Page 1

Izveštaj o korišćenju prostora kroz kros-sektorsku stratešku saradnju Tehničke škole, organizacija za mlade i KZM Prijepolje [draft]

Početak saradnje i definisanje potreba

~ Saradnja sa Tehničkom školom datira još od 7. Decembra 2011. Godine kada je sa školom organizovana tribina o preduzetništvu u prostorijama firme Emylio Stecher kojom je modelirala saradnica Tehičke škole, Admira Turković uspostavljajući saradnju i sa Ekonomskom školom tokom koje se javila ideja o zajedničkoj saradnji ove dve škole i Kancelarije za mlade, opštinskog tela zaduženog za koordiniranje omladinske politike koja je za ove dve škole bitna jer se sprovodi kroz oblast formalnog, neformalnog obrazovanja i podsticaja preduzetništva. Referišući se na Školski razvojni plan (izdat od strane škole u Prijepolju , 2011. godina) , prateći potražnji radne snage i ulaganje u kvalitet mladog kadra koju škola obrazuje, a u cilju promovisanja dodatnog i kvalitetnog isksutva vezanog sa formalnim kurikulumom škole, pohađan od učenika na dobrovoljnoj osnovi pored redovne nastave, razvijen je model sticanja praktičnog snanja koje obuhvata praćenje,vrednovanje i promociju potencijalnih mladih kadrova koje će uključeni partneri sertifikovati i promovisati na kraju projekta. Ovim projektom se promoviše kvalitet ovog praktičnog isksutva čime se ostvaruje mogućnost povezivanja sa nastavom naročito kada su u pitanju profili sledećih smerova:      

Elektrotehničar računara Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje Automehaničar Metalostrugar Autoelektričar kao i mogućnost uvođenja smera - autotroničar

Ključni problemi koje je škola definisala a koje predstavljaju ključne potrebe za rešavanje su :   

Veoma slab socijlano-ekonomski položaj učenika Nedostatak adekvatne prostorije za okupljanje i druženje učenika korićenjem prostorije biblioteke kao HUB centar kreiran i vođen u komenadžmentu tri sektora : civilnog, prosvetnog i lokalne samouprave Veliki broj učenika putnika (70%) te decentralizacija, vremenski fokus i kvalitet iskorišćenja slobodnog vremena provedenog u školi kreirajući efikasan uticaj na iskustvo učenika u toku vremena provedenog u školi Tradicionalna nastava i nemotivisanost nastavnika ya kreativni rad i inovacije, kreiraju'i jedinstveni proces sticanja iskustva kroz ispunjavanja praktičnih zadataka koji kreiraju izazove od napornih nastavnih jedinica crpeći najbolji potencijal iz učenika


Takođe na polju ključne oblasti : Postignuća učesnika se jača njihova motivacija za samoobrazovanjem, ojačati zainteresovanost učešća učenika na takmičenjima, podstičući njihovu samoprocenu, samostalnost , produktivnost, samostalnost, samoinicijativnost , sposobnost učenja na greškama, preduzimljivost i odgovornost. Takođe, na polju ključne oblasti : ЕТОС , ovim se povećava “ugled i promocije škole” , povećavanja kvaliteta prakse , enterijera i stepena participacije učesnika u aktivnostima škole i jačanju đačke zadruge, osavremenjujući i unapređujući vaspitno-obrazovni process, na osnovu potreba mladih. Ranije tokom leta, kroz projekat Ministarstva omladine i sporta “Pokreni Prijepolje” koji je predstavljao snimak stanja i potreba mladih iz udaljenih mesnih zajednica a koji su sproveli volonteri i saradnici Kancelarije za mlade u 13 mesnh zajednice utvrđeno je da najveća potreba nove mogućnosti za zapošljavanje, jačanje praktičnog isksutva i rekonstrukcija ili adaptacija postojećih zapuštenih, nefunkcionalnih i drugih prostora koji se ne koriste. Sledeći potrebe, Kancelarija za mlade je predložila mere koje su deo Strategije razvoja opštine Prijepolje a koje su vezane za adaptaciju postojećih objekata u pet mesnih zajednica u kom bi se kreirao jedinstven program koji bi pružaop mladima ili periodične programe neformalnog obrazovanja i stalne servise i usluge vezane za informisanje mladih, mobilnost, zapošljavanje, samozapošljavanje . Međutim, kako je plan vezan za 2015. Godinu a mladi nisu na agendi prioriteta lokalne samouprave, orgnaizacije mladih i mladi pojedinici su odlučili da do ciljne grupe a kasnije i prilagođavajući programe i fokus aktivnosti ambijentu škole a opet dolazeći do prioriteta razvijajući svoje kapacitete i kapacitete mladih formirajući predloge koji su od javnog interesa za zajednicu, rešenje je stiglo iz Tehničke škole u Prijepolju, institucije koja je želela promenu,imala posvećene lidere ali i saradnju na preventivnim programa vršnjačkog nasilja po kom je škola stekla loš imidž. Radeći na preventivnim programima sa saradnicom Admirom Turković, rešenja za prostorni kapacitet koji je tad služio organizaciji „Stari zanati za novo doba” javila se ideja o povratku tih prostorija učenicima ali i razmišljanju o širok slici kao što je rad na spajanju tržišta i sposobnosti učenika . Kancelarija za mlade je idenitifikovala prostor biblioteke kao strateški važan i posvetila fokus svog rada u nizu pregovora i konsultacija sa predstavnicima ove ustanove.

