Page 1

Nr 1 - mars 2008 - Årgang 27

FOKUS

Organ for Militært kristent fellesskap

Religiøs nasjonsbygging i Afghanistan

1


HILSEN FRA PRESIDENTEN

Takk for meg! Min vakt som president i MKF er over. Forsvaret trenger et sterkt MKF som frimodig kan formidle Jesus som redningsmannen for alle, og stå for de kristne verdier som dette samfunnet har vært bygget på. De samme verdier bør komme frem i vårt militære lederskap og vår militæretikk.

Religionens betydning i relasjonsbygging er tema på foredraget på årskonferansen på Krigsskolen 12. april, og vi håper at mange benytter anledningen til å høre oberst Arne Opperuds foredrag. Forsiden av dette nummeret viser nettopp et eksempel på dette: Biskop Ole Chr Kvarme i hjertelig møte med en muslimsk leder i Afghanistan. Vår feltprost Arne Svilosen forteller i et intervju på tampen av sin tjeneste om forholdet mellom norske soldater og lokalbefolkningen når det gjelder religiøs tro. Muslimene forventer at norske soldater har en religiøs tro og kan redegjøre for det, noe enkelte ikke helt takler. Det verste for muslimene der er å møte folk uten tro, enten de kaller seg ateister eller

Det norske Forsvar har aldri vært i en skarpere krig siden 2. verdenskrig. Afghanistan er og vil bli en utfordring for alle i militær uniform. Er det noe håp? Bør vi sende soldatene hjem? Jeg tror at den koordinerte militære og sivile innsatsen i nord er livsviktig og har muligheten i seg til å skape et litt bedre liv for den jevne afghaner der. Vi må ikke trekke oss ut nå, vi har lagt et grunnlag og så vidt begynt! Så vet vi samtidig at det er redningsmannen Jesus som også er redningen

Jeg skal snart ta av meg uniformen, og da får jeg anledning til å bruke hele min tid på å bygge menighet og fortelle om redningsmannen. Jeg ønsker MKF Guds rike velsignelse og all mulig fremgang!

humanetikere. Til tross for alt det vi hører og leser (blant annet her i Fokus) om trakassering og forfølgelser av kristne i en del muslimske land, er det viktig at vi er bevisst på muligheten for brobygging og relasjoner basert på religiøs tro.

I FOKUS

Her hjemme opplever vi at mange ikke klarer å skjelne mellom toleranse og holdningsløshet når det gjelder tro. Det har alltid forundret og skuffet meg at foreldre som har latt sine barn døpe uttrykker at de for all del ikke må påvirke barna i kristen retning. En misforstått toleranse, som vi dessverre også finner hos politikere som nå vil fjerne den siste rest av kristen påvirkning i skole og barnehage. Hvis de kristne høytider i det hele tatt skal markeres må det, etter

Forsidebildet: Biskop Ole Chr Kvarme i møte med Mobasir, leder for Haji-ministeriet i Faryab, Afghanistan. Foto: Arne Opperud 2

for afghanere, slik Han er det for alle mennesker uten unntak. Dette er ikke soldatenes oppdrag, men de som er i Guds armé - uten uniform.

enkeltes mening, gjøres på en nøytral måte - for ikke å «støte» folk med annen tro. Vi er på god vei til at en ny generasjon vokser opp uten elementære bibelkunnskaper. Så opplever vi at mange muslimske foreldre heller ikke ønsker denne holdningsløsheten, men vil utfordre oss på å vise åpent hva vi tror på. Tormod Berger


MKF - ÅRSKONFERANSE 11-13 APRIL 2008 PÅ KRIGSSKOLEN, LINDERUD Vi har gleden av å invitere alle medlemmer og støttemedlemmer til årskonferanse på Krigsskolen Linderud i Oslo 11-13 april 2008. Dette er den viktigste møteplassen i MKF gjennom året, og vil denne gangen ganske sikkert føye seg inn i rekken av gode årskonferanser. Programmet er enda ikke fastlagt i detalj, men hovedtrekkene er klare. Fredag kveld vil det bli et åpningsmøte, og tid for fellesskap og sosialt samvær. Dette er en flott mulighet for den som ikke har deltatt på en årskonferanse tidligere til å bli bedre kjent med andre aktive i MKF, og en kjærkommen anledning for «gamle helter» til å treffes igjen. Lørdag formiddag vil vi ha bibelundervisning, og i tillegg et foredrag av faglig interesse. Denne gang har vi fått vårt

medlem oberst Arne Opperud fra Hærstaben til å foredra om

"Den religiøse kanalen i nasjonsbygging i Afghanistan". Opperud har førstehånds innsikt i spørsmålet, fra sin tid som sjef for det norske Provincial Reconstruction Team i Meymaneh i Afghanistan i 2007.

noen år siden viste dette seg å være et meget vellykket tiltak. Lørdag kveld vil det bli et kveldsmøte med forskjellige innslag, før vi søndag deltar på gudstjenesten i Akershus slottskirke. Etter en enkel kirkekaffe er årskonferansen over.

Innkalling med nærmere program vil bli sendt til alle Lørdag ettermedlemmer pr e-post middag vil vi ha separat i nær fremtid – de sedvanlige dersom det ikke alleårsmøteforrede er utsendt når handlingene, med dette leses. blant annet Medlemmer og retningslinjer for støttemedlemmer som kommende år, Arne Opperud ikke har tilgang til ebudsjett og valg. post kan kontakte I år satser vi også på å styreleder, så sender vi gjennomføre et separat program informasjonen i posten. for ektefeller og støtteHjertelig velkommen til medlemmer. Ikke minst under årets store MKF-begivenhet! årsmøtet på Sola flystasjon for

PÅMELDING MKF, Boks 52, 4862 EYDEHAVN, e-post: post@mkf.no Har du spørsmål? Ring til Hans Andreas Grøtterud, 915 95 785 3


REISESEKRETÆREN I BERGEN I januar kom jeg meg avgårde til Bergen for å besøke bibelgruppen som har vært aktiv der i et-par år. Det var veldig hyggelig å konstatere at det er fellesskap med riktig fokus i denne gruppen: "All one in Christ Jesus". Fra v: Rolf Halsne, Øyvind Kibsgaard, Øyvind Drotningsvik, Bård Fyhn, Joon Andreas Lyseng, Finn Oscar Karlsen

Vi hadde fine samtaler om hverdagen til sjøs, utfordringer og muligheter, og vi snakket om hvordan vi kan stå sammen og hjelpe hverandre. Vi

fikk også be konkret for noen som skulle på tokt kort tid etter møtet, og dette var veldig fint.

