Page 1

Maja Kušćer

BIKE2GUIDE Projektni zadatak Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: doc.dr.sc. Božidar Jaković Broj indeksa autora: 0067498031

Zagreb, siječanj 2018.


1.UVOD ..................................................................................................................................... 1 1.1. Predmet i cilj rada ........................................................................................................... 1 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja ............................................................................. 1 1.3. Sadržaj i struktura rada .................................................................................................... 1 1.4. Kratki opis poslovnog modela ......................................................................................... 1 2. OPIS PROJEKTA .................................................................................................................. 3 2.1. Detaljan opis projekta...................................................................................................... 3 2.2. Organizacija projekta ...................................................................................................... 4 2.3. Strateška osnova projekta ................................................................................................ 4 2.3.1. Misija ........................................................................................................................ 4 2.3.2. Vizija ........................................................................................................................ 5 2.3.3. Ciljevi projekta ......................................................................................................... 5 2.4. Inovacije .......................................................................................................................... 5 2.4.1. Popis inovacija projekta ........................................................................................... 5 2.4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži ............................................................................ 5 2.4.2.1. Mobilna aplikacija namijenjena turistima koji vole razgledavati destinaciju biciklirajući..................................................................................................................... 5 2.4.2.2. Audio vodič unutar aplikacije ........................................................................... 6 2.4.2.3. Proširena stvarnost prilikom razgledavanja destinacije .................................... 6 2.4.2.4. Olakšano iznajmljivanje i korištenje bicikala ................................................... 6 2.4.2.5. Novi kanal promocije turističkih usluga ........................................................... 6 2.5. Konkurencija ................................................................................................................... 7 2.5.1. Popis glavnih konkurenata ....................................................................................... 7 2.5.2. Opis glavnih konkurenata ......................................................................................... 7 2.5.2.1. TripAdvisor ....................................................................................................... 7 2.5.2.2. Nextbike ............................................................................................................ 7 2.5.2.3. Zagreb Be There ................................................................................................ 7 2.5.2.4. Oroundo ............................................................................................................. 8 2.5.2.5. VoiceGuide Zagreb ........................................................................................... 8 2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu ......................................... 8 2.5.4. Konkurentska prednost projekta............................................................................... 8 3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL ....................................................................................... 9 3.1. Najvažniji poslovni partneri ............................................................................................ 9 3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera ....................................................................... 9 3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera ......................................................................... 9 3.1.2.1. Grad Zagreb ....................................................................................................... 9 3.1.2.2. Turistička zajednica Grada Zagreba .................................................................. 9


3.1.2.3. Nextbike .......................................................................................................... 10 3.1.2.4. Divan.hr ........................................................................................................... 10 3.1.2.5. Kulturne ustanove i ugostiteljski objekti ......................................................... 10 3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela ....................................................................... 10 3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti ............................................................... 11 3.4. Ključni resursi ............................................................................................................... 11 3.5. Kategorije klijenata ....................................................................................................... 11 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata .......................................................................... 11 3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata ............................................................................... 12 3.5.2.1. Inozemni turisti biciklisti ................................................................................ 12 3.5.2.2. Domaći turisti biciklisti ................................................................................... 12 3.5.2.3. Erasmus studenti ............................................................................................. 12 3.5.2.3. Stanovnici destinacije ...................................................................................... 13 3.5.2.5. Turističke agencije .......................................................................................... 13 3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica .................................................................................... 13 3.5.4. Registracija klijenata .............................................................................................. 13 3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente ......................................................................... 14 3.6. Upravljanje odnosima s klijentima ................................................................................ 14 3.7. Kanali poslovanja .......................................................................................................... 14 3.8. Struktura troškova ......................................................................................................... 14 3.9. Modeli stvaranja prihoda ............................................................................................... 15 3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda .............................................................................. 15 3.9.2. Opis svakog pojedinog modela .............................................................................. 15 3.9.2.1. Prihodi od naknada koje će platiti destinacija da bude uvrštena u aplikaciju . 15 3.9.2.2. Prihodi od provizija prilikom plaćanja korištenja bicikala ............................. 15 3.9.2.3. Prihodi od naknada koje će plaćati kulturne ustanove .................................... 15 3.9.2.4. Prihodi od naknada koje će plaćati turističke agencije ................................... 15 3.9.2.5. Prihodi od naknada koje će plaćati ugostiteljski objekti ................................. 16 4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE ............................................................................................ 17 4.1. Mobilne tehnologije ...................................................................................................... 17 4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta ............................................... 17 4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone ......................................................... 17 4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije .................................................. 17 4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti .............................................................................. 19 4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja .......................................................................... 25 4.2. Društvene mreže ............................................................................................................ 25 4.2.1. Facebook profil projekta ........................................................................................ 25


4.2.2. LinkedIn profil autora projekta .............................................................................. 25 4.2.3. Twitter profil projekta ............................................................................................ 26 4.2.4. Instagram profil projekta ........................................................................................ 27 4.2.5. Snapchat profil projekta ......................................................................................... 27 4.3. Računarstvo u oblaku .................................................................................................... 27 4.4. Veliki podaci (Big data) ................................................................................................ 28 4.5. Senzori i Internet stvari (IoT) ........................................................................................ 28 4.6. 3D printeri ..................................................................................................................... 28 4.7. Robotika ........................................................................................................................ 28 4.8. Dronovi.......................................................................................................................... 29 4.9. Virtualna i proširena stvarnost ...................................................................................... 29 4.10. Umjetna inteligencija .................................................................................................. 29 5. DIGITALNI MARKETING ................................................................................................ 30 5.1. Marketinški plan projekta.............................................................................................. 30 5.2. Ključne riječi projekta ................................................................................................... 30 5.3. Google AdWords oglas ................................................................................................. 31 5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama ............................................................................ 31 5.5. Tablica marketinškog plana .......................................................................................... 32 6. DIGITALNO PLAĆANJE ................................................................................................... 33 6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja ................................................................................... 33 6.2. Opis oblika digitalnog plaćanja ..................................................................................... 33 6.2.1. Plaćanje kreditnom/debitnom karticom ................................................................. 33 6.2.2. PayPal ..................................................................................................................... 33 6.2.3. Facebook Messenger .............................................................................................. 33 6.2.4. Snapcash ................................................................................................................. 33 6.2.5. Apple Pay ............................................................................................................... 34 6.3. Blockchain tehnologija .................................................................................................. 34 7. SWOT ANALIZA PROJEKTA ........................................................................................... 35 8. WEB MJESTO PROJEKTA ................................................................................................ 36 8.1. Web poslužitelji i domene ............................................................................................. 36 8.1.1. Web poslužitelj projekta......................................................................................... 36 8.1.2. Web domene projekta............................................................................................. 36 8.1.2.1. .hr domena ....................................................................................................... 37 8.1.2.2. Komercijalne domene ..................................................................................... 37 8.2. CMS sustav ................................................................................................................... 38 8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt ................................................................. 38 8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) ................................................................. 39


8.3. Web stranice projekta .................................................................................................... 39 8.3.1. Struktura Web stranica projekta ............................................................................. 39 8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap) .................................................................. 40 8.3.2. Opis strukture Web stranica projekta ..................................................................... 40 9. ZAKLJUČAK ...................................................................................................................... 42 10. POPIS LITERATURE ....................................................................................................... 43 11. POPIS WEB LINKOVA .................................................................................................... 44 12. POPIS SLIKA I TABLICA ................................................................................................ 45 12.1. POPIS SLIKA ............................................................................................................. 45 12.2. POPIS TABLICA ........................................................................................................ 45 13. ŽIVOTOPIS ....................................................................................................................... 46 14. SAŽETAK .......................................................................................................................... 49 PRILOZI................................................................................................................................... 50 1.

Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica ..................................................... 50

2.

Obavijesni bilten – newsletter ...................................................................................... 51

3.

Ekranski prikazi (Screenshotovi) Web stranica projekta ............................................. 52

4.

Ekranski prikazi (Screenshotovi) mobilne aplikacije................................................... 55

5.

Kodovi i ekranski prikazi s radionica ........................................................................... 57 5.1. HTML5 ...................................................................................................................... 57 5.2. CSS3 .......................................................................................................................... 58 5.3. JavaScript .................................................................................................................. 59 5.4. PHP............................................................................................................................ 60

6.

Brošura prezentacije (tzv. handouti) ............................................................................ 62


1.UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Predmet ovog rada je osmisliti i razviti mobilnu aplikaciju koja će turistima koji vole razgledavati turističke destinacije biciklirajući olakšati razgledavanje iste. Osim turistima, aplikacija će donijeti koristi i gradskim vlastima destinacija koje će na taj način povećati prepoznatljivost svoje destinacije te pružiti novu, inovativnu turističku uslugu. Cilj rada je pružanje novog doživljaja prilikom razgledavanja destinacije uporabom digitalnih tehnologija te uvođenje nove vrste promocije turističke destinacije.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Prilikom izrade ovog rada korištena su istraživanja o biciklizmu kao obliku turističke ponude, podaci turističkih zajednica i statističkih zavoda kao i razni članci na teme novih trendova u turizmu, važnosti korištenja informacijskih tehnologija prilikom kreiranja turističke ponude i sklonosti turista korištenju mobilnih aplikacija za razgledavanje destinacije.

1.3. Sadržaj i struktura rada Rad je podijeljen na devet dijelova. Nakon uvoda slijedi opis projekta zajedno s misijom i vizijom projekta, inovacijama i analiza konkurencije. Treći dio sadrži opis najvažnijih poslovnih partnera i klijenata kao i financijsku analizu projekta. Četvrti dio bavi se najvažnijim područjem informacijske tehnologije danas; korištenju primarnih i sekundarnih digitalnih tehnologija u poslovanju. U petom dijelu predstavljen je način na koji će se projekt oglašavati sredstvima digitalnog marketinga, a u sljedećem dijelu kako će se koristiti prednosti digitalnog plaćanja. U nastavku slijedi SWOT analiza projekta kao i informacije vezane uz kreiranje web mjesta projekta. Posljednju cjelinu čini zaključak.

