Page 1


4535

4900

5070

5660

5870

3420

Camelias - Chile

Praza Independencia

Gran Vía - Praza América

Praza España

3250

Gran Vía - Honduras

3060

Venezuela - Gran Vía

Venezuela - Celso Emilio Ferreiro

1700

Camelias - Concello

970

Camelias - Hispanidade

350

Gran Vía - Rúa Regueiro

60

40

20

0 0

Gran Vía Illas Baleares

80 Praza América

3580

100

Avda. Castrelos - Eugenio Arbones

3140

20

Avda. Castrelos

2750

Porriño - Nigrán

Olímpicos - Rúa Citroën

4040

Porriño - Baiona

Mercado Bouzas

40

Colexio Público Balaídos

3550

Avda. Castelao - Porriño

60

Porriño - Florida

3200

Avda. Castelao - Grove

Paulino Freire - Tomás Alonso

3880

80

0 0

120

100

Tomás Paredes - Paulino Freire

3250

Avda. Europa - Tomás Paredes

6900

120

Avda. Europa - Camiño Pelaios

5900

Avda. Europa - Sampaio

5057

Avda. Europa - Sampaio

Estatua do Nadador

4750

20

0

Avda. de Samil - Avda. Europa

Lonxa

4340

40

Museo do Mar

Avda. Atlántida - Xavier Sensat

Ferreiros - Avda. Atlántida

Rotonda Beiramar - Coruña

2500

Praza Eugenio Fadrique

1800

60

Tomás Alonso - Ánimas

20

Curva San Gregorio

Gasolineira

1000

40

80 Tomás Alonso - Camilo Veiga

Rotonda Beiramar - Coruña

60

Lonxa

80

Alameda Suárez Llanos - Tomás Alonso

100

Altitude en metros

100

PERCORRIDO 4-PRAZA ESPAÑA

PERCORRIDO 3-CASTELAO

PERCORRIDO 2-BOUZAS 120

Polideportivo Castelao

PERCORRIDO 1-NÁUTICO 120

0 0

6150

520

970

1570

1850

2130

2340

4320

4880

5060

0

410

1150

1500

1830

2100

2630

3810

4050

4250

4400

Distancia percorrida en metros

3330

3680

3960

400

0

670

1000

1240

1450

1860

3000

Mercado do Calvario

Pizarro -Gregorio Espino

Avda. de Madrid - Parque S.Roque

Mercado Teis

S. Badía - Toural

M.Garrido - Estación de Autobuses

Rotonda X.Estévez - Sanjurjo Badía

Maceiras

Vulcano

2120

20

0

4100

M.Garrido - Estación de Autobuses

Dr. Corbal - Misioneros Pobres

1900

40

Pizarro - Urzáiz

2850

60

Xeral Cíes - Pizarro

2440

Dr. Corbal

5000

20

80

Avda. de Madrid - Vicente Risco

2050

Xulián Estévez

1880

100

Avda. Guixar

750

PERCORRIDO 8-CALVARIO

120

40

0 0

Sanjurjo Badía - Buenos Aires

4500

60

Sereo

3730

Reconquista - M. Valladares

3360

Areal - Rep. Argentina

2550

Alfonso XIII - García Barbón

2170

García Barbón - Isaac Peral

0

PERCORRIDO 7-TEIS

80

García Barbón - Serafín Avendaño

20

Vïa Norte - Urzáiz

Trav. de Vigo - Vía Norte

Prz. Fernando O Católico

40

Urzáiz - Vía Norte

Príncipe - Urzáiz

Olivo

60

Urzáiz - Travesía Vigo

100

Urzáiz - Gran Vía

100

80

Paseo Alfonso XII

Torrecedeira - S. Marta

120

Vïa Norte - Canadelo Alto

20

Torrecedeira - Llorente

Torrecedeira - Severo Ochoa

40

Praza Eugenio Fadrique

60

Arquitecto Xosé Bar Boo - Coruña

80

López Mora - Camelias

Pi y Margall - Menéndez Pelayo

100

120

Portela - M.Garrido

PERCORRIDO 6-SEREO

PERCORRIDO 5-OLIVO 120

2300

2550

3250

0 0

5250

220

450

600

950

1300

1630

2530

2850

3100

3230

0

200

400

825

1400

Unha actividade aeróbica diaria de intensidade moderada e de duración intermedia (mínimo 30 minutos) é moi recomendable para cubrir minimamente a cota de práctica saudable. Camiñar é unha desas actividades que están indicadas para toda a poboación en xeral para mellorar a súa calidade de vida.

