Page 1

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. ks. Jan Twardowski

Boże Narodzenie to czas zarezerwowany dla najbliższych. To czas, kiedy w naszych sercach narodzi się Jezus i napełni nas swoją miłością, byśmy w Nowy Rok weszli odmienieni, lepsi i bardziej szczęśliwi. W tę szczególną Noc Narodzenia Jezusa, między nami będzie więcej Boga. Dlaczego? Bo nagromadzimy wzajemnie więcej miłości. Będzie więcej uśmiechu i życzliwości: męża do żony, żony do męża, rodziców do dzieci, dzieci do rodziców. Gdzie jest więcej miłości, tam także więcej Pana Boga, ponieważ Bóg jest Miłością. Tej właśnie wzajemnej miłości i radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Ełczanom.


2

RADA MIASTA

Dokąd zmierzamy?

Kolejne kadencje rad to realizacja przyjętych na ten czas programów wyborczych. Te programy w większym lub mniejszym stopniu realizują strategię rozwoju miasta wzbogacaną bieżącymi potrzebami. Cele w niej wskazane realizuje dziewięcioro przedstawicieli Dobra Wspólnego w Radzie Miasta. Wejście w skład województwa warmińskomazurskiego po kolejnej reformie, gdzie znów mówi się o stolicy Mazur, a w życiu codziennym o stolicy subregionu ełckiego, wyzwoliło nowe możliwości i zdwojoną energię w celu nadrobienia 25-letnich

opóźnień w rozwoju miasta. Strategia rozwoju miasta to nawiązanie do poprzednich koncepcji Ełku jako krajowego ośrodka rozwoju dla tego obszaru kraju. To znacznie więcej niż w aktualnej koncepcji zagospodarowania przestrzennego. Tym dynamicznym impulsem ma być przyszła Via i Rail Baltica, most energetyczny, transport lotniczy oraz program „Ełk 100+”, który wciąż jest dla mnie aktualny. Przyjęta przez radnych i realizowana przez kolejne kadencje koncepcja miasta to koncepcja ośrodka rozwoju nieuciążliwego dla środowiska przemysłu, w tym wysokich technologii, szkolnictwa (także wyższego), służby zdrowia, administracji, transportu, handlu i turystyki. Mekką turystyki na 4 letnie miesiące nie będziemy, ale miastem przyjaznym turystom, ośrodkiem pobytu, bazą noclegową i wypadową do wyjazdów na tereny wypoczynkowe w subregionie i powrotów do miasta na imprezy kulturalne, widowiska i inne. Mijająca połowa kadencji jest okazją do oceny stopnia realizacji przyjętego i zaprezentowanego w kampanii wyborczej programu Dobra Wspólnego. Odniosę się tylko do niektórych kwestii. To, co wymaga dalszej, aktywnej pracy, to

walka o nowe miejsca pracy. Wydaje się, że tak wiele robi się dla zachęty potencjalnych inwestorów, a efekty są mizerne. Być może jedną z głównych przyczyn jest oddalenie komunikacyjne Ełku? Z zadań infrastrukturalnych wciąż niezałatwiona jest sprawa gazu ziemnego. Jeśli chodzi o edukację, tu sytuacja jest stabilna. Natomiast coraz wyraźniej widać postęp w rozwoju w Ełku studiów prowadzonych przez Uniwersytate Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ostatnie decyzje władz uczelni dotyczące powołania w Ełku wydziału wchodzącego w skład struktury uczelni, z atrakcyjnymi kierunkami studiów, dają powody do coraz bardziej realnego myślenia o jeszcze wyższym stopniu organizacyjnym ośrodka w Ełku. Prace prowadzone w ramach informatyzacji miasta oznaczają natomiast dostęp do nowych technologii, a za tym idzie przepływ działalności edukacyjnej. Przed nami jeszcze dużo pracy, w tym walki o zewnętrzne środki finansowe dla taboru komunikacji miejskiej, likwidacji zagrożeń na skrzyżowaniach ulic Piłsudskiego i Sikorskiego oraz Wojska Polskiego i Pułaskiego. Brakuje także miejskiego urbanisty, który czuwałby nad kształtem architektury całego miasta.

Buduje postęp w ochronie zdrowia, dwa ełckie szpitale rozwijają się, otwierają nowe struktury, specjalizacje, wzbogacają się o nowoczesny sprzęt. Nie mamy jednak jeszcze specjalistów w niektórych specjalnościach, zbyt często trzeba się w tym celu udawać poza Ełk. Szczególnie odczuwa się brak chirurgii dziecięcej w szpitalu. Bez efektu pozostają także wysiłki w celu utworzenia w Ełku stałej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ogromny postęp poczyniono w rozwoju bazy sportowej. Powstało kilka boisk, placów zabaw, otwarto szkołę sportową. Czas pomyśleć o przyszłym miejscu dla stadionu z kompleksem pełnowymiarowych boisk, jak też hali widowiskowo-sportowej, która byłaby bazą dla sportu kwalifikowanego. Po ostatnich inwestycjach bogata jest także baza kultury. Kończąc tę mieszkankę osiągnięć i potrzeb – jeszcze dużo przed nami. I powstają coraz to nowe wyzwania. Ale przed nami jeszcze druga połowa kadencji. Oby nie gorsza od minionej. Stefan Węgłowski

RADNI DOBRA WSPÓLNEGO Wielu słyszało hasło „EŁK – Miasto Ekologiczne” lub „Ełktu wracam”. Moim wielkim życzeniem jest, by nie były to tylko puste hasła, ale by Ełk był miastem zdrowo żyjących ludzi. Myślę, że wiele działań prowadzonych przez obecny samorząd przyczynia się do tego, by tak było. Jednym z przykładów jest rozwój ścieżek rowerowych w Ełku i okolicach. Jeszcze 14 lat temu nie było w Ełku żadnej ścieżki rowerowej. Teraz drogi rowerowe kwitną jak grzyby po deszczu. Ostatnio wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Mickiewicza, Bahrkego, Kajki, Kilińskiego czy też połączono wreszcie drogę rowerową nad rzeką Ełk z promenadą nad jeziorem. Klub Dobra Wspólnego zaproponował opracowanie całej koncepcji dróg rowerowych w Ełku. Są plany, by w tę sieć włączyć całe osiedle Zatorze i pozostałe. Ciekawe są działania samorządu miejskiego w kierunku likwidacji niskiej emisji. W tym roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony powietrza (i nie tylko) ze środków budżetu miasta Ełk. Każdy mieszkaniec Ełku posiadający stary kopcący węglowy piec może go wymienić na nowy, czy też zmienić źródło ciepła na np. pompę ciepła, kocioł gazowy, na drewno czy podłączyć się do kotłowni miejskiej. Wojciech Kwiatkowski Przew. komisji Mienia Komunalnego

Z Wa s z e j w o l i , Szanowni Państwo, sprawuję już drugi rok mandat radnego miejskiego. Dziękuję za zaufanie. Chcę być z Państwem w stałym kontakcie, dlatego udostępniłem publicznie swój prywatny numer telefonu. To Wasze podpisy zaowocowały remontem ulicy Wileńskiej. W nowym budżecie miasta w y a s y g n o w a n o ś r o d k i na oświetlenie ulicy Grodzieńskiej. Drodzy kierowcy, dzięki Waszej inicjatywie zgłoszonej do mnie, przyczyniliście się do naprawy odcinka drogi przy bloku Kajki 30. Obok bloków Wileńska 7 i 9 w projekcie ujęto 11 miejsc parkingowych. Informuję, że z chwilą przejęcia ulicy Kajki na stan miasta zawalczę o chodnik przy wiadukcie kolejowym i o parking. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 wybudowano nowoczesny, ogólnodostępny plac zabaw. Na Państwa prośbę odbyłem rozmowę z Komendantem Powiatowym Policji oraz Komendantem Straży Miejskiej o zwiększenie ilości pieszych patroli na naszym osiedlu. Uczestnicząc w Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, zabiegamy o utworzenie w mieście hospicjum. W 2013 r., na Państwa prośbę, przeprowadzę rozmowę z Zarządem SM Świt w celu usunięcia trzcinowisk, które zarastają nasze osiedlowe jeziorko, przeprowadzę także rozmowę na temat ogrodzenia placów zabaw. Mirosław Sawczyński