Nakon toga, Kancelarija za mlade je sledeći potrebe koje je dobila od učenika kroz participativna istraživanja vršena u odeljenjima obe škole, a sledeći Strategiju za smanjenje siromaštva Republike Srbije, Akcioni plan za sprovođenje Nacionane strategije za mlade i druga ključna lokalna i državna strateška razvojna dokumenta definisala mere i servise čije su glavne tačke: 1. Fokurisanje omladinske politike na ranjive grupe pojedinaca koje žive u udaljenim delovima van gradske zone Prijepolja kroz primenu omladnskog rada kroz process razvoja iskustva 2. Pronalaženje modela jedinstvenog prostora koji bi obuhvatao ciljne grupe mladih dok se ne razviju prostori u strateških 5 mesnih zajednica a u kojim bi se sprovodio rad neometano od školske nastave na razvoju iskustva i ideja 3. Pozivanja organizacija da kreiraju programe koji bi se orjentisali na periodični ili kontinuirani rad sa mladima na razvijanju dodatnih veština, znanja, iskustava kroz grupni ili individualni rad kreirajući polje za kreiranje prostora razvijanja punih potencijala


4. Smanjivanje migracije kroz jačanje lokalnih ljudskih resursa kreiranjem uslova i ambijenta podrške i zajedničkog rada Ova vrsta saradnje daje vrednost potrebnih donatoru a to su karakteristike koje ostavljaju utisak kontinuirane saradnje i konkretnih rezultata koja obezbeđuje dodatno investiranje.

Razvoj ideje

~ Prijepoljska organizacija JUMP koju vodi Edo Sadiković, youth peace ambassador i trener Saveta Evrope nakon serije organizovanja omladinskih kampova na teritoriji opštine Prijepolje a kroz konsultativne procese sa Kancelarijom za mlade i iskustva omladinskih lidera koji su bili aktivni učesnici ovih kampova, radeći na razvoju prostorije koja obuhvata informisanje mladih ljudi u različitim oblastima kao prosleđivanje informacija u svojim mesnim zajednicma. Nakon toga, projekat je bio predstavljen na različitim konferencijama, između kojih se ističe prezentacija predstavnika delegacije Srbije , Admira Veljovića u internacionalnoj poseti u kojoj su učestvovali predstavnici Kenije, Bangladeša, Albanije, Moldavije, Pakistana u Londonu 2011. godine razmatrajući ideju o prostoru koji je resurs informacija za celu zajednicu, prateći dnevne prilike dostupne mladima na različitim nacionalnim i evropskim kanalima komunikacije koje mladi ne koriste a koje se sortiraju, distribuiraju i prezentuju kroz lak način, prijemčiv mladima koji mogu da koriste informaciju. Razvijen je koncept InfoRooms, koncept različitih delova prostorije u jednom prostoru u kome se mladi informišu kroz jednu vrstu recepcije, na kojoj mladi podnesu zahtev za informaciju a onda se upućuju na određenu oblast . Suština InfoRoomsa je da u prvoj godini to bude razvijena usluga povezana sa KZM Prijepolje i Lokalnim centrom za razvoj malih i srednjih preduzeća , ali da vremenom preraste u community center gde mladi pomažu mladima, kroz održivu formu servisa, umreženu sa dostupnim mogućnostima i lokalnim insistucijama i organizacijama (primer : informisanje mladih preduzetnika o mogućnostima ličnog razvoja,edukacije i dostupnim fondovima ) . Cela struktura rada InfoRoomsa bi se sastojala iz podeljenje prostorije u 4 dela koje bi organizovala i kreirala 4 omladinska radnika / stručnjaka ipružala sinhroniovane usluge i to u međuzavisnim i povezanim oblastima (potrebno josh razraditi)

