD, c~ 211, .si-. H ~h11, l~D d:il :thl 111 1 JQ 1•:ulll 25, 1:12, 6S H11b rt, lol.1 171 .f) 1 !Si Hat.11k11, K~ynn ;is,ss, ?ti Hulmk~,

Hall.orue .. I

M;idbntil 17, C-0, 71 F L:rk, • It

Hu 11111 I • , Si!illf'Cln 3

Hll.J11u:: 1 M!ke 17

H"rbt•~~ I

,

L].1J.1

17, !>(!

Hlll'!.l I SmnlJ 17' si;. 58. H•lf'\rnt~"ti, UUtL . 2.i!I l4rubmUt!l , r-, ~: l ,..Yj" !l furt-.-J.~ 1 A.a•J:it'<!C.A S

H•.rtw:le:, Sman 8 n~ig, Poof. Th l'llll,,,. "I>

it•:rO-.iil. 1 \ViHI" '" fl , (;2.

H ,s;ti1re<-:a Jllditl1 25 lksbugec, Lmdl! ~'io, 58 I c~eJuw I SUJ!:l u 2l I C:.tke , Chris. 67 H Pt;n11,, MIL."}' ti P-i :ruJ, Tod :::!1, 6i5 H~, Rit'b:inS 23, 60t 63 Hei:.1m· mnt Pr\i' , G11•)• K. _.!4 Hcli!I, llcht"::I 6:, 70, 71 Heller, Jca:d.r:ie ~, 40, -4.7, lio. ~ :r... at1.er, Vir..Jd .2!i

H:o:rhan, B,~,'<:!rl-.· 25 5£ercmimc, 1\.kJL ;:'!8 l:krtll'( I :M•r;J1'11l I t9

'Ii ::1m, s.~c.di:.i 17 :tWu.p 1 N11uc.y 21, d2 1 4Ci, SA l ievnct, Debu. ~s, 7D Hewitt, ;<>me.! .II HI .l..Je , CPl""'t'I ?1 l'dl Jclmmt, Jm!n!! 2 mJ 5& TlU!ger I Sus:ui 47, 50 HJ.nn:, ~:1.11C~ 2 L,!~ }-!i'!'liclt I Rl"im:f.»r:: ~ l!imdil"W, l\u.1.h t7 H.1.:::l.mu,rlt 1 j':lll~ ?!> cio~d,. . f'J'(•r. ?iij 1-i:hlJi ·.:. i bebeHb i l Ut7.fJman.a. Gro!!R.1'f)' 11 1 fi.

"'"'"mt

H l'\l 1 1!1.11 , J!l:'I! JJoL--ta~. Beth

Ul, 6G ')

lfolu 1 ~ l'~ r ~. , .!ilJ, :,.9 tlouutd, Jtim i!S,62, 67 T1Q11eru.n, ~llD I?, 5'l f'ltrll• .-. .. ,.. l\~,-j1 ::t\ !i !i nllll'J'I., f'ti. 11

1£<onb:ic'h 1 Dci.rl )i.l,otl, ~;.;· 11 •i.w., JC' .tJ.l ' l b ao •t '41r 1 Doan l lci•/d Au, 38 J l!.u:b r.c , RU: !IM'd ~.1 1 45 , ti~ • 68.

l l\l , C:l1.1l'fl! I 11 21, 4", C1U t tu o 1 Jd:rc.y ill, 5UrS7, c.O I IU&t.l.nglx:o, Mont: i= iU 2 , 611 l •th, IJa 1arn !I ~,.:at lDg't"lr.illlXI, I'rtrl M..rrln 17 ~1•r, Jirn 11,f.u,r.11 Jru:obscm l".raf.. Ccl'llld .l1, l :1 J.ac.~. s~uc. 17 ) u;kkt'1 _Sui:w 2r:, ~(i, ;.o!J J rh • H.lciJ1:1cd !I