Radną Miasta Ełk jestem po raz pierwszy. Cieszę się, że z ramienia Dobra Wspólnego. Wi e r z ę , ż e r a z e m możemy zdziałać coś dobrego. Jako lekarz staram się dbać o zdrowie i dobro pacjenta, ale bliskie są mi też problemy pracowników służby zdrowia. Na prośbę pracowników szpitala "Pro-Medica" przyczyniłam się do ustawienia wiaty na przystanku autobusowym, do dostosowania rozkładu jazdy jednej z linii autobusowych do godzin pracy niektórych z pracowników szpitala. Wystąpiłam też o zainstalowanie oświetlenia na przystanku koło szpitala, na którym w godzinach wieczornych jest bardzo ciemno. Przy najróżniejszych okazjach zachęcałam do wykonywania badań mammograficznych - często ratujących życie... Będąc członkiem Rady Rodziny przy Prezydencie Miasta Ełk staram się poruszyć serca innych członków w obliczu narastających trudności, biedy ludzkiej. Pracujemy m.in. nad tzw. Kartą Rodziny, która najprawdopodobniej będzie gotowa w czerwcu 2013 roku. Jest to bardzo potrzebna inicjatywa, zwłaszcza rodzinom wielodzietnym. Cierniem w moim sercu jest brak Hospicjum w Ełku. Wiem bardzo dobrze, jaka to ogromna potrzeba. Wraz z kolegami radnymi z Komisji Zdrowia walczę o nie. Być może uda się nam uzyskać zgodę NFZ na kontrakt. Irena Markowska

Od początku tej kadencji z a b i e g a m o poprawę warunków c o d z i e n n e g o funkcjonowania mieszkańców mojego okręgu. Dlatego tak bardzo zależało mi na wyremontowaniu zniszczonych ulic na osiedlu Zatorze. To między innymi dzięki moim zabiegom wyremontowano kilka ważnych dróg, m.in. ulicę Ogrodową i Sportową, Nadrzeczną czy Bema. To dzięki m.in. moim staraniom w Szkole Podstawowej nr 6 uruchomiono w tym roku Szkołę Sportową. Po raz pierwszy w edukacyjnej historii Ełku. To szansa na wyłapanie sportowych perełek, ci młodzi sportowcy być może będą kiedyś reprezentować Ełk na arenach międzynarodowych. W przyszłości planowane jest utworzenie gimnazjum i liceum sportowego oraz rozbudowa obiektu szkolnego. Sportowemu kształceniu ma służyć kompleks wybudowany w sąsiedztwie placówki. Uczniowie szkoły mogą korzystać z Orlika, trwają już starania o dodanie jeszcze bieżni lekkoatletycznej i pełnowymiarowego boiska. W przyszłym roku na terenie Zespołu Szkół Samorządowych ma również powstać długo oczekiwany przez mieszkańców plac zabaw. Do załatwienia pozostała jeszcze kwestia remontu ulic Suwalskiej i Łukasiewicza, jednej z najbardziej niebezpiecznych ulic w Ełku. Romuald Szuliński


PREZYDENCI Wykorzystać jak najlepiej czas, który został nam dany

Mijają właśnie dwa lata od objęcia przez Tomasza Andrukiewicza funkcji Prezydenta w kolejnej kadencji samorządowej. Połowa okresu urzędowania to dobry czas na dokonanie podsumowań i poznania planów na rozwój Ełku w kolejnych latach Jak oceni pan okres ostatnich dwóch lat. Czy to był dobry czas dla naszego miasta, miejskich jednostek i spółek? Ostatnie dwa lata to szczególny czas. Realizowane były największe inwestycje w historii miasta. Były to inwestycje miejskie i innych instytucji, współfinansowane z Unii Europejskiej i innych źródeł. Udało się pozyskać także nowych inwestorów dla Ełku, którzy już rozpoczęli lub rozpoczną działalność w ciągu dwóch najbliższych lat. Spowoduje to powstanie nowych miejsca pracy dla ełczan, ale także wpływy z podatków od nieruchomości.

Wspomniał Pan o dużych inwestycjach, które widoczne są w Ełku. Na większość z nich udało się miastu, spółkom miejskim lub innym instytucjom pozyskać środki z Unii Europejskiej. Które przedsięwzięcia określiłby pan jako najważniejsze? Pierwsza to obwodnica miasta Ełku, której III i IV etap kosztował 144 mln zł, z czego miasto wyłożyło na ten cel ponad 3 mln zł. To jedna z najważniejszych inwestycji, która poprawiła poziom bezpieczeństwa na drogach w Ełku, odciążyła ulice w centrum miasta i będzie wpływać na rozwój gospodarczy, w tym powstawanie firm w okolicach obwodnicy. Kolejna ważna inwestycja dla mieszkańców Ełku i całego subregionu Ełk – Gołdap – Olecko, to budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, jednego z najnowocześniejszych przedsiębiorstw gospodarki odpadami w UE. Całość kosztowała ponad 98 mln zł, a miasto przeznaczyło na ten cel blisko 12 mln zł. Dzięki temu przedsięwzięciu nie będziemy narażeni w przyszłości na powstanie groźnej ekologicznie góry śmieci i unikniemy płacenia kar środowiskowych. Bardzo ważne są działania związane z poprawą gospodarki wodno-ściekowo-deszczowej. Inwestycja warta ponad 113 mln zł spowodowała, że wiele budynków i miejsc podłączonych zostało do wodociągu, kanalizacji sanitarnej czy deszczowej. Do tego z budżetu miasta dołożyliśmy 4 mln zł. Wspomnieć należy o inwestycjach drogowych, ponieważ w ostatnich dwóch latach zmodernizowaliśmy ponad 40 ulic, które jeszcze do niedawna miały nawierzchnię żwirową lub inną zniszczoną. Dumni możemy być z nowych boisk ze sztucznej trawy i nawierzchni poliuretanowej, zmodernizowanego stadionu czy budynku ECK. Wspomniał Pan o rozwoju gospodarczym w Ełku? Czy samorząd ma na to wpływ i może tworzyć nowe miejsca pracy?

Bezpośrednio nie możemy tworzyć miejsc pracy, zakładać firm, chyba że są to spółki czy firmy realizujące zadania miasta, np. muzeum czy park technologiczny. Mamy jednak ogromny wpływ na to, by Ełkiem interesowali się inwestorzy i by stwarzać szanse zatrudnienia młodym ludziom. Oddaliśmy w ostatnim czasie Park Naukowo-Technologiczny, gdzie już niebawem powstaną i osiedlą się nowoczesne firmy, które będą zatrudniały inżynierów różnych specjalności, ale także wykwalifikowanych robotników. Prowadzone tam będą laboratoria i badania, dzięki którym młodzi i wykształceni ludzie będą mogli rozwijać się zawodowo w Ełku. Tu będą tworzyli rodziny, kupowali mieszkania i wydawali swoje pieniądze. Dzięki dobrze przygotowanym gruntom, skutecznej promocji i dobrej obsłudze inwestycyjnej nasze miasto uzyskało najwyższy poziom atrakcyjności inwestycyjnej w województwie warmińskomazurskim. Uchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które określają o przeznaczeniu określonego obszaru miasta, spowodowały duże zainteresowanie inwestorów z branży handlu wielkopowierzchniowego. Powstała już Castorama, zatrudniająca ponad 100 pracowników. Buduje się galeria Brama Mazur u zbiegu ul. Kościuszki i Dąbrowskiego, gdzie w 2014 roku powstanie ponad 500 miejsc pracy. I w końcu rozpoczęły się prace w budynku starego szpitala przy ul. Mickiewicza, gdzie powstanie mniejsza galeria. Czy fakt wyczerpania środków finansowych w perspektywie finansowej 2007-2013 oznacza, że w Ełku nie będą realizowane w najbliższych latach inwestycje? Nic bardziej błędnego. Realizowane będą mniejsze inwestycje związane z budową ulic, hali sportowej, parku linowego dla młodzieży, modernizacją podwórek, budową bieżni tartanowej czy toru do jazdy na rolkach i wiele

3

innych. Nowe pieniądze z Unii Europejskiej będą dostępne najpewniej w połowie 2015 roku, dlatego teraz skupiamy się na działaniach, które zagwarantują w nowej perspektywie finansowej duże pieniądze na ważne inwestycje dla Ełku. Najbliższy rok to czas walki o te środki na rozwój naszego miasta. Jestem w to bardzo mocno zaangażowany. Czy w nowym roku możemy spodziewać się jakichś nowych inicjatyw lub działań, które nie były wcześniej realizowane? Chcę zaproponować system wsparcia stypendiami artystycznymi utalentowanym ełczanom. Myślę, że zostanie on uruchomiony w 2013 roku. W przyszłym roku zaproponuję Radzie Miasta wprowadzenie Karty Wielkiej Rodziny. Będzie to system wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Zaproponujemy tym rodzinom niższe stawki opłat za korzystanie z Parku Wodnego, kina, koncertów, hal sportowych. Widziałem takie systemy wsparcia w innych krajach i niektórych Polskich miastach. Opracowywać będziemy także system rozwoju ścieżek rowerowych w Ełku. Starcza Panu na to wszystko czasu? Dostaliśmy cenny czas i staram się go jak najlepiej wykorzystać. Służba prezydencka to praca z wieloma ludźmi, którzy na co dzień wykonują liczne zadania, których efekty każdy z nas zauważa. Sam nie mógłbym tak wiele zrobić. Pracownicy Urzędu, moi zastępcy, skarbnik, sekretarz, szefowie jednostek i spółek miejskich – to zgrany zespół ludzi, którzy mnie wspomagają. A do pracy mobilizują sami ełczanie wysyłając liczne wnioski, petycje, skargi, pytania. Dostaję ich bardzo wiele zarówno w rozmowach indywidualnych, w pismach, skrzynce e-mailowej, facebooku. Dziękuję za rozmowę.

