Page 1


18 Avgust 2012

2

BR.89 MAGAZIN

REVOLUCIJA

MAGAZIN REVOLUCIJA


18 Avgust 2012

MAGAZIN REVOLUCIJA

Sodr`ina Lustracija - izgleda pogubno ama funkcionira

5

„Proektot“ Lustracija

7

[i{kov velel: „Jebem ti-to“ a ne „Jebem Tito“ Istorijata na polskata lustracija [pioni koi postanaa legendi

89

MAGAZIN REVOLUCIJA

Ume{nosta da se pre`ivee vo Makedonija

10 15 20 27

Volf O{lic pogolem Makedonec i od rodenite Makedonci

29

Xobs na Obama: Vo Kina imam armija za sostavuvawe ajfoni

31

Pol Krugman za predlog buxetot na SAD

34

Evergrin na „site vremiwa“ 9

37

46

ИМПРЕСУМ OСНОВАЧ: М-р Митко Јованов, e-mail: mitko.jovanov@mkrevolucija.com ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК И АДМИНИСТРАТОР Митко Јованов, e-mail: mitko.jovanov@mkrevolucija.com АСИСТЕНТ НА ГЛАВНИОТ И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК И АДМИНИСТРАТОР Елена Павловска, e-mail: elena.pavlovska@mkrevolucija.com СОРАБОТНИЦИ-АНАЛИТИЧАРИ: Магдалена Јовановска, Славе Ангелов, Анамарија Велиновска, Емилија Петреска, Наташа Димеска, Тамара Славеска НАДВОРЕШЕН СОРАБОТНИК: Д-р. Себастијан Рајнфелдт, Виена, Австрија ДИЗАЈН: Славе Ангелов МАРКЕТИНГ: Митко Јованов Е- mail: mitko.jovanov@mkrevolucija.com моб.: +389 (0) 76 52 93 89

BR.89 REVOLUCIJA MAGAZIN

3


18 Avgust 2012

MAGAZIN REVOLUCIJA

„Vo svetot na divinata“ - Austin Fast „Револуција“ - онлине магазин за политика, економија и култура ISSN 1857- 7458 АДРЕСА: Востаничка 67б-7 1000, Скопје Република Македонија revolucijamagazin@mkrevolucija.com http://mkrevolucija.com/ 00 389 76 52 93 89 00 389 75 63 44 94 ИЗДАВАЧ: МУЛТИМЕДИЈАЛНА МЕДИУМСКА ПЛАТФОРМА Непрофитна организација за демократија и креирање јавно мислење Жиро сметка: 210066747120154 Даночен број: 4058011508300 Депонент на Тутунска банка АД, Скопје

4

BR.89 MAGAZIN

REVOLUCIJA


MAGAZIN REVOLUCIJA

Tema Na Nedelata

Lustracija - izgleda pogubno ama funkcionira Лустрација: Изгледа погубно ама функционира Во математиката е јасно дека два и два се четири, исто така е јасно и во функционирањето на правото, дека судот е тој што пресудува, а не комисија составена од политичко-партиско делегирани членови кои пак преку гласање утврдуваат кој е кодош, а кој жртва во минатото, од 1945 година до 2006 година.

бидат деградирани поради идеолошки мотиви и убедувања.

Ако лустраторите подразбираат под лустрација дека треба да ги жигосаат како кодоши луѓето кои во комунистичкиот режим биле принудени од високите структури на тогашната власт да им даваат информации за околината во која живеат и работата, тогаш најмалку една третина од денешните граѓани се потенцијални кодоши кои Трагична и мизерна е потребата да се објаснуваме биле полнолетни до крајот на комунистичкиот во јавноста за основните постулати на правото, режим. функционирањето на правната држава. Во тој случај Томе Аџиев можеме да го прогласиме Не мора да е човек правник за да се запраша за доживотен лустратор-токму како Тито, кој бил зарем тие луѓе што учествуваат во овој процес доживотен претседател на СФРЈ. на лустрирање, се правно неписмени, како размислуваат, кои се нивните аргументи... Барем еден проблем помалку, да не му се зема за минус тоа што му е истечен мадатот. Делува смешно, но функционира.

Делува смешно, но функционира. Денешната лустрација е на пат да направи нови жртви од дел од личностите што се лустрираат, и од нив да направи херои денеска или пак во некое блиско време, а тоа се должи на методите и замислите според кои се спроведува лустрацијата денеска.

Опасности од „железарски езера“ Друга слабост на македонската лустрација е перидот кој е опфатен за лустрација во кој влегува и периодот кога во Р. Македонија не владее комунистичкиот режим, односно се до 2006 година.

Ако е целта, како што треба да биде, да расчистиме со идеолошките предрасуди и последици од 1945 до 1990 година, тоа може да се постигне само Кој е ризикот во овој случај? Ако се лустрираат ако се лустрираат моќниците кои во минатиот граѓани што соработувале со безбедносните режим наредувале да се следат личности и да органи од 1991 година до 2006 година тогаш

BR.89 REVOLUCIJA MAGAZIN

5


Tema Na Nedelata

MAGAZIN REVOLUCIJA

веројатноста е да се опфатат со лустрацијата ниво. За нив избиваат дипломатски спорови меѓу и личности кои соработувале со полицијата и државите. во откривање на активности насочени против уставниот поредок. Кодошите имаат потреба од доказ дека се чесни Последиците ќе бидат несогледливи по безбедноста на државата. Такви последици веќе и трпиме Друга слабост во спроведувањето на македонската поради лошото управување со доверливите лустрација е воведувањето на позитивна информации на полицијата. Една од ужасните лустрација. Односно, неколкумина јавни личности последици која годинава се случи, е убиството на кои се истакнати личности во општеството и на младите луѓе кај Железарското езеро. државни функции, добија документ дека не биле соработници на полицијата, односно не биле До денеска полицијата сеуште не излезе со јасни кодоши. информации од истрагата за тоа кои се директните убијци, но уште поважно, кои се нарачателите и Некој да има потреба да добие потврда од кои биле мотивите. полицијата дека не бил нејзин соработник, логично произлегува дека тоа му е потребно токму А како може безбедносните служби да бидат поради тоа што бил соработник. ефективни ако немаат свои соработници во редовите на евентулани екстремни групи од било Од причините наведени погоре лустрацијата и кој профил, потоа во редовите на криминалните со сегашниот закон нема да успее да се спроведе. групи, како ќе се бори против организиран Веројатно е дека и креаторите и спроведувачите криминал. И покрај технолошките средства, сепак на лустрацијата истото го знаат. луѓето како свои соработници, се најважниот Но политичката битка во Македонија меѓу власта ресурс за безбедносните служби. и опозицијата веќе не се одвива во демократски Покрај за внатрешната безбедност на државата, амбиент и не се избираат средства за победа, градењето на мрежа од соработници е важно и за затоа што победата носи неограничена власт контраразузнавањето, за откривање и сузбивање и моќ, а поразот е сведен на ниво на политичко на дејствувањето на странските служби на истребување, а тоа значи укинување на македонско тло. демократијата. Во таква политичка битка нема просперитет за државата. Така е уредено во сите стабилни држави со развиени демократии. Соработнците на безбедносните служби во државите кои ревносно се грижат Автор: М-р Митко Јованов за своите национални интереси и безбедноста во државата, се заштитени на највисоко можно

6

BR.89 MAGAZIN

REVOLUCIJA


MAGAZIN REVOLUCIJA

Tema Na Nedelata „Proektot“ lustracija

Лустрацијата е вистински тест за демократијата која владее во една земја, тврдат стручњаците. Но дали кај нас ја откри демократијата или политичките несогласувања и жртвувања на кои се спремни одредени гарнитури?

која слободно може да се етикетираат одредени граѓани како шпиони без никаков проблем.

Целата збрка започна со формирањето на комисијата за лустрација. За почеток се водеше вистинска битка при изборот за претседател, потоа при изборот на членови. Кога барем за миг се стишија работите започнаа превирањата околу гласовите со кои се одлучува за судбината на некого, односно околу бројот на гласови кои треба да ја запечатат одлуката дали некој бил шпион или не.

Претседателот на комисијата со своите потези и погрешни интерпретации на ситуациите само го загрозува процесот на лустрација. И покрај правот кој го подигна зад себе, сепак Томе Аџиев продолжи со работа и со отстрел на сите кои според него се шпиони, тој исто така излезе со уште еден бисер во јавноста, односно дека на Комисијата и се потребни волонтери за разгледување на огромните досиеја.

Како доказ за овој начин на работа беше приложен примерот на професорот Владимир Милчин, кој бил прогласен за шпион само со присутни шест Иако на почетокот на процесот на лустрација членови на комисијата, а без никакви докази многумина сметаа дека таа ќе биде исполнување согласно законската регулатива, поради ова во на законските обврски, никој не можеше ни да неколку наврати опозициската СДСМ се закани претпостави дека од целиот тој процес ќе излезе со напуштање на комисијата, по што ВМРОсамо еден циркус кој ќе ја забавува македонската ДПМНЕ ја обвини дека сака да го саботира јавност со недели, притоа ставајќи ги во сенка целиот процес, бидејќи сака да заштити имиња вистинските проблеми кои секојдневно го мачат на свои приврзаници, на оние кој постојано ја македонскиот народ. поддржувале.

Па се постави прашањето како може млади личности, што би се рекло деца, без никакво искуство, кои не биле ни родени во времето на кодошите, да одлучуваат за нечија судбина.