Kn:Jakktt, Mlif J1.1•tlt • 41

JoWuan, Darls; 25, 'l:J, SS ;!.'i

l 'f'. 42 ,.!;g

Jcl:nw::rc, W arll :.1, SH )Of1'•1>•11Lll, K llli:ll 21, 46' 58 Juc.r~cl, Chery) is 1 58

.,.tJ""

17, S9, 1)9 ?.flt"1c;.(lA ~ KD.C:.11e~1, ) .uneJ 2.:;, fill H.:i~m.ti't r, l\nchcl .21,'.3i.. 69, l\.t11~11L:iclt , S'Je. ;:!! ,•.H!,~5,58

f uoul L1

K

Kacclu, Dari•I 21, .CU, SY ~'1Aiill• I l'-Jtll !1°;401 ~i.tj2 K~n. Step]i;i:nie -..'>, 44; , .:iS i ' .. 1i. 1 , alru:L:i i!l, 4ci' .59 H.i::n:mib, C:y.nI.blA 9 K1.• lr\ 11ip: 1 k'1'!:1Ue- ~3 ](m~, K.i.rn 17, oiS Kl.pl 1nUJ1•!', Ruth 2S, 59 ~.Kay 25,~!I

KiUi:!J'OYt' I DoriJ (i(~, 47 Kitfl'f.:.iw, Jtwti• ~5, GO t<taro-w, ClCHi"t' Z6

Kkmem., K = Z6 Kl!:! 1'1:,, Sr.ae~ Y1 -4:!1 S!l l\ ll'tt, Oretchllc ~'!l.,"'7 ,!t4, So Kl .. \•asahl., Sa.""ll. ~IS 5'1 [{llpJ1 t <; ~nWot'I 261 ~9, ~?

1\20· I 111 I '.l i_m 9 Kcese:r 1.. Holli 21.t JO Kock, :ne!liel ::16 c9 KD11:nir.;1, Aim .!f '~ I SI'. Koellfn-;;t•r, l\' • M~· 1?, 7 L (l Jllll.J r~ t Aml:'lkt "-ti Kci11pl!.i:.1 C } 'llt.'1l r1 46; !1• Kon , Nun• 'I l::J , 71 ko•'d ~r • f\111dn ~6. S6 Korth, Mmt ~ !l

r..u.ry 9,i?, 51

Ln>,.,.cnz.,

Joln\Ul•., S1;11a.n 9, 69 Jcirnsoi::.r V i.ck;, 21 , S.S

}lll'OCr,

!t

c:r, IC rm 11 Ki\111: II" • f1tL• t , [lLt'!1111t gs, 62, 61 l\.•uc :a, 1'ctd 2 1 147, 5-l. S!J Kuclu:nbc·;;ket, j~Jnc 17,d1 K c1h, 111 Jnd1 21'1 JWhl ~1JZ.:.l:lli;: gr 5~ Katke 1 Dcba..,.11?1 U. i'UJh!:Z I ProJ . ,. IDJIJ>U :!2. 44 .Lambart lmria ~6.s.B lll.ndrr, C.•m·r ••, 7U 7 1 I 111..I v ttt'.1'. lli 11 (1(1 Lil11;;t·~U1 I .f.J.11:. M I .:1.JS~, M:i·y :i::6, 'i:'J l uu, Notmcy 9,6 i..u'1tir, N;t;ru:y ~1 1

)~:Jf Jim 25 I 5~ Ki'trtl.!¥:: 9 •1{) J~iscn 1 Smdn1. 17• 5i 1 !IS I iifvv·J:ia:.k, DOJlhl .2~ I !>.(.I ... K

JqJy

.S11:r.rn

K1.1.1

J ·11..R I

Jalmson, Gle:Dlli

KrAw , M\.lrJ4 ~ . 'r nt I 1 I} Ids i'.1,(i()

