Page 1


KOLEDAR PRIREDITEV MAREC 2013 datum Petek 1. 3. Sobota 2. 3. Nedelja 3. 3. Ponedeljek 4. 3.

Torek 5. 3.

Sreda 6. 3. Četrtek 7. 3. Petek 8. 3. Sobota 9. 3. Nedelja 10. 3. Ponedeljek 11. 3. Torek 12. 3. Sreda 13. 3. Četrtek 14. 3. Petek 15. 3.

ura

naslov

17:00 Čarobni prsti 17:30 Recikliranje odpadnih materialov v servietni tehniki 17:00 Naj po svežem kruhu zadiši tudi v vaši kuhinji 19:00 Ekološka naselja in trajnostna kultura bivanja 17:30 Pravljična sredica 19:00 Pravljice Radia Študent 17:00 Čarobni prsti 19:00 Struktura znanstvenih revolucij 19:00 Sonaravni vrt na strehi

17:00 Čarobni prsti 17:30 19:00 17:00 19:00 19:00

Pravljična sredica Matrica življenja Čarobni prsti IMPRO: Pregovori Na tekaških smučeh čez Finsko


datum Sobota 16. 3. Nedelja 17. 3. Ponedeljek 18. 3. Torek 19. 3. Sreda 20. 3. Četrtek 21. 3.

Petek 22. 3. Sobota 23. 3. Nedelja 24. 3. Ponedeljek 25. 3. Torek 26. 3. Sreda 27. 3.

Četrtek 28. 3.

Petek 29. 3. Sobota 30. 3. Nedelja 31. 3.

ura

naslov

17:00 19:00 17:30 19:00 17:00 19:00

Čarobni prsti Jaz sem Janez Janša Pravljična sredica Večer Aškerčevih balad in legend Čarobni prsti Marie Curie, čudežna moč uma in vztrajnosti

9.00

Delavnica učinkovitega učenja

17:00 18:00 17:30 19:00

Čarobni prsti LUTKE: Mali in veliki Pravljična sredica Večer z Ifigenijo Zagoričnik Simonović 17:00 Čarobni prsti 19:00 Skicirka – Sketchup (3D načrtovanje) 18:00 ŠILA


PRIREDITVE ZA MLADINO IN ODRASLE delavnica sejem

RECIKLIRANJE ODPADNIH V SERVIETNI 15. MEDNARODNI SEJEMMATERIALOV GRAMOFONSKIH PLO©» TEHNIKI Roman Pavlin Antus Kranj SejemHOBI gramofonskih plošč je prireditev, na kateri lahko kupite Na delavnici bomo izdelali knjižno kazaloMožna iz odpadnega papirja gramofonske plošče privatnih zbiralcev. je tudi menjava, inzato lonček iz pločevink za svinčnike, rožes ... . Lončke inkiknjižna izkoristite priložnost in prinesite seboj plošče, jih ne kazala bomo okrasili v servietni tehniki.plošč Predhodno znanje potrebujete več. Sejem gramofonskih v Kranju, že 15.ni potrebno. Delavnica brezplačna. po vrsti, tokrat prvičjegosti MestnaVabljeni knjižnicaodrasli Kranj.in otroci odpetek, 10. leta. Prijava je obvezna na dvorana e-pošta kranj@antus.si, po 2. 11., od 10.00 do 19.30, telefonu 02 od 62 8.30 91 alidoosebno trgovini Antus HOBI Kranj. sobota, 059 3. 11., 13.30, vdvorana ponedeljek, 4. 3., ob 17.30, dvorana

filozofski večer predstavitev knjige O OBSMRTNIH DOÆIVETJIH IN O KVANTNA ZAVEST;