Со два прста и волонтери се прогласуваат кодошите Според правилникот од вкупно 11 членови за нормална работа на комисијата потребно е да се присутни само 7, но и во тоа се отвори место за полемика, бидејќи според опозициските партии овој број е еднаков на политички отстрел, односно ова е бројот на припадници на владејачката гарнитура кои членуваат во комисијата и со

BR.89 REVOLUCIJA MAGAZIN

7


Tema Na Nedelata

MAGAZIN REVOLUCIJA

Милчин му стана ноќна мора на Томета Аџиев

(„Kорбизије“), бил ангажиран од органите на државната безбедност од 1973 година до 1983 Своето негодување кон одлуката да биде шестиот година. Тој соработувал со службите како студент прогласен шпион во Македонија, јавно ја покажа на Архитектонско-градежниот факултет, а со цел Владимир Милчин, со поднесувањето на жалба да дава сознанија за „непријателска активност“ до комисијата, но и со најава за тужба поради од либералистички и анархолибералистички нарушување на неговиот личен интегритет. појави во средините на студентите на скопскиот Милчин по втор пат е прогласуван за кодош. универзитет. Првиот пат кога комисијата го прогласи за Вангел Гагачев (поранешен судија во Врховниот соработник, Милчин ја опжали одлуката пред суд - „Гоце“) - соработувал со службите уште од Управниот суд, кој пак, не собра храброст да се 1957 година во гимназијата во Битола. Од 1962 изјасни по жалбата. Овој факт дополнително година бил ангажиран за соработка со службата укажува дека Комисијата по секоја цена сака да како информатор по студентска младина и го прогласи Милчин за соработник на службите. разработка на поранешни членови на групата Случајот со Милчин ги вади на површина сите млади националисти, се наведува во актот. неправилности и злоупотреби на Комисијата и Гагачев, исто така, бил користен и како сведок нејзиниот претседател со изминат мандат Аџиев. против одредени лица, стои во решението. Николче Бабовски (кандидат за пратеник „Ветеринар“) доброволно бил ангажиран како соработник со органите на државната безбедност во периодот од 14.4.1998 година до 15.3.2010 година. Бабовски давал информации за граѓани кои наводно биле во ДKП во Грција и Романија или кои се спротивставувале на дејноста на грчката разузнавачка служба и разузнавачките служби на Србија. Во 2010 г. се откажал од ваквата активност бидејќи врската со УБK ја сметал за пречка во неговата политичка кариера.

И актерот Данчо Чеврески се здоби со ласкавата титула шпион, иако не постои ниту еден доказ против него. Комисијата својот напорен отстрел го продолжи со објавување на нови имиња на македонски шпиони, па сега листата брои 23 шпиони, кои може секој граѓанин да ги прочита на нејзината веб страна, еве дел од нив:

Сејфедин Харуни (поранешен пратеник „Златар“) - како информатор бил забележан во лично досие на негов соселанец од с. Градец, Гостиварско, кој бил обработуван, меѓу другото, и поради непријателска пропаганда и албански иредентизам. Шабан Шех (советник во Владата на РМ „Мирче“). Бил ангажиран за разработка на целата интелигенција во Гостивар и во Скопје. Во 1966 година бил избришан од соработничката мрежа.

Махи Несими (амбасадор - „Шар“) бил ангажиран во соработничката мрежа по линија на албански Слободан Угриновски - член на Советот на Град национализам и сепаратизам за следење на Скопје и лидер на партијата Титови леви сили активности на одредени лица.

8

BR.89 MAGAZIN

REVOLUCIJA


MAGAZIN REVOLUCIJA

Tema Na Nedelata

Фаредин Мифтари (заменик-директор на KПУ Скопје - „Kорегораф“) - ангажиран поради блиски односи со одредени лица интересни за службата по линија на албански национализам и иредентизам. Јорданчо Чеврески (професор и декан на ФДУ, „Тањц“) – бил ангажиран за организирано и системско следење, попречување и документирање на непријателската активност на лицата од културните средини, дел од т.н. граѓанска десница, со кои, се посочува, тој подолго време одржувал пријателски врски. Престана да соработува со службите во 1995 година.

потресни приказни на семејствата на жртвите на кодошите. За некои тоа се само збирки правени од „пријателите“ на жртвите, збирки кои може да и дадат една сосема друга перспектива на животот, кој семејството мислело дека го живее, една сосема друга слика која во најголем дел од случаите не е вистинита.

Kоста Балабанов (член на Совет на Музеј на Македонија - „Марјан“) - соработувал уште од 1948 г. за расчистување на една ванчомихајловистичка група во штипската гимназија. Исто така, бил користен и за разбивање на припадници на нашата дијаспора, а целна група му биле младите интелектуалци во западноевропските земји.

И сега по оваа реконструкција на повеќе неделното мачење, и „медиумското силување“ кое го добивме за време на процесот на откривање на подмолните шпиони од нашето општество, што всушност ние добивме?

Но и приказните за многубројните Македонци кои биле протерани од земјата, на кои им бил забранет влезот, но и оние најнесреќните кои биле испратени на Голи Оток само го доизмешаа чувствата на Македонците. Сега веќе тие не знаат Зоран Јовановски ( член на Совет на Општина ни самите ни кој е жртва а кој кодош. Бидејќи Росоман - „Референт“) - бил ангажиран како комисијата со своето неуставно работење од соработник на службата на доброволна основа невини луѓе прави кодоши и го враќа времето за следење на активностите на лица експонирани на комунизмот, каде луѓето биле обележувани, за противуставно дејствување од големосрпски протерувани, омаловажувани, без право на глас, позиции. без можност да се одбранат.

„Проектот“ лустрација Како да народот не е доволно кои ги создава комисијата проширување на списокот медиумите започнаа и со

збунет од збрките со секојдневното на шпиони, по презентирање на

Иако искрено се понадевавме дека и процесот на лустрација ќе трае како и другите владини проекти, само за да се пресече црвена лента и толку, сепак овој трае ли трае...

BR.89 REVOLUCIJA MAGAZIN

Автор: Наташа Димеска

9


Tema Na Nedelata

MAGAZIN REVOLUCIJA

[i{kov velel: „Jebem ti-to“ a ne „Jebem Tito“

Последниот период со секој изминат ден се открива ново досие од лустрациската комисија, но и се открива главниот јунак во него. Како едно од досиејата кое зад себе подигна голема прашина беше досието „Табакера“, каде се зборува за активностите на нашиот познат актер Ристо Шишков.

да се добие објективна слика неопходно е документацијата да биде предмет на научно проучување од страна на историчарите, само така же добиеме објективна слика за обесправеноста на Шишков од режимот кој владеел во тој период, за одговорните кои придонеле за трагичниот крај на актерот и слично.

Околу ова досие се крена голема прашина, но и голема полемика кој е во право, а кој не? На првата страница од „Табакера“ стои дека Ристо Шишков е македонски националист, сепаратист, шовинист.

Во оваа прилика приложуваме дел до фактите до кои дојдовме за ликот и делото на Ристо Шишков, како скромен придонес во објективно расветлување на едно така не многу дамнешно време.

Според досието тој бил државен непријател на СФРЈ. Иако сите можеме да дадеме мислење Од Егејска Македонија преку Бугарија во на темата, сме се запрашале ли кој бил Ристо Македонија Шишков, знаеме ли некои податоци за неговиот На 23 март 1940 година во селото Мрсна, кај Серез, краток но плоден живот? Егејска Македонија, е роден Ристо Шишков. Татко Но, денеска е погрешно да се прават сеназации и му и најстариот вујко лежеле 4 години затвор ликот и делото на Ристо Шишков да се експлоатира во Крит, па во 1942 година Ристо ја доживува за дневна политичка пресметка на македонската трагичната судбина на дете бегалец. Преку политичка сцена. Бугарија, неговото семејство доаѓа во Струмица, каде тој се школувал. Пред се треба да се отворат архивите и притоа

10

BR.89 MAGAZIN

REVOLUCIJA


MAGAZIN REVOLUCIJA

Tema Na Nedelata

Во 1962 година дипломирал на Театарската академија во Белград, на отсекот глума. Едуциран според принципите на театарската школа на Станиславски, односно според онаа варијанта на таа школа каква што се практикуваше, Шишков темелно ги совладал нејзините два најсуштествени методолошки постулати: актерско-творечко самопочитување и фамозниот процес на преживување. Неспорно талентиран и неспорно одлично подготвен за својата идна мисија, Шишков најпрво чиракувал во реномираниот театар каков што е Југословенско драмско позориште. Со голем ентузијазам ја прифатил понудата во 1964 година да се врати во Скопје и да стане дел од македонскиот народен театар. Во раните шеесетти години овој театар се уште важел за репрезентативна институција во која има место само за најдобрите. Несомнено е дека Шишков е еден од нив. Екстравагантен карактер Него го познаваат како маркантна физичка појава со нагласена присутност не само на театарската сцена, туку и во секојдневниот јавен живот, со “општомедиумска слава”, екстровертна личност со “бујна” природа... Многумина овој врвен актер го опишуваат како “вонредно талентиран”, “високо креативен”, “мошне интересен”, “експресивен”, “робусен”, “маестрален”, “врвен”, “голем”, “генијален”, “фантастичен”, а најмногу му прилега епитетот “великан на македонското гледалиште“. Шишков е „водоскок на сцената“! Но не било се совршено во неговиот живот, па и во неговата кариера. Ристо Шишков во 1979 е обвинет за навреда на српски и хрватски артисти, исто како и навреда на Тито. Во 1980 е осуден и заминува во затвор. Восочниот Шишков и денеска ја крши сликата на Тито Во Музејот на македонска борба веќе од поодамна има и восочна фигура од култниот македонски актер Ристо Шишков. Фигурата сега е поместена во истиот оддел, па повеќе се забележува дека Шишков е претставен како седи во кафеана, и тоа во моментот кога со тупаница ја крши сликата од Тито на маса! Фигурата е веројатно изработена според познатата и никогаш до крај точно непотврдена приказна за Шишков, дека наводно ја скршил

сликата од Маршалот. Поради таквите случувања кои се одвивале за време на снимањето на филмот “Време, води” на Бранко Гапо, Шишков беше осуден.