 Preduzmi ! ( oblast preduzetništvo, prostor u kome bi mladi srednjoškolci bili savetovani za pokretanje sosptvenog

biznis, krajem 3. i 4. razreda strukovne srednje škole, savetovani o idejama dobre prakse, motivisani da razmišljaju o rešenjima koja su primenljiva, održiva,pametna i kreativna podržavajući kreativnost i anilizirajući dostupne resurse, korišćenje mentoringa , organizovanje studijskih poseta firmama )  Pronađi ! ( oblast informisanja , u okviru ove strukure informacije teku u dva pravca, gde mladi okupljeni oko ovog dela distribuiraju informacije u svoje mesne zajednice po pitanju novih programa zapošljavanje,mobilnosti,edukacija, informacije od važnosti za lični razvoj i razvoj karijere ali i prenose potrebe iz svojih naselja preko jedinstvenih formulara najviše za IdeaLaboratoriju , )  Poveži ! ( formiranje baza , oblast u kome bi se radilo na kreiranju baze podataka zainteresovanih mladih za različite edukacije, obavljanje trenutnih volonterskih poslova , kreiranje mreže zainteresovanih prema privrednim granama prilagođenim mladim ljudima kao oblik aktivnog posredovanja i komunikacije, )  IdeaLaboratorija ( oblast inicijativa , ovde mladi identifikuju svoja rešenja u odnosu na potrebe , dajući ideje koje se mogu koristiti kao projektne ili preduzetničke gde osoba zadužena za ovaj deo vodi proces identifikacija problema, potreba i potragom za rešenjima )


Svaka od "soba" (razgraničene rigipsom ili nekim drugim materijalom kao pokretnim zidom) ima svoje aktivnosti koje vodi osoba zadužena za tu oblast kao radionicu sa grupom od 20 srednjoškolaca koja na kraju projekta pokreće svoj vlastiti projekat izlazeći sa formiranim preduzećem (u zavisnosti od projektne ideje) . Predlog iz Novog Pazara (online prodavnica) bi mogao da bude jedan od malih projekata (čak i kao celokupna ideja, uključujući knjigovođe i dizajnere van škole ili u školi, ali i njene delove za razvoj sopstvenih projekata kao na primer "Rent- a- touristic - guide" gde bi mladi na autentičan način razvili autentičnu turističku ponudu ili pomagali u marketingu domaćinstva u ruralnom delu koje je pretežno staro i kompjuterski nepismeno ) i uvežen sa drugim ciljnim grupama i kreatorima produkata za prodaju ( primer: zanati duboreza , turistička promocija i marketing , uvezivanje sa izviđačkim pokretom i lidera za turizam od mladih zainteresovani za tu mogućnost koja je dostupna u bazi u tom periodu ).

Ideja je predstavljena nemačkoj fondaciji SHL, potom USAIDu dok je mogućnost za pilot projekat, u kom će učestvovati učenici Tehničke škole, raditi na pilot projektu i prilagoditi ga svojim potrebama, dolazeći u aktivnu ulogu i korisnika i realizatora, dobiti epilog podrškom Ministarstvo omladine i sporta. Kao rezultat rada na ovoj ideje , kreiran je projekat HUB Prijepolje.


