Page 1

Sestavimo slovensko stojnico

1


Vsebina Nagovor....................................................................................................................5 Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija

Sestavimo slovensko stojnico...........................................................................6 Jože Kos, direktor Mizarstva Kos

Stoj(že)nica.............................................................................................................7 Petra Kos, vodja projekta Sestavimo slovensko stojnico

Sodelujoči pri projektu........................................................................................9 Aktiv kmečkih žena Solčava........................................................................................................................................................11 Društvo ljubiteljev narave Planota...........................................................................................................................................12 Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o. ...........................................................................................................................13 Kmetija Erjavec...............................................................................................................................................................................14 Krajevna skupnost Predoslje......................................................................................................................................................15 Kulturno turistični rekreacijski center Radeče......................................................................................................................16 Mestna občina Velenje – Turistično-informacijski center Velenje....................................................................................17 Občina Bohinj..................................................................................................................................................................................18 Občina Gorje....................................................................................................................................................................................19 Občina Ivančna Gorica.................................................................................................................................................................20 Občina Komen.................................................................................................................................................................................21

Sestavimo slovensko stojnico

Občina Pivka...................................................................................................................................................................................22 Občina Radovljica in Javni zavod Turizem Radovljica.........................................................................................................23

Izdal in založil Mizarstvo Kos

Občina Renče-Vogrsko.................................................................................................................................................................26

Lektoriranje Tina Benedičič

OŠ Notranjski odred Cerknica s podružnicama 11. maj Grahovo in Maksim Gaspari Begunje..............................28

Oblikovanje Špela Pavlič Kos

Triglavski narodni park................................................................................................................................................................30

Fotografije arhiv sodelujočih pri projektu

Občina Tržič.....................................................................................................................................................................................27 Posoški razvojni center – Združenje Ekoloških kmetov Severne primorske...............................................................29 Turistično društvo Bohinj............................................................................................................................................................31 Turistično društvo Horjul............................................................................................................................................................32 Turistično društvo Koprivnica...................................................................................................................................................33

Naslovnica Slovenski dan v Radovljici Foto: arhiv občine Radovljica

Turistično društvo Notranjska...................................................................................................................................................34

Tisk Tiskarna Hren

Turistično društvo Senovo..........................................................................................................................................................36

Turistično društvo Polšnik..........................................................................................................................................................35

Naklada 2000 izvodov

Varstveno delovni center POLŽ Maribor................................................................................................................................37

april 2012

Zavod za turizem Kranj...............................................................................................................................................................39

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica....................................................................................................................................38

Stojnični dogodki.................................................................................................41 Predstavitev stojnice.........................................................................................57


Nagovor Srce Slovenije je znamka, v kateri najdejo prostor ideje in projekti, ki prispevajo h kvalitetnejšemu življenju na vseh področjih. Ena takšnih je prav gotovo pobuda »Sestavimo slovensko stojnico«, ki se razvija pod okriljem razvojnega partnerja Jožeta Kosa. S povezovanjem uporabnikov želimo ne le na enem mestu predstaviti različno ponudbo, temveč tudi spodbuditi razvoj produktov in zavedanje o pomenu domačega, slovenskega izdelka. Prav povezovanje različnih akterjev je ključ do doseganja trajnostnega razvoja območja. Tako se vzdržuje razvojni utrip in krepi mikro gospodarstvo, posredno pa se dviguje tudi kakovost življenja v okolju. Z željo, da razvijamo aktivnosti, ki povezujejo in predstavljajo osnovo za trajnostni razvoj območja Srca Slovenije, Center za razvoj Litija skupaj z zadrugo Jarina razvija program lokalne samooskrbe s hrano. Počasi in z veliko vloženega truda se je oblikovala mreža ponudnikov podeželskih produktov in se vzpostavila trdna vez z njihovimi porabniki. Danes kmete povezujemo s šolami, z vrtci in drugimi javnimi ustanovami in omogočamo, da imajo prebivalci možnost uživati zdravo hrano, pridelano lokalno. Poleg tega tržnica predstavlja tudi osrednji prostor druženja, povezovanja in izmenjave idej in pobud lokalnega okolja. Zavedamo se, da lahko v prihodnje le skupaj postavljamo temelje lokalni oskrbi v regiji in tako dosežemo višjo kakovost življenja. Dolgoročna vizija je, da se slovenska stojnica z vso svojo pestro ponudbo v prihodnosti pojavlja tudi na evropskih tržnicah. S tovrstnimi projekti, ki odgovarjajo na potrebe prostora in časa, se plemeniti in razvija tudi Srce Slovenije. Ponosni smo na naše razvojne partnerje!

Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija

Foto: arhiv Centra za razvoj Litija Podeželje v Merkatorju

4

5


Sestavimo slovensko stojnico

Stoj(že)nica

Ob 20-letnici Mizarstva Kos in obenem 10-letnici razvoja in izdelovanja hitro sestavljivih stojnic smo pripravili projekt, s katerim želimo predstaviti uporabno vrednost stojnic, povezati uporabnike in spodbuditi izmenjavo izkušenj.

Sprehod po starem mestnem jedru je kaj kmalu pritegnil pozornost. Na nastop se je pripravljala folklorna skupina, ki je s slovensko ljudsko pesmijo otvorila 46. tradicionalno tržnico. »Štanti« so se razprostirali kakih sto metrov po granitnih kockah. Starejša gospa je vrezala kos domačega kruha, pečenega v kmečki peči, in ga ponudila v pokušino. V košarah in »gajbicah« so bili izdelki z njive in so še vedno dišali po zemlji. Ob stojnici vinogradniškega društva je igral mlad muzikant. Vlekel je triglavski meh. Lončarka je izdelovala majolike in »glažeke«. S šablono je odtisnila pečat vinske trte in jih postavila obiskovalcem na ogled … Stoj(že)nica.

Stojnica, nagrajena na mednarodnem obrtnem sejmu v Celju leta 2001 s cehovskim priznanjem Obrtne zbornice Slovenije, je postala prodajna uspešnica. S pomočjo uporabnikov jo želimo nadgraditi. Še več. Razviti in izdelati želimo nove produkte, ki bodo pomagali našim kupcem pri prodaji njihovih izdelkov in storitev. Poiskati želimo nove inovativne rešitve, s katerimi naše podjetje močno zaznamuje slovenski prostor. Rešitve v podrobnostih kulturne dediščine, z lesom iz naših gozdov in znanjem domačih strokovnjakov. Tehnično uporabnost, trajnost stojnic in ostalih produktov se mora dopolniti še z načinom trženja ponudbe in organiziranja dogodkov. Temu bi rekli trajnostni pristop. Navsezadnje smo Slovenci podjetni, pa tudi dobrovoljni, ko se ob lepih dogodkih družimo, zraven pa še zaigramo in zapojemo.

Jože Kos, direktor podjetja Mizarstvo Kos

Čopič je risal rumeno črto. Učenec je čopič še enkrat pomočil v vodo in dodal malo oranžne. Najprej je narisal hruško, potem pa dodal še jabolko in slive. Ivu je njegovo risbo na stojnico pomagala obesiti učiteljica.

Vir: Krečič, P. (2008). Tržnica - še vedno srce mesta? Dostopno na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/ kultura/drugo/trznica-se-vedno-srce-mesta/156896.

Res je, da asociacija stojnice velikokrat nanese prav na tržnico in prodajo, saj jih tam največkrat srečamo. Stojnico kot mizi podobno pripravo na prostem za prodajanje sadja, zelenjave, drobnih predmetov, definira tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika. S pomočjo projekta Sestavimo slovensko stojnico pa smo pokazali, da gre definicija stojnice v prav vse mogoče smeri. Stojnica je tako galerija, moderna inštalacija, promocijski prostor, gostilnica, mesto za eksperimentiranje in dolge diskusije … Skozi čas je stojnica ustvarjala in oblikovala dogodke, spreminjala ljudi, spreminjala središča. Tržnica je zato največkrat veljala za srce mesta, za stičišče prebivalcev (Krečič, 2008). Takrat ko vrvež dobi smisel. Ko se zgodi dialog med človekoma, med soljudmi.

Petra Kos, vodja projekta

6

7


SodelujoÄ?i pri projektu Foto: Matic Zorman PreĹĄernov smenj v Kranju

8

9


Foto: arhiv Mizarstva Kos od zgoraj navzdol: 1 vinarji na sejmu AGRA v Gornji Radgoni 2 lončarka Meta Trebežnik 3 Abrahami generacije '59 v Tuhinjski dolini 4 rokodelka iz Moravške doline 5 »kranjske« stojnice

Aktiv kmečkih žena Solčava V aktivu kmečkih žena Solčava vsaka kmečka žena pripravi svojo specialiteto, svoje izdelke pa potem prodajamo na stojnici, ki jo postavimo enkrat na dva meseca po nedeljski maši. Svoje dobrote rade prodajamo tudi na drugih prireditvah v sosednjih ali v našem kraju. Teh prireditev ni malo, saj živimo v turističnem kraju, skozi katerega cesta vodi naprej proti Logarski dolini. Na svoji stojnici prodajamo domače izdelke in specialitete, ki so značilne za naš kraj. Na njej boste vedno našli domač kruh iz krušne peči, svinjski želodec, sirnek, razne domače sire, likerje, marmelade, zeliščne čaje, jajca, skuto, maslo, domače sladice, kot so medenjaki, mešani piškoti, potice, kremne rezine … Še nikomur ni bilo žal, če je obiskal našo stojnico.

10

Foto: arhiv aktiva kmečkih žena Solčava od leve proti desni: 1 pustni sejem 2 - 3 dobrote aktiva kmečkih žena na Miklavževem sejmu

Kontaktni podatki: Aktiv kmečkih žena Solčava Marija Klemenšek Podolševa 25 3335 Solčava Telefon: 070 890 821 E-naslov: marija.klemensek5@gmail.com

11


Kontaktni podatki: Društvo ljubiteljev narave Planota Lokve 46 5252 Trnovo pri Gorici Telefon: 041 655 789 E-naslov: info@planota.si Splet: www.planota.si

Foto: arhiv društva od leve proti desni: 1 Prireditev PONUJAM-PONUJAŠ v Novi Gorici, kjer so učencem osnovnih šol predstavili različne poklice. 2 mesečna tržnica v Novi Gorici 3 redna novoletna prodaja izdelkov članov društva Planota v Mercator centru v Novi Gorici

12

Društvo ljubiteljev narave Planota

Jarina, Zadruga za razvoj podeželja

Društvo ljubiteljev narave Planota je bilo ustanovljeno leta 2003 z namenom združevanja ljudi z dejavnostmi in idejami, ki jih v drugih društvih v okolici niso uspeli uveljavljati. Med najuspešnejšimi skupinami v društvu so člani sekcije o zeliščih in člani, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo surovin za značilne domače izdelke.

Jarina, z. o. o., je bila ustanovljena leta 2004 ob združitvi podjetnikov, gostincev in kmetov, ki verjamejo v lepšo prihodnost podeželja v Srcu Slovenije in želijo dvigniti kvaliteto življenja na našem območju. Za dvig kvalitete življenja v nekem okolju je pomembno, da se v dogajanje vključi lokalno prebivalstvo. Jarina z organizacijo najrazličnejših dogodkov in vključitvijo oz. ponudbo lokalnih produktov spodbuja gibanje in komuniciranje na različnih nivojih. Zavedamo se pomena lokalne trajnostne oskrbe s hrano, zato se zavzemamo za izboljšanje prehranskih navad z zagotavljanjem sveže, sezonske in raznovrstne lokalne ponudbe. V ta namen povezujemo lokalne pridelovalce in potrošnike ter zagotavljamo oskrbo z zdravo hrano, pridelano v lokalnem okolju, »z njive na mizo«.