Krvh•,

].:ml, N-'CICY :!.'i ~I.I Jcft-":1':1 1 J'a!ggy 2(} I 2:l, 58

I ·1-.nlfOn ,

t\r•ft 1 CUM 24, ~ li.rv.mpt D"lm" ;:1. 1 61 }C,J•l'f1'J'• 'Ill' I Ui I ·~

70 1 71

J..ebmun 1 lkubu;i ~ l Lt-1-:;mu "'". Cd I h ~· ?.'. 1 ~I.) I :-:Ltc• J'a..maJJL la,~. 69 leiati:n, Cclll!e:a 10 I l 17J., , M"' rl, 21), 52 , 5~ lemJ-.e I S1;1n:fa. 58 1 -6(1 1 .. m •.,.., 5• · ,, 10 Lenz, Swan !0,45,51! l t:C"1DJIJ t M!sJ fl:t;b11.,.-. 37, f»', fO, 71 I 1• . • ll1t\'t.1! I j:( I (i:?

Le. ttric:;;' .:11rlorta 21 , S.!

levi:m;on, l'rar. l i:P.g1i6 I ~Y'"' I J:J-j I 26

L.c.h.a.i:b~' .Su.1111'1 Z6 I !ii LiCIC•)lJi Cl- Min• lo l.!zrt, l!.chrr i0~59 1 0$if4 r 1 V.:1,.~· -1 , .!l. 1 Ii" It 'D' C1." llci IO 1 Qltn.f II~ Joye.a HJ, i°C 1 1J lolr.mi~er, Rki .21L65 1 fi7 l"h , Juuv 2r,, '4-'I, l:'l , ;;a. 1-1'.n•y, , Vscld. 18, Sf! Loorci.l, Chuyl 00 l IXll, n .. hr 2.(; .{Ji .• r.r. I SS I w.,c.k, D~e 10 lu-aath, l'rnf. Cbnd~ H, !irJ J 1111 i.:s~ , I c.t' 1 S,t"a0,~ lu ahr.ie,i, [TeJ 2t> r f5a luf'th, lld.h 2G,4ofi,59 111111.. ;u r~ 1 IJcbr 2J,, SS Lr:n.~. M M,58,a;6 MrtN 1 M d H

·"'r

Ma iw,

Jul.J~

to

11111 .. ~is. +5. 56 MH~•:, Jt111n~ 21 ; 11. ~.,!i

Mrt•t1 I

Ma 'IA: hD'W 1:' ""°I I0 5-S I

M11 l.c:ltew, l..Qllla ~ t , ~SI, '1J


.., Ill.cmt' V , 'f If11 2i:i I !i9 M _tu 1t'"L• ~u-.1}.."' ~~ M1u\'tlie 1 J11?h IU , &ii, !i'1 M11f• 111 1 µrid• 17, "iS fl<hr0:1 1 JO Inl :?J 1 •1.71 r.i'~ Mard•J V. 1 H~'l:i 1>1 ~111 l•Hjot, 1 Ml clm l '11 , tili M 1111, 1,.un lU Md\ u.n, I~11t1~ll lCI Mt: - ri.et!V• Jj iii I~ McC1a.i.1£o,.·, J)•7itl I.Joi,! iJ,:11.1 1 58, 66 ••..'Ito~ 11, iUJht 1. ;!.(;, S!I .Muiar, ~-1..acl.ll.llLJ ?6. -4 5 M1:dl\l1 cl., t>iul , ,V,Al"\<!.1)1 3S, 6!1 M~'k~·, Gf~I :!6,5J,67 M... ~, C D:'Ole 2t ~CJ1N'1 Sl)l•~ HJ • .:.5 ~.e~g. Ccr1• Z.6,SB f\11•}':.::·, ~!.

l;J\.,11....J l!'i,4? lrene IO, SS tl1uS• 211,rlJ MJC1ll: 1, !'ref j""JJ II ] I 1 ,'.j5 Ml tl,o 1 K11y H Mi!~'• r, ~w~· r 1