Omladinski radnici

~ Omladinski rad je planiran proces obrazovnog karaktera, kreiran sa svrhom pružanje podrške mlčadima u procesu osamostaljivanja, tako što im imladinski radnik/radnica pomaže u ličnom i socijalnom razvoju kako bi postali aktivni članovi društva i učesnici u procesu donošenja odluka. Ideja omladinskog rada je kreiranje sigurnog okruženja i mogućnosti da aktivno učešće mladih na dobrovoljnoj osnovi u procesu sticanja veština,kompetencija i znanja. Omladinski rad je komplementaran formalnom obrazovanju. Diploma srednje stručne škole ili fakulteta dugo je bila dokument koji mladim ljudima otvara put ka tržištu rada, dokazuje njihovu kompetentnost i za veliku većinu njih označava kraj obrazovnog procesa. U poslednjih nekoliko decenija, društva širom sveta prelaze iz industijskog u informatičko doba, u kojem se količina informacija i znanja koja su nam potrebna za uspešno funkcionisanje u društvu višestruko uvećava. Istovremeno, pored već priznatih „tvrdih veština”, koje su vezane za određenu struku. Sve više se ceni značaj tzv. „mekih veština” (nenasilna komunikacija, sposobnost za timski rad, itd). Da bi proširili raspon svojih kompetencija, ljudi (posebno mladi) se sve više okreću neformalnom obrazovanju kroz koje dolaze do znanja i veština koje im formalno obrazovanje ne pruža. Broj programa omladinskog rada koji su zasnovani na principima neformalno obrazovanja povećava se i tematski proširuje. Pored unapređivanja znanja i veština, kroz ove programe mladi dobijaju i priliku da preispitaju svoje stavove i uspostave kritički odnos prema sebi i svom okruženju da bi postali aktivni članovi društva, sposobni da reaguju kada žele da promene nešto u sebi i oko sebe. Shvatajući značaj obrazovanja, Evropska Unija krajem XX veka postavlja sebi cilj da postane zajednica zasnovana na znanju i postavlja celoživotno učenje kao jednu od svojih vrednosti. Omladinski radnici/ce se ciljano i namenski uključuju u život mladih u njihovom specifičnom razvojnom periodu-adolescenciji . To bi, nadalje, značilo da se omladinski rad ne bavi mladima zato što postoji uverenje da su mladi problematični, pa se trebaju sprovesti vaspitne mjere kroz aktivnosti omladinskog rada. Filozofija na kojoj počiva omladinski rad jeste da se mladi nalaze u adolescenciji kao specifičnom razvojnom periodu, gde im je potrebna podrška u fazi njihovog razvoja, jer se nalaze na prekretnici života, iz djetinjstva u odraslo doba. Sam proces nosi sa sobom kompleskne promjene i mnogobrojne zahtjeve koji mladi treba da ispune da bi se postigla samostalnost i odraslost, te iz te perspektive omladinski/e radnici/ce pristupaju mladima i rade sa njima. Osnovne karakteristike omladinskog rada         

Tretiranje mladih kao partnera a ne klijenata ili učenika Pružanje podrške u razvoju vlastitog sistema vrednosti,socijalnih veština i odgovornosti Obezbeđivanje ravnopravnosti učešća i principa inkluzije i antidiskriminacije Korištenje metode neformalnog obrazovanja Sarađivanje sa ostalim akterima iz različitih sektora društva kako bi društvo odgovorilo na potrebe mladih Pružanje podrške mladima u donošenju (informisanih) odluka u odnosu na ličnu odgovornost prema društvu i zajednici Ohrabrivanje mladih da razviju kritičko mišljenje Promovisanje ideje volonterizma Pružanje usluga mladima a da pritom mladi donose odluke da li će učestvovati u omladinskom radu


 

Komplementarnost sa formalnim obrazovanjem kak obi se mladi podstakli na ostvarivanje vlastitih potencijala Baziranje na profesionalnom odnosu između omladinskog radnika/radnice i mladih

Iako kažemo da je primarni fokus omladinskog rada razvijanje potencijala mladih, prije nego smanjenje rizičnih ponašanja, moramo imati na umu da se mladi često nañu u rizičnim situacijama. U skladu sa tim, omladinski rad ima holistički pristup, prije nego jednodimenzionalni sa fokusom na jedno specifično ponašanje, npr. konzumiranje psihoaktivnih supstanci ili nasilje, kraña. Omladinski rad podržava mlade u razvijanju vlastitih sistema vrijednosti i socijalnih vještina kako bi se mladima pomoglo da donose informisane odluke, izbjegavaju rizična ponašanja, preuzmu odgovornost za vlastiti stil života, te da konstruktivno doprinesu razvoju društva kojeg su dio. Iz ovoga vidimo da ne možemo sagledavati, razvijati potencijale i pružati podršku mladima izvan konteksta društva, jer pojedinac/ka jeste dio zajednice kao što su to i problemi sa kojima se mladi susrijeću, te im tako treba i pristupiti i razumjeti ih. Omladinski rad je zanimanje/profesija koja je zasnovana na suštinski etičkim aktivnostima i djelima, za razliku od onih zasnovanih na čisto „tehničkim“ principima. Tehničke aktivnosti su viđene kao aktivnosti koje se zasnivaju i koje se obavljaju na osnovu memorisanih činjenica i pravila,nasuprot procesu podizanja svijesti o sebi u kontekstu društva. Takav pristup ne obezbjeđuje prostor za reflektovanje, učenje iz iskustva, aktivno učenje, kao i fleksibilnost u odnosu na zadovoljavanjeindividualnih potreba. No, imajući u vidu da profesionalni omladinski rad spada u pomagačke profesije, etički konflikti i dileme su višeslojni: kako napraviti balans izmeñu dobrobiti pojednica/ke,javnog dobra, poštovanja odluka i izbora pojednica/ke, osnaživanja i kontrole. Sledeći ove principe, omladinski rad predstavlja konretnu i opipljivu zadnju kariku između strateške politike i populacije mladih ljudi kroz smislen i strukturisan rad sa mladima. Sledeći te prinicipe a kroz Memorandum o saradnji između Opštine Prijepolje i USAID projekta za Lokalni ekonomski razvoj a kroz sprovođenje Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada u delu saradnje vezanim za mlade organizovana je obuka za 2 omladinska radnika, koja su završila obuku za sertifikatima ”Koordinator programa omladinsko radnika” i “Asistent programa omladinskog rada” kojim su se stekli uslovi da ovaj način rada sa mladima bude poveren mladim liderima koji su spremni da preuzmu ulogu razvoja kompetenci mladih kroz posebno osmišljene programe koji su atraktivni i uključuju mlade.


