Page 1


e-učenje: Moodle u praksi doc. dr. sc. Mario Jadrić doc. dr. sc. Maja Ćukušić Marina Lenkić, univ. bacc. oec.

Split, 2012.


CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU UDK 004.738.5:37>(035) JADRIĆ, Mario E-učenje : Moodle u praksi / Mario Jadrić, Maja Ćukušić, Marina Lenkić. - Split : Ekonomski fakultet, 2012. Bibliografija. ISBN 978-953-281-043-1 1. Ćukušić, Maja 2. Lenkić, Marina I. Elektroničko učenje -- Primjena 140608060


SADRŽAJ

Predgovor ...................................................................................................... 9 1. UVOD....................................................................................................... 11 Što je to sustav za e-učenje? ....................................................................... 13  Koje su prednosti korištenja sustava za e-učenje? ...................................... 14  Zašto baš Moodle? ...................................................................................... 16  Kako do Moodle 2.0 sustava?...................................................................... 19  Kako upravljati procesom e-učenja u Moodle sustavu? ............................... 25  2. PLANIRANJE PROCESA E-UČENJA ..................................................... 27 Uzorak dizajna tečajeva za e-učenje ........................................................... 29  Ishodi tečajeva za e-učenje ......................................................................... 31  Scenariji e-učenja ........................................................................................ 32  3. PRIPREMA PLATFORME E-UČENJA .................................................... 39 Promjena dodijeljenog jezika ....................................................................... 41  Odabir teme i podešavanje izgleda korisničkog sučelja .............................. 44  Kategorizacija kolegija ................................................................................. 48  Dodavanje kolegija ....................................................................................... 51  Izrada sigurnosne kopije kolegija ................................................................. 57  Dodavanje korisničkih računa ...................................................................... 60  4. ORGANIZACIJA OSNOVNOG SADRŽAJA E-UČENJA.......................... 71 Uređivanje kolegija ....................................................................................... 73  Organizacija blokova.................................................................................... 75  Tekstualni sadržaji ....................................................................................... 85  Datoteke i prikaz sadržaja mape .................................................................. 87  Multimedijski sadržaji ................................................................................... 92  5


E-učenje: Moodle u praksi

Poveznice na vanjske sadržaje .................................................................... 95 Natpis ........................................................................................................... 97  Obavijesti ................................................................................................... 108  RSS sadržaji .............................................................................................. 111  5. ORGANIZACIJA DISKUSIJA I SURADNIČKOG UČENJA .................... 119 Forum......................................................................................................... 121  Chat .......................................................................................................... 127  Poruke........................................................................................................ 131  Wiki .......................................................................................................... 135  Rječnik ....................................................................................................... 140  Blog .......................................................................................................... 143  6. ORGANIZACIJA PROCJENE I SAMOPROCJENE ZNANJA ................ 149 Zadaća ....................................................................................................... 151  Kviz .......................................................................................................... 154  Lekcija ........................................................................................................ 163  Radionica ................................................................................................... 166  7. ORGANIZACIJA NAPREDNOG SADRŽAJA E-UČENJA...................... 175 SCORM paket ............................................................................................ 177  Baza podataka ........................................................................................... 181  Grafovi ....................................................................................................... 183  Korisni add-on moduli ................................................................................ 186  Izrada dinamičnih sadržaja učenja korištenjem web alata ......................... 196  8. KONTROLIRANJE NAPRETKA I PONAŠANJA POLAZNIKA .............. 201 Skale ocjenjivanja ...................................................................................... 203  Ocjene........................................................................................................ 206  Statistike/izvještaji po modulima ................................................................ 207  Detekcija plagijarizma ................................................................................ 209  6


Sadržaj

Analiza log datoteka................................................................................... 217 Korištenje modula Komentari ..................................................................... 218  Prikupljanje povratnih informacija od korisnika .......................................... 222  PRILOG: Podešavanje i pokretanje Moodle instalacijskog paketa ............ 231 Popis slika .................................................................................................. 239  Popis tablica............................................................................................... 247  Bibliografija ................................................................................................ 249  Bilješka o autorima ..................................................................................... 251 