NAJ PO SVE@EM KRUHU ZADI[I TUDI V VA[I KUHINJI BEETHOVNOVEM ULTIMATIVNEM DOGODKU Zalo`ba Narava Jure Æalohar Knjiga Kruh prinaša 70oreceptov za telo in številni ljudje, ki so Ob-smrtna doživetja, katerih poročajo dušo izpodnaperesa se znašli robu uglednega življenja, sipekovskega moderna znanost dolgo ni znala mojstra: odZdelo različnih domačega razložiti. se je,vrst da so ti pojavikruha na robu obskurnosti in inpostmodernega mednarodnih klasikov prek sladkega “šamanizma”. Najnovejša poznanja o naravi kruha zapa zajtrk do prefinjenih posebnih vrstda razložiti zavesti kažejo, da se tovrstna doživetja kruha z dodatki. Knjigo bodo predstavile s pomočjo kvantnomehanskih efektov v globokih možganskih urednica založbe Naravadrugi Špelasvet? Tomažin, strukturah. Ali obstaja Na to vprašanje bomo članica društva za razvoj podeželja in glasbe Ludwiga poskušali odgovoriti tudi s pomočjo pekarice iz Selške in Poljanske doline. Iz van Beethovna. prve roke namob bodo povedale nekaj o pekarskih veščinah in torek, 6. 11., 19.00, dvorana skrivnostih dobrega domačega kruha. Moko bomo spoznavali s pomočjo poznavalec iz mlina Damlin z ekološke kmetije Stražar. torek, 5. 3., ob 17.00, dvorana


predavanje

EKOLO[KA NASELJA IN TRAJNOSTNA KULTURA BIVANJA Nara Petrovi~ Na predavanju bodo ob fotografijah predstavljene rešitve za dvig kakovosti življenja, stabilizacijo klimatskih in gospodarskih gibanj, ozaveščenost lokalnih skupnosti, prevzemanje individualne odgovornosti, višanje ravni samooskrbe in samouprave, predvsem pa za preseganje ponavljanja škodljivih vedenjskih vzorcev, kakršnemu smo priča v vseh sferah družbenega življenja. Namen predavanja je približati ljudem rešitve, do katerih so prišli v stotinah ekoloških naselij po svetu. torek, 5. 3., ob 19.00, dvorana

pripovedovalski večer za odrasle

PRAVLJICE RADIA [TUDENT Sara Hor`en, Mato @gajner, Rok Kova~ Pravljice so na Radiu Študent prisotne že dolga leta. Predvsem so namenjene občinstvu, ki se ne ubada z ločevanjem vsebin na otroške in odrasle in z veseljem prisluhne glasbeno opremljenim ljudskim zgodbam v interpretaciji spikerjev Radia Študent. Pravljice so iz etra Radia Študent pobegnile tudi v svet in se v živo spoznale s poslušalstvom, ki so ga spravljale v smeh in jok. Spikerja Sara Horžen in Mato Žgajner prihajata v Kranj s polno malho zgodb, ki bodo oživele, se ovijale okoli poslušalčevih


ušes in ga prisilile k premisleku o vzporednicah v vsakdanjem življenju. Za glasbeno podlago bo poskrbel Rok Kovač. sreda, 6. 3., ob 19.00, dvorana

filozofski večer

STRUKTURA ZNANSTVENIH REVOLUCIJ Jure @alohar Ali v razvoju znanosti obstajajo preskoki, metasistemske revolucije, o katerih sta govorila Thomas Kuhn in Valentin Turchin? Kako se znanost razvija skozi čas? Ali se sploh razvija? Kaj je usodni sprožilec, ki omogoča odkritje nove znanstvene teorije? ~etrtek, 7. 3., ob 19.00, dvorana

predstavitev knjige

SONARAVNI VRT NA STREHI? dr. Gojko Stani~ Prof. dr. Gojko Stanič že skoraj 20 let uspešno sonaravno vrtnari na strehi svoje hiše sredi Ljubljane. Uspehi so ga pripravili do resnega razmišljanja o samooskrbi družin s sonaravnimi pridelki v strnjenih mestnih naseljih. Predstavil nam bo, kako se lotimo vrtnarjenja na omejenih prostorih. Imeli bomo priložnost, da se naučimo, kako čim bolje izkoristimo naš bivalni prostor, razbremenimo naš prehrambeni proračun in družine preskrbimo z visoko kvalitetno, svežo in zdravo hrano. petek, 8. 3., ob 19.00, dvorana

predstavitev knjige

MATRICA @IVLJENJA Produkcijska hi{a RED Po priljubljeni uspešnici – Ponovna povezava dr. Erica Pearla – je v