Organizacija : KZM Prijepolje

Nabavka opreme za uspostavljanje stalnih servisa za mlade Početak rada : 8/11/2012 Donator : Ministarstvo omladine i sporta i Opština Prijepolje Promocija škole : Televizija Forum, konferencije Kroz projekat su nabavljeni delovi enterijera kroz koje je prostor doveden u namenu prema preporuci direktora zadržava namen biblioteke ali ga oplemenjuje dodatnim programom. Početna postavka korišćenja prostora sa omladinskim radnicima je bila da kreiraju tim koji vode mladi učenici Tehničke škole koji će bitipilot verzija projekta kako bi nakon rada utvrdili koji je najbolji mehanizam korišćenja prilika i mogućnsoti kroz sistem informisanja koje bi vodili mladi a nakon čega bi se utvrdila metodologija koja će prema sosptvenom isksutvu biti postavljena od stranemladih nakon mesec dana.


Organizacija : JUMP

Projekat HUB Donator : Progress program i Opština Prijepolje Početak rada : 9/10/2012 Promocija škole : Večernje Novosti, Nova Ekonomija,Danas, Regionalna tv (2x) , Tv Forum (2x), prezentacija na konferencijama Broj uključenih : Broj uključenih na mesečnom nivou :

Osnovna ideja projekta

~ Projekat će predstavljati kreativni prostor za mlade, smešten u prostorijama Tehničke škole na kojem će biti angožvani mladi volonteri i stručnjaci koji će raditi sa učenicima/ama srednjih škola. Prostor će biti dizajniran da pruži neopodnu pomoć mladima koji žele da se nauče i rade na idejama koje se tiču omladinskog preduzetništva i kreiranja povoljne prilike za promenu u lokalnoj zajednici. Pored preduzetništva, HUB če okupiti i mlade umetnike i muzičare koji će koristiti prostor za planiranje svojih akcionih planova za različite izložbe, koncerte i manifestacije. 

Cilj HUB Prijepolje projekta je da pospeši predizetničku kulturu među mladima, pružajući učenicima/ama priliku da istraže i rade na preduzetničkim idejama i razviju praktične veštine.


Metodologija je zasnovana na principima neformalnog obrazovanja sa fokusom na vršnjačku edukaciju. Rad sa mladima će biti radioničarskog tipa, a takođe će biti zastupljen rad sa mladim ljudima koji imaju ambiciju da postanu mladi preduzetnici. Sve edukativne sesije će biti interaktivnog karaktera fokusirane na potrebe mladih na lokalu. Uslov za realizaciju je dogovor o korišćenju školskih prostorija Tehničke škole Prijepolje i saradnja sa Kancelarijom za mlade opštine Prijepolje. Oba ova uslova su već ispunjena, tokom pripremnog dela projekta koji je realizovan tokom predhonih meseci. Projekat ce se bavio: - Razvijanjem licnih karijernih planova sa sa ucenicima/ama - Razvinjanjem licnih biznis planova sa fokusom na socijalno preduzetnistvu - Informisanjem mladih o trenutnim slobodnim mestima za volontiranje, staziranje, studiranje u inostranstvu i ucestvovanje na treninzima, seminarima i konferencijama - Umrezavanje lokalnih resursa koje mladi mogu koristiti - Razvijanje veština koje se tiču projektnog menadžmenta i komunikacije - Razvijanje uspešnog CV-a sa učenicima/ama - Umrežavanje učenika sa lokalnim preduzetnicima i korišćenje "job shadowing-a" (gde mladi predstavljaju "senku" uspešnih preduzetnika i uče od njih određeni vremenski period, npr. ‚1 mesec) - Razvijanje aktivnosti koje ce motivisati mlade da se ukljuce u preduzetnistvo - Razvijanjem kooperacije izmedju skola i dackih parlamenata - Informisanjem mladih o koriscenju razlicitih programa i donacija

Izazov rada je da je prisustvo učenika na dodatnim aktivnostima ograničeno sa dva važna faktora koja su ograničavala rad omladinskih radnika  

