Page 1

Christmas Wish Tree Strom splněných přání Pick a wish from our Christmas Wish Tree and make children’s dreams come true! How to make this happen? 1. Select a card made by Charlotta Masaryk Children´s House from the Christmas Wish Tree in the Lobby 2. Buy the gift stated on the card and bring it to the Concierge or the Concierge will be happy to assist* you with the purchase

Vyberte si jakékoliv přání z vánočního stromu splněných přání a pomozte dětem uskutečnit jejich sny! Jak dětská vánoční přání zrealizovat? 1. Vyberte si některé z vánočních přání dětí z dětského domova Chatlotty Masarykové, které jsou zavěšeny na stromu splněných přání v lobby 2. Kupte dárek, který je na přání a odevzdejte ho našemu týmu Concierge nebo využijte služeb Concierge, kteří Vám s nákupem daru rádi pomůžou*

There is also a special collection box at the Concierge for donations which will be used for buying additional Christmas gifts for children from the same children’s house.

U Concierge je také umístěna kasička pro finanční příspěvky, které budou použity na nákup dalších dárků pro děti ze stejného dětského domova.

Charlotta Masaryk Children´s House is taking care of kids in need from 1 to 6 years of age. Thank you for helping us make children smile during the Christmas time. Even a small help makes a difference.

Dětský domov Charlotty Masarykové se stará o děti v nouzi od 1 do 6 let. Děkujeme Vám, že nám pomůžete vytvořit úsměv na dětských tvářích v době vánočních svátků! I malá pomoc může být velkou změnou.

Merry Christmas All donating guests will receive pictures from the visit of the Charlotta Masaryk Children´s House with their gifts, if they leave an e-mail address by the Concierge. *Guests will receive a copy of the gift receipt if they leave an e-mail address.

hiltonprague.com

Veselé Vánoce Všem hostům, kteří pomohou splnit dětská přání bude zaslána fotografie z předávání darů v dětském domově Charlotty Masarykové, pokud zanechají svoji e-mailovou adresu u Concierge. *Hostům bude zasláná kopie účtenky, pokud nechají svoji e-mailovou adresu u Concierge.

hiltonpragueoldtown.com

christmas wish tree donation Hilton Prague  

christmas wish tree donation

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you