En matros som var med på MKFsamling for første gang meldte seg inn på direkten - flott!

EUROPEAN MILITARY CHRISTIAN MEETING (EMCM) ber. Nye kontakter opprettes og gamle vedlikeholdes. Hva som kan bli resultatet av slike samlinger er umulig å forutsi, men jeg ble i alle fall sterkt berørt av det jeg opplevde.

Fra venstre: Knut Are og Janet Seierstad, Anne og Torbjörn Boström (Sverige) og Borghild og Steinar Høyland

Med 36 deltakere fra 12 forskjellige europeiske land var det en sterk opplevelse å være med på årets inspirasjonssamling for ledere i militære kristne fellesskap i europa. Norge stilte i år med 4 deltakere, og sammen med Torbjörn og Anne Boström fra Sverige ble det litt skandinavisk prat også - alt gikk ellers på engelsk. Og det var ikke vanskelig å få samtalen i gang mellom deltakerne, det var stor interesse for å høre og lære. Det er spennende å høre om forholdene i f.eks Romania eller 4

Albania, det er så fjernt fra vår hverdag at det er vanskelig å forestille seg. Men gløden for evangeliet var den samme! Og det var flott å kjenne fellsskapet i Kristus. På de mange møtene ble vi utfordret til å se på våre liv i forhold til en del forskjellige bibelske personer, Paulus, Samuel og Daniel var noen. Det var meget interessant å se hvor mye som var relevant i forhold til hver enkelts situasjon, og det ble mange fine samtaler omkring dette. Hele samlingen er en stor inspirasjons-, møte- og deleplass. Her kommer de forkjellige representantene med det som er aktuelt i sitt eget land, så deler vi og samtaler og

EMCM ble for meg en solid inspirasjon i arbeidet som reisesekretær, og jeg gleder meg over det nettverket vi er en del av. Det gir en trygghet i arbeidet når man iblant kan føle seg alene, det er man ikke! Steinar Høyland

Borghild Høyland mellom Florentina (til v) og Lili fra Romania.


LEDER Kjære MKF venner, Årskonferansen i MKF nærmer seg igjen. Denne gang skal vi avvikle det på Krigsskolen Linderud 11-13 april. MKF er et nettverk, og uten at vi møtes fra tid til annen går vi glipp av mye av fellesskapet i nettverket. Årskonferansen er den viktigste anledningen vi har i løpet av året til å utvikle fellesskapet og bli bedre kjent med nye og gamle medlemmer. Vi vil også ha et solid faglig og åndelig program, rettet direkte mot vår spesielle stilling som kristne i Forsvaret. Vi ønsker å utruste medlemmene til å bli bedre offiserer, befal og mannskaper både profesjonelt og i den åndelige dimensjonen. Årsmøtet er også anledningen vi alle har til å bidra til å sette kursen for MKF videre. Mye er på et godt

spor i MKF, men det er også utfordringer. Spesielt begynner økonomien å bli et tema vi må ta tak i. Jeg liker dårlig å snakke om økonomi, fordi vi har en rekke viktigere ting å fokusere på. Men på den annen side er det ikke til å komme forbi at vi i et par år har drevet med betydelig underskudd. Vi har satset ved å ansette reisesekretær på deltid, men inntektssiden har ikke økt i takt med utgiftene. Hittil har vi, som mange kjenner til, kunnet tære på kapital det gamle KBS hadde etablert for trangere tider. Men dette kan vi ikke gjøre i det uendelige, og det er derfor en målsetting å balansere inntekter og utgifter. Det er relativt sett ikke store beløp vi snakker om – med 100 000 kr mer pr år ville vi ha løst de fleste problemer. Vi kommer derfor i tiden

fremover til å utfordre medlemmer og andre til å bidra til en fast givertjeneste til arbeidet. Selv små måndelige bidrag vil gjøre merkbar forskjell. Dersom du kunne tenke deg å være med på dette, ber jeg om at du kontakter økonomiansvarlig eller kasserer. La meg avslutte med igjen å ønske flest mulig velkommen til årskonferansen! Med vennlig hilsen

MEGET BRA OPPSLUTNING OM ADVENTSGUDSTJENESTEN Tradisjonen tro møttes MKF-medlemmer med venner og familier til adventsgudstjeneste i Frogner kirke tredje søndag i advent. Det så ut til at vi hadde rekordstor oppslutning fra våre rekker denne gangen – hele 20 stilte i alle fall til fotografering! Rut Ugland var liturg, og denne gangen holdt feltprost Arne Svilosen prekenen. Som vanlig hadde vi en hyggelig stund i sammen med menigheten i kirkestua etter gudstjenesten. Rut kom med en

hyggelig hilsen, og vår styreleder Knut Are Seierstad orienterte fra vår virksomhet. Også i år mottak vi et

godt offer fra menigheten, og takker hjertelig for støtten som vi får på denne måten hvert år. 5


FELTPROSTEN PÅ TAMPEN Feltprost Arne Svilosen var invitert til MKF-møtet i Oslo i januar, på tampen av sin snart femårige tjeneste som feltprost. Han ga en interessant oppsummering av utviklingen innen FPK i denne perioden, og hadde også noen tanker om fremtiden:

det settes nå spesiell fokus på skolene og veteranarbeidet.

Veteranadministrasjonen Denne ble opprettet fra 1. jan 2007. Mange sliter etter utenlandsoperasjoner, og det er vondt å se at folk i sin beste alder har fått deler av sine liv ødelagt. Vi snakker om et stort tall personer. Dette kommer til å få større oppmerksomhet i tiden fremover. Heldigvis har dette nye organisasjonsleddet fått betydelig status.

Jeg tok over som feltprost etter en meget kort forberedelsesperiode 12 juni 2003. Jeg hadde gjerne sett at jeg fikk en rolig og pen oppstart, men det ble faktisk ganske tøft. Bård Mælands bok «Skadeskutt idealisme» kom ut nettopp denne dagen, og den skapte bølger. Jeg ble kalt inn til forsvarsledelsen for å prøve å roe ned gemyttene.

voksne. Vi har inntrykk av at alle vet hva vi står for, fra Forsvarets øverste ledelse og ned til den menige mann og kvinne. Jeg er overbevist om at dette kommer av at vi opptrer med tydelighet som kirke.

Bare et par uker senere var det 100års markering av kong Olavs fødsel, med gudstjeneste som jeg hadde ansvaret for. Jeg leste mye historie, hadde møter med folk som hadde kjent kong Olav personlig, og jobbet iherdig - før jeg opplevde at alt jeg hadde lagret på datamaskinen var slettet, dagen før gudstjenesten! Jeg fikk i sannhet en utfordring, men kom i mål!