1850

3450

3650

Fonte: Servizo de Cartografía da Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo.

PRACTICA ACTIVIDADE FÍSICA REGULAR, MANTÉN UNHA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA, VIVE SEN TABACO.

s) rido cor

elia s .C am

Avd a

an

Avd a

S id -

. Al

cal

de

Por

tan

et

Trazado alternativo para persoas con mobilidade reducida

go

de Vi

Cota de altura e punto de referencia compartido

o ari os) alv rrid o C perco d do m

96,18m

Cota de altura e punto de referencia

rca .650 Me ) (3 94,44m

(Km

la

te Por ) iz - rridos á z Ur co

a Rú 00m 102,15m

Inicio de ruta e dirección da mesma

per

ido

arr

(2

zG íne art s)

Referencia das cotas máis altas da cidade

M do a - rri tel erco

Por 0m p

104,51m (40

es

os

S 50m (4

Trazado non recomendado para persoas con mobilidade reducida

1 74,50m (

sía Trave

8-CALVARIO

68,76m

trel

al

ta

uis

onq

Rec Rúa

(3

1.

Cas

ad s) o B rido urj percor j n a

0

á p Urz.450m

Av 850m da.

e

ort

ía d corr ves per Tra.860m

io E

a. G os) Avd orrid iz - erc

85,05m

al

orb

r. C

D ía -

Trazado da ruta

ía N

adr os) e Mrcorrid d . e da p

12,74m Ca (4.3 miño 20m do perc Laga orri res dos - A A ) v

lc - Av alde P da. orta Cas net trel os

Ro

que

o

ig ) e V idos

5

or reg

día

Ba

(K

V o-

na Fer os) za co rrid Pra atóli perco o C240m igo e V os) (1 áiz esía dcorrid z r U rav per - T 0m

no spi

jo jur

an ad dos - S os) o B orri urj perc eisrcorrid j T n de e Sa .100m do m p (3 rca .230 Mem0) (3

Alt

N pe Vía.170m

(14

(3.2

l

ra Tou ía - )

56,15m

40,88m

37,93m

o e - rid ort rcor

ndo

rro rrid iza rco a P0m pe ú R 5

adía

Rúa Sanjurjo B

3

2 60,00m (

95,21m

Rúa Dr . Corb

per 00m 5.9

Lo

(1.0 nxa 00m e

a

ho

Oc

T (2. orre 85 ce 0m d pe eira rco rri Se do v s) ero

ira de ce re To r e(2. az 44 a E 0m u pe gen rco io rri Fa do d s) riq u

(1.880m percorridos)

López Mora - Camelias

s de Pa re Rú aT om ás

Roton

Avd a.

5m (4.53

Pr

(970

R 00m p (4.9

io ampa a - Sos) p o r u .E rrid Avda perco

(1.800mda Beirama re 5.057 m perc Coruña orridos)

tre los

(4

lo ade Can s)

7-TEIS

o us rrid ob Ga ut ez n de Aridos) n í rt ó or Ma staci perc - E .400m (1

Avda. Martinez Garrido 73,37m

o

orrid Ga dos)

ez rri rtín erco Ma25m p (8

S

nt agu

Fórmula Gasto Calórico: 0,044 Kcal x Kg x min. O gasto estimado sería para unha persoa de 70 Kg a unha velocidade de 4,5 km/h

IDEA:

Cas

Gra10m p

36,07m

(3.7

12,99m

áiz

agares

Norte

iz rzá - U os)

(2.3

n

rz

Camiño do L

al

(4

Rúa Vía

0 (10

.G

da v A

) 17,55m

bón Bar al os) rcía c Per rcorrid a G saa pe - I 0m

Barbó

aU Rú

Ca .880m

Rú os) ía - rrid n V erco

B

24,86m

r

a uix

orridos

8,60m

rro

u ) - E idos los ercorr e r st p

arcía

iza

(3.