1.4. Kratki opis poslovnog modela Razgledavanje destinacije se drastično promijenilo u odnosu na prvo turističko putovanje koje je organizirao Thomas Cook, 9. lipnja 1841. godine. Digitalne tehnologije su uvelike pridonijele 1


inovacijama u turizmu. Danas turisti žele aktivan posjet destinaciji i prilikom posjeta koriste se najčešće mobilnim aplikacijama. Bike2guide bi im pružilo nov pogled na destinaciju. Aplikacija je namijenjena turistima koji za sredstvo razgledavanja destinacije odabiru bicikl te bi im olakšavala snalaženje u destinaciji. Osim interaktivne karte destinacije, sadržavala bi i najvažnije informacije o znamenitostima i turističkim objektima koji su vrijedni posjetiti. Ona bi ih vodila kroz destinaciju te bi kroz nju mogli i upravljati biciklom. Upravljanje biciklom odnosilo bi se na otključavanje i zaključavanje bicikla kao i na plaćanje korištenja bicikla. Aplikacija bi bila korisna i gradskim vlastima jer bi one na lakši način putem GPS sustava mogle pratiti gdje se nalaze bicikli te bi se smanjio postotak krađe bicikla. One bi pokazale da njihova destinacija nudi nešto novo, dodatno turistima i na taj način bi povećale svoju prepoznatljivost na turističkom tržištu. Na ovaj način bi se dodatno promovirao i biciklizam kao način razgledavanja destinacije.

2


2. OPIS PROJEKTA 2.1. Detaljan opis projekta Bike2guide je mobilna aplikacija koju će moći koristiti svi turisti koji vole razgledavati destinaciju biciklom. Aplikacija će biti dostupna za iOS i Android uređaje te će se moći koristiti u bilo kojoj destinaciji u kojoj gradske vlasti u svojoj ponudi imaju i najam bicikla. Prvi korak u pružanju ove usluge bio bi sklapanje partnerstva s gradskim vlastima. Prvo partnerstvo sklopilo bi se sa gradom Zagrebom. Gradski bicikli koji su namijenjeni građanima grada Zagreba, a i njegovim posjetiteljima opremili bi se senzorima s ugrađenim GPS-om. Skeniranjem QR koda korisnik bi se putem aplikacije povezao s biciklom. Povezivanjem, korisnik otključava bicikl i može ga dalje koristiti. Osim za otključavanje i zaključavanje bicikla, aplikacija bi služila kao vodič po destinaciji. Sadržavala bi: 

interaktivnu mapu grada,

mogućnost kreiranja željene rute razgledavanja,

audio vodič prilagođen vremenu koje korisnik ima na raspolaganju za korištenje bicikla,

informacije o znamenitostima i mjestima koje vrijedi posjetiti,

informacije o cijenama pojedinih atrakcija te mogućnost kupovine karata,

elemente proširene stvarnosti za bolji doživljaj prilikom razgledavanja.

Plaćanje korištenja bicikla odvijalo bi se preko aplikacije te bi korisnik nakon registracije trebao unijeti podatke svoje kreditne kartice ili PayPal računa, a u kasnijoj fazi implementacije projekta moguća je i integracija blockchain tehnologija. Nakon otključavanja bicikla, korisnik sam bira na koliko dugo vremena želi koristiti bicikl te mu se automatski oduzima odgovarajući iznos s računa. Korištenje bicikla je moguće produžiti maksimalno dva puta. Ukoliko korisnik ne vrati bicikl nakon roka koji je naveo u aplikaciji, nastavit će mu se oduzimati novac s računa. Na taj način spriječila bi se krađa bicikla. Dodatno, zbog implementacije GPS senzora, ukoliko dođe do neželjenih situacija, gradske vlasti bi u svakom trenutku mogle znati gdje se bicikl nalazi. Nakon korištenja bicikla, turist vraća bicikl na odgovarajuće mjesto. Partnerstvo s gradom Zagrebom samo je početak pojave Bike2guide na poduzetničkoj sceni. U kasnijim fazama je cilj proširiti se i na ostale destinacije u Hrvatskoj, kao i na strana tržišta. Zbog dostupnosti aplikacije na nekoliko stranih jezika, više će turista moći na ovaj način uživati 3


u boravku u destinaciji. Također, postoji i mogućnost suradnje s ostalim, već etabliranim pružateljima turističkih usluga na tržištu mobilnih aplikacija. Ovaj model turističke ponude ne bi samo pružio novu uslugu skupini turista koji prilikom posjeta destinaciji koriste bicikl kao sredstvo razgledavanja, već bi bio značajan i od velike koristi gradskim vlastima destinacije. Osim praćenja lokacije bicikala, samo korištenje bicikala bilo bi puno jednostavnije nego do sada. U mnogim državama je potrebno prvo se registrirati u uredu pružatelja usluge, platiti polog ili putem automata platiti korištenje bicikla. Sva ta sredstva nisu nužna za iznajmljivanje bicikla što će i Bike2guide pokazati. Troškovi pružatelja usluge bi se smanjili te bi se i povećao broj korisnika. Zbog složenih uvjeta koje je potrebno zadovoljiti da bi se bicikl mogao koristiti, mnogi odustaju od tog čina. Na ovaj način zasigurno će se povećati potražnja za biciklima te će sve destinacije moći koristiti ovaj univerzalan način iznajmljivanja bicikala. One će nuditi dodanu vrijednost u obliku vodiča koji vas vodi po destinaciji. One će nuditi nešto više, jedan novi tip turizma.

2.2. Organizacija projekta Budući da će Bike2guide funkcionirati kao mobilna aplikacija osim ekonomskih znanja koja posjeduje autorica projekta potrebno je i angažirati stručnjake za izradu i implementaciju mobilnih aplikacija za iOS i Android uređaje. Nakon izrade aplikacije studenti bi u nju unosili potrebne informacije koje bi pružili partneri projekta. Prvi partner projekta bit će grad Zagreb te će se za njega kreirati turistički sadržaj. Razvojni inženjeri u daljnjem toku projekta bit će odgovorni

za

poboljšanje

funkcioniranja

aplikacije,

njenu

nadogradnju

novim

funkcionalnostima kao i za usluge korisničke podrške. Marketinškim aktivnostima će se težiti promociji Bike2guide kao inovativne mobilne aplikacije za turiste bicikliste kao i na pridobivanju novih partnera i širenju na inozemna tržišta. Računovodstvene usluge bit će eksternalizirane.

2.3. Strateška osnova projekta 2.3.1. Misija Bike2guide pruža nov način razgledavanja destinacije i vožnje biciklom olakšavajući turistima boravak u destinaciji kao i dodatan kanal komunikacije između pružatelja turističkih usluga i njenih korisnika.

4


2.3.2. Vizija Želimo postati svjetski prepoznatljiva aplikacija koja će bicikliranje i razgledavanje destinacije podići na višu razinu i stvoriti dodanu vrijednost domaćinima turističkih odredišta. 2.3.3. Ciljevi projekta 

U prvoj godini poslovanja omogućiti korištenje aplikacije na barem 6 stranih jezika.

Nakon prve godine poslovanja ostvariti 2000 puta preuzimanje aplikacije.

Unutar 2 godine od osnutka sklopiti partnerstva sa svim gradovima u Hrvatskoj koji nude bicikl kao sredstvo razgledavanja destinacije.

U trećoj godini postojanja proširite poslovanje na barem jedno inozemno tržište.

Unutar 6 godina postati međunarodno prepoznatljiva aplikacija.

2.4. Inovacije 2.4.1. Popis inovacija projekta 

Mobilna aplikacija namijenjena turistima koji vole razgledavati destinaciju biciklirajući

Audio vodič unutar aplikacije

Proširena stvarnost prilikom razgledavanja destinacije

Olakšano iznajmljivanje i korištenje bicikala

Novi kanal promocije turističkih usluga

2.4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži 2.4.2.1. Mobilna aplikacija namijenjena turistima koji vole razgledavati destinaciju biciklirajući Bike2guide moći će koristiti svi turisti koji prilikom posjeta destinaciji odabiru bicikl kao sredstvo razgledavanja iste. S obzirom da će aplikacija biti dostupna na svim svjetskim jezicima neće postojati jezične barijere prilikom njena korištenja. Dolaskom u destinaciju, turisti će jednim klikom moći pronaći mjesto na kojem mogu unajmiti bicikl kao i savjete o lokacijama koje je vrijedno posjetiti. Aplikacija će uostalom sadržavati i interaktivnu kartu destinacije i mogućnost izrade željenog plana razgledavanja. Umjesto dolaska u turistički ured po kartu grada koju nije praktično, ali i sigurno koristiti tijekom vožnje bicikl, na upravljaču bicikla postojat će postolje za mobilni uređaj koji će biti personalizirani vodič u novom okruženju. 5


