Issuu on Google+

Europejski Parlament MĹ‚odzieĹźy EYP Poland raport roczny 2013


Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa info@eyppoland.com www.eyppoland.com KRS: 0000255473 NIP: 542-303-91-01 REGON: 200079231 Opracowanie: Krzysztof Ignaciuk, Maciej Kuczyński


Przedmowa Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele EYP, miniony rok oznaczał dla EYP Poland wiele nowych przedsięwzięć. W ich wyniku udało nam się zaangażować w prowadzone przez nas działania z zakresu edukacji obywatelskiej rekordową liczbę 1.000 młodych ludzi. Nasze wydarzenia pozwoliły im wymienić poglądy, poznać proces demokratycznego podejmowania decyzji, a przede wszystkim lepiej zrozumieć Europę i świat. Powiększające się grono naszych członków-wolontariuszy z powodzeniem zorganizowało łącznie osiem wydarzeń,w tym będące nowością projekty outreachowe. Ten sukces nie byłby jednak możliwy bez naszych partnerów, dlatego też serdecznie dziękujemy wszystkim instytucjom i osobom, które wsparły nasze inicjatywy w ubiegłym roku. Szanowni Państwo, młodzież to największe bogactwo Europy. Pragniemy wyrazić nadzieję, iż zechcą Państwo wspierać przyszłość świadomego społeczeństwa obywatelskiego również w ważnym dla przyszłości Unii Europejskiej roku 2014.

Z poważaniem, Krzysztof Ignaciuk Prezes Zarządu EYP Poland


O EUROPEJSKIM PARLAMENCIE MŁODZIEŻY o europejskim parlamencie młodzieży Europejski Parlament Młodzieży (EYP) jest niezależną i apolityczną organizacją pozarządową działającą od 1987 r. Dziś jest jedną z największych platform debaty i edukacji politycznej, wymiany poglądów oraz spotkań międzykulturowych młodych ludzi. Dzięki EYP 25.000 młodych Europejczyków rocznie doświadcza demokracji w praktyce, rozwija umiejętności komunikacji i pracy w międzynarodowym zespole. EYP Poland działa nieprzerwanie od 2006 r. Angażując bezpośrednio niemal 1.000 młodych osób rocznie, jesteśmy w czołówce blisko 40 organizacji krajowych. Naszym celem jest zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do aktywnego uczestnictwa w debacie na temat przyszłości Europy oraz w życiu społecznym i politycznym swojego regionu, kraju i kontynentu. Ponadto pragniemy przyczynić się do ich rozwoju osobistego, dając im możliwość zaangażowania jako wolontariusze na wiele sposobów. Nasze cele spełniamy przede wszystkim poprzez organizację jedno- oraz kilkudniowych wydarzeń zwanych sesjami, które w poszerzony i interaktywny sposób odwzorowują posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Dotychczas z powodzeniem przeprowadziliśmy ponad 60 tego typu wydarzeń. Ponadto, angażujemy się w projekty z innymi organizacjami pozarządowymi o zbliżonym profilu w kraju i za granicą, by móc zaoferować młodzieży szerszą ofertę edukacyjną, kulturową. Za naszą pracę na rzecz społeczeństwa obywatelskiego zostaliśmy w 2010 r. uhonorowani tytułem Krajowego Laureata Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego, a także, w tym samym roku, Nagrodą Najbardziej Innowacyjnego Komitetu Krajowego EYP przyznawaną przez Biuro Międzynarodowe EYP w Berlinie.


30. Weekend EYPwe Toruniu 28. Dzień EYP Poland Wrocławiu 10. EYP@School Sesja Selekcyjna wPoland Białymstoku EYPwPoland w Krakowie 28. Dzień EYP Poland we Wrocławiu Pierwsze wydarzenie w roku 2013 zostało przeprowadzone we Wrocławiu. Jednodniowa sesja odbyła się 3 marca w Zespole Szkół EKOLA i wzięło w niej udział 40 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Wrocławia i okolic. Wydarzenie stanowiło szansę na przedstawienie EYP nowym osobom, umożliwiając im debatę na bieżące sprawy polityczne i społeczne. Przewodniczącym sesji był Tagio Correia Machado z Portugalii, a Głównymi Organizatorami Elmelda Mashingo oraz Marcin Socha. Co ważne, 28. Dzień EYP Poland zwieńczył przeprowadzony wcześniej trzydniowy trening dla moderatorów. Tym samym stanowił dobra okazję na wykorzystanie umiejętności w praktyce przez alumnów EYP Poland.