aC p Rú 80m s - (3.5 ico ídos p lím la a O Ba Rú tadio Es

Arb

las a Il

al

drid

l Co 140m

10,18m

io gen

61,60m

rc ra Xe m pe ias (2.550 c n e Urx izarro -P

93,39m

d dri co Ma Ris de ente rridos) . a ic o Avd úa V perc - R 00m

ro

Ba

ën rri itro erco

lias

10,49m

s

o laíd

on

)

dos

s

me

lo Iglesia

27,44m es

es ear

48,75m

Ca

Rúa Pab

(K

74,67m

m perc

o bón añ Bar Avendidos) a í r r rc n Ga erafí perco os) - S .360m orte rcorrid e N (3 p ía - V 550m áiz e 2. Urz 0m

s) íes ido l C orr

Ma . de Avda

Pr m0)

ra os - G rrid 46,84m áiz perco z r U 70m la (6 zue ía ) ene ran Vrridos V G Rúa vda. perco - A 50m

Roton - San da Xulián E (2.530 jurjo Badía stévez

Avda. G

aP

Am 60m aza (5.0

. Avda

(1

2. 10,00m (

. 16,69m (3

ca o éri perc

n o X rbó dos) ons Ba orri Alf arcía perc -G 000m

74,00m

Vía n a r G

(4

6-SEREOIII

95,21m

ei egu aR ) Rú ridos ía - cor n V per Gra.150m

p a Rú 750m

lico os) Púbrcorrid o i ex pe

o

ela

ast .C vdados) A - rri

riñ orr Por erc

92,49m

(Km0)

ia enc end dos) dep corri a In per

3-CASTELAO

Fl

6,50m

73,37m (3.2

Gran Vía - Rúa Honduras

Avda. - Xuli Guixar

(2.120mán Estévez percorr idos) 36,07m

re

53,24m

37,09m

ía nV )

Praza España - Gran Vía 96,05m (4.400m percorridos)

(1

a. Avd ) o - idos

30,38m

(4.250m percorridos)

lica ) púb dos Re rcorri al pe

III onso X

4-PRAZA ESPAÑA

40,27m

da ori

(3

Cumio do Castro 147m

en Arg

Rúa Alf

ña 31,06m

(1.8

(2.3

Coru

ez

Pr 00m (4

idos) 36,07m

ina

Are.500m

rz ) - U dos pe ercorri i c ín p

percorr

os)

t

tela

záiz

elao

P

pos

. Ur

(2.05 itect 0m p o Xo erco sé B rrido ar B s) oo -

a

M iy

z Pra 30m

a P pe Rú 40m

Cast

IVO

óp aL

. vda -A ca s) éri rrido Am rco za pe Pra.500m

Rúa Porriño

N úa - R os) iño corrid r r o r

Arqu

a Rú

65,35m

(1.900m

s 67,84m

(1.300m as percorr id

(1.630m o Vulcan percorr o idos)

uixar

s Pobre

Maceir

Estaleir

Avda. G

áiz

ela

án igr

y e Pi 50m p (7

ela iro ezu erre s) Ven ilio F orrido a Rú . Em perc - C 0m 68,07m .42

ezu

(9

56,35m

Avda .

27,03m

ll rga

68,24m

5 (3.2

Ven

Av 70m p

Po erc úa 0m p

ec

orr aT

L 5-O Mora

10,64m

(4.750m pe

e ed

68,24m

Rúa

nio Fadrique Praza Eugerco rridos)

o ela s) ast orrido C . c r da e

R .13 (2

26,43m

Gr

5,47m

ira 40,49m

ll - os) rgacorrid a M r

ile

37,04m

ove

ú -R

B úa - Ridos) o ñ r rri or

(1

ar

P M.