2.4.2.2. Audio vodič unutar aplikacije Kada se vozite biciklom nije preporučljivo gledati u vaš pametni telefon i čitati s njega. Velika je vjerojatnost nastanka prometne nesreće. Uostalom, kako razgledati destinaciju ako ne gledate oko sebe, u nepoznato, već samo u poznato, vaš telefon koji je uvijek s vama. Iz tog razloga Bike2guide će nuditi i audio vodič po destinaciji. Vodič će voditi turista do određenog mjesta koje je vrijedno vidjeti i pružiti informacije o znamenitosti kao i tradicionalni turistički vodič. Audio vodič bit će dostupnim na svim stranim jezicima na kojima će biti dostupan i preostali sadržaj aplikacije. 2.4.2.3. Proširena stvarnost prilikom razgledavanja destinacije Prilikom posjeta znamenitosti, turistima će se nuditi opcija korištenja proširene stvarnosti kako bi ostvarili bolji doživljaj promatrajući određenu atrakciju. Imat će osjećaj kao da su i oni sudjelovali u njezinoj realizaciji. Npr. u Zagrebu neće trebati planirati svoj dolazak točno u podne kako bi čuli pucanj gričkog topa iz kule Lotršćak već će pucanj moći sami prouzrokovati u bilo koje doba dana i koliko puta žele. 2.4.2.4. Olakšano iznajmljivanje i korištenje bicikala Za unajmljivanje bicikla turisti će trebati samo skenirati QR kod koji će se nalaziti na postolju za mobilni uređaj na biciklu te će tako moći otključati bicikl. Nakon otključavanja izabrat će željenu tarifu korištenja te će se plaćanje usluge vršiti direktno skidanjem novca s računa preko aplikacije. Bicikl se vraća na mjesto i zaključava također koristeći aplikaciju. Na taj način korištenje bicikla olakšat će se ne samo turistima, već i pružateljima usluga koji će na jednostavniji način iznajmljivati bicikle. Pomoću GPS senzora moći će u svakom trenutku dobiti informacija gdje se nalazi bicikl i tako spriječiti njegovu krađu. 2.4.2.5. Novi kanal promocije turističkih usluga Osim gradskih vlasti i lokalnih turističkih zajednica koje će pružiti potrebne informacije o znamenitostima u svrhu izrade audio vodiča i proširene stvarnosti, ostali pružatelji usluga moći će lakše doprijeti do ove skupine turista. Muzeji, galerije, kazališta, kina, itd. Moći će prodavati svoje ulaznice preko aplikacije, a ugostiteljski objekti mogućnost rezervacije svojih usluga. Postojat će i opcija o događanjima gdje će turisti moći vidjeti sva događanja na dan njihova posjeta. 6


2.5. Konkurencija 2.5.1. Popis glavnih konkurenata 

TripAdvisor

Nextbike

Zagreb Be There

Oroundo

VoiceGuide Zagreb

2.5.2. Opis glavnih konkurenata 2.5.2.1. TripAdvisor TrpAdvisor je svjetski poznata i korištena aplikacija za organizaciju putovanja. Dostupna je u desktop i mobilnoj verziji te se turisti najviše oslanjaju na ocjene proizvoda i usluga koje su osigurane unutar aplikacije. Aplikacija nudi korisne informacije o smještaju, restoranima, letovima i turističkim atrakcijama. Osim mogućnosti ocjenjivanja turističke ponude, korisnici mogu i međusobno komunicirati preko aplikacije. Zbog svoje rasprostranjenosti i obilju informacija koja sadrži, koriste ju svi profili turista. Jednostavna je za korištenje, radi na principu GPS sustava te za korištenje nekih opcija nije potrebna internetska veza. 2.5.2.2. Nextbike Nextbike, sustav javnih bicikala sa sjedištem u Leipzigu, Njemačka, razvio je aplikaciju kojom korisnicima njihovih bicikala omogućuje upravljanje biciklom preko aplikacije. Mobilna aplikacija nudi opciju pronalaska bicikla u 45 njemačkih gradova i 25 zemalja. Skeniranjem QR koda bicikl se otključava ili zaključava. Nedostatak je što se koristi različito ime branda u različitim gradovima što može otežati snalaženje turistima. 2.5.2.3. Zagreb Be There Zagreb Be There mobilna aplikacija razvijena je u suradnji Turističke zajednice grada Zagreba i agencija Bruketa&Žinić OM i Brlog. Aplikacija se može koristiti u online i offline verziji, a turistima omogućava razgledavanje pojedinih ruta Zagreba pomoću pametnog telefona. Turisti mogu ostvariti i popuste na pojedine atrakcije kao što su npr. Muzej prekinutih veza, Tehnički muzej ili Zoološki vrt. 7


2.5.2.4. Oroundo Pomoću Oroundo aplikacije turisti ne mogu propustiti znamenitosti u svojoj blizini. Kada se nalazite u blizini neke atrakcije, Oroundo šalje zvučnu obavijest sa korisnim informacijama o znamenitosti. Dodatno, aplikacija nudi i razne pogodnosti u obliku popusta prilikom korištenja usluga koje pružaju njihovi partneri. 2.5.2.5. VoiceGuide Zagreb Slično kao i Oroundo, tako i VoiceGuide Zagreb aplikacija pruža zvučne informacije o znamenitostima koje se nalaze u neposrednoj blizini njena korisnika, ali na području Grada Zagreba. Snimke opisa pojedine znamenitosti traju do tri minute. Nedostatak aplikacije je što njena dostupnost na stranim jezicima nije integrirana u jednu verziju, već je za svaki jezik napravljena pojedinačna verzija aplikacije. 2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu Sve aplikacije osim aplikacije Nextbike namijenjene su svim tipovima turista te nude informacije o znamenitostima, ali na različite načine. Nextbike aplikacija namijenjena je korištenju bicikala, ali svim tipovima korisnika; građanima, a i turistima. Međutim, ne nudi dodatnu vrijednost turistima u obliku vodiča. Aplikacije VoiceGuide Zagreb i Zagreb Be There ograničene su samo na područje grada Zagreba. U početnim fazama, bit će i Bike2Guide, ali će se kasnije proširiti na druga tržište. Zaključak je da ne postoji aplikacija koja je isključivo namijenjena turistima biciklistima te stoga prethodno navedeni konkurenti spadaju u skupinu indirektnih konkurenata. 2.5.4. Konkurentska prednost projekta Bike2guide objedinjuje sve što nude prethodno navedene aplikacije, ali nudi i nešto više, nudi promociju biciklizma kao načina razgledavanja turističke destinacije. Turisti biciklisti će na jednom mjestu moći dobiti sve informacije koje su im potrebne tijekom njihovog boravka u turističkom odredištu te će upotrebom proširene stvarnosti osjetiti „duh“ destinacije.

8


3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL 3.1. Najvažniji poslovni partneri 3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera 

Grad Zagreb

Turistička zajednica Grada Zagreba

Nextbike

Divan.hr

Kulturne ustanove i ugostiteljski objekti

3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera 3.1.2.1. Grad Zagreb U sklopu Grada Zagreba i njegove uprave surađivat ćemo prvenstveno sa radnom skupinom ZG Cycle Unit koja je osnovana u rujnu 2014. godine. Cilj radne skupine je planiranje razvoja i implementacije biciklističkog prometa i cikloturizma na području grada Zagreba1. Do sada, skupina je poduprla razne projekte vezane uz biciklizam kao što su Greenway – državna glavna biciklistička ruta br. 2, Biciklom na autobus te Brojanje prolazaka bicikala. Organizatori su otvoreni za podnošenje novih projekata te bi Grad Zagreb na taj način mogao postati strateški partner Bike2guide projekta. 3.1.2.2. Turistička zajednica Grada Zagreba Od svog osnutka, 1992. godine Turistička zajednica grada Zagreba aktivno promovira Grad Zagreb kao turističku destinaciju koju je vrijedno posjetiti. Pružajući informacije turistima o znamenitostima, događanjima koje je vrijedno posjetiti te o ostalim oblicima turističke ponude nastoji privući što veći broj posjetitelja u glavni grad Hrvatske. Također, bilježi i podatke o broju ostvarenih noćenja i dolazaka. Statistički podaci će biti korisni prilikom izrade projekta te će Turistička zajednica Grada Zagreba biti još jedan kanal promocije aplikacije. S obzirom da je ona prva dodirna točka turista kada krenu u razgledavanje grada, idealno je mjesto na kojem posjetitelji koji dosad nisu iskusili biciklizam kao oblik turizma, mogu saznati da postoji i takva mogućnost razgledavanja grada.

1

ZG Cycle Unit: https://www.zagreb.hr/zg-cycle-unit/69964 (pristupano: 2.4.2018.)

9


3.1.2.3. Nextbike Iako je s jedne strane konkurent, s druge strane Nextbike je nužan poslovni partner projekta Bik2guide. Nextbike je pružatelj sustava javnih bicikala ne samo u Gradu Zagrebu, već i u okolnim zemljama. U Hrvatskoj broji 20 000 registriranih korisnika2. Daa bi se Bike2guide aplikacija mogla koristiti ona treba koristiti javne bicikle koji su dostupni u destinaciji. S obzirom da u Zagrebu postoji samo Nextbike kao pružatelj te usluge nužno je sklopiti s njima partnerstvo. Nextbike aplikacija već pruža opciju otključavanja i zaključavanja bicikala što bi omogućilo lakše povezivanje dvaju aplikacija. Širenjem na ostale europske zemlje u kojima Nextbike nije pružatelj te vrste usluge postoji i mogućnost sklapanja partnerstva s drugim pružateljima usluga sličnog tipa. U tim zemljama opcije otključavanja i zaključavanja bicikala će se tada u potpunosti moći vršiti putem Bike2guide aplikacije. 3.1.2.4. Divan.hr Divan.hr je portal koji na dnevnoj bazi obavještava sve zainteresirane o raznim događanjima u gradu Zagrebu. Vrste događanja koje se prikazuju su koncerti, festivali, izložbe, kazališne predstave, filmovi, itd. Imajući sve informacije na jednom mjestu, zainteresirani mogu lakše donijeti odluku što žele posjetiti. Sklapanjem partnerstva s Divan.hr, Bike2guide bi te informacije integrirao u aplikaciju. Turisti biciklisti bi mogli uzeti odmor od razgledavanja i posjetiti jedan od događanja. 3.1.2.5. Kulturne ustanove i ugostiteljski objekti Kulturne ustanove kao što su muzeji, kazališta, umjetničke galerije, itd. moći će informirati turiste bicikliste o svojoj ponudi te prodavati ulaznice preko aplikacije. Oni će ju koristiti za promociju vlastitih usluga i na taj način pružati dodanu vrijednost glavnoj skupini klijenata Slično kao i kulturne ustanove, tako će i ugostitelji (restorani, slastičarnice) moći pozvati turiste bicikliste da posjete njihove objekte. Osim aktualne ponude hrane, nudit će i razne popuste za svoje posjetitelje. Bit će to još jedan kanal promocije koji će dovoditi novu skupinu turista.