~UU11r, Do~H.k

L'-1, •' MI1111r 1 (';r e.~ r y H.t WJUc:r, J•rn·· ~ ~·11" • l,.A ..• 1r.;a- t!4,:1 1

tnet

t0,45, t7,r1.1

Mt:a:1lh:'!', Ja 2l, <~,SB Mc.Ju, A::i)'Ce Z.fi M !! 14.n ndll, S!1:uo.11 UI M~ll:J£! I C llto) 2'6 1 58 M:cit.bie, [JLTpC lD. st! Mlh1lf lti, J ni 10 Mir.-~ I }.f.u1'. 1E M1Jei!r..t, Ari• r LI

M11all•·r- Jc: Li'.:".)' 5! ~,..1-1{l!x 1 'fl'-."111111 11 % Mu ,m., WII ~1rn' I.I.It N r.hcf I n.,..Mi ... ~ U 1 1 J<uwln ~'1 1 i"i1 l'i' r Uo, "n!l1"n't' ;• • tl;t Xe.Lillo, fn:n itt :-i..,..11 • •n, Ch· ry I I l , '21 ~J.1.1 I Wi-1 :u; I .'ilJ

1-1.. ban, "UIOC 11, 67, b Nehi::n:i. 1 f.:;cl ::1,~0,67 1'· Liuu 1 N:utc.y t 1 h"!!i:.:.a.11~, D r.:1 .. 1 llJ.r4'7,50,!').!I Nl!.u..1;111• 1' I l\,"e~

I\",.,.

21 .,ii I ..>H

a..'ir, J.i:a:l 26, S!l N~wmun, Cnml ~ •..-:.?,51i

.t-.i.1m•I'" , r.:11. " n ••

!i~,

X1'1% I Lw.Jm 11S oH:i, ... 1.:10. M ll!JlllTI ~ ~I • !Al

NDl.t•, Nt'!lt .. ,

Nottll11

t-m. Oa~d"' l!i ,,.,_,r. W1•hh•nn1 ,..i i4-mU(ll

11

~d1, b1Y1t1 a1 1EZ,ei2 N h ik"-~c .,.~ N"" l~n. , ti l11M11 :U, ll.,~ 'Nofid..rig-cr, t'rJ°¥i1~ .u t 1!5::,, tJ7

~8

h•I, II• II e l 19 Ohm, [ !lnbJ 2":', JS?. u..'i, QJiUI hJ J'fof. JOh !! Oll.-JI I l'tul . n ... •• 1 :11 I ,15 Om!m, Dii:b::rn 21)1 .ts. '59 0 1 1~

04.t!J.rt . Ji,.Jlll I l ~gel, Rober. ~::.,67 i'.amwa:, )ILlJI! :t:l,.$1.!l.S,,'i~ f.tfl"'l 11 I.,-II 2(l, !ilf'1 1.!:&. P~, V~ 50,5-4,5"& E'.;;1d T crry J I E-'.rtld:;(IJJ, Pi'D.i. lohr. ~~. c.1: ,YLUd .. t I Chrt.tl "' 11 • (r0 ~~n11m, 'llradJt>~

l-'i:-1!,

r ~tc:r I

nhe.111.-.. r ~

''I, 58

2.l'f I Si M. r-p;Dr t 18

1\11C".11.;-J

~I• '11\ll•"

1111 I u :1t1 ' 1)

l "I MC'lr

rt U'l"lCJ!l:

I.Jr. •

J'1 fbt I .i'iJl\hlc.

.Wuxlili 1 Jn~· 2.l'J,5~ M~lleT,

Nrltdn)l:Vr, Tr-.11;,.y IH, !15 ~OlT..'l 1 fllldf tij)

1.1

~1.11:1Hul.fll

u

m, n

L1

:PllWoll, M.c:uk i!;l: rrnh I, Mrtlvi• .,.

l'rh

I

J'Ti ilti

J

,

1~

Tuoy

I" t •d 7' !I

1~ • .i!'l, 'l"

Mrt; I ··~ I l!I l.ttl(Oa:;d .L!

