Page 1

Praghas: Mic Léinn €1

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge Samhain 2011

An Fhoireann €2

Comhghairdeas le Mark Nairn, Diarmuid Ó Mathúna, Davy Ryan, Eoghan Ó Loideáin, Victoria Hamilton, Lisa Madden, Orla Treacy, Katie Ní Chonghaile, Sarah de Búrca, Claire Murphy, Mairéad Treanor, Orla Keane, Bairbre Ní Choistealbha, Siobhán Phillips, Ciara McGinn, Fiona Cooney, Áine O Connor a fuair a gcéim Déardaoin seo caite.

Comhghairdeas le Dan Dwyer agus a bhean Avril a saolaíodh maicín óg dóibh i rith an

Comhghairdeas le Seathrún Ó Tuairisg agus a bhean Caolfhinn a phós i rith an tsamhraidh. Go maire siad a nuaíocht!

Róisín Ní Éalaí 4BDC1

tsamhraidh. Is é Samuel deartháir nua Ruáin! Comhghairdeas le hEoin Ó Droighneáin agus a bhean Sheila ar saolaíodh an ceathrú páiste Aisling dóibh.

Comhghairdeas le Fionn Ó Sealbhaigh agus a bhean Liz, a saolaíodh an dara hiníon Caoimhe dóibh i rith an tsamhradh.

Éigse Ealaíon Subhóró 2011

D‟eirigh thar cionn leis an Éigse Ealaíon a bhí ar bun in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, An Cheathrú Rua ar an 7 Deireadh Fómhair. Is é an Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, a d‟oscail an Éigse seo a bhí ar an gcéad cheann a d‟eagraigh an cumann Subhóró. Tugadh cuireadh do phainéal aoichainteoirí ó earnáil na cumarsáide le labhairt leis na mic léinn faoin bhforbairt a tháinig orthusan agus iad ina mic léinn agus faoin tábhacht a bhaineann le bheith gníomhach agus páirteach i saol na hOllscoile. Orthusan a labhair faoin ábhar seo bhí Eimear Ní Chonaola, Nuacht TG4, Eibhlín Ní Chonghaile a chuireann an clár Iris Aniar i

láthair ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, Lisa Madden;, iarmhac léinn de chuid an Acadaimh agus atá anois i mbun oibre le Gaelchultúr. Bhí an scríbhneoir Ógie Ó Céilleachair, as an Rinn,

Iomaire. Labhair na haíonna faoina dtaithí ag an ollscoil, na cumainn a raibh siad páirteach iontu agus cén chaoi ar chuidigh a saol ollscoile leo poist a fháil. Dúirt Eimear Ní Chonaola, Nuacht TG4, gur cheart do mhic léinn óga an lae inniu a bheith oscailte, fiosrach, ceisteach agus dúirt gurbh í sin an chomhairle a fuair sí féin ón Ollamh Dlí in Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus í ag an ollscoil.

Port Láirge ann freisin, múinteoir a bhfuil leabhar nua „Cúpla‟ foilsithe aige, leabhar atá dírithe ar dhéagóirí, chomh maith le scríbhneoir agus stiúrthóir na sraithe Corp & Anam ar TG4, Darach Mac Con

Bhí mic léinn na ceathrú bliana ag tabhairt an-éisteacht don mhéid a bhí le rá ag na cainteoirí agus iad ag faire ar a ndeiseanna fostaíochta don bhliain seo chugainn. Seo a leanas a bhí le rá ag triúr maidir leis an tairbhe a bhain siad as an oíche: Téigh go lch 3