3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela Do sada su sve aplikacije za organizaciju putovanja i posjet destinaciji bile usmjerene turistima općenito, bez podjele turista prema određenim kriterijima. Takav pristup pruža razne nedostatke

2

Nextbike Zagreb: http://www.nextbike.hr/hr/zagreb/ (pristupano 2.4.2018.)

10


jer nisu svi turisti isti. Ne žele svi posjetiti ista događanja, isti tip destinacije i koristiti iste metode razgledavanja destinacije. Tako postoje i turisti biciklisti koji su dosada bili većinom zapostavljeni, a čine važan udio u ukupnom broju turista neke destinacije. Bike2guide aplikacija svojom uslugom usmjerena je i prilagođena upravo njima. Kada vozimo automobil, upozoravaju nas: „Ne tipkaj kada voziš“. Isto vrijedi i kada vozimo bicikl. Bike2guide je svojim funkcionalnostima prilagođena tim zahtjevima. Umjesto tipkanja, turisti će slušati i zastati kod znamenitosti kako bi ju mogli bolje doživjeti pomoću virtualne stvarnosti. Cilj projekta je stvoriti doživljaj uz istovremeno aktivno bavljenje sportom te promicati biciklizam kao način razgledavanja destinacije. U tome je i sama vrijednost projekta, stvara se dodana vrijednost za posebnu skupinu turista koji će moći doživjeti destinaciju na posve nov način.

3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti Da bi Bike2guide aplikacija stigla na tržište potrebno je sklopiti partnerstva s prethodno navedenim partnerima. Inženjeri informacijskog sustava izradit će sučelja aplikacije te ju objaviti na AppStore-u i Google Play-u. Bit će odgovorni i za daljnju nadogradnju aplikacije, a studenti će unositi informacije koje će pružati aplikacija. U suradnji s Hrvatskim telekomom olakšat će se i implementacija proširene stvarnosti. Tijekom cijelog projekta bit će važno aktivno provoditi marketinške aktivnosti kako bi se podizala svijest o koristima koje pruža aplikacija. Prolaskom vremena očekuje se da će početi širenje sa grada Zagreba na druge hrvatske gradove, a nakon toga i u inozemstvo. Stalno će se nastojati pružati nove i aktualne informacije na sve većem broju stranih jezika.

3.4. Ključni resursi Ključni resursi podijeljeni su na ljudske i materijalne resurse. Ljudske resurse činit će inženjeri informacijskog sustava, grafički dizajner, studenti ujedno i prevoditelji za unos informacija u CMS sustav te vlasnica projekta koja će provoditi marketinške aktivnosti i sklapati poslovna partnerstva. Funkcija računovodstva i financija bit će eksternalizirana. Materijalni resursi sastojat će se od uredskog prostora i pribora te računalne opreme.

3.5. Kategorije klijenata 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata 

Inozemni turisti biciklisti

Domaći turisti biciklisti 11


Erasmus studenti

Stanovnici destinacije

Turističke agencije

3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata 3.5.2.1. Inozemni turisti biciklisti Najvažniji klijenti Bike2guide aplikacije bit će inozemni turisti biciklisti. Oni su zapravo i ciljna skupina projekta, njima je ovaj projekt i namijenjen. Šezdeset milijuna cikloturista putuje svijetom, a statistike pokazuju da su turisti na dva kotača bolji potrošači, u destinaciji troše oko 30 posto više negoli „klasični“ turisti3. Turisti biciklisti su željni avanture te im je potrebno i sredstvo koje će im olakšati snalaženje u destinaciji. Hrvatska počinje biti sve popularnija na području cikloturizma, prvenstveno zbog biciklističke utrke Tour of Croatia. Bike2guide bi pružio još bolji doživljaj ne samo za profesionalne bicikliste već i za bicikliste amatere koji vole na dva kotača razgledavati destinacije i to prvenstveno gradove. U ovu skupinu klijenata spadaju klijenti svih dobnih skupina koji vole biciklirati, a nisu građani zemlje u kojoj će biti dostupna aplikacija. 3.5.2.2. Domaći turisti biciklisti Slično kao inozemni turisti biciklisti, tako su i domaći turisti biciklisti važna skupina Bike2guide klijenata. Mnogi su željni posjetiti obližnji grad, a zašto to ne bi mogli učiniti i vozeći bicikl. Npr. u Zagrebu će stanovnici ostatka Hrvatske moći koristiti audio vodič koji će uz glavne svjetske jezike biti dostupan i na hrvatskom jeziku.

3.5.2.3. Erasmus studenti Iako nisu državljani destinacije, Erasmus studenti su svrstani u posebnu kategoriju klijenata. Studenti borave u stranoj destinaciji nekoliko mjeseci te ju žele što bolje upoznati. S obzirom da će biti dostupna i na drugim svjetskim jezicima, Bike2guide im može olakšati upoznavanje svog novog mjesta boravka.

3

Cikloturizam sve popularniji: http://www.novilist.hr/Vijesti/Regija/Otoci/Cikloturizam-sve-popularniji-Avanturisti-na-dva-kotaca-sansa-koju-treba-zgrabiti (pristupano 2.4.2018.)

12


3.5.2.3. Stanovnici destinacije Često iako godinama živimo u jednom gradu, nismo upoznali sve njegove dijelove. Ponekad poželimo saznati nešto novo, otkriti novu ulicu, novi muzej. Stoga, Bike2guide aplikaciju mogu koristiti i sami stanovnici destinacije. 3.5.2.5. Turističke agencije Osim individualnim turistima biciklistima, Bike2guide će biti namijenjena i kao pomoć pri vođenju izleta koje organiziraju turističke agencije. Turistički vodiči će moći napraviti željenu rutu putovanja za svoju skupinu te ju projicirati na zaslonima ekrana svih članova grupe što će olakšati i način vođenja turističke grupe. Dodatno, moći će i koristiti audio prijenos uživo koji će moći slušati svi članovi grupe. 3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica U svom začetku Bike2guide aplikacija će biti dostupna samo na području grada Zagreba, a kasnije će se proširiti i na druge turističke destinacije u Hrvatskoj i inozemstvu. Aplikacija će biti dostupna na hrvatskom jeziku (za domaće turiste bicikliste) i na svim svjetskim jezicima (engleski, španjolski, francuski i portugalski jezik). Kako će se aplikacija razvijati i tržište proširivati bit će dostupna i na većem broju stranih jezika kao što su njemački, talijanski, japanski, kineski jezik, itd. 3.5.4. Registracija klijenata Registracija klijenata bit će obavezna kako bi se lakše pratile njihove preferencije te bi im se mogle slati i personalizirane ponude i pogodnosti. Nakon što korisnik preuzme aplikaciju, slijedi registracija koja se vrši na dva načina. Ukoliko odabere prvi način korisnik će unijeti: 

Ime

Email adresu

Lozinku

Odabir jezika na kojem želi koristiti aplikaciju.

Drugi način je registracija pomoću Facebook profila korisnika. Nakon kreiranja profila korisnik će ga moći uređivati te će moći unijeti i broj kreditne kartice ili PayPal računa kako bi mogao vršiti plaćanja i upravljati biciklom preko aplikacije.

13


3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente S obzirom da će se preko aplikacije pratiti navike i preferencije korisnika, bit će omogućeno slanje personaliziranih poruka unutar aplikacije o novostima ili pogodnostima partnera. Vjerni korisnici moći će ostvarivati i popuste u nekim od objekata pružatelja turističkih usluga.

3.6. Upravljanje odnosima s klijentima Da bi isporučili uslugu visoke kvalitete, u projekt Bike2guide implementirati će se tehnike upravljanja odnosima s klijentima (CRM). Na primjer, korisnici će primati podsjetnik 10 minuta prije nego što im istekne vrijeme raspoloživo za vožnju s direktnom opcijom produživanja trajanja vožnje. Također, ukoliko prolaze blizu nekog turističkog objekta koji je u skladu s njihovim interesima ponudit će im se obilazak istog. Kontinuiranim ulaganjem u CRM i dodavanjem novih pogodnosti za klijente, očekujemo sve veći porast korisnika aplikacije. Klijenti koji nisu individualni turisti bicikli, već organizacije koje su također odlučile koristiti ju za potrebe promocije njihove turističke ponude, primat će savjete na koji način mogu poboljšati izgled svojih ponuda unutar aplikacije.

3.7. Kanali poslovanja Poslovanje će se odvijati prvenstveno digitalnim putem. Svi podaci će se spremati u cloud okruženje te će se aplikacija promovirati prvenstveno digitalnim putem. Internet će biti ključan resurs koji će se koristiti kako bi se korisnicima aplikacije pružila usluga.

3.8. Struktura troškova U sljedećoj tablici prikazana je struktura troškova pokretanja projekta. Tablica 1. Troškovi pokretanja projekta Vrsta troška Osnivanje poduzeća Najam uredskog prostora Računalna oprema Izrada mobilne aplikacije Izrada web stranice Web domena i održavanje Ukupno Izvor: izrada autorice

Iznos (u kn) 1.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 1.000,00 500,00 47.500,00

14


3.9. Modeli stvaranja prihoda 3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda 

Prihodi od naknada koje će platiti destinacija da bude uvrštena u aplikaciju

Prihodi od provizija prilikom plaćanja korištenja bicikala

Prihodi od naknada koje će plaćati kulturne ustanove

Prihodi od naknada koje će plaćati turističke agencije

Prihodi od naknada koje će plaćati ugostiteljski objekti

3.9.2. Opis svakog pojedinog modela 3.9.2.1. Prihodi od naknada koje će platiti destinacija da bude uvrštena u aplikaciju Kako bi destinacija bila uvrštena u aplikaciju, gradske vlasti će trebati platiti određenu naknadu. Uvrštavanje destinacije iziskuje mnogo rada s obzirom da je potrebno unijeti i informacije vezane uz znamenitosti, implementirati proširenu stvarnost te snimiti audio vodiče. Naknada koja bi se plaćala omogućavala bi implementaciju svih tih funkcionalnosti unutar aplikacije. 3.9.2.2. Prihodi od provizija prilikom plaćanja korištenja bicikala Korisnici bicikala uslugu će plaćati digitalnim putem. U početku koristeći svoju koristeći svoju kreditnu/debitnu karticu ili PayPal račun. Naplaćivat će se provizija za korištenje tih oblika digitalnog plaćanja što će generirati prihod Bike2guide aplikaciji. 3.9.2.3. Prihodi od naknada koje će plaćati kulturne ustanove Da bi mogle biti uvrštene u aplikaciju i bile u mogućnosti prodavati ulaznice za svoje objekte i događanja preko aplikacije, kulturne ustanove plaćati će mjesečnu naknadu za korištenje usluga Bike2guide aplikacije. 3.9.2.4. Prihodi od naknada koje će plaćati turističke agencije Turističke agencije koje se odluče za organizaciju grupnog razgledavanja biciklom moći će prilagoditi sadržaj i rutu razgledavanja. Za svako korištenje aplikacije od strane turističke agencije naplaćivat će se određena naknada koja će funkcionirati na način: koliko organiziranih ruta razgledavanja, toliko puta će se plaćati naknada.

