Page 1

MJERE ZA MLADE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 2016. - 2019.

Pregled mjera izradila Mladež Hrvatske demokratske zajednice na temelju izlaganja Predsjednika Vlade RH mr.sc. Andreja Plenkovića (Osijek, 12. listopada 2019.) i vlastite analize.


Uvodna riječ Drage članice i članovi, nakon prvog Nacionalnog dana Mladeži koji je održan u Osijeku, a na kojem je predsjednik Vlade izložio mjere za mlade Vlade, došli smo do zaključka kako je nužno još kvalitetnije informirati Mladež HDZ-a i sve mlade o provedbi tih mjera. Upravo smo zato izradili pregled mjera kojima je cilj osiguravanje poticajnih životnih i radnih uvjeta za ostanak mladih u Hrvatskoj. U izradi i kvalitetnoj provedbi mjera doprinijeli su sadašnji i bivši članice i članovi Mladeži od kojih su neki danas i članovi Vlade. Svjesni smo izazova koji se nalaze pred našom generacijom i kao najbrojnija politička organizacija mladih u Domovini, znamo da jedino predanim i konstruktivnim radom možemo doći do pravih rješenja. Želimo da svaka mlada osoba u svim dijelovima Hrvatske ima mogućnost kvalitetnog obrazovanja i zapošljavanja te podizanja svoje obitelji. Ti ciljevi glavna su vodilja u radu Mladeži, a na njihovom ostvarenju radimo zajedno sa starijim kolegama. Vjerujem da ćeš izdvojiti svoje vrijeme i informirati se što Vlada čini za mlade, jer smisao tih mjera je da i ti bolje živiš u Hrvatskoj! Srdačan pozdrav,

Ivan Vidiš Predsjednik Mladeži Hrvatske demokratske zajednice 1


Sažetak

1. Rad, zapošljavanje i porezno osnaživanje mladih 2. Obrazovanje i osposobljavanje 3. Ravnomjerni razvoj 4. Stanovanje 5. Demografija i socijalna skrb 6. Političko uključivanje mladih 7. Natječaji za udruge mladih i za mlade 8. Kultura 9. Šport 10. Digitalizacija 11. Održivi razvoj i klimatske promjene 12. Očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata 13. Briga o Hrvatima izvan Hrvatske 14. Zagovaranje prioriteta mladih u EU


1. Rad, zapošljavanje i porezno osnaživanje mladih ZAPOŠLJAVANJE

Nezaposlenost mladih i više je nego prepolovljena u odnosu na 2013. godinu, kada je svaka druga mlada osoba bila nezaposlena (50 %) te danas iznosi oko 20 %. Stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj također je smanjena te se nalazi na oko 7 % i imamo najveći broj zaposlenih od neovisnosti. U posljednje tri godine u Hrvatskoj je otvoreno preko 100.000 novih radnih mjesta! Prosječna neto plaća je porasla – povećana je za 846 kuna, u odnosu na rujan 2016., odnosno za 15 %, kada je bila na 5.624 kuna (sada na 6.470 kuna).

Plaće u državnoj službi su također porasle – osnovica je povećana za 11,5 %. Najavljeno je i daljnje povećanje od 6,12 %. U aktivne politike zapošljavanja uloženo je 6,5 milijardi kuna, što je rekordan iznos!

3


1. Rad, zapošljavanje i porezno osnaživanje mladih ZAPOŠLJAVANJE Prošireno je pripravništvo mladih u sklopu kojeg se poslodavcima podmiruje pola cijele plaće bez gornjeg ograničenja.

Potiče se pripravništvo za ulazak mladih na tržište rada, uz postupno ograničavanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Ograničeno je korištenje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa na 1 % ukupnog broja zaposlenika u državnoj i javnoj upravi, javnim službama, jedinicama lokalne uprave i regionalne samouprave u prethodnoj godini.

STUDENTSKI RAD U više navrata povećana je minimalna satnica za studentski rad (25,38 kuna), bolje je uređeno obavljanje studentskih poslova i omogućeni su studentski ugovori za izvanredne studente.

