Page 1


PRESENTACIÓ La inserció laboral de les persones amb discapacitat és possible gràcies a la col·laboració de les empreses i administracions. Durant l’any 2007 més de 700 persones han treballat a empreses del mercat laboral ordinari i d’aquests treballadors, més de 250 mantenen l’estabilitat laboral amb un contracte indefinit. Els programes de treball amb suport compten amb més de 60 preparadors laborals que treballen per donar suport a l’empresa i al treballador amb discapacitat en el seu procés de inserció, d’adaptació i manteniment de la feina. Les empreses que col·laboren en els programes de treball amb suport són representatives de tots els sectors empresarials, tant de l’àmbit privat com d’administracions públiques.


BUGADERIA I NETEJA


BUGADERIA

NETEJA


ALIMENTACIÓ


ALIMENTACIÓ


RESTAURACIÓ


RESTAURACIÓ


DISTRIBUCIÓ I TRANSPORT


DISTRIBUCIÓ I TRANSPORT


AGRÍCOLES


AGRÍCOLES

MIQUEL LLADÓ OLLERS. Serveis de Jardineria i poda de palmeres. CAMPOS.


HABITATGE I CONSTRUCCIÓ


HABITATGE I CONSTRUCCIÓ


SERVEIS SOCIALS I SANITARIS


SERVEIS SOCIALS

SERVEIS SANITARIS


SERVEIS ADMINISTRATIUS


SERVEIS ADMINISTRATIUS

Ajuntament des Mercadal


Ajuntament de

Ferreries


CATALINA PERELLÓ DURAN Misser. MANACOR.


HOTELERIA


HOTELERIA


COMERÇ I INDÚSTRIA


COMERÇ

FUSTERIA GERMANS MATEU

SUPERMERCAT TUTA, SL

INDÚSTRIA


OCI I TURISME


OCI

TURISME


TECNOLOGIES I COMUNICACIÓ


TECNOLOGIES I COMUNICACIÓ


Impr猫s a amadip.esment 路 DL: PM-0204-2008


Guia d'Empreses Col·laboradores  
Guia d'Empreses Col·laboradores  

Guia d'Empreses Col·laboradores de la Taula de Treball amb Suport