Page 1

HUMANITATE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEA

IKASLEAREN GIDALIBURUA Komunikazio-trebetasunak II Hizkuntza-prestakuntza diziplinarra II 6 ECTS

HAUR HEZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA


Ikaslearen gidaliburua

Komunikazio trebetasunak II / Hizkuntza-prestakuntza diziplinarra II

HUMANITATE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEA

AURKIBIDEA

1. TUTORE TALDEA 2. SARRERA 3. GARATUKO DIREN KONPETENTZIAK 4. METODOLOGIA 5. ANTOLAKETA 6. EBALUAZIOA 7. BIBLIOGRAFIA

2012-2013 ikasturtea

1


Ikaslearen gidaliburua

Komunikazio trebetasunak II / Hizkuntza-prestakuntza diziplinarra II

HUMANITATE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEA

1. TUTORE TALDEA Karmele Perez (koordinatzailea)

Joxpi Irastortza

Hizkuntzen eta Literaturaren Didaktika

Kultura eta Euskararen Normalizazioa

kperez@mondragon.edu

jiiraztorza@mondragon.edu

Telefono luzapena: 5137

Telefono luzapena: 5199

Larraitz Ariznabarreta

Mikel Etxaburu

Hizkuntzen eta Literaturaren Didaktika

Kultura eta Euskararen Normalizazioa

lariznabarreta@mondragon.edu

metxaburu@mondragon.edu

Telefono luzapena: 5201

Telefono luzapena: 5109

Miriam Txintxurreta

I単igo Arteatx

Hizkuntzen eta Literaturaren Didaktika

Kultura eta Euskararen Normalizazioa

mtxintxurreta@mondragon.edu

iarteatx@mondragon.edu

Telefono luzapena: 5235

Telefono luzapena: 5181

2. SARRERA Dagoeneko hiru ikasmaila egin dituzu Irakasle Ikasketetan, eta badakizu zein garrantzizkoa den hizkuntzaren erabilera zuzen eta egokia irakasle langintzan. Lehenengo mailan azaldu genuenez, irakasle batek bere jardunean darabilen ezinbesteko tresna da hizkuntza. Irakasleak hizkuntza-eredu izan behar du, eta horretarako ezinbestekoa da hizkuntzaren ezagutza zabala izatea. Horretarako bada hainbat bide, eta gure proposamena da prentsan argitaratutako testuak aztertzen eta interpretatzen ikastea, literatura testuak aztertu eta ekoiztea, testu zientifikoekin lan egiten ohitzea... horrek guztiak jakintza eta konpetentzia areagotzen eta hobetzen lagunduko dizu. Baina, horrez gain, hausnarketarako bidea ere proposatu nahi dugu. Irakasle izango zara bihar-etzi, eta hezkuntza etengabe berritzen eta hobetzen laguntzeko garrantzizkoak izango dira zure ekarpenak. Eta, jakina, ekarpenak egin ahal izateko, nahitaezkoa da hausnarketa egitea. HUHEZIko hizkuntza proiektuak dio fakultate honetan etorkizuneko irakasle eleanitz gisa hezi behar zarela, euskaraz eta gaztelaniaz C1 maila lortu behar duzula eta ingelesez, B2 (C1 atzerriko

2012-2013 ikasturtea

2


Ikaslearen gidaliburua

Komunikazio trebetasunak II / Hizkuntza-prestakuntza diziplinarra II

HUMANITATE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEA

hizkuntzako ibilbidea egiten baduzu). Bide horri eusteko dauzkagu Hizkuntza-prestakuntza diziplinarra I eta II materiak. Era batera, zikloa bete nahi dugu. Ikasketen hasieran izan zenuen lehen zatia, eta haren jarraipena da orain datorrena. Hiru urte luzeko ibilbidea duzu egina. Bide horri bukaera biribila ematea da helburua. Arestian aipatu dugu irakasleak behar duela eredu izan. Hizkuntzaren hainbat alderdi landu behar dira horretarako. Hizkuntzaren zuzentasuna ezinbestekoa da, noski, baina maila berekoak dira hizkuntza egoki erabiltzea, testuinguruari erreparatzea edo testu koherente eta ondo kohesionatuak sortzen ikastea. Horrela bermatuko du irakasleak ikaslearekiko komunikazioa, komunikazio eraginkorra. Lehenengo mailako materian bezalaxe, geure buruari galdetu diogu ea zein hizkuntza-eduki eta tresna beharko dituen Irakasle Ikasketak egiten ari den ikasle batek bere egungo jarduna (ikaslearena) eta etorkizunekoa (irakaslearena) zuzen eta egoki betetzeko. Eta helmuga hurbilago dagoenez, beste ikusmolde batetik aztertu dugu ikasle-irakasle profila eta ikusi dugu laster irakasle izango zarenez, hainbat gai sakondu behar dituzula (irakaslearen hizkuntza-profilaren eragina…), trebatua beharko duzula hainbat testu-generotan (sintesia, iruzkina, azalpen-testua, argudiozko testua, testu zientifikoa…) eta testu horien estilistikan. Ikasturte honetan denbora luzea emango duzu eskolan, praktikaldian, eta amaieran Gradu bukaerako lana ere egin beharko duzu. Lan horrek jaso eta bilduko ditu zure hizkuntza konpetentzia guztiak.