1

111 I '

,1

I

J'f~l!Or,

rroebct I Umlta .LI!! l'unl•· 1 U t 111\l a2,!i:1.l'li!,l"IS 27. •n,!iO. 59 PUN~ 1 I~ :1y "l.7 J.'\trf:l.ogr.:u 1 Cecil 27 56. sa

.Pu.nJ.,a , Lu~

"u;,..,.

l"!fa. K:ln111 :!? • iti9, Qg;ide I Glori;i 54 QtP.14, ll11iln ~7

7b

Fl. :11:11 1 lh.rl1 lt R.11dJJI L , C}'llfhl~ U fh.:..J11,µ 1 H~. (Jiuy!~ Rama~,

A!ezh 2;! ii.al "1w1 1 lt>1.r111•1 L2 J'l•rl·ur • s~ u :.7 ~ob11tt,

3~ 1 ·10

tluS1lo1l l6.o\7, 'lrl,1(.16 l\Lcha.rd "2.

R11h~111.o

n d• 1'1', '' :.mn !>11

o~brt

'i~

l 2.

:?2, ;;.iU 1lii!J

1 1 n, I\ n.:ll1-...

'.l\1n£c!r, CmaL 11,tlS l\htu1 1, ~·> 'a7, 11,'lt~S!I IU ~J.. IJl'!I

1;1

Tli,.,., • I M111i. l ~ 1t'12 rur ... Ji ct, ltrnr z:= PJ.c-gci' Lu. !\rm i'O~ r..3 IU11qu (. "l'l 111il!\h)' :.!l, !'irr, GO J•il Ri~, Mo Sh 27 ••HI llli Cliett~ , ~ un 12 P: titi~·-rtz.o.i, Dwi<I 2;" ~ Bd.l1~Y1\. !.11 Jib~ t 2 ROC"Jde, Dlue 2.2, SS fl,11 Lh l 2

'R i:oU ..

Roe.Id~ I .!!tt:'K!EI 2.7 Roer!ttier, Chrl.."1:1.ne l.i: @olt ltd.,.,., l'w~l.1 ~i~. !St!-

R.ola:rui., S~nn

;;}7, S~

'Roll , Prbf'C.:::11 i?, 58 t'I er. , Jl1l.(Jr1 21~ II rt 1 !lit I ~ nll'p' 16 l\ubl-11~. L'll •J1• RL 1&.-1, ~·.11 rn

5'.

'18

rn' ·U Sa

I N• r1I· l'-"'r, ulk ~A 1 ~7 J'l:JJ.J..11, [JJ~ t.l. ~ fli •! ~nti ll11h 5'9 lh.gt ! I \'tlll UI ~Sb. ""ftli.tl, Ja1111no _;.:, i;t}, .i. 7, 58 I'tnJ..., 1 M!'.!t 11 21 r !1£1, (1.9, 71 I'la.m~ Cytthla 27. 43, 59, 65 Pl ems, '.Un <l. 65 67 1'1~11'1n 1 NbillC~• J 2, ....i JlDJDM.el:llt~ • .!Uren ~7, 58 :l"tF.:. Mir.~ sIDTIJI l 1 1651.

J'r.r.na,

ne!nh;ndt . Ra1

I

l\~pnOYt 1-i.cn:Hltli :Z:'.'. t·~~ e~ S r•I ·~~'""' -•'to \ •11>1)'11 4o2, J.~, !ii', 'aclm:, 'u.od)" ~, 60

S••k1Y.·, C11:t:1· 'J!,S? Sswdi 1 '11.Gl.u::oc .. Z2 Sc::Ja~fo1- llnda 12, 45 s.clid·lc. Amua 12 St:!ul!ill~ki.lm: I