Prav ta skupina je tudi najaktivnejša pri izvedbi in koordiniranju prodaje značilnih izdelkov na razliščnih prireditvah tako v Sloveniji kot tudi v sosednji Italiji. Izdelki članov so zbrani na spletni strani www.etrznica-goriske.si.

Kontaktni podatki: Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o. Kidričeva 1 1270 Litija Telefon: 01 89 72 104 E-naslov: info@jarina.si Splet: www.srce-slovenije.si www.nadezeli.si

Foto: arhiv Jarine od leve proti desni: 1 Martinova pokušina na tržnici v Ivančni Gorici 2 sejem AGRA v Gornji Radgoni 3 Rekreatur, grad Bogenšperk

13


Kontaktni podatki: Kmetija Erjavec Gorenja vas 7 1295 Ivančna Gorica Telefon: 041 526 600 E-naslov: info@sadje-erjavec.net Splet: www.sadje-erjavec.net

14

Foto: arhiv Kmetije Erjavec od leve proti desni: 1-2 Levstikov pohod od Litije do Čateža 3 Čebelarski praznik v Stični

Kmetija Erjavec

Krajevna skupnost Predoslje

Smo sadjarsko-poljedelska kmetija z registrirano dopolnilno dejavnostjo predelava sadja. Imamo kvalitetne, večkrat nagrajene izdelke, ki jih lahko kupite v naši prodajalni na kmetiji. Vabimo vas na ogled kmetije s sadovnjakom in proizvodnjo, svoje brbončice pa boste razvajali ob degustaciji naših izdelkov, kot so suho sadje, jabolčni sok, sadje v čokoladi, marmelade ... Za izvedbo delavnic in izobraževanj pa vam nudimo predavalnico, v kateri se boste prijetno počutili.

Krajevna skupnost Predoslje vsako leto skupaj s KUD-om in folklorno skupino Iskraemeco organizira Zoisove dneve, niz kulturnih in glasbenih prireditev, katerih rdeča nit je družina Zois. Osrednji dogodek je tradicionalni Naaaj dan, ki se odvija vsako leto, zadnji konec tedna v avgustu. Na tej množično obiskani prireditvi sodelujejo domača društva iz vasi Predoslje in Suha, pestro dvodnevno dogajanje pa obiskovalcem ponuja zares zanimiv program. Sobota je dan za večerno zabavo z raznimi priznanimi slovenskimi glasbeniki in skupinami ter z velikim polnočnim ognjemetom, nedelja pa je družinski dan. Dogajanje čez cel dan (animacije za otroke, prikazi reševalnih, gasilskih, policijskih enot, družabne igre) ves čas spremljajo stojnice, ki se kar šibijo pod številnimi domačimi izdelki.

Ob odhodu lahko kupite sveže sadje in vse naše ostale izdelke. Prav tako vse naše izdelke nudimo vsako soboto na stojnici v Ivančni Gorici.

Foto: arhiv KS Predoslje vse fotografije: tradicionalni Naaaj dan

Kontaktni podatki: Krajevna skupnost Predoslje Predoslje 34 4000 Kranj Telefon: 04 20 42 097 E-naslov: info@ks-predoslje.si Splet: www.ks-predoslje.si

15


Foto: arhiv KTRC Radeče vse fotografije: 9. Svetovni festival praženega krompirja v Radečah

Kontaktni podatki: Kulturno turistični rekreacijski center Radeče Ulica Milana Majcna 1 1433 Radeče Telefon: 03 56 87 941 E-naslov: info@ktrc.si Splet: www.ktrc-radece.si

Kulturno turistični rekreacijski center Radeče

Mestna občina VelenjeTuristično-informacijski center Velenje

KTRC Radeče je lokalna razvojna agencija, ki poleg upravljanja s športno in kulturno infrastrukturo v občini Radeče deluje predvsem na področju razvoja turistične dejavnosti in različnih oblik neformalnega izobraževanja ter trajnostnega razvoja podeželja.

MOV – TIC Velenje v sodelovanju s Turistično zvezo Velenje od aprila do oktobra enkrat mesečno pripravlja kmečko tržnico z bogatim spremljevalnim programom. Turistična društva prikažejo različne kmečke običaje, šege in navade, prav tako poteka tudi pester glasbeni program z izvajalci ljudske glasbe. Kmečka tržnica ponuja kmetijske produkte in izdelke domače obrti iz Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Na stojnicah lahko obiskovalci kupite pristne domače pridelke in izdelke (kruh iz krušne peči, domače pecivo, sveže sadje in zelenjavo, sokove, med in izdelke iz medu, izdelke domače in umetnostne obrti in še marsikaj). Turistično ponudbo Velenja na stojnicah TIC Velenje predstavljamo tudi na različnih sejemskih prireditvah v Velenju (cvetlični, jesenski in praznični sejmi), pa tudi drugod po Sloveniji.

V prepoznavni turistični produkt splavarjenja na Savi poleg atraktivnega programa, sestavljenega iz različnih zgodb in legend, vključuje bogato ponudbo naravne in kulturne dediščine našega območja. V svojih razvojnih načrtih na temelju pristopa od spodaj navzgor povezuje, koordinira in podpira razvojne aktivnosti posameznikov, organizacij in društev na radeškem območju in prenaša in širi aktivnosti tudi na regijski in nacionalni nivo. Deluje kot nosilec ali partner pri različnih projektih za razvoj podeželja, kot sta npr. programa Leader ali Grundtvig, in kot območni koordinator ob Tednu vseživljenjskega učenja.

Kontaktni podatki: Turistično-informacijski center Velenje Vila Bianca, Stari trg 3 3320 Velenje Telefon: 03 89 61 860 E-naslov: tic@velenje.si Splet: www.velenje-tourism.si

Kmečka tržnica v Velenju vas vabi, da jo obiščete. Z nasmehom narave!

Paradigmo uspešnega razvoja podeželja z upoštevanjem vseh treh vidikov trajnostnega razvoja podpira z medgeneracijskim učenjem in s krepitvijo socialnega kapitala med podeželani. Z organizacijo odmevnih prireditev, dogodkov, delavnic, taborov, forumov, posvetov ali srečanj ohranja bogato ljudsko izročilo in daje spodbude za nove pristope, nove izzive in nove dosežke.

16

Foto: Alojz Hudarin vse fotografije: Velenjska Kmečka tržnica

17


Kontaktni podatki: Občina Bohinj Triglavska cesta 35 4264 Bohinjska Bistrica Telefon: 04 57 70 100 E-naslov: obcina@bohinj.si Splet: www.bohinj.si

Foto: Mitja Sodja od leve proti desni: 1 Kravji bal 2 Mercator tržnica 3 Otroški bazar 4 domača potica iz torkovih večerov v Stari Fužini

18

Občina Bohinj

Občina Gorje

Bohinj ni vas, ni mesto, pač pa je ime alpske kotline v povirju Save Bohinjke od Soteske navzgor, v kateri se nahaja 24 vasi. Razprostira se ob vznožju Triglava, najvišje gore v Sloveniji. Več kot polovica občinskega ozemlja leži znotraj območja Triglavskega narodnega parka in v zavarovanem območju Nature 2000.

Gorje so samostojna občina od leta 2006. Občino sestavlja 12 vasi, ki ležijo na robu Triglavskega narodnega parka. V tipični podeželski občini je bogato društveno dogajanje, predvsem na športnem in kulturnem področju. Turistično je zanimiva zaradi svojih naravnih lepot, neokrnjene narave in neomejenih možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Bližina Bleda in Pokljuke daje obiskovalcem in prebivalcem še dodatne možnosti različnih aktivnosti. Društva in občina se trudijo ohranjati tradicionalne prireditve in obujati stare običaje, ki prebivalce in obiskovalce povežejo v prijetnem druženju.

Pridite v Bohinj in ga doživite! Obiščite slap Savico ali divja korita reke Mostnice. Podajte se na eno od 22 pohodnih in tematskih poti, spotoma občudujte studorške kozolce, obiščite sirarski muzej, spoznajte bohinjsko čebelarstvo in se seznanite z bogato kulturno dediščino!

Kontaktni podatki: Občina Gorje Zgornje Gorje 6b 4247 Zgornje Gorje Telefon: 04 57 51 800 E-naslov: obcina.gorje@gorje.si Splet: www.gorje.si

Bohinj je idealno prizorišče za iskalce miru in sprostitve v naravi, adrenlinskih športov, uživanja v Zlatorogovem kraljestvu, smučanju ali teka na smučeh. Bohinj se ponaša s 100-letno tradicijo turizma in vsako leto se zvrstijo številne tradicionalne in druge prireditve s sejemskim delom. Na stojnicah ponujamo izdelke domače in umetne obrti.

Foto: Martina Hribar Brus in arhiv občine Gorje od leve proti desni: 1 odprtje otroškega igrišča 2 prireditev ob 65-letnici požgane Radovne

19


Kontaktni podatki: Občina Ivančna Gorica Sokolska 8 1295 Ivančna Gorica Telefon: 01 78 12 100 E-naslov: obc.ivancna.gorica@siol.net Splet: www.ivancna-gorica.si

Občina Ivančna Gorica

Občina Komen

Občina Ivančna Gorica je večinoma podeželska občina, ki leži na pol poti med Ljubljano in Novim mestom. Ugodna geografska lega vpliva na razvoj obrtne in storitvene dejavnosti, bogata kulturna in naravna dediščina pa daje številne možnosti za razvoj turizma. Z naraščanjem prebivalstva se je izkazala tudi potreba po redni ponudbi na občinski tržnici, ki od maja 2011 redno deluje v Ivančni Gorici ob sobotah dopoldan. Na stojnicah obiskovalci lahko najdejo pridelke iz okoliških kmetij (sadje in zelenjavo), ponudbo s turističnih kmetij (suhomesnati izdelki), kruh, med in izdelke iz medu, mleko in mlečne izdelke, ponudbo rokodelskih izdelkov in drugo. Stojnice s ponudbo pridelovalcev in društev lahko obiskovalci obiščejo tudi na drugih prireditvah v občini, celotna občinska ponudba pa se predstavlja pod lastno blagovno znamko Prijetno domače.

Občina Komen, pod njeno okrilje spada tudi TIC Štanjel, se trudi, da bi obiskovalcem in domačinom približala ponudbo naših pridelovalcev, izdelovalcev posebnih izdelkov in drugim, ki delujejo na našem območju. Vsako leto se več ponudnikov naše občine predstavi na občinskem prazniku, vedno bolj je cenjena in obiskana tržnica ob tekmovanju UPOL-ova Svirel, stojnice pa posoja tudi vaškim skupnostim, ki skrbijo za pestro dogajanje skozi celo leto tudi v manjših vaseh, ne tako prepoznavnih, kot je Štanjel ali Komen.