Slovenijo prišel film Matrica življenja: osupljivi primeri ozdravitev otrok in odraslih, v resnici vse znanstveno razložljiva zdravljenja. Premiera je bila v Cankarjevem domu, dr. Pearla je sprejela dr. Manca Košir. Krajšo različico filma pa pospremi z razlago novih spoznanj Anita Kejžar Škulj (www.notranjamoc.com), pionirka ponovne povezave v Sloveniji. sreda, 13. 3., ob 19.00, dvorana

improvizirana komedija

PREGOVORI Kud Kiks Na popoldanskem čaju spremljamo tri starejše občanke. Te pregovorne »babice« tekom predstave obujajo spomine, navdih za vsak prizor oziroma spomin pa je naključen pregovor, ki ga ena od babic povleče iz klobuka. Pred začetkom predstave gledalci na listke napišejo različne pregovore ter jih vržejo v klobuk. Pregovori so lahko stari, novi, že obstoječi, neobstoječi, slovenski, afganistanski, tržiški, ženski, moški, srednjespolni... ~etrtek, 14. 3., ob 19.00, dvorana

potopis

NA TEKA[KIH SMU^EH ^EZ FINSKO Manca ^uje` Iz slovenske v finsko zimo, od ruske do švedske meje: znamenito popotovanje na tekaških smučeh Od meje do meje. 440 kilometrov smučin v sedmih tekaških dneh je postreglo s čarobno finsko


Pokljuko, severnim sijem, vsakodnevno finsko savno, severnim medvedom in jelenom, dobrodušnimi prostovoljci, temperaturami do minus 35 stopinj, lososovo juho v eskimskem šotoru in še marsičim. Za »zmago« pa še kanček Helsinkov in Talina. petek, 15. 3., ob 19.00, dvorana

dokumentarni film

JAZ SEM JANEZ JAN[A “Lastno ime je beseda, ki odgovarja namenu, da označuje tisto, o čemer se pogovarjamo, ampak nam nič ne pove o tem.” - John Stuart Mill, A System of Logic Ime. Vsak ima ime. Posamezniki, umetniki in akademiki z vsega sveta spregovorijo o pomenu in namenu osebnega imena z vidika posameznika in družbe. Slikoviti primeri iz zgodovine, popularne kulture in vsakdanjega življenja razkrivajo razloge za spremembo imen ter nas pripeljejo do preimenovanja, ki je odmevalo v Sloveniji in zunaj njenih meja. Gre za odličen, (samo)ironično zabaven, eruditski in za slovenske razmere nadpovprečen dokumentarni film. torek, 19. 3., ob 19.00, dvorana


literarni večer

VE^ER A[KER^EVIH BALAD IN LEGEND Unesco kluba Cerklje z gosti Člani Unescovega kluba Cerklje z gosti prof. Jožetom Jeričem, člani Šenturškega okteta ter učenci OŠ Davorina Jenka Cerklje bodo kot recitatorji in pevci počastili skoraj prezrto minulo 100. obletnico smrti slovenskega pesnika in prvega mestnega arhivarja Antona Aškerca. sreda, 20. 3., ob 19.00, dvorana

predavanje

MARIE CURIE, ^UDE@NA MO^ UMA IN VZTRAJNOSTI Nova Akropola Marie Curie, najslavnejša znanstvenica vseh časov. Za pionirske raziskave radioaktivnosti in odkritje kemijskih elementov radia in polonija je dobila kar dve Nobelovi nagradi. Živela in delovala je v času, ki je žensko potiskal v podrejen položaj, a je s svojimi sposobnostmi in neverjetno vztrajnostjo kljub vsemu postavljala temelje znanstvenemu napredku dvajsetega stoletja. Ni bila le zgled popolne predanosti znanstvenemu delu, pokazala je, da je lahko ob tem tudi idealna žena, dobra mati, izvrstna mentorica in velik človekoljub. ~etrtek, 21. 3., ob 19.00, dvorana