30. Weekend EYPwPoland Toruniu 10. EYP@School Sesja Selekcyjna Białymstoku EYPwPoland w Krakowie eyp@school w białymstoku W dniach 4-22 marca w Białymstoku zostało przeprowadzone nowatorskie przedsięwzięcia pod nazwą EYP@School. Jest to projekt nastawiony na nieodpłatną edukację obywatelską oraz promocję działalności naszej organizacji w szkołach ponadgimnazjalnych. Zajęcia w szkołach są około dwugodzinną symulacją pracy w komisjach połączoną z prezentacją EYP Poland jako organizacji. Klasy biorące udział w projekcie wyłaniają delegacje, które reprezentują je na wieńczącym projekt Zgromadzeniu Generalnym. Projekt powstał przede wszystkim ze względu na to, iż program lekcji wiedzy o społeczeństwie skupia się na teoretycznej wiedzy z zakresu systemów politycznych i społecznych, niemal zupełnie pomijając dyskusje na aktualne tematy oraz to, co demokracja oznacza w praktyce. EYP@School ma na celu wypełnienie luki w systemie edukacji, a przez to zwalczanie apolityczności wśród młodzieży. Po drugie, inicjatywa stawia sobie za zadanie dotrzeć do tych, którzy w związku ze swoją niekorzystną sytuacją materialną i/lub środowisko niesprzyjające rozwojowi świadomości obywatelskiej nie byliby skłonni do wzięcia udziału w spotkaniach EYP lub innych organizacji o podobnym charakterze. Pomysłodawcą i Głównym Organizatorem przedsięwzięcia był Krzysztof Ignaciuk. Wraz z dziesięcioosobowym zespołem przeprowadził 13 zajęć w sześciu szkołach. Łącznie projekt dotarł do blisko 300 młodych ludzi w sześciu białostockich liceach. W kończącym przedsięwzięcie Zgromadzeniu Generalnym wzięło udział 100 reprezentantów klas objętych programem wraz z nauczycielami. Wydarzenie odbyło się w I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku.


30. EYP Poland Toruniu 10. Weekend Sesja Selekcyjna EYPwPoland w Krakowie 30. Weekend EYP Poland w Toruniu W dniach 25-26 maja Toruń gościł pierwsze w swojej historii wydarzenie Europejskiego Parlamentu Młodzieży. Dwudniowe spotkanie zgromadziło 70 uczestników. Główną Organizatorką wydarzenia była Katarzyna Sokołowska, zaś przewodnictwo nad sesją objęła Magdalena Pietras. Tematyka sesji objęła program ERASMUS, metody zwalczania kryzysu gospodarczego w UE, redukcję poziomu emisji zanieczyszczeń, zaangażowanie UE w zwalczaniu piractwa morskiego, ochronę praw obywatelskich w związku ze zmianami konstytucyjnymi na Węgrzech oraz prawa podróżnych. W wyniku wydarzenia pogłębiona została współpraca między EYP Poland a Liceum Akademickim Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Za współpracę pragniemy również podziękować firmie Cykoria S.A.


Międzynarodowe Forum Młodzieży we Wrocławiu W dniach 19-23 czerwca zaprosiliśmy niemal 100 młodych ludzi z 15 krajów Europy na jedno z największych tegorocznych wydarzeń - Międzynarodowe Forum Młodzieży we Wrocławiu (International Youth Forum). Sesja kontynuowała tradycję wydarzeń w stolicy Dolnego Śląską, tj. połączenia symulacji parlamentarnej z warsztatami kulturalnymi dla uczestników. Wydarzenie powstała dzięki zaangażowani zespołu organizatorów prowadzonego przez Marię Browarską i Jana Szynala. Przewodniczącym sesji był Richard Janoušek z Czech. Podczas Forum omawiano kwestie dotyczące m.in. polityki rozszerzenia Unii Europejskiej, europejskiego rynku pracy, praw własności intelektualnej, nielegalnej imigracji i współpracy militarnej krajów Unii Europejskiej. Za wsparcie w realizacji wydarzenia dziękujemy Politechnice Wrocławskiej, Prezydentowi Miasta Wrocław oraz europosłowi Piotrowi Borysowi.


10. Sesja Selekcyjna EYP Poland w Krakowie 10. sesja selekcyjna w krakowie Sesje selekcyjne to najważniejsze i najbardziej prestiżowe wydarzenia organizowane raz do roku przez EYP Poland. Jubileuszowa, 10. Sesja Selekcyjna odbyła się w dniach 5-8 września w Krakowie i zgromadziła 145 uczestników, w tym blisko 100 delegatów i 15 nauczycieli z 20 szkół ponadgimnazjalnych z 10 województw Polski oraz międzynarodowy zespół moderatorów i dziennikarzy. Sesji przewodniczyła Michela Candi z Włoch, zaś pracą jury kierował Marko Fischer z Niemiec. Główną Organizatorką wydarzenia była Kaja Chrenkoff. Tematyka sesji obejmowała w szczególności bezpieczeństwo energetyczne i ochronę środowiska. Ponadto, uczestnicy debatowali nad bieżącymi zagadnieniami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi, takimi jak bezrobocie wśród ludzi młodych, unijna strategia walki z terroryzmem czy ochrona dziedzictwa kulturowego Europy. Podczas sesji, niezależne jury wyłoniło 30 na reprezentantów EYP Poland na Sesjach Międzynarodowych EYP w Tblisi i Rydze oraz na forach międzynarodowych w Hadze i Essen.