Povećan je neoporezivi 60.600 tisuća kuna godišnje.

dio

4

za

studentski

rad

na


1. Rad, zapošljavanje i porezno osnaživanje mladih PODUZETNIŠTVO

Osnažena je mjera samozapošljavanja. Poticaj je u tri godine povećan s 25.000 na 55.000 kuna, a maksimalno 70.000 kuna, ukoliko se više od 50 % iznosa potpore odnosi na nabavku strojeva i opreme. Uz kombiniranje mjere sa stručnim osposobljavanjem bez zasnivanja radnog odnosa poticaj za samozapošljavanje je povećan na 85.000 kuna. Moguće je i udruživanje korisnika mjere pa se potpore mogu povećati na maksimalnih 275.000 kuna. Generacijski se obnavlja i hrvatska poljoprivreda – u Hrvatskoj ima više od 22.300 mladih poljoprivrednika, što je 13 % ukupnih poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj – u EU je prosjek 6 %. U mandatu ove Vlade ugovoreno je više od 1.200 projekata mladih poljoprivrednika u vrijednosti od 415 milijuna kuna! To je pet puta više nego za vrijeme prethodne dvije Vlade! Zakonom o poljoprivrednom zemljištu omogućeno je davanje u zakup ili prodaja državnog zemljišta  i mladim poljoprivrednicima koji žele povećati svoje proizvodne površine.

5


1. Rad, zapošljavanje i porezno osnaživanje mladih POREZNO OSNAŽIVANJE MLADIH I OLAKŠICE ZA POSLODAVCE

Za mlade od 20 do 25 godina umanjen je porez na dohodak za 100 %.

Za mlade od 26 do 30 godina umanjen je porez na dohodak za 50 %.

Svaka mlada osoba ostvarit će povrat poreza na godišnjoj razini kako bi se zaštitila njena prava.

Poslodavci koji zaposle mladu osobu do 30 godina života na neodređeno, oslobođeni su plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje pet godina (16,5 %).

Povećan je iznos neporezivih primitaka s 2.500 na 7.500 kuna (npr. nagrade za radne rezultate, božićnice itd.), kao i iznos neporezive potpore za novorođenče s 3.362 na 10.000 kuna.

6


1. Rad, zapošljavanje i porezno osnaživanje mladih POREZNE OLAKŠICE ZA RODITELJE

Povećan je osnovni osobni odbitak s 2.600 kuna na 4.000 kuna.

Pri računanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove od 1. siječnja 2019. godine ne uzimaju se u obzir stipendije i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa Europske unije.

Povećani su porezni razredi, uvedene samo dvije porezne stope 24 % i 36 %, a povećan je iznos za status uzdržavanog člana s 13.000 na 15.000 kuna.

Snižen je PDV s 25 % na 13 % na svježe meso, ribu, jaja, voće, povrće, dječje pelene i dječje sjedalice, isporuku električne energije, odvoz smeća i repromaterijal u poljoprivrednoj proizvodnji.

Poreznim izmjenama čak 93 % poduzetnika u Hrvatskoj plaća najnižu stopu poreza na dobit, a stope su snižene s 20 % na 18 %, odnosno na 12 % za mala i srednja poduzeća.

7


STIPENDIJE

Kontinuirano se povećava broj stipendija za učenike u obrtničkim zanimanjima – u tri godine dodijeljeno je 7.000 stipendija, a za iduće dvije osigurana su sredstva za više od 6.300  učenika. Povećan je iznos stipendija za 100 % - iduće tri školske godine stipendije će umjesto 9.000 iznositi 18.000 kuna! Povećana je mjesečna naknada za dragovoljne ročnike od 18 do 30 godina, s 2.000 na 3.000 kuna.

2. Obrazovanje i osposobljavanje

Kroz pet godina dodijelit će se dodatnih 30.000 stipendija za studente nižeg socio-ekonomskog statusa (1.200 kuna kroz devet mjeseci). U STEM području će se do 2023. godine dodijeliti 17.000 godišnjih stipendija (3.400 stipendija godišnje, 1.200 kuna mjesečno tijekom devet mjeseci).