Jeg registrerer at dagens ungdom har fine holdninger, men de mangler grunnleggende kristendomskunnskap. Norske soldater i Afghanistan opplever at de kan bli spurt om sin kristne tro og ber feltpresten om et lynkurs. Muslimer i Afghanistan har ingen problemer med at våre soldater og befal er kristne, men det er verre for dem å forholde seg til ateister.

Ny visjon Feltprestkorpset hadde som visjon: Kirken i Forsvaret. Mange av oss kjente oss ikke helt komfortable med den formuleringen, og vi satte i gang et arbeid med å finne noe bedre. Resultatet var at Kirken ble endret til Kirke. Det kan høres ut som en bagatell, men vi opplevde dette som en viktig endring. Vi ville understreke at vi representerer den altomfattende, universelle Jesu Kristi kirke i Forsvaret, ikke begrenset til Den norske kirke.

Feltprestene i møte med soldatene Feltprestene treffer hele tverrsnittet av befolkningen, både unge og 6

Kirkesøkningen ute er svært god i forhold til her hjemme, og det er også mange som går til nattverd. Vi kan spørre om det er den skjulte tro som kommer frem, eller om det er de spesielle omstendighetene ute som virker inn. Vi tror at de har fått med seg noe som kan bety noe for dem senere. Det er også godt når vi får vitnesbyrd fra soldater om at kirkens budskap er det eneste som holder når alt det andre rakner.

Utviklingen i FPK Vi har fått bedre økonomiske rammer og økt bemanning til tross for nedskjæringer ellers i Forsvaret. Vi opplever at vi har god støtte fra Forsvarets ledelse. Vi har fått bemannet alle nøkkelstillinger, og

Forsvarets minnedag Det har vært et ønske om å få til en slik dag i Norge, i likhet med hva de har i en del andre land. Poenget er å lage en skikkelig markering over dem som har gått bort det siste året. Vi arrangerte den første minnedagen 11 november, med kronprinsen tilstede i Oslo, og vil følge opp dette også i fremtiden. Det er meningen at denne markeringen skal holdes ved avdelinger rundt om i hele landet, og dette var i stor grad tilfelle denne første gangen. Vi tror at dette er en hjelp for pårørende i deres bearbeidelse av sorgen.

Etikkundervisningen Her er det gjort en fantastisk god jobb i alle år fra feltprestenes side, og jeg vil uttrykke en stor takk og anerkjennelse til dem som har gått foran og lagt et godt grunnlag. Dette gjelder først og fremst «prestens time», som er en gammel ordning som feltprestene utfører på vegne av avdelingssjefene. Dette er nå utviklet via et tros/verdi-program, og videre til prosjektet RAM: Respekt, ansvar, mot. Dette programmet er forankret i Stortinget, og er et pliktig opplegg for alle, med muligheter for å avlegge eksamen med studiepoeng. Doktorgradsmuligheter er også et stort pluss for å heve og synliggjøre


vår kompetanse, og flere av våre feltprester er nå i gang med sine avhandlinger. To feltprester skal fra høsten gjennomføre en treårig spesialutdanning i USA om behandling av stress og traumer, og vi regner med at denne kompetansen skal spres videre i Forsvaret. Noe av poenget vårt er å være på viktige steder, og at vi ligger i forkant mht kompetanse. Vi må hele tiden følge med og se fremover når det gjelder Forsvarets utfordringer. Det er viktig og riktig at vi stadig blir bedre på etiske problemområder, men dette er ikke det viktigste. Fokus i vår tjeneste har alltid vært, og må fortsatt være: forkynnelse av evangeliet, forvaltning av sakramentene og kristen omsorg. Dette må vi utføre under alle forhold, også oppe i fjellene, omgitt av Taliban.

Verdigrunnlag Både Forsvarssjefen og FD har gitt ut verdigrunnlag og etikkdirektiv det siste året. Vi kjenner alle til at det er viktig å løfte frem verdier i en hver organisasjon. Det er i alle fall ikke tvil om at det er viktig med etisk tenkning i Forsvaret, som nettopp jobber med bruk av makt.

Konfirmasjon i Forsvaret? Finnene har erfart at mange soldater ikke er konfirmert, og har i lengre tid hatt et tilbud om konfirmasjon i løpet av militærtjenesten. Det skulle vært interessant å få til dette også her, men vi har en annen kultur mht konfirmantenes alder..

Samlivsundersøkelsen Vi fikk bekreftet gjennom undersøkelsen at det ikke er store forskjeller på befal og resten av samfunnet med hensyn til samlivsbrudd. Men vi fikk avdekket at det etter fire-fem utenlandsopphold kom en rask stigning i skilsmissekurven, og at det samme også var merkbart etter en del beordringer innenlands. Alle beordringer er en stor utfordring for familiene. Denne undersøkelsen gir Forsvaret et godt grunnlag for å

iverksette tiltak for å bevare familiene.

Vårt flerkulturelle samfunn Vårt homogene samfunn er under endring, og det er bare et tidsspørsmål når imamene banker på døren og ber om å få gjøre «prestetjeneste» blant soldatene. I prinsippet kan vi ha «feltprester» fra andre trossamfunn, slik de også har det i enkelte land i dag. Feltprestene har for øvrig også i dag en plikt til å legge forholdene til rette slik at de som ønsker det kan få hjelp til trosutøving i henhold til sin religion.

Ny feltprost Arne Svilosen fyller snart 60 år, og fratrer 31 mars. Avgjørelsen om hans etterfølger er sannsynligvis klar når dette leses, og innsetting av ny feltprost skjer i april. Arne ser frem til en pendlerfri tilværelse i Lillehammer, og har ingen ønsker om en ny fast prestestilling. Men det er alltid et behov for prestevikarer, og det er etterspørsel etter forlesere på kurs og seminarer. Han får helt sikkert ikke problemer med å fylle hverdagen. MKF vil takke Arne Svilosen for fint samarbeid og ønske Guds velsignelse over hans videre virke.