delavnica

DELAVNICA U^INKOVITEGA U^ENJA K[K, Nina Urh Naučili se bomo različnih metod učenja, ki nam pomagajo, da si podatke kar najhitreje zapomnimo. Odpravili bomo stres pred izpiti, si pogledali osnove didaktike in se pripravili na sproščeno


govorno nastopanje. Nina Urh je univerzitetna diplomirana psihologinja. Že več let se ukvarja s poučevanjem in inštruiranjem, je tudi sama razvila Delavnice učinkovitega učenja, ki jih že 2 leti vodi v Centru za mlade v Domžalah. Skozi ti dve leti je svoje znanje na tem področju izpopolnjevala in delavnice vseskozi izboljševala glede na to, kaj se je izkazalo za učinkovito in kaj ne. Prijave na Info točki Kluba študentov Kranj sprejemamo do srede, 20. 3. sobota, 23. 3., od 9.00 do 13.00, dvorana

Gorenjci.si

VE^ER Z IFIGENIJO ZAGORI^NIK SIMONOVI] Ifigenija Zagoričnik Simonović je iz Kranja odšla v Ljubljano, kjer je na Filozofski fakulteti študirala primerjalno književnost in slavistiko. Po diplomi se je odpravila v London, kjer je diplomirala na Višji šoli za umetno oblikovanje. Piše za otroke in odrasle. Ukvarja se z lončarstvom, sodeluje na umetniških razstavah keramičnih izdelkov, prevaja iz angleščine, piše članke in eseje. Ob njenem okroglem jubileju smo jo povabili na klepet v mesto njene mladosti. Z njo se bo pogovarjala Manca Košir. sreda, 27. 3., ob 19.00, dvorana

improvizacijska liga

[ILA - [OLSKA IMPRO LIGA Šila je srednješolsko tekmovanje v komični gledališki improvizaciji. V ŠILI med sabo tekmujejo ekipe srednješolskih improvizatorjev, igralci se na odru borijo za naklonjenost gledalcev in sodnikov. Tokrat si bomo ogledali prijateljsko tekmo med dvema kranjskima gimnazijama: Gimnazijo Kranj in Gimnazijo Franceta Prešerna (bivša Ekonomska gimnazija). Obe ekipi sta domači, obe imata veliko podpore, a kljub prijateljski naravi tekme moramo izvedeti, katera je boljša. petek, 29. 3., ob 18.00, dvorana


PRIREDITVE ZA OTROKE lutke lutkovna predstava

MALI PO©ASTOZAVRI IN VELIKI IN JABOLKO SPORA Lutkovno Lutkovno gledaliπËe gledali{~e BiËikleta Tri Mali Zabavna in veliki in prav je v nič pravljico strašna oblečena 30 minutna teorijalutkovna predstava oPošastozavri nastanku človeka in jabolko kot socialnega spora nam bitja. pove, kako je tudi med Mali tako mož velikimi, biva sam močnimi na samotnem in strašnimi otoku. bitji, Karkot so bili dinozavri naenkrat zmagala pamet. mu postane dolgčas. Hud vihar odtrga torek, 27. njegov 11., otok, ob 18.00, ki gadvorana prinese do večjega otoka, na katerem biva Veliki mož. Zelo sta vesela snidenja. »Še lačen je biti lepo, če s tabo je lačen še kdo!« Tudi njima čez nekaj časa postane dolgčas in vihar odplakne njuna otoka do celine. Tam biva Velikan. Skupaj jim je fino, pa vendar še nekaj manjka... Aha, dekleta! Pa se ljubezen rodi. Tako smo jaz in ti in vsi na ta naš svet prišli. torek, 26. 3., ob 18.00, dvorana