Nastavoa Udaljenosta stanovanja osobe

pri čemu se rad sastajao od  

Pripreme i aktualizovanje dnevnih prilika od 2 sata koje bi predočili mladima tokom individualnog ili grupnog rada Individualnog rada sa korisnicima ograničenog na 30 minuta između dve smene i vrlo kratkog vremena razmaka između završetka časova i rasporeda prevoza za osobe koje žive van gradskog jezgra a koje su ciljna grupa projekta Grupnog rada sa korisnicika ograničenog na 30 minuta zbog istih razloga

Takođe prilike koje su se vezale za razvoj isksutva su zahtevale odsudstvo iz škole što je bilo velika prepreka u odnosu na zahteve nastave što je predstavljalo izazov u kreiranju prilika koje se dešavaju unutar škole kreiranje posebnih aktivnosti koje su razvijanje u samom centru kao što su radionice, projekcije eduaktivnog sadržaja, diskusione grupe, razvoj projektnih rešenja koje jačaju kritičko mišljenje, koherenost grupe i aktivizma.


Projekat Karijarni info Kutak Organizacija : GIZ – Ministarstvo omladine i sporta Početak rada : 8 Februar 2013 Promocija škole : Engleski internet blogovi Broj uključenih : Broj uključenih na mesečnom nivou : Informisanje o razvoju karijere, mapiranje aktera, baza podataka,odabir zanimanja, volontiranje,studiranje , svoj biznis, realn isusreti i ekspertski intervju , „Karijerni info kutak“ je osnovni servis karijernog informisanja za mlade koji ima za cilj da doprinese dugoročnom rešavanju problema nezaposlenosti mladih, kroz pomoć mladim ljudima da odluku o karijeri, tj o daljem školovanju i zanimanju, donesu na osnovu svojih sposobnosti i potreba tržišta rada. Pažnja je stavljena na formiranje usluge za mlade koja odgovara potrebama mladog čoveka, ali je ujedno i realna po pitanju zahtevanih kapaciteta kancelarija.

Usluga „Karijerni info kutak“ je:     

trajna – ne završava se nakon podrške GIZ-a održiva – nisu potrebni dodatni resursi jednostavna za uspostavljanje- obezbeđenja je kompletna mentorska podrška standardizovana – ne zavisi od razlika u znanju i kapacitetu pružalaca lako nadogradiva – postoje jasni koraci do naprednijih usluga za kancelarije koje imaju kapacitete

Usluga karijernog informisanja podrazumeva pružanje pomoći i podrške mladima u pitanjima vezanim za obrazovanje i zapošljavanje, pre svega kroz poznavanje ključnih izvora informacija i usmeravanje na glavne aktere na nacionalnom i lokalnom nivou koji mladima mogu pomoći u informisanju o karijeri.

Izveštaj omladinskih radnika Autor :

Avdo Rovčanin i Boris Derikonjić

Datum izveštavanja :

29/11/2013

Izveštaj realizovanih aktivnosti u HUB-u

@ActiveCitizens In Prijepolje,amma saw her „serbian mirror“ in the student hubs they are running to support education and youth indempedence #isv2013 Poruka sa Twitter naloga britanske liderke koja je bila u poseti Prijepolju

Projekat „HUB“ realizovan je od strane udruženja građana SKOK, kroz partnerstvo Tehničke škole i Kancelarije za mlade Prijepolje, a projekat je bio podržan od strane EU


progres, Opštine Prijepolje i Minstarstva omladine i sporta Republike Srbije. Projekat je obuhvatao više aktivnosti u koje su bile uključeni srednjoškolci/ke iz Tehničke i Ekonomske škole.

1. Realizovanje studijske posete Aktivnih građana, tj gostiju iz Velike Britanije, Libije i Srbije. Kroz ovu posetu učenici su imali priliku da nauče kako se organizuje jedan inetrnacionalni događaj i steknu nova znanja od strane gostiju iz inostranstva koja će pomoći u daljem radu i razvijanju HUB-a. Vreme realizacije: 5 dana Broj učesnika/ca: 13