15


3.9.2.5. Prihodi od naknada koje će plaćati ugostiteljski objekti Slično kao i kulturne ustanove, tako će i ugostiteljski objekti, koji žele predstaviti svoju ponudu unutar aplikacije plaćati naknadu, ali po cost-per-click (CPC) principu. Koliko puta korisnik aplikacije klikne na njihov oglas, toliki će biti i njihovi troškovi oglašavanja unutar aplikacije.

16


4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE 4.1. Mobilne tehnologije 4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta S obzirom da ljudi najviše koriste iOS i Android uređaje, Bike2guide mobilna aplikacija će biti dostupna na AppStore-u i Google Play-u. Nakon besplatnog preuzimanja aplikacije i kreiranja profila korisnici će moći koristiti razne funkcionalnosti aplikacije u koju će biti i implementiran GPS sustav koji će s jedne strane koristiti za navigaciju u destinaciji, ali i za lakše praćenje rute kojom se kreće bicikl. Također, koristit će se i alati proširene stvarnosti unutar aplikacije. Aplikacija bi bila besplatna za turiste bicikliste, dok bi ostale skupine klijenata morale plaćati određenu naknadu za oglašavanje unutar mobilne aplikacije ili u svrhu vođenja veće grupe turista. 4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone Bike2guide je prvenstveno mobilna aplikacija namijenjena turistima biciklistima. Međutim, postojat će i web stranica putem koje će se ostale skupine klijenata moći prijaviti i zatražiti oglašavanje unutar mobilne aplikacije. Mobilna aplikacija i web stranica bi se razlikovale u funkcionalnostima. Dok bi web stranica bila orijentirana isključivo na prijavu za oglašavanje unutar aplikacije, mobilna aplikacija bi koristila za upravljanje biciklom i razgledavanje turističke destinacije. 4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije Aplikacija bi bila jednostavna za korištenje, dostupna na nekoliko stranih jezika te bi korisniku omogućavala interaktivni i personalizirani pristup. Protekom vremena aplikacija bi se konstantno ažurirala i nadograđivala kako bi ostala konkurentna na tržištu i mogla ponuditi veću vrijednost svojim korisnicima. Dodavali bi se novi jezici, nove destinacije i vodiči te nove funkcionalnosti. Budući da će Bike2guide aplikacija biti u početku dostupna samo u Zagrebu opis funkcionalnosti kao i grafički prikazi same aplikacije bit će prilagođeni prethodno navedenoj destinaciji, ali bi se isti princip dizajna i funkcioniranja aplikacije koristio i u budućnosti, kada će biti dostupna i u drugim hrvatskim destinacijama te inozemstvu. U sljedećoj tablici navedeni su nazivi i opisi funkcionalnosti aplikacije.

17


Tablica 2. Funkcionalnosti Bike2guide aplikacije Profil korisnika

Profil korisnika sadrži sve važne informacije o korisniku: ime/nadimak, dob, nacionalnost, jezik koji je korisnik odabrao za korištenje aplikacije, podatke o digitalnom plaćanju, mjesta koje je korisnik označio favoritima i opciju pomoć kojom može kontaktirati tehničku službu u slučaju bilo kakvih problema s aplikacijom.

Upravljanje biciklom

Pomoću

funkcionalnosti

Upravljanje

biciklom korisnik može pronaći najbliži dostupan bicikl, otključati ili zaključati ga, odabrati vrijeme koje želi potrošiti na korištenje bicikla te vrijeme koje mu je preostalo, platiti uslugu i sakupljati razne bodove za ostvarivanje popusta. Odabir rute razgledavanja

Korisnik

može

isplanirati

i

rutu

razgledavanja na način da će u sustav unositi atrakcije koje želi posjetiti i pomoću servisa Google Karte predložit će mu se ruta razgledavanja koja je prilagođena kretanju biciklom. Audio vodič (engl. Audio guide)

Postojat će nekoliko pripremljenih audio vodiča u trajanju od sat do 2,5 sati razgledavanja. Odabirom ove opcije korisnik neće moći sam kreirati željenu rutu, već će mu biti predložena, ali dolaskom do pojedine atrakcije moći će koristiti proširenu stvarnost skeniranjem atrakcije.

Ponuda događaja

Funkcionalnost Ponuda događaja nudi popis svih

događaja

zajedno

sa

cijenama

sudjelovanja na dan posjeta i korisniku

18


predlaže koja su mu najbliža mjesta koja bi mogao posjetiti. Ugostiteljski objekti će se također moći

Ponuda ugostiteljskih objekata

oglašavati unutar aplikacije te će korisnik imati uvid u najbolje restorane i slastičarnice u turističkoj destinaciji.

4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti U nastavku slijede grafički prikazi najvažnijih sučelja aplikacije. Slika 1. Početno sučelje

Početno

sučelje

Bike2guide

mobilne

aplikacije.

Pokretanjem aplikacije prikazuje se ovaj ekran zajedno s logom aplikacije

Slika 2. Mogućnosti registracije korisnika Postoje dvije mogućnosti registracije korisnika. Na slici 2. prikazana je mogućnost odabira registracije pomoću računa elektroničke pošte ili Facebook računa.

19


Slika 3. Registracija korisnika pomoću email računa Ukoliko korisnik odabere način registracije pomoću elektroničke pošte, trebat će unijeti svoje ime/nadimak, adresu elektroničke pošte, lozinku te ju potvrditi i odabrati jezik na kojem želi koristiti aplikaciju.

Slika 4. Glavni izbornik Glavni izbornik sadrži ikone svih funkcionalnosti na čija sučelja se korisnik preusmjerava klikom na pojedinu ikonu. Funkcionalnosti su: Profil korisnika, Upravljanje biciklom, Odabir rute razgledavanja, Audio vodič (engl. Audio guide), Ponuda događaja te Ponuda ugostiteljskih objekata.

20


Slika 5. Profil korisnika

Unutar opcije Profil korisnik ima uvid u svoje najvažnije podatke: ime/nadimak, dob, nacionalnost i jezik korištenja aplikacije. Također, unutar ovog sučelja unosi preferirani

način

digitalnog

plaćanja,

sprema

mjesta/događaje koje bi želio posjetiti te se može obratiti tehničkoj podrški za pomoć u bilo koje doba.

Slika 6. Sučelje za upravljanje biciklom Unutar ovog sučelja korisniku su na raspolaganju svi potrebni alati za upravljanje biciklom: interaktivna karta za pronalazak bicikla, opcije otključavanja i zaključavanja bicikla, plaćanje usluge bicikliranja, preostalo vrijeme na raspolaganju za korištenje usluge te pravo na razne popuste.

21


Slika 7. Potraga za najbližim biciklom Pomoću interaktivne mape korisnik na jednostavan način može pronaći gdje se nalazi najbliža usluga iznajmljivanja bicikala.

Slika 8. Sučelje za otključavanje/zaključavanje bicikla

Korisnik otključava/zaključava bicikl skeniranjem QR koda koji se nalazi na upravljaču bicikla.

22


Slika 9. Planiranje rute razgledavanja Unosom lokacija koje želi posjetiti, korisniku sustav nudi preporučenu rutu razgledavanja te označava put do pojedine atrakcije.

Slika 10. Audio vodič

Bit će ponuđeno nekoliko ruta razgledavanja za koje će biti snimljen i audio vodič.

Slika 11. Izbornik sa događanjima u Zagrebu

23


Ova funkcionalnost informira korisnika o svim događanjima u destinaciji na dan posjeta. Također, korisnik će moći kupiti i karte za pojedina događanja i dobiti informacije o raznim kulturnim ustanovama. Slika 12. Ponuda ugostiteljskih objekata

U sklopu ove funkcionalnosti, korisniku će biti predloženi najbolji ugostiteljski objekti koje vrijedi posjetiti u destinaciji.

Slika 13. Proširena stvarnost

24


Proširena stvarnost neće postojati kao zasebna funkcionalnost, već opcija koja će se nuditi pomoću pop-up prozora kada se korisnik približi pojedinoj atrakciji.

4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja U aplikaciji će se moći oglašavati ugostiteljski objekti, kulturne ustanove te organizatori raznih događaja u destinaciji koji će moći prodavati i ulaznice za svoje objekte. Oglašavanje će se provoditi pomoću banner oglasa.

