Page 1

czekoladowy (adjective) z czekolady chocolate: tort czekoladowy a chocolate cake w polewie czekoladowej chocolate-coated, chocolate-covered koloru czekolady chocolate:

Pomalowaliśmy sciany na czekoladowy kolor! We have painted the wall chocolate! czosnek (noun) warzywo wykorzystywane w kuchni garlic: ząbek czosnku a clove of garlic

główka czosnku a bulb of garlic rozetrzeć ząbek czosnku to crush a clove of garlic przyprawiony czosnkiem seasoned with garlic drogowy (adjective) jeŜdzący po drogach lądowych road: drogowy transport pasaŜerski road passenger transport; zwiazany z ruchem drogowym road: kodeks drogowy road highway code podatek drogowy road tax znak drogowy road sign handlarz (noun) osoba sprzedająca coś swykle nielegalnie dealer: handlarz narkotyków drug dealer handlarz niewolnikami slave dealer handlarz starych rzeczy second-hand dealer; osoba handlująca na ulicy trader: handlarz uliczny street trader mama 1 (noun) osoba która urodziła dziecko mother: szanować mamę respect a mother a mamunia, mamcia mummy, mum obiad posiłek w godzinach popołudniowych lunch: Własnie zjadłam obiad! I have already eaten lunch!; gorący posiłek póznym popołudniem lub wieczorem dinner: Zwykle jemy obiad

jak wszyscy wróca z pracy We usually eat dinner when everyone comes bock from work ugotować obiad prepare/cook dinner opieka (noun) opieka nad kims innym care: opieka lekarska medical care opieka nad dzieckiem care of the child opieka społeczna social care; prawna nad kims custody: być pod czyjąś opieką prawna be under sb's custody pocałunek (noun) dotknięcie za pomocą ust kiss: przesłac komuś pocałunek blow sb a kiss pocałunek na poŜegnanie a kiss goodbye siostrzany pocałunek a sisterly kiss pocałunek po prancusku a french kiss przewodnik (noun) substancja przewodząca prąd elektryczny conductor: przewodnik prądu elektrycznego electricity conductor ; osoba oprowadzająca turystów tour guide: wycieczka z przewodnikiem trip with a tour guide; kierownik pociągu, osoba sprawdzająca bilety conductor: konduktor sprawdził bilety a conductor checked tickets robota potocznie praca do zrobienia work, job: Mam duzo roboty dzisiaj I have a lot of work to do today dobra robota! well done! /good job!; robota papierkowa paperwork; roboty na drodze road works świnia (noun) 1 choroba wystepująca najczesciej u dzieci mumps: to catch mumps at gindergarden złapać swinkę w przedszkolu; 2 zwierzę gospodarskie pig a: piglet, piggy mała świnka; 3 zwierzę domowe a guinea pig

słownik TLex Professional  
słownik TLex Professional  

nie miałam trudności z tworzeniem słownika, była to fajna zabawa i moze niedługo zrobie taki swój na wlasne potrzeby, pozdrawiam wszystkich

Advertisement