Výročná správa KMBA2019

Page 1

VÝROČNÁ SPRÁVA

2019


PRÍHOVOR PREDSEDU

Ján Holos predseda

Kristus žije a chce aby si aj ty bol živý. Týmito slovami sa v uplynulom roku obrátil Sv. Otec František na mladých v exhortácii Christus vivit. Tieto slová sprevádzali tiež všetky aktivity Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy. Čokoľvek sme robili, chceli sme tým svedčiť o tom, že Kristus žije a že aj nás pozýva, aby sme žili, aby sme mali život v hojnosti. Na nasledujúcich stránkach vám chceme stručne predstaviť, o čo sme sa v roku 2019 snažili. Ďakujeme Pánu Bohu, ale aj všetkým dobrodincom, hmotným aj duchovným, za dokončenie rekonštrukčných prác a posviacku domu ACM Vinica, za možnosť ho teraz naplno využívať. Hoci lúčenia bývajú aj smutné, s vďačnosťou a s vyprosovaním požehnania v novej službe myslíme na Jožka Pajerského, aj na Marcelku a bývalých tímakov. V tomto roku sme si taktiež pripomenuli 10. výročie vzniku Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy. Nech dobrý Boh sprevádza svojim štedrým požehnaním všetkých, ktorí venovali svoj čas a sily pre duchovné dobro našich mladých.

ZAMESTNANCI

TÍMACI

ĽUDIA V KMBA

Jozef Pajerský

bývalý predseda

Zuzana Dočolomanská financie, BAŠ, Cliptime

Marcela Chromeková bývalý zamestnanec

Martin Kocian

PR, grafický design, tímak

Silvia Hurbanová

lifenet, ZKSM, Pokope, tímačka

Iryna Borys

Kristína Babiak

bývalá tímačka

bývalá tímačka

Andrii Yermolenko

Aneta Vávrová

bývalý tímak

tímačka


ACM VINICA Náš dom je stále krajší a krajší a my sa tomu nesmierne tešíme! Účastníci animátorskej školy, ale aj návšteva sa tu cíti ako doma! Posledné úpravy sú dokončené, všetko má svoje miesto a interiér s exteriérom vyzerajú ako z katalógu. Sme šťastní, že sa z Vinice aj vizuálne stalo centrum prijatia, pokoja a oddychu. Konajú sa tu formácie Bratislavskej animátorskej školy, porady tímu, prípravy na Cliptime, stretnutia Kurzu Samuel a iné. Slávnostné posvätenie a otvorenie sa konalo 14.6.2019. Ak ste u nás ešte neboli, určite prídite na návštevu! A ak ste u nás už boli, tak viete, že je u nás skvelo a príďte zas! Tešíme sa na vás!


Bratislavská animátorská škola – BAŠka, je projekt, na ktorý kladieme špeciálny dôraz. Sú to mesiace duchovnej, ale aj animátorskej formácie mladých ľudí. Takmer každý mesiac sa na jeden víkend stretnú baškári z rôznych kútov Bratislavskej arcidiecézy (ale aj Slovenska), aby sa spoločne vzdialili od rušného sveta a mohli čerpať vedomosti a milosti ukryté v tejto škole. Pretože keď chceme dávať a slúžiť, potrebujeme aj čerpať. Za rok 2019 BAŠ úspešne absolvovalo 13 certifikovaných animátorov. Svojou formáciou si prechádza 70 terajších účastníkov.

70 účastníkov

BRATISLAVSKÁ ANIMÁTORSKÁ ŠKOLA

http://mladezba.sk/bratislavska-animatorska-skola/ bas@mladezba.sk

Ročník BAŠ IX.