Kontaktni podatki: Občina Komen Komen 86 6223 Komen Telefon: 05 73 10 450 E-naslov: tic.stanjel@komen.si Splet: www.komen.si

Foto: arhiv občine Ivančna Gorica od leve proti desni: 1 Slovenski čebelarski praznik 2 19. pohod po Jurčičevi poti 3 otroci v družbi Božička, na božično-novoletnem sejmu

20

Foto: arhiv TIC Štanjel od leve proti desni: 1 Pisanica, lov na zlato jajce v Štanjelu 2 Nabrežina (Italija), praznik svetega Roka

21


Občina Pivka Kontaktni podatki: Občina Pivka Kolodvorska cesta 5 6257 Pivka Telefon: 05 72 10 100 E-naslov: obcina@pivka.si Splet: www.pivka.si

V občini Pivka se skozi vse leto zvrsti veliko dogodkov, kjer lahko lokalni ponudniki predstavijo in prodajo svoje pridelke. Vsakega 10. dne v mesecu je v Pivki kmečka tržnica, imamo pa še dve večji prireditvi, ki privabita tudi obiskovalce od drugod. Prva takšna prireditev je Pivški shod v organizaciji Turističnega društva Pivka. Pivški shod se praznuje prvo soboto po godu sv. Petra (29. junija). Takrat so povabljeni ponudniki s pristnimi domačimi pridelki in izdelki – od sadjarjev, žganjekuharjev, zeliščarjev, sirarjev pa do sladoledarjev in predic. Druga velika prireditev pa nastopi vsak 3. konec tedna v septembru, to je Festival vojaške zgodovine. Obiskovalci lahko marsikaj vidijo, saj se takrat odvijajo uprizoritvene bitke, ogledajo si lahko vojaške tabore in tu so seveda spet ponudniki na stojnicah, tokrat tudi z bolj militaristično in zgodovinsko vsebino. Lepo vabljeni na Pivško!

Občina Radovljica in Javni zavod turizem Radovljica Radovljiško dolino je med gore ugnezdil triglavski ledenik. Ta je za seboj pustil reko Savo in dve ledeniški moreni, Volčji hrib in Oblo gorico, danes zaščitena naravna spomenika. Na levem bregu Save se razgrinja radovljiška ravnica, imenovana Dežela, vse dokler ne trči ob alpski svet: Karavanke na severu in Kamniško-Savinjske Alpe na severovzhodu. Na jugu se Dežela dvigne v Dobrave in Jelovico. Razgibana okolica in naravne lepote ponujajo mnogo priložnosti za rekreacijo in oddih. Strastni planinci se lahko podajo na okoliške vršace, popotnike in kolesarje pričakujejo zanimive tematske poti, ribiče in ljubitelje vodnih športov vabi Sava, najpogumnejše pa kar nebo. Novih moči si obiskovalci lahko naberejo v udobni hotelski postelji ali pod milim nebom, gurmani pa bodo zagotovo uživali ob jedeh, ki jih tu kuhajo že stoletja. Vsak kraj na tem koncu privablja s svojo zgodbo. Radovljica na vsakem koraku razkriva nekdanje bogato meščansko življenje. Žuborenje Kroparice govori o kovaških mojstrih, ki so nekoč z žeblji zalagali vso Evropo. Begunje so širom sveta ponesle glasbene uspešnice bratov Avsenik, na Brezjah k Materi Božji vsako leto moli skoraj pol milijona vernikov. Vse, ki iščejo svežega vetra, pa vedno pričakujejo Lesce.

Kontaktni podatki: Občina Radovljica Gorenjska cesta 19 4240 Radovljca Telefon: 04 53 72 300 E-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si Splet: www.radovljica.si

Kontaktni podatki: Javni zavod turizem Radovljica Linhartov trg 9 4240 Radovljica Telefon: 04 53 15 112 E-naslov: info@radolca.si Splet: www.radolca.si

Obiščite nas in spoznajte našo Radol'co!

Foto: arhiv občine Radovljica od zgoraj navzdol: obložene stojnice na Slovenski dan

22

Foto: arhiv občine Pivka od leve proti desni: 1 navdušena Napoleonova vojaka nad ponudbo Biščakove kmetije 2 stojnice v Parku vojaške zgodovine

23


Foto: Gašper Stopar mladi godec na tržnici »Okusi poletja« v Ivančni Gorici

24

25


Občina Renče-Vogrsko Kontaktni podatki: Občina Renče-Vogrsko Bukovica 43 5293 Volčja Draga Telefon: 05 33 84 500 E-naslov: info@rence-vogrsko.si Splet: www.rence-vogrsko.si

26

Mlada občina Renče-Vogrsko leži kot v zibelki, ki jo je sredi vinorodnega gričevja v Spodnje Vipavski dolini skozi tisočletja izdolbla reka Vipava. Obiskovalce navdušujeta edinstvena kulturna krajina in domačnost, ki preveva vsak, še tako skriti kotiček tega dela naše domovine. Lepota in rodovitnost narave ter radoživost ljudi, ki tu prebivajo, se odražajo v številnih edinstvenih prireditvah, ki se vrstijo skozi leto. Dogodke kulturne, zabavne, kulinarične, izobraževalne in športne narave pripravljajo števila lokalna društva, ki na tak način poskrbijo za pester družabni utrip in boljšo kakovost življenja za vse občane. Najbolj prepoznavne in uveljavljene prireditve so Mohorjevo v Renčah, martinovanje na Vogrskem, tekmovanje zidarjev ZIDAM, Poletje v Bukowci in številni drugi.

Foto: arhiv občine Renče-Vogrsko od leve proti desni: 1-2 silvestrovanje Renče 3 večer osveščanja o varni vožnji (Poletje v Bukowci)

Občina Tržič in Turistično promocijski in infomativni center Tržič Turistično promocijski in informativni center Tržič (TPIC) skrbi za promocijo občine Tržič, organizira prireditve, skrbi za informiranje občanov in turistov, organizira strokovna vodenja na območju občine, vodi protokol, skrbi za mednarodno sodelovanje … Občina Tržič razpolaga z enajstimi stojnicami, ki jih po potrebi tudi oddaja v najem. TPIC na svojih stojnicah razpolaga predvsem s promocijskim materialom domačih in tujih ponudnikov, z izdelki domače obrti, zemljevidi in raznimi planinskimi vodniki.

Foto: arhiv TPIC Tržič od leve proti desni: 1 Tržni dan 2 Pastirski dan v Podljubelju 3 rokodelka na Šuštarsko nedeljo

Kontaktni podatki: Občina Tržič Trg svobode 18 4290 Tržič Telefon: 04 59 71 536 E-naslov: informacije@trzic.si Splet: www.trzic.si

27


OŠ Notranjski odred Cerknica

Posoški razvojni center –

Na naši osnovni šoli imamo tri stojnice. Postavljene so v šolski avli. Okoli njih se vedno kaj dogaja. Vse projekte in dejavnosti, ki potekajo v okviru pouka in drugih dejavnosti, predstavimo učencem, staršem in drugim obiskovalcem šole prav na stojnicah. Še posebej zabavno in poučno je enkrat mesečno, ko pripravimo pokušino sadja in zelenjave v okviru projekta Shema šolskega sadja, ki jo finančno podpira tudi Evropska unija. Stojnica je torej likovna galerija, razstavni prostor in učilnica v malem. Zaradi dokaj preprostega načina sestavljanja smo jo vzeli s seboj tudi na sejem v Celje, kjer je šola predstavila projekt o zdravi prehrani.

EKO praznik v Tolminu se tradicionalno odvija vsako leto prvo ali drugo soboto v maju. Predstavljajo se ekološki kmetje iz Slovenije in zamejstva. Spremljevalni dogodki so povezani z ekologijo, etnologijo v smislu prikazov, delavnic, pokušine ipd. Namenjen je druženju ekoloških zanesenjakov in je vsako leto lepo obiskan. Ponudba ekoloških kmetij zajema praktično vse, kar imajo slovenske ekološke kmetije v tem času na razpolago. Osnovni namen je bil in ostaja ponuditi obiskovalcem, lokalnim kmetom in vrtičkarjem nakup ekoloških sadik, zelenjave, dišavnic, druženje in ozaveščanje o ekološkem gibanju nasploh.

s podružnicama 11. maj Grahovo in Maksim Gaspari Begunje Kontaktni podatki: OŠ Notranjski odred Cerknica Cesta 4. maja 92 1380 Cerknica Telefon: 01 70 50 520 E-naslov: OS.NO-Cerknica@guest.arnes.si

Združenje Ekoloških kmetov Severne primorske Kontaktni podatki: Posoški razvojni center Trg svobode 2 5222 Kobarid Telefon: 05 38 41 500 E-naslov: peter.domevscek@prc.si Splet: www.prc.si

Foto: arhiv OŠ Notranjski odred Cerknica od leve proti desni: 1 predstavitvena stojnica šole na sejmu v Celju 2 sadje in orehi, s katerimi so se sladkali šolarji 3 Stojnica pripomore k predstavitvi projekta Shema šolskega sadja.

28

Foto: Peter Domevšček vse fotografije: Eko praznik v Tolminu

29


Kontaktni podatki: Triglavski narodni park Ljubljanska cesta 27 4260 Bled Telefon: 04 57 80 200 E-naslov: info.trb@tnp.gov.si Splet: www.tnp.si

30

Triglavski narodni park

Turistično društvo Bohinj

Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji. S parkom upravlja Javni zavod TNP, katerega osrednje poslanstvo je varovanje narave, opravlja pa tudi strokovne in raziskovalne naloge. Pod njegovim okriljem deluje tudi Info središče TNP Triglavska roža na Bledu. Pred info središčem že več let zapored enkrat mesečno pripravljamo Triglavsko tržnico, ki je namenjena predvsem ponudnikom Triglavskega narodnega parka in njegove okolice. V ponudbi tržnice, ki obsega približno 20 stojnic, najdemo tako prehrambne pridelke in izdelke, kot tudi zelišča, naravno kozmetiko itd. Vzporedno s tržnico potekata tudi program SOS, v okviru katerega skozi različne predstavitve stremimo k Spoznavanju, Občudovanju in Spoštovanju okolja, in program Brihta, namenjen predvsem najmlajšim.

Turistično društvo Bohinj v svoji sedanji obliki že od leta 1947 spremlja in uokvirja turistične dejavnosti v Bohinju. Društvo ima več kot 500 članov, s katerimi se trudimo za urejenost in boljšo prepoznavnost Bohinja ter njegove ponudbe doma in po svetu. Prizadevamo si za ohranjanje in povečanje zasebnih namestitev v Bohinju, za povečanje sodelovanja turističnih akterjev Bohinja ter za izboljšanje turistične ponudbe v Bohinju. Veliko truda in znanja vlagamo v posodobitev oglaševanja in posredovanja turističnih namestitev, organizacijo prireditev in urejanje turističnega kraja. Pri tem bi se radi pokazali kot kreativna, dinamična in v sodobne trende usmerjena delovna ekipa, ki bo spodbujala razvoj turizma v Bohinju, svojim članom, sodelavcem in odjemalcem pa zagotavljala optimalne storitve.