pravljična urica

PRAVLJI^NA SREDICA Jure Bohinec, Lara Gujtman Zima se ne da odgnati, zato jo bomo v marcu podili z novim nizom avtorskih in ljudskih pravljic. Pridružite se nam tudi na delavnica pravljični delavnici po pravljici. »AROBNIustvarjalni PRSTI vsako ©pela sredo Koπir ob 17.30, pravljična soba Ustvarjanje na 100 in 1 način z mentorico Špelo Košir. sreda, 6. 3. – Žabji kralj in Železni Henrik (J. in W. Grimm) sreda, 13. 3.5.– 11., Čudno drevodo(Slovenska ljudska) soba ponedeljek, od 17.00 19.00, ustvarjalna sreda, 20. 3. –z Čakam te, Rozalija - ustvarjanje jesenskimi gozdnimi(Geraldine plodovi Elschner) sreda, 27. 3. – Labodje jezero (P. I. Čajkovski)


pravljična urica

PRAVLJICA NA OBISKU: ^AKAM TE, ROZALIJA (GERALDINE ELSCHNER) Jure Bohinec, Maja Lesar Pravljice na obisku razveseljujejo otroke v krajevnih knjižnicah. Enkrat mesečno bosta z vami pripovedovalca Maja in Jure. Pravljici bo sledila ustvarjalna delavnica. torek, 5. 3., ob 17.30, Krajevna knjižnica Stražišče ponedeljek, 11. 3., ob 17.30, Krajevna knjižnica Naklo četrtek, 14. 3., ob 17.30, Krajevna knjižnica Cerklje na Gorenjskem četrtek, 21. 3., ob 17.30, Krajevna knjižnica Šenčur ponedeljek, 25. 3., ob 17.30, Krajevna knjižnica Jezersko

pravljična urica

BRALNE URICE ZA OTROKE V PREDDVORU sobota, 2. 3., J. Goodall: Orel in mali stržek sobota, 9. 3., B. Weninger: Mandi ne jezi se sobota, 16. 3., V. Radovanovič: Gnezdo sobota, 23. 3., T. Pavček: Po morju plava kit

delavnica

^AROBNI PRSTI [pela Ko{ir Ustvarjanje na 100 in 1 način z mentorico Špelo Košir.

vsak ponedeljek in ~etrtek od 17.00 do 19.00, ustvarjalna soba

ponedeljek, 4. 3. - šal iz blaga četrtek, 7. 3. - prstani in obeski iz žice ponedeljek, 11. 3. - babuške iz blaga četrtek, 14. 3. - srečni škratek (dan sv. Patrika)


ponedeljek, 18. 3. - cvetlice iz jogurtovih lončkov četrtek, 21. 3. - ustvarjajmo za naše mamice in mame ponedeljek, 25. 3. - velikonočna kokoš četrtek, 28. 3. - pirhi in ostale velikonočne zadeve

družabne igre

IGRA GO Dru{tvo Go Kranj Z mentorji Društva Go Kranj boste razvijali veščine kombinatorike, vizualizacije in potrpežljivosti. vsak torek od 17.30 do 19.30, otroški oddelek

kviz

PRAVLJI^NI GRIMMOV KVIZ www.modripes.si Od januarja do konca marca lahko na portalu Modri pes (www. modripes.si), na otroškem območju Mestne knjižnice Kranj in v krajevnih knjižnicah rešujete nov Pravljični Grimmov kviz. Ob reševanju se boste spomnili vseh starih pravljic, ki so vas spremljale od rosnih let, morda pa boste spoznali tudi kakšno novo. Predvsem se zabavajte, za pravilne rešitve pa le pozorno berite pravljice, ker boste samo tako lahko izžrebani za lepe nagrade. Žrebanje petih srečnih nagrajencev bo v začetku aprila 2013. vsak dan

uganka

UGANKA MESECA www.modripes.si

Na otroškem portalu Modri pes od junija 2012 lahko rešujete uganko meseca. Izmed pravilnih rešitev vsak mesec izžrebamo pet srečnežev, ki za nagrado prejmejo majčko Modri pes. vsak dan