KROPPEN OG LEMMENE «Om ett lem lider, lider alle de andre med. Om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg». Dette visdomsordet er hentet fra den boken som danner mye av grunnlaget for vår kultur. Når det går betennelse i lilletåa, kjennes smerten helt opp til hodet. Kroppen er en organisme der alt henger sammen og alle legemsdeler er avhengige av hverandre. Forsvaret er en organisasjon – en stor organisasjon med viktige samfunnsmessige oppgaver. I denne organisasjonen utføres det svært mye godt og samvittighetsfullt arbeid både hjemme og i internasjonale operasjoner. Jeg har vært i Afghanistan og møtt norsk personell, det er til å bli oppmuntret og stolt av. Jeg fikk kjenne på sannheten i visdomsordet: «Om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg». Forsvaret er en organisasjon. Men den er også noe mer – den er henimot en organisme. Vi som jobber her har ikke bare det felles at halvparten er uniformerte. Forsvarets personell jobber og lever tett innpå hverandre - fra førstegangstjenesten, på skoler, i daglig tjeneste, på øvelser og under utenlandsoppdrag. På sett og vis er vi en stor kropp med mange ulike lemmer. For at helheten skal fungere, må hvert enkelt lem på kroppen fungere. Enten vi er soldater, befal eller sivile deler vi et skjebnefellesskap med hverandre. Det betyr at når en del av kroppen smerter, kjenner de andre delene på den samme smerten. Smertefulle medieoppslag rammer Forsvaret som organisasjon og dens ansatte. Vi har et felles ansvar om å handle slik at vi som er forvaltere av samfunnets ytterste maktmidler og samfunnets ressurser, har samfunnets tillit. Arne Svilosen Feltprost / oberst (Artikkelen er hentet fra Forsvarets forum)

7


MITT BIBELORD 5 Mos 31, 8: Herren vil selv gå foran deg. Han vil være med deg. Han slipper deg ikke og svikter deg ikke. Vær ikke redd, og mist ikke motet!

Det er i motbakke det går oppover. Så for å komme meg opp og fram her i livet, driver jeg naturlig nok med motbakkeløp. Her en dag øynet jeg sjansen til å skynde meg opp på nærmeste fjellknaus og nyte en sjelden solnedgang i Bergen. Da jeg kom til topps og satte meg andpusten ned for å nyte Guds natur på sitt beste, skjer det som ofte skjer i denne byen, det dryppet en dråpe av typen regn på mitt hode. Og etter den, ramlet det en del flere dråper fra oven. Der satt jeg med min egen lille regnbyge over meg, som i en Donald-film, og så på den vakre solnedgangen på den ellers skyfrie horisonten, som i en Lucky Luke-film. Jeg følte det var noen som tullet med meg. Siden jeg kvartveis til hundre år fortsatt ikke har skjønt forskjellen på himmelen og himmelen, vendte jeg blikket spørrende oppover, dit Gud bor. Mens jeg satt der og ergret meg, kom en mann opp på fjellet. «Flaks med været!» sa jeg lettere ironisk for å dra i gang en samtale. «Vår Herre har vel en plan tenker jeg,» sa den fremmede. Jeg ble helt paff over dette svaret. Det var ikke det jeg hadde ventet meg i det hele tatt fra en frittalende bergenser. Jeg ble sittende og reflektere rundt 8

denne opplevelsen. Etter hvert kunne jeg skue utover en nydelig regnbue. Plutselig følte jeg meg mer som Noah, med et svar og et løfte fra Gud. Bibelverset mitt sier meg at Gud har kontroll. Jeg har opplevd mye, for å si det rett ut, dritt i livet. Det har vi alle. Å bli regnvåt kan knapt kalles kjipt i forhold til alle andre problemer i verden. Når ingenting går som planlagt og det virker som verden rett og slett er i mot deg, så er det vanskelig å skjønne at Gud har kontroll. Men jeg liker å tro på Guds vilje, eller «skjebnen» som noen kamuflerer det som. Det er en god trøst når man føler seg alene eller ikke forstår hvorfor alt skulle gå galt. Jeg forstår det fortsatt ikke, men jeg kan finne ro i Guds løfte. Han vet nok best. Ved flere anledninger har jeg skjønt lenge i etterkant at «joda, det var en grunn til at ting ikke gikk slik jeg hadde tenkt.» Det er stort å føle seg som en betydningsfull del av Guds univers. Vi har en aktiv MKF-gruppe med yngre befal i Bergen. Før jeg skulle ut på et lengre tokt til Tyskland med fregatten jeg jobber på, hadde vi en samling der Steinar Høyland var kommet på besøk. Jeg gruet meg litt til turen, da jeg visste at helger i utehavner kan være ganske så nedbrytende i marinen, hvis man ikke er overbegeistret for fyll og festing. Steinar syntes dette var veldig

synd, og vi la planer om å opprette kontakt med noen MKFvenner i byen vi skulle ligge, slik at jeg kunne få oppleve en positiv og oppbyggende helg i stedet. På slutten av samlingen la alle sammen hendene på meg og ba for meg og utenlandsturen. Det gjorde utrolig godt. Steinar jobbet i dagene etter dette med å sette meg i kontakt med ulike personer i Tyskland, men det viste seg vanskelig. Til syvende og sist ble det aldri noe av den norsk-tyske MKF kontakten for denne gang. Skuffende. Hvorfor Gud? Uken etter denne samlingen var rett og slett en fantastisk bra uke. Det skjedde så mange ting som gjorde meg glad, at jeg på søndags kveld følte jeg måtte skrive en liste over alt som hadde gledet meg den uken. Det ble en kjempelang liste, og jeg sovnet med et smil om munnen. Jeg hadde ikke fått truffet kristne tyskere, men jeg hadde fått oppleve opp til flere bekreftelser på at Gud brukte meg der jeg var og at jeg var et vitne for han på min arbeidsplass. Det gikk ikke slik jeg hadde tenkt. Det gikk så mye bedre. OK Gud, jeg skjønner nå... «Kjære Gud. Takk for at du aldri svikter. Takk for at du har en plan for meg. Takk for at du har kontroll.» Fenr Bård Fyhn


BØNNEBREV FOR MKF Bønnebrevet henvender seg til alle dere som har tro på bønn og som vil støtte virksomheten i MKF gjennom bønn. Bønnebrevet er en hjelp til å be for konkrete bønneemner og er satt opp med daglige temaer, men du velger selvsagt selv hvordan du vil bruke dette brevet. Emnene vil bli oppdatert hvert kvartal. Hvis du ønsker å delta i forbønn for mer spesielle og konkrete utfordringer for vår nasjonale og internasjonale virksomhet bes du ta kontakt med vår støttemedlemskontakt Grethe M Robertsen på tlf: 22 44 88 37, mob: 922 44 279, e-post: stotte@mkf.no

Militært kristent fellesskap (MKF) MKF er et fellesskap av befal, sivile i Forsvaret, befalselever og vervede soldater som ønsker å støtte hverandre til å leve som kristne i Forsvaret og å vinne andre for Kristus. MKF arbeider primært gjennom lokallag knyttet til militære avdelinger, skoler og regioner. MKF er en felleskirkelig organisasjon som fokuserer på det som samler oss, nemlig troen på den oppstandne Kristus.

