Page 1

CELEBRATE THE FESTIVE SEASON | OSLAVTE OBDOBÍ SVÁTKŮ HILTON PRAGUE OLD TOWN


E N J O Y A N U N F O R G E T TA B L E C E L E B R AT I O N

For a truly unforgettable occasion, Hilton Prague Old Town is delighted to offer the perfect destination, a choice of tempting cuisine and sparkling entertainment.

UŽIJTE SI NEZAPOMENUTELNOU OSLAVU

Prožijte opravdu nezapomenutelný zážitek. Hilton Prague Old Town nabízí skvělé místo, výběr z lákavé kuchyně a brilantní zábavu.


OUR FESTIVE PROGRAMME 2012 E VE RYTHING YO U N EE D TO KN OW TO ENJOY THE FESTIVE SEASON AT HILTON P R AG UE O LD TOWN • St. Nicholas Brunch • Advent Brunch • Festive Menu • Christmas Brunch • Boxing Day Brunch • Black & White New Year’s Eve Gourmet Dinner • Black & White New Year’s Eve Party Menu • New Year´s Day Brunch

NÁŠ SVÁTEČNÍ PROGRAM 2012 VŠE, CO P OTŘ E B UJ E T E VĚ D Ě T, ABYSTE S I UŽ ILI SVÁ T E Č N Í OB D OB Í V HI LTON P R AG UE O LD TOWN • Mikulášský brunch • Adventní brunch • Sváteční menu • Brunch na Boží hod • Štěpánský brunch • Black & White silvestrovská gurmánská večeře • Black & White silvestrovské party menu • Novoroční brunch


FESTIVE SEASON IN T HE ZIN C R ESTAU RAN T ST. NICHOLAS BRUNCH 9 December, 12.30 pm – 3 pm Special program for children. 990 CZK per person ADVENT BRUNCH 2, 16 and 23 December, 12.30 pm – 3 pm 990 CZK per person FESTIVE MENU 14 - 30 December, available for lunch and dinner Theme a la carte menu with wine pairing. CHRISTMAS BRUNCH 25 December, 12.30 pm – 3 pm 1,090 CZK per person BOXING DAY BRUNCH 26 December, 12.30 – 3 pm 1,090 CZK per person NEW YEAR’S DAY BRUNCH 1 January, 12.30 pm – 3.30 pm Make a perfect start to the first day of the New Year with a sumptuous brunch. 1,090 CZK per person

All brunches include unlimited consumption of theme specialties from the extensive buffet, a welcome drink, soft drinks, house wine, draught beer, live music and supervised kids’ corner. Free for children up to 10 years of age, 50% discount for children aged 10-12. Free parking.

Join us at the Zinc Restaurant for special Christmas events throughout December. Meet with your family and friends to enjoy the traditional festive menu and bountiful buffets created by our Executive Chef Ari Munandar using only the finest fresh ingredients. Kids can look forward to Santa Claus and nice presents.


VÁNOČNÍ SVÁTKY V RESTAURACI ZINC MIKULÁŠSKÝ BRUNCH 9. prosince, od 12:30 do 15 hodin Speciální program pro děti. 990 Kč na osobu ADVENTNÍ BRUNCH 2., 16. a 23. prosince, od 12:30 do 15 hodin 990 Kč na osobu SVÁTEČNÍ MENU 14. – 30. prosince, obědy a večeře Tematické a la carte menu se snoubením vín. BRUNCH NA BOŽÍ HOD 25. prosince, od 12:30 do 15 hodin 1 090 Kč na osobu ŠTĚPÁNSKÝ BRUNCH 26. prosince, od 12:30 do 15 hodin 1 090 Kč na osobu NOVOROČNÍ BRUNCH 1. ledna, od 12:30 do 15:30 hodin Začněte Nový rok neodolatelným brunchem. 1 090 Kč na osobu

Všechny brunche zahrnují neomezenou konzumaci tematických specialit z bohatého rautu, přípitek, nealkoholické nápoje, místní vÍno, točené pivo, živou hudbu a hlídaný dětský koutek. Zdarma pro děti do 10 let, sleva 50% pro děti od 10 do 12 let. Parkování zdarma.