Foto: arhiv TNP vse fotografije: Triglavska tržnica

Foto: Mitja Sodja od leve proti desni: 1 festival Bo fejst 2 Triglavska tržnica v Ribčevem Lazu 3 torkovi večeri v Stari Fužini

Kontaktni podatki: Turistično društvo Bohinj Ribčev Laz 48 4264 Bohinjsko jezero Telefon: 04 57 46 010 E-naslov: info@bohinj-info.com Splet: www.bohinj-info.com

31


Kontaktni podatki: Turistično društvo Horjul Slovenska cesta 7 1354 Horjul Telefon: 01 75 49 248 E-naslov: td.horjul@gmail.com

Foto: Franc Brus od leve proti desni: 1 Spomladanski sejem TD Horjul 2 Miklavžev sejem 3 Spomladanski sejem

32

Turistično društvo Horjul

Turistično društvo Koprivnica

Turistično društvo Horjul je bilo ustanovljeno leta 1999 in šteje prek 100 članov. TD Horjul že vrsto let organizira turistične prireditve, katerih se radi udeležujejo občanke in občani občine Horjul ter ljudje iz bližnjih krajev. Društvo organizira razstave in skrbi za etnografski muzej na Urhu, kjer si lahko ogledate stara kmečka orodja in oblačila. Na občinskem trgu v Horjulu pa društvo uspešno prireja sejme, kjer si pomaga tudi s stojnicami Mizarstva Kos.

Smo Turistično društvo Koprivnica, ki v svojem malem kraju, ki se nahaja na robu občine Krško in na začetku Kozjanskega parka, poskušamo družiti ljudi dobre volje in privabiti kakšnega popotnika v našo lepo, malo vasico. Skozi celo leto se trudimo, da se v kraju nekaj dogaja. V aprilu organiziramo velikonočni pohod na sv. Jošt, v avgustu prirejamo tradicionalne vaške igre, v decembru na miklavževanju razveselimo otroke, organiziramo pohod z baklami in štiri predstave živih jaslic, v domačem kraju in na gostovanju. Skozi celo leto se povezujemo z ostalimi društvi v kraju, kjer nam naši stojnici prideta zelo prav. Na njih se znajdejo sladke in mesne dobrote, ob jaslicah in pohodu z baklami kuhano vino, ob vaških igrah tudi ozvočenje in pokali, nagrade za nastopajoče. Včasih pa se tudi pošalimo in se na stojnici znajde kakšen od naših članov.

Kontaktni podatki: Turistično društvo Koprivnica Veliki Kamen 42 8282 Koprivnica Telefon: 041 573 433 E-naslov: sonja.bracun@gmail.com, td.koprivnica@gmail.com

Foto: Katja Bogovič, arhiv TD Koprivnica od leve proti desni: 1 vaške igre, izletniška domačija Vertovšek 2 podelitev priznanj na vaških igrah 3 pohod z baklami

33


Kontaktni podatki: Turistično društvo Notranjska Cesta 4. maja 51 1380 Cerknica Telefon: 01 70 93 636 E-naslov: info@notranjska.eu Splet: www.notranjska.eu

Foto: arhiv TD Notranjska od leve proti desni: 1 bitka za Niderdorg - tržnica 2 tržni dan ob občinskem prazniku 3 lončarski izdelki

34

Turistično društvo Notranjska

Turistično društvo Polšnik

Turistično društvo Notranjska ima sedež v Cerknici. Društvo je pričelo z delovanjem že davnega leta 1961, vendar je po zatišju ponovno pognalo korenine leta 1993 in od tedaj deluje na področju ozaveščanja za turizem na kmetijah, skrbi za povezovanje med ponudniki, pripravlja dogodke, katerih namen je skrb za kulturno dediščino, skrb za promocijo osrednje Notranjske, predvsem za presihajoče Cerkniško jezero.

Turistično društvo Polšnik je bilo pred dobrimi desetimi leti ustanovljeno z namenom, da poveže vsa društva v kraju in spodbuja razvoj različnih prireditev. Skrbi za promocijo kraja, urejenost turističnih točk in pripravlja načrte za prihodnost. Vodilni člani so predsedniki vseh osmih krajevnih društev, kar je ena od naših posebnosti. Dve najodmevnejši prireditvi sta Pohod od cerkvice do cerkvice v organizaciji Turističnega društva, in Kmečki dan, ki ga pripravi Društvo podeželskih žena in deklet. Stojnice uporabljamo za predstavitve promocijskega gradiva in za prodajo različnih domačih dobrot in izdelkov. Občasno jih tudi posojamo in si s tem prislužimo kakšen evro za obstoj našega (neprofitnega) društva.

Kontaktni podatki: Turistično društvo Polšnik Velika Preska 1 1272 Polšnik Telefon: 041 992 143, 041 615 020 E-naslov: mateja.sladicvozelj@gmail.com Splet: www.polsnik.si

Foto: TD Polšnik od leve proti desni: 1 članice društva podeželskih žena in deklet na sejmu 2 Pohod od cerkvice do cerkvice 3 Polšn'ski sejem

35


Kontaktni podatki: Turistično društvo Senovo Titova cesta 98 8281 Senovo Telefon: 031 866 831 E-naslov: tdsenovo@gmail.com

36

Turistično društvo Senovo

Varstveno delovni center POLŽ Maribor

Turistično društvo Senovo uspešno ohranja premično in nepremično tehnično dediščino, ki je bila v uporabi v našem premogovniku. Zato pri vrsti aktivnosti uporabljamo tudi stojnice, ki so zelo priročne za prevažanje, postavitev in so hkrati lepega videza. Široka paleta možnosti uporabe stojnic nas je vodila tudi k organiziranju tržnice pridelkov iz domačega okolja. Pripravimo jo vsako soboto pred Domom XIV. divizije na Senovem. Predstavijo se predvsem pridelovalci iz okoliških eko kmetij. Pridelke prodajajo medičarji, sadjarji, zelenjadarji, peki, izdelovalci suhomesnatih izdelkov ter ostali registrirani pridelovalci hrane. Občasno jo popestrimo z ročnimi izdelki, ki so vezani na popestritev prazničnih ponudb. Stojnice uporabljamo tudi pri otvoritvah ali promocijskih aktivnostih ostalih društev.

Varstveno delovni center POLŽ Maribor je socialno-varstveni zavod, ki zagotavlja varstvo, vodenje, bivanje in delo v prilagojenih pogojih ter kreativno preživljanje prostega časa odraslim osebam z zmerno in težjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju. V delavnicah nastajajo kvalitetni in prepoznavni izdelki iz naravnih in okolju prijaznih materialov. Izdelki so naprodaj tudi na stojnicah, kjer vam jih uporabniki z veseljem ponudijo in predstavijo. V času velikonočnih, božično-novoletnih praznikov ter dneva žena in valentinovega potekajo stojnične prodaje v nakupovalnih centrih, kjer so na voljo različni aranžmaji, prtički, košarice iz ličja in gline in še mnogo drugih izdelkov, ki popestrijo praznične dni, pomagajo obdariti vaše najbližje ter vam pričarajo pravljično vzdušje.

Foto: arhiv TD Senovo od leve proti desni: 1 tržnica Senovo 2 Jezikova nedelja na Bohorju 3 teden otroka

Kontaktni podatki: Varstveno delovni center POLŽ Maribor Park mladih 4 2000 Maribor Telefon: 02 32 08 650 E-naslov: vdc.polz@vdcpolz.si Splet: www.vdcpolz.si

Foto: Gordana Kosanić, Peter Šmidhofer, Tanja Ferlič od leve proti desni: 1 materinski dan 2-3 dan Zemlje 4 dan odprtih vrat

37


Zavod za turizem in kulturo Žirovnica Kontaktni podatki: Zavod za turizem in kulturo Žirovnica Žirovnica 14 4274 Žirovnica Telefon: 04 58 01 503 E-naslov: info@zirovnica.eu Splet: www.zirovnica.eu

38

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica je javni zavod, ki skrbi za kulturo in turizem v občini Žirovnica. Zavod upravlja s Prešernovo, Finžgarjevo in Čopovo rojstno hišo ter čebelnjakom Antona Janše. Te hiše so povezane v Pot kulturne dediščine Žirovnica. Poleg trženja Poti organiziramo tudi različne prireditve, od koncertov, gledaliških iger, pohodov in tekov … Na stojnicah praviloma ponujamo le izdelke domače in umetnostne obrti ter izvajamo predstavitve naše občine in zavoda. V brošuri so našteti le najpomembnejši dogodki, podatke o ostalih prireditvah in delu zavoda pa so na voljo na naši spletni strani.

Foto: arhiv Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica od leve proti desni: 1 Veseli dnevi 2 slovenski kulturni praznik v Vrbi 3 kolesarski vikend pri Čopovi rojstni hiši v Žirovnici

Zavod za turizem Kranj

Foto: arhiv Zavoda za turizem, Matic Zorman, Bojan Okorn od leve proti desni: 1-2 sobotni sejem - bolšji sejem 3-4 Prešernov smenj 5 sobotni sejem

Zavod za turizem Kranj poleg promocije Kranja in njegove turistične ponudbe skrbi za številne tradicionalne in množično obiskane dogodke in prireditve, ki jih vsako leto obišče večje število obiskovalcev od blizu in daleč. Raznolikost ter tesna povezanost z okoljem in njegovo zgodovino daje dogodkom neomejene možnosti pri vsakoletnih dopolnitvah tako v smislu ponudbe in programa kakor tudi promocije. Kontaktni podatki: Zavod za turizem Kranj Glavni trg 2 4000 Kranj Telefon: 04 23 80 450 E-naslov: info@tourism-kranj.si Splet: www.tourism-kranj.si

39


Foto: arhiv Zavoda za turizem Kranj tekmovanje v pripravi krompirjevega golaža na »Kranfestu« tradicionalni Krajski noči

Stojnični dogodki 40

Pred vami so stojnični dogodki. Preden se odpravite na dogodek, Vam priporočamo, da se še enkrat pozanimate o podrobnostih, saj lahko pride tudi do sprememb, npr. dogodek je prestavljen na drug datum, na drugo lokacijo, na prireditvi ni stojnic …

41


JANUAR Koledovanje na Linhartovem trgu, koncert Radovljica, 5. januar zvečer

Občina Radovljica Gorenjska cesta 19 4240 Radovljica tel: 04 53 72 300 e-pošta: obcina.radovljica@radovljica.si splet: www.radovljica.si

__________________________________

Predaja Abrahamovega ključa Srca Slovenije novoletna kulturna prireditev Polšnik, vsako leto v začetku januarja

Turistično društvo Polšnik Velika Preska 1, 1272 Polšnik tel: 041 992 143, 041 615 020 e-pošta: mateja.sladicvozelj@gmail.com splet: www.polsnik.si

FEBRUAR Pustna tržnica v Ivančni Gorici, tematski dan na tržnici Sokolska ulica v Ivančni Gorici, pustna sobota, 18. 2. 2012

Občina Ivančna Gorica Sokolska 8 1295 Ivančna Gorica tel: 01 78 12 100 e-pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net splet: www.ivancna-gorica.si

Srečanje romarjev, maša

Polšnik, cerkev Lurške Matere Božje, 11. 2. 2012

Sokolska ulica v Ivančni Gorici 10. 3. 2012, vsako leto v marcu

Občina Bohinj Triglavska cesta 35 4264 Bohinjska Bistrica tel: 04 57 70 100 e-pošta: obcina@bohinj.si splet: www.bohinj.si

Turistično društvo Polšnik Velika Preska 1 1272 Polšnik tel: 041 992 143, 041 615 020 e-pošta: mateja.sladicvozelj@gmail.com splet: www.polsnik.si

Občina Ivančna Gorica Sokolska 8 1295 Ivančna Gorica tel: 01 78 12 100 e-pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net splet: www.ivancna-gorica.si

Pustni sprevod, tradicionalna prireditev

Osrednja proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

Velikonočni Ivankin sejem, tematski dan na tržnici

Občina Radovljica Gorenjska cesta 19 4240 Radovljica tel: 04 53 72 300 e-pošta: obcina.radovljica@radovljica.si splet: www.radovljica.si _______________________________________

