Page 1

Projekt Młodzi dziennikarze spotykają się w Miejscach Pamięci Auschwitz i Ravensbrück z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych i gett. Prowadzą intensywne rozmowy i wspólnie odwiedzają autentyczne miejsca zbrodni nazistowskich. Nagrywają i zapisują wspomnienia byłych więźniów, żeby uchronić je przed zapomnieniem. Wykorzystując różne technologie medialne i aplikacje Web 2.0 przygotowują prace dziennikarskie w wybranych przez siebie formatach (audio, wideo, artykuły i inne teksty) i publikują je w konwencjonalnych i nowych mediach. W razie potrzeby fachowej pomocy udzielą im doświadczeni dziennikarze i pedagog medialny. Świadomie wykorzystują i rozpowszechniają rezultaty projektu w swojej przyszłej pracy dziennikarskiej. Program projektu zawierający zarówno wykłady, warsztaty medialne jak i dyskusje oraz refleksje zachęca uczestników do osobistej i zawodowej wymiany doświadczeń.

Sprawy organizacyjne

t Amet

Miejsca spotkań Część 1 Centrum Dialogu i Modlitwy ul. M. Kolbego 1, 32-602 Oświęcim, Polska www.cdim.pl Część 2 Jugendherberge Ravensbrück Straße der Nationen 3, 16798 Fürstenberg/ Havel, Niemcy www.jh-ravensbrueck.de Koszty wyżywienia i zakwaterowania w pokojach wieloosobowych opłaci Stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk. Koszty podróży ponoszą sami uczestnicy. W uzasadnionych wypadkach udzielimy dopłaty do kosztów podróży. Języki robocze: niemiecki i angielski (w razie potrzeby będzie tłumaczone na polski i rosyjski).

„Zbliżenia 2013 – Aby pamięć przetrwała”

Międzynarodowe Spotkanie ze świadkami historii, ofiarami dyktatury nazistowskiej i młodymi dziennikarzami

Kontakt Maximilian-Kolbe-Werk e. V. Karlstrasse 40, 79104 Freiburg Tel.: +49 761 200 348 E-Mail: info@maximilian-kolbe-werk.de maximilian-kolbe-werk.de maximilian-kolbe-werk-projekt2013. blogspot.de

22. - 28.01.2013 Oświęcim (Auschwitz) 04. - 08.03.2013 Fürstenberg/Havel (Ravensbrück)


Międzynarodowe Spotkanie 2013

„Zbliżenia 2013 – Aby pamięć przetrwała” Główne punkty programu, część 1 (Oświęcim/Auschwitz) (zastrzegamy możliwość zmian) - Interaktywne wprowadzenie do tematu „Auschwitz” i przygotowanie do zwiedzania Miejsca Pamięci - Zwiedzanie byłego obozu Auschwitz I i Auschwitz II (wspólnie ze świadkami historii) - Wprowadzenie do rozmów i wywiadów ze świadkami historii; posługiwanie się źródłami historycznymi - Rozmowy ze świadkami historii w małych grupach - Indywidualne rozmowy ze świadkami historii - Wymiana doświadczeń z polskim dziennikarzem - Mini-warsztat na temat: „Dziennikarstwo w czasie dyktatury i w czasie demokracji“ - Zwiedzanie wystawy „Klisze Pamięci. Labirynty“ Mariana Kołodzieja, byłego więźnia Auschwitz - Praca nad własnymi projektami medialnymi (audio, wideo, teksty, Internet), przygotowanie ich do publikacji - Udział w uroczystościach upamiętniających 68. rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau - Refleksja dnia

Główne punkty programu, część 2 (Ravensbrück)) (zastrzegamy możliwość zmian) - Interaktywne wprowadzenie do tematu „Ravensbrück”: Kobiety i dzieci w obozie Ravensbrück - Zwiedzanie Miejsca Pamięci (wspólnie ze świadkami historii) - Rozmowy ze świadkami historii w małych grupach - Indywidualne rozmowy ze świadkami historii - Wymiana doświadczeń z niemieckim dziennikarzem - Warsztat-medialny na temat: „Prawicowe i neonazistowskie treści w Internecie” - World Café: „Przyszłość pamięci i upamiętniania“ - Praca nad własnymi projektami medialnymi (audio, wideo, artykuły i inne teksty, Internet), przygotowanie ich do publikacji - Refleksja dnia - Zakończenie projektu: prezentacja prac i dyskusja

Co? Stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk, katolicka organizacja wspomagająca byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i gett, już po raz czwarty organizuje Międzynarodowe Spotkanie, w którym uczestniczyć będą młodzi ludzie i świadkowie historii, ofiary reżimu nazistowskiego. W niedalekiej przyszłości osobisty kontakt i rozmowy ze świadkami historii nie będą już możliwe. Jaki wpływ mają media, szczególnie Internet, na pamięć i upamiętnianie? W jaki sposób młodzi dziennikarze mogą włączyć się do dyskusji o kulturze pamięci? Jak mogą przyczynić się do zachowania pamięci o zbrodniach nazistowskich? W jaki sposób mogą zapobiegać i występować przeciwko prawicowemu ekstremizmowi? Wspólnie dyskutować będziemy na te i inne tematy. Ktor? Młodzi dziennikarze w wieku od 18 do 28 lat z Niemiec, Polski i innych krajów Środkowej i Wschodniej Europy. Liczba uczestników ograniczona jest do 20 osób. Wymagany jest udział w obu częściach projektu. Kiedy i gdzie? Część 1: 22. - 28.01.2013 Oświęcim (Auschwitz), Polska Część 2: 04. - 08.03.2013 Fürstenberg/ Havel (Ravensbrück), Niemcy Co dalej? Wypełnij formularz i wyślij go do 30.11.2012. Formularz-online dostępny jest na stronie projektu: maximilian-kolbe-werk-projekt2013.blogspot.de

Do 15.12.2012 powiadomimy Cię, czy zostałaś/łeś wybrana/ny. Cieszymy się na Twoje zgłoszenie!

Zblizenia 2013 - Aby pamiec przetrwala  

Miedzynarodowe Spotkanie ze swiadkami historii i mlodymi dziennikarzami

Advertisement