Page 1

Data wystawienia: 30 lipiec 2012

Data tłumaczenia: 26 lipiec 2012 Termin płatności: 6 sierpień 2012

VAKTURA VAT ORYGINAŁ NR 1/2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: tłumacz przysięgły języka angielskiego Małgorzata Janiszek (mjanisze), Jana Kazimierza 16, 01-244 Warszawa NIP: 334-22-22-107

Sposób płatnośći: przelew, nr konta mBank nr 12345678901234567890

l.p

nazwa

ilość znaków

l.j. z 1800 znaków

cena netto za 1800 znaków (zł)

1 2 3

tłumaczenie .ppt tłumaczenie .pdf tłumaczenie .doc

6186 469955 385451

3,44 261,09 214,14

24,53 24,53 24,53

861592

478,66

razem

wartość netto (zł)

stawka vat (zł)

kwota vat (zł)

wartość brutto (zł)

84,30 6404,44 5252,84

0,23 0,23 0,23

19,39 1473,02 1208,15

103,69 7877,46 6460,99

2700,56

14442,15

11741,58 Razem do zapłaty:

Słownie: czternaście tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote

Uwagi: -

Imię i podpis osoby upowaŜnionej do odebrania dokumentu

Imię i podpis osoby upowaŜnionej do wystawienia dokumentu

14442,15

2. FAKTURA VAT 1800 ZNAKÓW MJANISZE.pdf  

zanim zrobiłam musiałam poszukać jak taki dokument wygląda w necie :) nie mialam wiekszych problemów

2. FAKTURA VAT 1800 ZNAKÓW MJANISZE.pdf  

zanim zrobiłam musiałam poszukać jak taki dokument wygląda w necie :) nie mialam wiekszych problemów

Advertisement