Osigurane su godišnje stipendije za sve redovne studente poljoprivrednih smjerova na fakultetima u pet slavonskih županija. Studenti od 2. do 5. godine dobivaju godišnju stipendiju 10.000 kuna, što je jedan od rezultata Projekta Slavonija, Baranja i Srijem.

8


Sufinancira se ukrcaj vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj plovidbi. Od 2015. do 2018. godine 1.800 vježbenika sudjelovalo na programu. Provodi se reforma školstva, kontinuirano se povećava proračun za obrazovanje i za obrazovne djelatnike. Odlučno se borimo protiv svih oblika nasilja (maloljetničko nasilje, nasilje nad ženama i obiteljsko nasilje, elektroničko nasilje i dr.).

2. Obrazovanje i osposobljavanje

STUDENTSKA INFRASTRUKTURA Vlada pridaje veliku važnost razvoju studentske infrastruktura i više od 1,2 milijarde kuna usmjereno je na ulaganja u studentske domove. Diljem Hrvatske, izgrađuje se, rekonstruira ili uređuje studentska infrastruktura - u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku, Zadru, Rijeci, Puli, Zagrebu, Čakovcu, Požegi, Virovitici, Varaždinu, Osijeku i Vukovaru.

Kontinuirano se podržava obrazovanje, osposobljavanje i zapošljavanje djece dragovoljaca, hrvatskih ratnih i vojnih invalida ili smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (stipendije, smještaj u domu, pripreme za državnu maturu). 9


UNAPREĐENJE IZVRSNOSTI OBRAZOVANJA Uspostavljeno je 25 centara kompetentnosti u kojima se obučava visokokvalificiran kadar za hrvatsko gospodarstvo – u ugostiteljstvu i turizmu.

Osnovano je 13 znanstvenih centara izvrsnosti kojima je dodijeljeno 370 milijuna kuna.

2. Obrazovanje i osposobljavanje

Milijardu kuna uloženo je u znanstvenu opremu i infrastrukturu, što je najveće opremanje hrvatske znanosti u posljednjih 15 godina.

Osigurana su sredstva za financiranje više od 212 specijalizanata u medicini u 19 hrvatskih županija.

Osigurana je podrška zapošljavanju 350 mladih znanstvenika za razvoj njihove karijere u hrvatskom sustavu znanosti i obrazovanja.

Kontinuirano se radi na unaprjeđenju položaja IT stručnjaka na tržištu rada. U mandatu Vlade donesen je Zakon o audiovizualnim djelatnostima koji je prvi put prepoznao videoigre kao segment audiovizualnih djelatnosti! 10


3. Ravnomjerni razvoj

Povećana je stopa ugovorenosti sredstava iz europskih fondova na 78 %, za razliku od 9 % u 2016. godini!

Zahvaljujući Projektu Slavonija, Baranja i Srijem, osigurana su mjesta u domovima za 1.300 studenata i 2.460 stipendija za učenike i studente.

Kroz Program razvoja otoka podržavaju se infrastrukturni projekti koji su usmjereni prema djeci i mladima (jaslice, dječji vrtići, škole, igrališta, školske dvorane itd.). U 2018. godini, u te programe uloženo je 4,6 milijuna kuna, a u 2019. godini planirano je ulaganje od 5,6 milijuna kuna.

Za poboljšanje uvjeta i kvalitete života mladih na otocima osigurava se besplatni otočni javni cestovni prijevoz za djecu do navršene osme godine života, učenike, studente i mlade osobe s invaliditetom.

U razdoblju od 2017. godine pa do listopada 2019. godine, uloženo je više od pola milijarde kuna za sufinanciranje 2.000 manjih projekata socijalne i gospodarske infrastrukture, od čega je 200 projekata usmjereno na podizanje kvalitete života mladih. 11


4. Stanovanje

Već treću godinu zaredom subvencioniraju se stambeni krediti mladima te je 5.300 mladih obitelji osiguralo svoj dom! U tim obiteljima rođeno je više od 850 djece.