Přijďte do restaurace Zinc na speciální vánoční akce během prosince. Setkejte se s rodinou či přáteli a užijte si tradiční menu a bohaté rauty připravené z kvalitních čerstvých ingrediencí naším šéfkuchařem Ari Munandarem. Děti se mohou těšit na Santa Clause a hezké dárečky.


BLACK & WHITE NEW YEAR´S EVE GOURMET DINNER 31 December, from 7 pm Zinc Restaurant This year, the Hilton Prague Old Town will dazzle you with a glamorous event. Celebrate the New Year’s Eve in the stylish art deco Zinc Restaurant with our 6-course gourmet dinner complemented with selected beverages, live jazz & swing entertainment, dance performances and after midnight DJ party. 4,850 CZK per person

B LAC K & WH I T E N E W Y E A R’S E V E The start of the New Year deserves something special. Join us for a New Year’s Eve Party, offering just the right combination of style, sophistication and fun. Dress Code: Black and White, Smart and Glamorous

Price includes a glass of Prosecco and canapes, 6-course gourmet dinner, coffee & tea, unlimited consumption of selected wine, beer, whiskey, vodka, gin, midnight toast with champagne, live entertainment and after midnight DJ party.

BLACK & WHITE NEW YEAR´S EVE PARTY MENU 31 December, from 9 pm Zinc lounge & bar For the late runners, join and celebrate the New Year’s Eve with our 3-course party menu, including unlimited consumption of selected beverages, background jazz & swing and after midnight DJ party. 3,050 CZK per person Price includes a welcome cocktail, 3-course party menu, tea or coffee, unlimited consumption of selected wine, beer, whiskey, vodka, gin, midnight toast with champagne, background swing & jazz and after midnight DJ party.


BLACK & WHITE SILVESTROVSKÁ GURMÁNSKÁ VEČEŘE 31. prosince, od 19 hodin Restaurace Zinc Tento rok vás hotel Hilton Prague Old Town oslní okouzlující akcí. Oslavte Silvestra ve stylové art deco restauraci Zinc s šestichodovým gurmánským menu doplněným o vybrané nápoje, živý jazz a swing, taneční vystoupení a po půlnoci se těšte na DJ party. 4 850 Kč na osobu

SILVESTR VE STYLU BLACK & WHITE Příchod Nového roku si zaslouží něco výjimečného. Připojte se k naší silvestrovské party, která nabízí tu pravou kombinaci stylu, sofistikovanosti a zábavy. Dress Code: Black & White, elegantní a chic

Cena zahrnuje sklenici Prosecco a kanapky, šestichodovou večeři, kávu a čaj, neomezenou konzumaci vybraného vína, piva, whiskey, vodky, ginu, půlnoční přípitek šampaňským, zábavu a DJ party po půlnoci.

BLACK & WHITE SILVESTROVSKÉ PARTY MENU 31. prosince, od 21 hodin Zinc lounge & bar Ti, kteří přijdou později, se mohou připojit k oslavám Silvestra tříchodovým party menu, které zahrnuje neomezenou konzumaci vybraných nápojů, jazzovou a swingovou hudbu v pozadí a DJ party po půlnoci. 3 050 Kč na osobu Cena zahrnuje uvítací přípitek, tříchodové menu, čaj nebo kávu, neomezenou konzumaci vybraného vína, piva, whiskey, vodky, ginu, půlnoční přípitek šampaňským, hudbu v pozadí a DJ party po půlnoci.


RESOLUTIONS START AFTER CHECK OUT Make sure you make the most of your New Year’s Eve and book a room now! For room reservations, please visit prague-oldtown.hilton.com, call: + 420 221 822 100 or e-mail: reservations.prague@hilton.com

PŘEDSEVZETÍ ZAČÍNAJÍ PO ODHLÁŠENÍ Z HOTELU Ujistěte se, že si Silvestr užijete se vším všudy a rezervujte si pokoj už nyní! Rezervace ubytování na prague-oldtown.hilton.com, tel.: + 420 221 822 100 či e-mailem: reservations.prague@hilton.com.

prague-oldtown.hilton.com

HILTON PRAGUE OLD TOWN V Celnici 7 | 110 00 Prague 1 | Czech Republic T: +420 221 822 100 E: reservations.prague@hilton.com

Christmas Brochure  

Hilton old town, Christmas Brochure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you