4.2. Društvene mreže 4.2.1. Facebook profil projekta Slika 14. Facebook profil projekta

Izvor: https://www.facebook.com/Bike2guide-1911322585553216/

4.2.2. LinkedIn profil autora projekta Slika 15. Linkedin profil autorice projekta

25


Izvor: https://www.linkedin.com/in/maja-ku%C5%A1%C4%87er-b9484664/ 4.2.3. Twitter profil projekta Slika 16. Twitter profil projekta

Izvor: https://twitter.com/bike2guide

26


4.2.4. Instagram profil projekta Slika 17. Instagram profil projekta

Izvor: https://www.instagram.com/bike2guide/?hl=hr 4.2.5. Snapchat profil projekta Slika 18. Snapchat profil projekta

Izvor: Snapchat mobilna aplikacija

4.3. RaÄ?unarstvo u oblaku

27


Korištenje tehnologije računarstva u oblaku bit će od ključne važnosti prilikom vođenja poslovanja. Sve informacije i podaci koji će biti dostupni u aplikaciji i koji će se koristiti za izradu njezinu izradu bit će dostupni u cloud okruženju. Korištenjem takve vrste tehnologije troškovi pohrane tolike količine podataka bit će niži, ali i dostupni bilo kada i bilo gdje.

4.4. Veliki podaci (Big data) Tehnologija velikih podataka omogućuje nam da prikupimo, obrađujemo i analiziramo veliku količinu podataka u kratkom vremenu. Preko aplikacije pratit će se navike korisnika, njihove preferencije u vidu atrakcija koje posjećuju i navike trošenja. Pomoću tih podataka moći će se na lakši način korisnicima ponuditi nove usluge i slati personalizirane poruke i ponude. Prikupljeni podaci neće se zloupotrebljavati već će se koristiti za unaprjeđenje usluge.

4.5. Senzori i Internet stvari (IoT) Na biciklima će postojati senzori s ugrađenim GPS sustavom pomoću kojih će njihovi vlasnici u svakom trenutku znati gdje se taj bicikl nalazi te bi se na taj način spriječila krađa bicikala. Također, pomoću aplikacije će se otključavati ili zaključavati bicikl skeniranjem QR koda na senzoru. Za destinacije kao što je grad Zagreb koji koristi Nextbike sustav javnih bicikala i ima ugrađen sličan način upravljanja biciklom postoji mogućnost sklapanja partnerstva s tim pružateljem usluga što bi u početku snizilo troškove. Za ostale destinacije Bike2guide bi bio zadužen za instalaciju senzora.

4.6. 3D printeri 3D printeri mogli bi se koristiti za lakše izvođenje promotivnih aktivnosti. Pomoću njih izradili bi se promotivni materijali koji će biti prisutni u svakoj destinaciji u kojoj će se moći koristiti Bike2guide kako bi se posjetitelji osvijestili i o takvom načinu razgledavanja destinacije. Koristit će se tehnike gerilskog marketinga s ciljem pružanja informacija na zanimljiv i neuobičajen način, npr. raznim instalacijama na kojima će se moći koristiti tehnika proširene stvarnosti.

4.7. Robotika Postoji mogućnost da će u daljnjoj mogućnosti roboti obavljati servis bicikala te će priskočiti u pomoć ukoliko dođe do kvara bicikla. Npr. robot će instalirati novi senzor za otključavanje bicikla ako se pokvario stari. 28


4.8. Dronovi Slično kao i za robotiku, pomoću dronova će se u dalekoj budućnosti moći pružiti pomoć korisnicima bicikala. Ukoliko dođe do kvara bicikla dronovi će priskočiti u pomoć. Npr. ukoliko će biti problema sa senzorom za otključavanje bicikla, dron će donijeti novi senzor.

4.9. Virtualna i proširena stvarnost Implementacija virtualne i proširene stvarnosti u aplikaciju bit će ključna konkurentska prednost Bike2guide aplikaciji. Ona će omogućiti stvaranje novog doživljaja tijekom razgledavanja destinacije. Prilikom posjeta znamenitosti posjetitelj će putem svog mobilnog telefona dobiti dodatne informacije o njoj te će moći i usmjeravanjem kamere svog pametnog telefona prema atrakciji vidjeti kako skulptura hoda, govori ili ga čak pozdravlja.

4.10. Umjetna inteligencija Elementi umjetne inteligencije koji će se koristiti u kasnijoj fazi projekta su chatbot-ovi koji će biti na raspolaganju korisnicima u bilo koje doba dana. Korisnici će moći na taj način zatražiti tehničku pomoć ili dobiti savjete o atrakcijama koje je vrijedno posjetiti.

29


5. DIGITALNI MARKETING 5.1. Marketinški plan projekta Danas je glavni kanal komunikacije s klijentima internet. S obzirom da je Bike2guide mobilna aplikacija te se njeno poslovanje odvija digitalnim putem najvažniji oblik marketinških aktivnosti koji će se upotrebljavati bit će oblici digitalnog marketinga. Promocija će se vršiti putem društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, Instagram i Snapchat. Osim društvenih mreža važan kanal promocije je i direktni marketing putem poruka elektroničke pošte. Na web stranici projekta ili u mobilnoj aplikaciji korisnici će se moći pretplatiti na newsletter koji će im svakih mjesec dana donositi novosti o poslovanju poduzeća i novim trendovima o cikloturizmu. Još jedan oblik oglašavanja je putem bannera ili zakupljivanjem ključnih riječi na portalima koji su vezani uz turizam i biciklizam. Dodatno, koristit će se i tehnike oglašavanja putem Google AdWordsa. Osim digitalnog marketinga promotivne aktivnosti obavljat će se i offline putem pomoću tehnika gerilskog marketinga i odnosa s javnošću.

5.2. Ključne riječi projekta Ključne riječi koje bi zainteresirani mogli upisati u tražilicu kako bi došli do informacija o Bike2guide aplikaciji su: 1. Bicikl 2. Turizam 3. Bicikliranje 4. Destinacija 5. Razgledavanje 6. Proširena stvarnost 7. Najam 8. Ruta 9. Vodič 10. Audio vodič 11. Tura 12. Vožnja 13. Muzeji 14. Kazališta 15. Kultura 16. Atrakcija 17. Spomenik 18. Hrana 19. Restoran 30


20. Slastičarna 21. Putovanja 22. Događaji 23. Zagreb 24. Doživljaj 25. Iskustvo 26. Aplikacija 27. Savjet 28. Znamenitost 29. Posjet 30. Zabava

5.3. Google AdWords oglas Slika 19. Google AdWords oglas

Izvor: https://adwords.google.com/um/GetStarted/Home?__u=1762693125&__c=6714769653&auth user=2#oc

5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama Bike2guide će biti aktivno prisutan na društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram, Twitter i Snapchat. Zaposlenici zaduženi za marketinške aktivnosti će na dnevnoj bazi biti zaduženi za objavu novosti, savjeta i raznih korisnih informacija na prethodno navedenim

31


društvenim mrežama. U daljnjem toku provedbe projekta moguće je i uvođenje profila na drugim društvenim mrežama kao što su Pinterest i YouTube.

5.5. Tablica marketinškog plana Tablica 3. Marketinški plan Redni Oblik oglašavanja Broj 1. Društvene mreže

Troškovi (kn)

Učestalost

2.000,00 svakodnevno

2. 3.

Google Adwords Plakati

4.000,00 mjesečno 1500,00 svaka 2 mjeseca

4.

Gerilski marketing

3.000,00 mjesečno

5.

Preko poslovnih partnera

po dogovoru mjesečno

Opis Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat SEO marketing Postavljanje plakata na frekventnim lokacijama Dijeljenje letaka i postavljanje zanimljivih instalacija Trošak ovisi o vrsti partnera, kanalima oglašavanja te samom dogovoru s partnerom

32


6. DIGITALNO PLAĆANJE 6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja     

Plaćanje kreditnom/debitnom karticom PayPal Facebook Messenger Snapcash Apple Pay

6.2. Opis oblika digitalnog plaćanja 6.2.1. Plaćanje kreditnom/debitnom karticom Unosom broja kreditne ili debitne kartice u sučelju svog profila korisnici će moći digitalnim putem platiti korištenje bicikla kao i ulaznice za razne događaje i atrakcije koje će se oglašavati u aplikaciji. Jednom spremljen broj kartice u profil bit će uvijek dostupan za vršenje plaćanja. Prije konačnog plaćanja korisnik će trebati autorizirati transakciju te će se u sljedećem koraku preusmjeriti na stranicu pružatelja bankovnih usluga kako bi se mogla autorizirati transakcija. Danas je još uvijek najpopularniji upravo ovakav oblik digitalnog plaćanja. 6.2.2. PayPal Drugi oblik digitalnog plaćanja koji će biti u ponudi korisnicima je putem servisa PayPal. PayPal. Uz PayPal račun vezani su kreditna ili debitna kartica klijenta. PayPal nudi zaštitu prilikom internetskog plaćanja za obje strane; i za kupca i za prodavatelja. Za plaćanje unutar aplikacije bit će dovoljna verzija osobnog računa. 6.2.3. Facebook Messenger Možda ne u početnoj, ali zasigurno u kasnijoj fazi projekta planira se uvođenje plaćanje putem Facebook Messengera. Korisnici će se već u početku moći registrirati koristeći svoj Facebook profil, a kasnije će moći vršiti plaćanja i ovim oblikom digitalnog plaćanja. 6.2.4. Snapcash Također, u planu u kasnijoj fazi projekta je i plaćanje putem digitalnog plaćanja zvanog Snapcash koji nudi društvena mreža Snapchat. Postojat će i mogućnost kreiranja korisničkog računa koristeći i ovu društvenu mrežu što će omogućiti vršenje transakcija. Kao i Facebook

33


Messenger i PayPal tako i Snapcash zahtijeva povezivanje debitne kartice s računom korisnika te omogućuje i slanje i primanje novca. 6.2.5. Apple Pay Za korisnike iPhone-a bit će omogućeno i plaćanje putem Apple Pay oblika digitalnog plaćanja. Apple Pay nije obična aplikacija koja se treba preuzeti već je integrirana u aplikaciju Poruke, a može se koristiti i putem preglednika Safari. Također zahtijeva povezivanje s debitnom karticom. Slanjem poruka pružatelju usluga korisnici iPhone-a bi na ovaj način mogli vršiti plaćanja.