Ełk – realną stolicą Mazur Inwestycje napędzają rozwój

Z Arturem Urbańskim, zastępcą Prezydenta Ełku o edukacji, pomocy społecznej i kulturze rozmawia Anna Wojnarowska. Panie Prezydencie, jak ocenia Pan wysokość wydatków na oświatę, które stanowią ponad 30 proc. budżetu? Wysokie wyniki egzaminów, działalność społeczna i środowiskowa naszych szkół świadczą o tym, że te duże pieniądze przeznaczane na edukację przynoszą efekty. Cieszę się, że w szkołach dzięki miejskiemu systemowi wsparcia realizowane są zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania uczniów. Z naszej inicjatywy fundowane są stypendia za aktywność społeczną i wysokie wyniki w nauce. Wspieramy także uczniów niezamożnych przekazując stypendia socjalne. Warto wspomnieć o remontach budynków oświatowych, boiskach typu „Orlik”, placach zabaw. Obiekty te sprawiają, że także nauka i rozwój mogą odbywać się na najwyższym poziomie. Podlegają Panu również sprawy pomocy społecznej i ochrony zdrowia. W ostatnich latach nie brakowało innowacyjnych działań w zakresie pomocy społecznej i zdrowia. Myślę, że możemy być dumni z pomysłu związanego z funkcjonowaniem pedagogów ulicy, którzy opiekują się dziećmi i młodzieżą na podwórkach, w bramach, pod klatkami schodowymi wielkich bloków. Z tymi dziećmi prowadzone są zajęcia rozwijające ich talenty, ale udzielana jest im również fachowa pomoc terapeutyczna czy psychologiczna. Ciekawym przedsięwzięciem, które realizujemy w obszarze ochrony zdrowia są bezpłatne szczepienia najstarszych mieszkańców Ełku oraz funkcjonowanie bezpłatnej szkoły rodzenia.

Z Kamilem Buksą, Zastępcą Prezydenta Ełku o inwestycjach miejskich i rozwoju rozmawia Anna Wojnarowska Mówi się o Ełku jako mieście stawiającym na rozwój inwestycji miejskich? Gdzie te pomysły powstają i kto ma wpływ na ich realizację? Potrzeby ełczan oraz chęć uczynienia z Ełku wiodącego ośrodka powodują, że staramy się jak najlepiej wypełnić te oczekiwania. W strategii rozwoju miasta znalazły się inwestycje i działania, o które wnioskowali sami ełczanie, organizacje pozarządowe, firmy i różne instytucje. Nie jest to zamknięty katalog. W ciągu roku od mieszkańców do Urzędu Miasta wpływa wiele wniosków, które sukcesywnie, w miarę posiadanych środków staramy się realizować. Warto pamiętać, że Ełk jest a t r a k c y j n y d l a i n w e s t o r ó w s p o z a m i a s t a z uwagi na swe położenie, wielkość i właśnie duży potencjał rozwojowy. Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacji własnych ełckiego ratusza wynika, że Ełk jest jedynym miastem na Mazurach, w którym będzie przybywało mieszkańców. Wszędzie mówi się o niżu demograficznym? Jak pan to wyjaśni? Od kilku lat sukcesywnie zwiększa się liczba ełczan. Wynika to z tego, że Ełk jako prawie 60 tysięczne miasto stanowi całkiem dobre miejsce zatrudnienia. Powstają tutaj małe, średnie i duże firmy. W samej strefie ekonomicznej pracuje prawie 2 tys. osób. Doskonale rozwija się budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Istnieją dobre przedszkola i szkoły, a także filie uczelni wyższych. Odbywają się liczne wydarzenia, powstają obiekty sportowe i miejsca do rekreacji. Ludzie to doceniają i z chęcią zamieszkują w takim miejscu. Warto dodać, że co roku do naszego miasta sprowadza się ponad setka nowych ełczan. W 40 proc. są to mieszkańcy innych miast, a w 60 proc. terenów wiejskich.

Ełk jest największym miastem we wschodniej części województwa. Czy posługiwanie się tytułem stolicy Mazur jest uzasadnione? Myślę, że nikt nie ma tutaj wątpliwości. Funkcjonujące ośrodki zamiejscowe uczelni wyższych, dobrze rozwijająca się infrastruktura sportowa i kulturalna, a także oferta wydarzeń w ciągu całego roku powodują, że w Ełku nie ma czasu na nudę. Zmodernizowany stadion miejski, korty tenisowe, lodowisko, boiska ze sztucznej trawy do piłki nożnej, odnowiony budynek Ełckiego Centrum Kultury, nowe kino 2D i 3D, amfiteatr nad brzegiem jeziora – to nowe miejsca, w których tętnić ma życie ełczan, gości czy turystów. Organizujemy również liczne wydarzenia, o których głośno nie tylko w Polsce, ale i Europie. Do tego istniejąca strefa ekonomiczna i rozwijające się firmy powodują, że Ełk staje się atrakcyjnym miejscem do życia i robienia biznesu. To powoduje, że śmiało możemy mówić o Ełku jako o stolicy Mazur.

Jak pan myśli, które inwestycje są najważniejsze dla ełczan? Każda inwestycja jest ważna. Obwodnica, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, poprawa gospodarki wodno-ściekowej, Park Naukowo-Technologiczny to nasze sztandarowe inwestycje. Jednak myślę, że mniejsze inwestycje mają ogromny wpływ na życie każdego z nas. Zmodernizowane ulice na osiedlach, nawet te najmniejsze cieszą przecież mieszkańców tych miejsc. Place zabaw, ławeczki, promenada, nowe autobusy komunikacji miejskiej, albo nowe miejsca parkingowe służą również wielu ełczanom, gościom czy turystom.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję za rozmowę.


4 Mijające 2 lata obecnej kadencji to okazja do podsumowań. Po wielu staraniach rozpoczęła się budowa tak potrzebnej Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 sali sportowej, w której uczniowie, ale również klubu będą miały znakomite warunki do uprawiania wielu dyscyplin sportu. W tej kadencji udało się również zagospodarować środki na remont dachu w „dwójce”, gimnazjum jest następne w kolejce. Intensywnie działam w ełckiej kulturze, dlatego bardzo wspierałam modernizację Ełckiego Centrum Kultury i budowę amfiteatru. Moim oczkiem głowie było to, by miasto wspomagało uzdolnionych artystycznie ełczan. I udało się, bo w trakcie przygotowywania jest idea stypendiów artystycznych. Ostatni pomysł to zagospodarowanie patio przy G1. Przed nami jeszcze 2 lata ciężkiej pracy, żeby dla Ełku zrobić jeszcze więcej. Ewa Awramik Za nami dwa l a t a działalności w Radzie Miasta Ełku. W t y m o k r e s i e wspieraliśmy realizację głównych celów określonych w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2016”. Możliwe to było dzięki umiejętnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz zapewnieniu w budżecie m i a s t a ś r o d k ó w na współfinansowanie inwestycji. Dzięki temu zrealizowanych zostało 40 projektów o wartości ponad 200 mln złotych, z jednoczesnym zachowaniem bezpiecznego poziomu zadłużenia miasta. Duży wpływ na wybór inwestycji mieli, przekazując swoje petycje radnym, sami mieszkańcy. W ostatnich latach zrealizowana została większość zaplanowanych do wykonania przedsięwzięć, a także wiele nowych, które realizowane były dzięki uwalnianym środkom z o s z c z ę d n o ś c i poprzetargowych. Wśród nich najważniejsze to modernizacje i przebudowy 40 ulic miejskich oraz remonty kolejnych 6, wybudowanie kolejnych 3 „Orlików” itd. W okresie tym powstało również 11 nowoczesnych, bezpiecznych placów zabaw. To tylko kilka przykładów zrealizowanych inwestycji, których jest dużo, dużo więcej. A służyć one mają poprawie jakości życia mieszkańców Ełku. Dariusz Wasilewski

