Page 1

1ESO A

CIÈNCIES SOCIALS NOM I COGNOMS Maria Jesús Monter Domec UNITAT 4. RIUS I MARS 1. L'aigua a la natura p. 50 2. Oceans, mars, rius i llacs de la Terra p. 54-55 VOCABULARI Oceà Mar Llac Riu Afluent Riera Cabal Conca Crescuda Estiatge

1


VOCABULARI Oceà: és una gran massa d'aigua salada que separa els continents. Mar: és una prolongació dels oceans a les zones més properes als continents.

Llac: és una massa d'aigua permanent que s'alimenta de l'aigua de pluja o dels rius.


ACTIVITATS

L'AIGUA

ocupa

es troba en 3 estats

pot ser dues terceres parts del planeta

sòlid líquid

salada

dolça

gasós

la trobem als

només és

és

el 2,79% de tota l'aigua

la trobem als

el 97,21% de tota l'aigua

rius

subsòl llacs

Mississippi, Amazones, Nil, Congo, Darling, Danubi, Rin, Ganges i Iang Tsé

icebergs glaceres

oceans

mars

atmosfera Atlàntic, Pacífic, Índic, Glacial Àrtic, Glacial Antàrtic

Grans Llacs, Baikal Tanganyika, Victòria

Carib, de la Xina meridional, Mediterrani


VOCABULARI Riu: és un corrent continu d'aigua. Afluent: és un riu que desemboca en un altre riu. Riera: és un curs d'aigua intermitent per manca d'aigua a l'estiu i de cabal inferior al d'un riu.


VOCABULARI Cabal: és la quantitat d'aigua que porta un riu. Conca:són les terres que porten les seves aigües a un riu. Crescuda: és l'augment del cabal d'un riu. Estiatge: és la disminució del cabal d'un riu.


ACTIVITATS. PÀGINA 48 ☻ L'aigua és la substància més abundant de la Terra. Amb quines formes es presenta? En forma d'aigua dolça i d'aigua salada.

☻ Què hi abunda més, l'aigua dolça o la salada? En quines proporcions? El 97,21% és aigua salada i només el 2,79% és aigua dolça.

AIGUA SALADA AIGUA DOLÇA


ACTIVITATS. Fixa't bé... en el dibuix de la circulació de l'aigua p.50 2. En quantes parts es divideix el curs d'un riu? En curs alt, curs mitjà i curs baix.

curs d'un riu


ACTIVITATS. 2 L'aigua a la Terra p.62 L'aigua es troba a la Terra en aquestes formes: 97,21% aigua salada 2,14% icebergs i glaceres 0,62% aigües subterrànies 0,02% rius i llacs 0,01% atmosfera

a) Fes un gràfic amb aquestes dades. b) Quin % del total d'aigua del planeta és aigua dolça?

2,79%


AIGUA SALADA ICEBERGS I GLACERES AIGÜES SUBTERRÀNIES RIUS I LLACS ATMOSFERA


PRACTICA


PRACTICA

QUIN OCEÀ ÉS?


PRACTICA

1

4

O

EUROPA

CE AN IA

2

ÀS IA

AM È

RI C

A

QUIN CONTINENT ÉS?

ÀFRICA 3

5


PRACTICA

QUIN OCEÀ ÉS?


QUIN OCEÀ / CONTINENT ÉS?

PRACTICA

 ✿


L'aigua: rius i mars  
L'aigua: rius i mars  

resum classe, aigua, mars i rius

Advertisement