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica Žirovnica 14 4274 Žirovnica tel: 04 58 01 503 e-pošta: info@zirovnica.eu splet: www.zirovnica.eu

Pustni sejem

Pustna tržnica v Ivančni Gorici, tematski dan na tržnici

Smučarski center Senožeta, Srednja vas, vsako leto v februarju

__________________________________

Radovljica, pustna nedelja

Solčava, po nedeljski maši Aktiv kmečkih žena Solčava Marija Klemenšek Podolševa 25 3335 Solčava tel: 070 890 821 e-pošta: marija.klemensek5@gmail.com

Vrba, prireditveni prostor, 8. februar

__________________________________

Sokolska ulica v Ivančni Gorici, pustna sobota, 18. 2. 2012

Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o. Kidričeva 1 1270 Litija tel: 01 89 72 104 e-pošta: info@jarina.si splet: www.srce-slovenije.si, www.nadezeli.si

__________________________________

Bo brrr fejst, zimski otroški festival

__________________________________

Prešernov smenj, sejem

Turistično društvo Bohinj

Zavod za turizem Kranj Glavni trg 2 4000 Kranj tel: 04 23 80 450 e-pošta: info@tourism-kranj.si splet: www.tourism-kranj.si

Gregorjev sejem, tematski dan na tržnici

__________________________________

Smučarski center Senožeta, Srednja vas, pustna sobota

Kranj, 8. februar vsako leto

42

Bo brrr fejst, prireditev za otroke

Ribčev Laz 48 4264 Bohinjsko jezero tel: 04 57 46 010 e-pošta: info@bohinj-info.com splet: www.bohinj-info.com

__________________________________

MAREC Gregorjev sejem, tematski dan na tržnici

Sokolska ulica v Ivančni Gorici 10. 3. 2012, vsako leto v marcu Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o. Kidričeva 1, 1270 Litija tel: 01 89 72 104 e-pošta: info@jarina.si splet: www.srce-slovenije.si, www.nadezeli.si

__________________________________

Velikonočni Ivankin sejem, tematski dan na tržnici

Sokolska ulica v Ivančni Gorici 31. 3. 2012, tradicionalno vsako soboto pred cvetno nedeljo Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o. Kidričeva 1, 1270 Litija tel: 01 89 72 104 e-pošta: info@jarina.si splet: www.srce-slovenije.si, www.nadezeli.si

__________________________________

Jurčičev pohod, prodaja in promocija

Muljava, prvo soboto v marcu 9.00–14.00 kmetija Erjavec Gorenja vas 7, 1295 Ivančna Gorica tel: 041 526 600 e-pošta: info@sadje-erjavec.net splet: www.sadje-erjavec.net

Sokolska ulica v Ivančni Gorici 31. 3. 2012, tradicionalno vsako soboto pred cvetno nedeljo Občina Ivančna Gorica Sokolska 8 1295 Ivančna Gorica tel: 01 78 12 100 e-pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net splet: www.ivancna-gorica.si

__________________________________

Upol-ova Svirel, tržnica ob glasbenem tekmovanju Štanjel, marec/april

Občina Komen Komen 86 6223 Komen tel: 05 73 10 450 e-pošta: tic.stanjel@komen.si splet: www.komen.si

Šalamjada, ocenjevanje domačih salam Renče

Občina Renče-Vogrsko Bukovica 43 5293 Volčja Draga tel: 05 33 84 500 e-pošta: info@rence-vogrsko.si splet: www.rence-vogrsko.si

__________________________________

Gregorjevo »Vuč v vodo«, tradicionalna prireditev mestno jedro Tržiča, predvečer sv. Gregorja

Občina Tržič Trg svobode 18, 4290 Tržič tel: 04 59 71 536 e-pošta: informacije@trzic.si splet: www.trzic.si

APRIL Spomladanski sejem

Občinski trg, Horjul, teden pred cvetno nedeljo Turistično društvo Horjul Slovenska cesta 7, 1354 Horjul tel: 01 75 49 248 e-pošta: td.horjul@gmail.com

__________________________________

Gregorjevo, tradicionalna prireditev Kropa in Kamna Gorica, 11. marec zvečer

Občina Radovljica Gorenjska cesta 19 4240 Radovljica tel: 04 53 72 300 e-pošta: obcina.radovljica@radovljica.si splet: www.radovljica.si

43


Velikonočna stojnica, sejem

Upol-ova Svirel, tržnica ob glasbenem tekmovanju

Varstveno delovni center POLŽ Maribor Park mladih 4 2000 Maribor tel: 02 32 08 650 e-pošta: vdc.polz@vdcpolz.si splet: www.vdcpolz.si

Občina Komen Komen 86 6223 Komen tel: 05 73 10 450 e-pošta: tic.stanjel@komen.si splet: www.komen.si

Jurjev semenj, kulturno-športna prireditev

Občinski praznik, proslava

Europark in Qlandia Maribor, april

__________________________________

Zgornje Gorje, zadnji vikend v aprilu Občina Gorje Zgornje Gorje 6b 4247 Zgornje Gorje tel: 04 57 51 800 e-pošta: obcina.gorje@gorje.si splet: www.gorje.si

__________________________________

Cvetlična tržnica, sejem cvetja

Atrij občine Tržič, druga sobota v aprilu Občina Tržič Trg svobode 18, 4290 Tržič tel: 04 59 71 536 e-pošta: informacije@trzic.si splet: www.trzic.si

Štanjel, marec/april

Cvetoča pomlad, tematski dan na tržnici

Sokolska ulica v Ivančni Gorici 19. 5. 2012, tradicionalno vsako leto v maju

__________________________________ Bukovica, 21. 4.

Občina Renče-Vogrsko Bukovica 43 5293 Volčja Draga tel: 05 33 84 500 e-pošta: info@rence-vogrsko.si splet: www.rence-vogrsko.si

__________________________________

Velikonočni sejem

Solčava, po nedeljski maši Aktiv kmečkih žena Solčava Marija Klemenšek Podolševa 25, 3335 Solčava tel: 070 890 821 e-pošta: marija.klemensek5@gmail.com

__________________________________

Velikonočni pohod Sv. Jošt, april

Turistično društvo Koprivnica Veliki Kamen 42 8282 Koprivnica tel: 041 573 433 e-pošta: sonja.bracun@gmail.com, td.koprivnica@gmail.com

__________________________________

Umetniško ustvarjanje, dražba likovnih del

enota Park mladih, Maribor, april

44

MAJ

Varstveno delovni center POLŽ Maribor Park mladih 4 2000 Maribor tel: 02 32 08 650 e-pošta: vdc.polz@vdcpolz.si splet: www.vdcpolz.si

Kmečka tržnica s spremljevalnim programom Velenje, sobota 8.00–13.00 (enkrat na mesec)

Turistično-informacijski center Velenje Vila Bianca, Stari trg 3 3320 Velenje tel: 03 8961 860 e-pošta: tic@velenje.si splet: www.velenje-tourism.si

__________________________________

Markov smnj, sejem domače in umetnostne obrti

Vrba, prireditveni prostor, zadnja sobota v aprilu Zavod za turizem in kulturo Žirovnica Žirovnica 14 4274 Žirovnica tel: 04 58 01 503 e-pošta: info@zirovnica.eu splet: www.zirovnica.eu

__________________________________

Tradicionalni pohod k slapu Savica, rekreativni pohod

slap Savica, zadnja sobota v aprilu Turistično društvo Bohinj Ribčev Laz 48 4264 Bohinjsko jezero tel: 04 57 46 010 e-pošta: info@bohinj-info.com splet: www.bohinj-info.com

Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o. Kidričeva 1 1270 Litija tel: 01 89 72 104 e-pošta: info@jarina.si splet: www.srce-slovenije.si, www.nadezeli.si

__________________________________

Kmečka tržnica s spremljevalnim programom Velenje, sobota 8.00–13.00 (enkrat na mesec)

Turistično-informacijski center Velenje Vila Bianca, Stari trg 3 332O Velenje tel: 03 8961 860 e-pošta: tic@velenje.si splet: www.velenje-tourism.si

__________________________________

Festival alpskega cvetja po celotnem delu Bohinja v maju in juniju vsako leto Občina Bohinj Triglavska cesta 35 4264 Bohinjska Bistrica tel: 04 57 70 100 e-pošta: obcina@bohinj.si splet: www.bohinj.si

__________________________________

Šport špas, druženje treh generacij Cerknica, maj

Osnovna šola Notranjski odred Cerknica Cesta 4. maja 92 1380 Cerknica tel: 01 70 50 520 e-pošta: OS.NO-Cerknica@guest.arnes.si

Cvetoča pomlad, tematski dan na tržnici

Sokolska ulica v Ivančni Gorici 19. 5. 2012, tradicionalno vsako leto v maju Občina Ivančna Gorica Sokolska 8 1295 Ivančna Gorica tel: 01 78 12 100 e-pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net splet: www.ivancna-gorica.si

__________________________________

Mednarodni dnevi mineralov in fosilov, razstava mineralov in fosilov

dvorana tržiških olimpijcev, drug vikend v maju Občina Tržič Trg svobode 18 4290 Tržič tel: 04 59 71 536 e-pošta: informacije@trzic.si splet: www.trzic.si

__________________________________

Ekološki praznik v Tolminu, javna prireditev, sejem ekologije …

Tolmin, mestni trg, 12. 5. 2012, prva ali druga sobota v maju Posoški razvojni center Trg svobode 2 5222 Kobarid tel: 05 38 41 500 e-pošta: peter.domevscek@prc.si splet: www.prc.si

__________________________________

Županov tek, športno-humanitarna prireditev Brdo pri Kranju, maj

Zavod za turizem Kranj Glavni trg 2 4000 Kranj tel: 04 23 80 450 e-pošta: info@tourism-kranj.si splet: www.tourism-kranj.si

JUNIJ Različne prireditve Aktiv kmečkih žena Solčava Marija Klemenšek Podolševa 25 3335 Solčava tel: 070 890 821 e-pošta: marija.klemensek5@gmail.com

__________________________________

Pozdrav poletju, tematski dan na tržnici

Sokolska ulica v Ivančni Gorici 16. 6. 2012, tradicionalno vsako leto v bližini poletnega solsticija Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o. Kidričeva 1 1270 Litija tel: 01 89 72 104 e-naslov: info@jarina.si spletna stran: www.srce-slovenije.si, www.nadezeli.si

__________________________________

Kmečka tržnica s spremljevalnim programom

Velenje, sobota 8.00–13.00 (enkrat na mesec) Turistično-informacijski center Velenje Vila Bianca, Stari trg 3 3320 Velenje tel: 03 8961 860 e-pošta: tic@velenje.si splet: www.velenje-tourism.si

__________________________________

Festival alpskega cvetja po celotnem delu Bohinja, v maju in juniju vsako leto Občina Bohinj Triglavska cesta 35 4264 Bohinjska Bistrica tel: 04 57 70 100 e-pošta: obcina@bohinj.si splet: www.bohinj.si

45


Občinski praznik, kulturna prireditev

O kresi se dan obesi, tradicionalna prireditev

Zgornje Gorje, 24. junij

Grad Kamen pri Begunjah, 23. junij

Občina Gorje Zgornje Gorje 6b 4247 Zgornje Gorje tel: 04 57 51 800 e-pošta: obcina.gorje@gorje.si splet: www.gorje.si