AMCF

9

Association of Military Christian Fellowships er et internasjonalt fellesskap for nasjonale kristne militære organisasjoner (MCF) i mer enn 100 land, og har som motto All One in Christ Jesus. AMCF ledes av en president og 14 regionale visepresidenter. Den koreanske generalen Lee, Pil Sup er AMCFs president. Oblt Torbjörn Boström fra Sverige er visepresident for Nord- og Østeuropa. AMCF har ingen administrasjon og ikke noe budsjett. Den utøvende virksomheten under AMCF ivaretas av ACCTS og ACCTS MMI. AMCF samarbeider også med andre internasjonale kristne organisasjoner, bl a Navigatørene.

ACCTS Association for Christian Conferences, Teaching and Service har som hovedoppgave å støtte kristne militære fellesskap og enkeltpersoner knyttet til de militære styrker over hele verden. I tillegg til de etablerte nasjonale fellesskap i mer enn 100 land, har ACCTS kontakt med enkeltpersoner i ca 30 land, blant annet i mange land hvor det ikke er tillatt å bekjenne troen på Kristus i forsvaret. ACCTS har sitt hovedkontor i Denver, Colorado i USA. ACCTS' misjonsvirksomhet drives meget effektivt av en håndfull ansatte og ca 40 frivillige medarbeidere, de fleste pensjonerte offiserer. Leder er pensjonert kommandørkaptein Cal Dunlap.

BØNNEBREV FOR MKF 2. KVARTAL 08

ACCTS MMI ACCTS Military Ministries International driver sitt arbeid i Afrika, Europa, Syd-Asia og Midt-Østen. De ca 10 frivillige medarbeiderne satser spesielt på oppsøkende virksomhet og personlige kontakter med hensikt å oppmuntre, støtte og be for kristne i forsvaret. Etter frigjøringen av Østeuropa har ACCTS MMI fått være med på en fantastisk oppblomstring av nye kristne fellesskap og bidratt vesentlig til brobygging mellom kirkesamfunnene. Hovedkontoret ligger i Aldershot i England. Leder for ACCTS MMI er Jos McCabe.

Lenker www.mkf.no www.accts.org www.amcf-int.org www.amcf-europe.info www.acctsmmi.com www.afcu.org.uk

Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre. (Joh 15,5)


2. Takk for den jobben Mark Fillingham har gjort som AMCFs visepresident for Sentral- og Østeuropa. Be for hans etterfølger Brian Parker, at han får Herrens ledelse i denne viktige oppgaven. 3. Be for årskonferansen, for god oppslutning, et godt fellesskap og for et godt årsmøte. 4. Takk for den store innsatsen som ACCTS og de mange frivillige medarbeiderne utførte i 2007. Be om at dette arbeidet bærer rik frukt. 5. Be for vår konge og den kongelige familie. Be om Herrens rike velsignelse for Kongen, om god helse og mange gode år fremover. 6. Be for forberedelsene til den neste Europakonferansen i England sommeren 2009. 7. Be for de lokale lagene ute ved avdelingene og kontaktpersonene. 8. Takk for en meget vellykket konferanse for europeiske MCFrepresentanter i Lubbecke i februar. Be om at konferansen blir til inspirasjon og velsignelse for dem som deltok 9. Be for MKFs styreleder Knut Are Seierstad, styremedlemmene,

redaktør av Fokus og alle som gjør en frivillig innsats for MKF. 10. Be for den nyetablerte Corneliusorganisasjonen i Romania 11. Be for MKF-arbeidet ved våre fem satsingsområder Rena, Madla, Kjevik, Akershus og Krigsskolen. 12. Be for kristne soldater og befal som opplever store problemer på grunn av sin tro. Be spesielt for kristne militære i muslimske land. 13. Be for kadetter og befalselever ved Forsvarets skoler. Be om at det kommer i gang MKF-grupper ved alle skolene. 14. Be for ACCTS' Chaplains Interaction som holdes på Fort Bliss i Texas i april. Be om at feltprestene, som kommer fra seks land, ikke hindres i å delta. 15. Takk for den store innsatsen Arne Svilosen har gjort for Feltprestkorpset, og den utviklingen som har skjedd i hans tid som feltprost. Be for hans etterfølger, at han må følge opp det arbeidet som er nedlagt på en god måte. 16. Be for virksomheten til ACCTS MMI. Be for de frivillige medarbeiderne i deres omfattende reisevirksomhet for evangeliets sak. 17. Be for sommerens arrangementer og om god oppslutning: Visjon 08,

ungdomsleiren i Drangedal og den militære pilegrimsvandringen langs St Olavsleden. 18. Den tyske Cornelius-foreningen trues av nedleggelse. Be om at det blåses nytt liv i dette 110 år gamle fellesskapet 19. Be for feltprestene og den omfattende etikkundervisningen som de skal gjennomføre, be om at dette ikke går på bekostning av den viktigste oppgaven: Forkynnelse av evangeliet. 20. Be for ACCTS' leder Cal Dunlap og nestleder Don Martin. 21. Be for vår reisesekretær Steinar Høyland. Be om at han får god kontakt med elever, vervede og befal og at det økonomiske grunnlaget til reisesekretæren sikres. 22. Takk for den fine innsatsen som teamet fra Flame international gjør i Afrika. Be om at de mange som tok imot Jesus som frelser i Uganda og Rwanda får hjelp til å styrke sin tro. 23. Be for vår forsvarsminister, regjeringen og vår militære ledelse Be om klokskap og riktige avgjørelser i alle spørsmål som gjelder Forsvaret. 24. Be for sommerens Sailing Retreat, og spesielt at vi får med norske deltakere.

25. Be for våre støttemedlemmer og andre forbedere. Be om at flere blir med i bønnearbeidet for MKF, Forsvaret og vårt internasjonale engasjement. 26. Be om visdom for Oleg A og for vår russiske søsterorganisasjon, spesielt i den vanskelige situasjonen med store politiske begrensinger av virksomheten. 27. Be for våre styrker utenlands, spesielt i Afghanistan. Be om sikkerhet i tjenesten, og for soldatenes familier. Be om at den militære innsatsen fører til varig fred i landet. 28. Be for situasjonen på Cuba etter at Fidel Castro nå formelt har avsluttet sitt vanstyre av landet. Be spesielt for kristne militære på Cuba. 29. Takk for stor deltakelse i gudstjenester av soldater og befal i Afghanistan. Be om at kristne soldater står åpent frem med sin tro i møte med muslimer. 30. Be for den kristne kirken i Israel, Jordan og de palestinske områder 31. Be om at Den hellige ånd må virke til frimodighet og innsikt for alle som gjør tjeneste i Forsvaret og at Kristus må få en sentral plass i våre hjerter og sinn.