C L I P T I M E Za najmenších z nás 187 účastníkov 56 dobrovoľníkov Arcidiecézne stretnutie mládeže je konkrétnou snahou vytvoriť jednotu medzi mladými našej arcidiecézy. V poradí už siedmy ročník sa konal práve u nás – v Rači. Témou ZA NAJMENŠÍCH Z NÁS sme chceli podporiť každý jeden život. Každý jeden zázrak. Aj preto sa väčšina z nás rozhodla po celom víkende pochodovať v uliciach Bratislavy. Tento rok bolo na Cliptime 187 účastníkov, 69 hostí a úspešná realizácia prebehla vďaka nasadeniu 56 dobrovoľníkov.

http://cliptime.sk cliptime@mladezba.sk


LIFENET

MISIJNÝ TÍM

Každý máme nejakú sociálnu sieť. Zdieľame tam svoje životy a príbehy. LIFENET je sociálnou sieťou pre arcidiecézy. Mapuje dianie v danej farnosti, dekanáte, arcidiecéze a spája nás dokopy. Tento ,,arcidiecézny facebook“ už používa 16 spoločenstiev. Dekanáty sú pokryté na 70%. V roku 2019 vznikla brožúrka ,,Hľadáš spoločenstvo?“, aby si každý mohol nájsť svoje miesto. Nájsť ju môžete aj na mladezba.sk/na-stiahnutie/.

Úlohou Misijného tímu je evanjelizácia a priblíženie mladým ľuďom ako sa dá úprimne žiť život s Bohom. Priblížiť im, kto je Ježiš a že je skutočne prítomný v každodenných situáciách. Misijný tím funguje od roku 2016. Za rok 2019 sme zorganizovali spolu 10 víkendových duchovných obnov, 8 dvojdňových obnov počas týždňa a 13 jednodňových obnov počas týždňa. Piatim skupinám sme navyše pomáhali v organizovaní ich duchovnej obnovy.

http://mladezba.sk/lifenet lifenet@mladezba.sk

MARTINCUP Ako to už býva dobrým zvykom, aj tento rok sa diecézny futsalový turnaj konal v Senici. Diecézne kolo sa odohralo 26.10.2019 (kategória starší). Mladšia kategória si svoje sily zmerala 9.11. 2019 v Bratislave. Putovný pohár si z celoslovenského kola 18.11.2019 odniesli domov futbalisti zo Senice. Gratulujeme! http://mladezba.sk/martincup martincup@mladezba.sk

http://mladezba.sk/misijnytim acm@mladezba.sk


FINANCIE

POKOPE Ak sa vám naša práca páči a chceli by ste nás podporiť, môžete tak urobiť cez projekt ,,Pokope“. Spôsob podpory je na vás. Môže to byť finančne, dobrovoľnícky alebo modlitebne. Za rok 2019 ste nás príspevkami podporili sumou 7468 €, z toho pravidelní darcovia sumou 3945 €. Veľmi si vašu podporu vážime. Ďakujeme.

VÝDAVKY

PRÍJMY

KONEČNÉ ZÚČTOVANIE

ACM Vinica

8 552 €

9 142 €

590 €

BAŠ

1 444 €

2 631 €

1 187 €

CLIPTIME

1 165 €

1 035 €

- 130 €

Rekonštrukcia

20 740 €

0€

- 20 740 €

2%

0€

4 043€

4 043 €

POKOPE

0€

7 468 €

7 468 €

Správa KMBA

1 519 €

3 500 €

1 981 €

Celkom

33 419 €

27 820 €

- 5 600 €

ACM Vinica

http://mladezba.sk/pokope info@mladezba.sk IBAN: SK6811000000002924828640


január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november december

DÔLEŽITÉ DÁTUMY PRE MLADÝCH 18. 7. 2020 This is the day thisistheday.sk

5. - 6. 6. 2020 Festival Lumen

ROK

2020 Kontakty

ACM Vinica

0903 982 638 info@mladezba.sk www.mladezba.sk

ACM Vinica Alstrova 171, 831 06 Bratislava acm@mladezba.sk

31. 8. 2020 Termín podávania prihlášok BAŠ

október 2020 diecézne kolá MartinCup

16. - 22. 11. 2020 Týždeň cirkvi pre mládež

september 2020 Cliptime

13. - 20. 9. Eucharistický kongres v Budapešti

Kde nás nájdete?

Poštová adresa Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy Špitálska 7, 814 92 Bratislava


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.