6.3. Blockchain tehnologija U kasnijoj fazi provedbe projekta koristit će se i blockchain tehnologija kao oblik digitalnog plaćanja. Sve veća popularnost kriptovaluta, mreže servera i bazi podataka ukazuje na potpuno nov način obavljanja transakcija. Da bi bio u trendu, Bike2guide će nuditi i plaćanje pomoću Bitcoina koji će možda u budućnosti zamijeniti novac kakav danas poznajemo

34


7. SWOT ANALIZA PROJEKTA U nastavku je prikazana SWOT analiza projekta. Tablica 4. SWOT analiza SNAGE  Jedina aplikacija kreirana za turiste bicikliste  Aplikacija koja služi za upravljanje biciklom i kao personalizirani turistički vodič  Implementacija proširene stvarnosti  Personalizirana usluga kreiranja vlastite rute razgledavanja  Plaćanje unutar aplikacije SLABOSTI  Postojanje audio vodiča samo za predložene rute razgledavanja  Namijenjena samo turistima biciklistima  Dostupna samo na iOS i Android uređajima  Opcije otključavanja i zaključavanja bicikla moguće su samo na biciklima sa odgovarajućim senzorima  Proširena stvarnost dostupna je samo za najnovije verzije iOS i Android operacijskih sustava

PRILIKE  Širenje na druge gradove u Hrvatskoj i inozemstvu  Suradnja sa pružateljima turističkih usluga  Suradnja s Nextbike-om  Implementacija društvene mreže za turiste bicikliste  Proširenje ponude stranih jezika u aplikaciji PRIJETNJE  Velik broj indirektnih konkurenata  Još uvijek nije prisutna svijest o važnosti cikloturizma u pojedinim destinacijama  Odbijanje turista za korištenjem još jedne aplikacije za putovanja  Oslanjanje turista na već etablirane aplikacije za putovanja  Mogućnost da će Nextbike odbiti suradnju

35


8. WEB MJESTO PROJEKTA 8.1. Web poslužitelji i domene 8.1.1. Web poslužitelj projekta Pregledom raznih ponuda web poslužitelja, kao web poslužitelj projekta odabran je poslužitelj Optima Hosting. Odabran je paket ULTIMATE BIZ HOSTING koji nudi 12 000 MB diskovnog prostora, besplatnu registraciju .com domene, neograničen mjesečni promet, besplatnu korisničku podršku, neograničeno korištenje poddomena, parkiranih domena te FTP računa kao i razne ostale pogodnosti za 700 kuna godišnje. Slika 20. Prikaz ponude poslužitelja Optima Hosting

Izvor: https://www.optimahosting.hr/biz-hosting 8.1.2. Web domene projekta U početku će se poslovanje odvijati isključivo u Hrvatskoj, a kasnije nakon širenja ponude i na inozemne turističke destinacije poslovanje će se odvijati i izvan Hrvatske. Budući da poslovanje kreće iz Hrvatske za početak je odabrana .hr domena.

36


8.1.2.1. .hr domena Raspoloživost domene provjerena je na stranici Optima hostinga. Domena bike2guide.hr slobodna je za registraciju te bi njena cijena iznosila 436 kuna godišnje. Slika 21.Provjera raspoloživosti domene za registraciju

Izvor: https://korisnik.optimahosting.hr/cart.php?a=add&domain=register&query=bike2guide.hr

8.1.2.2. Komercijalne domene Komercijalna domena bi se u početku koristila samo za promotivne svrhe kako bi se privukli strani turisti biciklisti, a kasnije i za odvijanje poslovanja izvan Hrvatske, budući da je cilj pokrenuti Bike2guide aplikaciju i u inozemnim turističkim destinacijama.

Slika 22. Provjera raspoloživosti komercijalne domene

37


Izvor: https://korisnik.optimahosting.hr/cart.php?a=add&domain=register&query=bike2guideapp.co m

8.2. CMS sustav Sustavi za upravljanje sadržajem (engl. Content Management System, CMS) omogućuju nam da na lakši način uređujemo web stranice bilo kada i s bilo kojeg mjesta bez znanja programiranja. 8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt Neki od potencijalnih CMS sustava koji bi se mogli koristiti u projektu Bike2guide su: 

Joomla!

WordPress

Drupal

sNews

Adobe Dreamweaver

Globaldizajn

Timal

iSite

38


8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) Kao najbolji CMS sustav za projekt Bike2guide odabran je sustav WordPress. WordPress je softver otvorenog koda koji se može upotrijebiti za kreiranje web stranica, bloga ili aplikacije. Besplatan je za korištenje te je danas jedan od najpopularnijih i najčešće korištenih CMS sustava. Neke od njegovih najvažnijih prednosti su4: 

Prilagodljivi dizajn

SEO prilagođen

Skalabilni dizajn mobilnih web-stranica

Visoke performanse

Upravljanje u pokretu

Visoka sigurnost

Moćno upravljanje medijskim zapisima

Jednostavno i pristupačno.

Zbog pogodnosti koje pruža i potreba Bike2guide aplikacije, odabran je upravo WordPress kao CMS sustav projekta.

8.3. Web stranice projekta 8.3.1. Struktura Web stranica projekta U nastavku slijede opis web stranica Bike2guide aplikacije. Grafički prikazi aplikacije nalaze se u Prilogu 3. Web stranica sastoji se od sljedećih osnovnih podstranica: 

Početna

O nama

Novosti

Registracija

Oglašavanje

Kontakt

Poslovanje

4

WordPress: https://korisnik.optimahosting.hr/cart.php?a=add&domain=register&query=bike2guideapp.com (pristupano 9.4.2018.)

39


8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap) Slika 23. prikazuje mapu web stranica projekta. Neke od osnovnih web stranica sastoje se i još od dodatnih podstranica

Slika 23. Mapa web stranica projekta

Izvor: izrada autorice

8.3.2. Opis strukture Web stranica projekta Osnovne web stranice sastoje se od nekoliko podstranica. Početna stranica vodi i na sljedeće podstranice: Facebook profil, Twitter profil, Instagram profil, Snapchat profil, Google Play, App Store te Prijava na newsletter. O nama sadrži Opis funkcionalnosti aplikacije i Upute za korištenje aplikacije. Preko Oglašavanja prelazi se na Kontakt kako bi posjetitelji mogli dobiti više informacija. Novosti sadrže novosti O aplikaciji (Najava novih funkcionalnosti, Unaprjeđenje postojećih funkcionalnosti), O trendovima u cikloturizmu, O novim 40


tehnologijama, O novim tržištima, slijedi Registracija. Stranica Poslovanje se dijeli na Partnere (Postojeći partneri, Prijava za partnerstvo, Sitemap i Usluge (Savjeti za individualne korisnike, Upute za turističke agencije, Tehnička služba). Posljednja web stranica je Kontakt.

41


9. ZAKLJUČAK Današnji turisti razlikuju se od turista 20. stoljeća. Sve više prevladava individualan tip turizma. Posjetitelji žele sami doživjeti destinaciju te je sama organizacija putovanja i boravak u destinaciji sve više u nadležnosti samoga posjetitelja. Turističke agencije ne bilježe tako veliki broj putnika kao nekada. Zbog takvih trendova u turizmu, turisti često traže pomoć u digitalnim tehnologijama kako bi si olakšali boravak u destinaciji. Sve je veća popularnost online turističkih vodiča i raznih mobilnih aplikacija za organizaciju putovanja. Cikloturizam je u Hrvatskoj i svijetu prepoznat kao turistički proizvod s velikom perspektivom razvoja u bliskoj budućnosti. Mnogi turisti odlučuju se na upravo ovakav oblik razgledavanja destinacije. Također, potiče i aktivno bavljenje sportom i omogućuje turistima da destinaciju razgledavaju iz jednog drugog ugla. Upravo je Bike2guide projekt stvoren da bi podržao cikloturizam. Uporabom digitalnih tehnologija, posebice tehnike proširene stvarnosti, turisti biciklisti moći će doživjeti destinaciju na potpuno nov i drugačiji način u odnosu na tradicionalno razgledavanje destinacije pomoću karata u papirnatom obliku. Digitalne tehnologije omogućuju nešto što je nekada bilo nezamislivo i nemoguće, našom svakodnevnicom te nam olakšavaju život. Bike2guide upravo to i želi; olakšati snalaženje u destinaciji te su funkcionalnosti mobilne aplikacije prilagođene upravo onima koji ne mogu prilikom razgledavanja držati svoj pametni telefon dvjema rukama. Upravo, turistima biciklistima.

42


10. POPIS LITERATURE Spremić, M., Digitalna transformacija poslovanja, Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb, 2017. Klarić, Z., Akcijski plan razvoja cikloturizma, Institut za turizam, Zagreb, 2015. Klarić, Z., Operativni plan razvoja cikloturizma Zagrebačke županije, Institut za turizam, Zagreb, studeni, 2017. European Cyclists' Federation, The EU Cycling Economy, European Cyclists' Federation asbl, prosinac, 2016. Internetski izvori Grad Zagreb: https://www.zagreb.hr/zg-cycle-unit/69964 Novi list: http://www.novilist.hr/Vijesti/Regija/Otoci/Cikloturizam-sve-popularniji-Avanturisti-na-dva-kotaca-sansa-koju-treba-zgrabiti Nextbike: http://www.nextbike.hr/hr/zagreb/ EU Komisija: https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cycling_en TripAdvisor: http://www.tripadvisor.com/Home-m25036 Divan.hr: http://www.divan.hr/ Državni zavod za statistiku: https://www.dzs.hr/hrv/dbhomepages/turizam/turizam.htm Optima Hosting: https://www.optimahosting.hr/biz-hosting Reality technologies: http://www.realitytechnologies.com/augmented-reality Turistička zajednica Grada Zagreba: http://www.infozagreb.hr/ Paypal: https://www.paypal.com/us/home Snapchat: https://support.snapchat.com/a/snapcash-send Apple Pay: https://www.apple.com/apple-pay/ WordPress: https://hr.wordpress.org/ Techradar: https://www.techradar.com/news/best-cms-of-2018 Wix: https://www.wix.com/

