Page 1

Scheer bankiers niet over één kam Geplaatst: 27 juli 2012 10:02, laatste wijziging: 27 juli 2012 10:05 Jan Wietsma

Een betere moraal in het bankwezen bereik je niet met een bankierseed. Het is beter de zakenbankier, die zijn geld verdient met vaak risicovolle transacties, en de bankier die particulieren en het midden- en kleinbedrijf bedient, uit elkaar te halen.

Bij bankiers is er weinig belangstelling voor het onderwerp ethiek. Dit laat de geringe belangstelling voor de Comeniusleergang ‘Financiële Ethiek’ aan de Rijksuniversiteit Groningen zien, aldus het artikel ‘Fatsoenlijke bank, maar dan ook nette klanten’ (bijlage Zeven 7 juli). In het artikel wordt gesproken over ‘de bankier’. Maar over welke bankier hebben we het dan? Er is een groot verschil tussen de zakenbankier die zijn brood verdient met allerhande – vaak risicovolle – transacties en de bankier met wie de meeste lezers van doen hebben. Laatstgenoemde bankier probeert dag in dag uit zijn werk goed te doen en daarbij rekening te houden met alle belangen die op hem afkomen. Deze bankier krijgt ook nauwelijks een bonus, zelfs niet als hij uitzonderlijk goed presteert. Voor de zakenbankier ligt dat heel anders, hij leeft bij wijze van spreken van de bonussen die hem worden toegekend als hij weer een grote financiële transactie heeft gesloten. Juist de zakenbankiers hebben het vertrouwen dat de maatschappij heeft in de afgelopen jaren behoorlijk verpest. En tot op de dag van vandaag ondermijnen ze het vertrouwen nog steeds doordat ze betrokken zijn bij schandalen met derivaten bij woningcorporaties (Vestia) en, zoals recent bleek, ook bij universiteiten. Een schandaal op het gebied van rentemanipulatie, zoals ‘liborgate’, is een voorbeeld van een zakenbankier die maar een doel heeft: geld verdienen voor het bedrijf, maar bovenal voor zichzelf. Deze categorie laat zich ook nauwelijks aanspreken

1/3


op moreel gedrag, omdat ze zelf vinden dat ze amoreel kunnen en mogen optreden als het om geld gaat. Tegelijkertijd is er een grote groep zogenaamde retailbankiers, die zich richten op particulieren en het midden- en kleinbedrijf, die vinden dat het anders moet en kan. Zij zien met lede ogen aan dat zakenbankiers de scepters binnen de grootbanken hebben overgenomen, waardoor er alleen maar oog is voor het snelle geld. oude bankvak Deze retailbankiers willen het oude bankvak weer in ere herstellen, waarbij de belangen van de spaarder en degene die een krediet of hypotheek nodig heeft, vooropstaan. Werkzaamheden waar veel minder geld mee te verdienen valt, maar die wel belangrijk zijn om de economie draaiende te houden. Een groot aantal van deze bankiers heeft zich onlangs verenigd in het platform ‘bank of the future’. Eind mei was er een bijeenkomst, waarbij driehonderd personen, werkzaam in de financiële sector, in gesprek gingen met een zevental bestuurders over de wijze waarop het bankiersvak opnieuw zou kunnen worden vormgegeven. Daarbij werden concrete voorstellen gedaan, die oog hebben voor de klant en voor ethisch handelen. Voorstellen die ook door de bestuurders werden omarmd. Wellicht dat de lezer nu denkt: eerst zien en dan geloven. Dat kan ik mij voorstellen. Maar grote veranderingen beginnen met kleine stapjes en dat geldt ook voor hernieuwde aandacht voor het onderwerp ethiek. Het is, denk ik, effectiever om de bankiers die hiermee bezig zijn, actief te ondersteunen dan continue alle bankiers over één kam te scheren. kwaad beteugelen Tegelijkertijd wil ik het ook niet mooier maken dan het is. De leergang ‘Financiële Ethiek’ heb ik zelf gevolgd. Een groot aantal hoogleraren uit de filosofie, economie en menswetenschappen heeft de deelnemers erop gewezen dat de mens geneigd is tot alle kwaad en dus beteugeld moet worden. Terwijl de meeste van deze hoogleraren een seculiere achtergrond hebben. Een van de punten die ik uit deze leergang heb meegenomen, is dat er inderdaad wetgeving nodig is om met name de zakenbankiers te beteugelen. Mede omdat deze groep bankiers niet of nauwelijks geworteld is in de alledaagse maatschappij.

2/3


In de bankierseed, voortgekomen uit het parlementaire onderzoek naar de financiĂŤle crisis (commissie-De Wit), geloof ik niet. Want voor welk klantbelang moet de bankier nu gaan? Het belang van de spaarder is een heel ander belang dan het belang van de ondernemer die een krediet wil hebben of de consument die aanklopt voor een hypotheek. De bankierseed zorgt voor een onnodige spagaat. Het is beter een splitsing te maken tussen retailbanken en zakenbanken. Waarbij retailbankiers zodanig worden opgeleid, dat zij bij hun ethisch handelen ook het maatschappelijk belang voor ogen houden. Voor de zakenbankier geldt toch veel meer ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’. Beide bankiers hebben een functie in het economisch verkeer, alleen moeten we ze niet in een organisatie stoppen, want daar komen uiteindelijk brokken van. Jan Wietsma is Initiatiefnemer MKB-kredietcoach, strategisch adviseur voor accountants

3/3

Nederlands Dagblad  
Nederlands Dagblad  

Ingezonden brief door Jan Wietsma in Nederlands Dagblad 27-07-2012

Advertisement