Богата кариера Во текот на својата 26-годишна професионална кариера, Ристо Шишков играл во 54 театарски претстави, снимил 11 филма (во дванаесеттиот, “Води”, неговата ролја е преснимена), пет телевизиски драми и три телевизиски серии, додека бројот на радиодрамите не може да се утврди, заради непостоечка документација. Без малку половина од сите ролји што ги одиграл се главни, околу четвртина се насловни: Иванов, Дон Цезар, Мезгрејв, Хелдерлин, Леоне Глембај, Питу Гули, Гоце Делчев. Добитник е на две филмски награди - и двете на Фестивалот на актерски остварувања во Ниш, за филмовите “Планината на гневот” (1967 година) и “Најдолгиот пат” (1976 година) и на само една театарска награда на МТФ “Војдан Чернодрински” во Прилеп (1977 година) за улогата во претставата “Крчма под зеленото дрво”.

BR.89 REVOLUCIJA MAGAZIN

11


Tema Na Nedelata Шишков велел: “јебем ти то”, а не “јебем Тито” Прво, во 1979 беше обвинет за навреда на српски и хрватски артисти, исто како и на Тито, по што е осуден од Окружниот суд од Битола на 90 дена затвор, по однос на двата прекршока, но по вложената жалба пресудата е скратена на два месеца, казна која Шишков ја одлежува во почетокот на 1980 година.

MAGAZIN REVOLUCIJA

не дава такви изјави бидејќи во моментов оваа македонска мајка која ги храни во трошна куќа во Ташмаруништа не го заслужува тоа.

Како што е забележано и во монографијата “Шишков” од Гоце Ристовски, во текот на судската постапка која се одвивала во средината на 1979 година речиси сите сведоци при испитувањето и во дадените искази укажуваат дека Шишков бил многу напиен, но наводните навреди кон Тито во Веројатно од многу поголема казна го спасуваат подоцнежната судска постапка не биле докажани. адвокатите со образложението дека велел “јебем ти то”, а не “јебем Тито”. Другиот дел од приказната вели дека на снимањето во селото Ташмаруништа кај Струга на филмот “Време, води” по испиена поголема количина алкохол за време на снимањето и по него ги навредувал хрватските и српските актери. Според сознанијата, Шишков бил испровоциран и од коментарот на колегата Ѕвонко Лепетиќ: “Како можат овие Македонци да живеат како Цигани”. На тоа Шишков реагирал бурно и му рекол да

Отфрлувањето од театарот го залечува со чашката Интересно е што по издржувањето на затворот, Шишков ниту правно ниту политички не трпи никакви импликации од тогашната власт. Најчестите коментари се дека токму колегите од неговата фела, односно тогашните претпоставени во културните институции, ги ставаат во бункер неговите филмови и претстави. Потоа две години не игра, во “Лет во место” во Кумановски театар да направи улога за награда на фестивалот “Војдан Чернодрински”, која, како што се раскажува, му е одземена со “чудна” одлука. За жал, Ристо Шишков стана жртва на комунистичкиот систем при крајот на 1970-тите години, кога бил анатемисан и отфрлен. Тоа остави силна трага во неговата душа и целосна предаденост и посветеност на неговата работа, која за него беше над се’.

12

BR.89 MAGAZIN

„Што сум постигнал ако мојата мисла не ја префрлев во друго срце“, зборуваше Шишков. Тој не можеше да ја преживее неправдата и болката која му беше нанесена, но затоа тоа го стори неговата уметност. По боледување умира на 17 јуни 1986 година во Скопје. Прославениот македонски актер Ристо Шишков живееше и создаваше кратко време. Тој почина на 46-годишна возраст кога го достигна центарот на своето актерско творештво, кога најмногу можеше

REVOLUCIJA


MAGAZIN REVOLUCIJA

Tema Na Nedelata

да му даде на театарот, кога најмногу беше потребен. Прерано замина од драмската сцена, филмот... Сепак, тој остави впечатливо актерско дело, остварено најмногу на театарската сцена. Зад себе остави брилијантни актерски улоги. Ценејќи ја важноста на делата кои ги остави личноста каква што беше Шишков, градот Струмица стана традиционален домаќин на Фестивалот на камерен театар што со гордост и пиетет го носи името на драмскиот уметник на сите времиња - Ристо Шишков. Ова е единствената песна која ја напишал Ристо Шишков, која ја отсликува неговата трагична судбина. Заслужува да ја прочитате…

Земи ги…….очиве моиве две остри сабји нанижи си ги како два златни синџири околу твоите бели гради. Земи ја……..устава од неа вода да пиеш јас ќе си одам в планина и ќе ти бидам комита. Јас сум ти твојот комита Ристо Беломорски, од Грамос и Вичо планина роден во време опасно, време комунистичко. Комунистиве глава кренаа и мене в зандана турија за моја жална Македонија. Комунистиве ми даваат рубата комитска да се претворам во Турунџе да се претворам во Гули војвода за да си ладам душава душава моја изгорена. Не сум ти јас Турунџе ниту сум Гули војвода јас сум си самиот комитаРисто Беломорски

Дај ми го……….шмајзерот јас да си одам в планина там да си најдам дружина дружина одбор комити. На Грамос ќе најдам Делчета на Пирин ќе најдам Сандански на Бигла ќе најдам Јордан Пиперка. Дружба да дружам со комити дружба да дружам, бој да си бијам бој да си бијам со три ламји со три аждаи со варварите, татарите и србоманите што ми грабнаа убава девојка, ја грабнаа и оковаа со три синџири. Роб робува убава девојка роб робува седумдесет години. Дај ми ја……….сабјата сабјата дипленица да си искинам синџири седумдесетгодишни да си ослободам девојка

робинка девојка робинка – лична Македонија. Земи ги……..очиве моиве две остри сабји нанижи си ги како два остри синџири околу твоите бели гради. Земи ја……..устава од неа вода да пиеш јас ќе си одам в планина и ќе ти бидам комита. Јас сум ти твојот комита Ристо Беломорски од Грамос и Вичо планина.

Автор: Наташа Димеска

BR.89 REVOLUCIJA MAGAZIN

13


18 Avgust 2012

14

BR.89 MAGAZIN

REVOLUCIJA

MAGAZIN REVOLUCIJA


MAGAZIN REVOLUCIJA

Tema Na Nedelata Istorija na polskata lustracija

Во моментот кога една држава го започнува процесот на транзиција и преминува од стариот тоталитарен режим во систем кој како основа ќе ги има демократските политички институции се поставува прашањето за тоа како таа да се справи со комунистичкото минато? Тешко е да се замисли премин на едно општество кое социјално и идеолошки ќе се стреми кон нова политичка демократија без притоа да се соочува со најболните елементи од своето минато.

во едно ново, пристојно општество. Таа долг период беше во потрага по наоѓање на најдобриот начин да се разбере комунистичката диктатура.

Се појавија поделени размислувања. За некои лустрацијата беше сосема непотребна поради релативно либералниот карактер на „фактички постоечкиот социјализам“ и падот на комунизмот, што најдобро го опиша Тадеус Мацовиецки во својот инаугурационен говор познат како „дебела линија“ – „Повлековме дебела линија со она што Па така, новиот поредок кој како своја основа ги се случувало во минатото. Само ќе одговараме за има правата и почитувањето на достоинството она што сме сториле да и помогнеме на Полска од и вредноста на човечката личност се соочи сега па натаму да се спаси од кризата“. За други со контроверзии во врска со поранешниот пак, тоталитаризмот во Полска опстојувал се комунистички режим. Станува збор за до соборување на комунистичкиот режим во лустрацијата: јавно прикажување на бирократите 1989тата година. Според нив, оние кои се заслужни и политичките лидери кои соработувале со за победата врз комунизмот треба да бидат комунистичката тајна полиција. Затоа во Полска прогласени како национални херои, а на оние која меѓу првите се одвои од комунистичкиот кои го негувале стариот режим да им се забрани систем, воведувањето на лустрација во политичко учество во новиот демократски законодавството беше проблематично. поредок. Лустрацијата беше суштински проблем, најпрво Воведувањето на лустрација во Полска се затоа што таа како таква со себе ја носи една од карактеризира со жестока дебата и неодлучност. најголемите етички дилеми во јавната политика – каде да се сместат победниците, а каде поразените

BR.89 REVOLUCIJA MAGAZIN

15


Tema Na Nedelata

MAGAZIN REVOLUCIJA

Воведувањето на лустрација во Полска се карактеризира со жестока дебата и неодлучност. Таа е опишувана како „прости и заборави политика“, „збунувачка“ и „целосно неуспешна“. Таквите размислувања всушност се резултат на неуспехот да се признае тоталитарното минато поради што се појавува „лустрациониот гнев“. Оние кои пак го прифатија минатото, лустрацијата ја искористија чисто за политички цели.

