Page 1

Data wystawienia: 30 lipiec 2012

Data tłumaczenia: 26 lipiec 2012 Termin płatności: 6 sierpień 2012

RACHUNEK NR 1/2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: tłumacz przysięgły języka angielskiego Małgorzata Janiszek (mjanisze), Jana Kazimierza 16, 01-244 Warszawa NIP: 334-22-22-107

Sposób płatnośći: przelew, nr konta mBank nr 12345678901234567890

l.j. z 1250 znaków

cena netto za 1250 znaków (zł)

l.p

nazwa

ilość znaków

1

tłumaczenie .ppt

6186

4,95

45,03

222,84

2

tłumaczenie .pdf

469955

375,96

45,03

16929,66

3

tłumaczenie .doc

385451

308,36

45,03

13885,49

861592

689,27

razem

Razem do zapłaty:

wartość netto (zł)

31037,99 31037,99

Słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

Uwagi: -

Imię i podpis osoby upowaŜnionej do odebrania dokumentu

Imię i podpis osoby upowaŜnionej do wystawienia dokumentu

3. RACHUNEK1250 ZNAKÓW MJANISZE.pdf  

zanim zrobiłam musiałam poszukać jak taki dokument wygląda w necie :) nie mialam wiekszych problemów