Page 1

發 四 弘 誓 願 발 사 홍 서 원 Bal sa hong sŏ wŏn Négy Nagy Fogadalom The Four Great Vows 眾

jung saeng mu byŏn sŏ wŏn do A szenvedő lények számtalanok, fogadom, hogy mindnek segítségére leszek. Sentient beings are numberless; we vow to save them all.

bŏn noe mu jin sŏ wŏn dan A szenvedélyek kötelékei sokfélék, fogadom, hogy mindtől megszabadulok. Delusions are endless; we vow to cut through them all.

bŏp mun mu ryang sŏ wŏn hak A tanítások sokrétűek, fogadom, hogy mindet megismerem. The teachings are infinite; we vow to learn them all.

bul do mu sang sŏ wŏn sŏng Az Út a teljesség elérése, fogadom, hogy végig járom. The Buddha way is inconceivable; we vow to attain it.


Szószedet: 漢字, 한자 한글

magyar jelentés

kimond, kifejezésre juttat

négy (4)

nagy

誓願

서원

fogadalom, szkt. praṇidhāna

眾生

중생

érző lények, létezők, szkt. sattva

無邊

무변

határtalan, végtelen, szkt. ananta

átvezet, átjut(tat), a túlpartra jut(tat)

煩惱

번뇌

szennyeződések, olyan mentális állapotok, melyek elhomályosítják a tudatot, pl. harag, vágy, a nem-tudás stb., szkt. kleśa, A kommentárokban gyakran felhőhöz/ködhöz, fátyolhoz vagy hálóhoz hasonlítják.

無盡

무진

kimerülhetetlen, kimeríthetetlen, végtelen, szkt. akṣaya

elvág, elvágólag megszüntet

法門

법문 [범문]

a tanítás kapuja, a buddhista tanítás azaz a Buddha által tanított módszerek, szkt. dharma-paryāya

tanítás, tan, (világi és szakrális) törvény, szkt. dharma

kapu

無量

무량

számtalan, mérhetetlen, határtalan, szkt. apramāna, ananta, amita

tanul, megtanul

佛道

불도

Buddha útja, gyakran a megvilágosodásra és az ahhoz vezető útra utal, szkt. buddha-mārga, buddha-bodhi

無上

무상

felülmúlhatatlan, szkt. anuttara

válni vmivé, beteljesíteni vmit, megvalósítani vmit

A magyar fordítás a Kwanum Zen Iskola Magyarországi Közösségének énekes könyvéből származik. Az angol nyelvű fordítás a Kwanum Zen Iskola angol nyelvű énekes könyvéből származik. A koreai-magyar szószedetet készítette: Fődi Attila (Kwang Hae) A koreai szöveghez az alábbi fordítás közelebb áll: A szenvedő lények számtalanok, fogadom, hogy mindet [a túlpartra] vezetem. A [tudati] szennyeződések [hálói] végtelenek, fogadom, hogy, mindet átvágom. A tanítások megszámlálhatatlanok, fogadom, hogy mindet megtanulom. A Buddha útja felülmúlhatatlan, fogadom, hogy [magam is] megvalósítom.

The Four Great Vows  

The Four Great Vows Négy Nagy Fogadalom 발 사 홍 서 원

The Four Great Vows  

The Four Great Vows Négy Nagy Fogadalom 발 사 홍 서 원

Advertisement