партии во земјата. Владата обезбеди полициските службеници и јавни обвинители кои се спротивставуваат на процесот на лустрација да ги изгубат своите работни места. Сепак очекувањата за воведување на лустрација не се исполнија. Полските соработници со тајната полиција беа сигурни и досиејата останаа затворени бидејќи законот беше прогласен за неуставен. Подоцна беа создадени неколку проекти кои резултираа со подготовка на нов закон во 1996тата година. Во Познатиот говор на Мацовиецки генерално текот на целиот овој период владата дебатираше беше толкуван како спротивставување на за лустрацијата. Постоеле огроми тврдења и било каква лустрација. Со тоа што активно и спротивставувања за тоа кој соработувал, а кој не мирно учествуваа во соборување на режимот, соработувал со полската тајна полиција. Поделени комунистите имаа огромни добивки, а моралното биле размислувањата и за тоа каква треба да биде право да се учествува во новонастанатиот целта и значењето на лустрацијата. поредок, јавното обелоденување и изнесување на нивните имиња само ќе послужат за поткопување на демократскиот процес. Противниците на таканаречената „дебела линија“, вклучувајќи ги и оние кои тврдат дека било каков компромис со комунистите е неприфатлив, преговорите со соработниците ги сметале за предавство, кукавички и засрамувачки договор. Под нивен притисок владата на Полска дозволи лустрацијата да влезе во законодавството.

Вториот закон за лустрација беше донесен во 1997та година. Со законот биле опфатени само оние кои се поврзани со тајната полиција. Законот не предвидувал колективно обвинување и автоматски казни за соработка. Сите политички функционери, адвокати, судии и водечки личности во медиумите и печатот морале да поднесат изјава за лустрација – дека не соработувале со тајната полиција во периодот помеѓу 1945тата година и 1990тата година. Додека во законот на Чешка биле предвидени казни, со овој закон казна постоела само за давање лажна изјава. За носители на јавни Лустрационото законодавство на Полска функции и оние кои се кандидираат казната ќе Процесот на лустрација во Полска започнува во биде забрана за вршење политичка функција во 1992та година, по формирањето на владата на рок од 10 години. За новоизбраните функционери Јан Олшевски – претставник на десничарските тоа не важело и одлуката била оставена на

16

BR.89 MAGAZIN

REVOLUCIJA


MAGAZIN REVOLUCIJA

Tema Na Nedelata

електоратот кој ќе одлучи дали сака да им даде поддршка на објавените соработници. Доаѓањето на власт на левичарскиот демократски сојуз во 2001та година внесе промени во законот. Покрај обидите да се исклучат лицата кои соработувале со разузнавачките служби, контра разузнавачките служби и граничната полиција, постоеле и обиди за промена на дефиницијата за соработка во која ќе бидат вклучени само шпиунирачките акции со кои се наштетува на црковните организации, демократската опозиција, синдикатот и „националните аспиранти за суверенитет“. Иако промените беа прифатени во 2002та година, Уставниот суд потоа ги прогласи за неуставни.

Втор бран лустрација во Полска

револуција“ во 1989тата уништила девет десетини од своите досиеја, останале уште 17 километри Вториот бран на лустрација во Полска започна необработени досиеја. Лустрацијата била водена 2007та година со обидите на премиерот Јарошлав од Институтот за паметење на народот, кој брои Качински поддржан од неговиот брат близнак околу 100 обвинители и 250 историчари и технички - претседателот Лех Качински да се прошири персонал. Потоа на Уставен суд законот падна. законот за лустрација. Со новата лустрација Како што изјави главниот судија „Држава која се во Полска беа опфатени 400.000 луѓе кои потпира на владеење на правото не треба да се соработувале со комунистичката безбедност. стреми кон желба за одмазда туку кон правда. Не Законот опфаќал „лица кои вршат јавни функции“ смее да постои казна како јавно обелоденување“. вклучувајќи академици, новинари родени пред 1972 година, професори и извршни директори Сепак и понатаму продолжи неуспехот за на државни компании. Сите тие требале да постигнување консензус за комунистичкото популнат формулар дали соработувале со тајните минато. Иако новиот премиер Доналд Таск, служби. Со новиот закон кој стапи во сила кон прогласен во октомври 2007та година објави дека крајот на февруари беше донесена измена според сака да продолжи „без конфликти и било каква која тајни информации понатаму ќе бидат само агресија“, и објасни дека лустрацијата повеќе не е информациите за здравјето, етничкото потекло важна, се’ уште постоеле групи кои инсистираат и приватниот живот на јавните личности. Шефот дека Полска мора да се ослободи од оние кои биле на архивата на МВР, Павел Жачкок објави дека поврзани со комунизмот. иако тајната полиција во неделите на „Кадифената

BR.89 REVOLUCIJA MAGAZIN

17


Tema Na Nedelata Архивите на полската тајна полиција беа недостапни. Меѓутоа полскиот новинар, Бронислав Вилдстејн на интернет објавил список со околу 240 илјади имиња на поранешни агенти на тајната полиција, на информаторите и на жртвите. Тој рече дека списоците се превземани од Националниот институт за помирување – сличен на германската архива на тајната полиција чија задача е да го истражи најголемиот шпионски систем во историјата, копиран и поставен на Интернет. Сајтот со списокот на имињата имал по 100 илјади клика дневно. И покрај списокот, не бил постигнат успех во притисокот над Полска да ги отвори посткомунистичките архиви. Но дебатата што се предивика ја нарекоа најлошиот полициски скандал во Полска по студената војна.

MAGAZIN REVOLUCIJA

Полската тајна полиција имала 98 илјади шпиони во 1988 година, пред падот на комунизмот. Денес во Полска постои закон според кој сите членови на парламенот, судии и високи политичари треба да потврдат дека не соработувале со тајните служби. Ако дадат невистинита изјава ќе ја изгубат позицијата. Законот не важи за медиумите и приватниот бизнис. Новинарот кој ги објави списоците бил отпуштен од весникот „Респосполита“. Тој рече дека не сакал морално да линчува и дека никој не рекол дека тоа е список на тајни агенти. Пиолитичарите од Либерално – конзервативната граѓанска платформа изјавиле дека иако сведоштвата на сензационалниот список објавен на Интернет се предизвик, сепак никој не знае дали се вистинити.

Сепак и понатаму продолжи неуспехот за постигнување консензус за комунистичкото минато. Иако новиот премиер Доналд Таск, прогласен во октомври 2007та година објави дека сака да продолжи „без конфликти и било каква агресија“, и објасни дека лустрацијата повеќе не е важна, се’ уште постоеле групи кои инсистираат дека Полска мора да се ослободи од оние кои биле поврзани со комунизмот. Архивите на полската тајна полиција беа недостапни. Меѓутоа полскиот новинар, Бронислав Вилдстејн на интернет објавил список со околу 240 илјади имиња на поранешни агенти на тајната полиција, на информаторите и на жртвите. Тој рече дека списоците се превземани од Националниот институт за помирување – сличен на германската архива на тајната полиција чија задача е да го истражи најголемиот шпионски систем во историјата, копиран и поставен на Интернет. Сајтот со списокот на имињата имал по 100 илјади клика дневно. И покрај списокот, не бил постигнат успех во притисокот над Полска да ги отвори посткомунистичките архиви. Но дебатата што се предивика ја нарекоа најлошиот полициски скандал во Полска по студената војна. Полската тајна полиција имала 98 илјади шпиони во 1988 година, пред падот на комунизмот. Денес во Полска постои закон според кој сите членови на парламенот, судии и високи политичари треба да потврдат дека не соработувале со тајните служби. Ако дадат невистинита изјава ќе ја изгубат позицијата. Законот не важи за медиумите и приватниот бизнис. Новинарот кој ги објави списоците бил отпуштен од весникот „Респосполита“. Тој рече дека не сакал морално да линчува и дека никој не рекол дека тоа е список на тајни агенти. Пиолитичарите од Либерално – конзервативната граѓанска платформа изјавиле дека иако сведоштвата на сензационалниот список објавен на Интернет се предизвик, сепак никој не знае дали се вистинити.

18

BR.89 MAGAZIN

REVOLUCIJA


MAGAZIN REVOLUCIJA

Tema Na Nedelata бил агентот Болек бидејќи некои од документите изчезнале во времето кога тој ја вршел функцијата претседател (1990-1995). Валенска негираше дека соработувал со тајната полиција, а многумина напоменуваа дека полската тајна полиција често ги фалсификувала документите. Во ноември 2009тата година Валенса го тужеше тогашниот претседател на Полска - Лех Качински, поради тоа што ги потврдил обвинувањата.

На 15 април 2010тата година за време на судењето, поранешниот активист и пензионинаран службеник - Кристоф Висковски се појавил во судот и ја потврдил соработката на Валенса. Службеникот Јануш Стаковиќ кој никогаш лично не се сретнал со Валенса, ги чувал неговите документи од декември 1970тата до 1974тата година. Тој истакнал дека Валенса по два часа разговор со тајната полиција, без никави закани Обвиненија за лустрација - случајот на Лех Валенса потпишал договор за соработка со тајните служби. Валенса продолжил да се состанува со полицијата Поранешниот полски претседател – Лех Валенса и добивал огромни суми пари. По 4 месеци почнал беше обвинет дека соработувал со тајната да се повлекува, а конечно ја напуштил тајната полиција на Полска под тајното име „Болек“, во полиција во јуни 1976тата година поради неговата текот на 1970тите години. Иако тоа се случи многу „колеблива соработка“. порано пред Валенса да биде прогласен за херој на солидарноста, се’ уште се поставуваат прашања Капетанот Едвард Грацук за кој долго се мислело дали тоа влијаело на неговата подоцнежна одлука дека е починат бидејќи не се појавил на судењето и дали бил мета на уценување. На 11ти август во 2000тата година бил испрашуван од институтот апелациониот суд во Варшава донесе одлука дека за неговите контакти со Валенса. Во интервјуто неговата изјава за лустрација била вистинита – тој за Газета Вуборца кое било контрадикторно на не соработувал со комунистичкиот режим. Сепак неговото претходно сведочење, тој раскажува дека Валенса бил соработник, но негира дека бил прашањето повторно беше отворано. агент и дека добивал пари. Во книгата на Институтот за национално паметење од 2008та година, беа изнесени нови На 22 декември, 2011тата година полскиот докази. Тие добиа значајна медиумска покриеност институт утврдил дека комунистичката тајна и предизвикаа жестока дебата на национално ниво полиција во 1980тите години ги фалсификувала од страна на меѓународниот печат. За многумина документите со кои се тврди дека Валенса е нивен книгата беше многу контроверзна. Сепак таа агент. содржи 130 страници на документи од архивите на тајната полиција со кои се изнесуваат многу информации. Претседателот на Институтот во тоа време ги потврдил тезите во книгата. Тој призна дека не постои целосен доказ дали Валенса

