Page 1

Azi, 22.07.2005, ora 16.10 a fost adoptat in a doua lectura Proiectul de lege cu privire la prevederile de baza ale statutului juridic special al localitatilor din stinga Nistrului (Transnistria) nr. 2434 din 21.07.2005, prezentat Presedintele RM, cu 2 mici modificari. Anexat aveti acest proiect de lege propus de Vasili Sova (fara acele modificari). Varianta finala va fi in max. 2 saptamani. Stirea pe larg: Parlamentul R. Moldova a adoptat la 22.07.2005, cu unanimitate de voturi, in doua lecturi, Legea cu privire la prevederile de baza ale statutului juridic special al localitatilor din stanga Nistrului (Transnistria). Proiectul de lege a fost prezentat de catre presedintele R. Moldova Vladimir Voronin si contine prevederi la care au convenit membrii unei comisii parlamentare ad-hoc cu participarea reprezentantilor tuturor fractiunilor din Legislativ. In preambulul legii se spune ca, la adoptarea sa, deputatii s-au calauzit „de prevederile Constitutiei R. Moldova”, ea fiind votata cu scopul restabilirii integritatii teritoriale a statului, crearii spatiilor juridic, economic, de aparare, social, vamal, umanitar etc. unice”, precum si asigurarii „stabilitatii, securitatii si dezvoltarii democratice a statului”. Legea prevede ca, in componenta R. Moldova, se va constitui unitatea teritorial autonoma – Transnistria. In componenta Transnistriei pot intra sau pot iesi localitatile din stanga Nistrului, in baza referendumurilor locale organizate in conformitate cu legislatia R. Moldova. Aceasta lege prevede adoptarea unei noi Legi cu privire la statutul juridic special al Transnistriei „dupa formarea in regiune a unui sistem al puterii ales in mod democratic si dupa indeplinirea conditiilor privind demilitarizarea” acesteia. Organul reprezentativ al Transnistriei este Consiliul Suprem, care este ales in baza unor alegeri libere, transparente si democratice. Acest organ va adopta „legi si alte acte normative cu caracter local”. Consiliul Suprem va adopta Legea Fundamentala a Transnistriei, care nu poate contraveni Constitutiei R. Moldova. Judecatoriile si organele de forta ale Transnistriei sunt parti componente ale sistemului unic al R. Moldova. Transnistria are simbolica sa. Pe teritoriul regiunii functioneaza trei limbi oficiale – moldoveneasca (romana), rusa si ucraineana. Transnistria are dreptul sa stabileasca si sa intretina relatii externe in domeniile economic, tehnicostiintific si umanitar. Delimitarea atributiilor intre autoritatile publice centrale ale R. Moldova si autoritatile Transnistriei se va face in baza Legii R. Moldova cu privire la statutul juridic special al Transnistriei. Adoptarea Legii cu privire la statutul juridic special al Transnistriei va fi insotita de „adoptarea unui sistem de garantii interne care va fi format in baza procesului de negocieri”. Modificarile si completarile la aceasta lege se adopta cu votul a trei cincimi din numarul deputatilor alesi in Parlamentul R. Moldova. Presedintele R. Moldova a declarat „istorica” ziua de vineri in care s-a adoptat prezenta lege. El a declarat ca R. Moldova „nu mai are de gand sa priveasca cum Transnistria devine o moneda de schimb in politica geostrategica a cuiva, ci se va implica activ in solutionarea acestei probleme”. Seful statului a subliniat ca, pentru prima data, Chisinaul se adreseaza direct locuitorilor Transnistriei si nu „unor criminali care au uzurpat puterea”. Voronin a dat asigurari ca cetatenii din regiunea transnistreana nu vor fi supusi represiunilor, precizand ca Chisinaul este gata sa


intocmeasca o lista de garantii politice, umanitare si social-economice pentru cetatenii Transnistriei. Mai multi deputati au mentionat ca adoptarea prezentei legi este primul pas in realizarea „planului Iuscenko” de reglementare a diferendului transnistrean.

Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stînga Nistrului (regiunii transnistrene a Republicii Moldova) Călăuzindu-se de prevederile şi de principiile Constituţiei Republicii Moldova, în scopul întăririi unităţii poporului, restabilirii integrităţii teritoriale a statului, creării spaţiilor juridic, economic, de apărare, social, vamal, umanitar şi a altor spaţii unice, precum şi în vederea asigurării păcii civice, încrederii, înţelegerii reciproce şi concordiei în societate, stabilităţii şi dezvoltării democratice a statului, Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art.1. - (1) În componenţa Republicii Moldova se constituie unitatea teritorială administrativă sub formă de republică – Transnistria. (2) Transnistria este parte componentă, inalienabilă a Republicii Moldova şi, în limita împuternicirilor stabilite de legile şi Constituţia Republicii Moldova, soluţionează problemele date în competenţa ei. (3) Transnistria soluţionează de sine stătător, în interesul întregii populaţii, problemele ce ţin de dezvoltarea juridică, economică şi culturală date în competenţa ei de legile, de Constituţia republicii Moldova şi de Constituţia Transnistriei. Art. 2. – (1) Pe întreg teritoriul Republicii Moldova sînt asigurate şi garantate diversitatea politică şi libertăţile politice, inclusiv dreptul la crearea de partide politice. (2) Pe teritoriul Republicii Moldova este recunoscută şi garantată libertatea deplasării persoanelor, mărfurilor, serviciilor şi capitalului. Art. 3. – (1) Organul reprezentativ al Transnistriei este Consiliul Suprem. Consiliul Suprem este organul suprem al puterii legislative al Transnistriei cu drept de a adopta legi şi alte acte normative în limita competenţei sale. (2) Consiliul Suprem este ales în baza unor alegeri libere, transparente şi democratice. Pregătirea şi desfăşurarea alegerilor în Consiliul Suprem al Transnistriei de legislatura I-a se desfăşoară, cu acordul OSCE, de către Comisia Electorală Internaţională cu mandatul OSCE. Temeiul pentru desfăşurarea alegerilor libere şi democratice îl constituie realizarea condiţiilor privind democratizarea şi demilitarizarea regiunii transnistrene, adoptate prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova din 10 iunie 2005. (3)Consiliul Suprem al Transnistriei adoptă Constituţia Transnistriei. (4) Constituţia Transnistriei şi modificările şi completările operate în ea nu pot contravine Constituţiei Constituţiei Republicii Moldova, cu completările operate în ea în conformitate cu Legea Republicii Moldova cu privire la statutul juridic special al regiunii transnistrene a Republicii Moldova (Transnistria). (5) Organul puterii executive a Transnistriei este Consiliul de Miniştri al Transnistriei, care se aprobă de Consiliul Suprem al Transnistriei. Art.4.- Transnistria participă la realizarea politicii interne şi a politicii economice externe a Republicii Moldova,


precum şi are dreptul să stabilească şi să întreţină, în modul prevăzut de legislaţia Republicii Moldova, relaţii eterne în domeniile economic, tehnico-ştiinţific şi umanitar. Art.5 – Pămîntul, subsolul, apele, regnul vegetal şi cel animal, alte resurse naturale, bunurile mobile şi imobile, aflate pe teritoriul Transnistriei, sînt proprietate a întregului popor al republicii Moldova, constituind totodată , baza economică a Transnistriei. Art.6 – Judecătoriile, organele procuraturii, Direcţia Serviciului de Informaţii şi securitate şi Direcţia Afacerilor Interne ale Transnistriei sînt părţi componente ale sistemului unic de instanţe judecătoreşti şi ale sistemului unic de organe de drept ale republicii Moldova şi îşi desfăşoară activitatea de înfăptuire a justiţiei, de asigurare a ordinii de drept şi a securităţii statului în baza legislaţiei Republicii Moldova. Art.7 – Transnistria are simbolica sa, care se aplică deopotrivă cu simbolica Republicii Moldova. Art.8 – (1) Limbile oficiale în Transnistria sînt limba moldovenească, în baza grafiei latine, limbile ucraineană şi rusă. Republica Moldova garantează funcţionarea şi altor limbi pe teritoriul Transnistriei. (2) În Transnistria, lucrările de secretariat şi corespondenţă cu autorităţile publice ale Republicii Moldova, cu întreprinderile, cu organizaţiile şi cu instituţiile situate în afara Transnistriei se ţin în limba moldovenească, în baza grafiei latine, şi în limba rusă. Art.9 – Transnistria, în persoana puterilor ei legislativă şi executivă şi a organelor administraţiei locale, asigură respectarea pe teritoriul său a Constituţiei, a altor legi şi acte normative ale Republicii Moldova, a programelor naţionale de dezvoltare social-economică şi culturală. Art.10- Adoptarea Legii Republicii Moldova cu privire la statutul juridic special al regiunii transnistrene a Republicii Moldova va fi însoţită de adoptarea unui sistem de garanţii care , printre altele va include următoarele prevederi: - Transnistria are dreptul de a ieşi din componenţa Republicii Moldova în cazul adoptării hotărîrii de aderare a Republicii Moldova la un alt stat şi (sau) în legătură cu pierderea de către Republica Moldova a statutului de subiect de drept internaţional; - ieşirea Transnistriei din componenţa Republicii Moldova se realizează sub monitorizare internaţională, în temeiul hotărîrilor adoptate în cadrul unui referendum general în Transnistria de către majoritatea locuitorilor înregistraţi pe teritoriul ei. Referendumul se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare exclusiv dacă există temeiuri pentru o asemenea ieşire. Art.11 – (1) Prezenta lege constituie baza pentru elaborarea şi adoptarea Legii Republicii Moldova cu privire la statutul juridic special al regiunii transnistrene a Republicii Moldova. (2) Delimitarea atribuţiilor între autorităţile publice centrale ale Republicii Moldova şi autorităţile Transnsitriei se va stabili prin Legea Republicii Moldova cu privire la statutul juridic special al regiunii transnistrene a Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Legea despre statutului juridic special al localităţilor din stînga nistrului  

Legea din 2005

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you