Page 1

Serghei Prokofiev Petrică şi Lupul

i


A

ceasta este povestea lui Petrică şi lupul. Fiecare personaj din poveste va fi

înfăţişat de un instrument din orchestră. De exemplu, păsărica va fi interpretată de flaut. Cam aşa. Iată şi răţuşca, interpretată de oboi. Pisica - de clarinet. Fagotul îi va ţine locul bunicului. Lupul va fi interpretat de cornul francez. Iar Petrică de corzi. Împuşcăturile vînătorilor vor fi redate de timpani. V-aţi aşezat confortabil? Atunci voi începe. Într-o dimineaţă devreme, Petrică deschise portiţa şi ieşise în lunca cea verde. Pe creanga unui copac şedea o păsărică, prietena lui Petrică. - E atîta linişte! E atîta linişte! ciripi


păsărica veselă. Da. E atîta linişte Chiar

Pur şi simplu o voi înhăţa». Cu atenţie, se

atunci o răţuşcă apăru, mergînd legănat.

apropie pe furil cu lăbuţele-i catifelate.

Era bucuroasă că Petrică nu a închis

- Ai grijă! strigă Petrică, iar păsărica

poarta. Şi astfel, se gîndi răţuşca să înoate

zbură imediat în copac. Între timp răţuşca

în adîncul iazului din luncă. Văzînd-o pe

măcăia supărată din mijlocul iazului înspre

răţuşcă, păsărica zbură pînă jos, pe iarbă se

pisică.

aşeză lîngă aceasta şi o întrebă: - Ce fel de pasăre eşti tu, dacă nu poţi să zbori? Atunci răţuşca îi răspunse:

Pisica se învîrti în jurul copacului şi se gîndi: «Oare merită să mă urc pînă sus? Pînă voi ajunge acolo păsărica va fi deja plecată»

- Ce fel de pasăre eşti tu, dacă nu poţi

Chiar atunci bunicul ieşi afară. Era

să înoţi? Şi se scufundă în iaz. Se certau şi

supărat căci Petrică plecase în luncă. «E

se certau, raţa înotînd prin iaz, pasărea pe

un loc periculos! Dacă apare un lup din

marginea sa.

pădure, atunci ce vei face?» Dar lui Petrică

Deodată ceva îi atrase atenţia lui

puţin îi păsă de vorbele bunicului. Băieţii

Petrică. Era o pisică ce se furişa prin iarbă.

ca Petrică nu se tem de lupi. Însă bunicul

Ea se gîndi «Păsărica e ocupată cu certatul.

îl luă de mînă pe Petrică, încuie portiţa şi


îl duse în casă.

funie straşnică şi se urcă pe înaltul zid de

Nici că plecase Petrică al nostru, că

piatră. Una din crengile copacului în jurul

un lup mare şi gri apăru din pădure. Într-

căruia se plimba lupul, ajungea pînă la zid.

o clipită pisica se urcă în copac. Răţuşca

Prinzînd creanga, Petrică urcă astfel cu

măcăia de fericire şi ieşi afară din iaz.

grijă în copac. El îi spuse păsăricii: «Zboară

Dar oricît de mult ar fi încercat să fugă,

pînă şi învîrte-te în jurul capului lupului,

nu putea să-i scape lupului. El se apropie

numai să ai grijă să nu te prindă!»

de ea din ce în ce mai mult, ajungînd-o

Păsărica aproape că atinse capul

din urmă... iar atunci a mîncat-o dintr-o

lupului cu aripioarele sale, în timp ce

înghiţitură.

lupul se repezea să o înhaţe. Cu cît îl sîcîia

Aşadar, astfel stăteau lucrurile: pisica

păsărica pe lup, cu atît mai mult era el

stătea pe o creangă, păsărica pe cealaltă nu

dornic să o prindă. Dar păsărica era isteaţă,

prea aproape de pisică. Iar lupul se plimba

lupul neputînd să o prindă.

în jurul copacului, privindu-le cu lăcomie.

Între timp, Petrică făcuse un arcan,

Între timp Petrică, fără nici o frică,

lăsîndu-l jos... mai jos... şi mai jos...

stătea în spatele portiţei încuiate, văzînd

prinzînd astfel lupul de coadă şi trăgîndu-

cele întîmplate. Fugi, pînă acasă, luă o

l cu putere.


Simţindu-se prins, lupul începu să

dacă Petrică nu ar fi prins lupul, cum ar

sară ca un sălbatic, încercînd să scape.

fi?». Deasupra lor zbura vesela păsărică:

Dar Petrică legă celălalt capăt al funiei de

«Vezi, ce grozavi suntem eu şi cu Petrică?

copac. Cu cît sărea lupul mai tare, cu atît

Uite ce am prins!»

funia se strîngea mai tare în jurul cozii sale.

Iar dacă am asculta cu atenţie, am putea chiar auzi răţuşca măcăind în burta

Chiar atunci vînătorii ieşeau din pădure, luînd urma lupului, trăgînd cu puşca pe cînd mergeau. Dar Petrică, stînd în copac, spuse: «Nu trageţi! Păsărica şi cu mine am prins lupul! Ajutaţi-ne acum să-l ducem la grădina zoologică.» Doar imaginaţi-vă... Imaginaţi-vă procesiunea triumfantă. Petrică în capul ei. După el, vînătorii conducînd lupul. Terminînd procesiunea, bunicul şi pisica. Bunicul clătină îndoielnic din cap: «Şi

lupului, căci lupul, în graba sa, o înghiţi de vie!


i

mixul de cultura cultura pentru toate simĹŁurile

petrica-si-lupul  
petrica-si-lupul  

i Serghei Prokofiev Petrică şi Lupul timpani. V-aţi aşezat confortabil? Atunci Petrică şi lupul. Fiecare De exemplu, păsărica va fi interpre...

Advertisement