Proveden je novi natječaj za subvencionirane stambene kredite te je zaprimljeno više od 4.000 zahtjeva. Osigurana su sredstva i za sljedeću godinu. Iduće će godine natječaj ići i u ožujku i rujnu.

Osim subvencioniranih stambenih kredita, kroz Program društveno poticane stanogradnje do sada je izgrađeno preko 8.000 POS-ovih stanova, u kojima se zbrinjavaju i mlade obitelji. Do kraja 2021. godine namjerava se izgraditi još 1.000 stanova.

Omogućena je kupnja stanova za državne i javne službenike i namještenike deficitarnih zanimanja u nerazvijenim područjima i na otocima (liječnike, nastavnike, znanstvenike, djelatnike u kulturi i slično).

Stopa poreza na promet nekretninama postupno je snižena s 5 % na 3 %.

12


DEMOGRAFIJA Diljem Hrvatske gradi se ili obnavlja više od 500 vrtića! U 96 vrtića omogućen je dvosmjenski rad za lakše usklađivanje poslovnog i privatnog života mnogih mladih roditelja. Ovom mjerom obuhvaćeno je više od 6.000 djece i 800 djelatnika. Izmijenjen je Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama uz povećanje naknada za sve kategorije korisnika: za zaposlene i samozaposlene roditelje 50 % na 4.000 kuna, za ostale za 40 % na 2.328 kuna. Izmjenom zakona roditeljske naknade će se nadalje povećati na 5.600 kuna za zaposlene i samozaposlene od 1. travnja 2020. godine.

5. Demografija i socijalna skrb

Povećanje dohodovnog cenzusa za 40 % za ostvarenje doplatka za djecu na 2.328 kuna, od 1. srpnja 2018. godine. U prosjeku je 40.000 više djece u sustavu doplatka za djecu. Od 2019. godine uvedena je kategorija dodatnog staža za sve majke i posvojiteljice od 6 mjeseci za svako dijete i 2 % povećanje mirovine za svako dijete. 13


Promjenom u cenzusu prilikom korištenja prava na osobni odbitak za djecu proširen je krug osoba uzdržavanih članova obitelji.

Promjenom u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost snižena stopa PDVa na 13 % za dječje pelene, dječje autosjedalice, dječju hranu itd.

Donesen je Zakon o hrvatskom državljanstvu kojim se olakšalo stjecanje hrvatskog državljanstva potomcima hrvatskog naroda u inozemstvu te hrvatskog iseljeništva (ukinut test jezika i podignuta dobna granica na 21 godinu).

SOCIJALNA SKRB

5. Demografija i socijalna skrb

Povećan je iznos osobne invalidnine i za 20 % je veći doplatak za pomoć i njegu za osobe s invaliditetom!

Tijekom četiri školske godine (2014.-2018.) osigurano je više od 7.000 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za 9.100 učenika s teškoćama u razvoju koji su uključeni u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe. 14


6. Političko uključivanje mladih

Stavljen je naglasak na jačanje mladih u gradovima, općinama i županijama – intenzivirana je suradnja sa Savjetom za mlade Vlade Republike Hrvatske s ciljem osnaživanja savjeta mladih u cijeloj Hrvatskoj.

Održana Prva godišnja konferencija savjeta mladih u Republici Hrvatskoj „Mladi kao odgovorni i ključni dionici u lokalnoj zajednici: mladi kao važan partner i prioritet Hrvatske“, uz prisutnost 150 mladih iz 65 savjeta mladih, na kojoj je sudjelovao predsjednik Vlade Andrej Plenković. Na temelju konferencije donesene su Preporuke i Zaključci kojima je cilj veće uključivanje mladih na lokalnoj razini.

Nacionalni program za mlade 2020.–2024. usuglašava se te će uskoro biti poslan u Vladinu proceduru.