RADA MIASTA/ RADA POWIATU O kierowaniu k l u b e m radnych D o b r o Wspólne i pilnowaniu inwestycji rozmawiamy z radnym Bogusławem Wisowatym Jest Pan znanym przedsiębiorcą. W trudnych czasach kryzysu znajduje pan czas na łączenie pracy z pracą społeczną w Radzie Miasta? Bardzo lubię pracować. Pracę rozpoczynam bardzo wcześnie rano, kończę wieczorem, ale zawsze lubiłem robić coś poza zarabianiem. Już drugą kadencję jestem radnym. Kieruję klubem radnych Dobro Wspólne, a w Radzie Miasta szczególnie wspieram inwestycje, remonty i działania kulturalno-oświatowe. Znam się na wykonawstwie, więc dzielę się swoją wiedzą i uwagami z prezydentem i jego urzędnikami. Na co pana zdaniem wykonawcy inwestycji miejskich powinni zwracać uwagę? Zależy mi na tym, by prace były wykonane przez wybrane w przetargu firmy jak najlepiej. Przecież płacimy z naszych publicznych pieniędzy. Oczekuję, by wykonawca i jego pracownicy traktowali każdą inwestycję tak, jakby wykonywali ją dla siebie i swojej rodziny. Na swoją pozycję pracuje się bardzo długo. Niestety łatwo ją stracić kiepską pracą, niedoróbkami czy usterkami. Klub radnych miejskich Dobro Wspólne ma dziewięciu radnych i jest największym klubem w Radzie Miasta. Trudno jest kierować grupą ludzi, którzy mają różne zawody, doświadczenia i kompetencje? To jest sama przyjemność, ale także duży obowiązek. Oprócz spotkań na komisjach Rady Miasta spotykamy się jako klub raz lub dwa razy w miesiącu, by omówić sprawy uchwał, wysłuchać sprawozdań Prezydenta i proponować mu ciekawe rozwiązania. To bardzo ważne czuć, że mamy istotny wpływ na to, co dzieje się w naszym mieście. Dziękuję za rozmowę.

Aktywni i zaangażowani

W wyborach do Rady Powiatu w 2010 roku Stowarzyszenie Dobro Wspólne uzyskało sześć mandatów. Mijające dwa lata kadencji w samorządzie to czas na podsumowanie naszych działań w Radzie Powiatu Ełckiego na jej półmetku. To, co należy podkreślić, to wysokie zaangażowanie i aktywność członków Inicjatywy Samorządowej Dobro Wspólne w pracach Rady Powiatu IV kadencji i Zarządu Powiatu Ełckiego. Nasi reprezentanci to: Wicestarosta Powiatu Ełckiego Marek Chojnowski, którego w pracach Zarządu Powiatu, jako nieetatowy członek, wspomaga Małgorzata Kopiczko. Pracą Komisji

Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego kieruje Mariusz Klepacki, przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego jest Andrzej Wiszowaty, Bożenna Puławska prowadzi Komisję Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, a Mariusz Laskowski jest wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i T u r y s t y k i . Ta k s i l n a reprezentacja naszego stowarzyszenia pozwala na realny wpływ na realizację zadań powiatowych w obszarach porządku publicznego, infrastruktury dróg pomocy społecznej oraz edukacji ponadgimnazjalnej. Przyszło nam sprawować mandat społeczny w czasie pozwalającym na pozyskanie środków z e w n ę t r z n y c h , co jednak wymaga wkładu własnego samorządu, a w wypadku samorządu powiatowego nie jest łatwe, gdyż znacząca część naszego budżetu to dotacje. Mimo tych obiektywnych trudności udało nam się zrealizować wiele inwestycji na drogach powiatowych, z roku na rok poprawiać bazę naszych szkół (szczególnie w zakresie poprawy bezpieczeństwa), budować boiska wielofunkcyjne i realizować program

Mijają 2 lata od dnia mojego zaprzysiężenia na Radnego Powiatu Ełckiego. W mojej ocenie był to okres pełen wyzwań, ale także działań zakończonych sukcesem. To kilka z nich. Dzięki moim staraniom udało się poprawić infrastrukturę drogową, między innymi wykonać chodniki w Pisanicy – do cegielni, w Borzymach – do osiedla. Po wielu latach starań, we współpracy z gminami, została przebudowana droga Laski Małe – Wiśniowo Ełckie. Jest to ważna trasa łącząca dwie gminy Kalinowo i Prostki. Kolejną ważną inwestycją była przebudowa mostu w miejscowości Dudki wraz z dojazdami na odcinku Krzyżewo – Dudki. Dzięki moim zabiegom opracowano dokumentację na przebudowę drogi na odcinku Kalinowo- Piętki, która będzie przebudowana przy współpracy z gminą Kalinowo w roku 2013 w ramach NPPDL. Dzięki mojej interwencji została rozszerzona formuła konkursu „Plaża w każdej gminie”. W tym momencie chciałbym podziękować wszystkim koleżankom i kolegom radnym oraz urzędnikom za dobrą współpracę. Przede wszystkim dziękuję również tym, którzy umożliwili mi działanie na rzecz dobra mieszkańców powiatu ełckiego – moim Wyborcom. Mariusz Klepacki Priorytetem w pracy radnej powiatu jest dla mnie inicjowanie i wspieranie wszelkich działań w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej, rozwoju alternatywnych form edukacji i wychowania. W tym celu założyłam w 2008 roku przy Szkole Podstawowej Ełckie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Biała Lilia”, które zrealizowało kilkanaście ciekawych projektów edukacyjnych m.in. „Przyjazna Szkoła”, Międzynarodowe Obozy Edukacyjne”, „Mazury Sercem Malowane”. Uczestniczę w inicjatywach organizowanych przez inne organizacje pozarządowe m.in. „Majówka Pozarządowa”. Jako członek zarządu staram się rzetelnie analizować potrzeby ełckich szkół ponadgimnazjalnych i zawsze popieram realizacje projektów edukacyjnych. Wspieram programy socjalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz pomocy dzieciom z rodzin zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka. Małgorzata Kopiczko Członek Zarządu Powiatu Ełckiego

termomodernizacji budynków. Co roku wspieramy finansowo działania prewencyjne Policji w zakresie bezpieczeństwa, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Udało nam się zrealizować projekt Środowiskowego Domu Samopomocy, który rozpoczął w grudniu bieżącego roku funkcjonowanie w nowo wybudowanym obiekcie przy DPS w Nowej Wsi Ełckiej. Wiele jeszcze przed nami i to w latach kryzysu. Planowane jest utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (na bazie Zespołu Szkół Nr 3, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół MechanicznoElektrycznych), aby sprostać oczekiwaniom nowej podstawy p r o g r a m o w e j w kształceniu zawodowym wytyczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. To nie lada wyzwanie, któremu, mam nadzieję, sprostamy dzięki merytorycznej współpracy z wszystkimi Radnymi Powiatu Ełckiego. Wymaga to wielkiej troski o stworzenie dobrej bazy kształcenia uczniom, zabezpieczenie miejsc pracy dla nauczycieli oraz pracowników obsługi. Nasz priorytet na 2013 to racjonalizacja wydatków. Uważam, że wymaga to wnikliwej analizy budżetu,

a t a k ż e s k u t k ó w podejmowanych działań n a Wi e l o l e t n i ą P r o g n o z ę Finansową, stanowiącą element kontrolny dla budżetu. W realizacji zadań pragnę podkreślić bardzo dobrą współpracę z samorządami: Miasta Ełku z Prezydentem Tomaszem Andrukiewiczem, Wójtem Gminy Kalinowo Andrzejem Bezdzieckim, a także włodarzami pozostałych gmin z terenu naszego powiatu. Na koniec pozwolę sobie na osobistą refleksję pragnąc podzielić się z Państwem moją radością z uzyskanego w ostatnich Wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyniku, który przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Decyzja Prezydenta Tomasza A n d r u k i e w i c z a i Zarządu Stowarzyszenia o delegowaniu mojej osoby do wyborów, była dla mnie miłym zaskoczeniem. Ogrom pracy włożony przez wiele osób dobrej woli, tym bardziej, że czasu na kampanię było niewiele, zaowocował uzyskaniem ponad 9000 głosów w Ełku. Z serca jeszcze raz pragnę Państwu podziękować za tak wielki wyraz zaufania. Jest to dla mnie ogromny bodziec, by jak najlepiej wykonywać swoją codzienną pracę. Piotr Gajewski Przew. Rady Powiatu Ełckiego