IZOBRAÆEVANJA računalniško računalništvousposabljanje

RA^UNALNIK ZA OSEBNORA»UNALNI©KIH RABO POMO» UPORABNIKOM PROGRAMOV Mestna knji`nica Kranj in IPIS, ra~unalni{ka usposabljanja IPIS, raËunalniπka usposabljanja Ciljna odrasli, ki se uporabe želijo usposobiti za osebno Na vašaskupina: vprašanja s področja standardnih uporabo računalnika računalniških programov, vam bodo odgovore pomagali najti Urnik: vsak podjetja torek in četrtek od 17.00 – 18.40 (15 dni) predavatelji IPIS, računalniška usposabljanja. Termin 12.15.00, 3. - 25. 4. 2013 torek, 13.usposabljanja: 11., od 14.00 do Predznanje potrebno. računalniškaniučilnica, 2. nadstropje Gradivo: priročnik v slovenskem jeziku. Za člane knjižnice brezplačno. predavanje Potrebna je predhodna prijava. NA»RTUJMO POTOVANJE Z RA»UNALNIKOM Izvajalec: IPIS,IPIS, računalniška usposabljanja d.o.o. Luka Zupanc, raËunalniπka usposabljanja Prijave in informacije: Mestna knjižnica Kranj, Na predavanju vam bomo predstavili različne računalniške protel.: 04 201 35 55 ali 04 201 e-pošta: damjana.mustar@kr.sik.si grame in spletne strani, ki35 jih66, lahko uporabimo pri načrtovanju potovanj (izletov). Predstavili bomo tudi računalniški program

računalništvo PowerPoint za izdelavo predstavitev.

POMO^ UPORABNIKOM RA^UNALNI[KIH PROGRAMOV Ëetrtek, 29. 11., ob 19.00, dvorana IPIS, ra~unalni{ka usposabljanja Na vaša vprašanja s področja uporabe standardnih računalniških programov vam bodo odgovore pomagali najti predavatelji podjetja IPIS, računalniška usposabljanja. torek, 12. 3., ob 14.00, računalniška učilnica (2. nadstropje)

predavanje

SKICIRKA – SKETCHUP (3D NA^RTOVANJE) Marjan Porenta, IPIS, ra~unalni{ka usposabljanja Na predavanju bomo predstavili program Google SketchUp. Program je namenjen za ustvarjanje, spreminjanje in izmenjavo 3D risb objektov, hišnih prostorov, celotnih gradbenih objektov,


bankomata in seveda svojo bančno kartico. Število mest je omejeno, zato so potrebne predhodne prijave: ipis@ipis.si ali t: 04 204 74 40 Udeležba brezplačna. opreme …jeProgram je enostaven za uporabo, saj ni potrebno petek, 11., od 11.30 do risanja. 14.30, poznati16. pravil tehničnega ~etrtek, 28. 3.,učilnica, ob 19.00,2.dvorana računalniška nadstropje

RAZSTAVE razstava razstava

MEDTEM V IRANU KNJIÆNI»ARJEVANJE Ana Marija Grbanovi} ZBDS, Sekcija za sploπne knjiænice, MKK Organizator: O, vsi slovenski splošni knjižničarji. 20. novembraZavod praznujejo Zavod škofjeloške mladiTokrat bo osrednja prireditev praznovanja potekala v Mestni ne; sekcijaKranj, MMCprav Pulsar; knjižnici na praznični dan. V avli si boste lahko Projekt Lambda. Pogled ogledali dve razstavi, posvečeni praznovanju. Mnogi domači in skoziknjižničarji objektiv Ane tuji so vMarije resnici zelo znane in pomembne osebnosti. Grbanović vam boso pričaral Kdo so to in zakaj slavni vam bo razkrila razstava z naslovom: utrinke z njenih potepanj »Knjižničarjevanje«. Na panojih si boste lahko ogledali po deželi gostoljubnih fotografije knjižničarjev s fotografskega natečaja »Knjižničar prebivalcev, samosvoje arhitekture in neskončnih pokrajin. Iran je neizmerno zanimiva in bogata dežela - most med civilizacijami, zibelka umetnosti ter dom mnogim ljudstvom in veroizpovedim. To je ena od dežel, ki popotniku veliko da in pokaže ter ga ogromno nauči. od torka, 5. 3., dvorana