Ch

aO

a

n aio

Av .850m

am

o

y ela

e

(1

Avd

22,78m

dad

46,09m

eir

a. B

15,89m

26,13m

am a. C lo ela s) Avdoncel nezu orrido -C úa Ve perc -R 0m

(3

(5

ani

iño

C

u (4.0 rva 40m Sa per n Gr cor ego rid rio os) so - Ánimas 10,02m Tomás Alon rridos) (4.340m perco

nso

i Pol.570m

orr

.B

18,20m

ar m a r ei

os)

llad

(Km

s elia

To .330

ercorrid

s are

aA

lao

Avd a

e or ced erc rre m p

(2

a o C os) rtivcorrid o p de per

47,16

o ela os) ast rcorrid C . e da p

5,23m (2

Avdda. Beiramar a. T om ás Alo

ste

d m Av .070

i r sol pe Ga .500m

s)

e . Va cip os) rín rrid - M s) a P perco uista orrido Pra ú za C - R 0m nq erc reo .25 Reco00m p om Se 0) (5 .0

(3.

úa -R lias os) me rid Ca rcor da. pe Av .630m

E a. pe

ra rid nei cor

pe rco rrid os)

te

c per

a Avd

á om - T s)

Dr. Co -Irmán rbal (950m s Misione p ro

re

a sP

(5

aP

12,58m

ira Be os)

a s) eir vo .1 ed rta rido Oli m0) (4 rec ta Maercor K r ( o 40,80m 28,50m T San 0m p - 68

00m

en lor - L s) ira rido

5,33m

r ma

Av

s de

pa rido uro rcor

54,79m

ú -R

15,02m

(Km

ido

orr

(3

54,38m

Pa

R

1-NÁUTICO

A -To lame má da s A Suá lon rez so Ll (3. añ 20 os 0m

Rúa Coruña

nt . Atlá ridos) Avdam percor

úa

7,55m

0

5,33m

isp -H lias os) me rid Ca rcor da. pe Av .060m

Avda. Europa

F

ier S Xav ida -

laios os Pe (3.250m

o

in ul

e Fr

(5

iño d - Cam a p o r a. Eu a Avd idos) otond ercorr

ropa il - Avda. Eu Avda. Sapemrcorridos)

22,47m

4,85m

nso Alo iga os) ás o Ve orrid Tom amil perc - C .550m (3 o lons ás A Tom des re - s) are Frei rrido sP lino erco má Pau 0m p - To 7 (5.8 ire os) Fre corrid lino per Pau.660m

7,37m

ire

Cumio da Guía 124m

atu .900 Est ) 6

Rúa Coruña

ensa

t

25,43m

s) dor rrido ada perco N a m

orridos)

tida

2-BOUZAS

Rotond Pérgola a Mercado de Bouzas (Km0) (6 Genaro d e .150m perc La Fuente

Atlán

Avd a

. de

Sam

Avda .

erreir (350m os - Avda. percorr A idos) tlántida

il

M

(1.7 useo 00m do per Mar cor rido s

)

15,82m


ANDAINAS... Recomendacións Antes de comezar os percorridos é moi recomendable facer exercicios de quecemento (mobilidade articular) e, ó remate, exercicios de estiramentos (prioridade tren inferior e columna). Se non se ten moita experiencia, comezar por percorridos curtos ou a metade dos de longo percorrido, e logo volver (por exemplo ) en transporte público. A progresión basearíase en incrementar a frecuencia das andainas, a duración e, por último, a intensidade. A respiración é fundamentral: Inspirar polo nariz, intentando que o aire veña da barriga, e soltar o aire máis lentamente pola boca, sen abrila demasiado. Todo elo sen mover a cabeza nin levantar os ombros. Se se camiña en grupo é recomendable levar un ritmo que nos permita falar. Se se camiña só non levar un ritmo que nos faga bafexar ou sentir as pulsacións altas. Baixar ó manter (os non iniciados) o ritmo nas costas. Posición do corpo lixeiramente inclinado cara adiante. Cabeza e peito erguidos, abdome e glúteos firmes. Ombros relaxados. Bracear lixeiramente axuda a equilibrar e manter o ritmo e o impulso de zancada. Non cruzar os brazos nin por diante nin atrás. Utilizar unha zancada axeitada á nosa lonxitude de perna. Nin moi curta, na que desaproveitaremos o noso potencial, nin moi larga que nos desequilibra. Hidratarse lixeiramente (sobre todo en períodos secos) antes, durante (andainas longas) e despóis. Evitar as horas de máximo sol ou calor para camiñar. Utilizar un calzado de sola flexible. Aconsellable zapatillas deportivas para corredores. Utilizar roupa ampla e transpirable. Levar algunha capa lixeira para ir quitándoa. Levar gorra e/ou gafas de sol. Coidar os pés: uñas curtas e protexer as rozaduras.