W radzie powiatu ełckiego jestem od sześciu lat, od dwóch lat przewodniczącą Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Troską Komisji jest realizacja zadań Powiatu Ełckiego. Opiniujemy projekty uchwał dotyczące zadań naszej komisji. Opracowujemy zadania i priorytety do budżetu na każdy rok. Analizujemy działalność PCPR. Głównym zadaniem tej placówki jest szeroko rozumiana pomoc rodzinie – zwłaszcza tam, gdzie trzeba zapewnić dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej opiekę w formie rodzinnej pieczy zastępczej lub instytucjonalnej. To także wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Czuwamy nad wdrażaniem nowej ustawy o pieczy zastępczej. Na prośbę rodziców dzieci niepełnosprawnych został oddany do użytku Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Nowej Wsi Ełckiej. Od sześciu lat aktywnie pracuję w komisji stypendialnej stypendium im. Jana Pawła II. Bożenna Puławska Mijają 2 lata IV kadencji Rady Powiatu w Ełku. Były to moje pierwsze 2 lata pracy w samorządzie. Nasz program Dobra Wspólnego wspomagałem poprzez zaangażowanie w pracach w komisjach powiatowych, działalność w stowarzyszeniu. Wiele tych założeń udało się już wykonać, wiele także jeszcze przed nami. * Pomimo wielu kontrowersji udało się wprowadzić założenia w zakresie reorganizacji szkolnictwa * Otwarto Dom Pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Nowej Wsi Ełckiej * Zrealizowano wiele inwestycji w drogownictwie, infrastrukturze wypoczynkowej, szkolnictwie ….. przy wykorzystaniu dofinansowania zewnętrznego i w partnerstwie z gminami * Dokończono lub wybudowano nowe obiekty sportowe: stadion, boiska, lodowisko. Wsparliśmy finansowo również budowę boiska na os. Baranki Przed nami kolejne 2 lata pracy, myślę że mniej spektakularnej niż dotychczas ze względu na przełomowy okres w finansowaniu z Unii oraz okresie mniejszego inwestowania. To takze czas podejmowania wyzwań, które wciąż przed nami stoją. Mariusz Laskowski


Powiat Ełcki

5

DWA LATA KADENCJI 2010 – 2014 polityczne (chyba). Niestety w ostatnich wyborach samorządowych dało się również zauważyć, że szyldy partyjne były dla wyborców też bardzo ważne, bez względu na to, kto pod tymi szyldami występuje. Wybory pokazały jednak również, że tam, gdzie idzie o bezpośredni wybór wójta, burmistrza, prezydenta, czy radnego w okręgach jednomandatowych, nie ma już takiego bezpośredniego partyjnego przełożenia. Ważne jest, co kandydat sobą reprezentuje, jakie ma doświadczenie i czy można się po nim spodziewać utrzymania dotychczasowej polityki, bądź zmian w zarządzaniu miastem lub gminą. Tak i też stało się w większości przypadków. Wystarczy spojrzeć na nasz powiat i wyniki bezpośrednich wyborów Wójtów oraz Prezydenta Miasta. Tu okazuje się, że Dobro Wspólne i ludzie z nim związani nie są już kimś nieznanym, z pięciu wybranych bezpośrednio – dwóch jest członkami Dobra Wspólnego. Dobitnym przykładem na przełamanie dominacji partyjnej jest wybrany przez mieszkańców Ełku na drugą kadencję i to już w pierwszej turze Prezydent – To m a s z A n d r u k i e w i c z . Zgodnie z nową ordynacją wyborczą, w następnych wyborach samorządowych radni miejscy będą wybierani w o k r ę g a c h jednomandatowych, co da szansę przebicia się przez „partyjny beton” wielu wartościowym społecznikom. W wyborach samorządowych mieliśmy taki slogan: solidni, sprawdzeni, skuteczni. Rzeczywiście nie było to puste hasło wyborcze! Wszędzie tam, gdzie mamy jakikolwiek wpływ na kreowanie polityki samorządu, staramy się realizować nasz program wyborczy, którego podstawą jest kształtowanie ładu społecznego opartego na poszanowaniu praw człowieka, akceptacji wartości rodziny, realizacji zasady pomocniczości i dbałości o dobro wspólne. Jak na razie mamy wielu sojuszników naszych działań. Oby tak było dalej.

Dwa lata o d wyb orów samo rząd owych to dobry czas, by zastanowić się nad tym, co warte są obietnice wyborcze, to czas dobry na to, by pochylić się nad tym, co rzeczywiście okazało się istotne z wielomówstwa wyborczego, co gdzieś zostało z boku, a czego też można przez następne dwa lata jeszcze dokonać. Dobro Wspólne w ostatnich wyborach samorządowych odniosło znaczący sukces – dziewięciu radnych miejskich, sześciu powiatowych, wójt gminy Kalinowo – Andrzej Bezdziecki oraz prezydent Ełku – Tomasz Andrukiewicz. W wyniku wyborów ukształtował się też Zarząd Powiatu, gdzie zasiada dwoje naszych przedstawicieli – Małgorzata Kopiczko i piszący te słowa jako wicestarosta, zaś Radą Powiatu kieruje Piotr Gajewski. Było to możliwe dzięki temu, że odłożono na bok „wielką politykę”, sprawy mieszkańców i rozwój powiatu nie mają bowiem żadnej legitymacji partyjnej i są dla nas najważniejsze. Można powiedzieć, że jest to sukces, ale też bardzo wielka odpowiedzialność za rozwój poszczególnych gmin i powiatu. Samorząd zajmuje się sprawami bliskimi każdemu z mieszkańców. Tu nie zawsze jest istotne polityczne pochodzenie radnego, ważne jest natomiast zaspakajanie różnorakich p o t r z e b m i e s z k a ń c ó w, tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturowego, oczywiście w miarę posiadanych środków. Ponad dwuletnie doświadczenie w bardzo dobry sposób pokazuje, jakie są efekty takiego podejścia do współdecydowania o losach wspólnoty, jaką tworzą mieszkańcy gminy, powiatu czy też miasta. To widać gołym okiem. Tu w samorządzie nie stanowi się prawa ogólnonarodowego, nie toczy się górnolotnej Marek Chojnowski dysputy nad skądinąd bardzo Prezes Stowarzyszenia ważnymi sprawami. Od tego Dobro Wspólne jest Parlament i partie

Realizacja programu wyborczego Mija właśnie połowa kadencji samorządu powiatowego. Wa r t o w i ę c d o k o n a ć rozliczenia z realizacji programu wyborczego, z którym Dobro Wspólne startowało do wyborów. Największym wyzwaniem obecnej kadencji jest dostosowanie bazy oświatowej do rzeczywistych potrzeb uwzględniając perspektywy do roku 2020. Jest to swoisty spadek z poprzednich kadencji samorządu. Dlaczego się wcześniej nie udało? Myślę, że zabrakło wszechstronnego spojrzenia na całokształt spraw związanych z edukacją na poziomie ponadgimnazjalnym. Zabrakło determinacji we wprowadzeniu zmian w życie, mimo iż o problemie demograficznym wiedziano już co najmniej od 2006 roku, od czasu, gdy przyjęto POST (Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego), w której jest mowa o likwidacji jednej placówki edukacyjnej już w 2007 – 2008 roku. Zabrakło także woli politycznej do wprowadzenia zmian. Co składa się na te zmiany? Przede wszystkim podjęliśmy trudną decyzję o stopniowym wygaszaniu Zespołu Szkół Nr 3. Pod uwagę wzięto trzy obszary: finansowanie, wykorzystanie zasobów i efekty kształcenia oraz dodatkowo poniesione i planowane nakłady na modernizację szkół. Okazało się, że najbardziej racjonalną decyzją jest likwidacja ZS3. Należy podkreślić, że wszyscy nauczyciele likwidowanej placówki znaleźli zatrudnienie w szkołach prowadzonych przez powiat i w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Nowoczesne metody kształcenia wymuszają specjalizację placówek oświatowych. Tak więc, Zespół Szkół nr 6 przekształca się w centrum gastronomiczno-

hotelarskie. Efektem tych działań jest nowoczesne zaplecze dydaktyczne oraz

baza sportowa – zespół boisk Orlik oraz sztuczne lodowisko, których może pozazdrościć niejedna unijna szkoła. W Zespole Szkół nr 5, czyli popularnym „ekonomiaku”, pozostają kierunki ekonomiczne oraz rozwijają się kierunki informatyczne, powoli przekształcając go w nowoczesne centrum informatyczno-ekonomiczne ze sprzętem komputerowym za 1 mln zł. Z kolei Zespół Szkół nr 1 staje się powoli szkołą o profilu środowiskowobudowlanym. Budynek jest poddany termomodernizacji, posiada ekologiczne źródło ogrzewania oraz zbudowany od nowa za około 6 mln złotych stadion lekkoatletyczny i zaplecze sportowe. Niewiele zmieni się w naszych liceach. W I LO nie

przewidujemy żadnych zmian organizacyjnych. Natomiast w dalszym ciągu rozbudowujemy jego bazę sportową. Obok sali gimnastycznej, w ramach projektu transgranicznego z Litwą rozpoczęliśmy budowę boiska wielofunkcyjnego. W Zespole Szkół nr 2 powoli wygaszamy technikum.