BR.89 REVOLUCIJA MAGAZIN

Автор: Симона Ѓеоргиевска

19


Tema Na Nedelata

MAGAZIN REVOLUCIJA

[pioni koi postanaa legendi Шпионската кариера е една од најпосакуваните детски фантазии, за многумина поради бескрајниот број шпионски филмови, стрипови, книги и вистински приказни со кои пораснавме. Додека Џејмс Бонд е на врвот на сечија листа, во реалноста работите можат да бидат малку различни; шпионите доаѓаат во сите форми и големини, и ги има од угледни граѓани до обични криминалци. Некои останаа запаметени по нивната смелост, додека други по нивниот малоумен очај и желба за пари, но една работа останува јасна во сите разнолики приказни кои ги кажуваат: Потребна е голема храброст за да се биде шпион. Додека најголемите шпиони поради нивниот успех никогаш нема да ни бидат познати, ова се петнаесетте најзапаметени шпиони од нашето најблиско минато. Без разлика на нивните конечни мотиви или првични намери, секој од нив си ја има заработено својата верзија на бесмртност со придонесување за нашата бескрајна фасцинација со тајниот свет по кој газеле.

Мата Хари Родена Маргарета Гертруда Зел, Мата Хари е една од светски најпознатите имиња во историјата. Убава, скандалозна, секси и остроумна- оваа егзотична танчерка и куртизана се верува дека работела во „фабриката“ на Првата светска војна како двоен агент. Технички држена настрана од судирот поради нејзиното германско државјанство во тоа време,

20

BR.89 MAGAZIN

патуваше помеѓу државите слободно и се додека не пукна германскиот код, се разбра дека е притисната од француските власти за шпионажа. Од тогаш, аферата беше опколена со сомнежи, но Мата Хари беше убиена од страна на стрелачки одред поради овие сомнежи, а беше и обвинета за смртта на 50,000 трупи. Кратко пред крајот на нејзиниот живот, се шпекулира дека рекла „Блудница, да, но предавник – никогаш.“

REVOLUCIJA


MAGAZIN REVOLUCIJA

Tema Na Nedelata

Нејтан Хејл Американскиот фолклорен херој и револуционерен централен војник Нејтан Хејл е нашироко познат како првиот американски шпион. Тој може да се нарече светецот на ЦИА, а неговата статуа и ден денес го набљудува Лагли. Тој е човекот кој ја изрече често цитираната реченица „Единствено жалам што имам само еден живот кој можам да и го подарам на мојата држава,“ која го држи во истата категорија во книгата на приказни за херои како Бен Френклин и остатокот од кадрот менувачи на светот од таа епска ера. Хејл, тогашен Капетан во Континенталната армија помина само околу една недела зад редовите на непријателот за време на Битката на Лонг Ајланд, но во тоа време тој го зацврсти неговото место во историјата со заслужување на почитта дури и на неговите погубувачи.

Сидни Рејли Назад во времето, пред MI6 и ЦИА, постоеше Scotland Yard. Во овој британски старовремски шпионски центар постоеше човек со мисија, а неговото име беше Сидни Рејли. Евреин роден во Украина, како Георги Розенблум, Рејли ќе стане познат како Асот на Шпионите, шетајќи си низ Европа и Азија во име на круната и државата. Целиот негов живот беше замотан во мистерија додека истовремено се промовираше и снимаше за поколението. Тој е основата за креацијата на Иан Флеминг: Џејмс Бонд. За изненадување е тоа што не доаѓаме до името на овој неверојатен човек освен ако не ги зариеме носевите во книгите по историја.

BR.89 REVOLUCIJA MAGAZIN

21


Tema Na Nedelata

MAGAZIN REVOLUCIJA

Петорката од Кембриџ Без сомнение сте слушнале за фразата (или аналогот) „петтиот човек.“ Постои потекло на секоја фраза, а за оваа постои шпионска приказна. Додека само четири луѓе беа откриени и фатени, групата беше секогаш позната како петчлена, и оваа петорка од Кембриџ ги разбрани водите за време на големиот „црвен страв“ на крајот од Втората светска војна и во 1950тите со шпионирање за Советската Унија во Англија. Четирите познати господари на овој шпионски круг беа Ентони Блант, Доналд Дуарт Маклин, Ким Филби и Гај Бургес, покажани на сликата од лево па во насока на стрелките од часовникот. Групата беше добро позиционирана во кралските кругови. Беа откриени како дел од круг на пет мажи од до тогаш оперативецот на Комитетот за државна безбедност на Русија Анатолиј Голитсин во 1961.

Олдрич Ејмс Другиот двоен агент, Ејмс работеше како контраразознавач за ЦИА – и ги даваше имињата и локациите на сите американски оперативци во опсегот на Комитетот за државна безбедност. Беше грабнат во 1994, заедно со неговата сопруга, кога ФБИ конечно ги прогласи неговите недолични навики за трошење за измамнички. Тој живееше живот на богат човек со годишна плата од 60,000 долари, додека неговата сопруга правеше телефонски сметки до 6,000 долари секој месец. Можеби не беше нај интелигентниот шпион кога станува збор за покривање на своите траги во јавната сфера,

22

BR.89 MAGAZIN

но успеа да помине обемен полиграфски испит како врв на неговото испитување, и тоа два пати. Денес, Ејмс служи доживотна казна во федералниот затвор, додека два милиони долари седат на незатворена банкарска сметка и чекаат тој да биде ослободен, нешто што веројатно нема да се случи. Повеќе од дополнителни два милиони веќе беа запленети од владата на САД.

REVOLUCIJA


MAGAZIN REVOLUCIJA

Tema Na Nedelata

Кристофер Бојс и Ендру Далтон Ли Нашироко попознати како „Соколот и Снешкото,“ Бојс и Ли беа несекојдневно дуо кое се формираше заради практичност и успеа да отвори сериозна дупка во американската национална безбедност преку нивните ниско-доверливи напори на страната на Советската Унија назад во седумдесеттите. Бојс во тоа време работеше за воздушна компанија на договор со американската влада, и му беше дадена дозвола за пристап до највисоките тајни. Кога започна да ги собира информациите до кои „случајно доаѓаше,“ тој одлучи да го повлече својот потег. Тој започна со пренос на разузнавачките информации преку неговиот пријател Ли- трговец со дрога, преку Мексико до Руската амбасада таму. Тоа траеше се до апсењето на неговиот пријател од страна на полицијата од Мексико , за некое друго обвинение и случајно кај него бил пронајден микрофиш и така тие биле фатени на јадица. Бојс бил затворен дури неколку години подоцна, после низа од грабежи на банки кои му користеле како извор на финансирање на неговите напори да стане пилот за да може да лета до Русија.

Џон Андре Полковник Џон Андре бил заробен во мисија за Британската тајна разознавачка служба во која тој се обидувал да откупи предавник од Вест Поинг од Американскиот Генерал Бенедикт Арнолд. Тој бил нарекуван Британскиот Нејтан Хејл и бил споредуван со Американецот за време на неговото заробеништво. Тој бил допадлив на негов начин и на крај се спријателил со американските стражари.

BR.89 REVOLUCIJA MAGAZIN

23


Tema Na Nedelata

MAGAZIN REVOLUCIJA

Роберт Хансен Во истиот ранг ФБИ агент кој шпиунирајки за фатен во 2001 внимание.

како Олдрич Ејмс, Хансен бил потрошил две солидни декади Советите и Русите пред да биде проследено со големо медиско

Всушност, една од најклучните информации што му протекла на Хансен била единствено спроведена по наредба на неговите Советски работодавачи кога Ејмс обезбедил одобрување кое водело до егзекуција на Руски генерал кој шпионирал успешно за Американците цели 20 години. Хансен заработил милиони како шпион, почнувајќи само три години после неговото прво работно место во ФБИ и продолжил да биде еден од најуспешните во неговите редови се додекасреќата конечно не го напуштила. Тој не бил идеалист, се сметал себеси како некој кој тоа го направил единствено “за пари“.

Џулиус и Етел Розенберг Создавајќи историја со тоа што станале првите цивили кои биле егзекутирани за шпионажа во САД, Розенбергови биле обвинети и прогласени за виновни за откривање тајни за атомска бомба на Советите во раните 50ти. И двајцата биле усмртени на електричен стол на зајдисонце на 19ти Јуни 1953 година во Њујорк. Нивната смрт наишла на осуда кај научниците, но тие не биле единствените кои ја осудувале ваквата смрт. Пабло Пикасо и Папата исто така ги осудувале ваквите егзекуции. Во тоа време имало големи дебати во одредени образовни заедници дали САД треба да има комплетен монопол над нуклеарното оружје и Розенбергови биле случај на симпатии. Тие секако не биле единствените кои тргувале со вакви информации. Тоа било кажано на судењето, но тие не прозбореле од почеток до крај.