10

1. Takk til genmaj Arnvid Løvbukten for de fire årene han har vært vår president, be for valget av ny president på årsmøtet.


BRIAN PARKER UTNEVNT TIL VISEPRESIDENT Norgesvennen Brian Parker er utnevnt til ny visepresident for Sentral- og Syd-Europa. Vår internasjonale paraplyorganisasjon, Association of Military Christian Fellowships, AMCF, ledes av en president og 14 visepresidenter som har ansvar for hver sin region. General Lee, Pil Sup sitter nå i førersetet, og Brian er fra 1. mars en av de 14. Vår region her i nord ledes fortsatt av ob Torbjörn Boström. Major Mark Fillingham, som har innehatt dette vervet frem til nå, ønsket å tre tilbake ett år tideligere enn planlagt, bl a for å gi etterfølger en rom for forberedelse av neste Europakonferanse i mai/juni 2009. Commander Brian Parker gjorde tjeneste i Royal Navy fra 1961 til

1997. Han deltok i Gulf-krigen og har flere lengre opphold bak seg i Nord-Norge. Her var han i ledergruppen for Clockwork-teamet på Bardufoss, hvor han også ble kjent med vår organisasjon og fikk mange KBS-venner. Brian ble medlem av Naval Christian Fellowship i 1963, og han har hatt en rekke verv i den organisasjonen i mange år. De siste årene har han også engasjert seg sterkere utenom UK (og Norge), bl a i European Military Christian Meetings, som holdes i Tyskland hvert år. Vi gratulerer Brian Parker med utnevnelsen og ønsker Herrens rike velsignelser over utfordringene som ligger foran i den gamle vingården

FLAMMER I AFRIKA

terrorisert av LRA (Lord’s Resistance Army). Flameteamet har fått anledning til å tale til tusener av soldater og fanger, og har sluppet til i mange kirker.

Oblt Jan Ransom og seks andre britiske kvinner, de fleste med militær tilknytArbeidet i tidligere krigsning stiftet Flame områder står sentralt. international i 2003. Teamet har mange ganger De hadde en klar fått oppleve å se folk bli visjon om å spre helbredet og fri for Guds kjærlighet smerte og traumer som blant militære har holdt dem bundet i styrker og folk som årevis. De lærer også bor i områder Oblt Jan Ransom hvordan de skal opprettrammet av krig, holde en personlig bønnetjeneste og fattigdom og urettferdighet. hvordan de skal be for andre. I SydTjenesten skulle spres ut som Sudan arrangerte Flame konferanser flammer, som et tegn på Guds lys med temaer håp, helbredelse, og Den hellige ånds kraft. tilgivelse og forsoning - som bare Arbeidet startet blant militær-enker Jesus kan gi. De fikk se hvordan liv i Sierra Leone i 2003, og Flameble endret og folks selvtillit ble bygd kvinnene ble invitert tilbake året opp. I 2007 sto Flame for utdeling av etter av landets myndigheter. De har bibler til flere menigheter i Uganda senere vært i bred kontakt med en og Sudan. rekke mennesker, først og fremst Nå har også døren åpnet seg for kvinner, som har vært offer for krig tjeneste i Rwanda, og et utvidet og terror i flere afrikanske land: Flame-team på 17 (som også besto av Burundi, Kenya, Uganda og Sudan. noen menn) reiste dit i februar. Første I Uganda har de først og fremst del av programmet var imidlertid lagt hjulpet mennesker som har vært

Jean og Brian Parker

Europa, hvor stadig flere ikke har lært Kristus å kjenne – også i de militære styrker.

til Nord-Uganda hvor teamet gjennomførte et 10-dagers kurs med 81 elever. Mange møtte Jesus for første gang og fikk hjelp til å justere sine liv i tråd med Guds vilje. En del av dem opplevde også der fysisk helbredelse. Noen ønsket å bringe lærdommen med seg hjem til sine traumatiserte lokalsamfunn. I Rwanda startet første kursdag med bare noen få deltakere, men det økte kraftig etter hvert. Folk var sultne etter å høre hva Jesus ville si gjennom Flame-teamet. De ønsket å rense opp i alt som hadde forurenset dette landet, og kirkeledere lovet å gå foran i dette arbeidet. Mange hadde vært gjennom nærmest ubeskrivelig vonde hendelser og fikk hjelp til tilgivelse og forsoning. Teamet var vitner til hvordan Gud helbredet og hjalp folk til å bearbeide traumer. Den dagen de dro sa en mann: «Dette var den beste uken i mitt liv». Flame-teamet slapp også til på radio og forkynte der et klart budskap om tilgivelse. Les mer om Flame her: http:// www.flameinternational.org

11


ROMANIA HAR NÅ FÅTT SITT CORNELIUS! En gruppe fra forsvaret og politiet har i flere år kommet sammen til månedlige møter i Bucuresti. Denne gruppen som de kalte Cornelius fikk etter hvert god oppslutning. Første helg i november ble det kalt sammen til en stor konferanse i nærheten av Sibiu. Nærmere 100 mennesker møtte opp og markerte den høytidelige grunnleggingen av den nasjonale rumenske MCF, som altså fikk navnet Cornelius. AMCFs visepresident Mark Fillingham brakte varme hilsener fra vår verdenspresident og overrakte et velkomstbrev med erklæring om at Cornelius nå er med i vårt verdensomspennende fellesskap av kristne i forsvarets tjeneste. I sin tale kom han inn på den utrolige utviklingen som har skjedd i dette landet som kunne holde presten Richard Wurmbrandt 14 år i fangenskap med tortur, og hvor det nå er full anledning til både å forkynne evangeliet fritt og samles i kristne grupper. Dette ble også tydelig markert ved at statssekretær Georgeta Gavrila fra det rumenske forsvarsdepartementet

var til stede og talte til forsamlingen. Den protestantiske feltpresten Gabi Gheorghias har vært en drivende kraft bak etableringen av Cornelius, som også favner de ortodokse kristne i landet. Oberst Mihail Bruma ble valgt til president for den nye organisasjonen. Oblt Rainer Thorun var tilstede under denne begivenheten i

Romania. Han forteller at han også hadde et møte med den britiske og tyske forsvarsattacheen for å få deres støtte til å få etablert en feltpresttjeneste i nabolandet Moldova. Begge viste entusiasme for saken, og ville snarest mulig ta opp dette med myndighetene i landet. De ville også arbeide med å etablere kontakter for ACCTS MMI i Georgia.