Przyszli budowlańcy i technicy drogownictwa już teraz swoją edukację rozpoczynają w

Zespole Szkół nr 1. Za dwa lata z „budowlanki” zostanie tylko „biały ogólniak”. Najwięcej przekształceń czeka Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, które docelowo stanie się Mechaniczno-Elektrycznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zdecydowaliśmy o lokalizacji tej inwestycji przy ul. Koszykowej. Powstał już program funkcjonalno – użytkowy, który precyzuje konkretne potrzeby nowej placówki, opracowywana jest dokumentacja budowlana inwestycji. Na terenie obecnego Zespołu Szkół nr 3 zostanie wybudowana nowoczesna hala warsztatowa a istniejące budynki szkolne czeka termomodernizacja. Kolejne inwestycje w bazę dydaktyczną to rozbudowa

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Został wybudowany budynek internatu dla 50 uczniów, powstały nowe pracownie, plac zabaw , a ośrodek został w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wartość inwestycji w SOSW to blisko 3,8 mln zł. Następna inwestycja to warta 3,5 mln zł termomodernizacja obiektów

Bursy Szkolnej wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym za prawie 1,2 mln zł zbudowano nowe obiekty rekreacyjne, pomosty i ogrodzenie. Łącznie na rozwój i unowocześnienie bazy dydaktycznej naszych jednostek wydaliśmy w

ostatnim okresie ponad 30 mln zł, z czego większość środków to środki zewnętrzne. Dodatkowo na bieżące remonty naszych placówek przez ostatnie dwa lata przeznaczyliśmy około 800 tys. zł. Drugim obszarem, na który kładliśmy nacisk w naszym programie wyborczym to pomoc społeczna. Bardzo ważnym zadaniem jest zrealizowany za blisko 2 mln zł Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej. Inwestycja bardzo potrzebna w naszym powiecie, o którą środowiska zajmujące s i ę o s o b a m i niepełnosprawnymi zabiegały od wielu lat. Dzięki postawie radnych Dobra Wspólnego już pod koniec poprzedniej kadencji podjęto decyzją o realizacji tej inwestycji, a teraz znajduje ona szczęśliwy finał. Następny z obszarów to działania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu. Przez ostatnie dwa lata na realizację programów zewnętrznych pozyskano kwotę blisko 2,5 mln zł. Pozyskane pieniądze przeznaczono na aktywizację lokalnego rynku pracy. Na koniec inwestycje drogowe. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat na inwestycje drogowe przeznaczono z budżetu ponad

21 mln zł, co umożliwiło przebudowę około 20 km dróg powiatowych i modernizację d w ó c h m o s t ó w. P o w i a t również włącza się finansowo w realizację inwestycji drogowych w gminach i mieście Ełku. Efekty tych działań są odczuwalne dla wszystkich poruszających się po drogach powiatowych. Kolejnym obszarem istotnym dla mieszkańców jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. Wiele z organizacji korzystało z grantów na realizację swoich zadań. Przeznaczamy na to rocznie po ok. 400 tys. zł. Podsumowując uważam, że dzięki odłożeniu na bok partykularnych interesów partyjnych udaje się realizować program wyborczy w bardzo dobrym stopniu. Częstą przeszkodą w realizacji niektórych zadań jest szczupłość środków, jakimi dysponuje powiat oraz kończący się okres programowania Unii Europejskiej. Marek Chojnowski


6

DOBRO WSPÓLNE W MIEŚCIE

Dwa lata kadencji 6 grudnia 2010 roku Tomasz Andrukiewicz złożył uroczyste ślubowanie i objął ponownie urząd Prezydenta Miasta Ełku. Za kilka dni minie więc 2 lata obecnej kadencji 2010–2014. Ten swoisty „półmetek" jest dobrą okazją na podsumowanie działań miejskiego samorządu.

37. Jagodowa na os. Pod Lasem 38. Rumiankowa na os. Pod Lasem 39. Wrzosowa na os. Pod Lasem 40. Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem Kościuszki do mostu na rzece Ełk 41. Kilińskiego od mostu na rzece Ełk z

sieci, 1222 osoby podłączone do sieci kanalizacyjnej i 528 osób do sieci wodociągowej. 4. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Samorządowych i w Parku Wodnym

Budownictwo komunalne 1. Modernizacja budynku pokoszarowego przy ul. Dąbrowskiego z przeznaczeniem na komunalny budynek mieszkalny – 55 mieszkań i 11 lokali usługowych. 2. Wybudowanie budynku socjalnego z 18 mieszkaniami przy ul. Sikorskiego. 3. Renowacja, remonty elewacji 6 budynków będących w 100% własnością miasta oraz partycypacja w kosztach remontu elewacji 17 budynków wspólnot mieszkaniowych, m.in.: Armii Krajowej 18, 23, 25, Orzeszkowej 22, 24, Chopina 2, Wawelskiej 12. 4. Przyznanie rodzinom umieszczonym na listach przydziałów i zamian mieszkań 29 lokali socjalnych, 62 lokali mieszkalnych oraz dokonanie 23 zamian mieszkań.

Kultura fizyczna 1. Wybudowanie boiska ze sztucznej trawy do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu wraz z budynkiem szatniowosanitarnym, ogrodzeniem i oświetleniem „Orlik 2012" przy SP 4 w centrum Ełku i przy SP5 na os. Jeziorna. . 2. Wybudowanie boiska ze sztucznej trawy do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu wraz z budynkiem szatniowosanitarnym, ogrodzeniem i oświetleniem „Orlik 2012" przy Zespole Szkół Samorządowych na os. Zatorze. 3. Rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu, bieżni oraz bieżni do skoku w dal przy SP 2. 4. Wybudowanie nowoczesnego skate-parku z systemem nagłośnienia i oświetlenia w pobliżu plaży miejskiej na ul. Parkowej. 5. Wybudowanie krytego sztucznego lodowiska, kortów tenisowych i boisk

Cmentarz 1. Rozpoczęcie budowy cmentarza komunalnego w Bartoszach k/Ełku.

Poniżej przedstawiono najważniejsze działania zrealizowane w ciągu ostatnich 2 lat oraz aspekty istotne z punktu widzenia mieszkańców Ełku. Drogi 1. Zakończenie budowy obwodnicy miasta Ełku Modernizacje i przebudowy ulic miejskich 2. Armii Krajowej 3. Brata Jakubczaka na os. Jeziorna 4. Jeziorna na os. Jeziorna 5. Piwnika „Ponurego" na os. Konieczki 6. Bahrkego na os. Konieczki 7. Wileńska na os. Północ II 8. Tuwima na os. Kajki II 9. 11 Listopada 10. Kajki 11. Sikorskiego 12. Bema na os. Zatorze 13. Nadrzeczna na os. Zatorze 14. Brzozowa na os. Zatorze 15. Modernizacja chodników ul. Suwalskiej na os. Zatorze 16. Modernizacja chodników ul. Łukasiewicza na os. Zatorze 17. Mickiewicza – II etap 18. Magazynowa 19. Zamkowa- współfinansowanie 20. Maćka z Bogdańca na os. Grunwaldzkim 21. Księcia Witolda na os. Grunwaldzkim 22. Zawiszy na os. Grunwaldzkim 23. Zbyszka z Bogdańca na os. Grunwaldzkim 24. Danusi na os. Grunwaldzkim 25. Jagienki na os. Grunwaldzkim 26. Księżnej Anny na os. Grunwaldzkim 27. Książąt Mazowieckich na os. Grunwaldzkim 28. Juranda na os. Grunwaldzkim 29. Długosza na os. Grunwaldzkim 30. Królowej Jadwigi os. Grunwaldzkim 31. Krótka na os. Szyba 32. Leśna na os. Leśnym 33. Sosnowa na os. Leśnym 34. Świerkowa na os. Leśnym 35. Lipowa na os. Leśnym 36. Dębowa na os. Leśnym

poszerzeniem o 2 kolejne pasy ruchu i budowę ronda turbinowego na skrzyżowaniu z ul. Targową Remonty ulic 1. Gdańska 2. Kilińskiego 3. Wojska Polskiego 4. Towarowa 5. Dobrzańskiego 6. Grota Roweckiego Parkingi 1. Wybudowanie 440 miejsc parkingowych, w tym m.in. Dąbrowskiego, Wojska Polskiego przy rzece, Chopina, Nadjeziorna, Pułaskiego, Kilińskiego przy Placu Jana Pawła II 2. Funkcjonowanie 88 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych Transport miejski 1. Zakup 13 autobusów, w tym 3 nowych klimatyzowanych marki Mercedes obsługujących komunikację miejską w Ełku, gminie Ełk i Stare Juchy. 2 . Wy m i a n a 1 8 w i a t p r z y s t a n k ó w autobusowych. 3. Najniższe ceny biletów komunikacji miejskiej w regionie. Ochrona środowiska 1. Budowa Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów, jednego z najbardziej nowoczesnych zakładów w Unii Europejskiej.