Unha expresión natural da liberdade de movementos e independencia do ser humano é camiñar. É por iso que se deseñaron oito percorridos para que o camiñante habitual ou ocasional teña alternativas perfectamente localizadas e con información detallada de cada unha delas (estimación de intensidade, tempo aproximado, perfil coas cotas parciais, lonxitude total e parcial e gasto calórico aproximado). Con estes percorridos pretendemos contribuír a fomentar prácticas regulares de ocio activo e saudable á poboación en xeral, independentemente da idade e do grado de mobilidade. Dese xeito, camiñar pola nosa cidade pode converterse nunha forma de mellorar o noso estado físico, ademais de gozar e admirar zonas con moita historia e cultura, que nalgúns casos, pasan desapercibidas á nosa consciencia. Por outra banda, pretendemos que o camiñante recupere o espazo urbano para el mesmo, relacionándose con el. Que vexa as rúas con outra mirada, afastada do ruído e fume dos coches. Que teña ganas de saír da casa para realizar actividade física controlada e consciente. Os oito percorridos están distribuídos pola gran maioría de barrios da cidade. Son itinerarios que percorren zonas moi populosas, ben polo seu índice de poboación residente ou por ser zonas de máxima afluencia de persoas. Unha característica dos oito percorridos é que son circulares, teñen trazados a meirande parte por rúas principais con bo firme e alumeadas. Ademais, en moitos puntos, hai paradas de transporte público. Moitos dos percorridos están conectados entre eles para que o camiñante poida facer variacións dos mesmos tanto nun sentido coma noutro. Ou para que as persoas que teñan maior condición física, poidan unilos e facelos máis amplos.

Percorrido 1. NÁUTICO

Percorrido 2. BOUZAS

Percorrido 3. CASTELAO

Percorrido 4. PRAZA ESPAÑA

Percorrido 5. OLIVO

Percorrido 6. SEREO (Porta do Sol, Príncipe, Urzáiz, Travesía

Percorrido 7. TEIS (Mercado Teis ,Sanjurjo Badía, Dr. Corbal,

Percorrido 8. CALVARIO (Mercado Calvario, Martínez Garrido,

(Estación Marítima, Beiramar, Bouzas, Tomás Alonso, Coruña, Beiramar, Estación Marítima)

(Bouzas, Samil, Avda.Europa, Bouzas)

(Travesas, Castelao, Porriño, Estadio Balaídos, Castrelos, Travesas)

(Praza España, Gran Vía, Camelias, Venezuela, Gran Vía, Praza España)

(Paseo Alfonso, Pi y Margall, López Mora, Coruña, Torrecedeira, Paseo Alfonso)

de Vigo, Vía Norte, Alfonso XII, García Barbón, Areal, Alameda, Porta do Sol)

Maceiras, Avenida de Guixar, Xulián Estevez, Sanjurjo Badía, Mercado Teis)

Avda. de Madrid, Vicente Risco, Hospital Xeral, Pizarro, Mercado Calvario)

Tipo de percorrido: Circular as 3/4 partes. Lonxitude: 6.900 m. Dificultade: Media Gasto Enerxético: 283 Kilocalorías Tempo Aproximado: 1 hora 32 min

Tipo de percorrido: Circular. Lonxitude: 6.150 m. Dificultade: Media Gasto Enerxético: 253 Kilocalorías Tempo Aproximado: 1 hora 22 min

Tipo de percorrido: Circular Lonxitude: 5.200 m. Dificultade: Media-Baixa Gasto Enerxético: 213 Kilocalorías Tempo Aproximado: 1 hora 9 min

Tipo de percorrido: Circular Lonxitude: 4.500 m. Dificultade: Baixa Gasto Enerxético: 185 Kilocalorías Tempo Aproximado: 1 hora

Tipo de percorrido: Circular Lonxitude: 4.100 m. Dificultade: Baixa Gasto Enerxético: 169,40 Kilocalorías Tempo Aproximado: 55 min