razstava

VESTI – NOVICE Boleslav ^eru O slikah Boleslava Čeruja je umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn zapisala: »Avtor je vstopil na področje nepredmetnega, abstraktnega slikarstva. Črta in barva,


vsaka s svojo vlogo vstopata na slikovno prizorišče in vendar ta prostor postaja prostor njunega medsebojnega dialoga in sinergijske privlačnosti, ki raznoliko povezuje ne le na formalni, ampak tudi vsebinski, sporočilni in simbolni ravni.« od torka 12. 3., panoji v pritličju

razstava

BITJASTOVZOR^ASTI SVET Laura Li~er Ilustracije razstave Bitjastovzorčasti svet predstavljajo zgodbo Sobitja. od srede, 13. 3., otroški oddelek

razstava

ANTON A[KERC – JUBILEJNA RAZSTAVA Razstavo bomo postavili ob minuli 100. obletnici smrti slovenskega pesnika in prvega mestnega arhivarja Antona Aškerca. od srede, 13. 3., vitrine v pritličju

aciru ančijlvarp SPODBUJAMO BRANJE

)hcsreiL ennA( ESV AZ AK©IH :UKSIBO AN ACIJLVARP raseL ajaM ,cenihoB eruJ BITI SIV IN MODRO BRATI t a r k n E . h a c i n ž i j n k h i n v e j a r k v e c i j l v rpnjimi os ukspodbujamo sibo an ecijlvarP BRANJEsrečanja V JESENI Bralna so namenjena starejšim.aZ o b i c i j l v a r P . e r u J i l a a j a M a c l a v o d e v o p i r p i m a v z atsob ončesem V Mestni knjižnici Kranj spodbujamo razvijanje bralne kulture, zanimanje zabranje novostislovenskih na knjižnem . a c i n v a l e d a n l a jin raljudskega vtsučlanom alidels avtorjev. Projekt Branje v jeseni je namenjen vsem našim trgu, spoznavanje in ohranjanje kulturne dediščine e č š i ž a r t S a c i n ž i j n k a n v e j a r k , 0 3 . 7 1 b o , . 1 1 . 6 starejšimrazvijanje od 15 let,kritičnega ki bodo v času od 15. septembra izročila, vrednotenja prebranih do del15. in ,kerot mmedgeneracijsko e k s j n e r o G a n e j l k r e C a c i n ž i j n k a n v e j a r k , 0 3 . 7 1 b o , . 1 1 . 5 1 ,ketrteË decembra 2012 prebrali vsaj štiri dela slovenskih avtorjev. solidarnost. r u č n e Š a c i n ž i j n k a n v e j a r k , 0 3 . 7 1 b o , . 1 1 . 2 Na posebejvas označenih v knjižnici dobite letak, na2 ,ketrteË Prijavnice čakajo vmestih vaši knjižnici. o k s r e z e J a c i n ž i j n k a n v ark ,03ki.7ste 1 bosi,.jo 11v.6času 2 ,keprojekta jledenop katerega boste o vsaki prebraniejknjigi, izposodili v knjižnici, napisali svoje misli in jo ocenili. Ko boste acinvaled prebrali vsa štiri dela, izpolnjen obrazec oddajte v knjižnici. ECIRU ENLARGI Podarili vam bomo atraktivno oblikovano torbo. atel .9 od .2 do ekorto az