Sur.m 27

c :tk, P.ro:r. Otm :H khl:el't!mie;:i, rttal :i?7,

$ci

:)c.JI J4•,,.-f Jl 1 f'ii: l•J i:.!ntl II ~ ~

""".!ill

S.~laiw:i.n,

Debm111!. SO, 5.!I Wefllr i!:.'.:, 157 -"r h lr.'ITI ••1 1 C.11r,gJ t !I s, I h11' lt'1•' 1 l.Jn•h 2~ •"'f, iclilk~,.-r,

c:l"n. Js...r M ry Zi

ll~, &o

:khll I ij, ~MN. ' , :iof1,"llc,lill, 07 t h ~ 1 11 .J n D.•..1111 bO 1

Sc:hOlu'l, Rtthy 22, SB Si.:.h..,l!bc~k, Loll 1~ 1 .S:.i Si:.htlLltJ.. •tt.-:.!i c ., i.1~ 2.2, .ti LI 5S I !S8

n

S.chmr:i;n.er, ~iv.-~ Si. litl'll· r•I, M•rU,-n 27, 56, 58 Sc.lu:ocdu 1 Ml'D. l~..J' 3.5 Sdu:ottdm. Prut. M:utin l:t ~~lirot.1.h·r, "1<ai, M01t°"' !!12 :&c!m)edar, T.i:m.at!Jy S.9, al

Sc.:hohl:.· 11.• I, Prof. F:r11r.a~1 ~H !lcmLlmri!'!1!c, Bmm.l.t1 ! q •.!:~ Sd:ruJo.1 JI. rli ··••L 21, 11-1, !i!I ~tmJa, (°L"(I]

UJ

$;:!L11Ll.U C'!'lllhl ill .,,., 4b ... ~ ii •:·111 I I 1}11\•ht 1i ~ ··:rn.1.a, Jr1-11., l:i

s...

111 I

'"'rt:o

~-~ ~~

5.c.tru.Lt .• ... 1mv '17, .•ij


Scl111b rtL'hecc11. 2.i',59 1 65 ~"!%, St,epb.!m 18 t 59 Sdmlu, St''""D 1 l $~ 1111% 1 .P.l'l:d'. Ar:thlr ~ b s~ 111.ttz, lii1¥::.,. 2.J,!;0,60 ~c.h!lh, Juhe ! !!, ~7, 54, S{i, 60 "d1un1µ, fi.t.r, Jjhjl., 27 Saku.machel' 1 ra1ll 1:>. .5 •buir ·1('1 •, l'.i;il f'•I };cli1mul 1 , C!aa ~7 Sd;uppe, lC..f 1t:, =;f. .Sthw 1h, c thy U, 1 'j 1\\ 1tll1t1(l ll, ) ll 11~~ ;:g

icl""''ttr".;, 1\11thlcrJ1 21l, 5

!!d1wrir11, K rl'.n 71

.cJ,...,·, ,.,11>Pr,

11~'"'

•~Silt

$ 1w1~l•tl'Obll1';!1 1 Wc1•ly ~ !.iJl•~l 1, l'.u I til S I ,. l!o I I K1 1:C,t.i!J,G)' 1•Jclv1111er 1 lfo,111 27,!>~

s cvi:a,

Cyrithb. :.Ir ,47. ''Li, iJ !i ell, liW-cc. Z7 6S ?J : llft!wl, ~7 ~allu!Po'.1 1 1>1n-iJ l2, S2,67 SliJJU11i, ?1'<1f, R1 q·il·I ~,SS

c,-..Ji111

Siegl11r, IUc.h.ud :!2 !>!1 1 ~7 r.w. V • r:1 3 L Sicb, Ciut>l'pi: n, 46L !ill Slcw.n. 1 Prot. Erkl1 ~7 Sicwm, I [ury il.2 .S1 nk\1 1 1";::.'IJn• -t 11•· ..;.i5, SI!. Sb:cl, Oe:nllc 2! Skoi.'1ted, DD'l'l"ll l!I 'S 1~vt11 11, I:'. R.R'r 2..2,,..,2 1 ~~ .Sfoe;~c-r,

Smith, ~e 22, 58 S pca.:n;;:enb et g, L11IT u :? 7 :$.j. J.U.dt ' t;: 1t"l").j ~'1 ~2. s.s Sp~.l•u O.U.1 :"'1

~I rrl tt1 Lna·r, T ni fl, 'i'J SJTll:U'E, 1.c4J u ~(tlC!ltl!J, rni,ln 1:1 J'I • 11..,.. 1 I I JllJI "'' C•?. f.7 Pil ·rlt l, 1Ucl r.I ~i\62.