2. Individualno karijerno savetovanje Ovu uslugu smo sprovodili svakog radnog dana u periodu od 10h do 14h, od početka drugog polugodišta pa do kraja školske 2013 godine. Učenici su dolazili na razgovore ad hoc(zbog reda vožnje za one koji žive u udaljenim mestima) gde smo zajedno sa njima radili na njihovom planu razvoja iskustva. Ovde su đaci dobijali jasne zadatke i mere za dalji razvoj svoje „karijere“ od strane omladinskih radnika. Vreme realizacije: Od 15 februara 2013 do 18 juna 2013. Ukupan broj učenika/ca iz obe škole koji su prošli obuku : 38 3. Organizovanje omladinske vršnjačke žurke. Ovde su mladi naučili kako da samostalno organizuju vršnjačku žurku, a neki od njih su imali priliku da nastupe pred svojim vršnjacima i pokažu svoj talenat. Žurka je bila zakazana na sportskim terenima ORSI, ali usled vremenskih neprilika učenici su odlučili da žurku presele u haustor koji spaja školu i sportske terene i na taj način uspešno je organizuju. Žurka je sprovedena od strane učenika/ca obe srednje škole uz podršku 2 omladinska radnika i nije došla u sukob sa pravilnikom rada škole a ni sa zakonom o javnim okupljanjima. Vreme realizacije: 20 dana Ukupan broj članova organizacionog odbora vršnjačke žurke: 17

4. Razvoj preduzetničkih ideja. Organizovali smo radionice iz omladinskog preduzetništva gde su mladi prošli obuku kroz 5 koraka kreiranja Biznisa(1.Biranje biznisa, 2. Planiranje proizvoda ili usluge, 3. Ko su tvoji kupci, 4. Analiziranje konkurencije, 5. Isplativost ideje). Vreme realizacije: 2 meseca Broj učesnika/ca iz obe škole: 9


5. Projekcija kratkih TED edukativnih, motivacionih, inspirtaivnih filmova. Filmove smo birali prema interesovanjima učenika i prema njihovim potrebama. Filmovi su projektovani svakog četvrtka između smena i imali su konstantnu podršku omladinskh radnika u organizaciji projektovanja kratkih filmova. Vreme realizacije: svakog četvrtka, Od 15 februara 2013 do 18 juna 2013. Ukupan broj učesnika: 27 6. Poseta preduzeću „Emilio Stecher“ u cilju razvijanja omladinskog preduzetništva. U poseti su učetstvovali mladi koji su prošli preduzetničku obuku u 5 koraka i mladi koji su nakon održane obuke posle preporuke durga ili drugarice iskazali interesovanje za preduzetništvo. Mladi su imali da vide kako posluje jedno od najuspešnijih preduzeća u regiona i čuju karijerni put uspešng preduzetnika. I na taj način direktno unaprede svoje znanje i razviju svoje preduzetničke ideje. Napomenuo bih da je preduzeće „Emilio Stecher“ obezbedio prevoz za sve učesnike i na taj način omogućio uspešnu realizaciju ove aktivnosti. Vreme realizacije: 7dana Broj učesnika: 12 Kancelarija za mlade Prijepolje je omogućila nastavak rada HUB-a angažmanom 2 omladniska radnika. U prostorijama HUB-a početkom februara instalirana je KIK (Karijerni info Kutak) tabla i Karijerni Info Kutak je krenuo sa radom. KIK je objedinio stare i doneo nove načine i usluge karijernog informisanja koje su omladinski radnici sprovodili u HUB-u. - Individualno savetovanje: Korisnik/ca ove usluge prolazi kroz svih 5 modula karijernog informisanja koji se nalaze na KIK tabli i uporedo sa tim im se otvara i prati individualni plan razvoja na kome su jasno i konkretno predložene mere i načini za unapređenje karijere pojednica shodno sa njihovim zanimanjima. Ova usluga je takođe realizovana ad hoc zbog učenika koji žive u udaljenim mestima. Vreme realizacije: svakog radnog dana 10h do 14h, od 07 februara 2013 do 18 juna 2013 Broj učesnika: 31 - Pratim te na poslu (Job shadowing) Pratim te na poslu je usluga koja podrazumeva neki vid prakse, tj korisnik/ca ove usluge putuje na mesto zaposlenog u određenom preduzeću i u određenom vremenskom periodu prati šta zaposleni radi. Vreme realizacije: 7 dana Broj učesnika: 5 - Ekspertski intervju Podrazumeva određeni intervju sa licem koji se bavi zanimanjem koje je iz nekog razloga


interesantan učenicima/ama. Zanimanje se bira preko ankete koju sprovodi KIK tim. Do sada smo realizovali 3 ekspertska intervjua iz sledećih zanimanja: Ekonomista, Preduzetnik, Policajac. Vreme realizacije jednog ekspertskog intervjua: 15 dana Broj učesnika/ca: 22 - Poseta preduzećima Ova vrsta realnog susreta podrazumeva upoznavanje sa funkcionisanjem preduzeća i zanimanjima koja postoje u preduzećima. Takođe mladi se direktno informišu o najtraženijim zanimanjima na tržištu rada. Do sada smo realizovali 2 posete. Vreme realizacije: 10 dana Broj učesnika: 15

Takođe tokom rada HUB-a smo uradili promociju i regrutovali veliki broj volontera za MOSI igre koje su održane letos u Prijepolju. Kroz volontersko učešće učenici iz obe škole su se ukjlučili i tako dali veliki doprinos svojoj zajednici u organizovanju ove velike sportske manifestacije. Vreme realizacije: 1 mesec Broj prijavljenih iz obe škole: oko 30 Učestvovali smo u organizaciji projekcije filma „Gospodin Lazar“ koji je bio deo turneje porejekcije filmova „Slobodna Zona“ u celoj državi.