10. Sesja Selekcyjna Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland w Krakowie została zorganizowana we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie i Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego AGH, pod patronatem Komitetu Honorowego, w skład którego weszli: P. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego P. Jacek Majchrowski, Prezydenta Miasta Krakowa P. Bogusław Kosmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa P. Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, P. Róża Thun, Poseł do Parlamentu Europejskiego P. Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego P. Czesław Siekierski, Poseł do Parlamentu Europejskiego P. Christophe Ceska, Konsul Generalny Austrii w Krakowie P. Thierry Guichoux, Konsul Generalny Republiki Francji w Krakowie P. prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Spotkanie Młodzieży w Krakowie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu i materialnemu URSS AGH oraz Centrum Informacyjnemu Funduszy Europejskich w Małopolsce (FEM).


STUDENCKA SESJA PARLAMENTARNA 10. Sesja Selekcyjna EYP Poland w WE WSPÓŁPRACY Z ELSA KRAKÓW Krakowie studencka sesja parlamentarna we współpracy z elsa kraków

Zainicjowana na początku roku 2013 współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa w Krakowie (ELSA Kraków) zaowocowało wspólnie przygotowanym wydarzeniem skierowanym do studentów. Sesja odbyła się w dniach 17-18 maja pod hasło „Shaping European Patchwork” („Kształtując Europejski Patchwork”). Przewodnictwo objęła Magdalena Pietras. Tematyka spotkania dotyczyła roli Unii Europejskiej w wyzwaniach globalnych, tj. prawa do azylu oraz integracji kulturowej imigrantów w UE, handlu ludźmi, pomocy humanitarnej i jej dystrybucji oraz nielegalnej imigracji. Ponadto dyskutowano na temat konkurencyjności na europejskim rynku pracy i nielegalnego zatrudnienia. W wydarzeniu wzięło udział 60 studentów krakowskich uczelni. W związku z jego powodzeniem EYP Poland i ELSA Kraków zamierzają kontynuować współpracę.


Euro-aktywni naEYP Podlasiu 10. Sesja Selekcyjna Poland w Projekt Outreachowy we współpracy z Fundacją Okno na Wschód Krakowie Euro-aktywni na Podlasiu Projekt Outreachowy we współpracy z Fundacją Okno na Wschód

Od końca 2012 r. EYP Poland podjęło współpracę z Fundacją Okno na Wschód w ramach projektu Euro-aktywni na Podlasiu. Środki pozyskane ze szwajcarsko-polskiego programu współpracy pozwoliły na nieodpłatny udział w wydarzeniu 60 młodych ludzi z Podlasia w symulacji obrad Parlamentu Europejskiego. Spotkanie młodzieży odbyło się w miejscowości Sumowo w dniach 21-24 lipca. Współpracę z ramienia EYP Poland koordynowała Weronika Myck.


Rozwój umiejętności Euro-aktywni członków naEYP Podlasiu EYP Poland 10. Sesja Selekcyjna Poland w Projekt Outreachowy we współpracy z Fundacją Okno na Wschód TreningKrakowie we Wrocławiu trening członków eyp poland we wrocławiu Zorganizowany w dniach 28 lutego - 3 marca we Wrocławiu trening miał na celu szkolenie umiejętności prowadzenia zespołów, przede wszystkim moderowania prac komisji pod-czas sesji EYP. Dwunastu członków EYP Poland poznało techniki i metody pracy z międzynarodowymi zespołami. Trenerami byli doświadczeni członkowie EYP - Tiago Correia Machado z Portugalii oraz Magdalena Pietras. Zwieńczeniem treningu było praktyczne zastosowanie nowych umiejętności przez jego uczestników w trakcie 28. Dnia EYP Poland. Za pomoc w realizacji przedsięwzięcia dziękujemy Biuru Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.


Perspektywy na rok 2014 Również w nadchodzących dwunastu miesiącach EYP Poland będzie prowadzić działania z zakresu edukacji obywatelskiej młodzieży. Po pełnym wydarzeń roku 2013, dostrzegamy potrzebę konsolidacji, ale także dalszej rozbudowy struktur regionalnych. Nacisk zostanie położony na usystematyzowanie administracji oraz formalizację wypracowanych rozwiązań oraz praktycznej wiedzy płynącej z blisko ośmioletniej działalności. Po sześciu latach, nasze flagowe wydarzenie - Sesja Selekcyjna - powróci do Białegostoku. Planowane są tez inne przedsięwzięcia we Wrocławiu, Toruniu, Gliwicach i Warszawie. EYP Poland zamierza również kontynuować współpracę z dotychczasowymi partnerami i podjąć wspólne działania z innymi organizacjami. Tematyka wydarzeń nawiąże do wyzwań stojących przed Unią Europejską w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, ale także ważnych rocznic w historii najnowszej Polski, tj. 25. rocznicy pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów oraz 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ważne miejsce zajmą tradycyjnie sprawy bieżące oraz wyzwania globalne.Roczny