Page 1

42 | DECEMBER 2013

e p Š

! l á i c


DECEMBER 2013|43

fórum: KOŠICE T

-

-

-

-

-

-


44 | DECEMBER 2013

Peter Vrรกbel -

-


DECEMBER 2013|45

-

-

-

-


46 | DECEMBER 2013

-

-

-

-

-

-


DECEMBER 2013|47

Peter Vrábel

-

1. Nezamestnaný, ktorí majú kompetencie na danú pracovnú pozíciu -

-

-

-

-

-

-


48 | DECEMBER 2013

2. Nezamestnaný, ktorý nemajú kompetencie na danú pracovnú pozíciu

-

-

-

-

-

3. Potrebné kroky k náprave – riešenia -

1. Otázka:

-

-

-

-


DECEMBER 2013|49 -

1. PROblém: RiešeNie:

-

-

-

-

-

-

RiešeNie:

2. Problém: RiešeNie:

-

-

Otázka: -

-


50 | DECEMBER 2013 -

3. PROblém: Otázka:

-

Riešenie:

-

4. PROblém: Otázka:

Riešenie:

-

5. PROblém: Riešenie:

-


DECEMBER 2013|51 -

-

-

-

-

-

-

1. Dlhodobé mobility -

2. Prípravné semináre pred mobilitou

-

-

-


52 | DECEMBER 2013 -

1. Osobnostný prínos 3. sektora pre aktivistu -

-

4. Semináre po mobilite 5. Pridelenie mentorov

-


DECEMBER 2013|53 -

-

-

-

-

-

-

-


54 | DECEMBER 2013

-

-

-

-

-

-

-

-


DECEMBER 2013|55

-

-


56 | DECEMBER 2013

Text


DECEMBER 2013|57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fórum nezamestnanej mládeže 2 0 špeciál  
Fórum nezamestnanej mládeže 2 0 špeciál  

Pod záštitou Young democrats for Europe a ďalšími 2 slovenskými, pro-európskymi organizáciami Európský Dialóg Perspektívneho Postoja a Erasm...