2. Rekultywacja (zagospodarowanie i uporządkowanie) prawie 4 ha starego wysypiska śmieci. 3. Odnowa i rozbudowa sieci wodociągowokanalizacyjno-deszczowej – łącznie 40 km

Edukacja 1. Remonty i modernizacje szkół, np. modernizacja elewacji SP 4, modernizacja części dachu SP2, elewacji przedszkola „Perełka", pionu kuchennego w Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki". 2. Utworzenie nowej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 na os. Zatorze. 3. Utworzenie Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego w G4 na os. Północ II. 4.. Realizacja współpracy międzynarodowej przez SP 4 i SP 7 w ramach Programu Comenius. 5. Realizacja programu stypendialnego dla aktywnych społecznie i zdolnych uczniów (107 stypendiów). 6. Realizacja programu grantowego „Nasze pasje" – rozwijającego talenty i zainteresowania uczniów (za realizację tego programu miasto zostało wyróżnione przez korporacje samorządowe tytułem Samorządowy Lider Zarządzania). Zrealizowano 80 projektów za 110 tys. zł, w którym uczestniczyło 1500 osób. 7. Realizacja programu stypendiów socjalnych (ponad 3 tysiące stypendiów na kwotę 1,5 mln zł).

wielounkcyjnych przy stadionie miejskim. 6. Wytyczenie trasy do narciarstwa biegowego w lasach otaczających Ełk. 7. Fundowanie stypendiów (87 osób) i nagród sportowych (27 osób) za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. 8. Opracowanie Strategii Rozwoju Sportu Miasta Ełku do roku 2016. 9. Organizacja licznych wydarzeń sportoworekreacyjnych, skierowanych do ełczan, rodzin, gości, w tym m.in. zawody triatlonowe, letnie i zimowe zawody balonowe, biegi uliczne Place zabaw 1. Pułaskiego przy promenadzie 2. Piłsudskiego przy stadionie 3. Mickiewicza 22 4. Kościuszki 10 5. Magazynowa 6. Żeromskiego przy Placu Jana Pawła II 7. Małeckich przy Szkole Podstawowej nr 2 8. Grodzieńska przy Szkole Podstawowej nr 3 9. Piłsudskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 10. Suwalska przy Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 11. Piwnika „Ponurego" przy Szkole Podstawowej nr 9

Kultura 1. Modernizacja Ełckiego Centrum Kultury obejmująca: modernizację elewacji, modernizację sali widowiskowej oraz galerii wraz z jej powiększeniem. Turystyka 2. Utworzenie i wyposażenie kina 2 D i kina 3 D 1. Budowa III etapu promenady miasta od w Ełckim Centrum Kultury. schodów terenowych na os Jeziorna do ul. św. 3. Wybudowanie amfiteatru z nowoczesnym Wojciecha z wyodrębnioną ścieżką rowerową i systemem oświetleniowo-nagłośnieniowym nowym pomostem przy ul. Jeziornej. nad Jeziorem Ełckim. 2. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż I etapu 4. Utworzenie Muzeum Historycznego w Ełku. promenady od Wyższej Szkoły Finansów i 5. Budowanie tożsamości i poczucia więzi Zarządzania do ul. Zamkowej. mieszkańców Ełku: 3. Odnowa budynków, stacji i terenu Ełckiej a. nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Kolei Wąskotorowej w Ełku oraz w Sypitkach Ełku Siegfriedowi Lenzowi, wraz z wybudowaniem wiat i miejsc b. organizacja wydarzeń historycznych, grillowych. patriotycznych, festynów rodzinnych 4. Realizacja kampanii promujących turystykę i skierowanych do szerokiej publiczności Ełku, Ełk: Ełk. Tu wracam, Ełk. Kulinarna stolica gości i turystów. Mazur, Ełk. Sedno Mazur, Ełk. Odlotowe 6. Wydanie oraz współfinansowanie wydania wakacje. płyt: Wydawca: Inicjatywa Dobro Wspólne ul. Wileńska 25/27 19-300 a. Dźwięki Ełku, prezentującej najlepsze Ełk utwory muzyczne ełczan, KRS 0000283305 Nakład: 20 tys. egz. b. Mój Świat, Piotra Karpieni.


7

DOBRO WSPÓLNE W MIEŚCIE Rozwój gospodarczy i nauka 1. Wybudowanie Parku NaukowoTechnologicznego dla przedsiębiorców, inwestorów i absolwentów uczelni technicznych. To miejsce, które daje szansę powrotu młodym ełczanom do Ełku. 2. Uzbrojenie około 30 ha gruntów inwestycyjnych.

3. Złożenie wniosku do Rady Ministrów o rozszerzenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o grunty Techno-Parku w Ełku. 4. Pozytywne zakończenie starań o utworzenie w Ełku kierunków technicznych w ośrodku zamiejscowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Nabór zacznie się w 2013 r. Pomoc społeczna i polityka prorodzinna 1. Realizacja programu pracy streetworkerów (pedagogów ulicy), pracujących na podwórkach, w bramach z dziećmi, młodzieżą zagrożoną m a rg i n a l i z a c j ą i w p ł y w e m z ł e g o środowiska. 2. Powołanie 4 asystentów rodzin, którzy opiekują się i udzielają pomocy 67 rodzinom mającym trudności w wychowaniu dzieci, z przemocą, niezaradnością, ubóstwem itp. 3. Funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy Urzędzie Miasta Ełku: w ramach poradni funkcjonuje punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej – dyżury psychoterapeuty ds. uzależnień, prawnika,

psychologa, specjalisty do pracy z agresorem, psychiatry oraz punkt konsultacyjny dla młodzieży – konsultacje dla dzieci i rodziców, podczas których korzystać można z porad i terapii indywidualnej psychologa, socjoterapeuty, specjalisty ds. resocjalizacji. 4. Funkcjonowanie Rady Rodziny przy

Prezydencie Miasta – aktywnego forum przedstawicieli organizacji i instytucji zaangażowanych w pomoc rodzinie i dzieciom. Ochrona zdrowia 1. Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Ełku, którzy ukończyli 66 lat. 2. Bezpłatna szkoła rodzenia z zakresu: przebiegu ciąży, porodu i połogu, pielęgnacji i opieki nad noworodkiem. 3. Stołówka w szpitalu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 4. Wybudowanie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w szpitalu miejskim. 5. Utworzenie własnej pracowni tomografii komputerowej w szpitalu miejskim. 6. Rozwój Oddziału Kardiologii Interwencyjnej 7. Zmodernizowanie przychodni przy ul. Konopnickiej 8. Wybudowanie parkingu przy szpitalu na 240 miejsc. 9. Realizacja projektów profilaktyki we

współpracy z organizacjami pozarządowymi, np. przeciw otyłości, cukrzycy. Bezpieczeństwo publiczne 1. Utworzenie Zintegrowany System Bezpieczeństwa Miasta Ełku – wysokiej jakości monitoringu wizyjnego. Obecnie działa w mieście 25 kamer w systemie IP (kamery megapikselowe). W zintegrowanym systemie będzie funkcjonować ok. 60 kamer wysokiej rozdzielczości. 2. Zamontowanie kolejnych 6 progów zwalniających na ulicach miejskich. 3. Realizacja przez Straż Miejską kursu samoobrony dla kobiet. 4. Zwiększenie czasu pracy Straży Miejskiej o godziny nocne w okresie letnim. 5. Finansowanie pobytu dodatkowych patroli policji Oddziałów Prewencji z Olsztyna. 6. Wyposażanie w profesjonalny sprzęt policji, straży pożarnej oraz Straży Miejskiej do ratownictwa medycznego, rowerów patrolowych itp. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1. Ponad 2 miliony złotych na zadania miasta realizowane przez NGO (blisko 350 umów na realizację zadań, z których skorzystało kilkanaście tysięcy ełczan). Stała współpraca miasta ze 150 organizacjami pozarządowymi. 2. Rewitalizacja i odnowa Kamienicy M3 Małeckich 3. M3 stało się siedzibą ok. 40 organizacji świadczących usługi społeczne na rzecz ełczan i podregionu ełckiego (bezpłatne poradnictwo prawne, bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu pisania projektów, zakładania NGO, usługi dla seniorów). Informatyzacja miasta 1. Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku - 17 miejskich jednostek organizacyjnych zostało połączone siecią światłowodową, a kolejnych 17 jednostek - siecią bezprzewodową WiMax na częstotliwości należącej do miasta Ełku. Łącznie wybudowanych zostało ponad 15 km światłowodu. 2. Info-kioski na terenie Ełku zamontowanych zostało ok. 100 infokiosków, spośród nich 18 to infokioski zewnętrzne, natomiast pozostałe wewnętrzne. Zewnętrzne infokioski zostały wyposażone również w funkcjonalność hotspot. 3. Hot-spot - na terenie Ełku funkcjonują na dzień dzisiejszy 42 hot-spoty w różnych miejscach miasta. 4. PIAP (publiczne, wielostanowiskowe miejsca dostępu do Internetu) - funkcjonują 4: w Miejskiej Bibliotece Publicznej (8 komputerów z dostępem do Internetu), Centrum Edukacji Ekologicznej (12 komputerów z dostępem do Internetu), Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (8 komputerów z dostępem do Internetu) i Urzędzie Miasta Ełku (4 komputery z dostępem do Internetu).