7


Predgovor Svjedoci smo sve veće primjene koncepata e-učenja u uvjetima u kojima teorija, ali i praksa postavlja polaznike u središte pozornosti na način da se želi potaknuti što veća prolaznost, zadovoljstvo i uspješnost. Stope rasta potražnje za oblicima e-učenja su visoke, naročito u područjima s visokim stopama gospodarskog rasta (u Aziji rast potražnje iznosi preko 33%, a predviđa se kako će do 2014. godine preteći Zapadnu europu koja je na drugom mjestu iza tržišta Sjeverne Amerike). Međutim, u uvjetima u kojima se želi ostvariti ovakvo troškovno efikasno pružanje znanja, te razvoj potrebnih kompetencija i vještina potrebnih za tržište rada nužno je razmotriti pedagoške i tehnološke aspekte uvođenja i primjene modela e-učenja. Treba razmisliti o strategijama učenja i poučavanja, ali i o samom načinu korištenja tehnologije (tj. sustava za e-učenje) kako ona ne bi postala sama sebi svrha, a integracija tehnologije u procese učenja prejednostavna i ograničena. Na tragu promišljanja o kreativnim načinima korištenja punog potencijala tehnologije, ova knjiga namijenjena je svima onima koji žele ući u iznimno široko područje e-učenja koristeći Moodle sustav za e-učenje. Nastavnici osnovnih i srednjih škola te institucija visokog obrazovanja, ali i menadžeri iz područja upravljanja ljudskim resursima koji izučavaju ili planiraju prakticiranje koncepata e-učenja kroz aktivnosti učenja i podučavanja imaju priliku koristeći ovu knjigu to uraditi „korak po korak“. Zahvaljujući svojoj jednostavnosti korištenja i fleksibilnosti, Moodle je trenutno najpopularnija platforma za e-učenje koja se koristi diljem svijeta. Velik broj škola i visokih učilišta već su instalirali Moodle, međutim problem u određenom broju slučajeva predstavlja niska razina korištenja i upitna kvaliteta izrađenih Moodle kolegija. Niz različitih mogućnosti koje Moodle pruža može predstavljati barijeru za nastavnike koji pod opterećenjem svakodnevnih obveza nemaju vremena sadržaje koje koriste za podučavanje pretvoriti u kvalitetan i efikasan kolegij e-učenja. Koristeći se projektno orijentiranim pristupom materija se u knjizi izlaže na jednostavan i praktičan način, pa svi oni koji imaju potrebu za izradom e-tečajeva mogu korak po korak, sljedeći brojne savjete i dodatne resurse, iz poglavlja u poglavlje izraditi i nadograditi vlastito interaktivno i privlačno okruženje za e-učenje. Knjiga je namijenjena nastavnicima koji se po prvi puta susreću s Moodle sustavom, a čitatelja od prvog do osmog poglavlja vodi kroz samu instalaciju sustava, razvoj e-tečaja, kreiranje resursa i aktivnosti prema osobnim potrebama polaznika i tipu materijala, odnosno potrebama organizacije i konteksta korištenja. Knjigu također mogu koristiti i iskusniji korisnici kao pomoć u pojedinim segmentima planiranja, organiziranja i kontroliranja procesa e-učenja u Moodle sustavu.