24

BR.89 MAGAZIN

REVOLUCIJA


MAGAZIN REVOLUCIJA

Tema Na Nedelata Клаус Фухс

Работејќи истовремено со Розенбергови да им обезбеди податоци за атомска бомба на Советите, Фухс бил обвинет во 1950 година и осуден на 14 години затвор. Очигледно работите се правеле различно во Британските судови. Неговите исповеди создале човек кој после 3 години ќе стане главен сведок против Џулиус и Етел Розенберг. Тој е наголемо заслужен за одигрувањето на најголемата улога од сите шпиуни во стекнувањето на технологија на СССР за нуклеарна бомба (со брзина колку што е потребна за кршење врат)- нешто што до тогаш ги збунувало Американските научници и разознавачи.

Бел Бојд Таа била наречена Клеопатра на отцепувањето и давала информации на Конфедеративниот Генерал Стоунвол Џексон за време на војната. Бел била свртена против униската армија кога група војници ја навредиле мајка и таа била принудена да пука кон нив и убила еден во одбрана. Од тој момент иако подоцна била ослободен а на суд, таа изгледа дека не можела да го надмине искушението и почнала да собира информации за армиските офицери користејќи ги женските тактики. Таа потоа ги пренесувала информациите користејќи робови, како што било во Вирџинија во тоа време. Спротивно од повеќето членови на листата, Бел умрела од природна смрт на постари години додека престојувала во Висконсин.

Ричард Сорџ Советски шпиун од највисок вид, Ричард Сорд е познат по неговите потфати за време на Втората Светска Војна во Германија и во Јапонија. Тој бил многу успешен, но сепак бил заробен од Јапонците и затворен таму. Во 1944 година, Сорџ бил егзекутиран со бесење во затворот каде што ги поминал последните 3 години од неговиот живот. За време на Студената Војна, тој и сличните на него биле сеприсутни икони на Советската гордост и национализам поради неговата служба и посветеност во текот на кариерата.

BR.89 REVOLUCIJA MAGAZIN

25


Tema Na Nedelata

MAGAZIN REVOLUCIJA

Олег Пенковски Познат како Агентот Херој, Олег се смета дека бил одговорен за Кубанската ракетна криза. Олег бил полковник во Советскиот ГРУ, и ги снабдувал Американците со информации низ 50тите и 60тите. Токму неговата информација им дозволила на анатичарите да ги најдат силосите и ракетниот товар во шпионските фотографии со слаба резолуција направени од авион. Во 1963 година, тој бил изведен пред суд и осуден за шпионажа од страна на Советските судови, осуда која довела кон негова екзекуција. Нема познати податоци кои би сведочеле како изгледала таа егзекуција, но стариот руски начин бил обичен куршум во задниот дел на вратот.

Џорџ Ковал Иако тој бил роден американец, Ковал се преселил како дете во Русија и на крај живеел таму подолг период. Додека бил таму тој бил регрутиран и потоа пратен назад во САД, да собира нуклеарни информации, работа во која тој успеал. Тој одел на училиште и обезбедил позиција како инженер на проектот Менхетн, проект што му дозволил слободен пристап до неограничени разознавачки информации кои тој ги репортирал назад до неговите Советски надзорници.

Џонатан Полард Роден во Тексас, Полард бил казнет на живот во затвор поради шпионажа како шпиун за Израел во 1987 год. Тој работел како разознавачки аналитичар за владата на САД. Тој работел за готовина, дијаманти и наследство и дури добил и гаранција од Бенџамин Нетеиа лично, како обид да добие помилување после неговото апсење. Тој бил единствено откриен од неговиот колега кога тој забележал дека Џонатан зема класицифиран материјал од неговиот работен центар. Подготви: Славе Ангелов

26

BR.89 MAGAZIN

REVOLUCIJA


MAGAZIN REVOLUCIJA

Revolucija - Sorabotnici

Ume{nosta da se pre`ivee vo Makedonija „Стани си денес порано, легни си вечер подоцна – за да переш на ефтина“. Ова беше дел од паролите кои беа истакнити на мирниот протест организиран пред главната зграда на ЕВН и пред Владата. Луѓето крајно исфрустрирани од најновите покачувања на струјата, како и немоќта и незаинтересираноста на Владата и регулаторната комисија за енергија да превземе нешто и да помогне во овие очајни моменти. Ова е онаа иста влада, која во јануари месец го убедуваше народот дека мора да штеди на електрична енергија, бидејќи Македонија во тој момент беше во криза, а сето тоа наводно ќе се исплатело на долгорочен план, односно немо да има поскапување на цената на струјата.

Сега јавно ја повикуваме регулаторната комисија за енергетика, како и владата на Република Македонија, да се изјасни зошто го лажеше овој народ! Кога скопјани се плашеа за својот живот, дали ќе падат и ке се здобијат со некоја искршеница кога минуваа по темните булевари среде зима, или пак дали низ тесните сокачиња во темниците ќе ги нападне некое куче, Владата ги убедуваше дека тоа е за нивно добро. Па кога си ја огледнав сметката за струја овој месец, се прашувам кое добро го видов јас од замрзнатите и темни улици среде јануари месец.

Велат дека Македонија неможела да остане имуна на сите светски поскапувања, па морало и ние да имаме цнеа на бензинот како и во европската Па дали ова денес личи на не-поскапување унија. Затоа до август месец 2012 година цената на на цената на електричната енергија. Дали бензинот се зголеми за цели 10 денари. Но дали укинувањето на дневната ефтина тарифа за регулаторната комисија за нафтени деривати користење на електрична енергија е еден вид на превзеде нешто за да го спречи дури и најмалото „благодарам“ за овој народ кој очајно трпеше и се поскапување? мрзнеше изминатата зима за општото добро.

BR.89 REVOLUCIJA MAGAZIN

27


Revolucija - Sorabotnici Нешто што владата мораше до сега да го е направи е за доброто на граѓаните на Македонија, да се откаже од акцизата за горивата, односно од дел од приходите од цената на бензините. Со ова ќе се ублажеа сите шокови кои настанаа на пазарот на енергенси. Но поскапувањата не застанаа на оваа точка. По бензините и струјата, поскапе и парното. Пред неколку години беше потреба од греење на парно, а денес тоа е луксуз, а воедно луксуз е и да не се грееш на парно. Во тој случај си казнет и мораш да плаќаш цели 10% од сумата за парно греење. Дали ние, како граѓани на Република Македонија, сме свесни дека овој бран на поскапување на струјата и бензините директно и значително ќе влијае и врз цените на другите основни продукти за живот. Можеби ние граѓаните сме тотално свесно, но јас не верувам дека е свесна оваа наша влада. Експертие пак велат дека ова ново поскапување на енергенсите ќе доведе до нов бран на инфлација, како и поскапување на веќе споменатите производи кај комапниите. Експресно по поскапувањето на енергенсите се најавуваат и нови поскапувања кај лебот и

28

BR.89 MAGAZIN

MAGAZIN REVOLUCIJA

тестенините. Се очекува кон крајот на летото лебот да поскапе за 10%, односно за 2,5 денари, што директно ќе ги удри по џебот и најзагрозените семејства. Во овој момент во Македонија станува луксуз да се преживее една зима. Луѓето повеќе немаат никаков избор. Струјата поскапе, парното поскапе, најновите најавувања велат дека ќе поскапува и дрвото за огрев и јагленот. Огревното дрво од септември ќе поскапе за 100 до 300 денари по кубик, а воедно се подготвува и нова цена на јагленот поради зголемените трошоци за производство. Па до каде ќе се оди со ова вртоглава брзина на поскапувања на енергенсите, ресурсите и производите. Производителите влеат дека се повеќе и повеќе ќе поскапуваат и другите производи, козметички препарати, облека и обувки како и цените на лековите. Зголемени цени на енергенси, производи и препарати за лична хигиена, зголемена инфлација, како и процент на сиромаштија и невработеност која е статус кво. Кој ќе ја преживее зимата ќе раскажува.

REVOLUCIJA

Автор: Магдалена Јовановска


MAGAZIN REVOLUCIJA

Revolucija - Sorabotnici

Volf O{lic pogolem Makedonec i od rodenite Makedonci Долгогодишниот славист, професор и новинар, Волф Ошлис се здоби со титулата “Пријател на Република Македонија”. Германецот се гордее со тоа што е македонист велејќи дека нема ништо полесно отколку да бидеш пријател во Мкедонија.”Како македонист во Германија, морав да бидам новинар и сестран истражувач. Сега сум пензионер, но уште имам сила, енергија и прилики да пишувам и да објавувам” истакна тој по примањето на признанието. Повеќе од 40 години тој успешно и беспрекорно го промовираше македонскиот јазик, литература и култура. Се појавувал како коавтор но и како автор во дела каде се промовирала научна вистина за Македонија низ светот. Како таков е “Учебникот по македонски јазик” кој успешно бил претставен во дамнешната Југославија и пошироко.

Се јавува и како преведувач на неколку дела од македонската литература, како што е книгата “За македонските работи” која освен тоа што е преведена на 5 светски јазици, на англиски, француски, руски, чешки и грчки јазик, таа сега е преведена и на германски. Оваа книга на Мисирков низ историјата и до ден денешен се смета како капитално дело во афирмацијата на македонскиот јазик и е од голема важност за македонскиот народ. Освен тоа што е преведувач, автор и коавтор, тој е и дел од Летната школа и научниот собир на Семинарот за македонски јазик, литература и култура во Охрид, како и во научни собири

организирани од страна на МАНУ. Во Македонија тој дефинитивно си зачува ценета и почитувана положба, а тоа го покажува фактот што е почесен доктор на науки на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Неодамна се здоби со наградата Духовен воин, што ја доделува меѓународната манифестација Македонски духовни конаци, а ќе биде и почесен гостин на идните Струшки вечери на поезијата. Како голем поборник за македонската кауза и како голем докажувач на македонскиот идентите, со право го заслужува епитетот “амбасадор на Македонија во светот”.”Професорот Ошлис е еден од најголемите пријатели на нашата држава во светот, промотор на македонскиот јазик и на македонската држава” изјави министерката Канчевска-Милевска во својот говор по предавањето на признанието.