s

Stui.alJ D, Or. bl,. I Sltt&u, r••, II 1 .~'

' tD &11 1 f Id Jn l 11 '. ll' Cl "• A n ~:I t• I 1 /i!J,

?u;r I

M"inl>imh I M•t.f,0 .17, .!I Mur>I .. z, 4!l 1 U1 1 r'i!l "tc I.ling, 11:.-r..o:r '-7, 4 7, i>a., Sfl

:u

I Cjf: SLt-l~~ll;l'il 1 l~ml 11

l~

J11y 13,.-,2 28, 56, SS S.b-eS~, C.:-o~~ ll, <17:. 5.9

S l 0t1r1 1

s w...eu .fe mm.c 1

~nohn1, $11 ;:~1

&ttl:tl 1 Colette

t:i

fa

$wnJlf.. ,

~.

~v;:111

Tl n· o1·~1y ,;If

1

R:cl..;rl

~:i

Ta::.ore. GUbr:n B,'5,MI T.»rlut, ~n11etl1 Sl 1 1)2 T cmp?in. Je.n!u: 1~

Tt'a. Arr.. .,.. l.'I, ~ ~, fi•

"1' ~ , Pa.nl o!l 'TC"""..sia.. C"ynrhli• i!a 1 4?,JM.Sll ~11 l dC 1 /.n~ :?..i! 1 1!.t •r11 , Chrtmr:ii= '~ 1 41 T ew1 1 LllwlllL 13 I hJ ( li.h, ~ell "~, 5~,.S i'Mc-nl'11J1, C'!'C!,:: 'I S'','i~.<:'1.~

Tlll!•, Ciro1 IG , J 1!8 TLn1 n. \IScM 22~S11 Tuc llM, Llndu ~s.~ 1 •!J r~vrrr. • l 1•v•1 LIO' '1 , g 1

Trupf• rti•I, Ct••• -· TrC'I" kr, lch 1!J, Treo~. c~tchl!Jl

UIJ.O I, ti :All •I .la! I

2

11111

U, ~Ii

'.1H

U l.crt 1 :ii.:.;. rtin ~l, 56 1 t.9 l11ri ch I c u.:Ji )' n

!l8 UIJ\l.::h, Mmry·Anc.c z.~. 5E Uc~ mvi:h, luutlr• 68 1 Sb IJ:111, .no .,1• !1 1 i.-.u1t 23 1 ..16 U.lrh.·~ 1 l::,J,i1,1l'.'nl]1

\',;,u !>.:icache. C)•cth.£:1 13, 70. 71 'V I\ ]R!ll1 0 M :1Wu•-r1 2::1 1 lt2. Ur:i-.1ID., Chacl~ae

1

Lfl V cn:h, D>.·:im. !'<be I ~ • .Sti Vilic.4>ot1 v .i....orie ~ Vocltt, EdWl::i Z4, i!6, 6Z Vaigt, Sle..·P!::i ~, !i? Von, Dllvtd 52, e>2

\'111~..e-1,

Jru!.... ;:s,sB

\'It'

I

r.

I I

,

4l,

't'lstcrb;nm, Mnrl11cn• ~.SQ,:;:!J

',i,f t1U i!rl 1b!J1 r .'1W;lll 14 \'.'cs;tp!:la.l., Riky 2J,49,51i~li5 W'c}"!n.buri:, Vlc'kl L<.,Sti,

t4

\'/( II U)•, /.11 l~,\'lrJ \'t'llbr cl , ~.,.o!. f1dolpl1

Wili!t, Mll?Y ~.;i l,••5, 60 \VII ··~u, Ch rvl .:K, ?O Wlll11iu 1 u U ,:;•

\'ll'll:rn 111r., J~tn\'• l 1, •J~ •Ul,c w11r• 111111~, ~ • 11 cc,r.· ,"ti WI IJ t I JI l 11 ...1' i111 \\uJ It•, Cr11~ ~.r;ri,1 : , tJll, ,7 WI 1hl t, JJ11dt1 & ,:L~, 10 Wfncnr 1 Oato.u ~ 1 42, Soi, fi.9 \\'i~ il\cb~Cc• i! 1 atl lti.tn 14 1 40,5!1 'Nol~, Lori '16.S." Wu lt1 (. Ml.a.~ SJIJlrDD !iS

