Page 1


เรื่องราวที่ดีที่สุด คุณเคยถามตัวเองหรือไม่ ว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณคืออะไร? คำ�ตอบ สำ�หรับคำ�ถามนี้ในแต่ละคนต่างกัน เช่นสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้พบกับคนที่เรารักมาก ที่สุด มีลูกที่ดี มีเพื่อนที่ดีที่สุด ได้งานทำ�ที่ดี ได้เลื่อนตำ�แหน่ง มีกิจการเป็นของตัว เอง ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่ง ได้ไปต่างประเทศ และยังมีเรื่องราวที่เป็น ที่สุดอีกมากมายแต่มีใครเคยคิดบ้างว่า...การที่คนเราได้เกิดมาในโลกใบนี้นี่แหละ ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีสุดแล้ว ความมหัศจรรย์ของชีวิตเกิดขึ้นเมื่อเราลืมตาขึ้นมา ดูโลก ถึงแม้บางคนจะบอกว่าเราเกิดมาใช้กรรม แต่นอกจากใช้กรรมแล้ว เรายัง สามารถสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นได้อีกมากมาย ได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ ๆ เก็บเกี่ยวสิ่งดี ๆ ให้กับตนเอง และคนรอบข้างไม่จบไม่สิ้น ตราบใดที่เรายังมีชีวิต อยู่ ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในการดำ�เนินชีวิต ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอีกเช่นกัน คิดดูสิ การที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้ เราไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลย แม้แต่ชิ้นเดียว เราเกิดมาตัวเปล่า ดังนั้นชีวิตหลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา ขอให้ถือว่ามันคือกำ�ไรชีวิต  ถึง แม้ว่าเรื่องราวที่เราได้พบจะทำ�ให้เรา ร้องไห้ ผิดหวังแค่ไหนก็ตาม แต่มันก็ทำ�ให้เรา เข้มแข็ง และกล้าที่จะยอมรับความจริง นั่นคือบททดสอบ มันทำ�ให้ ความเป็นคนของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทุกอย่างถือเป็นกำ�ไรทั้ง สิ้น ไม่มีคำ�ว่าขาดทุน  สอบตกก็กำ�ไร ทำ�ให้เราพยายาม มากขึ้น ถูกคุณครูว่า ก็กำ�ไร ทำ�ให้เรามีความตั้งใจมาก ขึ้น ตกงานก็กำ�ไร ทำ�ให้เรามีความอดทนมากขึ้น ผิด หวังจากความรักก็กำ�ไร ทำ�ให้เรารู้คุณค่าของความรัก มากขึ้น  รู้หรือไม่ว่า ชีวิตให้ของขวัญอะไรกับเรา ทุกคน ได้รับของขวัญโดยเท่าเทียมกันทุกคน ไม่เว้นแม้แต่คน เดียว วันพรุ่งนี้ไงล่ะ วันใหม่ การเริ่มต้นใหม่ ทุกคน เริ่มต้นใหม่ได้เสมอได้ทุกวัน


น า ง ล ผ า ้ จ ผลงาน


the end

กัญญวรรณ 5304000038  
กัญญวรรณ 5304000038