Page 1


•Els nombres decimals ens permeten expressar mesures compreses entre dos nombres naturals.

•Estan compostos per una part entera i una part decimal, separades per una coma.

•Part entera •Part decimal


Si dividim la unitat en deu parts, cada part és una dècima. 1 unitat = 10 dècimes.

També podem representar-ho en una recta.

• El punt

vermell representa 4 dècimes = 0,4

• El punt blau

representa 7 dècimes = 0,7

0,1

• El punt verd

representa 1 unitat i 2 dècimes = 1,2


•Si el termòmetre marca més de 37 º diem que tenim febre.

•En aquest cas el

termòmetre ens indica que el malalt està a 37 º i dues dècimes: El nen té dues dècimes de febre.

•37,2 •Part entera 37 •Part decimal 2


Si dividim la unitat en cent parts iguals, tenim una centèsima

Lectura i descomposició de nombres amb centèsimes

•Lectura: En el cas de

78,65 tindríem 78 unitats i 65 centèsimes.

•Descomposició: 7

desenes, 8 unitats, 6 dècimes i 5 centèsimes.

0,01 1 unitat =10 dècimes =100 centèsimes


Si dividim la unitat en mil parts iguals, tenim una mil·lèsima.

Lectura i descomposició de nombres amb mil·lèsimes.

• Lectura 35,944 = trentacinc unitats nou-centes quaranta-quatre mil·lèsimes.

• Descomposició 35,944 = 0,001

tres desenes, 5 unitats, 9 dècimes, 4 centèsimes i 4 mil·lèsimes.

1 unitat =10 dècimes =100 centèsimes= 1000 mil·lèsimes


Què cal fer? Per comparar nombres decimals, primer comparem la part entera:

Exemples

• 4,58 < 5,10 és més gran qui té la part entera, més gran.

• Si són diferents, és més • 4,58 >4,26 gran el nombre que té • 24,08 <24,5 la part entera més gran. • 3,105 <3,2 Atenció! No • Si són iguals, ens deixem enganyar! comparem la part decimal, començant per les dècimes.

És més gran qui té més dècimes!


Què és el tant per cent? Un tant per cert és una fracció amb 100 al denominador. Les fraccions amb un 100 al denominador s’anomenen tants per cent o percentatges.


Què treballarem? Suma de nombres decimals Resta de nombres decimals Multiplicació d’un decimal per un natural Divisió de la unitat seguida de zeros.


Tema 6 i 7 decimals  
Advertisement