3. GARATUKO DIREN KONPETENTZIAK

Konpetentzia orokorrak a. Ikasten ikasi

2012-2013 ikasturtea

Ikaste-emaitzak a.1. Gai izatea informazioa bilatzeko eta era eraginkorrean kudeatzeko. a.2. Gai izatea informazioa identifikatzeko, laburtzeko, erabiltzeko eta egokitzeko.

Jarduerak 1.unitatean: • testuak hautatu, laburtu, ebaluatu eta aurkeztu • liburuak eta filmak hautatu, landu eta proposatu (katalogoa) 2.unitatean • testu zientifikoak bilatu, identifikatu eta bildu: aldizkariak bibliotekan eta interneten • katalogo pertsonala eraiki 3.unitatean

2


Ikaslearen gidaliburua

Komunikazio trebetasunak II / Hizkuntza-prestakuntza diziplinarra II

HUMANITATE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEA

• Kasuak identifikatu, proposatu, landu b. Talde-lana

b.1. Hitza betetzea egin beharreko lanetan hartutako konpromisoetan: datak, formatuak, lanaren kalitatea. b.2. Baloratzea norberaren inplikazioa ze garrantzitsua den komunikazio eta lan kooperatibo egokia lortzeko.

1.unitatean • laburpenak ebaluatu, hautatu eta aurkeztu • liburu eta filmen katalogo iruzkindua 2.unitatean • katalogo pertsonala egiteko taldearen ekarpenak 3.unitatean • kasuak kudeatu

c. Ikuspegi globala

Eleaniztasunarekiko eta kulturartekotasunarekiko jarrera positiboak garatzea eta erakustea, ikasle eta irakasle gisa.

Unitate guztietan

d. Komunikazio eraginkorra

Gai izatea gaien eta egindakoen berri emateko, ahoz eta idatziz, zuzen, egoki eta kalitatez, euskaraz eta gaztelaniaz.

Unitate guztietan

Konpetentzia espezifikoak

Ikaste-emaitzak

1. Ahozko eta idatzizko teknikak sendotzea curriculumeko bi hizkuntza ofizialetan: euskaraz eta gaztelaniaz.

1.1.Testuak interpretatu eta aztertzea 1.2.Literatur testuak eta filmak aztertu eta iruzkinak ekoiztea

2. Hizkuntza-generoetako testugintzaren oinarrietan sakontzea: egoera komunikatiboa, egokitasuna eta testuratzea (kohesioa, konexioa, koherentzia eta modalizazioa).

2.1.laburpena 2.2.Iruzkinak 2.3.Testu zientifikoak aztertu 2.4.Lanbideko hizkuntza

3. Ahozko eta idatzizko zenbait testu-genero ekoitzi eta ebaluatzea.

3.1.Iruzkina 3.2.Artikulu dibulgatiboa

4. Hizkuntza erabiltzaile gisa autoebaluatzea: hizkuntzetan garatutako konpetentziak ebaluatzea eta hizkuntza horiek erabiltzea jakintza sortzeko eta komunikatzeko (subjektu eleaniztuna)

4.1. Gogoeta egin norberaren konpetentzia eleaniztunaren inguruan.

5. Hezkuntzaren, kulturaren eta gizarte gaien inguruan hausnartzea eta sakontzea.

5.1. Lanbidearekin lotutako hizkuntza-egoerak identifikatu eta kasuak proposatu eta landu. 5.2. Egoerak sortu eta landu hizkuntza kalitatez erabilita, ahoz eta idatziz.