Во раните години, тој работел во Институтот за источнонаучни и меѓународни студииво Келн и на Универзитетот во Гизен. Денес тој е публицист за Источна Европа. Како што и самиот кажа, тој не застанува тука. Со својата 71- година, тој ќе продолжи да го шири македонскиот јазик, литература и култура, како и ќе се залага за тоа нашата држава да се нарекува по уставно име. Нам дефинитвно ни недостасуваат вакви луѓе. Но, за да ги имаме треба да ги ценеме, бидејќи ваквите луѓе се тие кои знаат да промовираат некоја држава во најдобро но, и во најлошо светло.

BR.89 REVOLUCIJA MAGAZIN

Автор: Емилија Петреска

29


18 Avgust 2012

30

BR.89 MAGAZIN

REVOLUCIJA

MAGAZIN REVOLUCIJA


MAGAZIN REVOLUCIJA

Politika

Xobs na Obama: Vo Kina imam armija za sostavuvawe ajfoni Кога претседателот на САД, Барак Обама, ги повикал на вечера најголемите умови од Силиконската долина минатата година, од секој гостин било побарано да му постави на претседателот едно прашање.

Најмоќниот човек на планетата, претседателот на САД, бил фасциниран и истовремено загрижен од селидбата на илјада или дури и милиони работни места во Кина.

Како главна причина за се’ почестите производи Кога дошол на ред шефот на “Епл“, Стив Џобс, среде произведени во Кина се наведува евтината излагањето, Обама го прекинал со прашањето: работна сила. “Што е потребно за да произведуваме “Ајфон“ во Но, тоа е само дел од вистината. “Ајфон“ не е САД?“ (Наместо во Кина). петарда. Можеби за производство на толку Денес, речи сите 70 милиони “Ајфони“, 39 милиони софистициран уред е потребно повеќе од евтина “Ајпеди“ и 50 милиони останати уреди продадени работна сила? изминатите години се произведени надвор од “Не сакам ’Ајфон’ со гребнатини“-решението САД, од што огромен дел во Кина.Иако, не толку пронајдено во Кина одамна, “Епл“ се фалеше дека сите свои производи ги прави во САД. Приказната почнува во 2007 година, кога “Епл“ беше далеку од титулата највредна светска “Што е потребно да ги вратиме тие работи во компанија. Нешто повеќе од еден месец пред Америка?“, го прашал Обама, Џобс. закажувањето на појавувањето на првиот “Ајфон“ Одговорот на Џобс бил едноставен и директен: во продавниците, Стив Џобс ги собрал најдобрите од “Епл“, зошто извесно време го тестирал “Тие работни места не се враќаат дома“. пробниот модел и не бил задоволен.

BR.89 REVOLUCIJA MAGAZIN

31


Politika Џобс налутен го држел својот модел “Ајфон“ за сите да можат да ги видат гребнатините на пластичниот екран. Потоа извадил клуч од џебот на своите фармерки.

MAGAZIN REVOLUCIJA

обработката на стакло.

“Епл“ веќе ја избрал американската фирма “Корнинг“ за производство на големи панели од стакло, но сечењето на тие панели во милиони “Луѓето ќе го носат овој телефон во џеб заедно со екрани за “Ајфон“ барало празна фабрика, своите кулчеви. Не можам да продадам производ стотици парчиња стакла за експериментирање и кој ќе се гребе! Сакам стаклен екран и сакам да армија инженери. биде совршен за шест недели“, наредил Џобс. И сето тоа за само шест недели? Во тоа време, стаклените екрани за мобилни А, тогаш стигнала понуда од една фабрика во телефони не биле вообичаени како денес. Тие Кина, земјата со евтина работна сила. биле избегнувани оти било тешко да се оствари неопходниот висок степен на прецизност во

Како Кинезите го хипнотизирале “Епл“

Фокскон сити – “касарна“ за составување на “Ајфони“

Кога делегацијата на “Епл“ стигнала во посета на фабриката во градот Шенџен, сопствениците веќе изградиле ново производно крило.

На осум часа од фабриката на фирмата “Фоксон“, која ја добила работата од “Епл“ се наоѓа комплекс, познат под името Фокскон сити. Тука се составува “Ајфонот“.

“Тоа е за секој случај, ако ни ја дадете работата“, се присетува еден од поранешните директори на “Епл“ на објаснувањето што му го дал кинески инженер.

Кога го виделе првпат, на челниците на “Епл“ веднаш им било јасно зошто производството на “Ајфон“ никогаш нема да го вратат дома. Оти, дома не постои нешто како Фокскон сити.

Магацинот веќе бил полн со стаклени примероци за експерименти, се’ гратис. Армија кинески инженери чекале спремни. Била изградена и спална за работниците, за да бидат достпани 24 часа. Секако, кинеската работата.

фабрика

ја

добила

“Цел синџир фабрики сега се во Кина. Ви требаат илјада гумени печати? Тоа го прави соседната фабрика. Милион завртки? Тоа е фабриката во соседниот блок. Но, завртките треба да бидат малку поинакви? Ќе бидат готови за три часа“, раскажал висок претставник на “Епл“.

32

BR.89 MAGAZIN

Комплексот има 230.000 работници. Многу од нив работат шест дена во неделата, честопати до 12 часа дневно. Речиси четвртина од вкупниот број на вработени живеат во спалните во фабриките, а повеќето обични работници заработуваат помалку од 17 $ долари на ден. Дури 300 работници од обезбедувањето се задолжени само да го регулираат “пешачкиот сообраќај“ во комплексот, за работниците да не се “прегазат“ едни со други. Централната кујна секој ден подготвува три тони свинско месо и 13 тони ориз. “Може да вработат три илјади нови работници додека кажете кекс. Која американска фабрика

REVOLUCIJA


MAGAZIN REVOLUCIJA

Politika

може да вработи три илјади луѓе преку ноќ и да ги убеди да живеат во спалните во фабриките?“, вели Џенифер Ригони, поранешен менаџер на “Епл“.

од 200.000 работници при составување на “Ајфон“. Аналитичарите на “Епл“ пресметале дека би им требале девет месеци да соберат толкав број квалификувани луѓе во САД.

Уште една од предностите на Кина била тоа што може да обезбеди инженерска поддршка каква што дури ни САД не можат. Директорите на “Епл“ Во Кина, им требале само 15 дена. процениле дека им требаат 8.700 индустриски инженери за управување со производната лента

Станувај војско! Време е да составуваме “Ајфон“! Кога инженерите на “Епл“ во 2007 година конечно го усовршиле методот за сечење на стаклата за екраните, првиот камион со исечени стакла стигнале во Фокскон сити среде ноќ. Менаџерите на комплексот ги разбудиле илјадниците работници, кои скокнале од креветите, ги облекле униформите и почнале рачно да составуваат “Ајфони“. Во следните три месеци, “Епл“ продаде милион “Ајфони“. Оттогаш, “Фокскон“ составил уште 200 милиони. Американски аналитичари пресметале дека производството на “Епл“ во САД би ја зголемила цената на “Ајфонот“, а “Епл“ би остабала една од компаниите со најголем профит восветот. Но, калкулациите се беспредметни зошто производството на “Ајфон“ во САД не е можно, не заради цената на работната сила, туку заради други предности на кинеското масовно производство на кои САД никогаш нема да имаат одговор. Подготвил: Олгица Петревска Извор:New York Times

BR.89 REVOLUCIJA MAGAZIN

33


Politika

MAGAZIN REVOLUCIJA

Pol Krugman za predlog buxetot na SAD Пол Кругман не мисли дека буџетски план на Пол Рајан треба да се сфати сериозно.

претседателски кандидат, објавил Рајан, конгресмен Висконсин, како потпретседателски кандидат во саботата. Рајан го доведе до оптужба од “Ова е само фантазија, а не сериозен политички страна на Републиканската партија дека ја намалил предлог”, Кругман, е добитник на Нобеловата големината и моќта на владата, вклучувајќи награда Принстон професор по економија и намалување на трошоците за социјална помош, колмунист на Њујорк Тајмс го напиша на својот Medicare, здравствена и социјална сигурност,и блог следниот пост во Понеделникот: дека намалување на даноците е во корист за Гледајте, Рајан не е “крцкави броеви ‘; а во моментов најбогатите. напишал некои работи подолу, без воопшто да Кругман напишал во друг блог пост кој го објавил провери дали сето тоа има права смисла. Тој исто така во понеделникот попладне дека Ромни тврди дека тој може да ги намали даноците, без го избрал Рајан со цел да ги направи будали загуба на приходите од страна на затворање на медиумите “Рајан има неоправдана репутација некои неодредени дупки, тој тврди дека тој може за чесен wonkery ... трансферот на билетот како да ги намали трошоци на дискреционо ниво кое целина.” не е видено уште од Келвин Кулиџ, без да појасни како и тој тврди дека тој може да ги конвертира Рајан беше пофален како јастребовите дефицити, во Medicare ваучер систем, со многу пониски но неговиот предлог-буџетот ќе подигне 2.2 $ трошоци отколку што се сега проектирани, дури билиони долари помалку во даночните приходи и без навестување за тоа како ова би требало да во текот на следните 10 години од пресметките работи. на буџетот на претседателот Обама, според Вашингтон Пост- Бред Плумер. За да се надоместат Тој е хард-кор конзервативен, со право на тие изгубени приходи, Рајан, исто така, предложи гласањето колку или како Мишел Баџнам , кој не трошење на 5.3$ трилиони помалку во однос покажал никаква компетентност на работата со на истиот временски период, но не се одредени броевите. точните намалувања. Мит Ромни, најверојатниот републикански Буџет на Рајан ќе го намали сите федералните

34

BR.89 MAGAZIN

REVOLUCIJA


MAGAZIN REVOLUCIJA

Politika

трошоци - надвор од Medicare, здраствено и социјално осигурување –дури за 70 проценти до 2050 година, можеби нереална претпоставка ако се земе во предвид дека Ромни вети дека ќе ги задржи трошоците за одбраната пред тие нивоа, според Вашингтон Пост колумнист Езра Клајн. Рајан, исто така, предложи намалување индивидуални и корпоративни даночни стапки и да се ослободиме од даноци на доход, капитални добивки, имот, интерес и дивиденди, според

Блумберг. Предлог-буџет на Рајан исто така вети дека ќе ги затвори дупките во данокот, но одби да наведете кои од нив. Буџетот на Рајан е дарежлив кон најбогатите Американци. Ромни, на пример, би платил ефективни 0,82% отсто даночна стапка во 2010 година според песметките на буџет на Рајан, благодарение на елиминација или укинувањето на данокот на капитални добивки, според белешките на Атлантскиот Метју О’Брајан.