Na kraju želim da napomenem da smo kroz rad HUB-u ostvarili veliki broj saradnji sa institucijama i privatnim preduzećima koja otvaraju vrata za druge mogućnosti saradnje između učenika i njih. Spisak institucija i privatnih preduzeća sa kojima je ostvarena saradnja. - NSZ - Emilio Stecher - ES komerc - Zenit - Truckfriend - Mušović


Dalji planovi saradnje na uspostavljanju saradnje sa Tehničkom školom

Kako smo u stalnoj komunikaciji sa Tehničkom školom i ispitivanju potreba , utvrdili smo da je potrebno uložiti dodatan napor u kreiranju atraktivnih programa koji bi spoijili dva koncepta : razvoj i merenje iskustva i kreiranje dodatnih mogućnosti za povećanje motivacije i interesovanja za tehničke strukovne profile koje su potrebne zajednici a prema Analizi tržišta rada i prognoziranju potreba na tržištu rada u Zlatiborskom okrugu koje je sproveo USAID početkom 2013. Godine a koji predstavlja referentni okvir delovanja na razvijanju projekta Lokalna služba iskustva. Lokalna služba iskustva Prijepolje (LSI) je skup servisa KZM u razvoju kratkoročnog i dugoročnog iskustva mladih koji su na birou rada u drugim zemljama. Kroz program korisnici dobijaju mentorsku podršku omladinskih radnika sa kojima prate proces učenja radeći na sebi kroz sistem zadataka i planiranja ličnog individualnog plana kao i mentorsku podršku za engleski jezik.


Radeći na ovom projektu stekli su se uslovi za pokretanje đačkih zadruga kao oblika privređivanja i organizovanja učenika da rade na zajedničkim ciljevima, kreirajući jedinstvene produkte i plasiranje na tržište. Radeći na produktima u ambijentu škole, učenici razvijaju svoje isksutvo i testiraju znanje bazirano na zadacima izvedenim iz formalnog kurikuluma uz pomoć mentora koji su nastavnici praktične nastave razvijajući II fazu projekta za koji je KZM potražuje donatora koji bi obezbedio kontinurani razvoj udruživanja đačkih zadruga Ekonomske i Tehničke škole. Udruživanjem zadruga, formiramo novi podsticaj lokalnoj ekonomiji u dovršavanju poluproizvoda, nakon utvrđenog stanja i interesovanja profesora iskazanom na sastanku 30.8.2013 sa mentorima tehničke škole profesorom Marjanovićem i koordinatorom praktične nastave profesorom Zemanićem. Plan je da u prvom kvartalu 2014 imamo aktivne mašine na kojima je uključeno 10% učenika iz Tehničke škole koji imaju razvijene individualne planove i ispunjenij 20 zadataka izvedenih iz formalnog kurikuluma gde je jedan zadatak tj. problem ili predstavljen kroz rad na produktu predstavljen kroz rad u vremenu od 180 minuta. Plan je da u trećem kvartalu 2014 imamo aktivnu populaciju od 20% učenika iz Tehničke škole koji imaju minimalno 300 sati radnog iskustva u ovom obliku ali ispod 10 sati nedeljno i ispod tromesečnog kontinuiranog rada, vrednovano kao iskustvo na tržištu rada u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i Nacionalne službe za zapošljavanje. Plan je da u 2015. Imamo 4 klastera mladih start-up firmi do 10 mladih koje razvijaju sektor obrade drveta, marketinga u formi biznis inkubatora – coworking prostora koji predstavlja resurs centar za razvoj drugih startup firmi. Plan je da svake godine imamo resurs bazu osposobljenih kadrova za neposredan rad u sektorima potrebnim zajednici predstavljenim kroz stalno spajanje sa preduzetnicima kroz online bazu mladih kadrova Prijepolja koja se razvija u Decembru 2013. godine .


Izveštaj o korišćenju prostora u Tehničkoj školi i dalji planovi i pravci razvoja saradnje 2013/2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you