Oberst Mihail Bruma og Mark Fillingham

FFI MED FELTPROSTEN PÅ TAMPEN I januar inviterte vi igjen til fellesskaps-, forbønns- og informasjonsmøte på Akershus festning. 10 personer møtte opp, og vi hadde en utrolig fin kveld sammen med feltprosten, som ga et meget interessant tilbakeblikk på de årene han har hatt denne tjenesten. Hans betraktninger er tatt med på side 6 og 7. Vi hadde også med en rapport om aktuelle saker i MKF og fikk en god bønnestund sammen. 12


OBLT KAARE KNUDSEN TIL MINNE våpen mot okkupasjonsmakten, et løfte han som kadett var fritatt for å avlegge. Dette var noe han senere var svært glad for. Solagruppens nestor Kaare Knudsen døde den 9. februar 2008 etter i mange år å ha slitt med sin kreftsykdom. Kaare var født i Stavanger 17. mai 1916 og ville ha fylt 92 år kommende nasjonaldag. Etter artium gikk han befalskole og var innom jusstudiet før han begynte på Krigsskolen hvor han var kadett da krigen brøt ut i 1940. Da Krigsskolen ikke var noen oppsatt avdeling, måtte kadettene som ville slåss på egen hånd ta seg frem til nærmeste avdeling og melde seg til tjeneste. På denne måten kom Kaare til å delta i trefninger ved Midtskogen, Dovre/ Dombås, Lesja og Einunna bru ved Folldal, hvor han ble truffet og fikk skutt vekk pekefingeren på høyre hånd. Felttoget for Kaares del endte ved Molde, der han var da Norge kapitulerte. Ved overgivelsen ble offiserene avkrevd løfte om ikke å gripe til

Tilbake i Stavanger gikk han inn i politiet og ble etter hvert engasjert i illegalt arbeide.I 1941 fikk han være med en fiskebåt over til Skottland hvor han ble innrullert i de norske styrkene som troppsjef. I 1942 ble han sendt til Svalbard for å være med på å etablere en sambands- og meteorologisk stasjon i forbindelse med overvåkingen av Nordishavet. Etter fire måneder ble han beordret tilbake til Skottland som instruktør og forskjellige øvingsoppgaver. I 1944 deltok han i de norske styrkene som sammen med russerne gikk inn i Finnmark, hvor han var ved tyskernes kapitulasjon den 8. mai 1945, og ble der frem til juli da han vendte tilbake til Stavanger. Kaare gjennomgikk Krigsskolens første kurs etter krigen og stabsskolen i 1955, og har tjenestegjort ved forskjellige avdelinger og stab før han ble sjef for HV08 i 1960. Denne stillingen hadde han i 19 år

frem til han gikk av med pensjon i 1979. Kaare ble innmeldt i KBS ganske kort tid etter at det ble stiftet og har vært en trofast deltager i Solagruppen frem til sykdommen ble for plagsom i fjor. Da han i påsken 93 meldte seg på Viking Express var det nok flere av de øvrige deltakerne som lurte på hvordan dette skulle gå. De ble nok overrasket, for Kaare holdt seg i god form opp i høy alder og var en meget habil skiløper. For han som aldri før hadde deltatt i et slikt kristent fellesskap ble dette en religiøs oppvåkning som han stadig kom tilbake til. Kaare var et helstøpt menneske som det var godt å være i lag med. Han var en familiens mann, elsket sin kone Liv og var stolt av sine barn, barnebarn og oldebarn. Sammen med Liv og familien deltar vi i sorgen og savnet etter Kaare. For MKF Solagruppen Ole H. Lund

ACCTS I UTRETTELIG ARBEID BLANT MILITÆRE ACCTS’ årsrapport er alltid oppmuntrende lesning. Vår verdensomspennende misjonsorganisasjon med base i USA kan rapportere om aktiviteter i 40 land i 2007. En del av virksomheten er rettet mot kristne militære ledere, en annen del går ut på å støtte militære kristne fellesskap. Det legges også mye arbeid i å oppsøke og støtte enkeltpersoner. Planlegging og gjennom-

føring av konferanser av mange slag står sentralt, likeledes opplæring og trening av ledere. Interaction er et 21 år gammelt intenst ledertreningsprogram som fortsatt betyr svært mye for dem som deltar – og deres organisasjoner. Sist år ble det gjennomført seks slike program, med representanter fra 25 land. 35 frivillige medarbeidere har brukt tid og krefter på oppsøkende virk-

somhet for ACCTS i 2007, og de fleste betaler selv for sitt misjonsengasjement. Regnskapet for 2007 viste en utgift på drøyt $ 800 000, og bare 5% av disse ble brukt til administrative kostnader. Vi snakker med andre ord om en ytterst nøktern og effektiv misjonsorganisasjon. 13


MILITÆR PILEGRIMSVANDRING I KAROLINERNES SPOR 9.august 1718 startet Karl XII s betrodde general Carl Gustaf Armfeldt sitt felttog mot Trondheim med 10 000 karolinere. Troppene hadde lenge vært samlet ved Duved i Jämtland og ventet på marsjordre. De returnerte hit fem måneder senere med bare 870 mann, mange var skadet, men de fleste hadde sultet eller frosset i hjel under tilbaketoget etter det mislykkede felttoget. Under beleiringen av Trondheim ble nemlig Karl XII skutt på Fredriksten festning i Halden. Da gen Armfeldt fikk beskjed om kongens død et par uker senere avbrøt han angrepet og karolinerne trakk seg tilbake. Trønderne led også stort der karolinerne for frem. På dagen 290 år etter karolinerhærens start på det fatale felttoget planlegger vi å møte opp nettopp i Duved, sannsynligvis sammen med

mange svensker. Vi besøker minnesmerket og følger så karolinernes vei vestover over fjellet ned til Stiklestad og videre til Trondheim. Denne veien kalles St Olavsleden, og er også nesten identisk med den veien Olav Haraldsson fulgte sommeren 1030. Vi vil altså foreta en pilegrimsvandring som kombinerer Olavshistorien og det militærhistoriske. I tillegg byr denne strekningen på kulturhistorie av mange slag. Vandringen foregår i ca 12 dager, dvs i tiden 9-22 august. Vi regner med å reise med tog til startstedet 8 aug, og overlater til den enkelte å vurdere egen reise hjem fra Trondheim. Kostnadene blir ca kr. 300,- pr døgn for overnatting og mat. Vi overnatter på enkle herberger og lager maten selv. Hver dagsetappe er på ca 20 km, totalt 240 km.