Bob nó Bia

Taithí Oibre - an Tríú Bliain—Mairéad Ní Chonghaile Níl a fhios agam cá bhfuair mé an t-am é seo a scríobh..Idir a bheith ag rith síos agus aníos ag an stiúideo agus ag déanamh sé ghlaoch teileafóin le hagallamh amháin a shocrú, fuair mé cúig nóiméad áit éigin. Tá naoi seachtainí déanta anseo i TG4 agam, mar chúntóir léirithe/taighdeoir. Bhuel, sin é an teideal oifigiúil atá orm, ach i ndáiríre, bíonn mé ag déanamh beagán de chuile shórt. Tá an t-am ag imeacht sách sciobtha, tá sé deacair dom creidiúint, nach raibh tuairim agam cén áit a raibh dada cúpla seachtain ó shin. Anois, táim socraithe síos sa phost, agus mé anghnóthach. Smorgasbord ceart atá sa bhliain seo. Táim ag plé le taighde, léiriú, iar-léiriú, riarachán,srl do chúpla

clár difriúil agus caithfidh mé rá go dtaitníonn sé thar cionn liom. Is blian iomlán dhifriúil í an bhliain seo, i gcomparáid leis an dá bhliain eile atá caite agam san Acadamh. Bhí neart cloiste agam faoin gcineál oibre seo, ó mhic léinn eile agus na léachtóirí, ach caithfidh mé a rá nach raibh a fhios agam cé mhéad suilt a bhainfeadh mé as go dtí go raibh mé i mo sheasamh sa seomra stiúrtha ag féachaint ar an gcéad chlár beo ag dul amach ar aer. Clár a chabhraigh mé a chur le chéile! Buíochas le Dia go bhfuil dhá bhliain d’obair déanta agam san Acadamh roimhe seo, táim ag cur na dteoiricí sin ar fad i bhfeidhm i mbliana!

Cé hé an duine seo?? Oíche Shamhna Gina Casey Bhí an chéad chóisir Oíche Shamhna againn san Acadamh an tseachtain seo. Tháinig mic léinn an Acadaimh chuig an halla ar an gCéadaoin 26 Deireadh Fómhair le cuairteoirí - mic léinn ó Charna chun Oíche Shamhna a cheiliúradh. Bhí cluichí de gach saghas ar fáil againn sa halla, Lámh Lofa, Snoíodóireacht Puimcín, Plaic Úll agus Péint Aghaidhe. Bhí an-chraic againn sa halla agus fuair muid an deis meascadh le mic léinn Charna. Sa tráthnóna chuaigh bus isteach sa chathair chun Paranormal Activity 3 a fheiceáil. Ar an Déardaoin bhí Oíche Bhréagfheistis againn i dTigh an Táilliúra. Tháinig gach duine i bhfeisteas iontach: bhí Nikki Minaj, Chucky, Foghlaí Mara, Banaltra, Wilma Flinstone, Mumaí, Barbie, Cochaillín Dearg, LMFAO agus go leor leor eile ann; rinneadh an-iarracht. D‟éirigh iontach leis an gceiliúradh an tseachtain seo san Acadamh.


An bhfuil ceist ar bith agat?

An bhfuil fadhb agat?

Má tá is féidir leat ceist a chur ar <<< Jayne Ní Dhrisceoil

Seán Ó Flatharta>>>

Trasna 4. Ar scáth a ... a mhairimid 5. Is fearr cara sa chúirt, ná ... sa sparán 9. Ní thagann ciall roimh ... 10. Aithníonn ... ciaróg eile 13. Giorraíonn ... bóthar 14. Is glas iad na ... i bhfad uainn Síos 1. Níl aon tinteán mar do ... féin 2. Ar scáth a chéile a mhaireann na ... 3. Ní mar a ... a bhítear 5. Níl aon leigheas ar an ngrá, ach ... 6. Is fearr an ... ná an táinte 7. Tús maith leath na ... 8. Tír gan ..., tír gan anam 11. Bíonn blas ar an ... 12. Is minic ciúin ...

Éigse Ealaíon

Seóna Redmond, Lorna Tummin agus Emma Ní Chonaill

“Ba dheireadh seachtaine den scoth a bhí ann idir na ceardlanna, ceol agus go mór mhór na haoichainteoirí a d‟oscail imeachtaí an deireadh seachtaine. Bhí deis againn mar mhic léinn labhairt le daoine ar éirigh leo sa ghnó agus mhúscail sé go leor suime ionainn. Táim cinnte gur thug sé spreagadh do na mic léinn chomh maith liom féin,” a dúirt Tomás Ó Riada.