Еве некои од најдобрите блог постови на Кругман во врска со Пол Рајан подолу: 1.Тој е, всушност, голема измама, на кој не му е гајле односно не е загрижен за фискалната одговорност, и чии политички предлози се невешти, како и нечесни. Се разбира, тоа значи дека тој ќе се вклопи во кампањата на Ромни и тоа би било сосема во ред. “ - Пол Кругман во Њујорк тајмс блог пост, 11 Август 2012 година 2."За план кој наводно поставува нови стандарди на сериозност, визијата на Пол Рајан зависи страшно многу од еднорог видувања - верба во невозможното." - Пол Кругман во Њујорк тајмс блог пост, 6 Април 2011 година 3.”Г-дин Рајан некако се стекна со репутација како строг фискален јастреб и покрај што нудат буџетски предлози, кои се далеку од тоа да бидат фокусирани на намалување на буџетскиот дефицит, и главно се за намалување на даноците за богатите, додека ја намалува помошта за сиромашните и среќата.” 4.”Тоа е дрскоста на г-дин Рајан не нуди свежа храна за размислување;. Тој се служи со остатоци од 1990-тите, облиени т.е натопени во сосот на преварите.” - Пол Кругман во Њујорк тајмс, колона, 5 август, 2010 5.”Дали неговиот буџет е навистина ги претставува најголемите лажни превари во американската историја? Да, тоа е.” - Пол Кругман во Њујорк тајмс, колона, 1 април, 2012 година

6.”Овој план ни од далечина не сериозен, напротив, тој е смешен и тоа е, исто така, сурово.”. - Пол Кругман во Њујорк тајмс, колона, 7 април, 2011 година

BR.89 REVOLUCIJA MAGAZIN

35


Politika

MAGAZIN REVOLUCIJA

7.”Тој е хард-кор конзервативен, со гласањето, како екстремната десница, како Мишел Вацхман, кој не се покажа како надлежен со работата на броевите.” - Пол Кругман во Њујорк тајмс блог пост, 13 август 2012

8.”Тој е сепак сеуште е празни -палења т.е фискално лажни, тој секогаш беше.” - Пол Кругман во Њујорк тајмс блог пост, 23 март 2012 9.”Дали луѓето конечно се подготвен да признаат дека Рајан сега не е и никогаш не бил далечински сериозен и - Знам дека ова е веројатно премногу за да прашам - но тие ќе направат малку луѓе да бараат повеќе за тоа како тие добиле snookered со оваа очигледно шарлантно? “ - Пол Кругман во Њујорк тајмс блог пост, 9 април 2012 година 10.”Минатата година, кога Пол Рајан прв направи голема сензација со својот предлог-буџет, многу коментатори - некои од нив претендира да бидат умерени или во секој случај само умерени конзервативци -.го фалеа за својата фискална одговорност, но потоа се вмешаа луѓето кои всушност знаат како да ги прочитаат буџет броеви,го окаректаризираа како дел од долниот смет или како духовит јунак. “ - Пол Кругман во Њујорк тајмс блог пост, 6 април, 2012 година 11.”Впишете г-дин Рајан, обичен екстремист на Републиканската партија, туку тоа е само еден од благите називи, потребни за да се преправам дека не постојат разумни републиканците, така што тие го номинираа за улогата, го кредитираат него со доблести кои тој никогаш не покажа никаков знак дека ги поседува. “ - Пол Кругман во Њујорк тајмс, колона, 8 април, 2012 година

12.”Што се овие луѓе [професионални centrists] ,потребно е разумен републиканец и иако такви суштества не постојат, тие мора да ја измислат оттука висина на Рајан -.. Кој всушност претставува градина на разни екстремисти во Републиканската партија, но со благи обноски стил - да претставува икона на фискална одговорност и чесни аргумент, и покрај фактот дека неговите предлози се фискално неодговорен и доста нечесни “. - Пол Кругман во Њујорк тајмс блог пост, 7 април 2012 година

Подготви: Олгица Петревска Извор:Huffington Post

36

BR.89 MAGAZIN

REVOLUCIJA


MAGAZIN REVOLUCIJA

Artvizor Evergrin na „site vremiwa“ 9

Македонија ќе ја избира својата евергрин песна. Преку манифестацијата 50 години „Евергрин“ во Македoнија, ќе имаме можност да „запловиме“ низ најуспешните рефрени од почетокот на создавањето на македонската забавна мелодија сè до денес и заедно да ја избереме најслушаната композиција „на сите времиња“. На први септември, јавно ќе биде објавена листа со 100 евергрин рефрени. Преку негативна елиминација по пат на СМС-гласање, секоја недела листата ќе се намалува за 20 композиции, за да еден месец подоцна, се оформат конечните топ 20. Гала вечерта ќе се одржи на 26 октомври, во Универзалната сала, каде ќе можеме заедно да ги запееме нотите на нашата или младоста на нашите родители, и повторно по пат на СМС,

да ја избереме Евергрин композицијата „на сите времиња“. „Револуција“ се согласува со видувањето на уметнички директор на манифестацијата Драган Б. Костиќ дека ова е проект во кој се влегува со срце, а не со интерес. Затоа, во насока на што поширока промоција на манифестацијата 50 години „Евергрин“ во Македoнија, во наредните броеви „Револуција-магазин“ ќе ве потсети на дел од рефрените кои ќе бидат во трка за епитетот Евергрин композиција „на сите времиња“. Доколку сакате вашиот фаворит да се најде на нашите страници во следниот број, пишете ни го рефренот на mitko.jovanov@mkrevolucija.com и ние ќе се потрудиме истиот да не биде одминат.

BR.89 REVOLUCIJA MAGAZIN

37


Artvizor

MAGAZIN REVOLUCIJA

Црвени рози– ТОМИСЛАВ МАНИЌ Едно славје значи среќа знам, дај насмевни се. Се што вреди носи љубовта, врати отвора. Ќе минат безброј дни, со нив јас и ти За се што доаѓа да наздравиме. Црвени рози, за Вас, Мадам...

Ти си тој – ЛИДИЈА КОЧОВСКА Ти си тој што ме тера да се враќам Од сите кога бегам тука си. Ти си тој толку добро јас те сфаќам Го рушиш секој љубовен ѕид Моите соништа, твои патишта. Ти си тој што во очи будиш пламен И поубав го правиш овој град Ти си тој што со нежност топиш пламен По тебе душо чувстувам глад. Се ке направам да те зачувам Ова срце најде лек Ќе те љубам еден век Секој ден, секој час Да те гледам, да те милувам јас Влегов без никаков грев во твојот свет.

38

BR.89 MAGAZIN

REVOLUCIJA


Artvizor

MAGAZIN REVOLUCIJA

На велигден сум се заљубил – ЏИНА ПАПАС ЏОКСИ На велигден сум се заљубил На тој голем ден христијански Мили Боже ти ми помогни Кажи каде да ја најдам. Толку народ јас не сум видел Што на велигден се насобрал Ајде Боже ти ми помогни Кажи каде да ја најдам...

Есен во мене – ЕЛЕНА РИСТЕСКА Никој веќе не ме прашува зошто тебе те нема, На прагот од нашиот дом. Никој веќе не се јавува ниту во очи ме гледа, Се плашат од погледот мој. Лист по лист, ден за ден, Жолто море, нигде брег, Лист по лист, ден за ден, Ветар благ, на прозорец. Есен во мене, чекам, а знам, Кај друга си ти, а сепак си сам. Есен во мене, есен во мене, А ти, кадеси...

BR.89 REVOLUCIJA MAGAZIN

39


Artvizor

MAGAZIN REVOLUCIJA

Лиду лиду ду МАЈА ОЏАКЛИЕВСКА На,на,на,на,најди време Лиду лиду ду довечер, На,на,на,на,намини до мене. На,на,на,на,најди начин Лиду лиду ду до утро На,на,на,на,наспиј се крај мене. На,на,на,на,постеламекабела И на неа лидуду ти и јас. На,на,на,на,постела мека бела И на неа лили и на неа дуду И на неа лидуду ти и јас. Подготви: Славица Ѓоргиева Манифестацијата ја организира продукциската куќа „Green Entertainment” со поддршка од меѓународно етаблираната агенција за односи со јавност „Chapter 4“од Македонија.

40

BR.89 MAGAZIN

REVOLUCIJA


Револуција Магазин број 89  

„Револуција“ неделен магазин за политика, економија и култура