Mestna knjižnica Kranj vsak drugi torek, 12. 3. in 26. 3., ob 10.00 vsako sredo ob 17.00 Krajevna knjižnica Naklo vsako sredo ob 10.00 Krajevna knjižnica Šenčur vsak drugi ponedeljek, 4. 3. in 18. 3., ob 10.00 Krajevna knjižnica Stražišče vsako drugo sredo, 6. 3. in 20. 3., ob 10.00 Krajevna knjižnica Jezersko vsako drugo sredo ob 18.30

Krajevna knjižnica Cerklje vsako sredo ob 11.00 Krajevna skupnost Golnik vsako sredo ob 17.30 Krajevna knjižnica Preddvor vsak torek ob 10.00 Dom upokojencev Kranj vsak četrtek ob 9.30 Dom starejših občanov Preddvor sreda, 13. 3., ob 10.45 Dom starejših občanov Naklo ponedeljek, 11. 3., ob 10.30 Bralna srečanja Modrina vsak drugi torek, 5 .3. in 19. 3., ob 17.00

BRALNA SRE^ANJA KRANJ Bralna srečanja so namenjena odraslim, ki jih zanimata branje in pogovor o prebranih knjigah. ~etrtek, 21. 3., ob 19.30, Mestna knjižnica Kranj

[TUDIJSKI BRALNI KRO@KI Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Andragoški center Slovenije Študijski bralni krožek Zimske urice Preddvor vsak drugi ponedeljek ob 19.00, Krajevna knjižnica Preddvor Študijski bralni krožek z Natašo Šenčur vsak drugi četrtek ob 19.00, Krajevna knjižnica Šenčur


VE^ O NAS OBRATOVALNI ^AS MESTNE KNJI@NICE KRANJ IN KRAJEVNIH KNJI@NIC Mestna knjižnica Kranj od ponedeljka do petka 8.30 – 19.30 sobota 8.30 – 13.30 Krajevna knjižnica Stražišče ponedeljek 13.00 – 19.00 torek 13.00 – 19.00 sreda 13.00 – 19.00 četrtek 08.00 – 14.00 petek 08.00 – 14.00 Krajevna knjižnica Šenčur ponedeljek 14.00 – 19.00 torek 14.00 – 19.00 sreda 08.00 – 13.00 četrtek 14.00 – 19.00 petek 14.00 – 19.00 Krajevna knjižnica Naklo ponedeljek 14.00 – 19.00 torek 14.00 – 19.00 sreda 14.00 – 19.00 četrtek – zaprto petek 08.00 – 13.00 Krajevna knjižnica Cerklje na Gorenjskem ponedeljek 08.00 – 12.00 torek 15.00 – 19.00 sreda 08.00 – 12.00 četrtek 15.00 – 19.00 petek 15.00 – 19.00 Krajevna knjižnica Preddvor ponedeljek 13.00 – 19.00 torek 13.00 – 19.00 sreda 13.00 – 19.00 četrtek 08.00 – 14.00 petek 08.00 – 14.00 sobota 09.00 – 12.00

Krajevna knjižnica Jezersko ponedeljek 16.00 – 19.00 torek, sreda in četrtek – zaprto petek 16.00 – 19.00 SPLETNA STRAN www.kr.sik.si PORTAL MODRI PES http://www.modripes.si/ FACEBOOK PROFIL Vabljeni k ogledu novic, informacij in zanimivosti naše knjižnice. E-NOVICE Če želite biti redno obveščeni o prireditvah in drugih novicah, vam priporočamo vpis na E-novice na spletni strani knjižnice: www.kr.sik.si. VODENI OGLEDI KNJIŽNICE Po dogovoru organiziramo ogled knjižnice za najavljene skupine. INFORMACIJE www.kr.sik.si obvestila�kr.sik.si t.: 04 20 13 557 in 04 20 13 561 m.: 040 416 770 in 040 124 124 Mestna knji`nica Kranj, Gregor~i~eva ulica 1, 4000 Kranj


Mesečni napovednik MAREC 2013  
Mesečni napovednik MAREC 2013  

Napovednik dogodkov in prireditev.

Advertisement