Tipo de percorrido: Circular Lonxitude: 5.550 m Dificultade: Media Gasto Enerxético: 228 Kilocalorías Tempo Aproximado: 1 hora 14 min

Tipo de percorrido: Circular Lonxitude: 3.450 m. Dificultade: Baixa Gasto Enerxético: 142 Kilocalorías Tempo Aproximado: 46 min

Tipo de percorrido: Circular Lonxitude: 3.550 m. Dificultade: Baixa Gasto Enerxético: 145 Kilocalorías Tempo Aproximado: 47 min

Descrición: Percorrido practicamente chan na súa totalidade. Discorre pola beira do mar na súa primeira parte. Saímos da estatua do nadador de Leiro e imos pola beirarrúa esquerda dirección Bouzas. Ao chegar á entrada do porto pesqueiro cruzaremos a rúa e camiñaremos pola marxe dereita. Atravesamos toda a avenida de Beiramar ata chegar á rotonda do mercado de Bouzas. Deseguido tomamos á esquerda pola rúa Pescadores, e poucos metros máis adiante collemos outra vez á esquerda pola rúa Tomás A. Alonso, que a percorreremos na súa totalidade ata chegar á praza de Eugenio Fadrique. En Tomás Alonso pasamos por diante de dous exemplos de arquitectura industrial, como son o “Edificio Motores” no nº 72, e a conserveira Alfageme no nº 186. Ao remate da rúa collemos á esquerda pola rúa Coruña. Ao chegar á rotonda dos estaleiros collemos á dereita, e iniciamos a derradeira parte do percorrido pola marxe dereita da avenida de Beiramar, pasando preto de lugares tan emblemáticos como a Igrexa de San Francisco e os soportais da Ribeira. En menos de cinco minutos xa chegamos á escultura de Leiro.

Descrición: Sáese da pérgola de Genaro de la Fuente na avenida Eduardo Cabelo. A primeira parte é polo casco histórico de Bouzas. A ruta discorre por rúas con tanta historia como Santo Cristo, Do Pazo e, por último, e en sentido ascendente polo lado dereito, a rúa Ferreiros, que desemboca na avenida Atlántida. Percorrerémola pola súa dereita e poderemos admirar a “Casa Sensat”, exemplo de arquitectura Galeguista do século pasado. Chegamos á avenida de Samil pasando por diante do museo do Mar e fronte ao museo Verbum, ata alcanzar o monumento a Europa do escultor Oliveira. Dende ese momento o percorrido vai cara ao centro da vila en sentido ascendente pola avenida de Europa, pola marxe dereita. A subida é suave pero longa. Ao rematar a mesma o resto do percorrido é costa abaixo. Ao chegarmos á confluencia das avenidas Europa e Castelao tomamos á esquerda pola rúa Tomás Paredes. Xa en Bouzas, cruzámola e collemos as rúas Paulino Freire e, por último, Pescadores.

Descrición: Saída dende as Travesas pola avenida Castelao. A primeira parte discorre nun percorrido moi levadío pola marxe dereita. Ao chegarmos ao final da avenida tomamos á esquerda pola rúa Porriño. Dende ahí o percorrido é en baixada ata chegarmos á avenida da Florida, que cruzamos para tomar a rúa Pablo Iglesias. Percorrerémola na súa totalidade ata chegar á confluencia coas pistas de atletismo e o estadio de Balaídos. Collemos dirección rúa dos Olímpicos para chegar ao cuartel dos bombeiros de Balaídos. Nese punto cruzamos a estrada e abandonamos o asfalto por uns metros e collemos o camiño de terra, que forma parte da senda do Lagares, pasando pola ponte romana. (As persoas con mobilidade reducida poden seguir recto pola avda. Alcalde Portanet e logo xirar á esquerda e subir pola avda. de Castrelos). Chegando á avenida de Castrelos, tomamos á esquerda e subimos ata chegar ao punto de partida, a escasos 800 metros.

Descrición: Percorrido moi doado con longas rectas e poucas interxeccións. Saída da praza de España en sentido descendente dirección Travesas. Na Praza América tomamos á dereita pola avenida das Camelias, atravesamos a praza da Independencia e enfiamos o final da avenida dirección Concello. Pasamos por riba del e collemos a rúa Venezuela. Na intersección desta con Gran Vía collemos á dereita e subimos ata chegar á praza de España.