15


7. Natječaji za udruge mladih i za mlade Jednom godišnje raspisuje se natječaj za projekte usmjerene mladima putem kojih se dodjeljuju financijska sredstva. U 2019. godini raspisan je natječaj s ukupnim raspoloživim iznosom od 8,2 milijuna kuna. U 2018. godini u vrijednosti od 5,24 milijuna kuna pružena je financijska potpora za provedbu 72 projekta: 65 projekata udruga mladih i za mlade; 7 projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

8. Kultura

Vlada RH, odnosno resorna ministarstva, podržavaju brojna kulturna događanja koja obogaćuju kulturni život u Hrvatskoj i poboljšavaju kvalitetu života. Putem poziva „Umjetnost i kultura za mlade“ ugovorena je provedba 29 projekata u ukupnom iznosu 18 milijuna kuna, u svrhu bolje socijalne uključenosti mladih. 16


Povećana su ulaganja u šport za 100 milijuna kuna, kao i nagrade za vrhunska športska postignuća.

Donesen je Nacionalni program športa 2019.-2026., prvi strateški dokument u području športa u povijesti Hrvatske.

Omogućili smo prvi put da država ulaže u izgradnju i obnovu lokalne športske infrastrukture (u 2019. godini 22 projekta). Potiču se lokalni šport i športska natjecanja, a iznos za tu namjenu u tri godine povećan je s 1,4 na 11 milijuna kuna.

9. Šport

Putem Hrvatskog olimpijskog odbora financirani su programi 85 nacionalnih športskih saveza te pripreme i odlazak na natjecanja za otprilike 300.000 sportašica i sportaša, a ulaganje je povećano za više od 30 %.

Putem Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, financiran je odlazak na natjecanja za otprilike 1.600 športaša s invaliditetom, a ulaganje je povećano za 80 %.

17


10. Digitalizacija

Donesen je Nacionalni program razvoja širokopojasne mreže za dostupnost interneta u dijelovima Hrvatske gdje nema interesa teleoperatera, što će osigurati brzi internet za oko milijun građana. Financira se i iz europskih fondova u iznosu od 101,4 milijun eura. Razvija se sustav e-građani i trenutno je dostupno više od 60 javnih usluge koje svima omogućavaju brzu komunikaciju s državom (Burza rada, e-Novorođenče, potvrda o statusu studenta, itd.)

11. Održivi razvoj i klimatske promjene Hrvatska predstavnica mladih aktivno je sudjelovala na prvom klimatskom summitu za mlade UN-a u New Yorku 21. rujna 2019. Hrvatska je podržala uključivanje stajališta mladih i civilnog društva u provedbi Pariškog sporazuma te Lisabonsku deklaraciju o politici i programima za mlade 2019. (Lisboa+21). Do rujna 2019. godine potpisano je 485 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za energetsku obnovu zgrada dječjih vrtića, područnih, osnovnih i srednjih škola (gotovo 400 škola i 100 dječjih vrtića). Ukupna vrijednost projekata iznosi preko 1,9 milijardi kuna. 18


12. Očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Donesen je novi Zakon o hrvatskim braniteljima kako bi se hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima vratila ukinuta prava, odnosno uredila mirovinska prava.

Djeci branitelja su osigurani besplatni udžbenici za redovito školovanje u osnovnim i srednjim školama te na visokim učilištima.

120.000 učenika sudjelovalo je u programu posjeta Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar!

Proveden je natječaj za najbolju kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola! Od 94 pristigle priče, nagrađeno je sedam najboljih kratkih priča!

Podržana su 54 audiovizualna djela o Domovinskom ratu!

Usvojen je prvi cjeloviti Zakon o nestalim osobama u Domovinskom ratu, kako bi se intenzivirala potraga za 1.891 nestalom osobom iz Domovinskog rata, uz nagrađivanje informacija kao dodatni poticaj u rješavanju ovog humanitarnog pitanja.

19


Proveden je projekt Ljetna škola „Domovina“ za 33 mladih pripadnika hrvatskog iseljeništva iz SAD-a, Kanade, Argentine, Perua, Južne Afrike i Australije.