Finanse i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej 1. Realizacja 40 projektów o wartości ponad 213 mln zł (nie wliczając obwodnicy miasta, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów). 2. Bezpieczny poziom zadłużenia inwestycyjnego na poziomie 46 %. Informacje dodatkowe Demografia Ełk jako jedyne miasto mazurskie ma dodatni wskaźnik demografii, a z danych GUS wynika, że w ciągu najbliższych 23 lat na Mazurach zwiększy się jedynie liczba mieszkańców Ełku. Na wzrost liczby mieszkańców w województwie warmińskomazurskim może liczyć jeszcze Olsztyn. Granicę 60 tys. mieszkańców miasto przekroczy 4-5 lat. Według prognoz na koniec 2035 roku będzie tu mieszkało już 63 tys. osób. Ełk ma również dodatnie saldo migracji (40 % z innych miast i 60 % z obszarów wiejskich) Siła nabywcza W Ełku, który liczy 58 tys. mieszkańców, średnia siła nabywcza mieszkańca jest o 3,3 proc. większa od średniej krajowej, wynoszącej ok. 26 tys. zł rocznie. Siła nabywcza mieszkańców Ełku to ponad 1,3 mld zł w skali roku. Atrakcyjność inwestycyjna Ełku Ełk w Raporcie wśród 10 najwyżej ocenianych gmin woj. warm–maz. pod względem potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej, otrzymując klasę A (najwyższą) dla gospodarki narodowej oraz większości jej najważniejszych sekcji. Ełk otrzymał też I miejsce wśród gmin województwa warm. – maz. w badaniu jakości obsługi potencjalnych inwestorów. Raport powstał na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Został opracowany przez Szkołę Główną Handlową. Dodatkowo nowym tytułem „Gminy na 5" wyróżniono 70 gmin w całej Polsce. W woj. warm.–maz. nagrodzono 3 samorządy: Ełk (największa liczba punktów), Iława, Giżycko. Przy ocenie uwzględniano m.in.: zasoby kapitału ludzkiego, pomoc dla inwestorów, infrastrukturę techniczną (drogi, koleje, lotniska), infrastrukturę społeczną (żłobki, przedszkola, szkoły), mikroklimat rynkowy (szanse powodzenia inwestycji), mikroklimat administracyjny (stosunek władz lokalnych i samorządowych do inwestycji i rozwoju).


8

KALINOWO-PROSTKI

Drodzy Mieszkańcy!! Mijające dwa lata mogę ocenić jako pracowite i owocne. Był to czas ciężkiej pracy i realizacji inwestycji w a ż n y c h d l a n a s z e j G m i n y. Na podejmowane działania skutecznie zabiegamy o środki z Unii Europejskiej, które umożliwiają dofinansowanie wielu przedsięwzięć. Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, iż wszystkie możliwości pozyskania środków zewnętrznych są wykorzystywane. Bez zewnętrznego wsparcia realizacja wielu inwestycji nie byłaby możliwa.

Dziękuję za dwa lata ciężkiej, wspólnej pracy. Jako gospodarz Gminy, często reprezentujący ją na zewnątrz mogę powiedzieć, że były to dobre dwa lata – z punktu widzenia przeprowadzonych inwestycji, jak też biorąc pod uwagę zmianę wizerunku gminy, sposobu jej postrzegania na zewnątrz. Natomiast bezpośrednia ocena mojej pracy należy do Was – mieszkańców naszej Gminy. Zapraszam do dalszej pracy na rzecz dobra wspólnego Gminy Kalinowo i jej Mieszkańców.

Mariusz Klepacki, sekretarz gminy

wójt Andrzej Bezdziecki Obecna kadencja, której mijają dwa

NASZE INWESTYCJE Do najważniejszych inwestycji gminnych można zaliczyć budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Laski Wielkie, Łoje, Makosieje. Laski Małe, Sypitki, Kucze, Stacze, Romoty, Czyńcze, Pisanica, Mazurowo. Jest to największa inwestycja w historii Gminy Kalinowo. Całkowita wartość prac wyniosła 9 000 000 zł, z czego 3 350 000 zł Urząd pozyskał z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Dzięki tej inwestycji 98 % Gminy jest zwodociągowanie, a cała południowa część oraz większe ośrodki Gminy są skanalizowane. Kolejną ważną inwestycją, zwłaszcza dla mieszkańców, którzy uzyskali dostęp do bieżącej wodą była budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w zabudowie kolonijnej na terenie Gminy Kalinowo. Prace związane z budową wodociągu i kanalizacji pochłonęły ok. 650 000 zł. Ponad połowa tych środków pochodzić będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Kolejne, dobrze zainwestowane pieniądze, to jak w większości gmin - naprawa dróg. Gmina pochwalić się może, między innymi, przebudową odcinka drogi gminnej publicznej Mikołajki-Szczudły. Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie 1.218.000 zł. Kolejne pozyskane środki zostały na przebudowę drogi gminnej Nr 179003N Makosieje-Pisanica. Na ten cel Gmina Kalinowo uzyskała dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wartość inwestycji to kwota 1.262.553,42 zł, z czego 70 % stanowią środki unijne.

„Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Kalinowie wraz z przebudową ciągu pieszego” dofinansowanego z PROW 2007-2013 w ramach działania Wdrażanie LSR – „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach projektu zmodernizowano teren wokół Urzędu Gminy oraz przebudowano ciąg pieszy od ul. Mazurskiej do ul. Osiedlowej. Zamontowano siłownię na świeżym powietrzu, ławki, latarnie parkowe oraz zagospodarowano teren zielenią. Koszt inwestycji to około 640 000 zł, z czego 360 000 zł pochodzi z PROW-u.

W 2012 roku zakupiono ciężki samochód pożarniczy dla OSP Kalinowo. Koszt zakupu Mercedesa ATEGO z pełnym wyposażeniem to kwota rzędu 689 040 zł. 145 000 – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, 150 000 zł – Zarząd Główny Związku OSP w W-wie, 394 040 – pożyczka z

Sukcesem samorządu gminnego jest wybudowanie pierwszej na terenie Gminy plaży z towarzyszącą infrastrukturą. Wykonano pomost pływający, wieżę widokową, małą infrastrukturę, zadaszone miejsca do biesiadowania z grillem, boiska do gry w siatkówkę oraz piłkę nożną. Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskaniu prawie 500.000 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Gmina przyjazna inwestorom Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, pozwalający na stosowanie zwolnień przedsiębiorców tworzących miejsca pracy dla osób bezrobotnych i realizujących nowe inwestycje.

lata, pełna jest pozytywnych wydarzeń, chociaż śmierć ś.p. Cecylii Drozdowskiej była bardzo smutnym przeżyciem. Pamiętam ją jako moja nauczycielkę i oddanego, bardzo zaangażowanego społecznika. Ciągle żałuję, że nie ma jej pośród nas. Przechodząc do przedsięwzięć, które udało się zrealizować to bardzo cieszę się z utwardzonych dróg w Bobrach i kanalizacji w Kosinowie – wspólna inicjatywa z Panią Wójt Gminy Prostki i ANR. Nie zapomnieliśmy o dostępności mieszkańców do linii brzegowych naszych jezior – program „Plaża w każdej gminie” ziścił się w postaci urokliwego miejsca w Gutach Rożyńskich, a z programu „Miejsce spotkań w każdej gminie” wspólnie z samorządem Gminy Prostki zrewitalizowaliśmy w Dąbrowskich sympatyczne lokum do wypoczynku. Zadbaliśmy też, by stan naszych dróg ulegał systematycznej poprawie. Odcinek Wiśniowo Ełckie – Laski Małe skomunikował mieszkańców sąsiadujących gmin, natomiast droga Rożyńsk Wielki – Rakowo Małe przy dużym współudziale podmiotu prywatnego umożliwił prowadzenie działalności gospodarczej i komfort jazdy po bardzo dobrej nawierzchni. Czeka nas jeszcze „chwila cierpliwości” przy modernizacji drogi Prostki –Marchewki. Wspólnie z Radą Gminy Prostki spróbujemy w 2013 roku wykonać dokumentację na dalsze inwestycje, tj. drogi Marchewki – Sokoły Jeziorne i Taczki - Nowaki - Krzywińskie Rakowo Małe. Powiat Ełcki będzie będzie zabiegał o lepszą dostępność naszego regionu do potencjalnych inwestorów w postaci przedsięwzięć - Via Baltica, Ria Baltica. Otwarcie na świat zmniejszało będzie wielopłaszczyznowe wykluczenie naszego powiatu. Kończąc mam nadzieję, że ten piękny zakątek Mazur stanie się atrakcyjnym i czystym miejscem do wypoczynku a satysfakcjonująca praca znajdzie się tu na miejscu a nie poza granicami kraju. Andrzej Wiszowaty radny Rady Powiatu z Prostek

DOBRA GAZETA  

Informator Inicjatywy Społecznej Dobro Wspólne Połowa kadencji 2010/2014

DOBRA GAZETA  

Informator Inicjatywy Społecznej Dobro Wspólne Połowa kadencji 2010/2014

Advertisement