43


11. POPIS WEB LINKOVA Facebook profil projekta: https://www.facebook.com/Bike2guide-1911322585553216/ LinkedIn profil autorice projekta: https://www.linkedin.com/in/maja-ku%C5%A1%C4%87er-b9484664/ Twitter profil projekta: https://twitter.com/bike2guide Instagram profil projekta: https://www.instagram.com/bike2guide/?hl=hr Web stranica projekta: https://mjkuscer.wixsite.com/bike2guide

44


12. POPIS SLIKA I TABLICA 12.1. POPIS SLIKA Slika 1. Početno sučelje ............................................................................................................ 19 Slika 2. Mogućnosti registracije korisnika ............................................................................... 19 Slika 3. Registracija korisnika pomoću email računa .............................................................. 20 Slika 4. Glavni izbornik ........................................................................................................... 20 Slika 5. Profil korisnika ............................................................................................................ 21 Slika 6. Sučelje za upravljanje biciklom .................................................................................. 21 Slika 7. Potraga za najbližim biciklom..................................................................................... 22 Slika 8. Sučelje za otključavanje/zaključavanje bicikla ........................................................... 22 Slika 9. Planiranje rute razgledavanja ...................................................................................... 23 Slika 10. Audio vodič ............................................................................................................... 23 Slika 11. Izbornik sa događanjima u Zagrebu .......................................................................... 23 Slika 12. Ponuda ugostiteljskih objekata.................................................................................. 24 Slika 13. Proširena stvarnost .................................................................................................... 24 Slika 14. Facebook profil projekta ........................................................................................... 25 Slika 15. Linkedin profil autorice projekta .............................................................................. 25 Slika 16. Twitter profil projekta ............................................................................................... 26 Slika 17. Instagram profil projekta ........................................................................................... 27 Slika 18. Snapchat profil projekta ............................................................................................ 27 Slika 19. Google AdWords oglas ............................................................................................. 31 Slika 20. Prikaz ponude poslužitelja Optima Hosting .............................................................. 36 Slika 21.Provjera raspoloživosti domene za registraciju ......................................................... 37 Slika 22. Provjera raspoloživosti komercijalne domene .......................................................... 37 Slika 23. Mapa web stranica projekta ...................................................................................... 40

12.2. POPIS TABLICA Tablica 1. Troškovi pokretanja projekta................................................................................... 14 Tablica 2. Funkcionalnosti Bike2guide aplikacije ................................................................... 18 Tablica 3. Marketinški plan ...................................................................................................... 32 Tablica 4. SWOT analiza ......................................................................................................... 35

45


13. ŽIVOTOPIS OSOBNE INFORMACIJE

Kušćer Maja Borongajska cesta 100, 10 000 Zagreb (Hrvatska) (+385) 98 99 44 340

mjkuscer@gmail.com RADNO ISKUSTVO 01/2018–danas

Praktikantica u odjelu za IT reviziju Ernst & Young Savjetovanje, Zagreb (Hrvatska) Provođenje revizije informacijskog sustava, procjena kibernetičkih rizika, pisanje izvješća

03/2017–07/2017

Asistentica u europskim poslovima International Union of Property Owners (UIPI), Bruxelles (Belgija) Lobiranje, pisanje članaka, istraživanje tržišta, prevođenje

09/2013–09/2016

Demonstratorica iz kolegija Poslovni francuski jezik, Međunarodna ekonomija i Statistika Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb (Hrvatska) Pomoć profesorima, prevođenje, objašnjavanje gradiva studentima, rad u statističkim programima gretl i STATISTICA

06/2015–05/2016

Urednica baze podataka MT Mobile Ticketing, Zagreb (Hrvatska) Ažuriranje baze podataka s filmovima i kontroliranje sadržaja unutar filmova za aplikaciju Superpopcorn koja omogućuje kupovinu kino karata

04/2015–06/2015

Prevoditeljica Studentski centar Varaždin, Varaždin (Hrvatska) Prijevod studije izvodljivosti s engleskog na hrvatski jezik

06/2014–11/2014

Prevoditeljica Studio Revolucija, Zagreb (Hrvatska) Usluge prevođenja alpinističkih ponuda s njemačkog i talijanskog jezika na engleski jezik te stavljanje istih na web stranice poduzeća

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 2017–danas

Magistra ekonomije Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb (Hrvatska) Smjer: Menadžerska informatika

46


2016–2017

Magistra europskih poslova Sveučilište Lille 1, Lille (Francuska)

2012–2016

Sveučilišna prvostupnica ekonomije Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb (Hrvatska)

09/2013–12/2013

Voditeljica izradbe i provedbe projekata financiranih iz europskih fondova Algebra otvoreno učilište, Zagreb (Hrvatska)

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

engleski

C1

C1

C1

C1

C1

njemački

C1

C1

C1

C1

C1

španjolski

C1

C1

C1

C1

C1

talijanski

B2

B2

B2

B2

B2

francuski

B2

B2

B2

B2

B2

portugalski

A2

A2

A2

A2

A2

Stupnjevi: A1 i A2: Početnik - B1 i B2: Samostalni korisnik - C1 i C2: Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Ostale vještine

Računalne vještine: MS Office, gretl, STATISTICA, CMS, WordPress, Bizagi Modeler, SQL, Doctus

Vozačka dozvola

B

DODATNE INFORMACIJE Priznanja i nagrade

Prvo mjesto na Istrian Tourism Competition, poslovni slučaj turističke agencije Collegium: Suvremeni trendovi u putovanjima mladih u Hrvatskoj (srpanj 2017.) ▪ Analiza trendova u putovanjima mladih i prijedlog turističkog aranžmana Drugo mjesto na Istrian Tourism Competition, poslovni slučaj aquaparka Istralandia: Suvremeni i inovativni načini promidžbe i prodaje kapaciteta acquaparka Istralandia (lipanj 2015.) ▪ Prijedlog marketinške kampanje za korištenje tradicionalnih promocijskih alata i Bluetooth marketinga Prvo mjesto na Case Study Competitionu, poslovni slučaj Zagrebačke banke: ZABA2GO (svibanj 2015.) ▪ Prijedlog nove aplikacije za mobilno bankarstvo namijenjene mladima, marketinške kampanje za promidžbu aplikacije i novih bankovnih proizvoda i usluga

Izdanja

Značajke i očekivani efekti Transatlantskog sporazuma o trgovini i investicijama (pregledni znanstveni rad, koautorica doc.dr.sc Sanja Franc, prosinac 2016.) Regensburg – najvažnija luka Bavarske (esej u sklopu Tandem programa Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Regensburgu, lipanj 2016.)

47


Konferencije

Tečajevi

SUNY Model EU 2017 (travanj 2017., New York) – simulacija Europskog Vijeća, uloga Ministrice financija Velike Britanije ▪ Akademija za politički razvoj (Zagreb, 2018.) ▪ Ljetna škola njemačkog i hrvatskog jezika (Pula, 2016.) ▪ Soft Skills Academy (Zagreb, 2015.) ▪ Open Data Youth Camp (Rovinj, 2015.) ▪ Sommeruniversität fűr Interkulturelle Deutsch Studien (Bayreuth, ▪ Njemačka, 2014.) ▪ Kent School of English (Broadstairs, Engleska, 2008.)

48


14. SAŽETAK Bike2guide je mobilna aplikacija koja omogućuje upravljanje javnim biciklom te razgledavanje turističke destinacije. Namijenjena je turistima koji prilikom posjeta destinacije odabiru bicikl kao sredstvo razgledavanja destinacije. Najvažnije funkcionalnosti aplikacije su: interaktivna mapa grada, mogućnost kreiranja željene rute razgledavanja, audio vodič prilagođen vremenu koje korisnik ima na raspolaganju za korištenje bicikla, informacije o znamenitostima i mjestima koje vrijedi posjetiti, informacije o cijenama pojedinih atrakcija te mogućnost kupovine karata te elementi proširene stvarnosti za bolji doživljaj prilikom razgledavanja. Aplikacija bi bila korisna i gradskim vlastima jer bi one na lakši način putem GPS sustava mogle pratiti gdje se nalaze bicikli te bi se smanjio postotak krađe bicikla. Na ovaj način bi se dodatno promovirao i biciklizam kao način razgledavanja destinacije. Najvažniji klijenti aplikacije bili bi inozemni turisti biciklisti, domaći turisti biciklisti, Erasmus studenti, stanovnici destinacije te turističke agencije koji će moći organizirati grupno razgledavanje destinacije. S klijentima će se najviše komunicirati preko web stranice i društvenih mreža. Stoga su stvoreni Facebook, Twitter, Instagram i Snapchat profili projekta. Također, u aplikaciji će se koristiti razni oblici digitalnog plaćanja kao što su plaćanje kreditnom/debitnom karticom, PayPal, Facebook Messenger, Snapcash ili Apple Pay. Korisnici će moći kupovati ulaznice ili plaćati usluge Bike2guide partnera. Najvažniji partneri poduzeća su Grad Zagreb, Turistička zajednica Grada Zagreba, Nextbike, Divan.hr te kulturne ustanove i ugostiteljski objekti. Svatko zainteresiran za ovakav nov način razgledavanja destinacije koji se zasniva na implementaciji digitalnih tehnologija moći će besplatno preuzeti aplikaciju.

49


PRILOZI 1. Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica

50


2. Obavijesni bilten – newsletter

51


3. Ekranski prikazi (Screenshotovi) Web stranica projekta

52


53


54


4. Ekranski prikazi (Screenshotovi) mobilne aplikacije

55


56


5. Kodovi i ekranski prikazi s radionica 5.1. HTML5

57


5.2. CSS3

58


5.3. JavaScript

59


5.4. PHP

60


61


6. BroĹĄura prezentacije (tzv. handouti)

62


63


64

17_Kuscer_Bike2guide  

Maja Kušćer

17_Kuscer_Bike2guide  

Maja Kušćer

Advertisement