2012-2013 ikasturtea

3


Ikaslearen gidaliburua

Komunikazio trebetasunak II / Hizkuntza-prestakuntza diziplinarra II

HUMANITATE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEA

4. METODOLOGIA Hainbat alderdi hartuko dira kontuan: 

Hizkuntza-erabilerarekin eta -jarrerekin zerikusia duten hainbat alderdi aztertuko dira, eta horiei buruzko hausnarketa landuko da. Curriculumeko hizkuntzekin zerikusia duten hainbat gai, hezkuntza, kultura eta gizarte gaien ingurukoak, landuko dira.

Hizkuntzak edukien bidez landuko dira.

Testu-generoak Sekuentzia Didaktikoen bidez landuko dira.

Jarduera didaktikoak honako hauek izango dira: hitzaldiak, tailerrak, mintegiak eta hausnarketa prozesuak.

Talde-lana eta bakarkako lana egingo da.

Ikasgaia Mudle plataformaren bidez kudeatuko da.

Ibilbide honetan beste materia batzuekin elkarlana egongo da eta beste materia batzuetako ekoizpenak erabili ahal izango dira, bai lanketetarako, bai ebaluaziorako.

5. ANTOLAKETA 5.1. EDUKIAK Materia hiru SD nagusiren inguruan antolatu da. Lanketa, gogoeta eta jarduera guztiak horien bueltan eraikiko dira: 1. Unitatea: Ulermen estrategietan sakontzen I: laburpenean trebatzen Ulermen estrategietan sakontzen II: literatur eta film iruzkinak 2. Unitatea: Zientzia testuen alderdi formal eta estilistikoak 3. Lanbideko hizkuntzan trebatzen 5.2. ECTSak Materiaren 6 ECTSak honela banatzen dira, %40 presentziala (60 ordu) eta %60 ez presentziala (90 ordu), beraz, materiako zereginak ordu horiek guztiak kontuan izanda antolatuko dira. 5.3. TALDEKATZEA TALDEA HH T1 HH T2 HH T3

2012-2013 ikasturtea

TUTOREA Mikel Etxaburu Iñigo Arteatx Larraitz Ariznabarreta

N.3.1 N.3.3 N.3.5

GELA

4


Ikaslearen gidaliburua

Komunikazio trebetasunak II / Hizkuntza-prestakuntza diziplinarra II

LH T1 LH T2 LH T3

Joxpi Irastorza Miriam Txintxurreta Karmele Perez

HUMANITATE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEA

D.1.1 D.3.4 D.1.3

5.4. ORDUTEGIA ETA KRONOGRAMAREN AURREIKUSPENA

Ordutegia

Haur Hezkuntza Asteartea: 14:00-16:00 Osteguna: 14:00-16:00

Kronograma irailak 10

3.fasea

2.fasea

1.fasea

Materiaren aurkezpena Diagnosia irailak 17 1.unitatea: ulermen estrategiak irailak 24 Tailerra (erreportajea) urriak 1 1.unitatea: ulermen estrategiak urriak 8 1.unitatea: ulermen estrategiak urriak 15 1.unitatea: ulermen estrategiak urriak 22 2.unitatea: zientzia testuak Urriak 29-abenduak 21: 1. praktika-aldia urtarrilak 7 2.unitatea: zientzia testuak urtarrilak 14 2.unitatea: zientzia testuak urtarrilak 21 2.unitatea: zientzia testuak urtarrilak 28 2.unitatea: lanbideko hizkuntza otsailak 4 3.unitatea: lanbideko hizkuntza otsailak 11 3.unitatea: lanbideko hizkuntza Otsailak 25-maiatzak 30: 2. praktika-aldia ekainak 3 Aholkularitza GBLari begira

Lehen Hezkuntza Astelehena: 14:00-16:00 Asteazkena: 14:00-16:00

1.unitatea: ulermen estrategiak 1.unitatea: ulermen estrategiak 1.unitatea: ulermen estrategiak 1.unitatea: ulermen estrategiak 1.unitatea: ulermen estrategiak Proba presentziala 2.unitatea: zientzia testuak 2.unitatea: zientzia testuak 2.unitatea: zientzia testuak 2.unitatea: zientzia testuak 3.unitatea: lanbideko hizkuntza 3.unitatea: lanbideko hizkuntza Azterketa Azterketa

6. EBALUAZIOA

Ebaluatuko diren jarduerak 1. unitatea 2. unitatea 3. unitatea

2012-2013 ikasturtea

idatziz Laburpena (eusk) Laburpena (gazt) Iruzkinen katalogoa (taldekoa) Artikulua (gazt) Artikulua (eusk) Kasuaren planteamendua Oharra/gutuna Azterketa (eusk + gazt)

ahoz Aurkezpena + gogoeta (eusk) Aurkezpena + gogoeta (gazt) Petxakutxa formatuan (behar gehien dagoen hizkuntzan) Simulazioa Eztabaida Azterketa (nahi den hizkuntzan)

5


Ikaslearen gidaliburua

Komunikazio trebetasunak II / Hizkuntza-prestakuntza diziplinarra II

HUMANITATE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEA

Ebaluzio-irizpideak Idatzizko lanak

% 40

Ahozko jarduerak

%30

Azterketa

%30

Oharrak: •

Lanketa guztietan gutxienez 5 atera behar da media egiteko. Atalen bat gainditzen ez bada, 2. deialdian izango da aukera gainditzeko.

2. deialditik aurrera, materia osoa errepikatu beharko da.

Idatzizko zein ahozko ekoizpenak ebaluatzeko kontrol-zerrendak egongo dira.

Ebaluatzerakoan kontuan hartuko da: komunikazio egoerarekiko egokitasuna, testuratzea, hizkuntza zuzentasuna, edukien sakontasuna eta sormena…

Ebaluazioak, taldeko jardueretan, hiru subjektu izango ditu: ikaslea bera, ikaskideak eta tutorea.

7. OINARRIZKO BIBLIOGRAFIA EUSKARAZ: ALONSO, I., GARRO, E. ETA IRIZAR, A. (2010). Administrazioko testugintzan sakontzeko ikastaroa. IVAP.

ARRARATS, Irene (2006). Berria, estilo liburua. Berria: Andoain. ESNAL, Pello (2012). Hitz-ordena: erabilera estrategikoa. Euskaltzaindia: Bilbo. ESNAL, Pello (2008). Testu-antolatzaileak: erabilera estrategikoa. Euskaltzaindia: Bilbo. GARZIA, Juan (1997). Joskera lantegi. IVAP: Gasteiz. GARZIA, Juan (2005). Kalko okerrak (EIMAren estilo-liburua). Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzua: Gasteiz. [Sarean: http://ttiki.com/36220] IVAP (2002). Zalantza-dantza. IVAP: Gasteiz. GAZTELANIAZ: -Gómez, L. (2004) Nuevo manual de español correcto I y II. Arco/Libros: Madrid. -Lázaro Carreter, F. (2005) El nuevo dardo en la palabra. Alianza Editorial: Barcelona. -Millán, J.A. (2005) Perdón, imposible. RBA: Barcelona. -José Antonio Bueno Palacios (1996): Buena ortografía. Playor: Madrid. -Cassany, D. (1995): La cocina de la escritura. Anagrama: Barcelona. -Montolío (coord.) (2000): Manual práctico de escritura académica I, II y III. Ariel: Barcelona. 2012-2013 ikasturtea

6


Ikaslearen gidaliburua

Komunikazio trebetasunak II / Hizkuntza-prestakuntza diziplinarra II

Mari Mutt, J. A. (1998-2010) Manual de redacción http://edicionesdigitales.info/Manual/Manual/Welcome.html]

HUMANITATE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEA

científica.

[En

línea:

-Pérez Agustí, A. (2005) Trucos para hablar bien en público. Edimat libros: Madrid. -Real Academia Española (1999): Ortografía de la Lengua Español., Espasa: Madrid, (pp. 31-40). -Reyes, Graciela (1998): Cómo escribir bien en español. Arco: Madrid. -Seco, Manuel (1998): Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Espasa: Madrid. -Serafini, Teresa (1998): Cómo se escribe. Paidós: Barcelona. KONTSULTAGUNEAK: EHUko euskara errektoreordetza http://www.ehu.es/ehulku/ Dudanet (IVAP). http://ttiki.com/36014 EIMAren estilo-liburu osoa. http://ttiki.com/36222

2012-2013 ikasturtea

7

4.1. materiako gida  

Materiaren helburu eta ezaugarriak biltzen ditu.

4.1. materiako gida  

Materiaren helburu eta ezaugarriak biltzen ditu.