Občina Radovljica Gorenjska cesta 19 4240 Radovljica tel: 04 53 72 300 e-pošta: obcina.radovljica@radovljica.si splet: www.radovljica.si

1 Kras 1000 okusov, tržnica ob festivalu vin

Krajevni praznik Vogrsko, kulturno-zabavni dogodek

__________________________________

Štanjel, junij

Občina Komen Komen 86 6223 Komen tel: 05 73 10 450 e-pošta: tic.stanjel@komen.si splet: www.komen.si

__________________________________

Pohod od cerkvice do cerkvice, tradicionalna turistična (rekreativno-kulturna) prireditev Polšnik, prva nedelja v juniju

Turistično društvo Polšnik Velika Preska 1 1272 Polšnik tel: 041 992 143, 041 615 020 e-pošta: mateja.sladicvozelj@gmail.com splet: www.polsnik.si

__________________________________

Pozdrav poletju, tematski dan na tržnici

Sokolska ulica v Ivančni Gorici 16. 6. 2012, tradicionalno vsako leto v bližini poletnega solsticija Občina Ivančna Gorica Sokolska 8 1295 Ivančna Gorica tel: 01 78 12 100 e-pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net splet: www.ivancna-gorica.si

__________________________________

Občinski praznik, tržnica ob prazniku občine vasi po občini Komen, junij Občina Komen Komen 86 6223 Komen tel: 05 73 10 450 e-pošta: tic.stanjel@komen.si splet: www.komen.si

__________________________________

Pivški shod

Pivka, 1. sobota po godu sv. Petra Občina Pivka Kolodvorska cesta 5 6257 Pivka tel: 05 72 10 100 e-pošta: obcina@pivka.si splet: www.pivka.si

46

Vogrsko

Občina Renče-Vogrsko Bukovica 43 5293 Volčja Draga tel: 05 33 84 500 e-pošta: info@rence-vogrsko.si splet: www.rence-vogrsko.si

__________________________________

Veter v laseh – s športom proti drogi, športna prireditev Cerknica, junij

Osnovna šola Notranjski odred Cerknica Cesta 4. maja 92 1380 Cerknica tel: 01 70 50 520 e-pošta: OS.NO-Cerknica@guest.arnes.si

__________________________________

Občinski praznik

Cerknica, 10. 6.–16. 6. 2012, drugi vikend v juniju Turistično društvo Notranjska Cesta 4. maja 51 1380 Cerknica tel: 01 70 93 636 e-pošta: info.notranjska.eu splet: www.notranjska.eu

Srečanje županov na izviru reke Sopote, turistično-gospodarska prireditev

Velika Preska, druga sobota v juniju Turistično društvo Polšnik Velika Preska 1 1272 Polšnik tel: 041 992 143, 041 615 020 e-pošta: mateja.sladicvozelj@gmail.com splet: www.polsnik.si

__________________________________

Poletna noč, koncert zimzelenih melodij pod zvezdami Vrba, prireditveni prostor, okoli 25. 6.

JULIJ Različne prireditve Aktiv kmečkih žena Solčava Marija Klemenšek Podolševa 25 3335 Solčava tel: 070 890 821 e-pošta: marija.klemensek5@gmail.com

__________________________________

Kmečka tržnica s spremljevalnim programom

Velenje, sobota 8.00–13.00, enkrat na mesec

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica Žirovnica 14 4274 Žirovnica tel: 04 58 01 503 e-pošta: info@zirovnica.eu splet: www.zirovnica.eu

Turistično-informacijski center Velenje Vila Bianca, Stari trg 3 3320 Velenje tel: 03 8961 860 e-pošta: tic@velenje.si splet: www.velenje-tourism.si

Bo fejst, poletni otroški festival

Bo fejst, prireditev za otroke

__________________________________

__________________________________

Pod Skalco, Ribčev laz, prva nedelja med počitnicami

Pod Skalco, Ribčev Laz, v juliju vsako leto

Turistično društvo Bohinj Ribčev Laz 48 4264 Bohinjsko jezero tel: 04 57 46 010 e-pošta: info@bohinj-info.com splet: www.bohinj-info.com

Občina Bohinj Triglavska cesta 35 4264 Bohinjska Bistrica tel: 04 57 70 100 e-pošta: obcina@bohinj.si splet: www.bohinj.si

__________________________________

__________________________________

Dnevi splavarjenja, osrednja prireditev

Večeri pod vaško lipo, turistična prireditev

Radeče, 23. 6. 2012, konec junija

vaško jedro Srednja vas, vsak ponedeljek v juliju in avgustu

Kulturno turistični rekreacijski center Radeče Ulica Milana Majcna 1 1433 Radeče tel: 03 56 87 941 e-pošta: info@ktrc.si splet: www.ktrc-radece.si

Občina Bohinj Triglavska cesta 35 4264 Bohinjska Bistrica tel: 04 57 70 100 e-pošta: obcina@bohinj.si splet: www.bohinj.si

Triglavska tržnica, turistična prireditev

Ribčev Laz, v parku, vsak petek v juliju in avgustu Občina Bohinj Triglavska cesta 35 4264 Bohinjska Bistrica tel: 04 57 70 100 e-pošta: obcina@bohinj.si splet: www.bohinj.si

__________________________________

Anin sejem

Višnja Gora, enkrat letno Občina Ivančna Gorica Sokolska 8 1295 Ivančna Gorica tel: 01 78 12 100 e-pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net splet: www.ivancna-gorica.si

__________________________________

Torkovi večeri v Stari Fužini, turistična prireditev

Stara Fužina, pred kulturnim domom, vsak torek v juliju in avgustu Občina Bohinj Triglavska cesta 35 4264 Bohinjska Bistrica tel: 04 57 70 100 e-pošta: obcina@bohinj.si splet: www.bohinj.si

47


Diham Harley, tržnica ob motorističnem srečanju Brestovica pri Komnu, julij

Različne prireditve Aktiv kmečkih žena Solčava

Občina Komen Komen 86 6223 Komen tel: 05 73 10 450 e-pošta: tic.stanjel@komen.si splet: www.komen.si

Marija Klemenšek Podolševa 25 3335 Solčava telefon: 070 890 821 e-pošta: marija.klemensek5@gmail.com

__________________________________

__________________________________

Kovaški Šmaren, tradicionalna prireditev

Sejem AGRA, mednarodni sejem Gornja Radgona

Kropa, prva sobota v juliju

Občina Radovljica Gorenjska cesta 19 4240 Radovljica tel: 04 53 72 300 e-pošta: obcina.radovljica@radovljica.si splet: www.radovljica.si

__________________________________

Zidam, Mohorjevo, etnološka prireditev Renče, 7.–8. julij

Občina Renče-Vogrsko Bukovica 43 5293 Volčja Draga tel: 05 33 84 500 e-pošta: info@rence-vogrsko.si splet: www.rence-vogrsko.si

__________________________________

Poletje v Bukowci, kulturno-zabavno-športni dogodek Bukovica, julij–avgust

Občina Renče-Vogrsko Bukovica 43 5293 Volčja Draga tel: 05 33 84 500 e-pošta: info@rence-vogrsko.si splet: www.rence-vogrsko.si

48

AVGUST

Kmečki dan, turistična prireditev, obujanje starih navad in opravil Polšnik in okoliški kraji, v drugi polovici julija

Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik Turistično društvo Polšnik Velika Preska 1 1272 Polšnik tel: 041 992 143, 041 615 020 e-pošta: mateja.sladicvozelj@gmail.com splet: www.polsnik.si

__________________________________

Etno vikend, Vasovanje in Kmečka ohcet, dvodnevna tradicionalna etnološka prireditev Srednja vas in Ribčev laz, zadnji vikend v juliju Turistično društvo Bohinj Ribčev Laz 48 4264 Bohinjsko jezero tel: 04 57 46 010 e-pošta: info@bohinj-info.com splet: www.bohinj-info.com

__________________________________

Kranfest tradicionalna Kranjska noč Kranj, zadnji vikend v juliju Zavod za turizem Kranj Glavni trg 2, 4000 Kranj tel: 04 23 80 450 e-pošta: info@tourism-kranj.si splet: www.tourism-kranj.si

Večeri pod vaško lipo, turistična prireditev

vaško jedro Srednja vas, vsak ponedeljek v juliju in avgustu Občina Bohinj Triglavska cesta 35 4264 Bohinjska Bistrica tel: 04 57 70 100 e-pošta: obcina@bohinj.si splet: www.bohinj.si

__________________________________

Torkovi večeri v Stari Fužini, turistična prireditev

25.–26. 8. 2012, vsako leto

Stara Fužina, pred kulturnim domom, vsak torek v juliju in avgustu

Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o. Kidričeva 1 1270 Litija tel: 01 89 72 104 e-pošta: info@jarina.si splet: www.srce-slovenije.si, www.nadezeli.si

Občina Bohinj Triglavska cesta 35 4264 Bohinjska Bistrica tel: 04 57 70 100 e-pošta: obcina@bohinj.si splet: www.bohinj.si

__________________________________ Zoisovi dnevi Predoslje Krajevna skupnost Predoslje Predoslje 34 4000 Kranj tel: 04 204 20 97 e-pošta: info@ks-predoslje.si splet: www.ks-predoslje.si

__________________________________

Kmečka tržnica s spremljevalnim programom sobota 8.00–13.00 (enkrat na mesec)

Turistično-informacijski center Velenje Vila Bianca, Stari trg 3 Velenje tel: 03 8961 860 e-pošta: tic@velenje.si splet: www.velenje-tourism.si

__________________________________

Triglavska tržnica, turistična prireditev

Ribčev Laz, v parku, vsak petek v juliju in avgustu Občina Bohinj Triglavska cesta 35 4264 Bohinjska Bistrica tel: 04 57 70 100 e-pošta: obcina@bohinj.si splet: www.bohinj.si

__________________________________

Spominski dan, kulturni dogodek

Spodnje Gorje, 28. avgust Občina Gorje Zgornje Gorje 6b 4247 Zgornje Gorje tel: 04 57 51 800 e-pošta: obcina.gorje@gorje.si splet: www.gorje.si

Dnevi stare glasbe, tržnica in prikaz srednjeveške rokodelske umetnosti

Poletje v Bukowci, kulturno-zabavno-športni dogodek

Občina Komen Komen 86, 6223 Komen tel: 05 73 10 450 e-pošta: tic.stanjel@komen.si splet: www.komen.si

Občina Renče-Vogrsko Bukovica 43 5293 Volčja Draga tel: 05 33 84 500 e-pošta: info@rence-vogrsko.si splet: www.rence-vogrsko.si

Štanjel, Sveto pri Komnu, … avgust–september

__________________________________

Festival Radovljica, koncerti Radovljiška graščina, avgust

Občina Radovljica Gorenjska cesta 19 4240 Radovljica tel: 04 53 72 300 e-pošta: obcina.radovljica@radovljica.si splet: www.radovljica.si

__________________________________

Veliki Šmaren, vaške igre

izletniška domačija Vertovšek, Veliki Kamen, 15. avgust Turistično društvo Koprivnica Veliki Kamen 42 8282 Koprivnica telefon: 041 573 433 e-pošta: sonja.bracun@gmail.com, td.koprivnica@gmail.com

Bukovica, julij–avgust

__________________________________

Semenj na Ljubelju, srečanje občin Tržič in Borovlje

stari mejni prehod Ljubelj, predhodni dogovor z občino Borovlje (sobota) Občina Tržič Trg svobode 18 4290 Tržič tel: 04 59 71 536 e-pošta: informacije@trzic.si splet: www.trzic.si

