Page 1

gelezen

Door drs. Jean Gieskens AC CCM QT, verbonden als hoofddocent aan de VVCM opleidingen en als kerndocent aan diverse hogescholen en universiteiten in Nederland en Vlaanderen (mail: training@gieskens-eva.nl).

Ondernemer! Regel zelf uw krediet

M

enig mkb-ondernemer moet zich de afgelopen jaren bij een kredietaanvraag de hoofdrolspeler hebben gevoeld in de roman ‘Komt een ondernemer bij de bank’. Dit beeld wordt bevestigd door recent gepubliceerd onderzoek van het EIM, waaruit blijkt dat met name in de jaren 2008 en 2009 de toekenningscriteria door de kredietverstrekkers fors werden aangescherpt, terwijl de vraag naar zakelijke kredieten in deze periode aanvankelijk steeg. Per saldo groeide hiermee het aantal afwijzingen van kredietaanvragen. Het boek ‘Ondernemer! Regel zelf uw krediet’ zal voor de zakenman, en in sterk toenemende mate de zakenvrouw, een welkome gids vormen voor een reis op de krappe kredietmarkt. De titel doet vermoeden dat de ondernemer zelf wel zijn of haar kredietboontjes kan doppen. De administrateur en de externe financiële adviseur lijken hiermee buiten spel gezet. Het boek is goed toegankelijk en de opzet van de eerste twee hoofdstukken geven inderdaad aanleiding om te veronderstellen dat de ondernemer het zonder de financiële functie kan stellen bij het aanvragen van een krediet. Ondanks deze toegankelijkheid en de handvatten die worden aangereikt in de vorm van verwijzingen naar diverse websites, zal de doe-het-zelf-kredietaanvrager na enkele hoofdstukken toch de behoefte voelen aan een antwoord op de dieperliggende ‘hoe’-vragen. Dit is het moment waarop het advies van de financiële functie onontbeerlijk blijkt. Het is dan ook raadzaam dat de administrateur of de externe financiële adviseur dit boek adviseert als leesvoer voor de ondernemer voordat zij beiden een kredietaanvraag indienen. De auteur van het boek, Jan Wietsma, geeft ondernemers inzicht in het gehele kredietproces zoals dat bij banken verloopt (zie figuur 1). Stapsgewijs worden hiertoe de deelprocessen van de kredietaanvraag, de kredietverlening, de prijsberekening en de kredietbewaking doorlopen.

Kredietaanvraag KredietKredietPrijsKredietEen goed begin is bewaking aanvraag berekening verlening het halve werk. Voordat de onderOverheidsregelingen en alternatieven nemer naar de bank stapt voor een kredietaanvraag, zal hij eerst een ondernemingsplan of busiFiguur 1. Het kredietproces. nessplan (= uitgeboek een overzicht van een aantal overbreid bedrijfs- of projectplan met heidsregelingen en alternatieve financiescenarioanalyse) moeten opstellen. Hierringsvormen. Bedenk echter wel dat ook voor zijn diverse formats in evenzoveel softwarepakketten beschikbaar. Maar altijd voor deze regelingen en alternatieven een zal steeds inzicht moeten worden verstrekt adequaat opgesteld ondernemingsplan als uitgangspunt geldt. in de business, de financiële onderbouwing en de historie van de ondernemer of Meer info directeur. Het laatste hoofdstuk van het Via de zoekterm ‘Hoe omgaan met de boek geeft hiertoe een aantal praktische nieuwe credit ratings’ vindt u op internet do’s & don’ts. een gratis uitgave van de Europese Commissie over kredietverstrekking aan het Kredietverlening en prijsberekening mkb. Een overzicht van overheidsregelinDe volgende twee hoofdstukken van het gen ten behoeve van de financiering van boek gaan nader in op de wijze waarop mkb-projecten of organisaties is te vinden banken het businessplan beoordelen. Hierin wordt de lezer een blik in de keuken op www.agentschapnl.nl/onderwerp/financieren-en-innoveren. van de bank gegund. Enerzijds krijgt hij Aan de universiteit van Nyenrode start in inzicht in de taal die de bank spreekt, anseptember de opleiding Credit Rating Adderzijds worden de aspecten genoemd visor. In deze leergang van vier maanden waarop de bank de financiële onderbouwing toetst en de prijs van de lening wordt wordt nader ingegaan op de kwaliteit van een kredietaanvraag. Www.nyenrode.nl/ berekend. education/executive-education/PE/CRA. Kredietbewaking De ondernemer die denkt dat kredietbewaking enkel een bancaire activiteit is, HET BOEK komt bedrogen uit. Ondernemers dienen ‘Ondernemer! Reeen pro-actieve houding aan te nemen gel zelf uw krediet’ waar het gaat om de kredietbewaking van is een recent verhun eigen leningen bij de bank. schenen uitgave Een prognose van de operationele cashvan Kluwer. Het flows van de onderneming vormt hiertoe boek is als papereen eerste vereiste. Daarnaast gaat het back uitgegeven in boek nader in op de bewaking van de solhandzaam A5 formaat maar kan ook vabiliteit en het leverancierskrediet. Beide als e-book worden besteld via de issues worden ondersteund met voorwebsite: www.kluwer.nl. beeldberekeningen. Auteur: Jan Wietsma Mocht de bank, ondanks de goede voorbeISBN: 978 90 13 08952 3 reiding van de ondernemer, niet willen inPrijs: 17,50 euro gaan op de kredietaanvraag, dan biedt het

W W W. T I J D S C H R I F TA D M I N I S T R AT I E . N L

H1. Ondernemingsplan H6. Praktische tips

17

H2. en H3. Kredietproces

H5. De bank wil niet (alles) financieren

TIJDSCHRIFT ADMINISTRATIE – NUMMER 6 – juni 2011

H4. Kredietbewaking

Ondernemer! regel zelf uw krediet  

Colummn door drs. Jean Gieskens

Ondernemer! regel zelf uw krediet  

Colummn door drs. Jean Gieskens

Advertisement