“Is cosúil go ndeachaigh an méid a bhí le rá ag an scríbhneoir Darach Mac Con Iomaire i bhfeidhm ar Dháithí Ó Cinnéide, ó Bhaile Phámair, Contae Bhaile Átha Cliath. “Do bhain mé an-tairbhe as an oíche, caithfidh mé a rá. Go deimhin, ba spéisiúil an méid a bhí le rá ag na haoichainteoirí ar fad, ach is é Darach Mac Con Iomaire a chuaigh i bhfeidhm orm go mór mór. D‟fhreagair sé cúpla ceist a bhí mé féin a chur maidir le hábhar nó dhó agus threisigh sé dom an tábhacht a bhaineann leis an gceist “cén fáth?” i ngan fhios dom, freisin!”

“Dúirt siad linn a bheith oscailte d‟aon rud a chuirtear os do chomhair agus a bheith dírithe ar an rud a bhfuil do chroí ann. Go pearsanta, d‟fhoghlaim mé go bhfuil orm a bheith oscailte do gach rud i gcúrsaí na meán, agus má dhéanaim mo chuid oibre go n-éireoidh liom. Gheobhaidh mé gach deis agus seans má táim oscailte agus ag iarraidh rudaí nua a thriail. Bhain mé an-sult as an deireadh seachtaine, bhí sé go hiontach ar fad,” a deir Samantha Ní Chonghaile, mac léinn ón Muileann gCearr, Co na hIarmhí.

Eoin KellySmith agus Caoimhín Bolton


Fáilte

Dé Céadaoin ag 11r.n Mo chuid ama san Acadamh go dtí seo : Tara Cannon Táimse ar dhuine de na mic léinn ón BA sa Chumarsáid atá sa chéad bhliain agus chun an fhírinne a rá táim thar a bheith sásta leis an rogha atá déanta agam céim a dhéanamh leis an Acadamh. Níl ach ocht seachtainí déanta agam ach chas mé lena lán daoine suimiúla cheana féin,d’ fhoghlaim mé a lán fúm féin agus níos mó ná aon rud eile táim ag baint an-taitnimh as an gcúrsa.

Gan dabht, tá rudaí iomlán difriúil san Acadamh i gcomparáid leis an meánscoil, an t-amchlár, na modhanna foghlama agus go háirithe na daoine! Bíonn na coisirí tí i bhfad níos difriúla freisin! Ach, é sin ráite, dá bhfiafrófaí díom an bhfuil mé sásta san áit ina bhfuil mé, déarfainn go bhfuil go cinnte. Ní fhéadfadh rudaí a bheith níos fearr! Táimid go léir mar chlann mhór agus is aoibhinn liom é sin.

Is breá liom an chaoi ina bhfuilimid ag déanamh obair phraiticiúil Bhí sé ar intinn agam rud a dhéanamh sna meáin ach in éineacht leis an obair theoiriciúil. Cabhraíonn sé sin liomsa mar ní raibh mé róchinnte céard go díreach a bhí uaim! is as an obair phraiticiúil a dhéanaim an chuid is mó de mo chuid Ansin tháinig mé ar an gcúrsa seo ar an suíomh CAO foghlama, agus dar ndóigh is í an fhoghlaim an rud is tábhachtaí...saghas agus bhí fhios agam go raibh sé feiliúnach dom.

Éisteachtaí don Dráma nua Déardaoin 17ú lá. Jayne Ní Dhrisceoil, Eagarthóir, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, An Cheathrú Rua, Co na Gaillimhe Fón: +353 91 595101

wwww.acadamh.ie

Sa Halla Ag a 5i.n Bígí ann!!!

Nuachtlitir  

Jayne, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you