Udvostručena je potpora hrvatskim nacionalnim manjinama u susjednim zemljama. Proširena je financijska podrška hrvatskom iseljeništvu.

U prosincu 2017. godine pokrenut je prvi besplatan e-tečaj hrvatskoga jezika osnovne razine A1, a u prosincu 2018. A2, te je do 30. rujna 2019. tečajevima pristupilo više od 4.500 korisnika, većinom hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka.

HRVATI U REPUBLICI SRBIJI

13. Briga o Hrvatima izvan Hrvatske

Osigurana su sredstva za strateške projekte hrvatske nacionalne manjine u Srbiji – 2018. osigurana sredstva za kupnju zemljišta za sjedište ustanove „Hrvatska riječ“ u Subotici.

U 2019. dana je potpora dvama strateškim projektima – izgradnji Hrvatske kuće u Subotici i kadrovskom osnaživanju Hrvatskoga nacionalnog vijeća Republike Srbije. 20


HRVATI U BOSNI I HERCEGOVINI U mandatu Vlade, podrška Hrvatima Hercegovini za 50 %.

povećana u Bosni

je i

U akademskoj godini 2018./19., Hrvatska je osigurala 500 stipendija studentima Hrvatima izvan Hrvatske, od čega 100 za studij u Hrvatskoj i 400 za studij u BiH. Ukupan godišnji iznos stipendija je 7.000 kuna. Kontinuirana izravna institucionalna potpora strateškim institucijama Hrvata u BiH: Sveučilištu u Mostaru, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici I Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru te drugim institucijama i ustanovama (domovi zdravlja, vrtići, škole, biskupije, samostani itd.)

13. Briga o Hrvatima izvan Hrvatske

Otvoreni su generalni konzulati u Vitezu i Livnu, dopisništva Hrvatske radiotelevizije u Mostaru i Sarajevu, kao i predstavništva Hrvatske gospodarske komore u Mostaru i Sarajevu. Nakon 15 godina vraćena je avionska linija Mostar-Zagreb. Pokrenut projekt "Korijeni" za povezivanje škola iz BIH sa školama u RH i iseljeništvu. 21


14. Zagovaranje prioriteta mladih u EU Na prijedlog predsjednika Vlade RH u strateški program Europske unije ušla je tema demografije kao prioritet za koji je u novoj Europskoj komisiji, kao potpredsjednica Europske komisije i povjerenica za demokraciju i demografiju, zadužena Dubravka Šuica. Hrvatska povjerenica zadužena je i za pripremu Konferencije o budućnosti Europe u sklopu koje će biti uključena i razmišljanja mladih.

U tijeku je provedba sedmog ciklusa Dijaloga EU s mladima, s naglaskom na temu stvaranja mogućnosti za mlade u ruralnim područjima.

Tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, Hrvatskoj je prioritet stvaranje mogućnosti za mlade u ruralnim područjima. Bit će organizirana EU konferencija za mlade (ožujak 2020. godine) za sve predstavnike mladih država članica.

Od 21. do 25. srpnja 2020. godine u Zagrebu će se održati pete Hrvatske svjetske igre, pod sloganom "Jedno je srce, jedna je Hrvatska", na kojem će sudjelovati i mladi iz iseljene i domovinske Hrvatske, a očekuje se oko tisuću mladih iz cijelog svijeta.

22


Mladež Hrvatske demokratske zajednice www.mhdz.hr / www.hdz.hr mhdz@mhdz.hr Mladež HDZ mladez_hdz

Profile for mladezhdz

Mjere za mlade Vlade Republike Hrvatske 2016. - 2019.  

Pregled mjera izradila Mladež Hrvatske demokratske zajednice na temelju izlaganja predsjednika Vlade RH mr. sc. Andreja Plenkovića (Osijek,...

Mjere za mlade Vlade Republike Hrvatske 2016. - 2019.  

Pregled mjera izradila Mladež Hrvatske demokratske zajednice na temelju izlaganja predsjednika Vlade RH mr. sc. Andreja Plenkovića (Osijek,...

Profile for mladezhdz
Advertisement