__________________________________

Venerina pot v Radovoljici, tradicionalna prireditev Linhartov trg Radovljica, prva nedelja v avgustu

Občina Radovljica Gorenjska cesta 19 4240 Radovljica tel: 04 53 72 300 e-pošta: obcina.radovljica@radovljica.si splet: www.radovljica.si

__________________________________

Kresna noč, največja zabavna prireditev poletja z ognjemetom Pod Skalco, Ribčev laz, druga sobota v avgustu

Turistično društvo Bohinj Ribčev Laz 48 4264 Bohinjsko jezero tel: 04 57 46 010 e-pošta: info@bohinj-info.com splet: www.bohinj-info.com

49


SEPTEMBER Različne prireditve Aktiv kmečkih žena Solčava Marija Klemenšek Podolševa 25 3335 Solčava telefon: 070 890 821 e-poša: marija.klemensek5@gmail.com

__________________________________

Sejem Gusti di frontiera

Gorica (Italija), zadnji vikend v septembru Društvo ljubiteljev narave Planota Lokve 46 5252 Trnovo pri Gorici tel: 041 655 789 e-pošta: info@planota.si splet: www.planota.si

__________________________________

Okusi poletja, tematski dan na tržnici

Sokolska ulica v Ivančni Gorici 1. 9. 2012, tradicionalno vsako leto Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o. Kidričeva 1 1270 Litija tel: 01 89 72 104 e-pošta: info@jarina.si splet: www.srce-slovenije.si, www.nadezeli.si

__________________________________

Zoisovi dnevi Predoslje

Krajevna skupnost Predoslje Predoslje 34 4000 Kranj tel: 04 204 20 97 e-pošta: info@ks-predoslje.si splet: www.ks-predoslje.si

50

Kmečka tržnica s spremljevalnim programom

Okusi poletja, tematski dan na tržnici

Turistično-informacijski center Velenje Vila Bianca, Stari trg 3 Velenje tel: 03 8961 860 e-pošta: tic@velenje.si splet: www.velenje-tourism.si

Občina Ivančna Gorica Sokolska 8 1295 Ivančna Gorica tel: 01 78 12 100 e-pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net splet: www.ivancna-gorica.si

Kravji bal v Bohinju, tradicionalna prireditev

Dnevi stare glasbe, tržnica in prikaz srednjeveške rokodelske umetnosti

Velenje, sobota 8.00–13.00 (enkrat na mesec)

__________________________________

Ukanc, prireditveni prostor, vsako leto v septembru Občina Bohinj Triglavska cesta 35 4264 Bohinjska Bistrica tel: 04 57 70 100 e-pošta: obcina@bohinj.si splet: www.bohinj.si

Veseli dnevi, dvodnevna zabavna prireditev s čebelarsko in konjeniško tematiko

Sokolska ulica v Ivančni Gorici 1. 9. 2012, tradicionalno vsako leto

parcela KK Stol med Breznico in Vrbo, prvi vikend v septembru

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica Žirovnica 14 4274 Žirovnica telefon: 04 58 01 503 e-naslov:info@zirovnica.eu spletna stran: www.zirovnica.eu

__________________________________

Štanjel, Sveto pri Komnu, … avgust–september

Kravji bal, največji bohinjski praznik

Ukanc, tretja nedelja v septembru

__________________________________

Občina Komen Komen 86 6223 Komen tel: 05 73 10 450 e-pošta: tic.stanjel@komen.si splet: www.komen.si

Turistično društvo Bohinj Ribčev Laz 48 4264 Bohinjsko jezero tel: 04 57 46 010 e-pošta: info@bohinj-info.com splet: www.bohinj-info.com

Dnevi pohodništva, turistična prireditev

__________________________________

__________________________________

Festival vojaške zgodovine

Šuštarska nedelja, sejem domače in tuje obrti, zabavni program

Ukanc, prireditveni prostor, vsako leto v septembru Občina Bohinj Triglavska cesta 35 4264 Bohinjska Bistrica tel: 04 57 70 100 e-pošta: obcina@bohinj.si splet: www.bohinj.si

__________________________________

Dan mobilnosti, športno-izobraževalni dogodek 22. september

Občina Gorje Zgornje Gorje 6b 4247 Zgornje Gorje tel: 04 57 51 800 e-pošta: obcina.gorje@gorje.si splet: www.gorje.si

Pivka, 1. vikend v septembru Občina Pivka Kolodvorska cesta 5 6257 Pivka tel: 05 72 10 100 e-pošts: obcina@pivka.si splet: www.pivka.si

mestno jedro Tržiča, prva nedelja v septembru Občina Tržič Trg svobode 18 4290 Tržič tel: 04 59 71 536 e-pošta: informacije@trzic.si splet: www.trzic.si

__________________________________

Krajevni praznik, kulturna prireditev

Polšnik, sredi septembra Turistično društvo Polšnik Velika Preska 1 1272 Polšnik telefon: 041 992 143, 041 615 020 e-naslov: mateja.sladicvozelj@gmail.com spletna stran: www.polsnik.si

OKTOBER Pozdravljena jesen, tematski dan na tržnici

Sokolska ulica v Ivančni Gorici 13. 10. 2012, tradicionalno vsako leto Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o. Kidričeva 1 1270 Litija tel: 01 89 72 104 e-pošta: info@jarina.si splet: www.srce-slovenije.si, www.nadezeli.si

__________________________________

Zoisovi dnevi Predoslje

Krajevna skupnost Predoslje Predoslje 34 4000 Kranj tel: 04 204 20 97 e-pošta: info@ks-predoslje.si splet: www.ks-predoslje.si

Pozdravljena jesen, tematski dan na tržnici

Sokolska ulica v Ivančni Gorici 13. 10. 2012, tradicionalno vsako leto Občina Ivančna Gorica Sokolska 8 1295 Ivančna Gorica tel: 01 78 12 100 e-pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net splet: www.ivancna-gorica.si

__________________________________

Pot spoznanj, projekt za oživljanje življenjskih vrednot, kulturno-turistična prireditev Polšnik, prva nedelja v oktobru

Turistično društvo Polšnik Velika Preska 1, 1272 Polšnik tel: 041 992 143, 041 615 020 e-pošta: mateja.sladicvozelj@gmail.com splet: www.polsnik.

NOVEMBER Miklavžev sejem

Solčava, po nedeljski maši Marija Klemenšek Podolševa 25 3335 Solčava telefon: 070 890 821 e-pošta: marija.klemensek5@gmail

__________________________________

Kmečka tržnica s spremljevalnim programom Velenje, sobota 8.00–13.00 (enkrat na mesec)

Turistično-informacijski center Velenje Vila Bianca, Stari trg 3, Velenje tel: 03 8961 860 e-pošta: tic@velenje.si splet: www.velenje-tourism.si

51


Vinska pot v rovih pod starim Kranjem, etnološka prireditev Kranj, rovi pod starim Kranjem, martinovo vsako leto Zavod za turizem Kranj Glavni trg 2 4000 Kranj tel: 04 23 80 450 e-pošta: info@tourism-kranj.si splet: www.tourism-kranj.si

__________________________________

Martinov sejem, tematski dan na tržnici

Sokolska ulica v Ivančni Gorici, Martinova sobota, 10. 11 . 2012 tradicionalno vsako leto Občina Ivančna Gorica Sokolska 8 1295 Ivančna Gorica tel: 01 78 12 100 e-pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net splet: www.ivancna-gorica.si Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o. Kidričeva 1 1270 Litija tel: 01 89 72 104 e-pošta: info@jarina.si splet: www.srce-slovenije.si, www.nadezeli.si

__________________________________

Martinov sejem,

Staretov trg v Šmartnem pri Litiji, petek pred martinovo soboto, 9. 11. 2012 Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o. Kidričeva 1 1270 Litija tel: 01 89 72 104 e-pošta: info@jarina.si splet: www.srce-slovenije.si, www.nadezeli.si

52

Martinovanje z ocenjevanjem mladih vin, pokušina vin ob martinovanju

Kobjeglava, november

Občina Komen Komen 86 6223 Komen tel: 05 73 10 450 e-pošta: tic.stanjel@komen.si splet: www.komen.si

__________________________________

Martinovanje, etnološki dogodek

Umetniško ustvarjanje, dražba likovnih del,

enota Mravlja, Lenart

Enota Mravlja, Lenart Varstveno delovni center POLŽ Maribor Park mladih 4 2000 Maribor tel: 02 32 08 650 e-pošta: vdc.polz@vdcpolz.si splet: www.vdcpolz.si

__________________________________

Jesenski – Miklavžev sejem

občinski trg, Horjul, konec novembra Turistično društvo Horjul Slovenska cesta 7 1354 Horjul tel: 01 75 49 248 e-pošta: td.horjul@gmail.com

DECEMBER Božični sejem

Solčava, po nedeljski maši

Vogrsko, november

Občina Renče-Vogrsko Bukovica 43 5293 Volčja Draga tel: 05 33 84 500 e-pošta: info@rence-vogrsko.si splet: www.rence-vogrsko.si

__________________________________

Levstikov pohod, prodaja in promocija

Čatež, prvo soboto v novembru oz. na martinovo soboto kmetija Erjavec Gorenja vas 7 1295 Ivančna Gorica tel: 041 526 600 e-pošta: info@sadje-erjavec.net splet: www.sadje-erjavec.net

Aktiv kmečkih žena Solčava Marija Klemenšek Podolševa 25 3335 Solčava tel: 070 890 821 e-pošta: marija.klemensek5@gmail.com

__________________________________

Novoletni sejem

Mercator center Nova Gorica, 15.–31. 12. Društvo ljubiteljev narave Planota Lokve 46 5252 Trnovo pri Gorici tel: 041 655 789 e-pošta: info@planota.si splet: www.planota.si

Miklavžev sejem, tematski dan na tržnici

December v Radol‘c, praznične prireditve, sejem, žive jaslice

Sokolska ulica v Ivančni Gorici, sobota pred Miklavžem, 1. 12. 2012 tradicionalno vsako leto

po vsej občini, december

Občina Radovljica Gorenjska cesta 19 4240 Radovljica tel: 04 53 72 300 e-pošta: obcina.radovljica@radovljica.si splet: www.radovljica.si

Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o. Kidričeva 1 1270 Litija tel: 01 89 72 104 e-pošta: info@jarina.si splet: www.srce-slovenije.si, www.nadezeli.si Občina Ivančna Gorica Sokolska 8 1295 Ivančna Gorica tel: 01 78 12 100 e-pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net splet: www.ivancna-gorica.si

__________________________________

Božično-novoletni sejem, tematski dan na tržnici

Sokolska ulica v Ivančni Gorici, dnevi pred božičem, Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o. Kidričeva 1 1270 Litija tel: 01 89 72 104 e-pošta: info@jarina.si splet: www.srce-slovenije.si, www.nadezeli.si

__________________________________

Podeželje v prazničnem mestu, sejem

__________________________________

Božično-novoletni sejem, tematski dan na tržnici

Sokolska ulica v Ivančni Gorici, dnevi pred božičem, Občina Ivančna Gorica Sokolska 8 1295 Ivančna Gorica tel: 01 78 12 100 e-pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net splet: www.ivancna-gorica.si

__________________________________

Pohod po poti Cankarjeve matere Vrzdenec, Vrhnika, 26. 12.