9


E-učenje: Moodle u praksi

Umjesto da se u knjizi prikazuju sve mogućnosti Moodle sustava, namjera autora je da se čitatelja od samog početka aktivno uključi u praktične aktivnosti procesa e-učenja koji se može odvijati u Moodle sustavu, bilo da čitatelj razvija nove nastavne materijale ili postojeće materijale prilagođava primjerima najbolje prakse. Za očekivati je da će čitatelji s osnovnom razinom informatičke pismenosti sljedeći upute i korisne savjete u knjizi moći pripremiti odnosno podesiti Moodle sustav, organizirati osnovni i napredni sadržaj za učenje, organizirati diskusije i suradničko učenje, organizirati procjene i samoprocjene znanja te kontrolirati ponašanje i napredak polaznika tečaja e-učenja. Svako poglavlje sadrži kratak teorijski uvod, niz korisnih primjera, savjeta i dodatnih resursa kao i pitanja za samoprocjenu znanja koja se nalaze na kraju poglavlja. Za razliku od brojnih dostupnih materijala i online pomoći za Moodle sustav, u ovoj knjizi se navodi i kada i zašto koristiti pojedine značajke samog sustava, te kakav je njihov utjecaj na ostvareno iskustvo učenja kod polaznika tečajeva e-učenja.

doc. dr. sc. Mario Jadrić doc. dr. sc. Maja Ćukušić Marina Lenkić, univ. bacc. oec.

10


Bilješka o autorima Doc. dr. sc. Mario Jadrić Diplomirani ekonomist, doktor informacijskih znanosti, docent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Doktorsku disertaciju „Računalna pismenost i druge osobine studenata kao prediktori njihovog uspjeha u tečajevima za e-učenje“ obranio je 2010. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, a dobio je i Nagradu za izvrsnost RC-a Varaždin u kategoriji doktorskih disertacija. Kao autor/koautor objavio je 15 znanstvenih i dva stručna rada. Suurednik je zbirne znanstvene knjige „Rudarenje podataka“, te je u koautorstvu napisao knjigu pod naslovom „E-učenje: koncept i primjena“. Uz navedeno aktivan je kao suradnik na projektu vezanom za e-učenje, te kao član Hrvatskog društva za operacijska istraživanja. Područja istraživačkog interesa su mu e-učenje, poslovni informacijski sustavi, rudarenje podataka, te simulacijsko modeliranje. Doc. dr. sc. Maja Ćukušić Diplomirana informatičarka, doktorica ekonomskih znanosti, docentica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Doktorat znanosti s područja upravljanja visokim učilištima stekla je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Radila je više od tri godine na međunarodnim projektima u svojstvu konzultanta na implementaciji kompleksnih IT rješenja. Bila je istraživač na znanstvenom projektu FP6 znanstveno-istraživačkog programa Europske unije (2006 – 2009), a aktivno sudjeluje na znanstvenom projektu broj 177-0361994-1998 financiranom od strane MZOŠ RH (2007 – ). Područja interesa su joj modeliranje poslovnih procesa, implementacija kompleksnih informacijskih sustava (BI, DMS, Intranet, Extranet, ERP), poslovna inteligencija i web razvojni alati (CMS). Sudjeluje na znanstvenim i stručnim konferencijama i suautorica je dvadesetak znanstvenih radova. U koautorstvu je napisala knjigu „E-učenje: koncept i primjena“ te je suurednica zbirne znanstvene knjige „Višedimenzijski informacijski sustavi“. Marina Lenkić, univ. bacc. oec. Nakon završetka opće gimnazije u Zadru upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, na kojem trenutno pohađa diplomski studij, usmjerenje Informatički management. Tijekom studija sudjeluje na nekoliko studentskih natjecanja i projekata. Dio je tima s nagrađenim poslovnim planom u okviru Studentske poduzetničke akademije te dio tima koji je u kategoriji software design sudjelovao na natjecanju Microsoft Imagine Cup. Sudjelovala je i na Case Study Competition natjecanju te se kao pripravnica priključila Microsoft Student Partners programu. U knjizi „Rudarenje podataka“ je objavila znanstveni rad, a u okviru Erasmus programa pohađa semestar na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Sieni.

251


e-učenje: Moodle u praksi  

Knjiga je namijenjena nastavnicima koji se po prvi puta susreću s Moodle sustavom, a čitatelja od prvog do osmog poglavlja vodi kroz samu in...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you