Wn\c!k ,

Woc.dr.1.Jh, \itck. r!!I, 515. SS Won" Id, ... in,,11 1!;I \\'11rt1mu1, Ull.tlU!I 29 1 58 Wrooel, C'.:.il!r)•l 23, Wuc.mu:, CJ.ml.bie 19, .:f.3 W 1lll ~ f'?.:J f. Frdcrl.dc 38 '\\' yn.k;i~ I C 11:0: :<J., S 1, fiO

"e

ltJ, 50,58,~ 'iarlt., l:':itc:cin 14, E9 Yut.tl!"• htd. H11ml!! 3l l.u;:1:.i-fd 1 Clu l"/I !!1!1 58 ZD11c C')-T.thlt1 1~ t •U, (.n ZuJm, l'r ~I M· I\11~m !td Za.c1l4l 1 Jel.ce L>li

1•, !i'.9

1

r>u 11 Zl, 59 1 6S Vli;)I-; ,, I I <i'

I ryl ::i11,I.

'Zl:'ft1•11!r"1 F.!"1 1

'·''cu~), rrtt•. Hm1v"!\J Ii Wt: ... 1 Sl.ifr•wocd 11,.Gb 60 1 ,41nr-...i:.rb1111:1, C.i.lb>• A.a, 45-~ 6 , ~<>

W··~e, s.~

De~:-;.

%Lrn•' r, l\o;in.il..t :?3, l, !\9

\\'cal 01'1, Tlti:m.1• !:E W41 bel'"• ~1111 H w I ! hrli .:11,S , 70

'-'.,'h=<l• ~, C~'rtf-hia

Jti

t9, 5!) Whlw, l 1~ 2:5,515 ','/l.hlur!o•, Cl:.1r)e• 62, S6 \'io'ichrn, SUHJ1 t!) w1~·1i 11r-111 1 Mn. ~111111 !. l'iiLc..lu~~ S.un.n 19,'f.7, 56,W Wlo.:.l;~t , Jl.\11Je r 2!1, 'itl, iSl1., f:i:l \'nechrn~L!l 1 ]otlyn 14 1!i5, !ii W\uoe 1 Di.>:":i 2), 5c;, ,p

7.lm11 1

1\111.\.dy l~ I ~ • 6 Cl• "~' • 41, 'i:J I )'1 II ,j:~ "j

rliit 1 \W111U1

Wl!:itc:omb,

"-~ 1 lj•lC 1 :Zh~ttaw I

W rWi1, C ril<I B 1 rJl \V d"''· Julllth \l'

WI

Zu:mm:irU '.r:J1t"m111 .•3 Z1'1lni r, S""l' 21, ••• ~

U J& 111., l\U llnid ~!

'/ 1Uln1: 1 ~&!:,

WhedM 1 Ilk a. 14

Yh•la~o.1.T 1 $t,,pl~n

Vi»S., Debir.:.b 19, 4:1, 5'4i, OCt Wu r~, Jim ~> 1 21,r,o,r "I W 1..,, Jl)jdi!.lt L'.t 1 "'.l:S,, 69. ?1 w fl.T•"' I w' .1, Ul

\\' (lJ I

:.1r'I111•f,

.Stfo' 1 fJdca

'SwCR5:.'T, Nu• L l'i, r:S .!iti·l:• , e!l~Y 19,u, H.ss T;a.cke 1 Mo.rk is. 61!, 6S

b91 71

K1tl,y ::A 1 <I, ';ll


Profile for Martin Luther College

DMLC Yearbook 1975-1976  

DMLC Yearbook 1975-1976  

Profile for mlc.edu