Turistično društvo Horjul Slovenska cesta 7 , 1354 Horjul tel: 01 75 49 248 e-pošta: td.horjul@gmail.com

__________________________________

Valvazorjeva ulica v Litiji, dnevi pred božičem, 22. in 24. 12. 2012

Pričakovanje Dedka mraza, družabni dogodek

Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o. Kidričeva 1 1270 Litija tel: 01 89 72 104 e-pošta: info@jarina.si splet: www.srce-slovenije.si, www.nadezeli.si

Občina Gorje Zgornje Gorje 6b 4247 Zgornje Gorje tel: 04 57 51 800 e-pošta: obcina.gorje@gorje.si splet: www.gorje.si

Zgornje Gorje, decembrska nedelja

Božična tržnica, novoletni koncert pihalnega orkestra, novoletna kotalkarska revija, silvestrovanje Občina Renče-Vogrsko Bukovica 43 5293 Volčja Draga tel: 05 33 84 500 e-pošta: info@rence-vogrsko.si splet: www.rence-vogrsko.si

__________________________________

Veseli december v Tržiču, novoletni sejem

Atrij Občine Tržič, od 15. 12. vsak ponedeljek, sredo, petek in soboto do božiča Občina Tržič Trg svobode 18 4290 Tržič tel: 04 59 71 536 e-pošta: informacije@trzic.si splet: www.trzic.si

__________________________________

Božično-novoletni bazar, razstava, prodaja Cerknica, december

Osnovna šola Notranjski odred Cerknica Cesta 4. maja 92 1380 Cerknica tel: 01 70 50 520 e-pošta: OS.NO-Cerknica@guest.arnes.si

53


Miklavževanje, obdaritev otrok

Koprivnica, 5. december Turistično društvo Koprivnica Veliki Kamen 42 8282 Koprivnica tel: 041 573 433 e-pošta: sonja.bracun@gmail.com, td.koprivnica@gmail.com

__________________________________

Večer brez avtomobila, pohod z baklami Koprivnica, 24. 12.

Turistično društvo Koprivnica Veliki Kamen 42 8282 Koprivnica tel: 041 573 433 e-pošta: sonja.bracun@gmail.com, td.koprivnica@gmail.com

__________________________________

Žive jaslice

Veliki Kamen pri cerkvi sv. Martina, 26. 12. Turistično društvo Koprivnica Veliki Kamen 42 8282 Koprivnica tel: 041 573 433 e-pošta: sonja.bracun@gmail.com, td.koprivnica@gmail.com

Nova Gorica, zadnji četrtek in petek v mesecu

Cerknica, 1. 12. 2012, prva sobota pred praznikom sv. Miklavža Turistično društvo Notranjska Cesta 4. maja 51 1380 Cerknica tel: 01 70 93 636 e-pošta: info.notranjska.eu splet: www.notranjska.eu

Božično-novoletni stojnici, sejem Europark in Qlandia Maribor, december

Varstveno delovni center POLŽ Maribor Park mladih 4, 2000 Maribor tel: 02 32 08 650 e-pošta: vdc.polz@vdcpolz.si splet: www.vdcpolz.si

__________________________________

Svoje delo na ogled postavi…, veseli december Radeče, 1. 12. 2012, december

Kulturno turistični rekreacijski center Radeče Ulica Milana Majcna 1 1433 Radeče tel: 03 56 87 941 e-pošta: info@ktrc.si splet: www.ktrc-radece.si

Sobotna podeželska tržnica v Ivančni Gorici

Sobotna tržnica, sejem

Kranj, Glavni trg ob vodnjaku, vsako soboto skozi vse leto Zavod za turizem Kranj Glavni trg 2 4000 Kranj tel: 04 23 80 450 e-pošta: info@tourism-kranj.si splet: www.tourism-kranj.si

__________________________________

Tržnica

Ivančna Gorica, vsako soboto 9.00–12.00 kmetija Erjavec Gorenja vas 7 1295 Ivančna Gorica tel: 041 526 600 e-polšnik: info@sadje-erjavec.net splet: www.sadje-erjavec.net

__________________________________

Ekološka tržnica, sejem

Sokolska ulica v Ivančni Gorici, vsako soboto dopoldan

Kranj, Glavni trg ob vodnjaku, vsak četrtek skozi vse leto

Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o. Kidričeva 1 1270 Litija tel: 01 89 72 104 e-pošta: info@jarina.si splet: www.srce-slovenije.si, www.nadezeli.si

Zavod za turizem Kranj Glavni trg 2, 4000 Kranj tel: 04 23 80 450 e-pošta: info@tourism-kranj.si splet: www.tourism-kranj.si

Demeter tržnica

ob stavbi Občine Radovljica, vsak četrtek popoldan

Društvo ljubiteljev narave Planota Lokve 46 5252 Trnovo pri Gorici tel: 041 655 789 e-pošta: info@planota.si splet: www.planota.si

Občina Radovljica Gorenjska cesta 19 4240 Radovljica tel: 04 53 72 300 e-pošta: obcina.radovljica@radovljica.si splet: www.radovljica.si

Sobotna podeželska tržnica v Ivančni Gorici

Bolšjak v Radovljici, tržnica

Občina Ivančna Gorica Sokolska 8 1295 Ivančna Gorica tel: 01 78 12 100 e-pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net splet: www.ivancna-gorica.si

Občina Radovljica Gorenjska cesta 19 4240 Radovljica tel: 04 53 72 300 e-pošta: obcina.radovljica@radovljica.si splet: www.radovljica.si

Boljši sejem

Tržni dan, sejem domače obrti

Zavod za turizem Kranj Glavni trg 2 4000 Kranj tel: 04 23 80 450 e-pošta: info@tourism-kranj.si splet: www.tourism-kranj.si

Občina Tržič Trg svobode 18 4290 Tržič tel: 04 59 71 536 e-pošta: informacije@trzic.si splet: www.trzic.si

__________________________________

__________________________________

VSE LETO

54

Sejem Bevkov trg

Miklavžev sejem, sejem v Mercator centru

Sokolska ulica v Ivančni Gorici, vsako soboto dopoldan

__________________________________ Kranj, Glavni trg ob vodnjaku, vsako drugo soboto skozi vse leto

__________________________________

Linhartov trg Radovljica, vsako prvo nedeljo v mesecu dopoldan

__________________________________ Atrij občine Tržič, vsako drugo soboto v mesecu

__________________________________

Triglavska tržnica, sejem

Bled, tretja sobota v mesecu 10.00–12.00 Triglavski narodni park Ljubljanska cesta 27 4260 Bled tel: 04 57 80 200 e-pošta: info.trb@tnp.gov.si splet: www.tnp.si

Tržnica pridelkov domačega okolja

pred Domom XIV. divizije na Senovem, 9.00–11.00

Turistično društvo Senovo Titova c. 98, 8281 Senovo tel: 031 866 831 e-pošta: tdsenovo@gmail.com

__________________________________

Eko tržnica, tedenska tržnica

pred Mercator centrom v Bohinjski Bistrici, vsako soboto skozi vse leto Občina Bohinj Triglavska cesta 35 4264 Bohinjska Bistrica tel: 04 57 70 100 e-pošta: obcina@bohinj.si splet: www.bohinj.si

__________________________________

Kmečka tržnica, sejem

Pivka, 10. v mesecu Občina Pivka Kolodvorska cesta 5 6257 Pivka tel: 05 72 10 100 e-pošta: obcina@pivka.si splet: www.pivka.si

__________________________________

Sobotna podeželska tržnica v Litiji tržni prostor v Litiji, vse sobote v letu

Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o. Kidričeva 1 1270 Litija tel: 01 89 72 104 e-pošta: info@jarina.si splet: www.srce-slovenije.si, www.nadezeli.si

55


Foto: arhiv KS Predoslje tradicinalni Naaaj dan

Predstavitev stojnice 56

57


dizajn stojnice

streha stojnice – impregnirano platno z grajskim zaključkom

• dizajn prilagojen stari stavbarski dediščini ali moderni arhitekturi • različni modeli • različni vzorci mrež • različni barvni odtenki

les • smrekov les • mizarsko obdelan • dvakrat barvan

dodatni odlagalni pult

prednosti • hitro sestavljive in razstavljive • posamezni sestavni elementi so lahki (najtežji element ima 14 kg) • zložljive na majhno površino (215 cm × 70 cm × 25–35 cm) • preprosto skladiščenje • preprost transport (v kombiju peljemo okoli 15–20 stojnic, primerno tudi za nekatere daljše osebne avtomobile) • možen transport na prtljažniku • teža stojnice je 75–104 kg • preprosta zamenjava posameznih delov

prodajni pult

pulti • Osnovna stojnica ima prodajni in odlagalni pult. • Dodati je možno še dodatni prodajni in/ali odlagalni pult.

strehe Strehe so iz impregniranega platna ali PVC-ja (oprelona). Streha PVC ima raven zaključek, pri platnu pa je možen tudi zaključek drugačnih oblik npr. grajski zaključek, vijuga ... Raven zaključek lahko dodatno obtežimo s kovinsko cinkano ali RF-palico.

58

odlagalni pult

dodatni prodajni pult

59


dimenzije • standardna dimenzija (osnovni model) sestavljena: 215 cm × 180 cm × 240 cm prodajni pult: 205 cm × 70 cm odlagalni pult: 205 cm × 45 cm dodatni prodajni pult: 205 cm × 70 cm dodatni odlagalni pult: 205 cm × 45 cm streha: 217 cm × 180 cm zložena: 215 cm × 70 cm × 25–35 cm teža: 75–104 kg

• standardna dimenzija s širšo streho sestavljena: 215 cm × 200 cm × 240 cm prodajni pult: 205 cm × 70 cm odlagalni pult: 205 cm × 45 cm dodatni prodajni pult: 205 cm × 70 cm dodatni odlagalni pult: 205 cm × 45 cm streha: 217 cm × 200 cm zložena: 215 cm × 70 cm × 25–35 cm teža: 75–104 kg

• po širini razširjena dimenzija s širšo streho sestavljena: 215 cm × 220 cm × 240 cm prodajni pult: 205 cm × 81 cm odlagalni pult: 205 cm × 56,5 cm dodatni prodajni pult: 205 cm × 60 cm dodatni odlagalni pult: 205 cm × 56,5 cm streha: 217 cm × 220 cm zložena: 220 cm × 82 cm × 25–35 cm teža: 85–110 kg

60

61


• balkonske ograje

Mizarstvo Kos, Jože Kos, s. p. Velika Preska 1 1272 Polšnik

• vrtne ograje • nadstreški nad vhodi

Telefon 01 89 73 017

• nadstreški za avtomobile

Gsm 041 615 020

• nadstreški na terasah • nadstreški v vrtu

E-pošta info@mizarstvo-kos.si

• komunalna oprema

Splet www.mizarstvo-kos.si

• korita za rože • počivališča • vrtne ograje • pergole • pesjaki • vrtni paviljoni

• različni koncepti oblikovanja

• vrtno pohištvo

• hitro sestavljive

• vrtna igrala

• preprost transport

• lesene fasade

• enostavno skladiščenje

Oblikovanje dodatkov Robert Kuhar

• terase - podnice

stojnice

www.mizarstvo-kos.si www.zunanjaureditev.com

program za zunanje ureditve


64

Sestavimo Slovensko Stojnico  
Sestavimo Slovensko Stojnico  

Mizarstvo Kos je družinsko podjetje z več kot 30 letnimi izkušnjami. Eden od naših asortimanov so tudi hitrosestavljive stojnice za promocij...

Advertisement