Descrición: Saímos do emblemático Olivo, escudo de Vigo. Dende o paseo de Alfonso percorremos as rúas Pi y Margall e López Mora cunha orografía favorable. As persoas con mobilidade reducida é recomendable que vaian pola marxe esquerda da rúa Pi y Margall. Ao comezar a rúa López Mora veremos a única placa policromada que ten Vigo nunha rúa. Seguimos adiante ata chegar ás Travesas. Alí viramos á dereita pola rúa Arquitecto Xosé Bar Bóo. Nese punto baixamos a rúa Coruña ata a praza Eugenio Fadrique. Despois collemos a rúa Conde Torrecedeira e a percorremos na súa totalidade, para chegar a rúas con tanta historia mariñeira como Santa Marta e Angustias que, despois dunha pequena costa, nos levan ao paseo de Alfonso de novo, para rematar no Olivo.

Descrición: Comeza a nosa andadura debaixo do famoso monumento. Percorremos de estrema a estrema a rúa máis céntrica de Vigo: a rúa do Príncipe. Despois subimos pola marxe dereita da rúa Urzáiz ata chegar á confluencia coa travesía de Vigo e Pizarro. Na rúa Urzáiz pasaremos por baixo ou fronte de varios edificios representativos da arquitectura ecléctica de posguerra (nº 78,80,188 e 207). Collemos á esquerda pola travesía de Vigo. Ao chegar ao primeiro cruce collemos á esquerda pola Vía Norte. Seguimos outra vez por Urzáiz, e collemos pola primeira a dereita. Baixamos por Alfonso XII ata chegar á Igrexa de Santiago de Vigo. Seguimos pola dereita por García Barbón. Pasamos por diante do edificio “A metalúrxica” do ano 1900. En dous minutos chegamos ao nó de Isaac Peral. Collemos á esquerda e percorremos o Areal e a Alameda ata a oficina principal de Correos. Subimos por Reconquista e xa estamos en Policarpo Sanz, moi preto do punto de inicio, onde xa restan moi poucos metros para chegar ao mítico ser.

Descrición: Saímos dende o populoso mercado municipal de Teis e subimos por Sanjurjo Badía. Ao chegar á confluencia coas rúas Bos Aires e Dr. Corbal collemos pola última. Ao chegar á rotonda viramos á esquerda pola rúa dos Irmáns Misioneros Pobres. Dende aquí comezamos a ver a Ría. No seguinte desvío á dereita collemos as rúas Maceiras e Santa Tegra. Pasamos por diante dos estaleiros e percorremos a avenida de Guixar e a rúa Xulián Estevez. No número 46 atópase a fábrica de salgadura do século XIX (1807). Ao remate da rúa viramos á esquerda e subimos por Sanjurjo Badía, ata chegar ao mercado.

Descrición: Iniciamos o percorrido dende un dos centros neurálxicos de Vigo: o mercado municipal do Calvario. Proseguimos o percorrido en sentido ascendente e, no primeiro cruce importante, tomamos á dereita pola rúa Portela. Ao remate da rúa baixamos pola avenida Martínez Garrido en dirección Estación de Autobuses. Cruzamos polo paso de peóns que está ao comezo da rúa Gregorio Espino, e pasamos pola parte superior da estación para chegar, en escasos metros, á avenida de Madrid. Subímola polo lado dereito. Pasamos baixo a finca de San Roque e, nuns centos de metros máis arriba, tomamos á dereita pola rúa Vicente Risco. Continuamos cara á rúa Pizarro pasando a carón do Hospital Xeral. Na rúa Pizarro collemos á dereita e proseguimos recto para atravesar a praza de Isabel a Católica e chegar á intersección con Travesía de Vigo e Urzáiz. Subimos por Urzáiz e, en poucos minutos, estaremos na zona peonil do barrio do Calvario.

Vigo. Rutas urbanas.  

Describe rutas que se pueden realizar, a pie, en la ciudad de Vigo

Vigo. Rutas urbanas.  

Describe rutas que se pueden realizar, a pie, en la ciudad de Vigo