I Åre gamle kirke står denne spesielle Olavsfiguren fra 1300tallet. Kongekronen ble byttet ut med karolinerhatt, sannsynligvis av en karoliner som var med i felttoget i 1718.

Vandringen er åpen for alle interesserte. Vi kommer tilbake med mer informasjon i neste Fokus, men ser gjerne at dere som fatter interesse for dette tar kontakt på forhånd. Tormod Berger

DRANGEDAL 2008 25 - 27 juli er det duket får et nytt arrangement i MKF regi. Finn Oscar Karlsen inviterer alle som har lyst til å bli med på en helg med action/friluft/ fellesskap/bibel/bønn osv 14

til Hoseid Gård i Drangedal. Her blir mye av opplegget påvirket av deltakerne - det er bare fantasien som setter begrensningene....! Hovedfokus og gjennomgangstema vil være vårt internasjonale motto: "All one in Christ Jesus".

Ta kontakt på e-post drangedal@mkf.no for påmelding og mer informasjon. Dette blir et rimelig og tilpasset opplegg som i første rekke har yngre befal og soldater som målgruppe.


SAMMEN OM VISJON

MKF - Militært kristent fellesskap ble stiftet i 1982 (som Kristent Befals Samfunn - KBS) og har som formål å arbeide for kristent fellesskap i Forsvaret, hjelpe den enkelte med å styrke sitt trosliv og vinne andre for Kristus. Internasjonalt er MKF knyttet til Association of Military Christian Fellowships, AMCF.

President Genmaj Arnvid Brage Løvbukten Herman Wessels vei 10, 2010 Strømmen, tlf 63 84 13 31, e-post: president@mkf.no Tj: FST, Akershus, tlf 510-8000 MKF STYRE Oblt Knut Are Seierstad (styreleder) Hyggeveien 4a, 1178 Oslo, tlf 21 45 23 14 mob 90 75 74 47, e-post: leder@mkf.no Tj: FST/HST, tlf 510-6887 Lt (r) Hans Andreas Grøtterud (økonomileder) Ullern Allè 89, 0381 Oslo, tlf 22 73 23 48 mob 91 59 57 85, e-post: styret1@mkf.no Fenr Christian Filberg (informasjonsleder) Ryghs vei 20A, 0785 OSLO, tlf 21 66 37 53 mob 99 72 49 50, e-post: styret2@mkf.no Tj: Gardeleiren Fenr Karl Christian Kviseth (styremedlem) Arthur Nordlies veg 3c, 0956 Oslo mob 936 28 464, e-post: styret3@mkf.no Tj: Krigsskolen, Linderud

MKF har ikke arrangert sommerkonferanse på lenge, og med mange andre tilbud om sommerstevner vil vi i år forsøke noe nytt! I stedet for å lage et eget sommerstevne, samles vi heller som en gruppe på et av de store sommerstevnene. MKF er en felleskristen organisasjon, men vi har i år valgt å samle oss på Frikirkens sommerstevne Visjon '08 i Stavern av den enkle grunn at noen MKF familier allikevel planlegger å delta her. Sommerstevnet er åpent for alle, ikke bare for medlemmer i Frikirken Det er et meget godt tilbud for familier på Visjon, barn og unge er i fokus med tilpasset opplegg for hele 5 forskjellige aldersgrupper! Informasjon om Visjon '08 og påmelding finner du på Frikirkens hjemmesider, www.frikirken.no. Ved påmelding er det fint om du sier ifra at du er MKF medlem, og send gjerne en liten melding til post@mkf.no. Mer informasjon kan fås av reisesekretæren som er godt informert om opplegget. Ring 936469460.

Fenr Finn Oscar Karlsen (arrangementsleder) Søndre skogvei 22F, 5055 Bergen mob 97 74 59 41, e-post: styret4@mkf.no Tj: Haakonsvern Grethe M Robertsen (støttemedlemskontakt) Thomas Heftyes gt 47, 0267 Oslo tlf/fax 22 44 88 37, mob 92 24 42 79 e-post: stotte@mkf.no

ANDRE FUNKSJONER Reisesekretær Maj (r) Steinar Høyland Karl Hansens vei 8, 4810 Eydehavn tlf 37 08 61 31 mob 93 64 94 60 e-post: reise@mkf.no Kasserer OK John Arild Korsnes Furumoen 9, 3534 Sokna, tlf 32 14 32 59 mob 97 00 73 66, e-post: kasserer@mkf.no Tj: FLO/I, Kolsås, tlf 515-3381

0537.08.34069 E post: post@mkf.no

KBS har konto nr

15


B- ECONOMIQUE B-BLAD Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men returneres med opplysning om ny adresse.

Returadresse: MKF, Postboks 52 , 4862 EYDEHAVN

MKF KAN KONTAKTES PÅ FØLGENDE MÅTER MKF, Postboks 52, 4862 EYDEHAVN E-post: post@mkf.no Tlf: 93 64 94 60

KONTAKTPERSONER Andøya Skjold garnison Setermoen Heggelia/Bardufoss Bodø Værnes Bergen - Haakonsvern Stavanger/Sør-Vestlandet Sola flystasjon Jåtta Madla Kjevik Mågerø Rygge Akershus Kolsås Krigsskolen Kjeller Jørstadmoen Terningmoen Rena Tyskland, Rhindalen

Øyvind Håheim Stein Helge Kingsrød Magnar Solbakken Jørn A Nordeng Jan Ivar Vorren Vegard Rydningen Finn Oscar Karlsen Atle Brundtland Ingve Horgen Idar Sirevåg Einar Arne Garlid Inge Hopland Alf Reidar Lunde Stig Ravnemyr Knut Are Seierstad Johnn Arild Korsnes Karl Christian Kviseth Anton Vooren Krister Turøy Roar Knudsen Christoffer Westermoen Lars Norseth

REDAKSJONEN FOKUS

tlf tlf tlf tlf tlf tlf tlf tlf tlf tlf tlf tlf tlf tlf tlf tlf tlf tlf tlf tlf tlf tlf

98884048 580-2507 99222647 580-5821 565-7713 48993886 97745941 51650809 535-8600 535-3431 535-7315 91351273 93431311 520-8016 90757447 515-3381 93628464 92423420 40225555 500-8644 97159211

Redaktør: Tormod Berger, Øvre Skaugvei 24, 1911 FLATEBY, Tlf: 64928482, mob: 48044289 E-post: fokus@mkf.no Desktop/layout: Steinar Høyland, Karl Hansens vei 8, 4810 EYDEHAVN, Tlf 37086131, mob: 93649460 E-post: reise@mkf.no

Profile for Militært kristent fellesskap

Fokus 2008 1  

Fokus 2008 1  

Profile for mkf-
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded