Page 1

FRAMTIDENS VIMMERBY

i vimmerby kommun

www.centerpartiet.se/vimmerby


Dina kandidater till kommunfullmäktige från Vimmerby – Marcus Jonmyren, Ulf Borg, Kenneth Karlsson, Marita Lindström, Rein Soowik, Ingela Nilsson Nachtweij, Lars Nilsson och Leif Larsson.

FRAMTIDENS VIMMERBY Centerpartiet i Vimmerby vill fortsätta att utveckla Vimmerby för att göra kommunen och staden än mer attraktivt att leva och bo i. Centerpartiet vill fortsätta att driva följande frågor:

Stimulera företagsamheten i tätorten. Bygga nytt äldreboende, för vård och boende med in riktning på särskilda behov. Se över möjligheten till extern drift och finansiering. Alliansens gröna röst

Du hittar mer information på w


Satsa på barnen genom en bra barnomsorg, grundskola och gymnasieskola. Utveckla tjänsteföretagandet parallellt med värnandet av industrijobb Utveckla Gästgivarehagen med sommarcafe och hantverksby samt julmarknad. Utveckla cykelstaden Vimmerby. Säker väg till Ryttargården och Vimmerby golfakademi mm. Se över trädplanteringsplanen och gör Vimmerby grönare Öka stödet till föreningar med ungdomsverksamhet. Gör en tillsnyggning av tätortens lekplatser

VIll DU VARA MED OCH påVERkA VIMMERBYS UTVECklINg? kONTAkTA gäRNA NågON AV OSS pERSONlIgEN.

Ingela Nilsson Nachtweij 0492-288 33 ingela.nilsson.nachtweij@lrf.se Leif Larsson 0492-154 92 leif.larsson@rfkl.se Rein Soowik 0492-100 63 ulla-britt1@tele2.se Lars Nilsson 0492-149 32 hans.nilssons.akeri.ab@telia.com Marcus Jonmyren 0492-106 26 marcus@jonmyren.se Kenneth Karlsson 0492-133 91 kenneth.lbc@spray.se Birger Andersson 0492-138 84 birger.andersson@sodra.com Marita Lindström 0492-151 28 marita.lindstrom@vimmerby.se Ulf Borg 0492-143 80 43borg@telia.com Håkan Karlsson 0492-201 31 6480karlsson@telia.com

www.centerpartiet.se/vimmerby

Alliansens gröna röst


Satsningen på bättre vägar och järnvägar är avgörande för utvecklingen av vårt län. Det ska vara lättare att pendla till jobbet oavsett var man bor. Vi ska erbjuda landets bästa företagsklimat för att skapa fler jobb. Det ger skattepengar till vård, skola och omsorg. Lika många kvinnor som män ska starta och driva företag. För miljöns skull ska vi ha lägst klimatpåverkan per person i Sverige. Kultur kommer att vara en avgörande faktor för att locka människor att besöka vår del av landet och bosätta sig här.

RIKSDAGEN.

Rösta på Centerpartiet i valet till Riksdagen den 19 September 2010

Kontakta gärna förstanamnet Anders Åkesson: E-post: anders.akesson@centerpartiet.se Tel: 070-335 46 03

Forma vården efter patienterna Vårdsamordnare för våra mest sjuka äldre Begränsa byråkratin - Låt doktorn få mer tid med patienten Patientens vårdval även utanför Kalmar län Satsa på hälsan - Ge företagshälsovård till dem som står utanför arbetsmarknaden Bättre kommunikationer. Resenären ska kunna åka snabbt, bekvämt och kunna lita på att tidtabellen hålls.

LANDSTINGET.

Stärk vimmerbys röst I kalmar län Rösta på centerpartiet I landstingsvalet

Centerpartiet i Vimmerby  

Centerpartiet i Vimmerby tätort presenterar hur de vill utveckla Vimmerby under perioden 2010-2014.

Advertisement